Norwegian Bokmål change

Error

×

En liste over LoO med beskrivelser

Main page / Главная / Utvalg-2005: “Den direkte veien til en klar bevissthet” / Strategi av effektiv praksis / En liste over LoO med beskrivelser

Innhold

  Innhold:

  06-02-01) Liste over LoO og gjenklangende beskrivelser

  06-02-02) Liste over LoOs egenskaper og gjenklangende beskrivelser

  06-02-03) Liste over akkorder

   

   

  06-02-01) Ettersom jeg har ikke så mye tid, dette skjema skal oppdateres så snart som mulig.

  Jeg synes at ordentlig beskrivelse (dvs beskrivelse som gjenklanger med visse LoO) skal tilsvare følgende vilkår:

  a) det bør utmerkes de spesielle kjennetegn av en viss LoO. Disse kjennetegn atskiller denne LoO fra alle andre LoO.

  b) det å ikke bruke poetiske ord, filosofiske uttrykk og andre ubetydelige ord (her er det eksempler på slike ord: overdreven, kosmisk, overbevissthet, forheksende, ubegripelig, o.l.) Man kan derimot bruke ord som har helt klar gjenklang: hund, nåletre, frisk luft, det å ønske å puste o.l.

  Andre råd finner man i kapittel ”Beskrivelse og nedtegning”.

   

  = = = = = = = = = = = = = =

  Sektor av Bestrebelse

   

  1 linje:

  et glad ønske

  behov

  sterk ønske eller vedholdenhet

  bestrebelse

   

  2 linje:

  bestemthet

  raseri

   

  3 linje:

  glad forventning

  forventning

  foregripelse (en følelse av mysterium)

  4 linje:

  evig vår

  et rop

   

  5 linje:

  undring

  seier

   

  = = = = = = = = = = = = = =

   

  ”Behov”

  *) Et sterk glad ønske får et egenskap som gjenklanger med et ord ”behov”, dvs noe man må absolutt ha. Ezatina: ”det likner behov av det å puste. Det er sikkerhet i det at LoO er nødvendige akkurat nå. Når du befinner seg lenge under vann, så oppstår det et behov til å puste. Det finnes ingen forventning i begynnelse. Det eneste man opplever er behov og gjenklangende bestemthet. Det oppstår sinnsro og ekstatisme når man forstå at en slik oppfatning er virkelig.

  *) Fjord: ”dette gjenklanger med synsbildet av en ulv som har havnet i felle. Et ønske av frihet er veldig stor – ulven kan til og med bite av sin egen bein”

   

  ”Sterk ønske” eller ”vedholdenhet”:

  *) det er et intensiv glad ønske (som inneholder ingen tanker-skeptikere eller NE) som blir til ”sterk ønske”. Dette ønske er veldig stabil samt at det gjenklanger med ord ”fasthet”, ”vedholdenhet”.

  *) når et sterk ønske er rettet mot fjerning av formørkelser, så oppstår det et gjenklangende synsbildet av presse, skruefeste. Jeg presser eller skruefester for å knuse noe. Jeg bruker de samme anstrengelser for å knuse formørkelser. Denne mekanisme har ingen tilbakevirkende kraft. Jo mer anstrengelser jeg bruker, jo mer forventning jeg får i det at  en dag formørkelser skal bli brudd.

  *) en kriger kan oppleve tusener av tap, men han skal aldri gi opp.

  *) hvis vedholdenhet fremviser seg i 7 poeng, så oppstår det ikke slike tanker som ”jeg har forsovet 5 minutter, nå kan jeg sove i en time til”. Jeg konsentrerer seg derimot på LoO. Når vedholdenhet er for svak, så oppstår det tanker om at jeg har ikke anstrengt seg nok tidligere. Disse tanker svekker nåtidens anstrengelser. Har jeg mistet GR 10 sekunder tidligere? Det spiller ingen rolle, jeg skal kjempe så hard jeg kan nå.

  Tanker om uffektive anstrengelser svekker nåtidens anstrengelser om det ikke finnes et ønske til å anstrenge seg.

  *) Vedholdenhet gjenklanger med et synsbilde av vind som blåser i Dzjomsoma. Vinden begynner å blåse i ettermiddagen. Denne vinden er så sterk at enhver person vil oppleve irritasjon og raseri bare etter en halvtime. Vinden ”utmatter” sjelen. Vinden blir ikke svakere, den vil ikke gi deg ett eneste pause. Vinden skal blåse helt til du gir opp.

  *) Striz: ”fast stemme høres stadig sterkere i søvn. Stemme skal gjenta det samme 10 tusen ganger: ”det er verdt å kjempe for dette, Striz!”.

  *) Tajsja Abeljar: ” det eneste lyd i kjøkkenet var vann som dryppet ut av filter på uttak. Jeg tenkte at prosess av rensning foregår på det samme måte. Plutselig jeg opplevde forventning og entusiasme. Det er sikkert mulig å endre seg selv. Hvert eneste tanke kan renses ved hjelp av filter”.

  *) Vedholdenhet i skapelse av LoO gjenklanger med synsbilde av et dyr som trekker en leke med sin klokete bein. På det samme måte som katter ”klør sine klørne” ved å gripe på noe og trekke klørne til seg selv. LoO som har oppstått begynner å bli svakere ifølge kaotiske distraksjoner. Men jeg ”trekker” LoO til seg. Dette synsbildet fjerner frykt av LoO og skaper glad og leken humør.

  *) Noen: ”Tidlligere har jeg regnet at anstrengelser er knyttet med hard og utmattende arbeid. Men det viste seg at anstrengelse er en sterk og uendelig strømme av glede. Den består av glade ønsker som skal aldri stanse. Jeg har for det første atskillt vedholdenhet og anstrengelse. Denne strømme renser meg fra tidligere oppfatninger om at vedholdenhet er knyttet til noe mekanisk. Vedholdenhet gjenklanger med glede, forventning, gø og nytelse (5 poeng).

  Man begynner å oppfatte alt omkring på en trygg og rolig måte. Man klarer å konsentrere seg på vedholdenhet (isteden for GR).

  Det virker som om man får se sannheten. En følelse av kjønnhet kjennes på 5 poeng. Både mekaniske vurderinger og mekaniske fortrinn forsvinner. Man opplever nå mer forunderlighet, beundring, åpenhet og et ønske til å klemme.”

   

  ”Bestrebelse”:

  *) et hel hav faller ned; det finnes ingen hindringer.

  *) et utdrag fra mordaers notater: ”ingenting skal stoppe meg. Nå vet jeg sikkert at ingenting skal stoppe meg. Jeg arbeider med min praksis av husking. Jeg anstrenger seg i min praksis. Jeg husker om Ramakrisjna, om mordaer og om min streben etter Opplevelser. Jeg kan ikke si at jeg gjør noe enestående. Jeg lever enkelt. Jeg praktiserer med husking og formale praksiser. Jeg ønsker å oppnå uendelig husking. Mine handlinger forårsaker klare LoO. Jeg forstår at kun min egen ønske til å bli her skal hjelpe meg.”

  *) Agava: ”svær kubbe styrter ned fra fjell”

  *) det gjenklaner av og til med et ønske til å stå opp og løpe rundt i rom.

  *) gjenklanger med et synsbildet av et stor tog som kan reise etter at hardt arbeid var utført. Togets masse er veldig stor. Det skal være vanskelig å stanse det også.

   

  ”Bestemthet”:

  *) jo sterkere er bestemthet, jo svakere påvirker tanker-skeptikere og jo svakere er mekaniske tvil (dvs ubegrunnede tvil som oppstår ifølge en vane. Disse tvil strider med bevissthetens klarhet og et glad ønske til å gjøre et begrunnet valg).

  *) forsterkes om man tenker slik ”mange krigere har oppnådd et resultat ifølge de samme handlinger”.

  *) Striz: et uttrykk av Bodh som vekker gjenklang med bestemthet: ”nå vet du hva LoO betyr. Du vet at det finnes noe verdt å kjempe for!”

  *) Don Huan: ”du må arbeide mer. Du må alltid overgå sine egne muligheter”.

  *) gjenklanger med et uttrykk ”avgjort uenighet med formørkelser”

  *) Adjzi: ”et gjenklangende synsbilde: jeg er en del av vind. Jeg prøver å bli kvitt fortidens kaos men det er ikke lett. Jeg bryr seg ikke om kaos nå. Det eneste jeg konsentrerer seg på er tvilfri anstrengelse. Jeg er klar og åpen som en sky fullt av solskinne. Veien går opp og ned men jeg sikter alltid opp til en plass hvor ikke-himmel slutter seg til ikke-jord, til en plass hvor hus, mysterium og forventning befinner seg”

   

  ”Raseri”:

  *) fullstendig uenighet med formørkelser, dvs med tilstander uten opplevelser. Man må praktisere hele tid for å ikke bli forgiftet. Anstrengelser blir ens eneste formål.

  *) gjenklangende tanke: ”praksis værer fra den første sekunde (etter årvåkenhet) til det siste sekunde (før søvn). Distraksjoner kan ikke trenge seg inni meg.

  *) Gjenklangende uttrykk – ”overflødig bestemthet”. ”Overflødig” betyr ikke ”overskytende” men snarere noe proppfullt.

  *) Gjenklangende synsbildet – spent buestreng.

  *) De første fremvisninger av raseri forårsaker et ønske til å kjempe NE med det samme. Man får et ønske til å realisere sine glade ønsker samt til å trenge seg gjennom ”det-skjer-ingenting” til LoO. Det hender ikke alltid slik at man har et ønske til å realisere sine glade ønsker. Man kan begynne å realisere sine glade ønsker bare fordi at man ”absolutt må gjøre noe”. Dette kan forårsake et mekanisk ønske til å begynne å gjøre noe. Klarer man å fjerne dette mekaniske ønsket, så forstår man at det er mulig å være ”fullt” av bestemthet hele tiden. Dette i sin tur er en veldig tiltrekkende tilstand. Det oppstår klarhet i det at livet kan bli så ekstatisk og fullt av bestemthet til å realisere sine glade ønsker.

  *) Gjenklanger med et ord ”fortvilelse”. Men slik fortvilelse har ingenting med selvmedlidenhet eller sørgelighet å gjøre. Slik fortvilelse kan sammenlignes med en situasjon der en synkende person ser en redningsbøye. Og da forstår personen at det må brukes alle mulige og umulige krefter for å nå denne redningsbøye. Slik fortvilelse tar deg sammen slik at du kan redde seg. Denne tilstand er ikke forenlig med selvmedlidenhet.

  Ezatina: ”selvmedlidenhet er absolutt ikke forenlig med fortvilelse. Man kan oppleve bare noen automatiske fremvisninger av fortvilelse. Jeg vet at selvmedlidenhet består av noe man kan tenke lenge om + FSV (et ønske til å tenke om hvor stakkar jeg er). Selvmedlidenhet dreper og undertrykker alt levende i deg slik at du er klar til å gi opp. Fortvilelse forårsaker derimot et stor ønske til å kjempe for livet selv om man vet at det vil ikke gi noen resultater. Når jeg er i fortvilelse, bryr jeg seg ikke om det at noen kan mislike mine handlinger. Jeg opplever ingen uærlighet eller ubestemthet. Selvmedlidenhet forårsaker en følelse av at livet skal være vestandig”.

  *) Helt uforenlig med tilfredshet

  *) Raseri blir fulgt av spesiell fysisk opplevelse – ”fremvisning av vilje” (som om noe prøver å rive seg løs fra magen). Raseri blir fulgt av vibrasjoner (ca 7-8 hertz) som sprer seg ut fra magen til hele kropp. Det er veldig uvanlig men behagelig følelse.

  *) ”Jeg må gjøre dette. Jeg vil ikke høre eller tenke om noe annet. Dette er virkelighet. Jeg skal gjøre hva som helst for å få et resultat. Jeg vet at det finnes en utvei. Jeg skal kjempe for ekstatiske LoO hver eneste minutt”.

  *) fra Ezatinas notater: ”det har oppstått et ønske til å oppnå fysisk transformering for å få en vane til å fremvise LoO. Først hadde jeg en undring pga en slik plutselig og uforklarlig endring i mine oppfatninger. Men så har jeg bestemt å forkaste disse tanker også. Jeg har bestemt å oppnå fysisk transformering før Bo vender tilbake fra fjell. Det er lite tid igjen. Men jeg tror at jeg alltid har mye tid. Jeg er trøtt av min egen kraftløshet, fortvilelse og tilfredshet. Jeg har begynt å anstrenge seg. Det oppstod synsbilder av de største formørkelser – bekymring, NR og NE som kan hindre min utvikling. Plutselig jeg forstod at disse formørkelser eksisterer ikke lenger. Jeg har bare et mål. Jeg skal ikke gjøre noe annet enn å oppnå dette målet! Hele verden har stanset. Jeg får ekstatisk glede pga forståelse av det at jeg skal aldri oppleve NR til folk.

  Alle formørkelser har forsvunnet lett! Jeg vet at det er midlertidig effekt. Denne tilstand skal forsvinne om jeg ikke konsentrerer seg på den. Jeg gjorde 10-sekunders nedtegning i løpet av 3 timer. Jeg må oppnå mitt mål uavhengig av omstendigheter.

  Tidligere jeg hadde kanskje veldig tåkete ønsker. Jeg har aldri opplevd så klar felles mål. Det finnes ingenting utenom dette mål, og jeg opplever ekstatisme pga dette. Jeg frykter ingenting før målet er oppnådd. Jeg har ikke tid til å tenke om noe annet.

  Det oppstod et ønske til å hvile etter en timers tid. Jeg opplever glede fordi at jeg kjenner denne vaktmann. Jeg skal oervinne ham lett.

  All den mystisk verden som jeg har sett i september i fjor, blir nå så kjent. Jeg har liksom nært seg en grense i praksis. Nå har jeg mer erfaring og jeg vet at jeg må arbeide veldig hardt uansett på omstendigheter. Jeg må hoppe over denne avgrunn. Glede: ingenting holder med; jeg skal til slutt hoppe over denne avgrunn. Ingenting skal stanse meg.

  Enda en kjent dumhet: jo klarere er LoO, jo vanskeligere det blir i fremtiden. Det finnes en enkel klarhet i motsetning: jo klarere er LoO, jo LETTERE det blir i fremtiden.

  Jeg opplever ekstatisme (4-5) i løpet av 10 minutter. Jeg opplever klare LoO i løpet av to timer! Jeg opplever sterk bestemthet.

  Enda en vaktmann: tilfredshet. Glede på ti poeng. Hvorfor oppstår det tilfredshet? Jeg har jo ikke oppnådd mitt mål! Jeg vil oppnå kun fysisk transformering!

  Jeg så følgende synsbildet da jeg sovnet: fast jerntråd som stikker ut av hode (30 cm lang).”

   

  ”Forventning”:

  *) hund så noe interessant og løpte for å se hva det er

  *) et synsbildet av seg selv i praksis: livet har nettop begynt og min praksis har nettop begynt. Jeg gjør de første skritt. Jeg har veldig interessante ting foran meg.

  *) Historie fortalt av Dunete Ape: ”jeg opplevde kaotiske distraksjoner rett etter at jeg våknet. Jeg så en lapp ”jeg er nybegynner. Alt har nettop begynt for meg. Jeg har veldig interessante ting foran meg.” Jeg leste om igjen for å skape forventning. Plutselig oppstod det sikkerhet-klarhet i det at jeg har nettop oppstod i dette rommet. Jeg forstod at jeg har ingen fortid. Jeg er sikker i det at jeg har ikke skrevet disse ord som henger over min seng. Jeg forstår at et annet vesen har skrevet disse ord for meg. Jeg føler sympati i forhold til dette vesen og jeg vil realisere hans ønsker. Jeg forventer fremtidig arbeid og mange interessante ting som venter på meg. Jeg føler seg fri fordi at jeg har ikke lovet noe til noen; jeg skylder ingenting. Jeg frykter ingenting.”

  *) Fjord: ”gjenklanger med et synsbildet av snøskred som skal rase ned snart. Gjenklanger med et uttrykk ”noe skal skje snart”.

  *) Fjord: ”det oppstår en følelse som stiver meg innenfra; samt at det oppstår glade ønsker til å gjøre noe og et ønske til å puste dypt”.

  *) Forskjellen mellom forventning og foregripelse foreligger i det at foregripelse blir ikke svakere om man utfører returnering av oppmerksomhet.

   

  ”Foregripelse”:

  *) en følelse av mysterium og eventyr.

  *) som om jeg har ventet lenge og jeg ”fryste” i følelseløshet og formørkelser. Og nå jeg smelter for å få vite mysterium i fremtiden. Gjenklanger sterkt med fremvisning av et glad ønske til å praktisere døgnet rundt.

  *) gjenklanger sterkt med glede. Einstein: ”Det vakreste vi kan oppleve er mysterium. En som har aldri opplevd mysterium og som kan ikke stanse for å tenke, likner på dødman”.

  *) Lama: ”Natt i toget. Når du ser i vinduet, ser du mange lyse flekk i små landsby. Det oppstår synsbilder av mennesker som samler seg rundt disse lyse flekk på det samme måte som sommerfugler. Enhvert lys flekk oppfattes som øy av hverdagsliv med uendelig og fryktelig mørke rundt seg”.

   

  ”Evig vår”:

  *) et liv oppstår og ser så forsvarsløs. Men livet kan ikke stanses. Knopper fremvises rundt omkring i vår; små bekker smelter is. Jeg vil føle letthet. Ingenting kan stanse vår. Hvis du avgrenser en liten bekk, så skal den bli til elv som ødelegger alt omkring. Gjenklangende ord ”ingenting skal hindre vår”. Noe ønskende og behagelig skal uungåelig skje.

  *) Ezatina: ”snø smelter om våren. Jord fremvises gjennom snø. Små fremvisninger av ekstatisme blir til en bakgrunn. Alt gjenklanger med ekstatisme og det oppstår klarhet i det at jeg begynner å leve bare nå. Jeg har vært fryst alle disse år. Kroppen føler seg ubehagelig – det er for mye LoO i kroppen. Kroppen kjennes som forgiftet. Jeg må transfromere den for å gjøre en helhet med eLoO-opplevelse.”

  *) ”begynnelse” – sterk og ustyrlig bevegelse som blir stadig sterkere med tiden. Is begynner å drive, snø smelter, sky beveger seg.

   

  ”Et rop”:

  *) til og med når et rop er nesten umerkbar, er et rop fortsatt veldig gjennomtrengende. Gjenklangende synsbildet: røyk som kommer ut fra fjell, lyse flekker på den andre siden av elv.

  *) Ezatina: som om det oppstår et ønske til å se på horisont og ikke på ting omkring

  *) Ezatina: gjenklanger med sinnsro

  *) Adzji: ørken, natt, jeg kan ikke forstå hvor jeg ender og hvor den kalde natten begynner. Vi er enhetlige med natten. Det blir ingen ”i morgen”, men nå har jeg en sjanse til å gjøre noe ukjent. Jeg vil gjøre noe. Hvis det er noe jeg har søkt på, så skal jeg bruke den for å endre seg selv.

  Natten ser ut som canyon som ligger mellom fjell. Hvis jeg går der, fjell skal slutte sammen og alt skal være annerledes.

  Stjerner lyser. De er veldig langt fra meg, men de er samtidig veldig nære vesener. De er det beste jeg kan ha nå. Jeg vil ta dem med seg til min reise. Det oppstår hengivenhet, ømhet og god forhold til alle som blir igen.

  *) Ezatina: det oppstår et sterk ønske til å gjøre noe ukjent. Jeg vil ikke forklare dette ønsket. Det virker som om alle kjente ting skal aldri kunne gjenklange med dette ønsket.

   

  ”Undring”:

  *) jeg mister pusten; det oppstår store bølger; dette er ikke mulig; ærefrykt.

  *) oppstår når man oppdager nye LoO

  *) gjenklanger sterkt med glede og en følelse av mysterium

   

  ”Seier”:

  *) et synsbildet av en gammelmann som sittet på en benk: jeg sitter på en benk i park. Jeg later som om jeg er en gammel mann. Det er massevis av mennesker rundt meg. Men ingen merker meg. Jeg er ingenting for dem. Jeg konsentrerer seg fullstendig på praksis. Jeg oppfatter utålelige opplevelser og glede.

  *) Ezatina: ”sen høst, gjennomsiktig himmel, frisk luft, sinnsro. Jeg har mistet alle mordaer, de befinner seg i sektor av opplevelser mens jeg sliter med formørkelser. Men i dag jeg har våknet opp med tanker om at noe skal skje snart. Dette er forventning-sikkerhet i det at jeg skal overvinne snart. Jeg er sikker i det at jeg skal se Bodh og andre mordaer i verden av Opplevelser snart. Jeg får denne sikkerhet ved å se på høst i Muktinatha. Her ligger det blad og her er det et sted hvor vi har kastet snøballer. Enhver detalj vekker seier i min sjel”.

  *) Ezatina: ”klarhet til å gjøre uomstøtelig endring. Forventning av noe ukjent. Det virker som om hele verden forbereder seg for en hopp. Jeg skal ikke gi opp. Alt skal gå bra denne gang. Jeg har sikkerhet i det at jeg kan utføre gjennombrudd”.

  *) gjenklangende uttrykk ”dette har skjedd!”. ”seier” i vanlig språk betyr PE som oppleves når noe skjer. Og hva betyr ”skjer” i vanlig språk? Det betyr ”slutt”. Når Spartak har vunnet CSKA (fotball), så går vi og drikker øl. Og vi opplever tilfredshet. Livet er over. Og hva betyr ”seier-LoO”? Hva betyr ”skjer”? Det betyr kreativitet og nytelse av uendelig fødelse og reise. Dette er verken slutt eller midlertidig stopp.

   

  = = = = = = = = = = = = = =

   

  Sektor av Enighet:

   

  1 linje:

  en følelse av kjønnhet

  beundring

   

  2 linje

  sympati

  åpenhet

  dypping eller ”det finnes ingen grenser” eller inntrengen

   

  3 linje:

  hengivenhet eller takknemlighet

  avsvergelse eller oppofrelse

   

  = = = = = = = = = = = = = =

   

  ”En følelse av kjønnhet”:

  *) gjenklanger sterkt med glede, hengivehet og ømhet

  *) gjenklanger sterkt med en oppfatning ”det finnes ingen grenser”. Det oppstår et ønske til å oppløse seg i rom. Dette ønske forsterker nytelse. En følelse av kjønnhet blir fulgt av oppfatning av atskillelse.

  *) det er lett å skjelne mellom ”estetisk filosof” (som synes at noe er vakker) og en person som opplever en følelse av kjønnhet. En følelse av kjønnhet oppstår pga slike oppfatninger som blir ikke enda merket av estetisk person. Estetiske personer later som om de opplever beundring pga vakre bilder i Tretjakovskaja galleri o.l. En følelse av kjønnhet oppstår pga helt umerkbare hendelser: dugg på sopp, trærets bark o.l. Det finnes ”avanserte esteter”. Disse estetiske personer tar bilder av noe ”umerkbar”. Men spør dem hvorfor har de tatt akkurat disse bilder? Du skal ikke få høre ”jeg har opplevd ømhet til denne grene; jeg ønsket å røre på noe”. Du skal derimot få høre om noen tekniske uttrykk. Dette eksempel viser at estetiske personer TENKER at noe er vakkert isteden for å føle kjønnhet.

  *) man kan oppleve ”symfoni av kjønnhet” i skog eller ved sjø. Det er massevis av følelser av kjønnhet som danner stor ekstatisk brann. Gjenklangende synsbildet: alt er floket i lys spindelvev som går rett ut fra hjerte. Enhver gren og sommerfugl forårsaker bevegelse i denne spindelvev. Ens hjerte opplever nytelse som renner sakte  gjennom hele kroppen.

   

  ”Beundring”:

  *) Beundring oppstår som oftest når en følelse av kjønnhet blir nesten ekstatisk. Da oppstår det mange oppfatninger som gjenklanger med andre LoO – seier, undring, et rop, bestrebelse. Hvis en følelse av kjønnhet oppstår pga et viss objekt, så oppnår beundring ekstatisme mye fortere enn en følelse av kjønnhet gjør.

   

  ”Sympati”:

  *) gjenklanger med et ord ”gjenkjennelse” – som om du opplever glede etter å ha gjenkjent et menneske etter langvarig periode.

  *) sympati oppstår når det finnes gjenklang mellom en av oppfatninger (som jeg kaller for ”oppfatning av et viss menneske”) og en av LoO (som jeg kaller for ”mine LoO”).

  *) intensiv sympati gjenklanger med et ord ”ømhet”. Kanskje dette skjer pga at ordet ”ømhet” brukes ofte i forhold til noe erotisk (f.eks. ømhet som oppleves av to forelskete mennesker [som opplever ingen NE i denne moment]. Men ”ømhet” forårsaker erotiske tanker bare om to mennesker føler erotisk tiltrekning.

  *) Ezatina: ”sympati til et vesen oppstår hvis tanker om dette vesenet gjenklanger med en viss LoO. Jeg kan tenke om forskjellige mordaer og det oppstår mange LoO: bestemthet, ømhet o.l. Hvis en tanke om et vesen gjenklanger med en eller annen LoO, så oppstår det en følelse av ”nærhet”. Jeg får et ønske til å skape LoO for dette vesenet.

  Når tanker om et vesen forårsaker ukjente LoO, så oppstår det beundring og et ønske til å etterlikne dette vesenet. Samt at det oppstår rar gjenkjennelse av disse LoO tross det at jeg har ikke visst dem tidligere.

  Sympati gjenklanger med et ønske til å skape LoO i andre steder.

  En av de mest tiltrekkende for meg fremvisninger av dette ønsket er uobjektert sympati. Denne sympati oppstår når LoO oppnår maksimal intensitet. Da ønsker jeg alle de samme opplevelser som jeg har. Jeg ønsker å vise hvilke LoO alle vesener kan oppleve.

  Jeg føler seg som en nybegynner når jeg kommuniserer med nybegynnere. Jeg føler at alle grenser raser ned og jeg kan oppleve ting som jeg har opplevd i begynnelse av min praksis. Jeg kan være glad i alt jeg vil. Hver eneste seier av nybegynnere vekker glede og forventning i meg.

  Sympati fremvises i formen av dragning mot et vesen som ønkser å oppleve det samme som jeg gjør. Ens ønske til å fjerne NE og til å oppleve LoO gjenklanger alltid med sympati.

  Et vesen blir mer trivelig når noen fremviser sympati til dette vesen. Tidligere jeg kunne tenke at det samme vesenet er ”stygg”. Sympati omgjør et fet vesen til et slank et. Dermed gjenklanger sympati med en følelse av kjønnhet.

  Sympati gjenklanger også med ubegrunnet glede, erotisk tiltrekning, barnslighet, undring, behag, hengivenhet og glede av enkle ting.

  Sympati gjneklanger med ”små” glade ønsker: til å leke, klemme, skrive noe, eller til å bringe noe fra skogen. Forskjellen mellom disse ønsker og mekaniske ønsker foreligger i det at her ønsker man ikke å imponere noen. Det eneste formål av disse ønsker er å dele sin glede med andre menneseker.

  Sympati gjenklanger ofte med et ønske til å lære noen. Man kan eksempelvis få et ønske til å telle om sin erfaring. Slik ønske avviker seg fra bekymring med det at man ønsker å lære noen uten å vende tilbake til dette emne. Hvis et vesen skal tenke at dette emne er interessant, så skal det stilles spørsmål om dette. Og bekymring handler om det å minne mange ting i løpet av lang periode.

  Opplever man sympati i forhold til noen, så oppstår det ikke lenger bekymring pga det hvilke mening andre har. Man ønsker ikke lenger å skjule noe eller å forsvare seg. Det finnes derimot et ønske til å forstå de ukjente ting for å overgi sine kunnskaper i fremtiden.

  Sympati omgjør på en måte alle andre LoO til gjennomsiktige LoO. Hvis det finnes ingen sympati, så virker det som om jeg befinner seg i skall som hindrer alle lyd- og synsoppfatninger. Sympati fjerner skall slik at jeg kan føle den virkelige verden. Det virker som om tidligere jeg har oppfattet verden ved hjelp av TV. Og nå går jeg ut i skogen for å få vite virkelig verden.

  Sympati forårsaker følgende fysiske oppfatninger: som om jeg har tynne tråd som går ut fra mine armhuler ut til mine håndfalter. Jeg får et ønske til å røre på ting. Det finnes en følelse av liten eksplosjon i bryst. Jeg må ikke utføre noen langvarige og kompliserte handlinger. Jeg kan røre på ting for å oppleve en strømme som bringer meg til den virkelige verden”.

  *) Adzji: et ønske til å være med noen du føler ømhet til. Jeg ønsker å likne vind – jeg vil være usynlig for henne.

  *) Fjord: ”ømhet forårsaker en følelse av varme i kroppen; samt at man kan oppleve gull lys som beveger seg fra solarplexus mot hode og så renner ned gjennom øyne.”

  *) Fjord: ”ømhet begynner å fremvise seg i solarplexus og så beveger den seg opp mot halsen, hender og bryst. Ømhet ender med myk eksplosjon: fremvisning av nytelse i bryst, halse og hender.”

   

  ”Åpenhet”

  *) Fjord: ”åpenhet” gjenklanger med et ønske til å la mennesker (de mennesker som jeg opplever ømhet til) overvåke sine egne tanker, følelser og handlinger. Det finnes ingen øsnke til å holde noe hemmelig. Det finnes ingen bekymringer. Åpenhet gjenklanger med et synsbildet av bergkrystall (gjennomsiktig og skinnende). Det oppstår letthet og glede pga at du har ingenting å skjule. Det oppstår glede fordi at alle vet deg. Det oppstår glede fordi at ingenting hindrer deg i det å samarbeide med dette vesenet. Det likner som om det forsvant en vegg som hindret deg. Det oppstår glede pga at du er sammen med dette vesenet.

  *) Åpenhet forårsaker gjennomsiktighet. Jeg kan godt bruke et ord ”rensning”. Alt blir krystallklart – man blir beundret over hvor stor verden er. Man får et ønske til å gråte når det finnes en ekstatisk forme av verden. En tanke: ”det er ikke mulig å forstå denne verden. Man kan bare bevege seg sakte i den for å ikke vekke utålelig ringing”.

  *) Sympati kan bli fulgt av atskilling av seg selv som det høyeste vesenet i forhold til noen du opplever sympati til (f.eks. når du opplever sympati til et tre). ”Åpenhet” blir derimot ikke fulgt av slik opplevelse.

   

  ”Dypping” eller ”det finnes ingen grenser” eller inntregen

  *) Skvo: ”først oppstår det en lyst opp bakgrunn. Det fremvises både bestrebelse, forventning, en følelse av kjønnhet og nytelse. Når jeg ser på et tre, fyr, elv eller himmel, så oppstår det en følelse av tiltrekkelse. Denne følelse blir fulgt av sterk sympati og en følelse av kjønnhet. Det oppstår et ønske til å se på disse ting for å føle sympati. Så opplever jeg en følelse (i løpet av 1-5 sekunder) av det at ting jeg ser på kjennes i min bryst eller halsen. Jeg føler ikke et tre med grener. Jeg føler en forme som forårsaker nytelse hos meg. Når ens kukk befinner seg i fitta, så kan man ikke si hvilke forme kukk har. Det samme gjelder for himmel og et tre. Synsoppfatning blir ikke endret. Jeg opplever myk orgasme som blir støttet av en følelse av kjønnhet, behag og glede. En følelse av myk orgasme sprer seg ut fra en liten område (diameter på ca 40 cm) i overdel av kroppen. Det oppstår en følelse av neddypping-oppløsning-utvidelse. Slike situasjoner forårsaker følgende følelser i forhol til de vesener jeg ser på: nærhet, kjønnhet, følsomhet, hemmelighet og ikke minst ”enkelhet”. Det finnes ikke slik oppdeling som nær-fjern. Det finnes ingen mål. Det finnes bare her og nå. Og dette forårsaker glede i min mage og halsen. Undersøkelse omgjøres til neddypping til det jeg ønsker å undersøke (istedenfor tidligere analyse og sammenlikning). Det finnes ingen tanker i slik undersøkelse.”

  *) Ezatina: ”hverdagsliv får meg til å tenke at livet er begrenset. Jeg vet hva jeg skal oppleve i dag eller om et år. Jeg går forbi trær og tenker om ”trær”. Tilstand ”uten grenser” får meg til å forstå – det er jo så mange vesener omkring oss: ikke-trær, ikke-skyer, ikke-bekk, ikke-jord. Det oppstår en tanke: ”alt er mulig””.

  *) Chajka: ”jeg har utført praksis av returnering av oppmerksomhet med lukkete øyner. Så har jeg følt letthet i hele kroppen. Min kropp var oppfylt av gledelig substans. Så har kroppen min forsvunnet for noen minutter. Jeg forsvant! Jeg oppfattet vind og lyd fra sjø. Gjenklangende ord er ”tomhet”. Som om det finnes ikke kropp, tanker, ønsker eller emosjoner. Det var verken ”jeg” eller ”meg”. Så oppstod det tanker igjen og jeg følte letthet. Jeg følte som om helium har oppfylt en ballong og jeg var klar til å fly. Jeg følte irritasjon i navle samt at hele kroppen ”gnistet” og det hele kjentes behagelig”.

  *) Fjord: ”begrep ”jeg” mister sin plass og er ikke lenger bestemt. Det oppstår en sikkerhet i det at ”jeg” er sjø, skog, vind og til og med en liten pinne”

  *) Når ”jeg” mister sin plass, så kan det oppstå følelser utenom det fysiske kroppen. Man kan begynne å føle på toppen av et tre! Tankegang stanser og den tidligere oppfatning av verden endres lett. Slik endring forårsaker nytelse.

  *) Adzji: forklaring på forskjell mellom ”nærhet” (”åpenhet”) og ”enighet” (”det finnes ikke grenser”): nærhet gjenklanger med en tanke ”begge av oss kan oppleve LoO”; enighet gjenklanger med en tanke ”vi er det samme”.

  *) Eta-ajt: Denne LoO oppstår når man ser på mordaer som lever på jord (dyr, planter, fjell, innsjø o.l.). Denne LoO gjenklanger med et glad ønske til å leke med dem og til å røre på dem. Det oppstår sterk gjenklang med en følelse av kjønnhet, ømhet, åpenhet samt glede (dette er årsak til det at LoO er iblant så knyttet til de overnevnte følelser). Gjenklangende tanker: ”det er trengt for meg i denne kroppen. Jeg ønsker å ha mer klare opplevelser. Jeg vil oppleve denne elv fullstendig ved å oppløse seg i den”. Heraf kommer ordet ”inntrenging” som gjneklanger med denne LoO.

   

  ”Hengivenhet” eller ”Takknemlighet”

  *) LoB: jeg er en gammel munk. Jeg bruker hele livet og alle sine krefter på å lære opp unge lamaer. De skal snart vokse og reise til de store lamaer for å lære av dem også. Jeg opplever glede av det at opplæring er uavbrudd. Jeg kan forsterke LoO ved å opplære unge lamaer helt til jeg dør.

  *) LoB: jeg er en ung tibetansk munk – jeg er gjenfødelse av den store Lama. Jeg bor i et kloster der de gamle munker opplærer meg. Disse munker opplever ”oppofrelse”. Jeg er sikker i det at jeg skal snart vite alt de lærer meg. Så skal jeg studere i et annet kloster. Jeg skal studere hos ulike munker helt til jeg oppnår slutt på mitt første liv. Jeg skal reise videre. Jeg skal føle LoO i forhold til de mennesker som har opplært meg. Disse LoO skal gjenklange med ord ”hengivenhet” og ”takknemlighet”. Disse ord er fullt av enighet. Det finnes ingen sentimentalitet i disse følelser. Alle praktikanter har enighet uavhengig av hvor nær til eLoO de befinner seg. Jeg vil offre seg når jeg studerer noe. Jeg vil være ærlig overfor seg selv for å kunne få all den viten disse vesener kan gi meg.

  *) LoB: jeg kommuniserer med andre praktikanter så lenge jeg kan. Jeg ønsker å dele min erfaring og mine LoO med dem.

  *) Fjord: ”blir fulgt av sympati og beundring i forhold til fremvisninger og handlinger av andre vesener som streber etter LoO. Dette gjneklanger med en følelse av kjønnhet. Det oppstår en følelse av hete i bryst – ravfarget flammeball”.

   

  ”Avsvergelse” eller ”Oppofrelse”:

  *) gjenklangende tanke: jeg ønsker ikke å ha noe for seg selv. Jeg vil gi alt til de mennesker jeg elsker. Det oppstår et intensiv ønske til å gi alt fra seg. Jeg vil ikke ha verken ønsker, eiendom eller opplevelser. Jeg vil ikke ha noe som brukes for å oppnå ”mine” mål. Jeg vil bruke alle sine lyste opp egenskaper kun for å hjelpe andre vesener.

  *) Oppstår når det finnes for mye sympati og takknemlighet.

  *) Gjenklanger med atskillelse

  *) Ezatina: ”opplevelse av hengivenhet blir fulgt av rar sikkerhet. Denne sikkerhet handler om fravær av oppstyr og kaos”.

  *) Ezatina: ”intensiv hengivenhet gjenklanger med ”forventning-ikke-for-seg-selv”. Jeg har et intensiv og ekstatisk ønske til å hjelpe alle mordaer i deres opplæring. Jeg skal ikke ha tid for min egen praksis. Jeg skal ha ingenting og mordaer skla ha alt.”

  *) Fjord: ”gjenklanger med oppfatning av ”det finnes ingen grenser””.

  *) Fjord: ”en felles oppfatning for seg selv og et vesen jeg føler hengivenhet til. Himmel ved solnedgang kan ha mange anstrøk. Men himmelen blir et felles objekt”. Gjenklangende sysnbilde av Ramakrisjna: ”en gren som flyter på en elv og ”deler” elv i to. Men elv forblir et felles objekt uansett.”

  *) Fjord: ”det skjer rare ting med glade ønsker som oppleves sammen med hengivenhet – det blir ikke mer ”dine” og ”mine” glade ønsker”.

  *) Det er rart å vite at det finnes ingen slik oppdeling av glade ønsker i ”mine” og ”dine”. Glade ønsker har alltid vært en del av ens personlig liv. En klar oppdeling av sine glade ønsker hjelper man å utvikle LoO. Når det finnes hengivenhet, så får man en mer kraftig atskilling av glade ønsker. Det eneste som hengivenhet forårsaker er at grenser mellom ”mine” og ”dine” glade ønsker forsvinner. Det vil si at om et vesen opplever et glad ønske og forteller om dette til deg, så får du det samme ønske. Det er verdt å merke at jeg får ikke et ønske til å realisere noens glad ønske. Det eneste som skjer når jeg begynner å opplever noen glad ønsker er en ”felles praksis”. Dette er en del av direkte veiens praksis.

   

  = = = = = = = = = = = = = =

   

  Sektor av Eksistens:

   

  1 linje:

  ”jeg trenger ingenting”, ”slutt på bekymringer”

  sinnsro

  styrke

   

  2 linje:

  alvorlighet

  fasthet

   

  3 linje:

  friskhet

  kjølighet

   

  4 linje:

  elektrisitet

   

  rolighet

  anestesi

  kroppen blir fast

   

  fullhet

  vakuum i bryst

  fasthet

  hud som var skinnet av

  fremvisning av vilje

  bølge av nytelse

  middels tomhet

  liten tomhet

  stor tomhet

  tsjakra

  (disse fysiske opplevelser har ikke ennå blitt beskrevet detaljert)

  4 linje:

  rav

  gull skinn i blå himmel

   

  5 linje:

  abstrakte hendelser

   

  = = = = = = = = = = = = = =

   

  ”Jeg trenger ingenting”, ”slutt på bekymringer”:

  *) Synsbildet: hele familie samler seg rundt kamin i en fjerntliggende landsby. Både de unge og de gamle synger. Ei gammel dame på 80 år vet at hun skal snart dø. Hun trenger ingenting i dette livet. Hun vet at livet skal fortsette uten henne. Hun må bare vente på død.

  *) sen kveld. Gatelys opplyser dunete snø som faller langsomt ned.

  *) Ezatina: tomt hus. Det spiller stille musikk. Dør hviner pga ikke-vind. Slik har det vært i hundre år. Slik skal det være i hundre år til.

  *) tiden stoppet

  *) denne LoOs kjennetegn – tanker om slutt på alt øyeblikkelig. Gjenklanger med tanker som inneholder følgende ord: ”hundrevis av år”, ”slik skal det være i evighet”. Gjenklanger med et stridig synsbildet av ei gammel kvinne som skal sikkert dø snart. Tiden har stanset for denne kvinne. Begge synsbilder forteller om det at ”tiden har stoppet”. Ingen hverdagslivets mål er lenger betydelig i slik situasjon.

  *) Jasheritsa:  uforanderlighet innebærer fravær av tiden. Det finnes verken årskifte eller bevegelse i det hele tatt.

  *) Jasheritsa: ”ei gammel dame som ligger i indisk tog. Hun sover på golv. Det er skittent rundt okring. Det oppstår ømhet i forhold til henne. Hun smiler når noen går forbi henne. Men ingen merker henne. Hun er ingenting for dem. Hun har ingen penger og hun er veldig gammel. Hun har noen tiltrekkende for meg oppfatninger. Jeg kan ikke kalle dette for styrke (fordi at styrke knyttes til noe som fremvises klart). Denne gammel kvinne har nesten forsvunnet. Men hun foårsaker fortsatt ømhet, ubekymrighet og uhengivenhet. Jeg kunne ha forestillt henne som en kriger som har valgt å leve slik for å kunne praktisere.”

   

  ”Sinnsro”:

  *) Skvo: ”når det oppstår atskillelse, så oppfattes personlige følelser som klær. Jeg kan enten ta den på eller ta den av seg”.

  *) Et utdrag fra Vivekanda: ”Når et menneske forstår at livet er evig, så sitter et menneske på en kyst med villighet til å ofre sin kropp. Dette er deres mot og heltemot. De er alltid villige til å møte død som om deres bror. De er overbevist i det at døden eksisterer ikke. Dette er deres styrke som har gjort dem uovervinnelige.”

  *) tibetansk flagg som flagrer.

  *) gjenklanger med middels tomhet.

  *) et synsbildet: det finnes et tom rør laget av tynt belegg. Dette rør er fast. Men om du tar av noen lag av belegg (som om du tar av dine oppfatninger), så blir det ingenting igjen.

  *) Ezatina: det finnes ingen slik vesen som kan forstå meg. Jeg har ingen minner om det at slike vesener har i det hele tatt eksistert. Det finnes ingen tanker om tilstedeværelse av et slik vesen. Men det finnes heller ingen avsky i forhold til slike tanker. Det er til og med mulig å oppleve gjenklang mellom avsky og hengivenhet. Et uttrykk ”det eksisterer ingen kjærlig vesen” forårsaker NE-enslighet og FSM hos et vanølig mennesket.

  *) sinnsro og hengivenhet gjenklanger med hverandre. De kan fremvises nesten samtidig. De kan utskifte hverandre på det samme måte som en seilbåt gjør i en storme sjø.

  *) Dunete Ape: ”gjenklanger med ord ”glad enslighet”. Dette er et synsbilde av bred uendelig vei. Det eneste man vil er å se og gå fram. Det finnes klarhet i det at jeg har min egen vei samt at jeg har et glad ønske til å gå denne veien. Jeg vet sikkert at det finnes ingen her. Alle andre mennesker oppfattes som en søvn, som noe uvirkleig. Det finnes bare en vei her. Her finnes det ingen handlinger fra hverdagsliv. Disse handlinger er ubetydelige. Bestemthet og vedholdenhet. Enhver skritt forårsaker glede og nytelse. Ehnver skritt er bestemt og fast. Jeg kan ikke bli trøtt. Jeg tenker ikke om det hvor jeg skal havne. Jeg opplever nytelse av det at jeg går. Jeg opplever forventning av det mystiske i fremtiden. Jeg er sikker i det at Bodh og Ezatina går sin egen vei, og det finnes ingen utenom dem. Jeg er sikker i det at disse veier skal aldri krysse. Det oppstår et glad ønske til å gå videre når jeg tenker slik. Glad enslighet forårsaker alltid glad vedholdenhet. Jeg er sikker i det at ingenting skal hindre meg på denne veien. Jeg er klar for alle hindringer. Jeg er målbevisst og jer skal kjempe mot hindringer. Jeg skal gå denne veien og ingeting skal stoppe meg.”

  *) Dunete Ape: ”alle mordaer gikk borte. Jeg er alene. Ingen skal skrive noe til meg. Ingen skal vise meg hvor formørkelser skjuler seg. Jeg står alene i midten av en vei. Jeg har verke papir, penn eller mordaer. Jeg kan ikke håpe på noen. Jeg kan ikke vente noe. Det eneste jeg kan gjøre er å gå videre.”

   

  ”Styrke”:

  *) Ezatina: ”Oppfatning av kraftig og uendelig styrke. Som om jeg kan knuse stein og gå på glass. Det virker som om kroppen er usårlig. Dette blir fulgt av sikkerhet i det at jeg kan bli leder. Det oppstår ingen FSV. Et synsbildet av en leder gjenklanger sterkt med oppfatning av denne styrke som ”overfyller meg”. Det virker som om kroppen kan tåle alle umulige ting.”

   

  ”Friskhet”:

  *) Alt blir fullt med morgenens friskhet og kjølighet som man opplever tidlig i morgen på toppen av en fjell.

  *) Fjord: ”blir fulgt av en følelse av frisk luft i Mars (måned). Det oppstår et ønske til å puste dybt.

   

  ”Alvor”:

  *) Dette alvor har ingenting med bekymring og formørkelse å gjøre. Alvor er helt forenlig med smil, spill, ømhet, hengivenhet o.l. Alvor er ikke forenlig med formørkelser og uærlighet.

  *) Gjenklangende uttrykk: ”jeg kan ikke regne på noen”. Når en praktikant blir igjen mot hele verden, så blir det klart at det å være uærlig overfor seg selv er ikke bra. Du skal da ikke kunne få klart tenkning.

  *) Jo mer oppdagelser det er, jo mer alvorlig du blir.

   

  ”Fasthet”:

  *) absolutt usårlighet – noe som eksisterer kan ikke bli brudd

  *) gjenklangende uttrykk: ”livet har aldri begynt og skal aldri ende”

  *) det finnes ingen basis – selve ”basis” har ingen betydning. Dermed finnes det også ingen bekymringer. Ingenting kan eies eller mistes fordi alt er ubetydelig.

  *) gjenklangende uttrykk: ”det finnes ingenting i fremtiden”. Konsentrering på ”her-og-nå” og på LoO. Fullstendig frihet fra NB. Gjenklangende uttrykk ”fast basis”, ”fast sinnsro”. Sett fra logikkens side de to uttrykk ”det finnes ingenting i fremtiden” og ”forventning” strider med hverandre. Men disse to uttrykk er ikke en del av tankegang. Disse uttrykk gjenklanger med LoO og derfor jeg kan si begge uttrykk samtidig.

  *) gjenklangende tanker: ”det hender bare slik”, ”det er alltid slik”.

  *) gjenklanger med middels tomhet

  *) Fjord: ”gjenklanger med et synsbilde av stor fjell. Det oppstår en oppfatning av fasthet i føtter”.

   

  ”Vakuum i bryst”:

  *) område av følelser: område av bryst. Diameter på 30 cm og dybde på ca 10-15 cm.

  *) type av følelser: som om luft har blitt pumpet ut av denne område slik at det oppstod vakuum. Det kjennes trykk innerst i bryst.

  *) følelser som følger etter vakuum: fasthet i det samme område samt fasthet i halsen; sykelighet og trykkfall; fremvisning av vilje.

   

  ”Middels tomhet”:

  *) område av følelser: mer eller mindre klart fremvist sfære med diameter på 1-2 meter rundt kroppen. Midten befinner seg i bryst. De første øvelser kan kjennes som formløs volum eller som bare en del av sfære.

  *) type av følelser: rommet rundt sfære er fullt av vibrasjon som skaper en effekt av fullhet og fasthet. Man kan til og med oppleve dette pga når man begynner å bevege seg. Veldig intensive bevegelser svekker denne følelse. En følelse av fullt sfære kan kjennes til og med mer klart enn de vanlige følelser.

   

  ”Liten tomhet”:

  *) område av følelser: en ball med diameter på 5 cm som fremvises inne i de synlige grenser av kroppen.

  *) type av følelser: gjenklangende beskrivelse: ”uendelig fast”, ”uforgjengelig”, ”fasthet”.

   

  ”Hud som var skinnet av”:

  *) Kroppens overflate blir veldig følsom for en tid. Det virker som om huden var blitt skinnet av. Til og med den minste påvirkning kjennes som en veldig intensiv følelse. Denne tilstand blir fulgt av spesiell smerte i muskler og bein. Denne følelse er ikke syklig samt at den gjenklanger med LoO. Denne følelse fremvises etter veldig langvarige og intensive LoO.

   

  ”Fremvisning av vilje”:

  *) område av følelse: en ball rundt navle med diameter på 10-20 cm. Man kan kjenne ballen både inni seg og utenom de synlige grenser av kroppen.

  *) type av følelser: sprekking som om noe prøver å komme ut

  *) opplevelser som følger denne tilstand:

  –a) vibrasjon i denne område: frekvens varierer fra 10 til 50 vibrasjoner i ett sekund; amplitude varierer fra svak til kraftig (dette kan til og med forårsake vibrasjoner i magemuskler)

  –b) ”fasthet” i halsen, i bryst og i panne

  –c) ”anestesi” i den øverste delen av kroppen.

   

  ”Bølge av nytelse”:

  *) Bølge av nytelse med sterke ”gåsehud” begynner i området av solarplexus og går over hele ryggen og oppnår halsen. Rett rygg gjneklanger her med nytelse. Samt at ekstatisk nytelse oppstår når man kaster hodet tilbake.

   

  ”Rav”:

  *) Det lyser gjennom skygger. Det virker som om det finnes ingen lyskilde, men det lyser fra alle sider samtidig.

  *)  Solkinne lyser gjennom vinduer i et rom. Det er morgen om sommer. Alle oppfatninger og ting er forlyste. Alle tanker og handlinger har ravgul farge. Det finnes ingen bekymringer.

   

  ”Gull skinn i blå himmel”:

  *) Blå lys viser seg gjennom alle synlige  steder. Det virker som om himmel er så nær. Himmel er gjennomtrengt med gule gnister.

   

  ”Stillhet”:

  *) alle lyder blir roligere samt at det oppstår en spesiell klarhet og fasthet av oppfatninger. Disse oppfatninger avhenger ikke av kaotiske distraksjoner.

  *) Fjord: ”stillhet gjenklanger med et synsbilde av bråkete fjernsyn som blir plutselig slått av. Det er ingen lyder mer. Stillhet blir fulgt av nytelse. Stillhet gjenklanger med et uttrykk ”verden har stanset”. Det virker som om jeg har hele tiden levd i midten av virvelstorm med alle dets bråkete vind. Men plutselig alt har stanset. Stillhet blir fulgt av en følelse av letthet og friskhet i kroppen. Stillhet gjenklanger med en følelse av kjønnhet og klarhet”.

   

  ”Anestesi”:

  *) Dette er en tilstand med dominerende ”stillhet”. Stillhet går på en måte frem og fjerner all bråk, lyd og synsbilder. Verden stanser på en måte og du befinner seg i midten av virvelstorm. Det oppstår en illusjon av ”frost”.

   

  ”Kroppen blir fast”:

  *) Dette er fortsettelse av ”anestesi” og ”stillhet”. Ens kropp blir fast. Det oppstår et ønske til å stanse.

   

  ”Abstrakte hendelser”:

  *) Slik tilstand fremviser seg når man gjenopplever de hendelser som har påvirket liv betydelig. Det vil si at disse hendelser er ikke viktige pga konsepsjoner. Disse hendelser innebærer noe umerkbart; noe som har forandret liv for alltid. ”Gjenopplevelse” er et veldig detaljert minne + fjerning av alle NE (dvs. som om jeg gjenopplever alle tidligere hendelser uten NE).

  *) Et gjenklangende uttrykk: ”oppfatning av noe som avnhenger ikke av omstendigheter. Oppfatning av noe som fyller alt med mening”.

  *) Blir fulgt av sinnsro, fremvisning av vilje, tomhet, bestemthet, forventning og tillit.

   

  = = = = = = = = = = = = = =

   

  Sektor av Lykksalighet:

   

  1 linje:

  glede eller ”rolig glede”

  glede av enkle ting, ubegrunnet glede

  behag

   

  2 linje:

  tilfredshet (eller nytelse)

  lykksalighet

  ekstase

  atman (ens indre)

   

  = = = = = = = = = = = = = =

   

  «Glede» eller «rolig glede»:

  *) gjenklangende sysnbilde: en hund med hengeører og våt nese løper rundt i gårdsplass.

  *) gjenklanger med atferd som mordaer kaller for ”glede”. Et eksempel som beskriver slik atferd: ”vi begynte å spille. Hun liknet på et dyr. Hun løpte rundt omkring og lo hele tiden. Negativ bakgrunn har nesten forsvunnet for en stund. Og da opplevde vi hengivenhet i forhold til dette vesenet. Hun tenkte ikke om det hvordan hun så ut. Alle huns bevegelser gjenklanger med mine glade handlinger”.

  *) Agava: ”tretthet har forsvunnet og jeg kan puste lett nå. Alt er enkelt! Ubekymret barnslig latter. Jeg går veldig enkelt. Det føles som om jeg flyr”.

   

  ”Glede av enkle ting”, ”ubegrunnet glede”:

  *) glede oppstår pga alt omkring (spesielt når man oppfatter andre mennesker som opplever LoO og ”natur”.

  *) en tanke – det er flott at dette steinet eksisterer!

   

  ”Behag”:

  *) Agava: ”du mister pusten når du ser på himmel-elv fra kyst ”

   

  ”Tilfredshet (nytelse):

  *) lett, rolig, gjennomsiktig.

  *) et gjenklangende synsbilde: det oppstår nesten umerkbare vannplasker ved siden av en vannfall. Bare regnbue kan vise deg disse vannplasker. Det kjennes også friskhet.

  *) gjenklanger med et ord ”nytelse”. Jeg skal bruke et ord ”nytelse” bare for å betegne oppfatninger.

  *) Vanessa: ”gjenklanger med et synsbilde av liten bekk som finner sin vei i skog”.

  Denne gjenklang oppstår kanskje pga at søk på handlinger likner en bekk som finner sin vei i skog.

   

  ”Lykksalighet”:

  *) myk eller intensiv. Intensiv lykksalighet oppløser alt omkring

   

  ”Ekstase”

  *) Hvis ekstase oppnår viss intensitet (jeg skal vurdere slik intensitet med 8 poeng), så får ekstase slike egenskaper som gjenklanger med ord ”utålelig bra”. Jeg kaller slik LoO for ”ekstase”.

  *) Hvis ekstase oppnår viss intensitet (jeg skal vurdere slik intensitet fra 7 til 8 poeng), så får ekstase slike egenskaper som gjenklanger med ord ”seig”. Jeg kalle slik ekstase for ”seig ekstase”. Denne ekstase avviker seg fra andre ekstaser med følgende: hvilken som helst oppfatning forsterke ekstase.

  *) Ekstatisk lykksalighet avviker seg fra ”ekstase”. Her kan det oppstå misforståele (spesielt hos teoretikere). Men det er helt ok, fordi at denne LoO gjenklanger med et ord ”ekstase”. ”Ekstatisk lykksalighet” avviker seg fra ”ekstase” med et egenskap som gjenklager med et ord ”seier” og ”fasthet”.

  *) Tre steder som ekstase fremviser seg i: midten av halse, midten av bryst og hjerte. Man kan oppleve ekstase i disse tre steder samtidig. Dermed begynner ”Atman” å fremvise seg.

  *) Utdrag fra Ezatinas dagbok: ”jeg våknet pga ekstase. Jeg følte ekstase i halsen. Jeg føler nesten utålelig ekstase i halsen mens det kjennes mild i resten av kroppen.

  Jeg har tidligere opplevd ekstase bare i halse. Jeg kunne vise grense hvor ekstase har endet på min kropp. Men denne gangen ekstase har fremvist seg i hele kroppen. Et synsbilde av lyspære som begynner å lyse.

  Da jeg våknet, ekstase har bare begynt å fremvise seg. Kroppen min har blitt mye lettere og alle grenser forsvant. Jeg husker ikke hvor lenge slik tilstand har vart. Jeg husker bare at ekstatisme har vart borte flere ganger og da brukte jeg krefter for å oppleve denne tilstand igjen.

  Jeg huskte at Bo sa at man bør tenne opp trekant av ekstase for å oppleve atman. Men jeg føler bare en del av denne trekant. Eksisterer slike oppfatninger i det hele tatt?”

   

  ”Atman”

  *) er knyttet til fysisk oppfatning: ”avlang; har størrelse av en lillefinger; befinner seg i hjerte”.

  *) gjenklangende uttrykk: ”ubeskrivelig nytelse”, ”bedre enn de mulige nytelser”, ”umulig”.

  *) skinnende gule tråder sprer seg i kroppen min. Det finnes ingen grenser.

  *) Ezatina: ”jeg har våknet opp om natt pga oppfatning av utålelig nytelse i hjerte. Jeg mistet pusten og så har hele min kropp opplevd nytelse. Jeg følte som en lyspære. Av og til det virket som om nytelse spredte seg over hele kroppen. Men denne gangen jeg har opplevd utålelig nytelse samtidig i hele kropp.

  Jeg har følt sterk ekstase i min hjerte. Er dette atman? Tanker-skeptikere sier at jeg kan ikke oppleve alt dette. Så har jeg skapt avsvergelse. Jeg ønsket å gi alt til Fjord. Oppfatning av ekstase har forsterket seg. Det oppstod bekymring som gjenklanger med ord ”jeg vil ikke oppleve LoO selv. Jeg vil ikke være enig med det at ingen skal muligens oppleve LoO. Jeg vil skape LoO for andre vesener også.”

  Jeg beskriver denne oppfatning med ord som jeg husker. Men jeg gjenopplever denne oppfatning. Jeg husker bare at slik hengivelse gjenklanger med atman”.

   

  = = = = = = = = = = = = = =

   

  Sektor av Klarhet:

   

  1 linje:

  Skyggespill

  Fravær av ”jeg”

  Alle sover.

   

  Jeg skal også nevne noen oppfatninger uten detaljert beskrivelse.

  Jeg vil understreke at klarhet er en selvstendig LoO. Vi beskriver klarhet ved hjelp av synsbilder og ord. Men klarhet er verken ord eller synsbilder (se 02-01-10).

  = = = = = = = = = = = = = =

   

  Felles egenskap av ”Klarhet”:

  *) Fjord: ”etter å ha lest gjennom Bodhs notater, jeg opplevde klarhet-10 og glede. Så har jeg opplevd seg selv som en krystallball som utsråler klar og kald lys. Jeg har også opplevd letthet og friskhet. Senere jeg opplevde en følelse av klarhetens kjønnhet (klarhet liknet på et veldig pen vesen). Jeg hadde et ønske til å se på denne klarhet. Så har en følelse av kjønnhet synket til 6 poeng. Det oppstod klarhet i det at klarhet og en følelse av kjønnhet fremviser seg samtidig. Jeg har ikke merket dette tidligere”.

   

  ”Skyggespill”:

  *) plutselig synking (nesten til nullverdi) av betydning av det som skjer i verden av formørkte mennesker. Tidligere disse hendelser var ”betydelige” og ”virkelige”. Og nå det virker som om disse hendelser er blitt til skygger som er nesten usynlige. Jeg kan ikke oppleve NE når jeg oppfatter disse skygger. Jeg opplever glede og beundring, forventing, nytelse o.l.

  *) Fjord: ”det oppstår ofte et synsbilde av en vegg i grotte som er forlyst med rød lys fra fyr. Dette synsbildet gjenklanger med klarhet: det oppstår forståelse av det at hengivenheter er meningsløse. Dette synsbildet gjenklanger også med ”her og nå””.

  *) Fjord: ”gjenklanger med fysisk opplevelse av fast innerste stolpe med diameter på halvparten av kroppens diameter”.

   

  ”Fravær av ”jeg””:

  *) gjenklanger med en tanke: ”det er umulig å få noen til å fjerne dine egne formørkelser. Ingenting skal kunne skape LoO hvis du ikke anstrenger seg. Det finnes kun oppfatninger som har verken ”jeg” eller ”du” blant seg.

  *) gjenklanger med glad enslighet og absolutt selvforsynthet.

   

  ”Alle sover”:

  *) det blir plutselig klart at alle mennesker omkring sover. De lever ikke; de er bare mekanismer som har nesten ingenting menneskelig.

   

  = = = = = = = = = = = = = =

   

  06-02-02)Fullhet” eller ”en følelse av fullhet”. Dette er en oppfatning som oppstår og forsterker seg om LoO, gø og anstrengelser er tilstedet. Denne oppfatning kan beskrives gjenklangende ved hjelp av et uttrykk ”livet er fullstendig”.

  ”Metthet” i motsetning til fullhet oppstår pga NE, PE og formørkelser. Metthet skal aldri føre til ”fullhet”. Det alltid blir igjen en tilstand som kan beskrives med slike ord som ”alt forsvinner”, ”ingenting gleder meg”, ”alt er forgjeves”. Et utbredt feil av de mennesker som ønsker å fjerne gråhet, kjedelighet, apati og andre NE, foreligget i det at man prøver å erstatte formørkelser med andre oppfatninger (f.eks. metthet).

   

  En liste over gjenklangende egenskaper av LoO:

   

  ”ekstatisme”

  ”konsentrering” eller ”fullhet” eller ”tetthet”

  ”dybde” eller ”symfoni”, eller ”bredde av spektrum” eller ”massevis av anstrøk”

  ”intensitet”,

  ”gjennomtrengende evne”,

  ”magnetisme”,

  ”alt-omfattende” eller ”gjennomtrengende egenskap”,

  ”robusthet” (særegen for lyst opp bakgrunn)”

  ”friskhet” (er et egenskap av eLoO)

   

  Egenskaper av LoO kan også beskrives med gjenklangende metode:

   

  ”Ekstatisme”:

  *) Ezatina: ”Gjenklanger med et synsbildet av krystallklart vann og ren bekk”.

  *) Et gjenklangende synsbilde av et menneske som opplever hvilken som helst eLoO (ekstatisk LoO): en hel tigerflokk går opp til fjell. Alle tigere skal møte daggry. En tiger venter allerede på daggry. Det vil si at alle LoO skal oppnå ekstatisme tidligere eller senere.

  *) Intensiv ekstatisme blir fulgt av tårer. Sterke NE kan også foråsake tårer men disse to tilstander har åpenbare forskjell.

  Ettersom tårer har alltid vært knyttet til NE (f.eks. med FSM, så oppstår det bekymringer om det at FSM kan forårsake tårer. Det virker som om en bølge beveger seg fra bryst til hode. Ramakrisjna sa at om man gråter pga tanker om et vesen så betyr dette at man bør ikke utføre formale praksiser mer. Man kan bruke denne sterk LoO for å skape andre LoO. Kaotiske distraksjoner blir så svake at de kan ikke lenger forstyrre deg.

  Et utbredt selvbedrag baserer seg kanskje på følgende: et dum menneske kan anta at tårer er forårsaket av medlidenhet (og ikke pga eLoO). Herfra kommer det sikkert medlidenhet i mange religioner (f.eks. i kristendommens fortolkning av buddisme, der medlidenhet fortolkes som noe ”herlig”. Man glemmer om det at ”medlidenhet” i buddisme betyr akkurat LoO. ”Medlidenhet” betyr et ønske til å frigjøre alle vesener fra formørkelser”.)

  Det er et betydelig fysiologisk forskjell mellom tårer fra eLoO og NE:

  a) eLoO kan forårsake bestandige og intensive tårer, samt at det oppstår ingen psykisk eller fysiologisk ødeleggelse. eLoO fyller deg med mange LoO.

  b) ens ansikt blir ikke svullen pga tårer. Ingen skal kunne foreslå at man har gråtet i to timer.

  c) Fjord: ”man opplever klar nytelse pga eLoO. Utdunsting forårsaker mer nytelse enn innånding. NE forårsaker derimot sterke sykelige følelser i kroppen.”

  *) Ekstatisme fører til det at man blir mer ærlig. Det virker som om uærlighet går ut av deg ved hjelp av tårer. Alle LoO blir veldig gjennomtrengende. (NE forårsaker derimot sterk NB, gråhet, selvmedlidenhet og et ønske til å oppleve tilfredshet).

  *) Ezatina: ”Det oppstod plutselig en oppfatning av ødelagt demning. Forventning har forsterket seg skarpt. Jeg husker ikke hva har hendt etterpå. Jeg opplevde den største ekstatisme noensinne. Ekstatisme varte for noen minutter. Det virket som om jeg er ikke i stand til å stanse disse følelser. Jeg kunne bare oppleve dem. Jeg følte som om kropp var fyllt med NOE. Jeg følte kun utålelighet. Jeg har tidligere kalt denne oppfatning for sterk fløde av ekstatisme. Jeg kan ikke kontrollere kroppen pga utålelighet. Utålelighet kan vare i lang tid.

  Utålelighet forårsaker tretthet og varme i bryst. Det oppstår også sinnsro. Hvis noe forsvinner så kan jeg ikke lenger beskrive dette. Om jeg blir påvirket av noe så kan jeg bare skrive at jeg opplever noe ”kraftig og utålelig”.

  Jeg husker at jeg ønsket å føle dette mer åpenbart. Nå husker jeg en tåkete søvn. Jeg opplevde denne kraftig stømme som noe kjent.

  Jeg opplevde et sysnbilde – jeg kan gå akkurat nå. Jeg hadde bestemthet-10 til å gå. Det var ingen forbindelser. Det var noe jeg kunne ikke motstå. Jeg opplevde utålelig nytelse.”

  *) Også ”fortvilelse” kan henvises til eLoO. ”Fortvilelse” oppstår når det finnes ingen eLoO. Et ord ”fortvilelse” brukes for å beskrive sterke NE. Jeg skal bruke dette ordet for å beskrive ”fast bestemthet” og ”jeg kan ikke leve på gammel måte”. Fjord: ”jeg opplevde sterk fortvilelse fordi at det var ingne eLoO. Jeg følte seg selv som en tiger som prøvde å rive løs fra et bur.”

   

  ”Konsentrering” eller ”metning” eller ”tetthet” eller ”mangfoldighet”.

  *) LoO kan være trinnvis (som skygger) eller tett. Disse ord gjenklanger nok med dette egenskap.

  *) Et gjenklangende fortelling fra Mahabharata:

  «Dere begge skal gå med meg”, – sa Dråna. De gikk ut av palass. ”Se der. Jeg har festet et mål der. På topp av et tre sitter det papegøye med et rød mål på halsen. Djurjådhana, prøv å sikte på målet”. Djurjådhana tok sin bue.

  -«Se på papegøye. Hva ser du?”

  -«Jeg ser papegøye”.

  -«Hvor sitter papegøye?”

  -«Papegøye sitter på grene”.

  -«Finnes det noe annet der?”

  -«Ja, der finnes det noen frukter ved siden av papegøye”.

  -«Hva gjør papegøye?”

  -«Papegøye sitter på grene”.

  -«Ser du alt dette?”

  -«Ja».

  -«Ta pil ut av bue”.

  Djurådhana var forskrekket: ”Hvorfor skal jeg gjøre det? Jeg kan jo skyte”.

  -«Nei, bare glem det” Han ropte på Ardzjuna: ”Vær klar til å skyte”.

  -«Jeg er klar”.

  -«Ser du grene?”

  -«Nei, lærer, det gjør jeg ikke”.

  -«Ser du papegøye?”

  -» Nei, lærer, det gjør jeg ikke”.

  -«Hva ser du?”

  -«Jeg ser bare et rød mål”.

   

  ”Dybde”, eller ”symfoni” eller ”bredde av spektrum” eller ”massevis av anstrøk”:

  *) ettersom LoO utvikler seg, tar fremvisninger ofte en form av hele mengder av LoO.

  Et utdrag fra ens dagbok: ”jeg spaserte i skogen – solskinne; vår; snø smelter. Plutselig jeg merkte at jeg opplever LoO ved å trå på en bekk. Jeg har begynt å ”høre etter” i bekken, og så oppstod det klarhet i det at denne LoO gjneklanger sterkt med ord ”nytelse” og ”beundring”. Denne LoOs intensitet steg iblant til 10 poeng.

  Jeg har oppdaget at jeg opplever nytelse pga ulike opplevelser: det å se på trærets bark; lyd av to pinner som gnir mot hverandre; fuglens skrik; skvulping av vann; forskjellige grener; rå jord; våt gress. Alt dette har forårsaket nytelse hos meg.

  Jeg har oppdaget at om LoO fremvises i en mengde så blir de mer stabile. Dermed jeg kan oppleve disse LoO lengre og mer intensivt (på det samme måte som ekstatiske LoO). Disse stabile LoO gjenklanger med et ord ”tenne”. Jeg har oppdaget enda en LoO som har fremvist seg ved hjelp av glade ønsker. Plutselig det har blitt for mange LoO. Jeg følte at fremvisning av nytelse forårsaker fremvisning av lykksalighet, men fremvisning av glede forårsaker fremvisning av behag.

  Jeg opplevde ofte en sterk LoO da jeg var i fjell og i skog. Men jeg kunne ikke beskrive denne LoO. Jeg kunne ikke beskrive denne LoO klart nok. Til slutt jeg forstod hva jeg følte og hvorfor jeg kunne ikke beskrive det. Et uttrykk som passer for beskrivelse: ”symfoni av nytelser”. Det oppstår ulike LoO. Noen av disse LoO fremvises ved hjelp av anstrøk av skjønnhet og glede. Det var derfor vanskelig å beskrive denne LoO. Jeg har prøvd å beskrive en mangfoldig og fortskiftende LoO. ”Symfoni av nytelse” oppleves som et overraskende slag.

  *) Et utdrag fra Ezjatina: ”Enhver del av skog forårsaker fremvisning av denne opplevelse hos meg. Jeg tenker at dette er kjærlighet men også ”nytelse” gjenklanger i beskrivelse. Jeg føler nytelse av alle slike deler”.

   

  ”Intensitet”:

  *) Gjenklangende ord som beskriver slik egenskap – klarhet, styrke, kraft.

   

  ”Gjennomtrengende evne”:

  *)  Gjenklangende ord som beskriver slik egenskap – gjennomtrengende evne, ærlighet, renhet, høyde a tone.

   

  ”Magnetisme”:

  *) Gjenklangende ord som beskriver denne egenskap – stabilitet, en evne til selvkonsentrering, fasthet. La meg forklare det ved hjelp av analogi: la oss anta at det finnes en magnet på en side av hvilken som helst overflate. Vi bringer en annen magnet (vårt LoO) til overflate og får en effekt av ”tilslutning”. Tilslutning kan være svak eller sterk.

   

  ”Alt-omfattende”, ”gjennomtrengende egenskap”:

  *) Når LoO blir ”alt-omfattende”, så omfatter LoO deg dypt. Du føler som om LoO har fremvist seg bare delvis tidligere. Og nå ”gjennomtrenger” LoO deg fullstendig. Et gjenklangende synsbildet: et fjell dekket med myr. Det renner bekk og det virker som om hele fjell har oppsuget væte.

  *) Fjord: ”Plutselig det oppstår fremvisning av hengivenhet som varer ca en time. Det er som en stor hopp opp og fram. Det finnes sikkerhet i det at intensitet har mer enn 10 poeng. Når LoO har intensitet på 10 poeng, så tror jeg at LoO ligger i ”grenser”. Men om intensitet overstrider 10 poeng, så oppfattes LoO klart og dypt som himmel. Det er ikke hensiktsmessig å vurdere LoOs intensitet i poeng. Det oppfattes som om ”jeg befinner seg i LoO””.

   

  ”Robusthet” (særegen for lyst opp bakgrunn):

  *) Et gjenklangende synsbilde: som om svær mengde av vann ligger på bunn av elv. Lyst opp bakgrunn får egenskaper av fast fluiditet.

   

  ”Friskhet” (særegen for ekstatiske LoO):

  *) Frossen friskhet av morgen i fjell. Det oppstår til og med en falsk oppfatning av friskhet i hele kroppen. Jeg kan føle hete og kulde samtidig.

   

   

  06-02-03) En liste over LoO og deres defineringer:

   

  Det finnes veldig mange ord for å betegne NE på alle språk: engstelse, bekymring, frykt, forvirring. Alt dette betegner bare ett eneste NE. Og det finnes mange måter å uttrykke denne emosjonen på: ”jeg føler frykt”, ”jeg kan ikke være rolig” o.l. For å betegne ulike anstrøk av et ord «usympatisk person» det finnes minst et par tiere ord på alle språk. Men prøv å finne synonymer for et LoO-hengivenhet eller for en følelse av evig vår. Du vil ikke finne synonymer fordi at menneskeheten har nesten ingen erfaring av det å oppleve LoO. Det er vanskelig å skape et språk. Det er enda vanskeligere å skape uttrykk som skal beskrive akkorder (stabile LoO som gjenklanger sterkt med hverandre). Jeg skal oppdatere en liste over uttrykk som beskriver akkorder.

  Det er hensiktsmessig å utmerke både innhold og retning (dvs rekkefølge av LoOs opprinnelse). av gjenklangende LoO-par. Det oppstår f.eks. ofte alvorlighet etter ”seier”. Men det hender ikke alltid slik. Jeg skal betegne retning med et tegn →. Det hender at begge retninger skjer like sannsynlig. F.eks. ”vedholdenhet” og ”bestemthet” kan skje like sannsynlig (da jeg skal bruke et annet tegn ↔). Et par LoO som har retning skal betegnes av meg som ”LoOs vektor”.

   

  Par av LoO:

   

  ” glede av kamp ” ”vedholdenhet”→”glede”
  ” fossa ” ”ærlighet”→”raseri”
  ” uendelig reise ” ”sinnsro”→”et rop”
  ” forsegling ” ”en følelse av kjønnhet”→”ømhet”
  ” ømhet ” ”åpenhet”→”erotisk tiltrekkning”
  ” vaskeskinn ” ”alvor”↔”ømhet”
  ” svart turmalin ” ”vedholdenhet”↔”jeg trenger ingenting”
  ” safir ” ”kjølighet”↔”en følelse av mysterium”
  ” topas ” ”åpenhet”→”glede”
  ” korund ” ”bestemthet”→”evig vår”
  « ? » ”sympati”→”en følelse av kjønnhet”
  « ? » ”klarhet”→”seier”
  « ? » ”hengivenhet”→”lykksalighet”
  « ? » ”vedholdenhet”↔”bestemthet”
  « ? » ”ømhet”→”hengivenhet”
  « ? » ”hengivenhet”→”vedholdenhet”
  « ? » ”foregripelse”→”friskhet”
  « ? » ”seier”→”alvor”
  « ? » ”klarhet”→”alvor”
  « ? » ”seier”→”glede”
  « ? » ”bestemthet”→”kjølighet”
  « ? » ”bestemthet”→”glede”
  ” selestit ” ”kjølighet”↔”hengivenhet”

   

   

  Gjenklangende beskrivelser av disse akkorder:

   

  Uendelig reise:

  *) jeg skal fortsette å praktisere og reise uavhengig av: praksis av andre mordaer; uavhengig av omstendigheter, frykt og forventning; uavhengig av seier og tap.

  *) jeg skifter mine oppfatninger skritt for skritt. Det spiller ingen rolle om disse skritt er små eller store. Det eneste viktige ting er at jeg skal ikke stanse.

  *) synsbildet av seg selv som liten munk-lama-tulku. Jeg har reinkarnert, jeg skal studere hos de vise lamer. Jeg skal snart få vite mye interessante og gode ting.

  *) jeg kan alltid stå opp og ta min sekk for å gå videre.

  *) vind blåser i bokens sider.

  *) synsbildet av seg selv som en forkle som henger ut. Vinden blir sterkere og jeg kan bryte løs. Jeg vet ikke hvilken oppfatning skal være den siste for meg.

  *) Jasjeritsa: gjenklangende tanke: ”jeg vet ikke hva jeg skal vende tilbake til”

  *) Eta-ma: ”jeg stod ved siden av porter og prøvde å hoppe for å se hva var ute. Jeg trodde at jeg kunne bare hoppe og jeg kunne ikke gå ut. Nå har jeg åpnet disse porter og så åker og skog. Jeg så mye ting som jeg ønsket å røre på”. Dette gjenklanger med forventning.

   

   

  Triade av LoO:

   

  *) « ? » : ”klarhet”→”alvor”↔”seier”

   

  Gruppe av 4 LoO:

   

  *) « ? » : ”klarhet”→”alvor”↔”seier”↔”glede”