Norwegian Bokmål change

Error

×

E=mc2

Main page / Uungåelighet av lyst opp verden / E=mc2

Innhold

  Denne kapittel skal ikke inneholde noen formel. Det skal ikke være fysikk her heller. Jeg skal realisere sin interesse til fysikk i en bok om atomfysikk. Og her jeg skal beskrive bare om ”energi”, måter å bruke den på samt behagelighet man kan få av bruk av energi.

  Folk har for lenge siden merket at det finnes mange krefter i natur. Dette er både muskulær kraft, styrke av vann og vind, magnetisme, gravitasjon, krafr av elektisitet, treghetsstyrke, kjemiste styrker, osv. Folk har sikkert merket at noen styrker er forbundet seg imellom. Treghetsstyrke påvirker bevegelse slik at den blir langsommere. Mennesker har funnet på ”energi” for å betegne og forklare alle typer styrker. Det var også utregnet måter for sammenlikning av en viss styrke og ”viss energi”.

  Et ord ”energi” brukes veldig ofte i våre dager. Men de som må forstå hva dette ordet betyr (fysikere) kan ikke egentlig si noe om dette. Spør enhver fysiker hva er ”energi” og du skal få høre noen uforståelige forklaringer. Til slutt fysiker skal svare deg at det er umulig å forklare dette fordi at du vet nesten ingeting om fysikk. Fysiker skal anbefale deg å gjennomgå opplæring på et universitet. Dette likner på en måte ezoteriker kommuniserer på. De bruker mange ubetydelige ord. De blir irritert pga sin egen uvitenhed og de kan beskylde deg i uvitenhet også. De kan anbefale deg noen ezoteriske bøker.

  En fysiker skal fortelle deg at energi eksisterer på den samme måte som treghetsstyrke eller varme. Men dette er ikke rett.

  Energi eksisterer IKKE på en måte som varme eksisterer på. Varme er en følelse som er tilgjengelig for oss pga vår følelser eller utstyr. Du kan nærme sine hender til ild og føle varme. Du kan føle magnetisme ved å bruke magneter. Men dette er ikke energi. Energi kan verken føles eller måles fordi at ”energi” er bare en matematisk modell.

  Husker du et Fejnmans uttrykk ”elektron er bare en teori som vi bruker”? dette er det samme. Hoaking sa en gang: ”tro på en virkelighet som avhenger ikke av modell er et årsak til alle vanskeligheter som vitenskapelige filosofer støter på ved undersøkelse av kvantemekanikk og et prinsipp av ubestemthet”.моделиость и ясть и является глog et prinsipp av ubestemthet»til alle vanskeligheter som vitenskapelige filosofer støter på ved

  Jeg kan spise en banan eller bytte den for kjøtt og spise den også. Men det finnes mange varer og det er ikke behagelig å bytte dem ut hele tid. Derfor bruker folk penger. Og penger kan ikke spises. Vel, noen som blir beskyldt i bestikkelse kan sikkert spise penger for å bli kvitt bevis. Jeg skal heller si at det er umulig å spise penger hele tid. Dette skal hjelpe oss å forstå ”energi”. Du kan bytte kjøtt for bananer eller en time sex med en jente. Men det skal ikke være nok for å ha to timer av samleie med henne. Etter å ha sett på dette vi kan si at det finnes en lov om økonomisering av penger. I et konstant system jeg kan bytte varer for penger. Men kan jeg måle sine varer med lineal? Nei. Jeg kan bare si at jeg kan snakke om ”verdig” av sine varer. Og denne verdi har noen betydning bare i økonomiske forhold. Et uttrykk ”en vare koster et viss antall penger” er meningsløs i tilfelle du har havnet til et ubebodd øy med sine varer. Det trengs økonomi, dvs et system av sammenlikning av ”verdi” med egenskaper av varer.

  Det samme gjelder for energi. Det finne ingen energi i virkelighet. Men noen kloke mennesker har funnet på et modell av ”energi” etter å ha sammenliknet viss energi med visse målenheter. Dette var veldig komfortabelt og mennesker har begynt å oppdage mange lovmessigheter som f.eks. Det var velgi komfortabelt å bruke lovemssigheter. Slik ble vitenskap utviklet videre. Men det var fortsatt ikke lett å besvare et spørsmål om hvilken formel skal betegne forhold mellom viss energi og visse egenskaper. Alle har blitt vant til å studere på skole ”kinetisk energi av et objekt som beveger seg er proporsjonell til kvadrat av hastighet som objektet beveger seg med”. Når barn på skole studerer en formel Ek=(mv2)/2, så forklarer ingen hvorfor er dette slik. Jeg vet ikke hvorfor de forklarer ingenting. Kanskje lærere har også blitt opplært på denne måte. Barn på skole har mistet nytelse av det å forstå ting! Opplæring har blitt til noe ezoterisk! Mange hundre ård siden de klokeste mennesker har tvilt om det er riktig å regne at energi er proporsjonell til kvadrat av hastighet. Kanskje den er proporsjonell bare til hastighet. Det er klart at jo fortere et objekt beveger seg, jo mere varme oppstår det ved saktning. Men hva er den mer nøyaktig lovmessighet? Man måtte være lur for å finne svar på dette mange år tilbake. En vitenskapsman fra Holland Villem Gravezand klarte dette. Han tok en ball av kopper og lot den falle ned i leire. Det ble dermed satt et spor i leire. Et formel av avhengighet av ballens hastighet og høyde var allerede kjent så Gravezand har løftet ballen slik at den skulle ha dobbelt så stor hastighet som i første gang. Han hat målt dybde av spor i leire. Det viste seg at dybde var i 4 ganger større. David Bodanis (han skrev noen veldig interessante bøker) har merket at vekst av nesten alt som kan akkumuleres kan beskrives med kvadrat.

  Jeg skal også bruke et faguttrykk i sine undersøkelser av LoO for å beskrive en hel del av begivenheter. Jeg har bestemt å bruke et uttrykk ”energi”. Det eneste problem er at ezoteriker har brukt uttrykket for mange ganger før.

  Så la oss ta i bruk en hypotese som foreligger i det at et menneske får alltid noe vi kaller for ”energi” eller ”psykisk energi”. Jo mer energi vi har fått, jo mer forskjellige endringer kan det skje ved hjelp av denne energi. Energi kan bli både brukt og oppsamlet. Jeg har oppdaget noen enkle lovmessigheter ved hjelp av empirisk metode. Det følger noen viktige konklusjoner ut av dem:

  1) energi oppsamles hele tid pga det at et menneske lever. Man ER IKKE NØDT TIL Å GJØRE NOEN TING for å oppsamle energi. Energi skal bare oppsamles av seg selv slik at man skal ha en mulighet til å realisere sine ønsker.

  2) energi blir brukt på unødvendige ting. De største ”huller” energi renner ut gjennom er:

  a) orgasme – krever veldig mye energi

  b) negative emosjoner. Jo sterkere og lengre NE fremviser seg, jo mer energi man mister

  c) svakhet, dvs en tilstand når man klarer ikke å atskille sine oppfatninger.

  d)  dumhet, dvs en tilstand når man følger etter sine dogmer

  e) mekaniske ønsker, dvs ønsker som baserer seg på ”jeg må…”.

  3) man kan få mer energi. Jo mer glade ønsker, lyste opp oppfatninger, atskilling av oppfatninger og behagelige oppfatninger man opplever, jo mer energi man får.

  4) når det blir igjen litt energi i et menneske, så klarer man å oppsamle mer energi

  5) når det blir igjen litt energi så forsterker den lyste opp oppfatninger. Man kan si at energi blir til LoO, glade ønsker og behagelige oppfatninger.

   

  Jeg gjentar at dette er bare en modell som inneholder mine lovmessigheter. En effektiv modell kan lette forståelse av visse begivenheter samt å forutsi utvikling av begiveneheter.

   

  Det er dermed nok å ”ikke gjøre noen ting” og oppsamle energi og skape mer LoO. Dette er en naturs lov. Slik skjer det uavhengig av det om du tror på dette eller ikke. Hvis et vanlig menneske skal gå til fjells i Himalaya for en måned, så skal det skje noen endringer i menneskets tilstand. Det skal oppstå noen nye ideer, glade ønsker, nye lyste opp faktorer osv. Det er selvsagt mulig å ødelegge alt dette med NE. Men man skal sikkert merke disse endringer. Jeg understreker at man oppsamler nok energi for å ikke praktisere i det hele tatt. Man kan uansett oppleve fullhet av livet. Det er nok å forminske antall av irriterende faktorer for å få mer energi og forsterke livets fullhet.

  Folk spør meg av og til om det hvorfor har jeg reist til Himalaya for å leve der. Har jeg ikke sagd at alle omstendigheter passer for praksis? Jo da. Alle omstendigheter passer. Du kan ikke unnskylde seg for det at du opplever for mye NE og dumhet. Men dette hindrer meg ikke å oppleve glade ønsker til å endre omstendigheter. Jeg liker å leve i Himalaya. Jeg bygger her en morda-landsby. Jeg liker også Malaysia, et hav, mordaer av vann. Vi skal derfor bygge en morda-landsby også i Malaysia. Vi skal bygge dem i ulike steder omkring på Jord.

  Endring av vanlige omstendigheter er dermed til stor hjelp for noen som ønsker å endre sitt liv. Du kan bli kvitt noen irriterende mekaniske faktorer og pakke en sekk for å reise til Himalaya. Du skal ikke trenge noe utenom penger der. Du kan spende der 2-3 uker og prøve å endre seg. Det om dine endringer skal virkelig påvirke deg avhenger av dine anstrengelser. Men du skal i det minste få erfaring av det hvordan negative emosjoner kan ødelegges.

  Oppsamling av energi er et mål av en subperson som utvikler seg. Det viktigste er en metode for påvirkning av FSP (formørkte subpersoner) for å kunne spare litt energi og kunne fortsette med sine endringer.