Norwegian Bokmål change

Error

×

Strategi av effektiv praksis

Main page / Главная / Utvalg-2005: “Den direkte veien til en klar bevissthet” / Strategi av effektiv praksis / Strategi av effektiv praksis

Innhold

  Innhold:

  06-01-01)  Effektiv praksis – det er praksis av ubetydelige uomstøtelige endringer.

  06-01-02)  Posisjon av ”jeger og naturforsker”.

  06-01-03) Undersøkelse.

  06-01-04) Dragens plan, linjer, blomsterblad og blomsterstander.

  06-01-05) Begrensninger og vaktmenn.

  06-01-06) Posisjoner og tilstander.

  06-01-07) Endring av personlighet. Hengivenhet til folk.

  06-01-08) Sosiale eksperimenter.

  06-01-09) Beskrivelser og nedtegninger. Formale praksiser.

  06-01-10) Stalking og askese.

  06-01-11) Frihet fra tilføyelser og flytting.

  06-01-12) Baner.

  06-01-13) Tilllegs § – en liste over praksiser som var ikke beskrevet tidligere.

   

   

  06-01-01) Det finnes en effektiv praksis som nevnes for praksis av små uomstøtelige forandringer. Det virkelig framskritt starter når man blir kvitt et krampaktig ønske til å utføre epokegjørende handlinger. Vaner og oppfatninger endres ettersom du begynner å gjennomføre små men betydelige skritt. Enhver skritt har følgende kjennetegn:

  1) Det finnes fullstendig forståelse av det du ønsker å gjøre.

  2) Skrittet er så ubetydelig at du er helt overbevist i det at du skal være i stand til å gjøre dette.

  3) Det finnes et glad ønske til å gjøre dette skrittet. Ønsket baserer seg ikke på FSV fordi at FSV blir ikke tilfredsstillt med et slik ”ubetydelig” skritt.

  4) Seier oppstår rett etter at man har oppnådd et resultat. Samt at forventning og bestemthet forsterker seg.

  5) Det oppstår som oftest ny klarhet; samt at det kan oppstå nye LoO.

  Den første erfaring i praksis av små skritt fører til svekkelse av ærgjerrige men meningsløse forhåpninger om de store handlinger. Men forventning, glede og bestemthet forsterker seg.

  De som har satt seg fast i formørkelser og de som vil se ut som forlyste folk, overser ubetydelige resultater. Prøv å spørre slike folk om hvilke resultater de har oppnådd i sin praktisering. De skal svare at praktisering skal gi resultater bare om lang tid. Hvis du sier at du har lært seg å fjerne irritasjon ved hjelp av en knapp på datamaskin, så skal du få som et svar at du har ikke oppnådd noen betydelig resultat. Man skal si at man streber etter fullstendig forlysning og at små resultater er ikke til stor hjelp for dette. Jo mer løgn, uærlighet og formørkelser man har, jo mindre oppmerksom man blir på ubetydelig skritt i praktisering.

  Et gjenklangende synsbilde: en tråd som blir rivet ut av klær. Dine handlinger omfatter stor overflate. Når du gjør noe uomstøtelig, så forstår du at slik handling påvirker også andre deler av liv. Dermed blir LoOs intensitet forsterket.

  Du må alltid forstå hvilke oppgaver forårsaker forventning hos deg (uavhengig om det er oppgaver som skal løses i dag eller i neste uke).

   

  06-01-02) Jeg vil være konsentrert under utføring av praksis av tetting. Jeg vil ikke miste et eneste sekund. Mange NE kan fremvise seg i løpet av ett sekund. På denne måte jeg kan lære seg en posisjon av ”jeger og en ung naturforsker”: en jeger jakter på små NE og ung naturforsker leter etter LoO. LoO oppstår i form av små fremvisninger etter at en jeger oppdager og fjerner NE (samt at jeger nedtegner enhver fjerning).

  Praksis av tetting fører til følgende:

  *) Kjedelighet (jeg har jo ingen vanlige oppfatninger). Kjedelighet blir fjernet av jeger.

  *) Et ønske til å ha opplevelser. Dette ønske deles i NE (blir fjernet av jeger) og PE (som oppstår pga vellykket arbeid av jeger og fremvisninger av LoO. LoO støtter naturforsker på en mekanisk måte).

  *) NE som oppstår bestandig pga (GR). Jeg har ikke merket dem tidligere, men nå ser jeg at mange av GR forårsaker NE (disse GR er veldig små; samt at disse GR blir fjernet av jeger).

  *) NE som oppstår pga fravær av LoO (disse NE blir fjernet av jeger)

  *) Forventning av både fremvisning og tetting av LoO (blir fjernet av naturforsker).

   

  06-01-03) Undersøkelse – det er et sett handlinger rettet mot oppnåelse av objekt-orientert klarhet. Undersøkelse, søk på oppdagelser og selve oppdagelse er alltid fulgt av forventning. Spesielt klar forventning oppstår når det blir fremvist ukjent LoO. Også undersøkelse av LoO forårsaker klar forventning. Dermed det er ikke rart at LoO gjenklanger med et glad ønske til å undersøke LoO. Dette i sin tur forårsaker klarhet og skynder på reise i LoOs verden.

  Deler av undersøkelse:

  1) Det å definere et objekt og et tema på den mest klart måte.

  2) Det å sette opp samt å oppdatere lister av alt som er knyttet til et objekt som man undesøker akkurat nå.

  3) Flergangs gjenopplevelse av tilstand/prosess som man undersøker.

  4) Det å anstrenge seg for å atskille oppfatninger og proseser.

  5) Nøyaktig nedtegning og detaljert beskrivelse av nye oppfatninger (uansett om man oppdager bevissthetens klarhet eller ny LoO).

  Det å opprettholde aktiv tilstand (tilstand av ”jeger” eller ”naturforsker”) i løpet av utføring av undersøkelse.

   

  06-01-04) En av måter å undersøke DVP på er å skape en plan som inneholder de viktigste elementer. F.eks. – dragens plan:

  1) Grunnlaget til dragens plan er nemlig ”jeger” og ”naturforsker”.

  2) Jeger og naturforsker utfører upåklagelig arbeid (dvs deres arbeid er maksimalt effektiv) hvis de har følgende egenskaper:

  *) oppmerksomhet [i forhold til noe de jakter på]

  *) bestemthet [i alle sine handlinger]

  *) vedholdenhet (dvs en evne til å arbeide i løpet av lang tid)

  *) forventning [av et resultat av deres arbeid]

  (Disse 4 egenskaper beskriver enhver LoO i sin klasse).

  3) Jeger og naturforsker forsterker glans av de fire egenskaper hvis følgende 4 faktorer blir fremvist:

  *) anstrengelser til å skape LoO.

  Skapelse av LoO gir mest støtte til en egenskap ”forventning”.

  *) undersøkelse, nedtegning og redigering av lister og beskrivelser. Det er lister av alt som har noe med praksis å gjøre – glade ønsker, innhold av lyst opp grunnlag (dvs de LoO som fremvises av og til), lyste opp faktorer, nedtegning av formale praksiser, nye hypoteser, gjenklangende beskrivelser av LoO o.l.

  ”Nedtegning av lister” gir mest støtte til en egenskap ”oppmerksomhet”.

  *) ”det å sette fart i”. Negative konsekvenser kan svekke intensitet av LoO, samt at de kan formørke klarhet og forsterke tilfredshet. Men det er det samme som å leve med et barn – du merker ikke hvordan barnet vokser. ”Det å sette fart i” betyr å få mer entusiasme, anstrengelser og ærlighet av sine handlinger.

  ”Det å sette fart i” gir mest støtte til en egenskap ”vedholdenhet”.

  *) ”selvforsynthet” – det er en posisjon av enslig kriger; en posisjon av frihet fra alle mennesker (frihet fra til og med alle praktikanter); en posisjon av et menneske som skal fortsette å praktisere uavhengig av omstendigheter.

  ”Selvforsynthet” gir mest støtte til en egenskap ”bestemthet”.

  4) Jeger og naturforsker minsker ikke glans av de fire egenskaper hvis det er ikke fremvist fire negative faktorer:

  *) Mekanisk ønske til å oppleve ting. Dette ønsket virker negativt på ”vedholdenhet”.

  *) Lysegrå tilstand; NB som trenger seg inn på deg. Lysegrå tilstand har negativ påvirkning på ”forventning”.

  *) Tretthet eller søvnighet som trenger seg inn på deg. Dette har negativ påvikning først og fremst på ”oppmerksomhet”.

  *) Tilfredshet. Tilfredshet har negativ påvirkning først og fremst på ”bestemthet”.

  5) Fundament:

  Består av fem posisjoner; hver posisjon er en optimal praksis for enhver skandh (en type oppfatninger).

  *) ”Stalking” (emosjonens skandh – det er rensning fra NE, NB, NET samt det er skapelse av LoO). Se kapittel om stalking.

  *) ”Askese” (ønskets skandh – det er rensning fra mekaniske ønsker; det er skapelse av glade ønsker). Se kapittel om askese.

  *) ”Taushet” (tankets skandh – det er rensning fra kaotisk innerste samtale; det er skapelse av bevissthetens klarhet). Se kapittel om fjerning av IS.

  *) ”Siddhi” (oppfatningers skandh – det er rensning fra negative oppfatninger; det er skapelse av fysiske erfaringer). Se kapittel om FP.

  *) ”Lyst opp atskilling” (distinktiv bevissthetens skandh – det er rensning fra mekanisk atskilling ved hjelp av slike praksiser som ”ikke-elver, ikke-fjell” o.l.; det er skapelse av lyst opp distinktiv bevissthet). Se kapittel om LoDB.

  6) Lyst opp grunnlag

  Et sett av alle LoO som fremviser seg av og til.

  7) Fem grundige Erfaringer (e.g. ekstatiske LoO) – det er fem topper som hever seg over et sjø med LoO.

  8) Samadhi – det er syntese av fem Erfaringer – det er en dør til ubeskrivelige tilstander.

   

  ”Dragens plan” er et sett av åtte elementer.

   

  Det viktigste i dragens plan er jeger og naturforsker. Undersøkelse er bare en del av de fire fordelaktige faktorer. Slik struktur fører til fort framskritt i ens reise til LoO. Det finnes enda en effektiv posisjon som nevnes for ”vitenskapsmann” (her er undersøkelser den viktigste del). Slik posisjon undersøker ikke de faktorer som fører til effektiv undersøkelse.

   

  Lineær beskrivelse kan erstattes med mer lakonisk diagram: det er eksempelvis to bokstaver ”j” og ”n” i midten. Disse bokstaver står for jeger og naturforsker. Disse bokstaver befinner seg i midten av sirkel som har fire forkortelser skrevet på omkrets (avstanden mellom forkortelser er lik). Forkortelser står for 4 egenskaper. Det står to rekker med fire linjer på begge sider av sirkelen. De som står venstre for sirkel, inneholder ufordelaktige faktorer. Så er det en vannrett linje nederst – det er fundament. Så er det en bue øverst for diagram – det er en lyst opp base med erfaringer og Samadhi. Jeg husker hva diagram består av og så erstatter jeg den med en mer lakonisk piktografi – det er en type hieroglyf med ”j n” i midten. Det er fire ekvidistante tykke flekk rundt hieroglyf. Det finnes en rekke plusstegn til venstre. Og det finnes en rekke minustegn til høyre. Det er en vannrett linje nederst for hieroglyf. Det er en bue øverst for hieroglyf.

  Om det finnes et ønske til å tilføye synsbildet med en emosjonell implikasjon, så kan man skape ett symbol til. Et symbol avviker seg fra alt annet med det at man kan tilføye så mange detaljer man vil. Det finnes f.eks. et symbol av en drage med to hoder (jeger og naturforsker). Det venstre hodet ser målbevisst ut (forventning av LoO). Det høyre hodet ser aggressivt ut (jakt på formørkelser). Drage har fire vinger (fire egenskaper) og fire bein – to foran og to bak. Det fremste venstre bein har fire kroker som drage bruker for å holde rovdyr (kontroll over fire fordelaktige faktorer). Det fremste høyre bein har fire kroker som drage bruker for å dytte fra seg noe (kontroll over fire ufordelaktige faktorer). To nederste bein griper fast i fundament som har en forme av 5 praksiser. Det finnes en krone over dragens hode. Krone består av mangekantet grunnlag (lyst opp grunnlag) som danner 5 ”pyramider” (fem grunnleggende Erfaringer). Og det finnes klar ball av Samadhi øverst for krone.

   

  Dragens plan er en del av praksis som hjelper man å klargjøre de viktigste mål i praksis. Du skal ikke kjøre langt om du bruker ratt, hjul, motor og hovedlys i kaotisk rekkefølge. Dragens plan knytter sammen deler av praksis slik at man kan bruke all sin tidligere erfaring for å gå videre. Det oppstår stabilitet og uavhengighet fra kaotiske påvirkninger. Man opplever mer klare LoO samt at det oppstår en tilstand av ”felles mål”.

  Jeg skal bruke antologi som likner på en Gurdzhiev har brukt (se P.D. Uspenskiy ”Søk etter det forunderlige”): et vanlig menneske er en blanding av vann og ulike partikler. Hvilken som helst påvirkning kan blande partikler slik at de nederste får seg opp og styrer over hele kroppen helt til en ny blanding skjer. Praksis forårsaker krystallisering. De mest tiltrekkende tilstander samles ved hjelp av gjenklang. En slik samling av tiltrekkende tilstander danner sterke forbindelser seg imellom når man kjemper mot mekaniske påvirkninger. Senere skal en ny krystallisering forårsake stabilitet hos ens LoO.

   

  De fire egenskaper av jager og naturforsker jeg skal kalle for ”formål” (dette uttrykk har jeg lest om i Kastanedas bok). Skapelse av formål er egentlig skapelse av disse fire egenskaper.

   

  La oss se hvilke egenskaper og faktorer blir endret ifølge min praksis. Det er selvfølgelig veldig tilnærmet fordeling; og noen praksiser påvirker flere ting samtidig). Undersøkelse av følgende tabell vil få man til å forstå hvilke oppfatninger trenger forbedring. Det kan også oppstå et ønske til å tenke opp praksiser for utvikling av denne delen av drage.

   

  Vedholdenhet

  Undersøkelse av konsepsjoner (denne praksis krever veldig langvarige anstrengelser for å finne argumenter og motargumenter),

  Tetting (det er veldig vanskelig å opprettholde fjerning av noe du har blitt vant til å la være),

  15-10 sekunders nedtegning i løpet av lang tid.

   

  Bestemthet

  Sosiale eksperimenter,

  Det å følge 10 regler av realisering av glade ønsker

   

  Oppmerksomhet

  Rensning av språket (det er veldig vanskelig å passe på sine ord, håndbevegelser og mimikk),

  Fjerning av hverdagslivets marasme (det er veldig vanskelig å passe på små vanlige handlinger),

  Bestandig nedtegning av tilstedeværelse eller fravær av LoO,

  Fjerning av høy innerste samtale,

  Intellektuelle spill

   

  Forventning

  Skapelse av lister med glade ønsker,

  Realisering av glade ønsker,

  Setting opp av lister med lyste opp faktorer,

  Undersøkelser

   

  LGT

  Det å fjerne eller det å tynne ut orgasmer,

  Husking og gjenopplevelse av sin egen historie (gjenopplevelse av mange dype NB hjelper man å fjerne dem),

   

  Tilfredshet

  Husking om død,

  Direkte fjerning av tilfredshet

  Stalking

   

  Et ønske til å oppleve ting

  Returnering  av oppmerksomhet (oppmerksomhet returneres fra GR),

  Askese (frigjør fra avhengighet av mekaniske krampaktige ønsker),

  Direkte fjerning av mekaniske ønsker og skapelse av glade ønsker

   

  Søvnighet/tretthet

  Realisering av glade ønsker,

  Fysiske oppgaver,

  Skapelse av fysiske opplevelser,

   

  Det å sette opp lister

  Her er det en rekke praksiser som utføres for å lære seg følgende: utvikling av en evne til å søke kjennetegn; oppdeling i klasser og samling i grupper; det å finne og beskrive lovmessigheter; det å kombinere; det å utregne:

  Det å beskrive objekter som avviker seg med høy kaotisk tilstand og komplisert struktur: busk, vei til et sted, ansikt, ens atferd

  Definering av ulike uttrykk,

  Svar på spørsmål, diskusjoner, kommentar [av meldinger til andre praktikanter] (mens du svarer på dumme spørsmål, får du klarhet i dette temaet)

  Det å skrive artikler [om utført undersøkelse],

  Øving av utskiftning av fortolkninger (fjerner hard mekanisk skapelse av fortolkninger, dvs dumhet),

   

  Skapelse av LoO

  Syklisk oppfatning (skaper en vane til å fjerne NE og til å oppleve LoO),

  Emosjonell polering (fjerner NB),

  Stalking (en universal måte for å ha total kontroll over fjerning av NE),

  Fjerning av mekaniske ønsker,

  Praksiser av bremsing av mekanisk distinktiv bevissthet (ikke-elver, ikke-fjell; kontroll over erstatting av bevissthet uder søvning o.l.),

  Betsandig forståelse av at nå finnes det ikke LoO (eller at det finnes LoO).,

   

  Det å sette fart i seg selv

  Nedtegning av resultater av praksis hver time,

  5-10-15-sekunders nedtegning; pr. minutts nedtegning

   

  Selvfosynthet

  Bevissthet av fravær (en tilstand når man forstår at det finnes ikke mer noen ”jeg”),

  Fjerning av tilføyelser [fjerning av ”nære” deg folk] (avhengighet oppstår i forhold til tilføyte synsbilder),

  Syklisk utskiftning av personligheter (fjerner avhengighet av sin egen personlighet),

   

  Du kan tilføye et bilde av drage – du kan tegne skjell på hvert ving. Hvert skjell skal være dekket med forkortelse av to-tre bokstaver. Disse bokstaver skal stå for praksis av utvikling av en viss egenskap eller av en ufordelaktig faktor (som er knyttet til dette egenskapet).

  Jeg foreslår å skrive motto på fundament (eller å skrive en symbol som mordaer skal anse som motto). Denne motto må være aktuell, f.eks.:

  Uavhengig av andre mordaers praksis,

  Uavhengig av frykt og forventninger,

  Uavhengig av omstendigheter, seier og tap,

  Jeg skal fortsette å praktisere

  Jeg skal fortsette min reise.

   

  La oss se mer detaljert på ”det å sette opp lister. Jeg liker å dele lister i a) bestandige b) daglig oppdaterte. Her er det et eksemplarisk innhold av bestandige lister:

  *) Seksuelle fantasier som kan bli realisert

  *) Seksuelle fantasier som kan ikke bli realisert

  *) Alle mennesker som du synes kunne ha noen gang gitt deg noe + de mennesker som har ønsket å få noe fra deg.

  *) LoO som du kjenner (delt opp i linjer)

  *) Lyste opp faktorer for ulike LoO

  *) Undersøkelser som kunne i utsikt ha ført til noe ønskende for deg

  *) Glade ønsker som man planlegger å realiser i fremtiden

  *) Bekymringer om fremtiden

  *) En liste over sterke bekymringer som jeg har noen gang opplevd. Disse bekymringer har vist seg til å være profetiske. Tidligere jeg har overvurdert hvordan disse bekymringer har påvirket mitt liv.

  *) En liste over oppdagelser (for hver dag av min praktisering).

   

  Eksemplarisk innhold av daglige lister:

  *) Glade ønsker for i dag

  *) Undersøkelser som jeg er interissert i akkurat nå

  *) Nedtegning av foreløpige praksiser

  *) De mekaniske ønsker som har fremvist seg i dag

  *) De LoO som har fremvist seg i dag

  *) De fysiske erfaringer som har fremvist seg i dag

  *) De oppdagelser som jeg har gjort i dag

  *) Fortelling om de siste 2 timer av mitt liv

   

  Modell av LoOs linjer virker som et vellykket et bare om det finnes ikke så mye LoO. Men hvis det blir mer av LoO, så viser det seg at slik modell er ikke lenger virkende fordi at oppfatninger fra en linje kan fremvise seg samtidig, og dette går i strid med mening av en ”hverdagslinje”. Dermed oppstår det et ønske til å skape mer nøyaktig modell som skal nevnes for modell av blomsterstand. Slik modell lar oppfatninger fremvise seg samtidig.

  Det er iblant nok med bare ett fremvisning av LoO for å skape en struktur av oppblomstring. Du finner en detaljert liste av LoO i tilsvarende kapittel.

  Med andre ord enhver blomsterblad er et stikkflamme dvs enhver LoO blir ekstatisk ved forstørret intensitet – ekstatisk sympati, ekstatisk vedholdenhet o.l Det kreves 8 poeng (ut av 10) av LoOs intensitet for å oppnå ekstatisme. Enhver LoO kan bli ekstatisk. Jo høyere plass LoO har i en linje, jo lettere det blir for denne LoO å bli ekstatisk.

  Det å oppnå ekstatiske egenskaper er å røre på et område av ”sammensmelting”. ”Sammensmelting” er en begynnelse på syntese av Erfaringer, noe som fører til Samadhi.

   

  Jeg anbefaler å skrive LoO som deler seg i sektorer, oppblomstring og linjer. Du kan henge denne liste på veggen slik at alle kan se den. Du kan også lagre liste i bærbar pc for å ha tilgang til den. Først det skal oppstå et ønske til å ikke finne LoOs plass på denne plan. Men dette skal hjelpe deg å forsterke LoO samt å forstørre dets intensitet og kvalitet. Dermed det skal ikke ta lang tid før det oppstår et glad ønske til å gjøre dette.

  LoO fremviser seg ofte i par. Dermed renser LoO seg fra forskjellige tilføyelser. Slik fremvisning kan også skape nye anstrøk av LoO. Det finnes lineære par (som består av ett blomsterblad), ikke-lineære (som består av to nærliggende blomsterblad) og integrale par (som består av blomsterblad fra ulike sektorer). Mer kompliserte sammensetninger ”akkorder” fremviser seg rett etter LoOs par.

   

  06-01-05) Dersom man fjerner mekaniske ønsker og skaper glade ønsker, blir det klart en viktig ting til – det viser seg at det finnes et helt sett oppfatninger blant mine oppfatninger. Disse oppfatninger har som formål å være en begrenser for mine glade ønsker. Disse oppfatninger baserer seg på frykt som man har helt fra barndommen. Det finnes følgende typer av frykt:

  a) en frykt av skuffelse (hvis man får ikke et ønskende resultat).

  b) frykt av forandringer – det er veldig konservativ frykt som forsterker et mekanisk ønske til å ikke forandre noe i det hele tatt.

  c) frykt av alt nytt

  d) en rekke andre små typer av frykt

  En sammenlagt virkning av begrenser (dvs et sett bekymringer av fremtidige forandringer) påvirker et ønske til å ønske noe i det hele tatt. Når jeg opplever et glad ønske, så får jeg en følelse av at noen ”holder halsen min” og trekker meg tilbake for å hindre vekst av mine ønsker. Det virker som om jeg drar seg selv fremover med et hånd og bakover med et annet. Det er sant.

  Praktisering vil svekke begrensninger. Både fjerning av NE og skapelse av LoO skal hjelpe man å bekjempe begrensninger. Men det er kanskje mulig å finne på en speseiell praksis som skal påvirke begrensninger.

  Det er veldig viktig å atskille begrensninger ut fra det gråe bakgrunn. Det finnes et ny glad ønske blant dine oppfatninger – et ønske til å motvirke begresninger og til å fjerne begrensninger (de som verken praktiserer eller opplever LoO må ikke bekymre seg. Her snakker vi ikke om å fjerne begrensninger på ønsker til å ødelegge, til å ha makt o.l. Det er snakk om å frata begrensninger fra ønsker til å oppleve LoO, bl.a.: ømhet, sympati, lykksalighet o.l.). Et slik ønske kunne ikke oppstå da begrensninger har ikke vært atskillt fra andre formørkelser. Vi vet at et glad ønske hjelper oss å finne på nye metoder for å kjempe mot begrensninger. Ønsket skal også hjelpe man å oppnå både bestemthet og vedholdenhet for å kunne utnytte disse metoder.

  Jeg har følgende oppgave: en LoO har fremvist seg med intensitet på 5. Hva hindrer meg til å oppleve det samme LoO med intensitet på 10? Spørsmålet virker rart. Jeg har i hvert fall opplevd forbauselse da jeg har stillt dette spørsmålet til seg selv. Hva er det egentlig som hindrer meg? Det ser ut til at det finnes ikke noe hinder: jeg konsenterer seg på forventning og på et ønske til å forsterke denne LoO.. og så viser det seg at jeg kan ikke oppleve dette ønsket sterkt nok. Det kjennes som om jeg prøver å fortsette, men gummi trekker meg tilbake. Jo mer krefter jeg bruker på å frigjøre seg, jo hardere gummi holder meg. Det letteste måte å føle denne motstand på er å forsterke et ønske til å forsterke LoO. En helt klart opplevelse av elastisk gummi. Gummi er en del av begrensning (nemlig frykt av tap). Jeg frykter at jeg skal ikke kunne oppleve det jeg vil. Frykt av tap er den første vaktmannen på vei til utvikling av formål. Denne vaktmannen har begrenset bestemthet. Dermed har en drage mistet en bein.

  Du har opplevd skuffelse av tap i årtier. Frykt av tap har forsterket seg gjennom alle disse år. Frykt av tap har umuliggjort dine glade ønsker. Dette er jo den letteste måte for å unngå sine frykter på – jo svakere er et ønske til å ha noe, jo svakre er en frykt av det å ikke få det du vil ha. Dermed er også skuffelse av tap ikke så stor. Nervøs tilstand forårsaker stor urolighet. Mislykket forventning kan ende med katastrofale konsekvenser. Når du prøver å forsterke et ønske til å ha LoO, så støter du på noe som hindrer deg fra lidelser. Det spiller ingen rolle om du er fortsatt en offer eller om du er nå en kriger som ønsker å oppnå et resultat. Det spiller ingen rolle at du har en jeger som er opplært for å fjerne de minste NE. Frykt fremvises på en automatisk måte. Frykt ødelegger ens bestemthet. For å fjerne frykt jeg foreslår to ting: for det første man må undersøke frykt; for det annet man må begynne å fjerne frykt ved hjelp av direkte metode.

  Det første man skal gjøre klart for seg er et begep av ”tap”. Man må forstå at ”tap” er ikke det samme som ”mislykkethet”. Et vanlig menneske ALDRI opplever tap fordi at tap er et sett anstrengelser rettet mot oppnåelse av tiltrekkende oppfatninger. Et vanlig menneske anstrenger seg aldri. Et vanlig menneske kan ikke utvelge noe fordi at man har ingen kontroll over seg selv. Et vanlig menneske forsvarer noe bare pga at det er vanlig for ham/hun å gjøre dette. Man gir noe bort bare ifølge en vane til å gjøre slik. Et vanlig menneske er ikke en person som GJØR noe fordi at enhver handling (ifølge min definisjon) er en handling av lyst opp bevissthet. Dermed baserer alle handlinger seg på LoO. Handlinger har ikke noe med mekaniske omstendigheter å gjøre. En handling baserer seg på enhver oppfatning fra forventningers linje. Slik oppfatning kan ikke fremvises hos et menneske som opplever bestandige NE, konsepsjoner og mekaniske ønsker. Har man ingen ønske til å fjerne konsepsjoner og NE, så får man heller ingen frihet fra dem. En person forstår ikke hva det å ”anstrenge seg” egentlig betyr. Hvis konsepsjoner og NE spenner deg, så betyr det at du begynner å spenne men ikke å anstrenge seg. Demed skal dine kaotiske handlinger føre enten til seier eller til tap (avhengig av omstendigheter). Du skal fortolke omstengiheter som lykke eller mislykke. Men det er feilaktig å tro at de samme handlinger skal forårsake lykke igjen i en annen situasjon. Et vanlig menneske streber ikke etter LoO. Man kan ikke ønske noe ærlig pga formørkelser og stor uærlighet i forhold til seg selv. Det hender derfor ofte slik at man kjøper noe uønskende fordi at man vet egentlig ikke hva er det man ønsker å ha. Et vanlig menneske streber etter uvirkelig komfort, rolighet og glede. Men man kan ikke oppnå disse ting pga NE, konsepsjoner, frykt, sløvhet samt fravær av glade ønsker og LoO. Hvis man til slutt oppnår sine mål, så opplever man ingen tilfredshet eller interesse til liv. Det hele ender med vanlig gråhet. Man blir ikke kvitt frykt av tap av sine verdier etter å ha oppnådd et mål. Ei jente skal lide av sjalusi i forhold til sin mann etter å ha inngått ekteskap med ham. Hun skal lide pga for lite oppmerksomhet fordi at gråhet, sløvhet, vanlighet og NE skal etse hennes bevissthet. Disse lidelser blir fjernet bare om formørkelser fjernes. Samt at man må begynne å skape LoO i seg. Det er morsomt å høre folk som frykter hell. De forstå ikke at helvete har allerede begynt for dem. Det eneste folk kan gjøre for å unngå hell er å fjerne formørkelser.

  Med andre ord: et vanlig menneske anstrenger seg aldri. Man handler bare pga de omstendigheter som påvirker ham/hun mest. Et vanlig menneske opplever ingen tap. Man opplever kun mislykkethet fordi at mislykkethet er (ifølge min definisjon) en fortolkning av mekaniske omstendigheter.

  Men vi har en annen situasjon hva gjelder anstrengelser. Hvis du har opplevd LoO ifølge en anstrengelse, så er opplevelse av LoO egentlig noe du har strebet etter. Opplevelse av LoO kan ikke forminskes ifølge noen omstendigheter! Og hvis du har opplevd tap ifølge sine anstrengelser, så er dette også et skritt fremover. Jeg vil legge merke til det at tap blir ikke fortolket av meg som et skritt fremover, fordi at tap oppleves som et skritt fremover. Gir man ikke opp etter de første tap, så skal man oppnå et mål. Streben etter LoO skal hjelpe man til å forstå at enhver lykket handling forsterker ham/hun. Man skal etter hvert merke at til og med fjerning av 5 av 100 NE skal forårsake bedre tilstand akkurat nå. Man mister ikke erfaring av sin fjerning! Med andre ord anstrengelser fører aldri til tap. De fører kun til seier som blir ofte kalt for tap (når man oppnår ingen resultat). En praktikant som har fått klarert dette for seg, forstår at både tap og seier innånder man for fremtidige handlinger. Et tap betyr at man har gjort en anstrengelse. Dermed har man gjort et skritt fremover. Man har fått en erfaring av det å ikke la NE overvinne.

  La oss vende tilbake til den første vaktmannen. Han fremviser seg fullstendig når det er snakk om lykke eller mislykke. Men hvis du begynner å anstrenge seg, så blir denne vaktmannen kraftløs og sårbar. Han har lenet seg til veggen og står her fordi at ingen bryr seg om ham. En praktikant som forstår hva det er snakk om her, vet at vaktmannen kan fjernes. Og praktikant vet også at det å fjerne vaktmannen er ikke så vanskelig. I hvert fall det blir ikke vanskeligere enn å fjerne NE. Har du klarhet i atskilling av tap og seier, så kan du avvæpne vaktmannen. Vaktmannen har falske lov til å frata oss mekanisk ønske til å oppleve glade ønsker, men vaktmannen har ingen lov til å frata oss et glad ønske til å oppnå et resultat i praksis. Vaktmannen må beskytte oss fra skuffelser og sorg. Vaktmannen er dannet av primitive mekanismer av selvbeskyttelse. Men nå trenger vi ikke lenger hans beskyttelse. En jeger skal gjøre det samme oppgave mye mer effektivt.

  Etter å ha forstått alt dette, jeg skal begynne å fjerne den første vaktmannen.

  Det første våpen er selvsagt et glad ønske til å fjerne vaktmannen. Dette ønkse kan nå lett fremvise seg fordi at jeg har atskillt dette som et selvstendig oppfatning.

  Det andre våpen er anstrengelser rettet mot fjerning av ”gummi” som holder meg tilbake. Samtidig med det jeg skaper anstrengelser for å forsterke glade ønsker og andre LoO, jeg utfører en praksis av ”det å hugge av hale”. Jeg utfører en spesiell ansrtrengelse for å fjerne frykt av tap. Disse anstrengelser likner emosjonell polering. Du finner ikke noe vanskelig i disse anstrengelser. Dermed er det ikke lenge før man får et resultat. Man skal oppleve en hel mengde av nye LoO samt nye anstrøk og forsterkning av både jeger og naturforsker. Dette er et skritt til kraftig formål.

  Det tredje våpen handler om å skape en vane til å oppleve glede og fotrventning pga tap. Hver gang du har mislykket å fjerne NE fullstendig, får du et valg – du kan enten oppleve nye NE eller oppleve glede og forventning (pga klarhet og erfaring i det å anstrenge seg). Du kan oppleve glede fordi at du har gjort et ny skritt, fordi at du har opplevd frihet fra NE. Du har alle dører åpent for seg.

  Jeg anbefaler å bruke praksis av mekanisk utskiftning fordi at det kan være vanskelig å fjerne en konsepsjon om at tap og seier er like. Du kan eksempelvis gjenta et uttrykk ”tap er forårsaket av anstrengelser. Det er et skritt fremover”. Ellers du kan gjenta et hvilken som helst uttrykk som gjenklanger med forventning.

  Jo mer anstrengelser du utfører, jo tilfredsstillende tap blir.

   

  Jo mer effektivt du fjerner den første vaktmannen, jo fortere du skal oppleve LoO. Og jo fortere du skal møte den andre vaktmannen – uvillighet av forandringer. Denne vaktmannen svekker bestemthet. Denne hindring kan bli kalt for ”treghet av formørkelse”. Denne hindring fremvises i formen av treg mørk masse som dekker en praktikant. Denne masse hindrer alle farger og lyder. I det LoO fremviser seg og ingenting ser ut til å hindre dets fremvisning, oppstår det plutselig apati og hvitlig mørke. Dette er verken gråhet eller lyse-grå tilstand. Denne masse har ingen kjennetegn og den fjerner alle ønsker i det hele tatt. Slik masse vender man tilbake til tidligere tilstand. Man opplever mindre LoO (men det er i hvert fall mer LoO enn da den første vaktmannen hadde sin makt). Du kan overvinne den andre vaktmannen ved hjelp av atskilling, klarhet, glade ønsker og vedholdenhet. Vedholdenhet støtter man ved hjelp av formale praksiser. Dermed er det hensiktsmessig å bruke formale praksiser mer ofte enn de vanlige praksiser. Kamp mot mørk treghet likner bevegelser i treg masse som består av likegyldighet. Men denne hinder er også til å overvinne.

   

  I det at man skaper og undesøker LoO (når man overvinner de to første vaktmenn), oppstår det iblant fremvisninger av både kjente og ukjente LoO som på en måte raser ned på hodet ditt. Det er da du møter den tredje vaktmannen. Det finnes også ”tretthet forårsaket av for mange LoO”. Denne tilstand oppstår når man opplever sterke LoO i løpet av noen timer. Man føler som om nytelse skal snart rive deg i stykker. Denne tilstand blir ikke fulgt av ubehagelige følelser. Du kan bare fjerne denne tretthet og gå videre. Man bør oppleve LoO-tretthet så lenge som mulig. Man bør huske slik tretthet for å få viten om så mange nye LoO som mulig. Hver eneste LoO danner basis for fremtidige glade ønsker. Det hvor lenge du skal kunne holde ut LoO-tretthet avhenger av mange omstendigheter. Du skal sikkert oppleve nedgang ettersom tretthet blir større med hvert neste LoO. Du skal muligens oppleve fysisk transformering i løpet av LoO-eksplosjon. Det kan også hende at du opplever fysiske opplevelser rett etter LoO-eksplosjon. Men kroppen skal i hvert fall transformere seg slik at neste ”tretthet” skal oppleves svakere. Det hvor fort du skal overvinne den tredje vaktmann avhenger også av mange omstendigheter. Det kan ta to-tre måneder for å overvinne vaktmann (da skal fremvisninger av LoO skiftes med nedgang). Jo mer NE du fjerner, jo kortere blir nedganger mellom opplevelser av LoO.

  Jeg skal ikke snakke mye om den fjerde vaktmannen. Dette er tilfredshet som dekker alt med sin grå tåk. LoO fremviser seg og det likner som om alt går bra… man merker ikke at LoO forsvinner. Tilfredshet oppstår nesten automatisk rett etter at du fjerner den tredje vaktmannen. Undervurdert evne av tilfredshet til å forvirre deg fører til det at du havner i avgrunn. LoO kan forsvinne i dager samt at de tre første vaktmenn kan forsterke seg.

   

  En praktikant oppnår et ny nivå ved å overvinne alle de fire vaktmenn. Nå virker det at LoO kan skapes og forsterkes uendelig. Men virkeligheten avviker seg noe fra dette. Fjerning av vektmenn er en konsekvent prosess. Har du overvunnet den første vaktmann og opplevd LoO, så skal de to andre vaktmenn kjempe enda hardere. Du er nødt til å overvinne alle vaktmenn, men du skal ikke unngå nedgang. Du må ikke gi deg under nedgang. Du må derimot samle alle krefter for å kjempe videre. Problemet er at man er ikke vant til å oppleve så klare og langvarige LoO. Men praktisering skal lære deg å oppleve stadig klarere og langvarige LoO. Også fysisk transformering bistår i dine anstrengelser.

  Hver fjerning av vaktmann forårsaker tilstand der det finnes ingen hindrer for fremvisning av LoO. Dette er underlig tilstand. Man oppnår kraftig bestrebelse som blir sterkere med tiden. Slike omstendigheter forårsaker et ønske til å utføre en praksis av ”forsterkning av bestrebelse”.

  For å forsterke bestrebelse man kan tenke på de mennesker som har oppnådd stor frihet. Beskrivelse om disse finner du i Kastanedas bøker: de gamle praktikanter som har oppbevart sitt liv i løpet av tusener av år. Også buddistiske bøker inneholder beskrivelser av praktikanter som har oppløst seg i ”glad lys”. Gjenklangende uttrykk for disse praktikanter er: ”uvirkelig realisering”, ”uendelige verdener av bevissthet” o.l. Alt dette gjenklanger med en oppfatning av det at du har uendelighet foran seg. Ingen kan stoppe deg om du praktiserer hardt og ærlig. Det er vanskelig å beskrive en følelelse som oppstår når man ”lukter” frihet.

   

  06-01-06) La oss definere uttrykk ”posisjon” og ”tilstand”. Posisjon er et stabil sett oppfatninger som har blitt dannet ifølge et [nedtegnet] ønske. Tilstand er et stabil sett oppfatninger som blir dannet ikke pga [nedtegnede] ønsker. Jeg har eksempelvis opplevd en følelse av tomhet under utføring av emosjonell polering. Men jeg hadde et ønske til å oppleve sinnsro istedenfor tomhet. Dermed skal de nye oppfatninger kalles for tilstand. Posisjon er alle de oppfatninger som inneholdes i denne tilstanden: et ønske til å oppleve sinnsro, et ønske til å fjerne NE og til å utføre emosjonell polering.

  Bodhisattvas posisjon”: enhver oppfatning av formørkelse av hvilken som helst person fører til følgende:

  1) NR til formørkelse fjernes fullstendig

  2) det oppstår et glad ønske til å skape LoO i hvert eneste vesen

  3) det oppstår sympati og hengivenhet (enten i forhold til vesener som streber etter LoO eller i forhold til hva som helst).

  Man bør oppbevare klarhet i det at andre mennesker opplever formørkelser og tilføyelser.

   

  Hovedtilstanden kalles for ”demning blir ødelagt”. Gjenklangende synsbilde: stor demning av jord blokkerer elv. Etter hvert vann ødelegger demning.

  Kjennetegn av ”ødelagt demning”:

  1)  Klarhet i det at du befinner seg i fengsel. Det er ikke alltid klart hvilke formørkelser det er snakk om. Fengsel består av tåkete ting: abstrakt konsepsjon, NB, mekanisk vane o.l. Det er ikke helt klart hvilke formørkelse er tåkete.

  2)  Forventning av ødeleggelse av demning og forventning av fremtidig frihet og LoO.

  3)  Spesiell følelse av ”spent buestreng” – hele kroppen (spesielt mage og bryst) opplever matthet. Det kan også oppstå et mekanisk ønske til å begynne å gjøre noe for å ikke føle seg spent.

  4)  Det oppstår et intensiv ønske til å finne ut hvilke hindring skal fjernes. Dette ønsket baseres på et ønsket til å fremskynde ødeleggelse ved hjelp av klarhet. Det oppstår et ønske til å atskille oppfatninger. Gjenklangende synsbildet: jeg vil røre på et område som har samlet kraftig potensiale rundt seg. Klarhet er vanskelig å finne i begynnelsen, men ettersom demning blir ødelagt det oppstår mer klarhet. Det kan også oppstå NE i begynnelsen. Disse NE må fjernes fullstendig.

  5)  Mislykket oppnåelse av klarhet forårsaker et ønske som jeg skal kalle for ”et ønske til å stanse”. Dette ønske forårsaker minskning av handlinger samt forstørret oppmerksomhet til LoO. Denne tilstand gjenklanger med et synsbilde: ”jeg blir til hørsel. Jeg stanser for å lytte”.  Alle oppfatninger blir tåkete. Det kan også oppstå fysiske opplevelser (fasthet, tomhet). Jeg begynner å atskille mer oppfatninger enn vanlig. Jeg kan også fjerne mer NE enn vanlig.

  6)  Det kan oppstå klarhet i det at formørkelser bør fjernes. Man kan fjerne formørkelser lett hvis man har et ønske til å fjerne formørkelser.

  7)  Tilstand av ødelagt demning oppstår som oftest i en situasjon når du slutter å oppleve nedgang (f.eks. etter å ha opplevd orgasme eller NE i lang tid). Slik tilstand oppstår også når man oppdager nye ting. Men her kreves det litt mer krefter for å overvinne formørkelser.

   

  Tilstand av ”ødelagt demning” forårsaker ”et ønske til å bryte gjennom”. Det virker i begynnelse som om man ønsker å ”slutte å oppleve slik dårlig tilstand”. Så oppnår ”et ønske til å bryte gjennom” ekstatisk intensitet og man forstår hvilken demning må ødelegges.

   

  Posisjon av ”myk vedgoldenhet” blir dannet ifølge sterk bestemthet til å overvinne vaktmenn. Direkte motstand er ikke alltid effektivt. Man må bruke stadig mer krefter for å oppleve intensive LoO. Men LoOs effektivitet blir stadig mindre, og dermed søvnighet forsterker seg. Det er hensiktsmessig å erstatte direkte motstand med ”myk vedholdenhet”. Jeg lar LoO ”bremse ned”, dvs jeg prøver ikke å opprettholde tidligere intensitet (eller dybde) av LoO. Jeg prøver derimot å anstrenge seg for å fjerne vaktmenn og for å skape LoO. Til slutt jeg kan nedtegne mye høyere intensitet  (enn under direkte motstand).

  Posisjon av myk vedholdenhet fører til forsterkning av bestemthet. Det blir lettere å avvike bestemthet fra andre oppfatninger. Det blir mulig å oppleve direkte ønske til å oppleve vedholdenhet. Når vedholdenhet når et nivå på 4-5, oppstår det et gjenklangende sysnbilde av fast fjell, fundament. Det oppstår et gjenklangende sysnbildet av dyp styrke (som om tung kvikksølv som ligger på bunn av sjø). Det oppstår også fysisk opplevelse av fasthet.

  Ettersom det blir mer endringer, et ord blir til både motto og hovedtema av det innerste samtale (hva gjelder oppnåelse av uendelige LoO). Ordet uttrykker vedholdenhet og bestemthet til å ”handle!”. Det oppstår klarhet i det at tidligere praksiser har vært bare noen skritt av et vesen som hadde et stor ønske til å frigjøre seg fra dødelig søvn. En som har ikke frigjort seg, fortsetter å selvbedra seg. Men den som har oppnådd en viss frihet vil ikke hjelpe nybegynnere mer. Hjelp anses nå som noen tillegg til de som ”ønsker” men ”kan ikke” frigjøre seg. Det blir klart at det å ”ha et ønske, men ikke være i stand til å” er selvbedrag. Det finnes ikke noe vanskelig eller uforståelig i praksis av fjerning av formørkelser. Detaljert beskrivelse finner man i boken og i artikler til andre praktikanter. ”Kan man ikke” oppnå uendelig lyst opp bakgrunn, så betyr det bare at et ønske av formørkelser er mye sterkere enn et ønske av LoO. Nå hjeper man praktikanter med glede. Det kan f.eks. oppstå et ønske til å forklare det samme spørsmål ti ganger. Forstår en praktikant ikke hva det er snakk om etter så mange forklaringer, så betyr det at ingenting skal hjelpe ham/hun.

   

  Posisjon av ”jeg er ikke ærlig akkurat nå”. Jeg tenker om det at jeg er ærlig, men slik har det vært mange ganger før. Men det viste seg at jeg selvbedro seg selv. Nå skal jeg tenke at jeg er ikke ærlig for å kunne oppleve et gø til å fjerne uærlighet.

   

  Tilstand av nok husking – dette er tilstand når man kan huske om viss LoO for å kunne fremvise denne LoO. Jeg har eksempelvis alltid spurte seg ”hva opplever jeg akkurat nå?” da jeg opplevde slik tilstand.

   

  Innføring av LoO forårsaker en betydelig forsterkning av praksis.

  La oss eksempelvis se på overanstrengelse. Du kan oppleve sterk sympati i forhold til meg (ikke mindre enn 7-8 poeng). Du kan også oppleve hengivenhet eller et sterk ønske (ikke mindre enn 7-8 poeng). Du kan innføre oppfatning av overanstrengelse og konsentrere seg på den helt til det oppstår spesiell anstrengt-behagelig oppfatning (jeg skal kalle den for ”magnetisme”. Det kjennes som om du har ”klebet seg til noe”. Du føler fullhet samt at selvidentifikasjon svekkes for en stund. Det hele ender med det at du får mer intensiv erfaring av opplevelse av overanstrengelse. Nå kan du oppleve overanstrengelse mye lettere og intensivt enn før.

  Du kan lette innføring av LoO ved å bruke følgende ting: bilder, stemme, klar minne eller tilstedeværelse av person du vil innføre LoO fra. Jeg skal kalle dette for ”rettet innføring av LoO”.

  Det kan hende at en viss oppfatning viser seg mye mer klart og stabilt i meg enn i deg. Da er det sikkert at oppfatning av ”påtvunget magnetisk oppfatning som ødelegger personlighet” skal ikke fremvise seg. Du skal ikke kunne gjennomføre overanstrengelser (til og med hvis du skal ha både sympati og et glad ønske). Du skal ikke få noen resultat hvis du bedrar seg i det å oppleve sympati (7-8 poeng) til meg. Det blir heller ingen nytte om du bedrar seg i det å oppleve et glad ønske til å innføre denne oppfatning. Det kan hende at dine handlinger baserer seg i virkeligheten på FSM.

  Det eksisterer urettet innføring av LoO. Da innfører du en helt ny LoO.

   

  06-01-07) Det er også mulig å endre oppfatninger fullstendig – ”endring av personlighet”. Jo flere oppfatninger man har, jo lettere det er å skifte mellom personligheter. Hvis du er vant til å være sjenert og usikker, så blir det vanskelig å skifte usikkerhet til sikkerhet. Men hvis du skifter mange oppfatninger samtidig (f.eks. navn, klær, vaner, folk du snakker med, hverdagsord o.l.), så blir det lettere å utføre slik utskiftning.

  Den nye personligheten er det hensiktsmessig å støtte med de oppfatninger som gjeklanger med LoO.

  Det finnes en interessant praksis av syklisk utskiftning av personligheter. Denne praksis forårsaker verken ”spaltet personlighet” eller andre uønskede bivirkninger.

  For å sikre sin ny personlighet du kan sette opp en liste av elementer som inneholdes i denne personlighet og prøve å gjenoppleve disse elementer samtidig.

  *) Klær. Bruk forskjellig klær for hver egen personlighet.

  *) Utvalg av uttrykk og ord. Bruk forskjellige hverdagsord og hverdagsuttrykk for ulike personligheter.

  *) Musikk (som dine personligheter liker å høre på).

  *) Smaksbegunstigelser.

  *) Steder som du vanlig spaserer i.

  *) Interesser – bøker, emner, hobby o.l.

  *) Selskap. For å utarbeide en ny personlighet du kan bli kjent med ny folk som skal se bare din ny personlighet. Disse nye mennesker skal danne sin mening om deg ut fra måten du skal oppføre seg på.

  Oppbygning av en ny personlighet er et veldig interessant og krevende prosess. Denne prosess forårsaker LoO.

  Man kan skape flere personligheter samtidig. Det kan være enten bestandige eller midlertidige personligheter. Hvis du skaper en personlighet av oppfatninger som gjenklanger med LoO, så skal du sikkert ønske å ha denne personlighet bestandig. Men det er også mulig å skape midlertidige personligheter som skal brukes kun for visse mål. Det er eksempelvis effektivt å late som om tosk for å fjerne en frykt av det å se dumt ut. Oppfør seg som tosk i et ny selskap. La folk tro på at du virkelig er tosk. Du kan på forhånd lære seg visse uttrykk og håndbevegelser og idiotisk latter. Du skal snart merke at du er veldig avhengig av folkets mening. Du skal forstå at din frihet fra deres mening var falsk.

  Du skal oppdage nye glade ønsker ved å skifte personlighet. Du skal forsterke sine erotiske og seksuelle oppfatninger ved å spille tosk. Noen LoO skal fremvise seg mer klart. Du skal forstå at din tidligere personlighet hindrer fremvisning av seksualitet. Men du merker dette ikke pga følgende ting: NB, avhengighet av noens mening, en vane til å undertrykke seksualitet. Når du spiller tosk, så bryr du seg ikke om noe. Og dermed kan du spille så lenge du vil. Du kan hoppe direkte i mange tilstander, bl.a. du kan ”hoppe” rett i en tilstand av frihet fra noen mening.

  Etter å ha begynt å bruke forskjellige personligheter, du merker at ”sympati for folk” (”SFF”) blir svakere. (”SFF”) består av NE, PE, konsepsjoner, mekaniske ønsker, og mekaniske atskillinger som hindrer posisjon av selvforsynthet. SFF består bl.a. av avhengighet av mening, mekanisk engstelse, kjedelighet, tilfredshet, sjalusi, frykt av enslighet og konsepsjoner av ”min” o.l.

   

  ”Felles praksis”, ”felles liv” og alt som vi kaller for ”felles” handler som oftest om å fremvise og forsterke SFF. Et typisk eksempel av dette finner vi når noen begynner å snakke ”på vegne av alle”: ”vi synes”, ”han forstår”.

  Ettersom en praktikant finner det beste selskap sammen med mordaer, så er det veldig viktig å fjerne sympati som oppstår mellom dem. Gjør man ikke dette, så skal effektiviteten på praktisering svekkes betydelig.

  Du må være alene iblant. Du kan gå en tur til skog eller du kan reise til en annen by for noen dager. Ellers kan du stå opp klokka 3-4 om morgen for å gjøre noe mens andre sover. Du kan skape synsbilder som gjenklanger med glad enslighet. Jeg har f.eks. skapt slik  synsbilde: jeg har ifølge mine eksperimenter havnet til ny ”plass”, ”tid”, ”verden”. Og jeg kan ikke vende tilbake. Sola skinner om ettermiddagen i en liten by. Det er snart høst. Det går av og til noen på en støvet vei i park. Jeg skal aldri finne noen å snakke med blant disse mennesker. De befinner seg dypt i et annet liv. Jeg er helt alene. Det eneste jeg kan gjøre er å føle glede akkurat som en enslig fugl gjør. Jeg kan føle hengivenhet til de som jeg skal aldri se mer. Og jeg kan føle forventning av det som skal skje i fremtiden. Jeg skal fortsette min reise.

  Du kan nedtegne forskjellen på sin tilstand når du er alene og når du befinner seg blant andre mordaer. Du må skape LoO når du er alene!!! Du kan også skape gledelig selvforsynthet og ansvarlighet for sin praktisering. Dermed skal din praktisering være effektivt. Du skal føle hengivenhet og sympati istedenfor gråhet og tilfredshet.

  Uavhengig av andre mordaers praktisering,

  Uavhengig av frykt og forventninger,

  Uavhengig av omstendigheter, seier og tap,

  Jeg skal praktisere,

  Jeg skal fortsette min reise.

   

  06-01-08) Sosial frykt – det er stor mengde av SFF. Det er veldig viktig å utføre sosiale eksperimenter (”SE”). Disse eksperimeter er rettet mot følgende: a) det å oppdage og fjerne formørkelser b) det å oppleve LoO ikke bare ved å sitte på sofa (en såkalt ”sofa praksis”). Man skal derimot befinne seg i midten av personlige forhold, dvs i de forhold som forårsaker intensive formørkelser. Hvilken som helst kommunisering med mennesker fører til en mengde formørkelser. Men selv om du er alene, sosial frykt og andre formørkelser fremviser seg. Alle formørkelser støtter NB og mekanisk IS.

  Folk forholder seg negativt til dine SE. Du oppdager at negativ relasjon (NR), hat, forakt, avsky og aggressive handlinger er ikke så fryktelige. Det er nok å oppføre seg litt rart for å fremkalle NR til seg. Du kan bruke ”du” istedenfor ”de” når du snakker med folk. Du kan ”glemme” å si ”takk” o.l. Det finnes mange måter å utføre SE på. Du har tidligere begrenset seg for å unngå NR fra andre menneskers side. Men det er dumt å gjøre slik. Ved å fjerne religiøs frykt av negativ forhold til seg selv åpner det for fremvisning av LoO.

  Det kan hende slik at utføring av SE skal påvirke mitt liv (når jeg blir slått eller bøtlegget). Men slik resultat fører til fjerning av frykt. Du skal etter hvert lære seg å unngå uønskede konsekvenser.

  Til og med det letteste SE forårsaker mange følelser hos en praktikant. En praktikant oppnår frihet fra NE og NB ved å fjerne formørkelser. Samt at en praktikant forsterker en evne til å oppleve LoO.

  Jeg skal gjenta en gang til: målet med utføring av SE er å bli kvitt mekanisk frykt. Man bør også lære seg opplevelse av LoO uavhengig av folkets mening. Man skal lære seg å undersøke sin egen frykt. SE lærer oss også til å fjerne konsepsjoner. SE er ikke ment for å oppnå ”rettferfighet” eller for å straffe de dumme. Man skal verken kunne hevne seg eller forhøye sitt FSV ved hjelp av SE.

  Vanlig folk ønsker ikke å forstå mening av SE. Mennesker beskylder praktikanter pga for stor grusomhet og støtte av FSV. Vanlig folk kan ikke forestille seg hva praktikanter egentlig gjør. Vanlige mennesker har ikke et ønske til å fjerne formørkelser. Mennesker for det meste ønsker ikke å skape LoO. Når et vanlig menneske forestiller hva et ”offer” føler, så oppstår det massevis av NE. Vanlige mennesker streber ikke etter LoO. SE forutser selvsagt ingen aggresjon eller vold. NE er ikke fysisk smerte som et menneske velger å oppleve eller ikke. NE oppstår ikke pga noens handlinger. Et menneske velger selv om han/hun skal oppleve NE eller ikke.

  ”Ezoteriker” synes at SE er ikke noe annet enn dumhet. Ezoteriker opplever frykt etter å ha forestillt seg hvilke handlinger paktikanter utfører. Dermed ezoteriker ønsker å fjerne SE for å ikke oppleve frykt.

   

  06-01-09)  ”Beskrivelse av LoO” – det er skapelse av hvilke som helst oppfatninger som kan gjenklange med LoO. Det vil si at hvis LoO fremviser seg akkurat nå, så fremvisning av et sett oppfatninger som vi kaller for ”beskrivelse av denne LoO” skal forsterke noen evner til denne LoO. Dermed kan ”en beskrivelse” ta form av mange ting: et ord, ubetydelig lyd, musikk, bevegelse av kropp, en plant, dyr eller ting i et rom. Det brukes som oftest beskrivelse i formen av ord (tanker):

  1) Tanker (eller sysnbilder) som inneholder enten ”assosiasjoner” eller ”sammenligninger”: ”himmel ved solens nedgang”, ”jord som våkner etter vinter”o.l.

  2) Tanker som beskriver endringer av andre oppfatninger. Disse oppfatninger fremvises enten samtidig med LoO eller rett etter fremvisning av LoO.

  3) Tanker som beskriver endringer av evner til LoO.

  For å oppnå en viss gjenklang mellom beskrivelse og LoO det er nødvendig å gjøre følgende:

  a) det å utmerke særtrekk til LoO. Disse særtrekk avviker LoO fra andre LoO.

  b) det å ikke bruke poetiske ord, filosofiske uttrykk og andre ubetydelige ord. Her er det eksempler på slike ord: overdreven, kosmisk, overbevissthet, forheksende, gudelig, ubegripelig, det virkelig rette o.l. Man kan derimot bruke ord som har helt klar betydning: hund, nåletre, frisk luft, det å ønske å puste o.l.

  Ettersom man får mer erfaring av LoOs opplevelse, lærer man seg å skape mer klare og betydelige beskrivelser som inneholder stadig mer gjenklangende detaljer. Skvo har eksempelvis prøvd å bruke ezoteriske ord for å beskrive ”atskillelse”. Men denne måte har ikke forårsaket noen gjenklang. Så har Skvo funnet et ord ”klær”. Dermed var beskrivelse skrevet slik: ”når jeg opplever atskillelse, kjennes det som om jeg kan enten ta på eller ta av seg mine personlige oppfatninger – akkurat som klær”.

  Nedtegning” – det er handlinger som utføres for å nedtegne tilstedeværelse av en viss oppfatning. Nedtegning kan utføres enten ved hjelp av beskrivelse eller hvilken som helst avmerking. Man kan skrive en merke eller forkortelse som betyr en viss oppfatning. Man kan også skrive et tall som beskriver intensitet o.l.

  En utbredt feil i låpet av nedtegning av oppdagelser: du nedtegner en oppdagelse rett etter at den blir oppdaget. Så opplever man tilfredshet og kaotiske distraksjoner. Til slutt blir det igjen en beskrivelse som kan ikke forårsake husking av klarhet. For å unngå dette man må gjennoppleve sin oppdagelse flere ganger for å sette opp en virkelig gjenklangende beskrivelse.

  Formal praksis” (”FPR”) – det er handlinger som:

  1) utføres tett flere ganger,

  2) begrunnes på et glad ønske (samt at de er fulgt av et glad ønske),

  3) er fulgt av husking om LoO,

  4) har som formål (direkte eller indirekte) til å skape eller forsterke LoO,

  5) gjenklanger med LoO (ønskelig),

  6) er fulgt av nedtegning.

   

  Man må bekjempe mekanisme av planlegging under utføring av fpr. Det skal oppstå et ønske til å si til seg selv ”jeg skal gjøre et viss antall akter i dag”. Samt at man kan få et ønske til å oppleve tilfredshet. Slike uttrykk kan brukes bare for å skape lyste opp faktorer. Planlegging hindrer ikke fremvisning av glade ønsker hvis det øsnkede oppnås ifølge en komplisert prosess. Denne prosess skal inneholde planlegging som på en måte forbinder ens krefter i kampen mot formørkelser. FPR har ingenting å gjøre med denne prosess og dermed er planlegging av FPR alltid en motstand for glade ønsker. Dermed fører slik planlegging til svekkelse av effektivitet.

  FPR og nedtegninger forsterker skapelse av LoO pga følgende:

  1) de sikrer stadig overvinnelse av NB og ”det-skjer-ingenting”.

  2) de skaper stabil ”bro” til LoO. Samt at de skaper en vane til å oppleve LoO

  3) de forsterker en vane til å oppleve glade ønsker samt til å realisere disse ønsker på en bestemt og vedholdende måte

  4) søk på den mest gjenklangende beskrivelse forutser flergangs gjennopplevelse av LoO

  Beskrivelse av teknologier” er veldig effektivt for vellykende praksis av skapelse av LoO. Det hele begynner med en ”rå” nedtegning av det man har opplevd. Ettersom det blir mer erfaring, utarbeider man de mest betydelige deler av praktisering og setter opp endelig liste av nødvendige og ønskende trinn. På denne måte blir en teknologi av oppnåelse av ønskende tilstander dannet.

  Vi utmerker ”LoOs egenskaper” ved å beskrive en viss LoO. Eksempler på LoOs egenskaper er det mangt av: ”ekstatisme”, ”metning”, ”dybde”, ”intensitet”, ”styrke”, ”magnetisme”. Du finner beskrivelser av egenskaper på slutten av kapittel ”en liste over LoO med egenskaper”.

   

  Hva kan jeg gjøre akkurat nå?

  a) jeg kan oppleve NE, PE eller GR.

  b) jeg kan oppleve LoO.

  c) jeg kan anstrenge seg for å oppnå LoO ved å utføre fpr (fordi at akkurat fpr fører til en vane til å oppleve LoO).

  Valget er ikke så stor.

  Når man begynner å utføre FPR, oppstår det iblant søvnighet som kan bli uovervinnelig. Søvnighet er forårsaket av den nye tilstanden man havner i – uendelige kaotiske distraksjoner forsvinner samt at det oppstår lyst opp bakgrunn. Tidligere du har kjent bare to tilstander – søvn og årvåkenhet (fulgt av NB og kaotiske distraksjoner). Fjerning av årvåkenhets egenskaper forårsaker en annen tilstand – søvn. Om man kjemper mot søvn og utfører FPR, så forsvinner søvnighet. Søvnighet fjernes mest effektivt ved hjelp av ulike intellektuelle, psykiske eller fysiske spiller, samt PE.

  Det finnes også praksiser av nedtegning: hverdagsnedtegning, hverminuttsnedtegning, og hver 15-, 10-, 5-sekunders nedtegning. Man kan kombinere disse praksiser bestandig eller i løpet av et viss tid. Disse praksiser fører til forstørrelse av livets intensitet og fullhet.

  Hverdags nedtegning skal utføres bestandig. Man må oppsummere sine oppdagelser på slutten av dag akkurat på det samme måte som det gjøres på slutten av et år. Jeg anbefaler å nedtegne resultater av eksperimenter og FPR, samt det å oppdatere en liste av glade ønsker. Folket er vant til å anse en dag som noe ubetydelig. Men en dag uten praktisering betyr tilfredshet, gråhet, NB og NE. Dette er et skritt på vei til død. Det er hensiktsmessig å telle sitt liv i dager (ikke i år). Slik opptelling fjerner mekanisk likegyldighet til en enkel dag.

  Hvis en dag teller for et ”år”, så kan du nevne hver to timer for tilsvarende måned. Hver-totimersnedtegning (”2tn”) eller hver-timersnedtegning (”htn”) jeg anbefaler å utføre alltid uavhengig av omstendigheter. Du kan til og med praktisere om natt fordi at slik praktisering forårsaker LoO og du sover bedre. Praktisering om natta gir man erfaring av bevisste drømmer. Hvis etter en time du får ingen resultater eller du får NE, så er dette bare opphissende for fremtidig arbeid.

  Typiske feil under utføring av htn: ”kaos i begynnelse” (panikk og forsøk på å gjøre noe i begynnelse); ”treghet i begynnelse” (tanker som ”jeg må arbeide en hel time igjen. Jeg skal bli ferdig her, og så skal jeg prakisere” – selvbedrag fører til tap); ”permanent treghet” (treghet i begynnelse varer en time og fører til kaos på slutten); ”kaos på slutten” (krampaktige forsøk på å redde situasjonen i de siste minutter – dette betyr tap og selvbedrag samt fravær av interesse til praksis).

  Man kan nedtegne felels tilstand ved hjelp av per-minutts (”pmn”), 15-sekunders (”15sn”) eller 10-sekunders (”10sn”). Jeg anbefaler å bruke skal som varierer fra 1 til 9 poeng. 5 poeng skal bety at ”det skjer ingenting”; 6 – svak lyst opp bakgrunn; 7 – stabil LoB med fremvisninger av LoO; 8 – stabile LoO; 9 – sterke LoO med fremvisninger av ekstatisme. 4 skal bety svak NB o.l. Man kan vurdere sin tilstand med flere poeng samtidig i løpet av pmn.

  Under 5-sekunders nedtegning (”5sn”) man kan bruke de samme forkortelser. I begynnelse det kan se ut som om hmn er umulig. Men det viser seg i virkeligheten at hmn er helt forenlig med nesten hvilken som helst handling (nedtegning kan utføres mentalt også). Hver-minuttsnedtegning ”fratar” ingen tid. Slik nedtegning gjør tiden mer rik på beguvenheter, samt at man begynner å huske om praksis og om LoO hele tiden. NB og NE er ikke lenger mektige spillere i ens liv. Man oppnår LoB og oppdager mange interessante observasjoner. Erfarne praktikanter kan utføre hmn i løpet av flere timer på rad, og de kan utføre 15-10-5 sekunders nedtegning i løpet av noen minutter. Dette kan sammenlignes med en ikke formatert diskett som man kan ikke lagre noe data i. Diskett ligner liv av et vanlig menneske – det passer forbi som søvn. Men hvis diskett blir formatert, kan den fylles tett med ulike praksiser. En vanlig dag skal da oppleves som en uke.

  Det finnes veldig effektive praksiser av det å uttrykke et ønske høyt (”UØH”). Kan man ikke uttale et ønske høyt, så kan det uttales inni seg (slik uttalelse kan godt bli fulgt av mimikk). Jeg anbefaler følgende:

  1) det å utføre UØH i serier (ikke mindre enn 10 akter i ett serie; det er optimalt å ha 50-100 akter).

  2) det å ta en pause mellom hver lang serie for å lytte til de LoO som begynner å fremvise seg.

  3) hvis kaotiske distraksjoner blir for brysome, det er bedre å begynne en ny serie.

  4) det å velge ut konkrete ønsker: ”jeg vil føle hengivenhet”, ”jeg vil være bevisst i søvn”, ”jeg ønsker at alle skal oppleve lyste opp oppfatninger”.

  5) det å forkorte et uttrykk som du vil si (hvis du har øvd å forkorte uttrykket slik at du forstår hva forkortelse betyr). F.eks. du kan si ”jeg ønsker alle LoO” istedenfor ”jeg vil at alle skal oppleve LoO”.

  6) det å forstå at praksis kan føre til betydelige resultater hvis man skal utføre UØH ca 1000 ganger om dagen.

  Jeg anbefaler å ta noen dagers pause etter å ha utført fpr flere dager på rad (selv om en slik pause skal forårsake svak LoB). Hvis LoB blir erstattet av dsi (det skjer ingenting), så må man forkorte pause pga et ønske til å fortsette med fpr. Jeg anbefaler å spørre seg ”hva opplever jeg nå?” i løpet av pauser. Man kan oppdage betydelige ting i løpet av pauser – nye klarheter og nye LoO.

   

  Jeg anbefaler å følge nøye etter følgende under utføring av UØH:

  1) man må passe på det å ikke uttale uttrykk på en mekanisk måte. Enhver uttrykk må bli fulgt av svak fremvisning av et ønske. Enhver fremvisning av UØH skal vare ca 5-10 sekunder.

  2) man må spørre seg om det finnes LoB eller fremvisninger av LoO i løpet av UØH

  3) det å passe på om det finnes et glad ønske til å fortsette med UØH, samt på om det finnes forventning.

   

  Etter å ha fått betydelig erfaring i UØH, man kan prøve å omgjøre UØH til ”uendelig skapelse av et ønske” (”USØ”). Her slutter man å uttale sitt ønske og begynner å passe på klart fremvisning av dette ønske. Fremvisning forkortes ned til 1-3 sekunder – dette forskynder fremvisning av intensiv LoB. Men man skal forstå at fravær av høyt uttale kan føre til følgende: ”søvnighet”, dårlig utført praksis, kaotiske distraksjoner (spesielt når LoB er ikke stabil).

   

  FPR inneholder bl.a. følgende praksiser:

  *) praksis av mekansik utskiftning [av en åpenbart falsk konsepsjon].

  *) praksis av gjenopplevelse [av betydelige hendelser fra ens personlig liv. Denne praksis forutser fjerning av NE og skapelse av LoO]

  *) praksis av nedtegning av klarhet. Her trenger man å gjenta et uttrykk som gjenklanger med klarhet. F.eks. ved å gjenta et uttrykk ”jeg er annerledes”, jeg konsentrerer seg på klarhet i det at jeg har min egen vei. Jeg bryr seg ikke om folkets mening. Jeg skal realisere sine glade ønsker uavhengig av hva andre mennesker gjør. Jeg ønsker ikke å etterlikne andre mennesker. Denne praksis fjerner forbindelse til folk, samt at man får forventning av en uendelig reise o.l.

  *) praksis av returnering av oppmerksomhet [fra kaotiske distraksjoner til ønskende tilstand]. Man kan f.eks. spørre seg selv ”hva hender nå?” Slik spørsmål forsterker oppmerksomhet til aktuell tilstand samt at det forsterker husking om LoO og glade ønsker. Dette spørsmålet kan også hjelpe man til å oppdage svak NB og NE.

  *) praksis av emosjonell polering

  FPR ligner på ”redningsbøye” under nedgang. Det letteste man kan gjøre under nedgang er å utføre FPR. Dermed ens tilstand skal begynne å endre seg.

  Det ofte oppstår et glad ønske til å utføre FPR til og med når klare LoO fremviser seg. Det oppstår en virkning av ”proppfullhet” når LoOs egenskaper forsterker seg. Man mister et ønske til å utføre FPR når LoO blir ekstatiske (når ekstatisme blir ”utålelig”).

  Skapelse av ”lyste opp vaner”: det er realisering av et glad ønske til å støtte enhver handling med en anstrengelse til å skape LoO. Denne handling (ønskelig utført flere ganger om dagen) kan også bli fulgt av fremvisning av hvilken som helst LoO. Man kan eksempelvis føle glede eller en følelse av kjønnhet hver gang man fyller tekanne med vann. Men det er viktig å føle dette akkurat HVER GANG. Du skal kanskje bruke mye mer tid for å lage seg te, men etter hvert du skal få en vane til å oppleve LoO ved å fylle tekanne med vann. Og da skal du begynne å kjempe for noe annet. Du må gå fremover skritt for skritt. La i fred alle som skal aldri endre seg. Bruk sine glade ønsker for å gå fremover.

   

  06-01-10) FSV – følese av [selv] viktighet. FSM – følelse av [selv] mangelfull. Selvmedlidenhet. De har fornærmet [meg]. Aggresjon [i forhold til de som kjemper mot meg]. NE som klemmer og ødelegger – alt dette er en reaksjon på undertrykkelse av ”jeg”. PE er en reaksjon på støtte av ”jeg”.  Dermed er selvviktighet (som baserer seg på ”jeg” illusjon) er bare NE og PE. Til og med FSM går ut fra FSV fordi at FSM oppstår når ”jeg-er-betydelig” er undertrykket. Man tenker sjeldent om ”jeg” hvis det finnes LoO. Når det finnes ekstatiske LoO, så blir ”jeg” nesten umerkbar.

  Hvis du er ærlig, så skal du snart merke at tenknking om uvirkelighet av ”jeg” endrer ingenting i livet ditt. Du må gjøre noe konkret for å svekke FSV. Jeg anbefaler en veldig effektiv praksis av ”stalking”. Praksis av sosiale eksperimenter er en veldig god foreløpig øvelse. Du finner mye forskjellig informasjon om stalking i bøker av Kastaneda. Stalking handler om å skape situasjoner som vanlige mennesker ønsker å unngå. Disse situasjoner undertrykker din FSV og du lærer å fjerne NE og PE. En god måte å skape en slik situasjon på er å havne under virkning av TYRANN. En tyrann er et aggresiv, dum, hovmodig menneske (eller en gruppe personer) som ønsker å fornærme, ydmyke og undertrykke andre mennesker. De mest ”forferdelige” situasjoner for et vanlig menneske regnes for de mest gode for å praktisere stalking.

  Stalking ender med tap hvis du slutter å kjempe mot NE. Det samme skal skje hvis du skal få et ønske til å hevne seg, til å drepe eller skade tyrann. Dermed du skal innrømme tap i kampen mot FSV og du skal selv bli til tyrann.

  Stalking ender med fullstendig seier hvis a) din vedholdenhet og bestemthet er stabile; du fjerner NE og opplever LoO b)hvis du oppnår sine mål (f.eks. hvis du har oppnådd viss fysisk tilstand eller hvis du har sikret seg visse penger på en bankkonto o.l.)

  Du må tenke godt for å oppnå klar resultat. Det er ikke lett å finne virkleig tyrann. Har du mistet en tyrann, blir det vanskelig å finne en annen i fremtiden. Etter å ha funnet en tyrann, du må havne under hans/huns virkning; du må oppdage alle mulige mekanismer for å skifte sin personlighet. Du må gjøre alt for å skaffe tyrann med de beste forhold for undertrykkelse. Du må alltid søke nye metoder for å gjøre sitt spill mer virkelig. Du må alltid prøve å forsterke tyranns virkning på din FSV.

  En liste over resultater av undersøkelse av tyrann kan inneholde følgende:

  *) måter tyrann kan undertrykke din FSV på. F.esk. om tyrann kan skrike høyt, eller om tyrann kan utsette deg for fornærmelse.

  *) hvilke ”knapper” du kan ”trykke” for å manipulere tyrann (for å tvinge ham til å undertrykke deg).

  *) hvordan kan du unngå tyranns påvirkning for å slutte eksperiment. Tyranns mulige svakheter:

  a)  frykt pga andre tyraner (sjef, slektninger, venn o.l. – alle som regnes for ”lovlige” tyraner)

  b) frykt av tap av eiendom, status, jobb, penger o.l.

  c) frykt av det å bli noen alle ler av. Tyrann frykter fornærmelse fordi at tyrann har veldig ”sårbar” FSV.

  d) frykt av uforståelig atferd. Uforståelig atferd forårsaker frykt fordi at tyrann ønsker ikke å miste kontroll.

  Hvis tyrann ikke dreper deg med det samme, så betyr det at det finnes en rekke ”svakheter”. Det vil si at tyrann har noe som begrenser hans/huns handlinger. Du må finne ut hvilke svakheter tyrann har.

  Praksis av stalking viser at bekymringer om fremtiden (en god del av disse bekymringer inneholder frykt av at FSV) blir fornærmet. En plutselig svekkelse av denne frykt fører til fort vekst av forventning og LoO.

  Et særtrekk av vellykket stalking er nytelse som du opplever under kommunisering med tyrann. Ifølge Kastaneda krigere har med vilje utsatt seg for undertrykkelser for å oppleve nytelse. Dette har skjedd fordi at fjerning av NE i de hardeste omstendigheter fører til kraftig vekst av LoO.

  Askese – det er en praksis rettet mot overvinnelse (dvs fullstendig fjerning) av den andre delen av fremtidsfrykt (frykt av omstendigheter). Jeg skaper situasjoner som vanligvis forårsaker mange NE       (først og fremst FSM). Men jeg må passe på det å ikke få fysiske skader. Her er det eksempler:

  *) det å drikke varmt og smakløs vann når det er hete

  *) det å sove i bråkende, vemmelig og ubehagelig plass

  *) det å spise smakløs mat

  *) dekke seg selv med desinfisert piggtråd for å føle fysisk smerte av hver eneste bevegelse (uten å la sårer råtne),

  og så videre – det finnes mange metoder.

  Det er ikke viktig hva folk skal tenke om dine handlinger. Det er viktig hva du føler. Hvis du ”utfører heltegjeninger pga falsk askese”, hvis du sover på spikere og opplever FSV og FSM, så skal slik askese føre til marasme og råtning.

   

  06-01-11) Et ønske til å tilføye uvirkelige ting og trenge ut noe (”ØTT”) er alltid mekanisk fordi at glade ønsker gjenklanger med bevissthetens klarhet. Man kan lett overbevise seg i det at ØTT har kjennetegn av mekaniske ønsker.

  Det er ikke mulig å være ærlig i en ting og være uærlig i en annen. Man kan ikke ønske å atskille og undersøke fremvisninger av andre mennesker.  Og man kan samtidig ha et ønske til å opprettholde sin personlighet. Disse to ønsker fører til svekkelse av en evne til å atskille oppfatninger i seg selv. Dette i sin tur fører til dumhet, NE og andre formørkelser.

  Arbeid med tilføyelser anses som et stor hinder av mange praktikanter. Jeg vil derfor sette opp en rekke eksempler på underøkelser av tilføyelser. Disse eksempler skal ligne på en annen samling ”spørsmål og svar”: par ”et del av rapport” – ”kommentar”.

  De mest grusomme tilføyelser blir brukt i forhold til dine ”nære” og ”bekjente”. Slektninger og bekjente av praktikant forholder seg veldig aggressiv til praksis. Hvis man prøver å atskille oppfatninger og utvikle klar tenkning, så tar man ikke for det gode ting som folket er vant til å tro på. Man ønsker derimot å undersøke oppfatninger ærlig for å utarbeide sin egen forhold til dem.

   

  Det er veldig utbredt falsk begrunnelse på tilføyelser for å skape LoO. Hvis du forestiller at du kjæler ei jente for å oppleve nytelse, så skal nytelse oppleves enda sterkere. Hvis du skal forestille at hun opplever skadefro (f.eks. pga at hun har overvunnet alle sine konkurrenter), så skal nytelse forsvinne. Herfra oppstår det en tanke: ”jeg vil oppleve nytelse. Jeg tilføyer nytelse for å oppleve den. Nytelse er noe godt for meg. Hvorfor kan jeg ikke oppleve den?”.

  Det vil si at tilføyelse regnes for en måte til å oppleve LoO på. Men slik tankegang er falsk tross all dens logikk. Tilføyelse er ikke noe annet enn formørkelse (dvs den hindrer fremvisning av LoO). Hvis du vil oppleve LoO sterkere og oftere, må du først undesøke dette spørsmål. For å oppnå klarhet du må legge merke til følgende:

  a) tilføyelse skaper uærlighet samt undertrykkelse av ærlighet. Ærlighet gjenklanger alltid med LoO og klarhet uavhengig av hva du har oppdaget (ifølge ærlighet). Uærlighet fører alltid til dumhet, forsterkning av NE og udugelighet til å atskille oppfatninger. Dette i sin tur fører til udugelighet til å velge ut de ønskende oppfatninger og til å oppleve glade ønsker. Ærlighet er i seg selv en veldig tiltrekkende LoO.

  b) tilføyelser blir ofte fulgt av bekymring av (selv)avsløring. Tilføyelser blir også fulgt av NR til mennesker som kan enten avsløre tilføyelser eller forsterke motsetning mellom ”pigger” og tilføyelser. Jo fjernere er synsbilde som har blitt tilføyt fra ”pigger”, jo sterkere er din bakgrunns bekymring.

  Heraf følger det at man har blant andre oppfatninger en bevissthetens klarhet i at det finnes uærlighet som tilføyer ting. Slik uærlighet kan ta en form av blind innerste samtale som blir undertrykket. Det betyr at hvem som helst kan oppdage og fjerne tilføyelser (om det oppstår et slik ønske). Fortsetter man å tilføye ting, så betyr det bare at det finnes ikke et ønske til å være ærlig.

  c) tilføyelser hindrer ømhet, sympati og andre LoO. Man slutter å oppfatte ens fremvisninger for å kunne opprettholde sin tilføyelse. Til slutt du kan oppfatte et stykke plastilina istedenfor et menneske. Du kan ikke føle ømhet eller sympati i forhold til et sykke plastilina. Det er ikke mulig å oppleve selektiv uærlighet (tross alle de som vil oppleve LoO ved hjelp av tilføyelser).

  d) forsøk på ”det å ikke forestille seg noe” fører til stor selvbedrag. Du tenker at du forestiller ingenting, men du oppfører seg på det samme måte som folk som tilføyer ting. Det er lett å oppdage slik atferd ved hjelp av ærlig undersøkelse av seg selv.

  e) når du fjerner tilføyelse (det skal skje en dag), så blir NEs kvantitet og intensitet kraftig forstørret. Det er stort sannsynlig å få et ønske til å ikke oppleve ømhet og sympati i det hele tatt. Dumhet hindrer deg til å forstå at NE er forårsaket av dumhet. Når tilføyelse blir fjernet, opplever man klare LoO og glade ønsker.

  f) et ønske til å tilføye ting er alltid mekanisk. Forestill seg at du kan ikke lenger være sammen med sin kjæreste. Du skal oppleve sterke NE med en gang: en følelse av tap, FSM o.l. Dette regnes ikke for noe godt, men anses på som kjennetegn av et mekanisk ønske (dvs et ønske som baserer seg på formørkelser: FSM, FSV, et ønske til å eie ting, sjalusi, frykt av enslighet, kjedelighet, gråhet o.l.) ”Kjærlighet” (et sett LoO som f.eks.: ømhet, sympati, hengivenhet o.l.) blir aldri fulgt av NE når man tenker om oppbrudd. Hvis du opplever NE når du tenker om oppbrudd/skilsmisse, så betyr det at din sympati inneholder en del mekaniske ønsker som DREPER ømhet og sympati. Fremvisning av hengivenhet (altså et sett mekaniske ønsker og NE) avhenger av hvor mye tilføyelser du bruker i forhold til en eller annen person. Hvis du begynner å undersøke person og slutter å tilføye ting, så skal dine LoO forsterke seg uavhengig av resultater av din undersøkelse.

  Et ønske til å tilføye ting forsterkes rett etter orgasme eller opplevelse av gråhet, kjedelighet, ZKS og andre NE. LoO forårsaker ærlighet i forhold til alt omkring. NB forårsaker derimot avhengighet av tilføyelse (som en måte å oppnå tilfredshet på).

  g) jo sterkere er dine tilføyelser, jo mer NE det skal oppstå om du prøver å undersøke en eller annen person. Om du er ærlig, forårsaker en slik undersøkelse forventning, sympati, hengivenhet o.l.

  h) ettersom tilføyelser fremvises som oftest i forhold til ”nære” deg mennesker, så blir alle dine handlinger uffektive (om du prøver å fjerne NE og skape LoO). Mesteparten av tiden blir opptatt av dumhet og avhengighet av NE. Det er lett å merke at fjerning av tilføyelser forstørrer effektivitet av praksis i det hele. Forsterking av tilføyelser fører derimot til svekkelse av effektivitet.

  i) hvordan skal vi forklare det at tilføyelser ”hjelper” oss å oppleve LoO? Hvis du opplever ømhet til noen ved hjelp av tilføyelser, så betyr det bare at ømhet oppstår TROSS tilføyelser (og ikke pga tilføyelser). Du kunne ha opplevd ømhet og andre LoO akkurat nå om du hadde begynt å fjerne tilføyelser tidligere.

  k) ved å forsterke avhengighet av et stykke plastilina, du mister klar atskilling. Dermed du kan ikke merke veldig interessant person som har kommet forbi deg. Og denne personen kunne ha kanskje hjulpet deg i det å oppnå LoO fortere. Antakelser om det at noen opplever LoO kan hjelpe deg å fremvise LoO fortere.

  l) tilføying av et menneske er ikke forenlig med sympati! Det virker latterlig men det er sant. Ved å tilføye ting jeg skaper et falsk synsbilde for å oppleve tilfredshet av det. Men den virkelige personen fortsetter å oppleve formørkelser. Denne personen ønsker kanskje å frigjøre seg fra formørkelser. Jeg kunne ha hjulpet med det å frigjøre seg fra formørkelser og det å skape LoO og klarhet. Men jeg har valgt å ikke se hans/huns formørkelser. Med andre ord jeg har valgt å støtte ens selvbedrag. Det å tilføye ting til en eller annen person er å begrave denne personen. Det betyr også å skape tilfredshet og likegyldighet i forhold til denne person.  Dette er helt uforenlig med et glad ønske til å frigjøre denne person fra formørkelser. Dette er ikke forenlig med posisjon av bodhisattva.

   

  Undersøkelser av oppfatninger til andre folk inneholder bl.a.:

  1) skapelse av en liste over spørsmål som du kunne ha spurt seg selv (i tilfelle du har bestemt å oppnå ærlighet)

  2) svar på disse spørsmål fra personen som blir undersøkt

  3) i tilfelle du får uklare svar, prøv å stille tilleggs spørsmål

  4) sammenligning av ens svar med atferd; avsløring av motsigelser og uklarheter; stilling av nye spørsmål

  5) det å skape situasjoner som kan vise hvilke oppfatninger en som blir undersøkt har

  6) hvis man sier ”jeg vil ha noe”, så må du finne ut hva man gjør for å oppnå sitt mål

  7) hvis man hevder å ha ”forstått noe” så må du finne ut hva har man egentlig forstått. Du må også finne ut om mans atferd har endret seg ifølge ”forståelse av noe”. Du må finne ut hva har man gjort for å endre sin atferd i samsvar med ”noe man har forstått”.

  8) du må bruke flere fortolkninger for å forstå mening av det som personen har svart deg. Du må velge ut de mest begrunnede fortolkninger.

   

  Typiske feil som man begår under undersøkelser:

  1) Det stilles enkle spørsmål for å ikke forårsake NR hos den du snakker med.

  *) løsning: det å ta i bruk spørsmål fra en liste som var satt opp av ”mordaer” (se samling av artikkler). Det å be en morda om å lage et spørsmål for deg.

  2) Svar anses som ærlige (og ikke som stoff for fremtidig analyse). Man søker ingen motsigelser samt at man skaper ingen situasjoner for å finne ut om svar er ærlig eller ikke.

  3) En som utfører undersøkelse er uærlig over seg selv (man vil få bevis på sin egen rettighet). Dette er for vanskelig situasjon fordi at ingen kan hindre deg i det å bedra seg selv.

  *) løsning # 1: det å be en ”morda” om å lese notater om din undersøkelse

  *) løsning # 2: det å lese sin undersøkelse som om du leser notater skrevet an en ukjent person

  4) Det er dumt å tro at den du undersøker vet hvilke oppfatninger betegnes av et eller annet ord. Folk er vant til å si vanlige ting uten å ha engang tenkt om hva de egentlig betyr. Man kan f.eks. si ”jeg føler ømhet”. Men i virkelighet man kan føle følgende ting: medlidenhet, bekymring, vennlighet, et ønske til å trenge ut kjedelighet og gråhet eller frykt av NR, en følelse av plikt, skyld, og til og med en følelse av hevn og skadefro! (F.eks. når ei jente kjæler med en gutt og tenker om sine konkurrenter).

  *) løsning: det å anse ens oppfatninger bare som stoff for fremtids analyse; det å sammenligne ens oppfatninger med ord og fremvisninger for å gjøre noen konklusjoner i fremtid (ved hjelp av sin egen erfaring).

  5) Det er feilaktig å tro at det er umuilig å forstå oppfatninger av andre mennesker. Det skal være vanskelig å oppnå klarhet i begynnelse. Problemet er at man kan ikke overvinne sin dumhet, frykt av oppnåelse av klarhet. Erfaring viser at det er ikke så vanskelig å oppnå klarhet.

  *) løsning #1: det å fjerne frykt av klarhet samt andre NE

  *) løsning #2: det å øve

  *) løsning #3: hvis det finnes ingen klarhet, så oppfør seg i samsvar med fravær av klarhet. En type selvbedrag foreligger i det at du tenker ”jeg vet ikke hva han opplever”. Men du oppfører seg tross disse tanker som om du vet akkurat hva han opplever”. Dermed skaper du en tilføyelse.

  6) Det tilføyes en ”jeg” til andre oppfatninger. F.eks.: ”ja, nå oppfører han seg som en dust, men han er likevel en bra person – jeg liker ham likevel”. Dermed skaper du en tilføyelse for sine oppfatninger. Du konsentrerer seg på en tilføyelse isteden for å konsentrere seg på virkelige oppfatninger.

  *) løsning: du må forstå at du har verken oppfatning av ”jeg” eller ”han”. Det finnes oppfatninger og atskillinger av disse oppfatninger, og det finnes forhold til ulike oppfatninger. Du må alltid forstå fremvisning av ens oppfatninger samt det å forstå fortolkninger av disse oppfatninger.

  7) Tilføyelse av en person skjer ”langt borte” fra denne personen. F.eks. det blir ofte tilføyet ting til slike offentlige personer som kjendiser, politikere og skuespillere. Folk tilføyer ofte ting til de kjente personer som har viss  levevis. Tilføyelser brukes for å støtte denne levevis.

  Et typisk eksempel – det finnes feilaktig påstand om at forfatter av mesterverk (som er en lyst opp faktor for deg) har opplevd LoO da han/hun skapte denne mesterverk. Jeg vil minne deg om at lyst opp faktor kan ta formen av en stump på toalett. Denne tilføyelse er veldig interessant fordi at et ønske til å støtte denne tilføyelse er veldig stabil. Det spiller ingen rolle at undersøkelser viser en stor mengde ”dårlige ting” i denne tilføyelse.

  *) løsning: du må undersøke folk grundig for å danne sin mening om deres oppfatninger. Du vet aldri på forhånd hvilken detalje av deres atferd skal være i stand til å rase den store bygning av tilføyelser.

  8) ”Falsk fjerning av tilføyelser”. Du tenker: ”han er sikkert ikke klok og følsom person i det hele tatt”. Så slutter du å kommunisere med denne personen fordi at du tror på det å ha fjernet denne tilføyelse. Men det er ikke sant i virkeligheten. Du har bare skiftet en konsepsjon ”han er klok og følsom” med en annen (pga virkning av NE). Det er rart at du kan bare tenke om det at han er dum og følelseløs, mens du oppfører seg som om du tror at han er vis og følsom. Du kan bl.a. føle kjedelighet pga hans fravær o.l.

  *) løsning: du må undersøke personen. Du må ikke skifte negative tilføyelser med positive tilføyelser.

  9) En annen form av selvbedrag foreligger i følgende: du kan begynne å ”undersøke” en person slik at din ”undersøkelse” skal forårsake NR til deg. Dette skal i sin tur forårsake slutt på deres kommunikasjon. Så skal du tenke: ”jeg har prøvd å undersøke ham, men det gikk ikke an – han har nektet vårt samtale”. Dermed du lar sine egne tilføyelser være i fred.

  10) En tilføyelse som brukes for å utmerke egenskaper av visse oppfatninger. Folkets liv er iblant så grusom og kjedelig at man ønsker å ha i hvert fall noen PE og da går man på kino. Men så viser det seg at PE oppstår ikke eller de er veldig kortvarige. Livet blir fullt av NE og kjedelighet igjen. Så prøver man i fortvilelse å ”få glede” ved å le høyt, skrike eller ha ”god tid” for å få folk omkring til å tro at alt dette er forårsaket av virkelige PE. Rynket panne anses som skapende drømmeri. Smil regnes for en kjennetegn av sympati og sinnsro.

  *) løsning: det samme som i punkt 7)

  11)  Det finnes en utbredt feil ”det er ikke mulig å lyve slik!”. Men i virkeligheten alt er mulig. Det avhenger ikke av sosial posisjon, yrke eller forhold mellom folk. Man kan lyve i mange år. Folk begynner som oftest å tro på sin egen løgn.

  *) løsning #1: hør hva mennesker (som du har kjent i lang tid) sier om deg. Så kan du sammenligne deres fortellinger med sine egne minner. Foreldre kan eksempelvis si at de har ”aldri tvunget deg til å tro på det samme måte som de gjør”. Prøv å sammenligne dette med sine minner fra barndommen. Prøv å si en tanke som går i strid med deres konsepsjoner, og se på deres reaksjon.

  *) løsning #2: du må undersøke sin egen løgn og uærlighet som fremvises nå og som har blitt fremvist tidligere.

  *) løsning #3: les gjennom notater av andre praktikanter om undersøkelse av seg selv  og andre folk.

  *) løsning #4: du må opprettholde en posisjon om at det kreves grundige argumenter for å hevde en eller annen ting. Det er ikke nok å ha en ”ærlig ansikt” for å hevde forskjellige ting.

  *) løsning #5: du må nedtegne alle resultater av sine undersøkelser på en detaljert skriftlig måte.

  12) Når man har havnet til blindvei av sine egne motsigelser og det finnes ikke nok krefter for å støtte sin løgn og konsepsjoner, så kan det hende at man skal slutte å lyve. Man kan innrømme tilstedeværelse av løgn og NE. Det er ikke riktig å anta dette for en begynnelse av klarhet. Dette kan være bare et triks for å få din vennlighet. Kanskje man vil bare glemme alt han/hun har gjort for å vende tilbake til NE senere.

  *) løsning: har man oppnådd klarhet, så endres mans atferd. Søk på følgende kjennetegn av det at din atferd har endret seg:

  a) du anstrenger seg for å endre sin atferd i samsvar med klarhet. Du kan gi en detaljert beskrivelse av sine anstrengelser – hva har du prøvd å gjøre og hva har du gjort for å oppnå klarhet, hvilke spørsmål har det oppstått o.l. Hvis du kan ikke beskrive sine anstrengelser detaljert, så betyr det at du har ikke anstrengt seg. Det vil si at du har ikke oppnådd klarhet.

  b) du endrer sine oppfatninger som strider med klarhet.

  c) du opplever ikke irritasjon når du snakker om dette emne.

  d) du vil forsterke klarhet ved å snakke om dette emne.

  13) Overenskomst er iblant bare et taktisk trekk som brukes for å vise hvor klok man er. Taktisk trekk brukes også for å unngå konflikt (samt for å utsette seg for NEs påvirkning).

  *) løsning: det samme som brukes i p.12

   

  Typiske reaksjoner med forklaringer :

  1) ”Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt om dette” – det betyr som oftest ”jeg vil ikke tenke om dette” eller ”jeg vil ikke uttale min mening”. Sjekking: tilby man å tenke om dette. Se på mans reaksjon.

  2) Spørsmål ”hva er din forhold til atferd av visse folk” besvares slik ”alle har rett til å leve på sin egen måte” eller ”jeg har normal forhold” eller ”jeg bryr seg ikke”. Slike svar betyr som oftest ”jeg hater dem” eller ”jeg ville ha drept dem”. Sjekking: si at du har det samme atferd som det var spurt om. Se på mans reaksjon.

  3) ”det er ikke mulig å uttrykke alt ved hjelp av ord, ”følelser kan ikke sorteres”, ”alt kan oppfattes som det er”, ”jeg kan leve i harmoni med verden”, ”hvis vi oppfatter alt omkring på denne måte, så skal vi miste helhet” =>> (det blir ment følgende) ”jeg vil ikke forstå mine egne oppfatninger”, ”jeg vil oppleve NE, dumhet”, ”ikke mas. Jeg er trøtt pga dine spørsmål. Jeg er ikke interissert i dette”.

   

  Undersøkelse av seg selv, samt anstrengelser rettet mot det å atskille [sine egne] oppfatninger letter oppdagelse av tilføyelser. Samt at det blir lettere å begrunne antakelser.

   

  Følgende ting utføres effektivt i løpet av kommunisering med en ukjent person: skapelse av tilføyelser, fjerning av tilføyelser, skapelse av begrunnede antakelser, skapelse av lyst opp distinktiv bevissthet. Man må danne noen typiske måter å bli kjent med en person på. Dette skal hjelpe man å unngå mekaniske ønsker til å ”tilføye og glemme”. Det er hensiktsmessig å få hjelp av en annen praktikant som skal overvåke din atferd og analysere din korrespondanse, notater og konklusjoner. Dine tilføyelser blir i 10 ganger synligere hvis de undersøkes av en ukjent person.

  Jeg skal vise et eksempel på måte å bli kjent med en person på – nemlig ved hjelp av internet.

  I det du skaper stadig mer ”portretter” av ukjente personer, kan du godt sammenligne dem med dine tidligere ”portretter”. Prøv å begrunne hver eneste portrett.

  Du kan på forhånd sette opp en liste over fremvisninger som som skal betegne (skala fra 1 til 10) hver person.

  *) Søk på en person på nett. Du skal få mange brev om du skal ”søke” en partner for samleie. Du må se bare på gutter som har lagret et bilde i sin profil. Så kan du velge de mest interessante. Du kan skrive noe opphissende for å få mer brever i fremtiden (be gutta om å sende deg blider).

  *) Les nøye gjennom begynnelse av deres brev. Prøv å gi en detaljert beskrivelse av person som har skrevet dette.

  *) Så les alle brever for å lage en ny detaljert beskrivelse.

  *) Velg den mest små og uklar bilde og beskriv personen på nytt. Så gjør det samme ved hjelp av andre bilder (bilder av ansikt og kropp).

  *) Skriv et seksuell brev for å få et svar på dette brevet. Prøv å beskrive personen på nytt ut fra dette brev. Så skriv et brev som inneholder ubetydelige intellektuelle uttrykk. Les svar og gi en ny beskrivelse. Så skriv et brev fullt av NE. Les svar og gi en ny beskrivelse. Og så videre. Du kan opphisse person med nesten erotiske bilder (du kan finne mange bilder i nettet). Du kan si at dere skal møte hverandre snart.

  *) Ring ham og snakk om slike emner som: seksuelle fantasier, erfaring, homoseksualitet, vold, slektninger, sjalusi og utroskap, jobb, mål og interesser. Du kan skape ny portrett etter hvert ny samtale.

  *) Du kan møte personen du har snakket med for å snakke og gå en tur sammen.

  *) Du kan ha samleie med denne personen.

  *) Si ham at du møter en gutt til. Se på hans reaksjon.

  *) Sammenlign alle portretter. Du må analysere alle portretter for å gjøre oppdagelser og for å skape konklusjoner.

  Du skal selv avgjøre hvilke handlinger passer best for en eller annen person.

  Et vanlig menneske opplever bare noen få slike situasjoner i løpet av livet. Det blir selvsagt ikke gjort noen analyse eller undersøkelse av disse situasjoner (dvs man får ingen erfaring). Du kan få erfaring i oppnåelse av klarhet bare i løpet av ett måned.

   

  06-01-12)Kurve av utvikling” – det er et stabil sett av konsekvente utvklingstrinn.

  (Jeg minner (se kapittel ”en liste over faguttrykk”): ”utvikling” er et sett endringer som forsterker enten antall eller intensitet av LoOs egenskaper. ”Endring” – det er skapelse av en ny vane ifølge anstrengelser. ”Anstrengelse” – det er et konsentrert og intensiv glad ønske. ”Resultrat” – det er fremvisning av de ønskede oppfatninger som oppstår ifølge utførte anstrengelser til å oppnå disse oppfatninger. ”Et glad ønske” – det er et ønske som gjenklanger med forventning og andre LoO).

   

  Kurve av utvikling ser slik ut:

  1) jeg anstrenger seg for alle retninger i begynnelse – jeg utfører ulike praksiser ifølge glade ønsker. Jeg skal definere denne trinn som ”frontal trykk”. GØs intensitet varierer fra 1 til 6. GØs stabilitet ligger på enten små eller middels verdi.

   

  2) Stadig større frontal trykk forårsaker ”gjennombrudd av ærlighet”, og klarhet i det at jeg har vært uærlig i forhold til seg selv. Jeg har prøvd å fjerne en formørkelse som jeg har blitt så vant til.

   

  3) Gjennobrudd av ærlighet blir fulgt av ”syklon” som er rettet mot oppdagelse og fjerning av denne ærlighet.

   

  (Jeg skal minne dere definering av syklon: det er et glad ønske som:

  *) har intensitet over 5-6 poeng, helt til 10;

  *) er veldig stabil hva gjelder påvirkning av andre oppfatninger. Dette ønsket fremvises mye lengre enn de andre gø;

  *) er fulgt ikke bare av LoO, forventning (til 10 poeng) men også av ”fysiske opplevelser” – f.eks. ”fremvisning av vilje”, fasthet og nytelse o.l.

  *) gjenklanger sterkt med ”raseri”, ”bestrebelse”)

   

  Tiden mellom begynnelse av frontal trykk til gjennombrudd av ærlighet (tp),

  a) er omvendt proporsjonal til kvadrat av ”koeffisient av drage” (”koeffisient av drage” – ”Od” – intensitet og frekvens av fremvisning av vedholdenhet (i fjerning av NE og i skapelse av LoO), bestemthet (i fullstendig fjerning av formørkelser, og i opplevelse av LoO), ærlighet, forventning),

  b) er omvendt proporsjonal til ”koeffisient av LoO” – ”Oo” (intensitet og frekvens av andre LoO, FP, glade ønsker, anstrengelser av atskilling o.l.)

  c) proporsjonal til kvadrat av ”koeffisient av aggresjon” – ”Na” (intensitet og frekvens av fremvisning av aggressive NE)

  d) er proporsjonal til ”koeffisient av formørkelser” – ”Nn” (intensitet og frekvens av fremvisning av alle andre NE, NB, mekaniske ønsker, inersjon av dumhet o.l.)

   

  tp=(Na2 * Nn) / (Od2 * Oo)

   

  4) Syklon fører til plutselig frostørrelse av anstrengelser for atskilling av oppfatninger. Samt at det fører også til mer effektivt fjerning av formørkelser (”praksis av tetting”). Syklon forårsaker enkle og målrettede glade ønsker.

   

  5) Praksis av tetting forårsaker ”vannfall av oppdagelser” eller ”gjennombrudd”:

  a) det oppstår en rekke klarheter

  b) nye og ukjente egenskaper av LoO fremvises med stor intensitet. LoOs egenskaper fremvises mer stabilt

  c) ”posisjon av drage” blir mer stabil i det hele.

  d) kraftige og stabile glade ønsker fører til fort utvikling.

  e) det oppstår et klar ønske til å lese literattur om Praksis – bøker og artikkler. Nøyaktighet og korthet (det som tidligere var kalt for ”smakløshet”) av det som blir skrevet, begynner og gjenklange klart med glede og bestrebelse.

  f) det forsterkes et glad ønske til å utføre formale praksiser og til å forbedre sine egne oppdagelser

  g) det forsterkes et glad ønske til å nedtegne resultater og til å skape beskrivelser og teknologier

  h) det forsterkes et glad ønske til å anstrenge seg for å atskille oppfatninger

   

  Fase av kjedereaksjon” – det er den første og den mest aktiv fase av oppdagelses ”vannfall”. ”Kjedereaksjon” er en hendelse som forårsaker nesten umiddelbart klarhet og (betydelig) frihet fra formørkelser. Det kreves nesten ingen krefter for å oppnå dette (hvis du konsentrerer seg på denne fase).

  Det utmerkes følgende blant oppdagelser: a) ”små oppdagelser” og b) ”store oppdagelser”. Særtrekk til store oppdagelser er ekstatiske LoO som oppstår iføge disse oppdagelser.

  «Fase av innhøsting” – det er den andre fase av oppdagelses vanfall. Denne fases kjennetegn er et glad ønske (med intensitet på 5-10) til å forbedre sine egne oppdagelser. Man får et ønske til å gjennoppleve sin klarhet og andre LoO flere ganger samt det å nedtegne resultater.

   

  6) Virkning av mekanisme (som jeg har nevnt for ”fire vaktmenn”) forårsaker nedgang. Jo mer ekstatiske LoO det blir, jo lengre og dypere er de fem første trinn. Ettersom en praktikant vet at den sjette trinn er uungåelig, man kan utføre praksis av ”myk tilbaketrekking”. Dermed blir nedgang ikke så betydelig.

  Så hender det at nedgang forårsaker ikke formørkelser. Nedgang fører til vendelse tilbake til posisjon av ”myk praksis”, nemlig:

  a) uendelig LoB fremvises med liten og stor intensitet

  b) LoO fremvises nesten uendelig (mesteparten av dem av liten og middels intensitet)

  c) anstrengelse av atskilling av oppfatninger er fremvist nesten uendelig

  d) husking om LoO

  e) jeger handler upåklagelig hvis NE oppstår

  f) det oppstår ikke betydelige oppdagelser

  g) det blir utført en myk selektiv utarbeidelse av situasjoner (pluss gjenopplevelse av tidligere situasjoner) for å få erfaring

  h) formale praksiser er episodisk

  i) klarhet i det at ”myk praksis” kan forårsake virkelig nedgang hvis man blir vant til tilfredshet.

  k) oppmerksomhet til fremvisning av nye glade ønsker og nye anstrengelser.

   

  Følgende ting forårsaker ”impuls”: klarhet i tilstedeværelse av utviklingskurv, et ønske til å undersøke utviklingskurv, erfaring i atskilling, observasjoner. Impuls er et glad ønske til å endre trinn (av utviklingskurv).

  Kryssimpuls”: hvert syklus ender uungåelig med nedgang. Det oppstår derfor iblant et glad ønske til å utføre frontal trykk allerede i begynnelse av nye trinn. Dermed blir nedgang svakere og kortvarigere.

   

  06-01-13) Denne paragraf skal inneholde de mest effektive praksiser som var ikke betegnet i tidligere paragrafer.

  *) ”Million av LoO” – det oppstår et ønske til å skape million LoO. GØ kan ikke gjenklange fullstendig med LoO pga at et ønske til å ha så mange LoO fjerner en formørkelse. Denne formørkelse kan uttales slik ”det er jo kveld nå, jeg skal ikke rekke å gjøre mye i dag. Jeg skal gjøre det i morgen”. Praksis av skapelse av mange LoO fører til det at til og med et eneste fremvisning av LoO blir fulgt av entusiasme og forventning.