Norwegian Bokmål change

Error

×

Venn eller fiende? Dette er spørsmålet. Og hvem skal avgjøre alt?

Main page / Uungåelighet av lyst opp verden / Venn eller fiende? Dette er spørsmålet. Og hvem skal avgjøre alt?

”Bevissthetens stemme er svak. Men den skal ikke forsvinne inntil man skal høre den. Stemme skal påvirke deg etter hvert. Dette er en av mange vilkår som får oss til å oppleve optimisme i forhold til menneskehetens fremtid”.

Innhold

  Et spørsmål ”hvem skal avgjøre alt?” betyr mye mer enn noe Tsjatskij mente. Dette spørsmål er global. Det å finne en dommer som kan nekte både farlige og dumme utviklinger. Det å finne en dommer som skulle ikke hindre progress. Et menneske som skaper lyste opp oppfatninger finner et nokså enkelt svar på dette spørsmål. Man tar en velbegrunnet avgjørelse bare om det finnes slike oppfatninger som frykt, konsepsjoner, deler av tanker, ulike ønsker og annet. Dette er fullstendig demokrati. Enhver er villig til å uttrykke seg og tilby en eller annen avgjørelse. Sunn fornuft må også være tilstedet. Sunn fornuft utvelger ikke motstridige tilbud. En avgjørelse blir tatt av Et glad ønske, nemlig et Samlet Glad Ønske.

  Det å gi makt til et Glad Ønske (GØ) er ikke lett. Skal jeg gifte seg eller ikke? Et svar ”gjør som du ønsker” forårsaker ingen entusiasme. Og det forsvinne et ønske til å ta avgjørelser ved hjelp av tilfeldighet. Det oppstår derimot et ønske til å finne en måte for å leve mer intensivt og ta avgjørelser som skal føre til mer interessante konsekvenser.

  Det er helt umilig å telle opp alle konsekvenser av bryllup eller en situasjon når man ikke gifter seg. Det er ingen vits å spille sjakk og prøve å telle alt på forhånd i livet. Alle beregninger er avhengige av mange omstendigheter og alle prognoser er nesten meningsløse. Det er sikkert mel behagelig å gjøre noe etter å ha overbevist seg i det at alle konsekvenser er beregnet. Situasjonen blir mye enklere pga samfunnets mekanismer. Hvis du er gift, så kan du regne på det at din kone skal føle plikt til å ha samleie med deg minst en gang i uke (pga konsepsjoner). Men du skal ikke kunne beregne hvordan hun skal gjøre dette etter en uke eller et år. Mange ektefeller har ikke sex tross det at de støtter en konsepsjon om obligatorisk sex mellom ektefeller. Og mange ektefeller har sex som de ville ha sikkert nektet å ha om de kunne.

  Til slutt man tar en avgjørelse uten betraktning av alle faktorer. Man kan bare gjøre seg roligere ved å overbevise seg selv i det at ”jeg har tenkt godt over sin avgjørelse”. Man tar en avgjørelse bare fordi at det finnes ingen krefter til å tenke lenger. Ville man ha tenkt mer, så skulle sjansene for å ta den beste avgjørelse ikke bli større.

  Jeg kan fortelle om mange eksempler av det hvordan de mest sannsynlige forutsigelser var mislykket. Livet endres for fort og de mest bestemte ting kan endres når som helst.

  Et menneske som skaper sunn fornuft, lyste opp oppfatninger og glade ønsker begynner å forstå alt dette. Et slik menneske vender til en ide ”gjør som du ønsker, du skal beklage dette senere likevel”. Men denne ide oppfattes på et helt annet nivå. Man forstår at forutsigelser kan ikke overvinne et viss nivå av fremtidig kaos. Og man planlegger alt så lenge man ønsker det. Så samler man resultater av sin tenkning og setter sunn fornuft til side fordi at den har gjort sin arbeid. Sunn fornuft har allerede gitt alle forslag til Dommer. Så spør man seg hvilket forslag blir fulgt av den sterkeste forventning. Og så handler man ifølge disse tanker.

  Da jeg har for første gang skrevet om dette i sin bok ”Utvalg av tiltrekkende tilstander”, så fikk også de mest lojale lesere vansker med å forstå meg. De trodde at det er vanvittig å tro på LoO, glade ønsker og forventning. De har sammenlignet dette med tilfeldighet. Men det finnes ingen annen utvei! Denne tanke blir som oftest undertrykket og man avgjør noe ifølge den sterkeste dogme. En slik avgjørelse er helt avskyelig for meg. Dette er det samme som å spise dritt istedenfor å en kake.

  Vi har i løpet av hele liv handlet ifølge sine dogmer og vaner. Og nå begynner vi å gi makt til det Gladet Ønske. Vi gir makt til Forventning fordi at et glad ønske er et ønske som blir fulgt av forventning. Og så ser vi at livet blir mye mer interessant! Tillit av våre oppfatninger til den nye makten vokser helt til glade ønsker får full makt. Stadig mer viktige spørsmål blir avgjort av denne dommer helt til man kan ikke forestille seg at det kunne ha vært annerledes.

   

  La oss nå vende til et emne av det forrige artikkel. Hvis vi ser teoretisk på det at våre oppfatninger er levende vesener (som har ingen legeme), så oppstår det mange interessante spørsmål. Det oppstår et spørsmål om hvilke oppfatninger kan kalles for ”nyttige” og ”unyttige”? det er ikke mulig å svare på dette uten å ha tilføyt et ord ”nå”. Altså hvilke oppfatninger kan regnes for nyttige i vår tid?

  Jeg skal forklare hvorfor er tid så viktig her med et eksempel av vår genom. Våre DNA består av en rekke nukleotider (du kan lese mer om dette i min bok ”Genetikk” som skal oppdateres videre). Ikke alle nukleotider bærer informasjon (gener). Det er LITE DNA i gener. Nesten 90% av innhold i våre DNA er ubrukelig. Men dette er ikke søppel. Dette er snarere et arkiv av vår fortid. DNA må først forstørre seg fra en kllump til en rekkefølge for å kunne bli kopiert. Så blir nukleotider tilsettet med komplementære nukleotider som danner et basis (såkalt ”primærkopi” eller ”primærDNA”). Så settes i gang en prosess av ødeleggelse av alle uviktige deler (”splicing”). Splicing ødelegger ubrukelige deler av DNA.

  Hvorfor kaller jeg ikke de ubrukelige deler for søppel? Vel, fordi at dette er vår fortid.

  De første aper som har liknet et menneske oppstod for ca 6 millioner år siden. Dette var ”afrikansk Australopithecus”. Senere, 3.7 millioner år tilbake oppstod det ”Homo Habilis” eller ”et menneske med egenskaper”. Dette menneske hadde høy panne, kunne stå og gå på føtter og spise alt. Dette menneske kunne bruke utstyr for å skaffe seg mat og bygge hjem. Seks millioner år! Vi kan ikke forestille seg dette. Disse tall er bare tall for oss. De er ikke knyttet til noe i vårt liv.VELDIG mye ting har skjedd i løpet av denne tid. Og menneskeheten måtte kjempe mot ulike infeksjoner i løpet av all sin eksistens. Menneskets immun viste seg å være sterk og DNA av mennesker fikk en evne til å produsere stoff som kjemper mot infeksjoner. Noen hundre tusen år senere denne gen har blitt ubrukelig pga at infeksjon har forsvunnet. En rekkefølge av nukleotider som var nyttig før, ble kutt ut senere. Hvis eninfeksjon oppstår på nytt, så skal menneskeheten bekjempe den med sine gener som ”sover” nå.

  Kanskje mange år tilbake NE har hjelpet mennesker å overleve. Jeg tviler i dette uansett. Men tiden går fort og i det moderne liv NE er et stor hinder som ødelegger kroppen og lar ikke man å oppleve lyste opp oppfatninger. Jo oftere du opplever NE jo mer blir dine LoO og sunn fornuft undertrykket. Til slutt folk som blir påvirket av NE blir til invalider som forgifter liv av andre mennesker. Se på gamle mennesker som sitter ved inngang til et hus. NE virker på den samme måte som parasitterende vituser. De ødelegger livets glede og fullhet. De fratar en evne til å endre sitt liv. Så det spiller ingen rolle om man har en gang i sin historie brukt NE for å overleve eller ikke. Vi kan si sikkert at NE er en jævlig sykdom som vi må bli kvitt ved hjelp av metoder beskrevet i min bok ”Utvalg…”.

  En avgjørelse til å bli kvitt NE oppstår stadig ettersom man praktiserer. Først forstår man at bare en type NE er patogen (f.eks. hat, sjalusi eller irritasjon). Men mange andre NE blir sett på som ubestemte (selvmedlidenhet, gråhet). Ettersom man bekjemper de sykdomsfremkallende NE blir resten av NE regnet for patogene. Denne prosess blir støttet av glade ønsker. Jo mer man fjerner NE jo oftere oppstår det noen LoO og jo mer makt får glade ønsker. Dette fører i sin tur til forsterkelse av et ønske til å bekjempe NE. чередьниюлению оппозиции негати av et ønske til å bekjempe NE.t for «p av metoder beskrevet i min bok » lyste opp oppfatninger.

  NE innehaver en spesiell posisjon blant andre oppfatninger. La oss se på de oppfatninger som er sikkert uønskelige for et menneske som tenker, opplever en god humør og opplever en lyst opp bakgrunn samt interesse til livet. La oss se på ”uønskelige” og ikke ”upassende” oppfatniger. Et ord ”uønskelig” betyr at jeg ”ønsker ikke å oppleve denne oppfatning”. Og ”upassende” betyr at denne oppfatninger er ikke bra for meg. En nesten gal av omsorg mor sier til et barn som har på seg dyr og ny klær at det er ”uønskelig” å spille i jord i dag. Hun sier av og til at det er ”dårlig” at hun er så lei av hans skitten klær. Altså et ord ”uønskelig” tilsvarer et ord ”dårlig” i det modernet russisk språk. Og barnet forstår ikke at mor gir pokker i hans nytelse. Barnet forstår at mor hans ønske til å spille i jord er ”dårlig”.

  Mange mennesker kan ikke forstå forskjell mellom ord ”uønskelig” (et resultat av konkurranse mellom ønsker) og ”upassende” (en moral kategori). Og når jeg snakker om at NE er uønskelige, så sier de at NE hjelper å oppnå et ønskelig resultat i mange situasjoner. Ja, det hender ofte at NE hjelper man å oppnå et resultat av mekaniske ønsker. En følelse av selvviktighet eller overlegenhet kan motivere man til å forberede seg fot eksamen til universitet. Men hva er resultater av disse handlinger? Man mister interesse og ødelegger sin kropp i løpet av oppnåelse av dette mål. Man opplever mange NE og slett ingen glade ønsker. Alle handlinger utføres for å realisere en mekanisk ide og sette for seg en ny ide. Et slik menneske kan ikke nyte av livet.

  NE er veldig uønskelige for et menneske som er ikke avhengig av NE. Hvis man opplever lyste opp oppfatninger av og til, så dannes det en mening om det at NE er helt upassende (de er ikke ”uønskelige” for når man opplever NE, så kan man ikke tenke bevisst).

  Jo mer intensive NE er jo mer destruktive er de. Også kroppen ødelegges av NE. Enhver forstår nå at psykisk spenning ødelegger kroppen.  Kan vi anse NE som sykelige ”psiruser”? Altså:

  1) sterke NE virker akkurat på den samme måte som viruser eller sykelige bakterier. De fører til skade av visse organer eller de kan til og med forårsake kreft.

  2) sterke Ne undertrykker immun og skaper forhold for aktiv utvikling av bakterier og viruser i kroppen (noe kalt av oss for ”sykdom”). Men dette betyr at vi omfatter ikke hele problem. Vi kan si det samme om andre sykdommer.

  Jeg har utført et eksperiment. Jeg besøkte et menneske som var syk med influensa. Jeg har kommunisert med ham og forårsakte i seg NE – sjalusi, sorg, apati, irritasjon. Jeg opplevde de første symptomer av influensa etter en time. Så har jeg begynt å skape forventning, livets fullhet, nytelse i kroppen interesse. En time senere alle symptomer var borte. NE er en sykelig mikroflora som undertrykker immun og skaper forhold for utvikling av sykelige bakterier og viruser.

  3) NE er smittelige. Hvis du har ringt noen som befinner seg noen tusener kilometer unna og sa grove ord til ham, så skal dette menneske oppleve NE. Dette betyr selvsagt ikke at NE har blitt overført via telefontråd. Men dine ord har forårsakt forhold for utvikling av NE i ham.

   

  La oss huske hva er et virus og sammenligne den med NE. Det er ikke lett å definere et virus siden det er så mange av dem. Vi kan si at en virus er et nukleinsyre dekket med protein. Nuklein syre inneholder informasjon om virus. Virus bruker ødelagte celler for å spre seg.

  Enhver NE har sitt eget mål og avviker seg fra andre. Med andre ord den har også en viss kapsel. Vi skal aldri forveksle sørgelighet og irritasjon. Det finnes mange NE som blandes med hinanden. En evne til å atskille disse NE avhenger av ”den innerste mikroskop” som forbedres ettersom man ønsker å atskille sine oppfatninger. Det samme skjer med mikrobiologi. Man må forbedre utstyr for å atskille bakterier. Enhver NE har sin DNA med informasjon om utvikling av denne NE. Denne informasjon inneholdes i en rekkefølge av begivenheter. F.eks. et uttrykk ”for en dumming du er” setter i gang en mekanisme av fornærmelse og irritasjon. Denne mekanisme virker ikke mindre godt enn gentiske mekanismer. Gå til et menneske og si ham ”du er dum”. Man skal føle fornærmelse. Si dette en gang til. Man skal oppleve fornærmelse igjen. Man skal oppleve NE HVER GANG du skal si dette. Man kan oppleve irritasjon, fornærmelse, hat. Men hvis du skal stå ved dette menneske og si de samme ord i løpet av en time, så skal dette menneske oppleve NE hele tid. Man kan sikkert late som om det har ikke oppstått noen NE. Men dette er bare selvbedrag.

  Viruser oppdeles i to store typer. De som har genetisk informasjon i sine DNA (”desoksivarius”) og de som har genetisk informasjon i RNA (”riboviruser”).

  NE oppdeles i to store typer også. De ”rivende” NE (alle typer aggresjon fra utilfredshet fra hat) og de ”presserende” (alle typer selvmedlidenhet fra svak medlidenhet til sterk depresjon). Denne sammenlikning mellom NE og viruser sier ikke mye til oss. Men jeg ønsker å nevne denne egenskap av NE. Alle tenker at det er så mange av negative emosjoner. Dette er ikke sant. Men denne mangfoldighet er bare en balnding av ulike typer NE som har forskjellig intensitet!

  Protein dekning av virus inneholder nukleinsyre kalles for ”kapsid”. Kapsid er oppbygd med rekkefølge av ”kapsdeler”. Hva om vi ser på NE som grusom analogi av viruser? Hva skal bli til analogi av kapsider? Finnes det noe som kan bli til en dekning for NE? Ja, dette er dogmatiske påstander eller falske konsepsjoner. Jeg skal gi et eksempel. Hvis du er sikker i det at din jente må ha sex bare med deg (den virkelig kjærlighet forbyr samleie med andre mennesker), så kan denne konsepjons dekning hindre  sunn fornuft til å påvirke din sexliv. Dermed skapes det gode forhold for utvikling av sjalusi.

  Negative emosjoner og falske konsepsjoner som unnskylder dem kan ikke deles fra hverandre på den samme måte som nukleinsyre kan ikke deles fra kapsider. Hvis noen har opplevde NE så kan det garantert sies at dette menneske skaper en konsepsjon somunnskylder denne NE. Hvis et menneske har en viss konsepsjon, så kan det sies at enhver begivenhet som strider med denne konsepsjon skal forårsake NE. Noen tror eksempelvis ”det er ikke godt å ikke gi en gave til bestemor på 8 mars”. Hvis du tilbyr dette menneske å ikke gratulere bestemor, så skal dette menneske oppleve NE.

  Min påstand om at envher NE er støtte med en konsepsjon kan forårsake uenighet. En flyktning har en gang fortalt meg om at en NE er støttet av viss erfaring og ikke en konsepsjon. Han opplevde sjalusi pga at hans kjæreste var oppmerksom på en annen gutt. Men denne sjalusi var baseret på virkelig erfaring av det at en jente som har samleie med en annen gutt glemmer om sin kjæreste og går fra ham. Men også her NE oppstår pga en konsepsjon. Det er sant at mange jenter som fikk en vanlig seksuell oppdragelse tror at de må ha samleie bare med en gutt. Hvis din jente begynner å skape seksuell forhold med en annen gutt så skal dere sikkert gå fra hverandre. Og her oppstår det en konsepsjon som fortolker dette faktum. Denne konsepsjon betyr at ”hun er den beste, vi elsker hverandre. Og det er så dårlig at hun elsker en annen gutt”. Hvorfor tror man at dette er så dårlig? Det er nok å tenke kaldblodig for å forstå at en jente som har samleie med en annen og kan ikke fortsette å kommunisere med deg passer ikke for deg. Det betyr at dere hadde ikke noen gode forhold. Dette betyr slutt på forhold fordi at hun valgte å avslutte dem. Dette er begynnelse på et ny liv og en ny sjanse til å bruke sin tid på søk av et virkelig nær og interessant menneske. Det ville ha vært så dårlig om du hadde forstått dette bare etter et år! Et virkelig nær menneske kunne ha levd like ved deg og du skulle ikke merke henne.

  Slik tenkning baserer seg på virkelighet og ødelegger en umerkelig konsepsjon.

  Hvordan skal umerkelige konsepsjoner oppdages? Dette er nokså enkelt. Det er nok å svare ærlig på spørsmål ”hvorfor er jeg redd av dette”, ”hvorfor opplever jeg disse følelser”, ”hvem er min kjæreste”. Så prøv å forestille seg at du er en leser som må undersøke disse svar på en ærlig måte. Du skal dermed kunne oppdage sine egne feil og tilføyelser. Det er også effektivt å gi sine svar til en praktikant slik at han skal sjekke dem.

   

  Mange helbredende midler ødelegger kapsid og nukleinsyre blir ødelagt straks etter. Det er interessant at en av måter å fjerne NE på foreligger i det at man må ødelegge en kapsel i form av konsepsjon! Dette er selvsagt ikke så enkelt. Enhver menneske har sin egen historie av skapelse av konsepsjoner. Det samme skjer i medisin. Det finnes noen felles måter for ødeleggelse av dekning i form av konsepsjon. Hvis du ønsker å oppnå det mest effektiv resultat, så er det nødvendig å bruke de midler som passer for deg best. Erfaring viser at det er ikke nok med engangs bruk av legemidler. Leger skaper en plan for helbredelse som varer opp til noen ukers tid. Det er heller ikke nok å undersøke en konsepsjon bare en gang. Man bør bruke noen uker for å undersøke en konsepsjon og oppnå klarhet.  

  Det finnes viruser som har tilleggs dekning. Dette er aids (hvis vi aksepterer en tvilsom påstand om det at aifs eksisterer i det hele tatt), herpes. En tilleggs kapsel er sikkert vanskelig å gjennomgå. Men det finnes også psiruser som er forsvaret med dobbelt dekning. Det finnes slike negative emosjoner som er dekket både med en konsepsjon og religiøse dogmer. Det finnes et betydelig forskjell mellom en enkel kapsid av en konsepsjon og en tillleggs religiøs dogme. Hvis du undersøker en psirus eller prøver å påvirke den med sunn fornuft og diskuterer om den med pasient, så støter du på mange problemer. Pasienten ønsker ikke å tenke i rekkefølge og veksler mellom ulike emner. Pasient opplever irritasjon, hat, fornærmale og indignasjon. Men når det er snakk om en tilleggs religiøs kapsel, så blir problemer nesten uovervinnelige. Man blir til et følelseløs menneske som opplever avsky til sin samtalepartner. Man nekter å tenke. Når jeg sier ”religiøs” så mener jeg et begrep av religiøshet og ikke bare Jesus eller Moses. Jeg mener alle spørsmål som et religiøs menneske ønsker ikke å diskutere. Enhver har sine egne forbudte emner. Barnesex, foreldre, gruppesex, homoseksuelle, medlidenhet til stygge mennesker. Hvis du spør noen ”hvorfor bestemmer vi for et barn hvme han skal ha sex med? Hvorfor tror vi at barnet kan ikke ha sex med noen?”, så skal du få noen aggressive ord som et svar. Hvis du spør ”forstår du ikke at din mor er et avskyelig menneske og din far er en aggressiv dumming?”, så skal du sikkert aldri snakke med dette menneske mer. Tolags psiruser er et sterk hindring for helbredelse og selvhelbredelse.

  La oss fortsette med sammenlikning av viruser og psiruser. Den mest komfortabel livsform for viruser er det å leve i en kropp til pattedyr uten å forårsake infeksjon (samt det å eksistere der i en latent form, dvs uten ytrige fremvisninger). Pattedyrets organisme skaper nok antall antistoffer for å avgrense utvikling av virus, men ikke nok for å ødelegge den. Det finnes dermed ingen fare for å bli smittet med et mer farlig virus. Menneskets immun virker og menneske blir dermed mer beskyttet(!). og virus fortsettet å leve i organisme og har en mulighet til å utvikle seg i biosfære. Og hva med psiruser? Det samme skjer der! Psiruser lever i et menneske i en latent form og har ingen ytrige utviklinger. F.eks. et emne av barnesex skal aldri bli diskutert på en møte eller ved en middags måltid. Ingen skal aldri foreslå sin kollega å uttrykke seg om egenskaper av sine foreldre i tilfelle det finnes grunnlag til å tro at man skal bli straffet av sine foreldre. Alle skal unngå et ukomfortabel emne. Det skjer slik at folk kan i årtier kommunisere og leve sammen uten å ane om  hva de tror om de forbudte emner. Det er mye lettere å tie om dette. Men hvis det skjer slik at man uttrykker seg om dette, så oppstår det problemer. Når man slår sine kone pga sjalusi, så skriker kone på ham. Dermed kan en av partene i krangel ende i sykehust. Mesteparten av mennesker vender tilbake til sine menn og fortsetter å leve med dem.

  Det finnes veldig mange ulike viruser og psiruer (også i latent form) i vår organisme.

  Den mest største gruppe av viruser er overført med insekter (mygg, blodmidd). 400 av 1000 viruser er overført av dem. Disse vituser kalles for ”arboviruser”, dvs ”viruser som overføres med leddyr”. Den største gruppe av psiruser er overført av folk med lav intellektuell utvikling. Arbopsiruser er ofte overført av gamle og dumme mennesker. Psiruser er det også mange av hos mennesker som har valgt for seg intellektuell degradasjon lenge før alderdom. Dette er både kriminelle og religiøse fanatikere og (spesielt russisk) politi.

  Viruser kan bruke også ”døde” celler for sin reproduksjon. Disse celler har ingen DNA i seg (dvs at de har ingen informasjon om genetisk utvikling). Hvis en virus bryter inn i en slik celle, så bruker den celleslim for skapelse av protein. Det samme skjer med psiruser. Hvis en som har psirus møter et ”død” menneske (f.eks. en gammel dame på 60 år som har ikke tenkt i de siste førti år), så blir psirus overført veldig enkelt. Det er nok å si henne ”jord skal bli ødelagt etter en hundre år!” for å få henne til å fortelle om dette til andre. Hun skal kle sin datterdatter i varm klær når det er over 10 graders varme ut og fortelle henne at Jord skal snart bli ødelagt pga slemme jenter. Barnet skal sikkert oppfatte denne dogma og skal dermed bli forgiftet av den i løpet av mange år. Og hun skal fortelle det samme også til sin datter. Psiruser sprer seg over tid på denne måte.

   

  Det finnes også andre uønskelige [for et menneske som opplever en sunn og behagelig tilstand] oppfattninger. Dette er f.eks. mekaniske ønsker (MØ), dvs ønsker som blir ikke fulgt av forventning. Disse ønsker baserer seg på ”plikt til å besøke sin bestemor”. Man forstår at du skal ikke forårsake mye glede hos sin bestemor. Hun skal bruke deg for å oppleve nye NE og fortelle deg om sitt dårlige liv. Men man besøker bestemor pga en veldig sterk konsepsjon ”jeg må gjøre dette, jeg er nødt til å gjøre dette”. Realisering av disse ønsker kan kalles for ”vold over seg selv”. Hvis du sier seg ”jeg skal ikke gjøre dette”, så opplever du glede og frihet. Du kan gå for å se på porno, fotball eller spille på data. Dette er særtrekk til MØ.

  Kan vi se på MØ som på sykelige ”psiruser”? Eller kan vi anse dem som visse kapsider? Jeg skal skrive om ønsker videre i boken. Nå ønsker jeg å se på andre interessante spørsmål.