Norwegian Bokmål change

Error

×

Forord

Main page / Uungåelighet av lyst opp verden / Forord

En som ikke planlegger sin vei skal gå langt.

Innhold

  Det er nokså vanskelig for meg å skrive bøker. Jeg kan godt velge passende ord og uttrykk men det er vanskelig å sette sammen materiale slik at en leser skal kunne forstå den lett. Jeg skal ikke ha slike problemer med denne boken her for at dette er ikke en kunstnerisk bok og jeg er ikke nødt til å holde riktig historie. Denne boken er ikke om psykologi heller. Boken her er bare et sett tanker skrevet i frvillig rekkefølge. Alle emner er knyttet seg imellom bare med lyste opp oppfatninger og deres rolle i fortid. Jeg ønsker å utmerke at jeg skriver alt dette på sin egen måte. Jeg analyserer ikke alt omkring. Dette er en bok av et menneske som erfarer lyste opp oppfatninger (LoO). Jeg ønsker å forestille seg LoO rolle i fortid, nåtid og fremtid.

   

  (Utdrag fra ”Utvalg av tiltrekkende tilstander”: ”Lyste opp oppfatninger” (”LoO”) er de oppfatninger som vi betegner med følgende ord: ømhet, en følelse av skjønnhet, bestrebelse, sinnsro, glede av kunst, sympati, glede, forventning, foregripelse osv.

  Særegenheter av LoO:

  1) det at oppfatninger føles som ikke-objekterte, fravær av ”tilegnelse” og ”er rettet mot noen” samt magnetisme, all-omfattende evne, dybde og gjennomtrengende evne (se definering av egenskaper i kapittel ”Faguttrykk”).

  2) enhver LoO gjenklanger med andre LoO (dvs. når det finnes en LoO, så blir de andre forsterket samt at det er større sannsynlig at en annen LoO skal oppstå).

  3) LoO er ikke forenlige med negative emosjoner (NE) og dumhet. Jo større er disse formørkelser jo svakere fremvises LOO.)

   

  Bill Brajson har skrevet følgende i sin bok ”En Kort Historie av Nesten Alt på Jord”: ”da jeg har fløyt over det atlantiske havet for fire eller fem år siden jeg tenkte om at jeg vet ingenting om en planet jeg skal leve hele sitt liv på. Jeg visste ikke hvorfor er havet saltet mens de store innsjø inneholder ikke salt. Ingen aning om det. Jeg visste ikke om havet blir mer saltet med tid eller ikke. Skulle jeg bekymre seg over dette? Det var ubehagelig å tenke om dette. (Jeg er glad til å si at vitenskapsmenn hadde ingen svar på disse spørsmål heller før 1970 årene). Havets salthet var bare en bit av min uviten. Jeg visste ikke hva er proton og protein og kunne ikke atskille kvark fra kvasar. Jeg visste nesten ingenting.”

  Jeg kjenner denne tilstand fordi at jeg har opplevd den også. Jeg har opplevd den i forhold til alt som skjer inne i meg. Det er så ufattelig å leve uten å vite hva skjer med sine egne oppfatninger. Jeg har begynt å undersøke seg. Jeg har funnet på noen lovmessigheter som jeg har beskrevet i sin bok ”Utvalg av tiltrekkende tilstander”.

   

  Mesteparten av mennesker skal tenke at denne bok er sjedelig fordi at det er ikke så interessant å lese om noe som har ingen forhold til deg. En ape Lana som kan bruke 200 ord har sett en film ”Anatomi av utvikling av aper” 245 ganger. Men hun har ikke lagt merke til andre filmer.

  Ettersom ditt liv skal bli fullt av stadig mer LoO, bøker og artikler om LoO skal bli mer interessante for deg.