Norwegian Bokmål change

Error

×

Jeg er en stat!

Main page / Uungåelighet av lyst opp verden / Jeg er en stat!

Innhold

  De ting vi så på ovenfor forårsaker en interessant konklusjon: ”min personlighet” (med andre ord ”jeg”) er et sett av subpersonligheter og hver av dem er et sett oppfatninger som fremviser seg i dette stedet avhengig av visse omstendigheter.disse subpersonligheter ”bor” i det samme sted, nemlig en kropp. De tar over makt fra hverandre hele tid. De mest utviklete subpersonligheter må finne en måte for forsvar fra de mest dummeste subpersonligheter. Dette likner på en situasjon vi har på Jord som er oppdelt i land. Mange av dem har nok styrke for å ødelegge Jord. Disse land må inngå visse avtaler for å kunne redde resten av verden. Hvis en av mine personligheter skal drepe en nabo pga sjalusi, så skal ingen av mine andre subpersonligheter overleve. Og nesten alle forstå dette. Altså mange subpersonligheter arbeider for å kunne kontrollere alle personligheter også i tilfelle det oppstår sterk sjalusi.

  Det betyr at ulike subpersonligheter kan samvirke og påvirke hverandre. Jeg skal fortelle om et eksempel.

  Jeg har fortalt at orgasme påvirker meg sterkt. Jeg har forstått dette da jeg var 18 år gammel. Orgasme har ikke hindret meg i de første år. Kroppen kunne oppsamle energi fort. Jeg har dermed opplevd orgasme 3 eller 5 ganger om dag. Mange opplever det samme. Men så har det oppstått en klarhet om det at orgasme er uønskelig for meg. Både samleie og glade ønsker forsvinner etter at man opplever orgasme. Jeg har forstått dette men kunne ikke overvinne et ønske til å oppleve orgasme uansett. Jeg har opplevd dette i løpet av mange år! Jeg visste ingenting om det hvor giftige er NE og jeg har ikke atskillt mekaniske og glade ønsker. Jeg har ikke merket lyste opp oppfatninger blat andre oppfatninger. Jeg visste ikke hvordan oppfatninger kan erstattes. Jeg klarte dermed ikke å kjempe mot mekaniske vaner. Jeg har etter hvert blitt klokere og brukte stadig mer tid på noe interessant for seg. Jeg har sluttet å kommuniserer med ubehagelige for seg mennesker. Jeg har suttet å gjøre noe ubehagelig for seg. Dermed har de mest tiltrekkende for meg subpersonligheter fått mer makt. Jeg har klart å huske om klarhet like før orgasme for å oppleve orgasme ikke så ofte. Etter hvert jeg har klart å kontrollere den subpersonlighet som har oppstått rett før orgasme.

  Noe lignende skjer med negative emosjoner. Hvis jeg skal oppleve sjalusi så skal jeg bli forgiftet for noen dager. Jeg skal oppleve LoO sjeldent. Jeg skal krangle med sin kjæreste og jeg skal miste en mulighet til å ha samleie. Alt dette er uønskelig for mesteparten av subpersonligheter. Og jeg klarer dermed å endre situasjon.

  De lyste opp personligheter får mer makt over formørkte subpersonligheter. Subpersonlighter samles rundt et senter. Subpersonligheter tilføyer seg stadig oftere til lyste opp subpersonligheter. Men endringer skjer veldig langsomt. Man må forstå at det kan hende slik at det skal ikke være tid for å utføre alle endringer i seg.

  Hva om vi ser på dannelse av USA og EU? Hvis vi ser nærmere på skapelse av et velforsynt og stabil land ut av mange, akkurat som Bismark gjorde? Kan vi få noen erfaring fra en slik undersøkelse? For atskillte subpersonligheter likner på små stater som gir pokker i verden omkring seg. Men disse stater kan samles sammen ved hjelp av økonomi. Man kan prøve å gjøre dette. Men først trengs det å beskrive disse subpersonligheter. Forskjell mellom subpersonligheter og statene foreligger i det at en rekke oppfatninger er en del av ulike subpersonligheter. Dette likner på innbyggere som har statsborgeskap av flere land. Hvis en subpersonlighet (et sett oppfatninger) ”jeg er sjalu” dominerer for tiden, så fremvises det også en følelse av sult (som sier deg at du må ikke glemme om mat og at det skal være vanskelig å spise fra gulve om du skal knuse alle tallerker pga sjalusi). Det fremvises også et ønske til å ha sex (som sier deg at krangel skal være et hinder for samleie). Enhver dominerende oppfatning som er intensiv nok for å danne FSP er omringet av andre oppfatninger. Men disse oppfatninger er ikke omringet av LoO fordi at LoO er helt uforenlige med NE. Men det kan være blant disse oppfatninger tanker som f.eks. ”det er ikke bra å ha en stor krangel”.

  Det vil si at dette likner på en situasjon når mange oppfatninger (tanker, emosjoner, ønsker) inneholder noen sterke oppfatninger som får makten av og til. Men dominerende oppfatninger klarer ikke å styre alt alene. Noen tiere av oppfatninger kan få makt. Det er dermed hensiktsmessig å studere de forskjellige styrker som har makt i USA. Det er interessant hvordan kjemper de for makt. Envher LoO gjenklanger med andre LoO og forsterker gø. Og envher NE er en avtrekker for andre NE og forsterker dumhet og dogmatisme. NE og LoO er uforenelige. Det er verdt å huske at opplevelse av NE og dumhet er ubehagelig. Man må huske at opplevelse av NE og dumhet er ubehagelig. Det betyr at når en destruktiv oppfatning får makt, så oppstår det et ønske til å slutte å oppleve denne oppfatning. Og når en glad oppfatning får makt, så oppstår det et ønske til å støtte denne oppfatning.

  Dette er nesten det samme ønske – et ønske til å være glad. Dette ønske oppstår alltid når en ny oppfatning får makt.

  Problemet er at dette ønske er nokså svak og får mer styrke ettersom man opplever mer LoO og det blir mindre NE.

  Når vi ser nærmere på dette, så havner vi til en logisk blindvei fordi at vår kultur og språk er oppbyggd på et ord ”jeg”. Et ord ”jeg” blir til klær som enhver dominerende subpersonlighet tar på seg. Vi er ikke vant til å se på dette på denne måte. Hvis jeg skal spørre seg hvordan er det mulig å forsterke en viss oppfatning, så oppstår det enda et spørsmål ”hvem skal gjøre dette?”. hvordan skal vi påvirke noe uten en evne til å påvirke? Når jeg bygger et hus, så ønsker ”jeg” å bygge den. Men når ”jeg” ønsker å endre ”jeg”, så oppstår det problemer.

  Nå som jeg ser på disse spørsmål dette problem forsvinner fordi at det faktum at jeg har skrevet dette og du leser dette med interesse viser at vi har de beste subpersonligheter som styrer oss. Men så kommer det din mor inne og sier noe stygt som ”du må gå og spise”. Makten skal bli endret i deg og det skal oppstå NE. Du skal miste interesse og du skal svare henne ”la meg være”. Og hun skal si ”hvorfor lider jeg pga deg?”. Makten har endret seg og denne tilstand forårsaker ingen interesse til undersøkelser lenger. Du opplever NE, dumhet og aggresjon. Men etter å ha spist og blitt mer rolig du skal kunne spørre seg ”jeg må jo bli kvitt disse NE”. Og da forsvinner problemet for du er opptatt med svekke FSP.

  Det viser seg at vi kan aldri møte et problem av makt når den er så aktuell! Vi ser på dette problem bare når vi opplever en vanlig tilstand.

  Bare klarhet kan forårsake noen endirnger. Og det viktigste endring er det å forstå, dvs atskille et eksisterende problem i løpet av fremvisning av NE. Det blir ofte brukt et ord ”observasjon”. Men jeg foretrekker å si ”atskilling” fordi at ordet ”observasjon” får oss til å tenke om en uvirkelig ”observatør”. Atskilling er bare en atskilling. Dette er en vanlig oppfatning.

  Som jeg har skrevet før, atskilling i seg selv er en positiv oppfatning sett fra en evolusjons side. Hvis du opplever NE og sier til seg selv ”jeg opplever NE”, ”jeg kan slutte å oppleve den”, så endrer situasjonen seg.

  Atskilling av oppfatninger er et enkel og vikti skritt. Det er veldig viktig at dette er et VELDIG enkel skritt. Det å fastlå hvilke oppfatninger du opplever akkurat nå er ikke så vanskelig. Dette er i mange ganger lettere enn å fjerne NE og oppleve LoO. Jeg anbefaler nybegynnere å ikke begynne med store endringer. Jeg anbefaler dem å si til seg selv hva de opplever akkurat nå. Jeg liker en så enkel praksis. Du noterer hver to timer hva har hendt i løpet av de to siste timer. Du kan bruke på dette så mye tid du ønsker. Jo mindre interesse og fullhet man opplever i løpet av viss tid, jo svakere er et ønske til å beskrive sin tilstand. Du kan bruke minst to sekunder for å skrive ”alt er jævlig dårlig”. Vi merker som oftest hver to timers periode med en måned (tolv måneder for et døgn).

  Ettersom du skal fortsette å beskrive sin tilstiand hver to timer, du skal oppleve nytelse og et ønske til å atskille sin tilstand videre.

  Du utfører små endringer og oppsamler stadig mer energi. Jo mer energi du oppsamler, jo mer interessant blir livet og jo mer interessante ting du ønsker å gjøre. Og jo mer behagelige ting du skal gjøre jo mer nytelse og energi du skal oppleve.

  En måte å oppsamle mer energi på foreligge i det å endre sine omstendigheter. Erfraring viser at når en flyktning kommer til andre flyktninger eller mordaer og kommuniserer med dem, så endrer livet seg. Alle ord og mekaniske handlinger av en flyktning blir merket med en gang. Man kan diskutere et interessant for seg spørsmål når som helst med noen som streber etter de samme mål. Med andre ord endringer skjer mye fortere i gruppe fordi at folk omrking deg kan hjelpe deg å bli kvitt formørkelser. La oss huske et råd fra en gammel bok ”Dhammapada”: ”du må ikke kommunisere med idioter!”. Kort og klart. Og dette er også veldig effektivt. Og hva skal man gjøre om det er bare idioter omkring? Vi kunne ha sagt ”slut å kommunisere i det hele tatt”. Men det er jo ikke bare idioter omkring. Det er mange mennesker som du kan søke interessante for seg. Internett og minst et fremmed språk gir deg store muligheter.

  Altså, energi oppsamles hele tid. Det er mulig å forstørre energi ved å oppleve realisere glade ønsker, skape LoO samt ved å fjerne formørkelser og NE. Det er veldig viktig å ikke bruke mye energi på orgasmer. Det er viktig å søke og realisere de minste glade ønsker samt å hindre realisering av mekaniske ønsker. Det er viktig å ha samleie og oppleve ulike typer nytelse. Det er viktig å ikke kommunisere med idioter og strebe etter kommunisering med tiltrekkende for seg personer. Det er viktig å sette for seg små smål og oppnå dem osv. Jeg har skrevet en bok ”Utvalg av tiltrekkende tilstander” som inneholder mye informasjon for en som ønsker å endre seg. Det spiller ingen rolle hva skal du begynne med. Det viktigste er å begynne å endre sitt liv skritt for skritt. Det største problem er å overvinne et frysepunkt som hindrer deg å gjøre et skritt pga treghet. Og det SPILLER INGEN ROLLE hva for et skritt du skal gjøre. Jeg er nødt til å gjenta dette fordi at mange tror at de må ”handle riktig”. En slik tankegang ødelegger enhvert glad ønske. Du kan begynne med hva som helst. Det viktgste er å ha et ønske til å gjøre dette. Du må forstå at det finnes et problem av frysepunkt. Du må atskille oppfatninger for å endre seg.

  Uthåldenhet og tålmodighet er de egenskaper som du må utarbeide i seg. Det er ikke så lett å forstørre energi i seg. Hvis du slutter å bruke energi på orgasmer, så skal du merke et resultat bare etter en måned. Og resultatet skal bli mer eller mindre betydelige bare etter to til tre måneder. Hast og perfeksjonisme fører kun til en følelse av håpløshet. Man begynner å tro at det skjer ingen endringer. Men du må se på situasjonen igjen. Skjer det virkelig ingen enringer? Kanskje dette er bare en midlertidig tilstand? Er det virkelig så? Kanskje du sitter bare uten noen arbeid? Kanskje du prøver ikke å endre seg i det hele tatt?

  Ønsker vi å oppsamle mer energi, så må vi se på en posisjon av Eisenhauer i forhold til kommunister: ”vi må holde sine posisjoner helt til Sovjetunionen skal forsyne sine mennesker med utdannelse. De skal ødelegge den grusomme styrke av kommunisme ved å utvikle utdannelse. Men det skal ta tid før orden kommer.” Vi må også holde sine posisjoner helt til de gamle vaner til å oppleve formørkelser og NE skal bli svakere. Vi må forholde seg til selvtilfredshet og håpløshet på den samme måte som Truman har forholdt seg til kommunisme og fascisme: ”vi må hjelpe Russland til å overvinne Tyskland og vi må hjelpe Tyskland til å overvinne Russland. Dermed skal de drepe hverandre”. Både selvtilfredshet og håpløshet er våre fiender. Vi må fjerne begge. Så hvordan skal vi handle? Først må vi bli kvitt tanker om at vi må handle fortere eller saktere. Du må fjerne formørkelser og det skal oppstå tiltrekkende oppfatninger av seg selv. Dette er naturens lov. Den virker ogs[ I tilfelle du ikke tror på den. Ezoterikk ligner på religion akkurat som filosofi. Vi må dermed begrunne seg med fakta på den samme måte som en fugl bruker luft for å fly. Fakta er vår luft. Når jeg fjerner formørkelser, så oppstår det lyste opp oppfatninger. Dette er et faktum som enhver menneske kan sjekke selv.