Norwegian Bokmål change

Error

×

Godt og ondt

Main page / Uungåelighet av lyst opp verden / Godt og ondt

– Nei, dette er umulig, — sa en utlending.

– Hvorfor det?

– Fordi at, – svarte utlendig og så i himmel hvor svarte fugler har fløyt. – Det er ikke mulig at Anna har kjøpt solsikkeolje og hellet den på gulvet. Vi skal altså ikke ha møte i dag.

Innhold

  Det finnes ingen godt og ondt lenger! Det finnes bare godt som det kan være lite eller mye av. En slik konklusjon oppstår når man observerer LoO og begivenheter knyttet til dem. Ønsker du å tro på verdens ondt, hell og djevel, så må du ikke lese denne kapittel! Men, ok da, du kan lese den. Er det vikrelig så behagelig å leve med all den frykt og en følelse av skyld i seg?

  Det er så rart at mennesker observerer og gjør noen konklusjoner så sjeldent. La oss ta eksempelvis flatt Jord. Folk har lenge trodd at Jord er flatt. Folk som har svømt med et skip kunne ikke gå glipp av den effekt som Ptolemej har først oppdaget. Hans oppdagelse foreligger i det at fjell som man ser på fra et skip ser ut som om de befinner seg rett på vann. Det er lett å anta herfra at Jord er ikke flatt. Hvorfor har gammeldags folk trodd på denne konsepsjon? Jeg blir ikke beundret av det at noen mennesker som bor i landsby i India tror på dette fortsatt. Aristotel har fastlått i år 330 før Kristus at Jord er ballformet. Også kirke har akseptert dette faktum allerede i middelalderen.

  Disse forestillinger om Jord er latterlige. Noen trodde at verden befinner seg på et stor tre mens andre hevdet at verden er har en form av sylinder (en gresk vitenskapsman Anaksimandr som levde 300 år før Aristotel). Gammeldags buddhister trodde at verden har en form av konus. Noen trodde på ens hypotese om at Jord er en firkant som har jord omringet av vann i midten. Solen går ned fra nord til øst. Folk trodde at verden så ut som en stor boks.

  (Så du må ikke tro på uttrykk som ”vi har slike regler her”, ”også mine gamle slektninger gjorde dette”.)

  Man kan le av alt dette. Men latter skal forsvinne om du skal huske at mange milliarder av mennesker tror på hell, himmel. Et utdannet menneske tror delvis på en eller annen ondskap eller det gode.

  Tviler du i mine påstand hva gjelder utdannete mennesker? Men la oss sjekke dette da. Ta et ark og noen penger. Skriv på arket ”Jeg, som har undertegnet dette, selger sin sjel til djevel”. Så tilby noen utdannete mennesker å undertegne dette dokument. Jeg tror at du skal ha sine penger med seg i 99%.  Jeg har utført dette eksperiment blant studenter av en tekbisk universitet. Et menneske har akseptert tilbudet bare etter at jeg har snakket med tretti mennesker.

  Jeg undersøker LoO og utfører ulike eksperimenter og hjelper andre med dette. Men det er nødvendig å atskille sine oppfatninger først for å utføre slike eksperimenter. Nå opplever jeg irritasjon eller tilfredhset. Når man atskiller sine oppfatninger så kan man begynne med ”oppbygging av oppfatninger. Man kan oppleve samtidig forventning og sinnsro. Man kan observere hvilke oppfatninger oppstår i dette stedet og hvilke av dem oppstår mye letter enn andre. Dette er nokså enkle eksperimenter. Men det er rart at når jeg begynner å atskille sine oppfatninger, så oppstår det gjenklang med LoO med det samme.

  Jeg ble så beundret av dette. Det skjer slik at du ser på noe du så så mange ganger før og så forstår at denne tingen er så rar og underlig. Da jeg har fått mordaer til å tenke om dette, så var de ikke forbauset av dette. Vel, det finnes en slik erfaring av at atskillelse av oppfatninger gjenklanger med LoO. Dette er vanlig. Men ”vanlighet” betyr ikke ”ikke underlig”. La oss ta eksempelvis vann. Dette er en vanlig stoff. Men om vi tenker på det at vann er faktisk aske som oppstod pga brenning av hydrogen, så oppstår det beundring. Vann er brent hydrogen som har reagert med oksygen (denne reaksjon kalles for ”brenning”). Kjemikere bruker også et uttrykk ”oksydasjon”.

  La oss forestille seg en gammeldags kjemiker. Man måtte dele stoff i elementer først for å kunne finne ut lovmessigheter av deres samvirkning. Jeg gjør det samme med LoO. Det å ”oppleve noe behagelig” avviker seg fra ”dele behagelighet i stykker og undersøke dem”. Det er viktig å forstå denne prosess. Hvis du atskiller bestemte oppfatninger og finner lovmessigheter, så kan du både ”forlenge” og ”utvikle” denne oppfatning. Dette er en enkel tanke. Og det er rart at den forårsaker negativ reaksjon hos vitenskapsmenn. Jeg føler seg ofte som en gammeldags kjemiker som er nødt til å overvinne dumhet og uvitenhet av ”modern vitenskap” som viser at ”sinnsro” er ubetydelig ifølge nåtidens måleenheter. Og når jeg sier at definering er i seg selv en gjenklangende beskrivelse, så sier de bare ”det finnes ikke slike ting i vitenskap”. Ja, det fantes ikke slike ting. Men nå finnes de.

  Det er nok å definere lyste opp oppfatninger for å utføre praktisk virksomhet hva gjelder undersøkelse av LoO og utskiftning av lyste opp oppfatninger mellom mordaer. Det er nok for oss nå på den samme måte som det var nok for oss før. Det var nok for kjemikere for fem tusen år siden. De klarte å få informasjon om kjemiske stoffer og bruke den for å lage ulike typer av stoffer. De kunne få kopper, bly. Skeptikere kunne si hva som helst også i gamle tider. Men de som har satt foran seg et praktisk mål gjorde alt for å oppnå det. 2500 år senere disse mennesker fant en måte å få kvikksølv, svovel og fosfor på. Slik skal det også hende med oppfatninger. I midten av 18 århundre Lomonosov skrev ”Kjemi er en vitenskap om endringer som foregår i et blandet kropp fordi at kroppen er blandet… Jeg tviler ikke i det at mange skal si at denne definering er ikke full. De skal si at den mangler ulike beskrivelser som det er så mange av i kjemiske bøker. Men andre skal forstå at alle disse ofte unødvendige beskrivelser kan omfattes med bare et uttrykk ”blandet kropp”. En som har viten om et blandet kropp skal kunne forklare alle dens vanskelige endringer.” Jeg gjør det samme ved å si at alt som mennesker opplever er ”blandete oppfatninger”. Og disse oppfatninger, tross ezoteriske påstander, kan atskilles fra hverandre. Man kan undersøke dem og oppdage nye oppfatninger. Kjemiske elementer har endret vår verden betydelig. Og ”kjemi av oppfatninger” skal gjøre det samme. Denne kjemi skal endre vår psykisk tilstand og egenskaper. Ingen kunne forestille seg i 18 århundre hva kjemi skal kunne gi oss i dag. Det samme skal kunne sies om ”kjemi av oppfatninger” etter 100-200 år (men ikke forestill meg som en vis gammel mann etter så mange år). Dere må ikke glemme at jeg har tenkt på ”Utvalg av oppfatninger” først da jeg var 32 år. Jeg har avsluttet arbeid bare etter 10 år da jeg ble enda mer engergisk enn da jeg var 32. Jeg har tatt seg av mange ting da – sex, sporlek, dykking m.m.

  Så la oss vende til kjemiker. Prosess av oppdeling av elementer er bare en foreløpig arbeid for ham. Og dette er så viktig for oss. SELVE PROSESS av atskilling av oppfatninger gjenklanger med LoO!

  Jeg gjentar denne tanke og jeg opplever beundring hver gang jeg gjør det. Jeg husker Erik Rodzers: en fysiker som opplever ingen nytelse av fall av både lett og tung stein, er et følelseløs menneske.

  Forestill seg at selve atskilling av oppfatninger gjenklanger med LoO. Med andre ord jeg kan oppleve noe behagelig eller ubehagelig og jeg skal oppleve dette. Men det oppstår et ønske til å få klarhet i det hva opplever jeg nøyaktig. Dette ønske kan oppstå ifølge nysjerrighet eller et annet ønske til å endre seg. Hvis dette ønske oppstår, så kan det forbli ufruktbar (dvs det skal ikke bli fulgt av handlinger) ellers så skal man atskille sine oppfatninger. Atskilling skal føre til svake og tåkete LoO.

  Og dette er så forunderlig.

  Dette betyr jo at ”atskilling av oppfatninger” er ikke noe ubetydelig i forhold til disse oppfatninger (sammenlign dem med kjemiske elementer). Det vil si at atskilling av oppfatninger er en del av vår psykisk verden (dette er jo åpenbart) og denne prosess forholder seg til LoO eller andre typer av oppfatninger som gjenklanger med LoO.

  En pike skrev til meg en gang: ”når jeg prøver å atskille oppfatninger, så legger jeg merke til de små fremvisninger av LoO. Jeg opplever sikkerhet i det at jeg har atskillt dem og det oppstår forundring pga dette. Jeg tenker ”hvofor har jeg ikke merket dem før? Det oppstår av og til et ønske til å oppleve en oppfatning som jeg har atskillt mer oftere enn andre.” denne jente har gjort en feil konklusjon. Hun tenkte at atskilling av oppfatninger gir henne sjanse til å merke de LoO som hun har tidligere ikke legget merke til. Men i virkelighet man kan ikke gå glipp av LoO om den finnes allerede. Og hun opplevde LoO pga gjenklang med atskilling.

  Om nåtidens vitenskapsmenn visste om dette enkel eksperiment, så skulle de ikke gjøre så mye feil som de gjorde med eksperiment av Hellen Keller beskrevet i hennes bok i begynnelse av det tjuende århundre. Hun var et vanlig barn de første halvår av sitt liv. Dvs at hennes hjerne har utviklet seg på en vanlig måte. Så har hun blitt døv og blind pga en sykdom og hun måtte lære seg språk igjen etter flere år. Aleksandr Bell har hjelpet henne.

  Her er det Hellens beskrivelse av sin opplæring:

  ”Hun [Ann Sallivan – hennes 20 årig lærer] har bringet meg en lue og jeg forstod at jeg skal gå ut. Denne tanke har fått meg til å hoppe av nytelse.

  Vi gikk ned til kilde. Noen har fyllet en bøtte med vann og hun tom min hånd slik at jeg kunne føle vann. Jeg stod og var redd til å bevege seg. Jeg har konsentrert seg på bevegelser av hennes fingre. Pluteslig jeg opplevde en tåkete følelse av noen glemte oppfatninger. Jeg følte bekymring av en tanke og så ble mysterium av språket åpent for meg. Jeg har forstått at vann er noe kaldt som har rennet over min hånd. Dette levende ord har våknet min sjel. Det ga min sjel et håp, glede og frigjorde sjelen! Det var sikkert noen hinder men jeg kunne overvinne dem lett.

  Jeg gikk fra kilde med et sterk ønske til å studere. Det viste seg at alt har sitt eget navn. Og hvert ny navn ga meg nye opplevelser. Da vi kom hjem enhver ting jeg rørte på hadde et liv i seg. Slik skjedde det fordi at jeg så alt fra en annen side”.

  Hellen beskriver her noe jeg snakker om, nemlig gjenklang mellom atskilling og lyste opp oppfatninger. Hun har utmerket og atskillt et viss sett oppfatninger og nevnet disse oppfatninger for ”vann”. Selve prosess av atskilling har ført henne til opplevelse av LoO.

  Jeg har beskrevet det samme med ikke så vakre ord. Jeg har beskrevet sine oppfatninger for seg da jeg forstod at lyste opp oppfatninger kan atskilles fra hverandre. Hver av denne oppfatninger kan nevnes. Da jeg leste beskrivelser av Helen, jeg har husket sine egne oppdagelser. Dette var en oppdagelse av en nye verden for meg. Jeg har atskillt sine lyste opp oppfatninger og opplevde dermed mer intensive og langvarige LoO.

   

  De enkleste eksperimenter med kjemi og fysikk kan selvsagt ikke utføres uten det nødvendige utstyr. Du skal ikke kunne kaste en uvirkelig stein og måle dens hastighet uten utstyr. (Gammeldags fysikere har målt tid med egen puls. Men hva skal du gjøre i tilfelle du har ikke puls?). Det samme gjelder her. Du er nødt å oppleve lyst opp bakgrunn for å utføre et eksperiment med atskilling av LoO. Skal man ikke oppleve det, så skal negative emosjoner (NE) og negativ bakgrunn (NB) påvirke atskilling slik at den skal bli uklar.

   

  (Utdrag fra boken ”Utvalg av tiltrekkende tilstander”: ”Lyste opp bakgrunn” (LoB) er et sett LoO av svak intensitet. Den fremviser seg ikke så ofte og er langvarig. Den kan være i timer, dager, måneder og til og med hele liv. Det er vanskelig å atskille bestemte LoO i LoB. LoB forårsaker fremvisninger av LoO lett. I tilfelle LoB er sterk nok, den kan forårsake sterke LoO som nytelse, glede og glade ønsker.)

   

  Hva betyr ”atskilling av oppfatninger”? Jeg aner ikke! Jeg vet heller ikke hva er ”emosjon” og ”tanke” er. Jeg husker at noen har beskyldt meg i en slik uvitenhet. Disse mennesker var klare til å nekte å pule en jente i tilfelle de visste ikke hennes navn. Jeg vet ikke hva er en ”emosjon” men jeg kan fortsatt atskille og kontrollere den. Jeg vet ikke hva er ”prosess av atskilling” men jeg kan utføre ”atskilling av oppfatninger”. Jeg kan ”oppleve en emosjon” og ”oppleve en tanke”. Jeg kan også bruke en tanke og fortelle en anne menneske noe eller bygge en påstand om noe. Jeg kan også handle ifølge en tanke. Jeg vet ikke hva er en ”emosjon” men jeg kan enten forsterke den eller svekke den. Jeg kan fjerne den. Jeg kan atskille den fra en tanke og beskrive den egenskaper. Jeg kan beskrive forskejlle mellom ”kopper” og ”tre” uten å ha mye informasjon om disse ting. Jeg kan bruke egenskaper av disse ting for å lage en øks av kopper. Jeg kan bruke tre for å bygge et hus for seg. Jeg kan le av de mennesker som tror på følgende ”jeg vet ikke hva dette er og det betyr at dette eksisterer ikke”.

  Hva betyr egentlig et spørsmål ”hva er dette”? Dette er det samme som å spørre ”hva består dette av”? Det er helt klart at jeg skal klare å bruke vaskemaskin i tilfelle jeg ikke vet hva maskinen består av. Ingen av oss har en aning om hva mobiltelefon består av. Men vi klarer å bruke den. Jeg tror at vår viten om ”emosjon” og ”atskilling” skal bli bedre med tid. Vi skal fortsette våre undersøkelser og endringer.

  Det finnes en morsom historie om dette. En fremtidig fysiker måtte bestå eksamen og ble spurt ”hva er en ekektron?”. Lærer har ønsket å sette utilfredsstilllende karatker, men det kom en kjent fysiker i klasserommet og svarte det samme ”jeg vet ikke hva er en elektron”. Fremtidig fysiker var reddet. Han kunne sikkert redde seg selv ved å lese en bok av Fejnamn som skrev ”elektron er en teori som vi bruker”.

  Hva har ”godt og ondt” å gjøre med alt dette? Dette er en konklusjon som følger ut av det at selve atskilling av oppfatninger gjenklanger med LoO. Hva forestillser seg religiøse mennesker når de tenker om ”ondt” og ”djevel”? Hva forestiller de når de nekter å undertegne en avtale med djevel? De forestiller seg sikkert ikke et vanlig menneske. De forestiller seg et helt avskyelig vesen. Djevel er ikke en forbryter. Dette er et vesen som har bestemt å endre seg til et helt avskyelig vesen full av hat, aggresjon og hevn.

  La oss nå tenke hvordan kunne man endre seg for å bli djevel? La oss forestille seg at djevel er ung og opplever ømhet ved å se på en jente. Og så tenker han ”nei, jeg ønsker ikke å oppleve ømhet, jeg skal ”fjerne” denne ømhet som Bodhi og jeg skal oppleve hat”. Og så fjerner den unge djevel ømhet og begynner å oppleve ondskap.

  Det virker at alt er bra i denne beskrivelse utenom en ting. Djevel må først atskille sine oppfatninger for å kunne endre dem. Han kan jo ikke fjerne dem på en annen måte. Du skal ikke kunne bli djevel om du skal oppleve hat, aggresjon, hevn og andre aggressive negative emosjoner (ANE). Du skal bare bli som en gammel dame som sitter ved huset. Ellers så skal du bli som din aggressiv og dum far (som har tidligere vært en soldat). Du skal ende sitt liv med sykdommer. Det er nødvendig å atskille NE for å kunne utvikle dem (om dette er mulig i det hele tatt). Og her oppstår det et problem for atskilling gjenklanger med LoO. En blindvei. Det skal ikke være noen utvikling og noen djevel. Etter å ha atskillit sine oppfatninger en midlykket djevel skal oppdage at atskilling fører til fremvisninger av LoO eller skal avslutte atskilling og skal begynne å oppleve dumhet, NE og gråhet.

  Det finnes ingen djevel. Og det kan ikke oppstå noen djevel. Nå kan du krangle med sin bestemor eller mor som prøver å daske deg. Det er nødvendig å gjøre noe. Skal du kjemper for seg så skal det bli mindre fiender. Aggressive mennesker fortolker din ubestemthet som et årsak til å angripe deg. Du må huske dette. Husk at du har tenner, knyttnever og bestemthet. Skal noen tilby deg å selge sjel for penger, så selg den og kjøp seg en iskrem.

  Gete har skrevet i et verk ”Faust” at djevel snakket slik ”Jeg er en del av styrke som ønsker ondt og handler godt”. Dette svarer til det jeg har skrevet om. Hvis noen ønsker å skape aggressive og negative emosjoner og skal dermed begynne å atskille sine oppfatninger, så skal dette menneske støte på følgende ting: 1) atskilling av oppfatninger er ikke forenlig med ANE og fører til gjenklang med LoO, 2) det er ikke mulig å fjerne LoO. Dette er et resultat av et eksperiment når man prøver å fjerne LoO på den samme måte som NE, 3) jo mer LoO du opplever, jo mer LoO du ønsker å oppleve. Kanskje Gete prøvde å forestille seg djevel (han trodde på ondskap) ved å skape noen onde tanker. Kanskje han har oppdaget at atskilling gjenklanger med noe ”godt”.

  Det er interessant å se på en djevel til. Bulgakov skrev om smart djevel Voland som drepte mange menensker. Han beskrev Voland som et positiv menneske. Hans handlinger har forårsakt støtte fra folk. Det er helt klart at Voland hadde mange egenskaper av Jesus! Deres utseende var på en måte likt. Voland var kledd i enkel klær som kunne sammenliknes med den klær som Jesus hadde på seg før død. Voland har utført den høyeste ”rettferdighet”, noe som Jesus kunne ikke gjøre. Var det bulgakovs personlig erfraring som har påvirket slik beskrivelse?

  Det er interessant at kristne tror at djevel har ingen ”store egenskaper”. For en del ”anti” i et ord ”antikrist” betyr ”mot”.

  Det er verdt å huske at Jesus har en gang sagt ”gå fra meg, djevel” til Petr. Paul hevdet at Djevel kan bli til en engel! En av betydninger til ordet ”lucifer” er ”en som bringer lys”! Hvordan kan alt dette forklares? Kristne har sikkert antatt ”satan” for enhver menneske som hindrer Jesus arbeid. Men så har Kirke funnet på Absolutt Ondt for å skremme folk. De har også funnet på Renselse for å forklare bibelen. En hypotese om at ”satan” for tidligere kristne var bare et ”ikke så bra menneske” støttes med det at Iovs Bok om Satan forteller om at Gud hadde satan under sin kontroll. Og satan kunne ikke handle uten guds viten. Satan var ikke nevnt for Guds fiende.