Norwegian Bokmål change

Error

×

Frysepunkt

Main page / Uungåelighet av lyst opp verden / Frysepunkt

Innhold

  Den mest rare ting hva gjelder mennesker som sympatiserer til en ide om utvalg av tiltrekkende tilstander (og som kan opplever lyste opp oppfatninge) er at disse mennesker trenger ikke LoO. Og hva med de som lever i formørkelser?

  Det finnes et enkel eksperiment som kan hjelpe deg å forstå dette problem mer klart. Be noen (som opplever LoO) om å oppleve noen lyst opp oppfatning akkurat nå. Forestill man å huske noen tiltrekkende menneske og oppleve sympati. Man skal gjøre dette. Dette er ikke så vanskelig.

  Altså man har opplevd en svak LoO uten noen forberedelser! Hvis du spør ham om han likte det, så skal man si ”ja”. Det var behagelig å oppleve sympati eller en følelse av skjønnhet.

  Så ta en liten eller en stor pause og spør ham HVORFOR opplever man dette ikke igjen og igjen?

  Man skal ikke svare deg noen ting. Han er enig i at det er behagelig å oppleve LoO. Det er lett å oppleve en svak LoO. Men man skal ikke gjøre noen ting for å oppleve LoO bestandig. Og man vet ikke hvorfor skjer det slik.

  En tilstand som lar man oppleve LoO lett (men som man bruker ikke for å oppleve LoO) kalles for ”frysepunkt”. Alle flyktninger og mennesker som sympatiserer til min praksis opplever denne tilstand hele sitt liv. Men noen av dem vender til det gråe livet.

  Hvis man forstår at det er bra å spise, så skla man spise pga svak sult. Dette betyr at man ”ønsker å spise noe godt”.

  En effekt av frysepunkt beviser det faktum at både de som opplever LoO av og til og de som opplever LoO enkelt ØNSKER IKKE å oppleve LoO bestandig.

  Med andre ord man ønsker ikke å skape en bestandig lyst opp bakgrunn og oppleve lyste opp oppfatninger hele tid. Man liker å oppleve LoO i tilfelle man er interissert i dette. Men dette er bare kortvarig fremvisning av LoO. Og man vender til sin vanlig tilstand straks etter. En vanlig tilstand betyr negativ bakgrunn og andre formørkelser. Man ØNSKER IKKE å oppleve LoO i vanlig tilstand. Dette menneske tenker slik ”jeg kunne ha opplevd noen LoF for å oppleve LoO akkurat nå”. Man kjønner at dette er sant og at det er mulig å oppleve LoO. Men…man opplever ingen LoO!

  Hvis du legger ens merke til dette, så skal man ikke begynne å skape LoO. Du skal bare oppnå det at man skal oppleve beundring. Som oftest det oppstår negative emosjoner (en sølelse av skyld og skam).

  Hver gang man opplever en LoO ifølge en tilfeldighet det oppleves som ”en rar og behagelig møte”. Og hver gang LoO blir svakere (og slik skjer det etter noen sekunder) man opplever ”en rar atskillelse”.  Man kunne ha opplevd LoO lengre men det trengs å anstrenge seg for å gjøre dette.

  ”Arbeid” hva gjelder skapelse av LoO blir som oftest avsluttet etter dette. Det finnes mange problemer som må løses. Tilfredhset er noe helt uoppnåelig for man. Et slik menneske husker en gang i året at det finnes Bodh og hans praksis. Man husker at det er så behagelig å oppleve LoO. Slike situasjoner kan få man til å skrive meg et brev og så oppleve frysepunkt igjen…

  Siden jeg ønsker ikke å bli til et slik menneske, det er interessant for meg å undersøke et menneske som har bestemt å overvinne frysepunkt. Hva skal man gjøre? Hva skal man begynne med?

  Dette er ikke noe enkel problem. Se på alle disse motsigelser.

  1) jeg opplever bestandig gråhet eller NB

  2) et menneske som opplever gråhet og NB kan ikke oppleve LoO (utenom sjelden fremvisning av LoO)

  3) et glad ønske til å endre seg er et ønske som blir fulgt av forventning. Forventning er sikkert en LoO

  4) vår erfaring viser at uglade ønsker fører kun til forsterking av gråhet og negativ bakgrunn

  5) herfra følger det at hvis et menneske begynner å skape LoO (ved å følge ”plikt” eller en følelse av skyld foran Bodh), så skal denne LoO forårsake bare avsky til LoO.

  Så hva skal vi gjøre? Hva skal gjøre en som opplever en svak NB og forstår at det ville ha vært bra å oppleve LoO? Hvordan skal forventning skapes? Man må vente på forventning. Og man forstår at dette er det samme som å vente på god vær. Mans tilstand kan forverre seg når som helst. Det kan oppstå både irritasjon og utilfredshet. Hvis man skal planlegge skapelse av LoO så skal den vanlige tilstand ikke la man realisere sine planer.

  En blindvei.

  Dette er en virkelig blindvei. Ingen utvei. Det finnes ingen potensielle muligheter her. Situasjonen er helt klart.

  Men også her finnes det noe som kan hjelpe oss å finne en løsning.

  For det første det faktum at man forstår sin dårlig tilstand kan endre noe i ens oppfatninger. Men denne klarhet kan sikkert forsvinne straks. Og man må ikke tro at dette er en løsning. Det finnes en mer interessant ting.

  Tilfeldige fremvisninger av lyste opp oppfatninger er kortvarige. Men en lyst opp bakgrunne kan vare i noen minutter (spesielt om man opplever tilfredshet). Og man kan gjøre noe her. Man kan endre noe i løpet av opplevelse av LoB! En flyktning skrev følgende ”… jeg ble lei av å sove på seng eller på gulvet. Det var ikke noen annet sted å sove i. Det har oppstått et glad ønske til å finne seg et interessant sted for å sove i. Jeg tok noen grønne mordaer i potter og satte en stor drage og en myk mamont mellom dem. Jeg har avgrenst et viss område for seg med disse mordaer. Dette sted har liknet på et skog fra ”Jurrassic park”. Det oppstår barnslig og uvirkelig atmosfære pga at jeg dekker seg med en dekke som har tegninger av ”Ice age” på seg. Jeg har kjøpt den da jeg opplevde en kortvarig fremvisning av et ønske til å endre noe hjemme. Nå har jeg skapt omstendigheter for god sovetid. Jeg sover på denne måte i noen dager allerede. Livet har endret seg litt.”

  Forbindelser som oppstår (pga minner om mangfoldighet av påvirkningssentre inne i en personlighet) er knyttet til Dzekil og Hyde. Disse handlinger er ikke alltid så betydelige samt at Wild har skrevet om en vanlig personlighet som ble til et uhyre som har forverret mans personlighet. Men her snakker vi om en dum og ikke utviklet personlighet som opplever noen glade endringer.

  Slik skjer det som oftest. Ettersom subpersonlighet som består av vanlige formørkelser kan ikke forenes med en lyst opp personlighet (LoO og NE er ikke forenlige), så oppdeler et menneske (som utvelge tiltrekkende tilstander) seg faktisk i to personligheter. En slik oppdeling er ikke en sykdom. Dette er en utvikling. Det er ikke rart at et liv av et slik menneske blir mye interessant enn et liv av et vanlig menneske. Det er ikke minst interessant å bli kjent med metoder og undersøkelser knyttet til helbredelse av oppdeling av personlighet. Vi ønsker selvsagt ikke å ”helbrede seg fra LoO”. Vi ønsker å få mer informasjon om oppdeling av personlighet av et menneske som opplever et ønske til å bli fri fra negative emosjoner, dumhet og mekaniske ønsker.

  ”Spaltet personlighet” kan skremme noen som har aldri observert seg selv. Enhvers personlighet er mangfoldig! Når jeg ser på fotball, så er jeg både ”jeg er en tilskuer” som er likegyldig til alt annet og ”jeg er en far” som opplever irritasjon pga barn. Jeg møter gjester og jeg-som-sitter på jobb er to forskjellige mennesker. Enhver subpersonlighet tar kontroll over alt mulig. En jente kjøper en veldig dyr mobiltelefon om morgen og så nkuser den pga aggresjon om kveld. Jeg sier til sitt eget barn at han bør ikke lyve til meg og så slår og truer ham om kveld pga dårlig oppførsel. Man ødelegger sitt eget liv og oppdeling av personlighet i ”alle tidligere formørkelser” og ”den nye personlighet” gir man en sjanse siden en som har lyst opp personlighet har også sunn fornuft.

  Man bruker enkle metoder for å påvirke den førmørkte subpersonlighet (FSP) med sin lyst opp subpersonlighet (LoSP). Man samler f.eks. lyste opp faktorer.

  (En lyst opp faktor – LoFa – en hvilken som helst oppfatning som gjenklanger med LoO.

  Når det finnes en oppfatning som forsterker en LoO eller det er større sannsynlighet for å oppleve en LoO, så betyr det at denne oppfatning gjenklanger med LoO.

  F.eks. når jeg ser på et bilde av en naken jente, så opplever jeg nesten umiddelbart en følelse av skjønnhet og ømhet. Det betyr at dette bilde er en LoFa for meg.)

  FSP kan føre til mer LoFa hos meg. Jeg kan eksempelvis kjøpe en pen stein og sette den på et bord. Jeg kan også ringe sin venn-geolog for å ta en stein fra ham. Det trengs bare noen sekunder for dette. Men når jeg får tak i steine, så er det bare å legge steien på bordet (uavhengig av dårlig humør). Nå som steinen står på bordet jeg ser på den og opplever en svak følelse av skjønnhet 20 eller 30 ganger om dagen. Dette kan virke som noe uviktig bare for dem som gjør ingenting. Men den ”lille” endring er veldig viktig fordi at LoO gjenklanger med hverandre og det kan oppstå mer av dem. Hvis noen virkelig ønsker å endre seg så det verste er å imponere seg selv mens det beste er å endre seg. Man kan eksempelvis sette en stein foran seg, finne noen pene bilder på nettet eller skrive til en pen jente (som man skal kanskje kommunisere senere). Man kan skrive til et ubehagelig menneske. Små handliner som skaper noe godt og små handlinger som ødelegger formørkelser. Små endringer. Forestill seg hvor sterkt skal livet ditt endre seg etter noen hundre av slike endringer? Se seg omkring. Er det mange mennesker som du spender tid sammen med? Det er bare noen tiere av dem. Er det mange gamle ting rundt deg? Har du mange ting som du må gjøre? Det er sikkert noen hundre av dem. Dette er din verden. Er det så vanskelig å endre noen hundre små vaner? Dette er ikke så vanskelig. Enhver fremvisning av en behagelig tilstand er et grunnlag for nye endringer.

  Prosessen kan foregå også i motsatt retning men dette er ikke så lett. Du har eksempelvis skrevet til en ubehagelig person noen ærlig og ubehagelig for ham. Men senere man skal kanskje oppleve sjedelighet igjen eller et ønske til å bli sint på noen sammen med dette menneske. Ved å vende til gråhet du blir ikke helt dum. Og dine bevisste klarheter skal ikke forsvinne så enkelt.

  LSP skaper for seg forhold som kan få man til å gi makt til LSP. En som har lest beskrivelser av andre mennesker (som utvelger tiltrekkende tilstander) skal legge merke til det at FSP ødelegger en person på to måter. Den ene måte er lokale ødeleggelser. Dette er bl.a. sjalusi som før deg til å knuse ting omkring seg. Dette er forverring av forhold med sin kone og ødelagt bok. Lokale ødeleggelser er ubehagelige. Med de kan ikke sammenliknes med de ødeleggelser som er forårsakt av orgasme.

  Hvis man leser bøker om sex, så skal man merke at envher av dem forteller om orgasme som om det viktigste mål. Opplever man ikke orgasme så betyr dette at sex var mislykket. Dette er rart. Det er klart at orgasme er så behagelig. Men SELVE SAMLEIE er mye behageligere! Langvarig sex med sterke følelser rett før orgasme er veldig behagelig. En som streber etter en orgasme kan regnes for en svak person som er likegyldig til sex.

  Det er også behagelig å spise noe smakfullt. Men overspising er en sykdom. Man kan til og med dø av overspising. Men folk opplever ikke denne klarhet i forhold til sex. Hvis du har spist for mye så kan du bare legge seg på sofa og vente til det blir lettere. Hvis du har opplevd for mange orgasmer… vel, dette er mye verre. Du skal bli til en bjelke for de neste to uker. Du skal oppleve sterk kjedelighet og negative emosjoner. Kroppen din skal bli ødelagt.  Lyste opp oppfatninger skal ikke oppstå. En slik person blir faktisk til et død lik. Erfaring viser at hvis et menneske opplever mange negative emosjoner, så er det hensiktsmessig å oppleve orgasme ikke oftere enn to-tre ganger i en måned. Det er bedre å oppleve en orgasme en gang i 1-3 måneder. Jeg forstår at dette er veldig vanskelig. Det å lære seg å stanse rett før orgasme spesielt om en formørkt subperson har makt. Men for det første dette er veldig behagelig (det å ha samleie uten å oppleve orgasme). For det andre man har ingen valg for hyppig opplevelse av orgasme gir deg ingen sjanse for utvikling. Du kan gjøre hva som helst med dette faktum. Men natur skal ikke endre seg pga dine handlinger.

  Vi kjenner allerede den avskyelige påvirkning av destruktive subpersoner. Hvis en sjalu subperson skal få full makt, så skal jeg drepe en person som har pult med min kone. Og jeg skal drepe henne også. Så skal je bli fengslet. Dette skal være slutt på alt. Alt dette skal skje bare pga påvirkning av en destruktiv subpersonlighet som har handlet i løpet av ett minutt. Livet kan endres så enkelt! Men orgasme kan ødelegge deg veldig lett også.

  En subpersonlighet som utvikler seg er interissert i det at en annen subpersonlighet skal få makt. Nå sitter jeg på en stol og forstår at jeg må endre seg (i tilfelle jeg ønsker ikke å ødelegge sitt liv pga sjalusi). For sjalusi er destruktiv uansett dens intensitet. Jeg begynner å oppleve sjalusi som oftest pga noen uvirkelige personer som min jente har kommunisert med. Hadde jeg forholdt seg til dette på en annen måte (for jeg ønsker jo å få oppmerksomhet fra andre jenter også), så ville vårt forhold ha forbedret seg. Vårt liv ville ha blitt fullstendig pga kommunisering med andre mennesker. Men sjalusi gir meg ingen sjanse. Jeg forstår dette nå. Men min forståelse forsvinner etter en minutt når jeg opplever sjalusi.

  Etterson LSP blir sterkere, blir også sterkere et ønske til å avslutte konflikt mellom FSP og LSP. Skal jeg sette ti steiner til på bordet? Dette er til ingen nytte i en situasjon når jeg opplever sjalusi eller når jeg har opplevd for mange orgasmer. Det er ikke nok med lokale endringer. Jeg ønsker å utføre en grunnleggende endring. FSP må ikke få makt og utføre destruktive endringer. Men et slik ønske oppstår bare når LSP har makten. Det finnes sikkert slike handlinger som kan forårsake grunnleggende endringer. Men disse handlinger må jo utføres uavhengig av det hvilken subpersonlighet har makten.

  Problemet blir derme ikke borte. Men det har sikkert endret seg pga følgende bevissthetens klarhet:

  1) det er mulig å utføre endringer med en rekke personligheter som utvikler seg (dvs lokale evolusjons endringer). Men denne prosess foregår veldig sakte.

  2) det finnes en måte å utføre en grunnleggende endring av ved hjelp av mange små lokale endringer slik at sannsynlighet for fremvisning av LSP blir større.

  3) til og med en ene subpersonlighet kan ødelegge alt. Det er uforståelig hvodan den kan påvirkes slik at denne personlighet blir ikke i stand til å utføre visse handlinger.

   

  Jeg skal ta i bruk et begrep i neste kapittel for å utvikle dette emne. Dette er ”energi”. Jeg kan si at et uttrykk om ”blindvei” er ikke helt korrekt fordi at det finnes enda en klarhet som endrer hele saken. Det er verdt å bruke tid for å forstå denne klarhet:

  4) det er UBEHAGELIG å oppleve negative emosjoner og dumhet.

  Dette er veldig viktig. Og denne klarhet endrer hele saken. Hvis jeg skal oppleve en sjalusi, så skal jeg sikkert bli dum og aggressiv. Men hvis noen spør meg i en slik tilstand om det er behagelig å oppleve sjalusi eller ikke, så skal jeg svare ”nei”. Jeg kan sikkert regne sin sjalusi for rettferdig. Men hvis jeg er absolutt dum og jeg har aldri tenkt om sjalusi, så jeg kan tro på det at min jente har forrådt meg. men det er fortsatt ubehagelig å oppleve sjalusi. Og jeg kan innrømme dette etter å ha blitt kvitt den og i løpet av opplevelse av sjalusi.

  Og det er veldig behagelig å oppleve lyste opp oppfatninger (bl.a. energi, friskhet og nytelse).

  Urettferdighet mellom LSP og FSP skaper en forskjell som vi kan bruke senere. Spørsmålet foreligger i følgende – a) hvilke mekanismer kan brukes for å få makt fra FSP til LSP, b) hvordan kan denne prosess utføres fortere slik at NE rekker ikke å ødelegge våres kropp.