Bulgarian change

Error

×

Селекция-2005: ПЪТЯТ КЪМ ЯСНО СЪЗНАНИЕ

Main page / Главная / Селекция-2005: ПЪТЯТ КЪМ ЯСНО СЪЗНАНИЕ

Download doc

Най-разпространените словосъчетания са заменени със съкращения.
НЕ – негативни емоции
НФ – негативен фон (слаби, но много продължителни НЕ)
НО – негативно отношение (слаба форма на недоволство)
ПЕ – позитивни емоции, противоположност на НЕ (недоволство от загубите – радост от придобиване, ЧМ – ЧЗ, злорадство, сарказъм и други подобни)
Помрачения – всички видове НЕ и ПЕ, механични желания, концепции, тъпота, механично различаване, “лошо физическо самочувствие”, мързел, апатия и др.
ОзВ – озарени възприятия (нежност, симпатия, радост…)
ОФ – озарен фон (слаби дълги ОВ)
Озарена мисъл – мисъл, резонираща с ОВ
ВД – вътрешен диалог
ЖКС – жалост към себе си, самосъжаление
ЧМ – чувство за малоценност
ЧЗ – чувство за значимост
Муцуна – активно занимаващ се с ППП (думата “муцуна” се асоциира с животните, т.е. с тези, които са ни симпатични, които пораждат нежност и ласка)