Uzbek change

Error

×

Шаҳвонийпарастлик

Main page / Asosiy sahifa / Мафтункор ҳолатлар селекцияси – 2005 / Сезиш / Шаҳвонийпарастлик

Contents

  Мундарижа:

  05-02-01) Умумий маълумотлар. Шаҳвонийпарастликни ривожлантиришга илк қадамлар.

  05-02-02) Оргазм. Оргазм ёқасида тўхташ. Бирдан пайдо бўлувчи шаҳвонийлик уйғониши.

   

  05-02-01) Модомики, “шаҳвонийпарастлик” нимадир бошқа нарсага олиб бормайдиган ўзига хос идрок қилишни англатувчи сўз ҳисообланар экан, шаҳвонийпарастликка тегишли атамаларни аниқлаётиб, мен “шаҳвонийпарастлик” нима эканини тушунтиришни истамайман, фақатгина турлича атамаларнинг тадбиқ қилиниш чегараларини таърифлашни истайман. Чунки одатда бу соҳада қўпол қоришмалар мавжуд. Шу туфайли тавталогиядан қочиб қутилиб бўлмайди.

  Яна мен “эркак” ва “аёл” сўзини қўллашни истамайман, чунки улар риёкорлик билан, ўлим ёки бутунлай механик шаҳвонийпарастлик билан, шаҳвонийликка салбий муносабат (СМ) билан бирлашади ва “ўғил бола” ва “қиз бола”, “қиз” сўзларини қўллайман.

  Эркан жинсий аъзосини ифодалаш учун мен гарчи кўча муштлашув тилида муносабатда “қўтоқ” сўзи қўллансада, китобда “олат” деб қўллайман-агарда одамлар ушбу сўзни қўллаган айни вақтда бошдан кечирувчи тажовузкорлик ва қўполлик бирлигини йўқотса,  унда у “олат”, “закарча”, “жинсий аъзо” ва бошқаларга қараганда анча кучлироқ тарзда шаҳвонийпарстлик мазмуни тоза фонетик равишда жаранглайди. Аёл жинсий аъзосини ифодалаш учун мен китобда “момиш” сўзини қўллайман (кўча муштлашиш мулоқотида қўлланган сўзга мос келади).

  Кўча муштлашув тилида у қўлланилмасада мен китобда “жинсий алоқа қилмоқ” деб қўллайман, чунки жуда механик жаранглайди, лекин “сикишмоқ” сўзи қўлланилганда у анча бемалоллик, ўйноқилиги, очиқлиги билан жаранглаб туради.

   

  Шаҳвоний ҳислар-бошқа ҳисларга олиб бормайдиган барча ўзига хос ҳиссиётларни англатувчи умумлашган атама. Шаҳвоний ҳисларнинг ўзига хос хусусиятлари:

  а) “шаҳвоний ҳузур”, “шаҳвоний лаззат” сўзлари билан ифодаланган нарсалар. Шаҳвонийлик ривожланиши ва РаИ ривожланиши жараёнида, лаззатланиш ҳузур-ҳаловат соҳасидан – РаИда лаззатланиш оқимини ўзига хос ҳис қилишнинг пайдо бўлгунига довур кучли тарзда РаИ билан жаранглайди.

  б) лаззатланишга олиб келувчи ҳаракатларнинг ўзига хос хусусияти мавжудлиги-олатни ўйнаш, момишни ўйнаш, момишдаги олат орқали ўйин қилиш ва бошқалар.

  в) лаззатланиш намоён бўладиган тананинг маълум жойлари мавжудлиги (айниқча улар олат, момиш, кўт, эмчаклар соҳасида шаҳвонийликнинг кучайишининг энг аввалида қатъий тарзда чекланади)

  г) РаИнинг жарангловчи хусусияти

   

  Шаҳвоний ҳаракатлар-шаҳвоний ҳисларни бошдан кечириш, рағбатлантириш ёки кучайтириш мақсадида қилинган ҳаракатлар.

   

  Шаҳвоний қўзғалишлар (“ШҚ”) – қуйидагиларга эга бўлган шаҳвоний ҳислардир:

  а) шаҳвоний лаззатланишнинг мавжудлиги

  б) ўғил болаларда эрекция бошланади (олатнинг шишиши), қиз болаларда –момиш (лабларининг) шишиши бошланади. Кучли шаҳвоний қўзғалишда кўпинча момишдан ва олатдан суюқлик ажралиб чиқа бошлайди.

  в) шаҳвоний қўзғалиш маркази бироз чуқурроқ соҳасини қамраб олиб айнан олат/момишнинг ўзида жойлашган. Олат /момиш “кучли”, “эҳтиросли”, “қатъий” сўзлари билан жаранглайди.

  г) “жинсий алоқа билан шуғулланиш” умумий атамасини ифодаловчи қўшимча ҳисларнинг кучли истаги пайдо бўлади-олатни суқиш ёки момишга, кўтга, оғизга бармоқ тиқиш, кўзларга боқиш, шаҳвоний мавзуларда суҳбатлашиш, бири бирининг танасига тегиш, ялаш, бўса олиш, сўриш, тишлаб олиш, сиқиш ва бошқалар, модомики шаҳвоний қўзғалиш қанча кучли бўлса, олат/момиш соҳасида кучли ҳислар истаги, оргазм ёқасига келиш ва оргаз бошдан кечириш истаги шу қадар кучли бўлади. Агарда шаҳвоний қўзғалиш давомида РаИ бўлса, оргазм истаги заифлашади, анча давомий жинсий алоқа ва анча турли шаҳвоний ва эротик ҳислар ортади. (келгусига қаранг).

   

  Шаҳвоний истак (“ШИ”)-шаҳвоний қўзғалишни бошдан кечириш истаги. ШИни амалга ошириш шаҳвоний ҳаракатларни амалга оширишдан иборат.

   

  (Мажбурий бўлмаган параграф: таъмни ҳис қилиш билан ўхшаш тарзда олиб бориш қизиқарли. Мен ўтиришни истасам, мен пишлоқ турини кўз олдимга келтираман, пишлоқ таъмини кўз олдимга келтираман, лекин “пишлоқ таъмини кўз олдимга келтираман” нимани англатади? Бу фақатгина заиф ва ўзгарувчан кўринишда “пишлоқ таъмини аллақачон бошдан кечиряпман” деган маънони англатади. Бу эса “пишлоқ кўринишини кўз олдимга келтираман” деганими? Бу “ҳозир пишлоқнинг кўриниш қиёфаси, мен пишлоқни кўряпман” фақат заиф ва ўзгарувчан. Айнан таъм ва қиёфанинг бу заифлик ва ўзгарувчанлиги, шунингдек ҳамроҳ бўлган ҳисларнинг мавжуд эмаслиги (тўйиш ҳисси каби, мисол учун) ва бизга “тасаввур қилинган” ва “аслидаги”га пишлоқнинг таъмини аниқ фарқ қилишга имкон яратади, лекин бунда ушбу ҳамроҳ бўлувчи ҳисларни умуман олганда туғдириш мумкин эмас деб ҳисоблашга асос йўқ. Одатда бу фикр меҳнат билан берилади-“пишлоқ таъмини намоён қилиб” пишлоқ таъмини аллақачон бошдан кечираман деб англаш қийин. Лекин ШИ билан ўхшашликни келтирамиз-ШИ бўлганда, мен яланғоч қизни тақдим қилишим мумкин, ўшанда ШҲ пайдо бўлади! Бу механизмни одамлар ШҲни бошдан кечириш учун жуда кенг қўллайди-ҳаёлларига келтиради, фото суратларни кўради, фильмлар, мультфильмлар кўради. Ва ҳеч ким бунда пайдо бўлувчи ШҲ –айнан ШҲ эканига шубҳа қилмайди.)

   

  Эротик қўзғалишлар  («ЭрҚ») – шундай шаҳвоний ҳиски, унда қуйидагилар рўй беради:

  а) эрекция ва момишнинг (лабларининг) шишиши йўқ, олатдан/момишдан суюқлик ажрамайди (ўз-ўзидан маълумки, агар ўша вақт шаҳвоний қўзғалиш бўлса, эротик қўзғалиш вақтида эрекция/шишиш намоён бўлган).

  б) ЭрҚ маркази олат/момишда бўлмаса, улар бир нечта бўлиши мумкин-ҳаммасидан кўп тоз чуқурида, кўкрак марказида, томоқда, юракда бўлиши мумкин, модомики у “юмшоқ”, “мулойим”, “чулғаб олувчи” сўзлари билан янграйди.

  в) қўшимча ҳислар истаги шаҳвоний қўзғалишдагидек шу қадан кучли ва қатъий эмас, модомики, олат/момиш соҳасидаги ҳис ЭрҚни кучайтириш истаги учун афзал ҳисобланмайди. “Жинсий алоқа қилиш” дан кўра “жинсий алоқа қилишни исташ” кўпроқ исталса бу вазият тўлиқ ўзига хосдир, айниқса бу олат/момиш соҳасидаги ҳисларга тегишли бўлса, ва бир оз даражада бу оҳиста тегишлар (суйиш), боқишлар, суҳбатларга тегишли бўлади.

  г) ЭрҚ анча кучлироқ, ШҚдан кўра бошқа кўплаб РаИ билан аниқ жаранглаб туради.

  Эротик истак («ЭрИ») – ЭрИни бошдан кечириш истаги.

  Механик шаҳвоний истак («мШИ») – РаИ билан бирга кечмайдиганлар ва унинг сабаби кўнгли бузилиш бўлади:

  а) концепциялар билан. Мисол учун, агарда “турмуш ўртоғлик бурчини бажариш керак”деган концепция бор бўлса, у ҳолда эр хотинига нисбатан спазматик тарзда ШҲни туғдиради, бунда у ўзига маълум усулларни қўллайди-мастурбация қилади, хотини ётоғида бошқа қизни ҳаёл қилади, тананинг яланғоч қисмига автоматик таъсирланиш ҳосил қилади ва бошқалар. Биринчи навбатда ЭрҚ йўқолади, ўз  меёрида бу шу нарсага олиб келадики, эркак ШҲсиз эрекцияга эришади, бу эса фожиали равишда тез авваламбор импотенцияга (одам ШҲ ва ШҚни бошдан кечиришни истаганда, лекин эрекцияга эриша олмаганда), кейинчалик бутунлай ШХ ва ШҚ йўқолишига олиб келади. ШҲга эришиб ёки ШҚга тақлид қилиб ёки ҳатто шунчаки оёқларини икки томонга очиб хотин бу ёки бошқа ҳар қандай концепцияга амал қилиб худди шундай натижага келади.

  Ёки агарда аёл эркакни истаса, у эркак шундай деб ўйлаши мумкинки, гўё “бу эркакчасига эмас”-уни хоҳламаслик эркакчасига эмас, “ҳақиқий эркак” жинсий алоқада бўлишни исташи “шарт”.

  б) ҳамкори томонидан ЙЎҚ қўрқуви, бу ЙЎҚ оқибатидан қўрқув

  в) Бошқа ЭМАСлар. Мисол учун, жинсий алоқада ноқулайликни бошдан кечириб ёки айбдорлик ҳисси гўё ўзини жинсий алоқа қилишга мажбур қилади.

  г) бошқа механик истаклар билан. Мисол учун, аёл эркакдан қандайдир бир фойда олишни истайди, ва унинг ўрнига ўз танасидан фойдаланишга рухсат этади, бунда ШИни бошдан кечирмайди.

  д) ўхшаш шаклдаги қўзғовчилар (фетиш), мисол учун шундай бўладики, ундан фақат эркак узун сочли аёлни кўриши кифоя, бирдан бошқа аломатлардан қатъий назар унда мШИ пайдо бўлади.

  е) гиперкомпенсация. Бутун болалик, ўсмирлик ва бошқалар давомида, ШИ жуда кучли тарзда босимда бўлди, натижада шундай ҳодиса пайдо бўладики, унга кўра мШИ ҳар қандай аёлга нисбатан пайдо бўлади, хирапашшага ўхшаб қолади, зериктирувчи бўлиб қолади СҲ учун шартлар мажмуи, триггер бўлиб қолади, шаҳвонийпарастликнинг ўзи деярли ҳеч қандай эротик таркибсиз оргазмга тез эришишга айланади.

  Механик истакнинг ўзига хос хусусиятларини тегишли бўлимдан қаранг.

  МШИ, шунингдек МШИ билан қўзғалган шаҳвонийпараст ҳаракатлар жуда заиф лаззатланиш билан юзага келиши мумкин ёки лаззатланиш умуман бўлмаслиги ҳам мумкин! Айнан шу туфайли кўп одамалр тезроқ оргазмни, “тўкиш”ни бошдан кечиришни ҳаракат қилади. ЭрИ ва қувончли ШИ ортидан доимо лаззатланиш юзага келади.

  Қувончли шаҳвоний истак (“қШИ”) – унинг сабаби бузилиш бўлмаган ва қувончли истак бўлган (истаклар ҳақидаги бобга қаранг), шунингдек ортидан олдиндан роҳатланиш, иштиёқ, бошқа РаИлар юзага келганларидир.

  мШИ, қШИ ва ЭрИ тўғрисида алоҳида гапириш зарурати бўлмаганда, мен шунчаки “ШИ” деб бунда у ва/ёки бошқаларини кўзда тутиб ёзаман-бу матндан равшан бўлади.

  Шаҳвонийпарастлик ривожи, бу:

  *) шаҳвоний ва эротик лаззатланишнинг катта интенсивлигига эришиш,

  *) шаҳвоний ва эротик ҳисларнинг кўлами ёки “қамрови”ни кенгайтириш.

   

  Одатда одамлар турличи шаҳвоний ҳисларни фарқ қилмайдилар, улар “шаҳвоний қўзғалиш” дея барчасини бир тўпга қўшишади. Бундай фарқламасликнинг сабаби-механик шаҳвонийпарастликнинг йирик улушидир. Шаҳвонийпарастлик билан боғлиқ йирик миқдордаги ўтмаслашишга мувофиқ, одамлар аслида ўз шаҳвонийпарастлиги борасида ҳеч нарсани билмайди, шаҳвоний ҳисларни жуда кам турличалигига эга, ҳатто жинсий алоқа ҳамкорлари жуда кўп бўлсада, жинсий алоқада жуда зиғирдай тажрибага эга, чунки уларнинг шаҳвоний ҳислари турличалиги “рухсат этилган”, “мажбурий” ва “нисабатан аҳлоқли” ўта тор кўламда чегараланган, ва бунинг оқибатида –уларни шаҳвонийпарастлиги жонсизлантирилган, босим остига олинган, мШИ ва улар амалга ошишига қонуний таъқиқлашлар ўртасида ажойиб барбод қилувчи қарама қаршилик пайдо бўлади, шаҳвоний ҳис фарқи тажрибаси мавжуд бўлмайди, ва шу ердан-қШИ амалга ошиши ва намоён бўлиши мумкин эмаслиги, чунки истак бошқаларидан ажраган нимадир муайян нарсада шаклланади, фарқ бўлмаганда, маълум, кучли қувончли истаклар мавжуд бўлмаганда, бунда ривожланиш ҳам бўлмайди.

  Шаҳвоний ривожланиш бошланиши ва фаол давом этиши учун қуйидаги ҳислар фарқига эришиш мақсадга мувофиқ (жинсий алоқа билан шуғулланганда):

  *) шаҳвоний қўзғалиш

  *) эротик қўзғалиш

  *) механик шаҳвоний истак

  *) шаҳвоний истакни оширишнинг механик истаги

  *) қувончли шаҳвоний истак

  *) қувончли шаҳвоний истакни оширишнинг механик истаги

  *) қувончли шаҳвоний истакни оширишнинг қувончли истаги

  *) механик шаҳвоний истакни амалга оширишнинг механик истаги

  *) қувончли шаҳвоний истакни рўёбга чиқаришнинг механик истаги

  *) қувончли шаҳвоний истакни рўёбга чиқаришнинг қувончли истаги

  *) механик шаҳвоний истакни рўёбга чиқариш

  *) қувончли шаҳвоний истакни рўёбга чиқариш

  *) эротик қўзғалиш

  *) эротик истак

  *) эротик истакни кучайтиришнинг механик истаги

  *) эротик истакни кучайтиришнинг қувончли истаги

  *) эротик қўзғалишни кучайтириш ва чуқурлаштириш истаги

   

  Бу ҳислар бири бири билан узвий боғланган, лекин булар барчаси бири биридан ажралган ҳолда пайдо бўлувчи турлича ҳислардир.

   

  Қуйидаги учта ҳақиқат асосий аҳамиятга эга:

  1) ШҲ, ЭрҲ, қШҲ ва ЭрИ, уларни кучайтириш ва рўёбга чиқариш учун қувончли ҳис, шунингдек уларнинг рўёбга чиқарилиши-буларнинг барчаси РаИ билан акс этади.

  2) ҳар қандай шаҳвоний ҳисларни босиш РаИнинг заифлашиши ва СҲнинг кучайишига олиб келади.

  3) мШИни йўқотиш РаИда акс этади.

  (йўқотиш ва тийиш ўртасидаги фарқни “Ҳиссиётлар” бобида қаранг. “Йўқотиш” ва “тийиш” ўртасидаги фарқни тушунмаслик-тўғри йўл амалиётини тушунмасликдир).

   

  Ушбу ҳақиқатлар ўзгармасдир, бу гўё қиёфа шаҳвоний тарзда амалиёт бошида бемалол бўлсин (ўртача даражадагига нисбатан), ёки қўрқувлар, қонунлар, шаҳвонийпарастликка тажовузкорана муносабат билан кучли тарзда сиқиб қўйилган бўлсин бошланғич позициясидан қатъий назар ўз шаҳвонийпарастлигини ўрганишга киришган сўзсиз барча қиёфалар билан тасдиқланади. Ушбу ҳақиқатлар мазмунини қайта баҳолаш жуда қийин, жинсий алоқага бўлган ЙЎҚни муболағасиз 100% одам бошдан кечиради-шунчаки ҳар бирида у шаҳвонийликнинг турлича шаклида ва турли жадалликда намоён бўлади. Ҳар бир кишининг жинсий алоқада “табиий” ва “сунъий”, “бузуқ” ва “ўртамиёна”, “хушҳулқ” ёки “беадаб” ва бошқалар тўғрисида олдини тўсган механик сохта концепциялари мавжуд. Шаҳвонийлик атрофига ўта катта миқдордаги концепциялар ва СҲлар жамланган. Бундай бўлганининг аҳамияти йўқ, бу нарса билан нима қилиш аниқлиги аҳамиятлидир: шаҳвонийлик билан боғлиқ концепцияларни синчиклаб текшириб кўриш ва барҳам бериш; шаҳвонийлик ҳақидаги ҳаёлларда ёки жинсий алоқа қилганда пайдо бўлувчи СҲни йўқотиш; ШИни ошкор қилиш ва уларни рўёбга чиқариш; шаҳвоний ҳисларни фарқ қилишни ўрганиш.

   

  “Эроген соҳалар” тушунчасини келтирамиз. Бу сени қўзғатган одам томонидан ёки мастурбация давомидаги эркалашлар, тегишларга айниқса сезгир бўлган тана қисмидир.  Эроген соҳалар “аввалбошдан берилган” ва асосан жинсий аъзолар соҳасидангина чекланган деб хато ҳисобланади. Шаҳвонийпарастлик ривожланиши ўлчовида тана қўзғала бошлайди-унинг барча янги ва янги қисмлари улар томонидан тананинг барча қисми эгалланмагунча аниқ ва равшан эроген соҳа бўлиб ҳисобланади. Бу танани наркоздан уйғотишга ўхшайди-ўлик, ҳеч нарса сезмайдиган тана қисми тўсатдан жонланади. Ўз навбатида, янги эроген соҳа қўзғалиши шаҳвонийликнинг келгуси ривожига ва унинг РаИ билан акс этувчи қобилиятига туртки беради.

  Модомики одамлар концептуал таъқиқлар билан чексиз тарзда сиқиб қўйилган бўлса, унда шаҳвонийликни ривожлантиришда биринчи қадам шаҳвоний хаёлларни (ШХ), фарқига бормасдан ШИни  рўёбга чиқаришдан иборатлиги турган гап, тажриба олиш жараёнида мШИ билан қШИни фарқлай бошлайсан ва қабул қилинганларни танлай бошлайсан. ШИни рўёбга чиқариш “сунъий”, “беадаб”, “бузуқлик” ҳақидаги концепцияни енгиш билан боғлиқ- бу барча сўзлар турли маданиятда шаҳвонийлик пайдо бўлишига мутлақо турлича муносабат бўлишини таъкидловчи ҳеч қандай баробар нарсаларни билдирмайди. Мисол учун, араб дунёсида очиқ елка ёки очиқ тизза билан кўчага чиқса “бузуқ фоҳиша” ҳисобланади. Ҳиндистонда-агарда қиз кўчага калта иштонда, шортикда чиқса, унга бутун кўча унинг кетидан ҳуштак чалади ва қичқириб таҳқирлайди. Украина пляжларида  чўмилиш кийимида сайр қилиш мумкин, лекин чегарани (кўпинча ҳаёл қилинадиган) кесиб ўтиб, шаҳарча ҳудудида бундай кўринишда бўлса, сенга маҳаллий кампирлар тош ва таёқлар улоқтириши мумкин. Россияда анал (орқа тешикка оид) шаҳвонийпарастлик шармандали бузуқлик саналса, ўзи жинси вакили билан алоқада бўлувчилар жинсидан қатъий назар очиқдан очиқ жазога дучор бўлишади. Деярли бутун дунёда гуруҳ –гуруҳ бўлиб жинсий алоқа қилиш бузуқлик ҳисобланади. Деярли ҳеч қандай мамлакатда очиқдан очиқ кўча ўртасида ўз севикли қизинг билан жинсий алоқа қила олмайсан, ёки яланғоч ҳолдагина кўчадан ўтиш-қисман жиноий жавобгарлик сифатида таърифланади. Болалар билан жинсий алоқа учун ҳозирги кунда бутун дунё мамлакатларида таъқиб давом этмоқда, агарда ўсмир маълум ёшдан (14-16-18) кичикроқ бўлса, ҳаттоки унинг томонидан кўнгилли тарзда бўлса ҳам барибир зўрлаш саналади. Ва ҳатто болалар порнографияси, уятли суратларини сақлаш ҳам жиноий ҳисобланади, бунинг учун ҳуқуқбузарнинг бутун ҳаётининг бузилиши келиб чиқади. Бунда қадимги Юнонистон ва Римда болалар билан жинсий алоқа мутлақ норса ҳисобланиши ва болалар бундан азият чеккани борасида асос йўқлиги тўғрисидаги кенг тарқалган ҳақиқатларни эсламасликка ҳаракат қилишади. Шунингдек, шундай ҳақиқатдан автоматик тарзда шу нарса келиб чиқадики, деярли ҳар бир шаҳвоний ривожланган одам шаҳвония ёки болаларни эркалаш билан боғлиқ кучли шаҳвоний ва/ёки эротик қўзғалишни бошдан кечиради, бунда ҳеч қандай ҳайратланарли нарса йўқ, модомики болалар ва ўсмирлар катталарга нисбатан анча сезгир ва эротик жиҳатдан фаол, тўхтатувчи концепциялардан холидирлар.

  Фоҳишалик ҳозир деярли ҳамма жойда ноқонуний, шу билан бирга бу фақатгина ўз танасини сотиш усулидан бири бўлса, бошқа ҳар қандай иш ўз танаси, маънавий заковати ва бошқаларни сотиш шакли саналади. Табиатда жинсий алоқа, тизза-тирсак вазиятидаги жинсий алоқа ёки 69 ҳолатидаги жинсий алоқа бошқа ҳолатлар ҳақида гапириб ўтирмасдан ёки кундуз ёруғида ёки тўшакдаги жинсий алоқа ва оқшом кўйлагисиз жинсий алоқани гапириб ўтирмасдан бузуқлик деб ҳисоблайдиган одамни учратиш осон (ота-оналаринг, бувиларинг билан гаплашиб кўр). Ҳа умуман шаҳвонийлик борасидаги мавзу гарчи расмий жиҳатдан таъқиқланмасада, лекин ҳатто сен ўз севикли қизинг билан қандай жинсий алоқада бўлганингни гапирсангда уятли ҳисобланади. Жинсий алоқага иштиёқ билан киришаётган кўча ўртасидаги майсазордаги жуфтликни тўсатдан кўриб қолсалар, ўша одамларнинг бунга таъсирчанлиги ҳаёлингизга келтириб кўрасизми? Нафрат, тажовузкорлик, ҳазар қилиш, уят-нима бўлса барчаси фақат хуш кўриш эмас.

  Бу мавзуда гаплашишнинг чеки йўқ, лекин мен бир мамлакатда жиноят ва бузуқлик деб саналсаю, бошқасида норма сифатида қўйиб берилганлигини тушуниш учун замонавий маданиятни бир он ўрганиш етарли деб ўйлайман. Шу туфайли мен мустақил равишда темир бетон концепцияни тарқатиш учун шундай тадқиқот ўтказишни таклиф қиламан.

  Яна бир кенг тарқалган концепция шуки, болаларнинг “бузиш”мумкин – ҳеч қандай мазмун англатмайдиган яна бир қўрқитувчи сўз. Яна “эрта жинсий етилиш зарари” тўғрисида ҳам гапиришади. Қизиқ – ким ва қандай қилиб ҳал қилади-қандай етилиш эрта ҳисобланади? Агар болага қандайдир шаклда жинсий алоқа қилиш ёқса ва уни истаса, у ҳолда бу у шаҳвонийпарастликнинг бу шаклига тўлиқ физиологик жиҳатдан етилганини билдиради. Агар болага математик бўйича китоб ўқиш қизиқ бўлса, у математика бўйича етилганини англатади. Агар сен унинг етилишига ёрдам бермоқчи бўлсанг-уни ўргат: жинсий касалликлар ҳақида маълумот, улардан қутилиш, сақланиш борасида, ҳомиладорликдан сақланиш ҳақида маълумот бер (айтмоқчи, 9-10 ёшгача муҳим эмас), шаҳвонийликда қандай имконлар борлиги борасида гапириб бер. Болаларни шаҳвонийликдан, сексдан чеклаб, катталар аслида уларга ғамхўрлик қилмайди, ташвишланмайди, ғамхўрлик, эътибор кўринишида улар ўзларининг умуман шаҳвонийликка бўлган муносабатини намоён қиладилар ва бунинг оқибати ҳалокатли: тийилган шаҳвонийпарастлик, тийилган РаИ, таъқиқ солувчи концепцияларга қарши борувчи кучли мШИ шаклланиши ва шаҳвонийликка ЙЎҚ пайдо бўлиши. Катталар истайдими, йўқми, ҳақиқат ҳақиқат бўлиб қолади-кўп ҳолларда болалар у ёки бу шаклда 3-5 ёшидан жинсий алоқа қилишни бошлашади, ва буни 15 йил давомида тийиш ҳалокатли оқибатларга олиб келади.

   

  ШИни рўёбга чиқара бошлаётганда, қуйидагиларни кузат а) бу имкони борича жиноят кодексига зид бўлмасин ва б) бу омма назаридан имкон қадар четда қилинарди, модомики акс ҳолда  кутилмаган оқибатлар бўлиши мумкин эди, ахир ҳатто шаҳвонийпарастликнинг энг қонуний шакллари ҳам яширин қилиниши керак бўлган беадаблик саналади.

  Ҳозир сенга қизиқарли бўлган худди ўша жинсий алоқа шакли билан шуғулланувчи ҳамкор топиш осон-кўпгина Интернет форумларида сен осонгина анча ёки камроқ мос келувчи ҳамроҳни ҳатто сенинг ЖШ жуда номувофиқ бўлсада топиш қийин эмас.

  ШИни рўёбга чиқаришда сен ЖШ ички таъқиқ шаҳвонийликни эркин намойиш қилишга имкон бермаганидан ўта камбағаллигини ошкор қилишинг мумкин. Ушбу муаммони ҳал қилишнинг самарали усули-мастурбация. Мастурбация қилишда оргазм ёқасига келиб ўзингни эркин ҳаёл қилишингга имкон бер, ўзингга энг қўзғатувчи тимсолларни ҳаёл қил, уларни бутун батафсилликлари билан қайд қил, ва қадам ба қадам ўлик ҳудуд енгиб ўтилади. Шунингдек ЖШ ривожи учун самарали бўлиб порно суратлар, видео, ҳикоялар кўриш саналади-Интернетда бундай материаллар жуда кўп. (Мисол учун http://al4a.com/links/  , www.xnxx.com/porn.php ва бошқаларга қаранг).

  Ҳеч қандай “уятли” нарсанинг ўзи йўқ, модомики “уятли”-бу бирон нима билан шуғулланиб сен уятни бошдан кечиришга ўрганиб қолгансан, модомики турли маданиятларда бу одатлар ўша минтақада автоматизм қай тарзда юзага келганига мувофиқ жиддий равишда фарқли. Уятнинг СҲ йўқот ва сен кўрасанки, ҳаракатлар ёқимли ёки ёқимсиз бўлсин, ижтимоий қабул қилинган ёки ҳукм қилинган бўлсин, лекин “уят” сўзи шунчаки лаззатни йўқотиш ва бошдан кечириш мумкин бўлган уятни бошдан кечиришнинг механик одатидан ташқари ҳеч қандай мазмун касб этмайди. Гуруҳ-гуруҳ бўлиб жинсий алоқа, анал, оғиз билан алоқа (орал), оммавий, куч ишлатиб ва оғриқ бериб, бир хил жинсдагилар жинсий алоқаси ва икки жинслилар алоқаси, рол ўйнаб жинсий алоқа қилиш, фаллоўхшатгичлар ёрдамида ва бошқа “ўйинчоқлар” билан, ўғил боланинг қиз бола кийимини кийиб жинсий алоқа қилиши ва аксинчи, ўсмирлар билан (қонуний ёшда) ёки нафақахўрлар билан, тасодифий ҳамкорлар билан, ноодатий жойлар ва вазиятларда, фоҳиша билан жинсий алоқа ёки аксинча-фоҳиша ролида жинсий алоқа… агарда сени ва сенинг ҳамроҳингни қилаётган ишларинг шаҳватини қўзғаса, агар сиз икковингиз ҳам бундан лаззат олсангиз ва яна шундай лаззат олишни истасангиз –буни давом эттиринг, ва шаҳвонийпарастлик ривожланади, “само жазоси”, “ёмон карма”, “ғайратли чувалчанглар”, “бузилган энергетиклар”, “кафтдаги соч” ва бошқалар кўринишидаги одатий чексиз қўрқитувларни йўқотинг.

  Фақат бир ҳамкор билан жинсий алоқа қилган киши “яхши хислатли” деб саналади, лекин бу сохта тушунчадир. Ҳеч ким сенга шахмат ўйнаш ёқиши ёки юзлаб ҳамкорлар билан сўзлашиш, сенга шахмат ўйинида яна кўплаб янги ҳамкорлар излаш ёқишини “бузуқлик” деб ҳисобламайди, модомики ҳар бир киши ўзича бир оз ўйнайди, кўплар ўрганиши мумкин ва кўпларни нимагадир ўқитиш керак. Бироқ шаҳвонийликда, сексда ҳам худди шундай кетиши нимага аниқ эмас? Шаҳвонийликда ўзингни бир ҳамкор билан чеклаб қўйиш,бу бутун ҳаётинг давомида бир киши билан гаплашиши, барибир, битта китоб ўқиш-қизиқарли бўладими?: Сен маънавий жиҳатдан тараққий қиласанми? Бири бирингиз билан қизиқроқ бўладими? Уриниб кўр.

  Мастурбация “зарари” тўғрисидаги тушунча жуда кенг тарқалган. Бу ерда ҳеч нарса ҳақида гапириш керак эмас-тажриба шуни кўрсатадики, мастурбация кўпинча жинсий алоқа билан шуғулланганда ҳам жуда шаҳватни қўзғовчи бўлиб саналади.

  Ҳали оргазмни бошдан кечира билмаган кўплаб қизлар учрайди-уларнинг шаҳвонийпарастлиги шу қадар сўлғинки, улар жинсий алоқаси шу қадар қайғули. Улар учун албатта, биринчи рақамли вазифа-бу оргазм кўришни ўрганишдир, бунинг учун эса ўз уятчанлиги, қўрқувини енгиш, жинсий алоқа билан истаганча шуғулланиш, ким билан истаса у билан шуғулланиш, қачон истаб қолса ўшанда шуғулланиш зарур.Жинсий алоқада илтифотли бўлишни, илтифотлиликдан, раҳмдан, ноқулайликдан, дўстоналикдан нимадир қилишни тўхтатиш зарур. Ўз истакларини диққат билан кузатиб бориш зарур, доимо ўзига “мен ҳозир нима истайман?”, “мен ҳозир истаганимни қилаяпманми?” дея савол бериш керак, бошқа истамаган нарсангни бир лаҳза ҳам қилмаслигинг керак.  Бири бирингизга ҳозир нима исташингизни айтинг, қШИда мосликни қидиринг, носамимий бўлманг, ўшанда шаҳвонийликнинг тез ўсишига олиб келади. Лекин илк дамларда бу ҳамкоринг билан ўз жинсий алоқангнинг механик кетишида тўхташга олиб келиши мумкин, ва агарда бу унга ёқмаса, сенинг жинсий алоқадаги олдиндан башорат қилиб бўлмайдиган ҳатти ҳаракатингга кўпроқ ёки озроқ илтифотли ғазабланишни ифода қилади, сени тўғридан тўғри ёки бевосита “бири биримизга қараб боришимиз керак” деб ишонтиришга ҳаракат қилади, бу эса қуйидагиларни англатади а) итоаткор машина каби  унга хизмат қилишинг унга анча қулайроқ, б) у ўзи-жинсий алоқада ҳиссиз, шунингдек аксинча у биларди-қШИни рўёбга чиқармасанг жинсий алоқа не қадар ўлик бўлади, ва ниманидир ўтмаслашган майлдан қиласан, в) уни шаҳвоний кучайиш қизиқтирмайди, г) уни РаИ қизиқтирмайди, унга ўтмаслашишни йўқотиш амалиёти қизиқ эмас.

  Одатдаги одамлар жинсий алоқаси ҳамкор нима ўйлаши ва ҳис қилиши безовталиги билан чамбарчас боғлиқ. Ҳамкор тўғрисида ташвишланмаслик –бағри тошлик белгиси ҳисобланади. Бироқ ташвиш бу унга ва ўзига қанча роҳатланиш келтириш билан эмас, балки истак билан юқори баҳо олиш билан келган, ҳамкорнинг НО дейиши қўрқуви билан, ўзига ишонмаслик, нимадир ёқимсиз нарса қилиш қўрқуви билан, хафа қилиш билан келади. Бу ҳақда нимага қайғуриш керак деб туюларди? Нима истасанг қил ва ўз ҳиссиётларингдан лаззат ол, шунингдек сенинг ҳамкоринг лаззат олади. Агарда ўғил бола нимадир қилишни истаса-у бу ҳақда айтади, ва сен бажара оласан ёки унинг истагини рўёбга чиқарасан, ёки рўёбга чиқармайсан, агарда сенинг истагинг мос келмаса, ва сен нима қилишни истасанг қилишни давом эт, ёки агарда сенинг истагинг ўта ҳар тарафга йўналган бўлса жинсий алоқани тўхтатгин. «Назокатлилик» қадрланади, чунки одамлар истакни ифода қилишдан қўрқади, улар деярли ҳамма вақт нима истаганини қилмайдилар, агарда сен “мен ҳозир бундай истамайман” десанг, у ҳолда сен бунда СҲ чайқалишини (ЙЎҚ қўрқуви, айбдорлик ҳисси, хафачилик хисси, ҳамкорга раҳмдиллик ва бошқалар) ва сенинг ўғил болангдан қарши ЙЎҚ, хафачилик, Ўзига ачиниш ўтади. Шу туфайли “яхши” ўйнаш ҳамкорнинг истагини топа олиши керак, уларни огоҳлантириш, ҳамкорга йўл кўрсатиш, “ҳозир мана буни истайман, ҳозир буни истамайман”деб айтиш-бу қабул  қилинмаган, бу “уят”.

  Ушбу муаммоларни “ҳал этиш” учун шаҳвонийпарастликнинг одатий шаклларини яратиш ишга солинади. Шахсий ишлов беришлар жараёнида СҲ ва чексиз тушунчалар ўртасида сурилиб, одамлар бир оз лаззат ола олган шаҳвонийлик, секснинг шундай кўринишларини топадилар, ўшанда бу кўриниш паноҳ бўлади-энди энди бир тарафга қадам ташлаш даҳшатли, ахир  барча ишлов беришларни бошдан бошлашга тўғри келади, сикишишни бўлса қачонки шамалар ва ярим шамалар натижасида эришилганда кимга нима ёқса ўшани топишида ҳозироқ истайдилар, бир хафтадан кейин эмас. Шу туфайли кафолатли лаззатланиш ҳозироқ яхшидир… бу шу нарсага олиб келадики, асар режаси зерикарли бўлиб қолади ва тез оргазм ягона қутилиш бўлиб туюлади.

  Ҳамкорлар ўзларини ўзларига нима яхши бўлса ўшандай намойиш қилишга мажбур деб ҳис этадилар, агарда сен инглай бошласанг, кўзларингни катта очсанг, уни силасанг, у ҳолда сенинг ўғил боланг ўйлайдики, бу сенга ёқмайди, ёки хафа бўлади ва сенга ҳозир ёққан нарсани қилмай қўяди, ёки ўзига ёққан нарсани қилмай қўяди ва сенда ачиниш пайдо бўлади.

  қШИ пайдо бўлишига олиб келувчи ҳаракатлар:

  1) Узун давом қилувчи жинсий алоқа тарзини йўқ қил. Агарда жинсий алоқа билан шуғуллана бошласалар, қанча узоқ давом этса, шу қадар “яхши” деб ҳисоблайдилар. Сира ундай эмас. Қисман қисқа, бир лаҳзалик жинсий алоқа шаҳвониятни қўзғайди: яқин келиб, трусигини ечиб олиб, момишини ялаб ёки оёғини ялаб ва яна давом этди. Яқин келди, олатни ушлаб кўрди, уни турмагунча 10 дақиқалар силаб-сийпади, ва кетди. Яқинлашди, трусигини ечиб олди, олатини киргизди, чиқарди ва яна давом этди. Буни ҳатто ўн марталаб кунига қилиш мумкин, ва бу узоқ давом этувчи жинсий алоқанинг мажбурий талабидан кўра юз маротаба кучли қўзғайди-бирдан киргиздинг, энди яна сикишда давом этиш керак, оргазмга келиш, ҳамкорни оргазм кўришига олиб келиш керк, шундай киргизиб кетиш ярамайди, силаб сийпалаш керак, уни қилиш керак, буни қилиш керак…

  2) Тўлиқ эътибор тарзини йўқ қил. Агарда сен аллақачон сикишаётган бўлсанг, бутун эътиборинг тўлиқ ҳамроҳингга қаратилган бўлиши керак деб ҳисобланади. Сира бундай эмас. Бу тарзни йўқотиш учун, ҳамроҳлардан бири мусиқа эшитаётган, ёзаётган, олма камираётган, нимадир ҳикоя қилаётган, бошқаси эса уни бу вақтда сикаётган ёки ялаётган, сўраётган, ўпаётгандаги жинсий алоқа турини уриниб кўр.

  3) Бири бирингга сен айни ҳозирда нима истаётганингни айт. Ҳамроҳинг ниманидир сен истагандай қилмаса  бири бирингни идора қилиб бор. Бири биринг танангни ҳис этишга ёрдам бер.

  4) Рол ўйинлари. Ундаги вариантларни ҳисоблаб чиқа олмайсан, шаҳвонийпарастлик эса жуда фаол қўзғалади, модомики, сен қандайдир бир рол ўйнайсан, дарҳол сенинг одатинг ролингга, сенга хос бўлган чеклашлар оғирлиги йўқолади. Чунки, сен олдиндан бу ҳақда ҳеч қачон билмайсан, модомики бу чеклашлар билан сен чамбарчас қўшилиб кетгансан ва энди сен уларни пайқамайсан. Мисол учун, агар сен катта ёшдаги ўғил бола қизиқтираётган кичик қизча ролини ўйнасанг, унда тажрибали қиз имиджини кўрсатишинг шарт эмас, сен “қонуний тарзда” ҳеч нарса билмайдиган ва қила олмайдиган тажрибасизга айланасан, ва бу тўсатдан сенинг учун лазззатнинг ёрқин чайқалишига олиб келади. Ёки агарда сен фоҳиша ролини бажарсанг, унда сен мулойим, ёқимтой бўлишинг шарт эмас-фоҳишадан ўғил боланинг олатини силаши, сўриши ва оёқларини алчайтиб очиши, ва бошқалар, сен бекор айланиб юришинг ва телевизир кўришинг мумкин, шу нарса ҳайратлики, бундай рол шунингдек ШИнинг бирдан чайқалишига ва лаззатланишга олиб келиши мумкин, модомики, диққатли, сезгик ва ёқимтой бўлиш мажбуриятидан холи бўлади. Агарда сиз зўрлаш ролини ўйнасангиз, худди шундай манзара: ўғил бола қиз болани зўрлаганда, у ерда мулойимлик, ёқимтойлик шарт эмас-у ерда асосийси киргизиш ва сикиш, ижтимоий стереотиплар, тарзларга қўшилиш шарт эмас, ва сен ҳаққоний тарзда зўрловчи ролини ўйнасанг, у ҳолда кучли лаззатланишни бошдан кечиришинг мумкин, сенинг қизинг ҳаққоний равишда зўрланувчи ролини ўйнаса, у ҳам аниқ ШИ кучайишини бошдан кечириши мумкин ва у озодлигидан лаззатланиши мумкин, -ундан ҳеч ким ҳеч нарса кутмайди, унга ҳеч нарсани тасвиирлаб бериши шарт эмас, уни ҳеч ким ҳеч нарса учун ҳукм қилмайди-уни “зўрласа”ҳам ва у ҳеч нарсани ўзгартишга иложсиз, шунингдек у бу жинсий алоқа учун жавобгар эмас, ва унинг миясида “бу қандай ёмон”, “қандай хунук иш”, “қандай беадаблик”, “аввал буни қилиш керак, кейин бошқасини” деган фикрлар, унинг ҳеч ким тингламайди, унинг таъқиқларига ҳеч ким қулоқ солмайди, шунингдек танлаш эркинлиги йўқлигидан лаззатланиши мумкин.

  Тентак (тентаклар) роли жуда қизиқ-тентак қиз ролини ўйнаб сен “тентак бўлиб кўринмаслик” учун шаҳвонийпарастликка муккасидан кетиш юкини олиб ташлайсан. Ва бундан сен ШИнинг жадал чайқалишини бошдан кечирасан.

  Рол ўйинларида пайдо бўлувчи шаҳвоний эркинлик (нафақат шаҳвоний) ҳолатини эслаб қолиш мумкин ва бунга хоҳиш бўйича мурожаат этиш мумкин.

   

  Ўзининг эскирган қўрқувларини ва сексга нисбатан ЙЎҚларини самарали усул билан очиб ташлаш болаликдаги кечинмаларни қайта туғилиши ҳисобланади-айнан болаликда улар кўп миқдорда йиғилади.

  Сен бирга ўз ШИгингни рўёбга чиқарадиган, муҳокама қиладиган, экспериментларни мулоҳаза қиладиган бир фикрли кишиларни топиш мақсадга мувофиқдир. Бошқа томондан баъзан сен қўшилиб кетган ва уларни ажралмас нарса сифатида қабул қилган ғамгинликлар намоён бўлиши сезиларли. Ўзинг учун баъзан стереотиплардан бош тортиш қийин бўлади, бошқалар буни қандай амалга оширганини кўрганингда, бу анча содда амалга ошиши мумкин.

   

  Баъзи мШИни рўёбга чиқариш жараёнида шу нарса маълум бўладики, унинг “сўниш охири” кутилмаган тарзда узоқ вақт чўзилади. Яъни сен у ҳақда ўйлаганда секснинг муайян шаклида қизиқишни бошдан кечирасиз, рўёбга чиқариш бошида қизиқиш ўтиб кетади, қўзғалиш бепарволикка айланади. Лекин бошқа бир кундан сўнг худди шундай ҳаёлотлар яна қўзғалади ва яна ҳаммаси айланиб давом этади. Сабаби- ҳамма сенга маън қилган вақтда шаклланган секснинг ушбу тури билан шуғулланишни исташингнинг кучли механик одати. Шу туфайли мен мШИнинг “ярим емирилиши” тушунчасини киритишни истайман—уни рўёбга чиқариш истагидадан кўра ушбу мШИни йўқотиш истаги кучлироқ бўлгандаги бу мШИ рўёбгча чиқаришнинг босқичидир. СҲ қандай йўқотилса мШИ ҳам шундай йўқотилади (СҲ ҳақида бўлимга қаранг).

   

  ШФ ривожлантириш билан ШИ рўёбга чиқаришга қараб аҳамиятли ўзгаришлар рўй беради:

  а) афзаллик шаклланади. Секснинг баъзи шакллари фақат ҳаёлда жозибадор туюлди, ва аслида уларга қизиқиш кучсиз бўлади, ва аксинча-умуман жозибасиз бўлиб туюлган, тўсатдан лаззатнинг ўта ажойиб манбаси бўлиб чиқади.

  Мисол учун, сен қиз болани зўрлаганда шаҳвоний қўзғалишни бошдан кечирасан (анча одатий ШФ ҳам болалар ҳам қизлар учун, модомики зўрлаш риёкор жамиятда секснинг зарурий шарти ҳисобланган “муносабатлар”дан ва секс рўёбга чиқаришдан даҳшатли тарзда толиққанларнинг қутилиб бўлмаслигидан тўлиқ озодликни кўзда тутади), лекин зўрлашга аниқ уриниб кўриш (ёки зўрлаш бўйича ҳужжатли филм кўриш) шу нарса маълум бўлиши мумкинки, ўз ШФда сен зўрланаётган қиз бошдан кечирувчи улкан СҲ сиқиб чиқардинг ва сенда унинг азоб чекиши мутлақо тўлқинлантирмайди, қўзғамайдиган бўлиб чиқади. Ўша вақтда, зўрлашга СМга эга бўла туриб, сен тўсатдан ўзинг учун шуни ошкор қиласанки, сенинг зўрлашингдаги ўйин сени кучли тарзда тўлқинлантиради (жумладан гуруҳ гуруҳ бўлиб).

  б) мШИ ва қШИ бири биридан осон фарқланади, чунки мШИ кучи кучсизланади, мШИни йўқотиш бўйича қувончли истак уларнинг механиклиги равшан бўлгунича пайдо бўлади, ва шундай кузатиш пайдо бўладики, унга кўра мШИни рўёбга чиқариш лаззатланишнинг исталган даражасига олиб келмайди.

  в) секс “тезкор” ёки “бемаъни” бўлмай қўяди-сен улар билан РаИни акс эттирувчи шаҳвоний ва эротик ҳисларнинг улкан даражада мўллигини очасан ва авваллари секснинг асосий мақсади ҳисобланган оргазмни узоқроқ вақт бошдан кечириш истаги пайдо бўлади.

  г) ШИнинг ўта турлилиги вужудга келади-жинсий алоқа билан шуғулланиш ва битиришнинг автоматик истаги йўқ. Мисол учун, бир вазиятда бир қиз учун шунчаки кузатиш ва ЭрҚни бошдан кечириш, бошқаси фақат тегиниш, учинчиси фақат силаб сийпаш, тўртинчиси ялонғоч ағнаб ётиш, бешинчиси сикишиш ва бошқаларни истаб қолади.

  д) Шаҳвоний таъсирланишнинг автоматизми ташқи белгиларга ўтади-баъзан ялонғоч модел қизнинг кўриниши ҳеч қандай истак туғдирмайди, бошқа қизнинг кўринишида эса тўсатдан  гарча у бутунлай модага зид кийинса, менинг тушунчаларим бўйича жозибадор қиз кийинишидан йироқ тарзда кийинсада кучли ШИ ва ЭрИ туғилади. Қатъий одатий схемалар йўқолади.

  е) тана эроген қисмлардан, кўламдан ва ҳислар интенсивлигидан кўпроқ уйғонади.

  ж) ШИ спазмалиги йўқолади. Агарда аввал ШИ диққатни менинг истагимга қарши эгаллай олганда(гиперкомпенсация ҳодисасига кўра), энди бу бошқалари қатори биттагина қувончли истакдир.

   

  05-02-02) ШИни рўёбга чиқаришнинг фақатгина бошланғич босқичларида оргаз энг юқори қадрият ҳисобланади. Шаҳвоний ривожланишга қараб, оргазмни янада кўпроқ кейинги суришни истайди, модомики оргазм оқибати кўпинча исталмаган бўлади, равшан қўзғалиш ҳолати жуда жозибадордир. Шу туфайли оргазмни мумкин қадар узоқроқ бошдан кечиришнинг, оргазм ёқасида бўлишнинг, кучли ШИни бошдан кечиришнинг ва лаззат олган ҳолда уни рўёбга чиқаришнинг (“битириш, оқизиш”) қувончли истаги туғилади.

  Оргазм ёқасида тўхташга уриниб, сен шуни англайсанки, гўё сен оргазмдан гиёҳвандсан ва уруғ тўкишнинг спазматик истагини енгиш ҳам гиёҳвандликнинг бошқа шаклини енгиш каби жуда мушкул-оргазмга қанча яқин қолса-уруғ тўкиш, битиришнинг мШИги ҳам шу қадар кучли.

  Оргазмнинг исталмаган оқибатлари:

  *) ШИнинг бирдан тушиши, энди бошқа сен яқин ярим кун-икки кун ичида кучли ШИни бошдан кечира олмайсан.

  *) айниқса ЭрИнинг бирдан тушиши.

  *) РаИнинг бирдан тушиши қисман шунчаки ҳалокатли. Биринчи –иккинчи кунларда РаИ намоён бўлиши чайқалиши кузатилади, (бу РаИни жуда кам бошдан кечирувчиларга хос) лекин келгуси 2-3-4 ҳафталарда тўлиқ сусайиш пайдо бўлади. Ҳаётга қизиқиш нолга яқин бўлади.

  *) айниқса ҳалокатли сусайиш экстатик РаИда (эРаИ)пайдо бўлади-улар бутун 4-6 ойларда рўёбча чиқмай қўйиши мумкин.

  *) СФ ва СҲни йўқотиш истаги бирдан сусаяди, бу эса СФ ва СҲ ва СЭҲ бирдан кучайиши билан чуқурлашади.

  *) кайфият ёмонлашади-сурункали касалликлар зўраяди, шамоллаш, чарчаш, шикастланиш осон пайдо бўлади.

   

  мШИни енгиш бўйича машқ қилиш усуллари:

  1) Мастурбация ёрдамида машқ қилиш жуда самарали. Вазифа шундан иборатки, мастурбация бошидан то ўзингни ушлай олмайдиган ва тўхтатадишинга мажбур бўлган лаҳзагача ўтувчи вақтни узайтиш лозим. Мастурбация ҳар қандай вақтда сен бир зумда қанча керак бўлса, шунча ўз ҳаракатларингни сусайтиришинг мумкин ёки ҳақиқий жинсий алоқада бундай иш жуда мушкул бўлганда тўхтатишинг мумкин.

  2) «Стоп»-машғулот. Ҳамкоринг билан сен шартлашасан, сен унга “стоп”деганда, у дарҳол қотиб қолади ва сен давом эттирмагунингча қотган ҳолда кутиб туради. Агарда сен доимо “стоп” деб гапира олмасанг ёки сенинг оғзинг олат билан машғул бўлса туртки беришнинг бошқа туридан фойдаланиш мумкин-айтайлик, қўл билан танага кучли шапатлаш-“стоп”, оҳиста шапатлаш-“бўлақол”.

  3) Ҳали сен уруғ тўкиш, тугатишга қарор қилмагунча уруғ тўкмасликка қатъий истакка эга бўлиш зарур. Агарда сен оргазмга яқин келганда қуйидагича ўйласанг, ҳеч қандай техник усул ёрдам бермайди: “майлига, бу сафар уруғ тўкаман, мана бошқа сафар эса ўзимни тия бошлайман, албатта”.

   

  Модомики “оргазм” атамаси анча ноаниқ мазмунга эга, ва мен кўп марта ушбу атаманинг турлича ифода қилинишига дуч келдим, ва уни аниқлашни истайман. Ўғил бола учун оргазм белгилари 1) уруғ отиш+ 2) хоҳ алоҳида хоҳ ҳаммаси бирга лаззатланишнинг қатъий хуружини ҳис этиш. Қиз бола учун бу лаззатланишнинг қатъий хуружи+(баъзи қизлар учун) айниқса момишдан суюқликнинг кучли тарзда ажралиб чиқишидир.

  Амалиёт вақтида оргазм ёқасида тўхташ (ОЁТ) кеч ёки эрта бўлсин сен оргазм ёқасида барқарорлик диапазонини билиб оласан. Агар уруғ отишнинг механик истагини ўзгартирса, у ҳолда оргазмга яқинлашиб ва четга олиб қандча истаса шу қадар жинсий алоқа билан шуғулланиш мумкин. Шунингдек анча тез сен шуни ҳис этасанки, шаҳвоний ҳис анча равшан бўлади, уларда кўплаб фарқлар пайдо бўлади ва бу ҳисларни бошдан кечириш истаги оргазмдан ўзини тийиш истаги билан бирга таъсир қилади.

   

  Агарда сен уруғ отиб бўлсанг, унда фақатгина бу сусайишни кучайтириши ва СФда ёпишқоқликни тезлаштириши сабабли СҲ бошдан кечиришнинг кераги йўқ.  Кўринарли натижа умуман йўқ вақтдаги қийин шароитларда РаИ туғилиши ва СҲни йўқотиш бўйича ҳаракатларни амалга ошириш тажрибасига эга бўл-қатъийликни шу тарзда машқ қил. Дарҳол оргазмдан сўнг РаИ оқимини бошдан кечириш мумкинлигини ишга сол-уларга мумкин қадар узоқ вақт диққатни жалб қил.

   

  Кишиларнинг кўп йиллик тажрибаси шуни кўрсатадики, ОЁТ амалиёти агарда сен уруғ отиш механик истагини енгиш бўйича айнан қувончлик истак туфайли уруғ тўкмасанг, агарда ҳар бир муайян вақтда анча интенсив, чуқур ва давомий шаҳвоний ва эротик лаззатни бошдан кечиришни истаганинг туфайли уруғ отмасликни танласанг на физиологик издан чиқишга, на аҳволнинг энг кичик ёмонлашувига олиб келади. Оргазмни тийишда агарда сенинг истагинг уруғ тўкмаслик-қонуний тарзда шартланган бўлса, агарда сен “уруғ отиш мумкин эмас” деб ҳисобласанг, агарда бунда олдиндан сезиб лаззатланишни, лаззатланиш кучайишини бошдан кечирмасанг, унинг ўрнига йўқотишдан ачиниш, қайғуриш, норозилик бўлса, у ҳолда ёқимсиз ҳислар бўлиши мумкин. Бундай ҳолатда физиологик тартибсизлик келиши тўлиқ бўлиши мумкин.

  ШИ, жумладан мШИ ва қШИни рўёбга чиқаришга мувофиқ, ШҲга нисбатан ЭрҲ жозибадорлиги кучая бошлайди. ЭрИ ва ЭрҲ ҳукмрон бўлган бундай жинсий алоқани мен “эротик жинсий алоқа” деб атайман. Эротик жинсий алоқанинг ўзига хос хусусияти оргазм келмасданоқ қўзғалиш интенсивлиги ўсишини тўхтатиш истаги аста секин оргазм ёқасига келиш истагининг ўрнини олишидир – бу анча жозибадор, анча чуқур эротик ҳисларни бошдан кечиришга имкон беради. Бунда шу нарса маълум бўладики, нафақат уруғ отиш, балки оргазм ёқасига келишда ҳам механиклик, спазмалиликнинг анча миқдордаги ҳиссаси мавжуд бўлади. Гиёҳвандликка мойиллик каби ушбу шаклни қувончли тарзда йўқоттиш шунингдек муҳим уринишларни ишга солишни талаб этади, лекин натижага эришилганда, сен механик одатлар устидан эмас, балки ШИ ва ЭрИни идора қилиб оргазмнинг қатъий чегарасигача довур бутун ҳолатлар бўйича сайр қилишнинг тўлиқ эркинлигига эга бўласан.

  Эротик ҳислар жозибадорлиги ошиши одатий жинсий алоқа тўхтатилди деганини билдирмайди. Асло бундай эмас-у ҳаттоки жуда жозибадор, ёқимли ва жарангдор ва эротик ҳислар ва РаИ билан акс этувчи бўлиб қолади.

  Вақти келиб амалиётчи қуйидагиларни фарқлашни ўрганади а) жинсий алоқа билан машғул бўлиш истаги ва б) жинсий алоқа қилишни хоҳлаш истаги  (шуниндек жинсий алоқа қилишни исташ, лекин маълум муддат давомида бу истакни рўёбча чиқармаслик). Бундан ШИни рўёбга чиқаришдан кўра кам бўлмаган интенсив ва чуқур шахвоний ва эротик лаззатни бошдан кечириш мумкин бўлиб чиқади (шунингдек кўп фарқларга эга бўлган).

  қШИни рўёбга чиқариш амалиётида такоммиллаштиришга кўра келгуси ҳайратомиз ўзгаришлар пайдо бўлади:

  1) жинсий алоқа эҳтимолдан узоқ тарзда турлича бўлиб қолади- тегинишдаги оҳиста кўринишлар лаззатланишнинг турлича фарқлари билан келади ва ушбу фарқларни юзлаб, минглаб ҳисоблаш мумкин.

  2) эроген қисмлар истисносиз тананинг барча қисмини қоплайди, чунки шаҳвоний ҳис уларнинг баъзиларида олат/момишдагидан кўра ҳатто анча ўткир, равшан бўлиб қолади. .

  3) тана ҳолати ҳам ғалати тарзда ўзгаради. У энди бошқа толиққан,  (мушакларнинг мунтазам ишлашидан одатий ёқимли мушак чарчоғидан ташқари) сўғин бўлмайди, “ёмон кайфият” каби ҳолатлар бутунлай йўқолади, модомики бу шу қадар табиийки, гўё сен бутун ушбу вақт давомида бир марта ҳам “ёмон холат”ни бошдан кечирмаганлигингни тўсатдан бир ёки икки йил ўтиб ўзинг англайсан! Ҳар қандай вақтда-хоҳ ярим тунда-сен туришга ва бундан лаззатланган ҳолда ўрмон бўйлаб 10 километр югуришга тайёрсан. Агарда жисмоний фаолиятни ўзи рўёбга чиқаришни талаб этувчи қувончли истак бўлса, тана ҳар қандай вақт муҳим мушак қувончини, янгиликни бошдан кечириб ҳаракат қила бошлаши мумкин. Сен эҳтимол бир суткада 16 соатлаб қизиққан нарсанг билан шуғулланишинг мумкин, ва танг оғир ҳолдан тойишдан чарчамайди, жуда тез тикланади.

  Бундан ташқари, тананинг мутлақо яги, ҳайратомуз сезгиси пайдо бўлади-у гўё юқори қувватли сим кбаи жонли тебраниш билан тўлади (бу тимсол эмас, айнан ҳисдир), ва бу тўлалик жуда ёқимли.

  4) тананинг турли қисмларида оргазмни жуда эсга солувчи ҳис туғилади. Мисол учун менда биринчи навбатда бу товонларда, қўлнинг чап бармоқларини орқа тарафида, кейин қўлнинг ўнг бармоқлари тескари тарафида, сўнгра билакларда, куракда (аввал чап, кейин ўнг), қоринда, пешонада ва бошқалар. Бу ҳислар оргазмга шу қадар ўхшашки, айни вақтда ўз фазилатига кўра одатий оргазмдан шу қадар кучли тарзда фарқ қилади, буни мен “эротик оргазм” деб атайман.

  Эротик оргазмлар жинсий органлардаги оргазмлардан тубдан фарқланади:

  *) мутлақо кичиккина ҳам оқибатлар келтирмайди

  *) анча таъсирчан, айни вақтда жинсий органлар оргазмидан кўра анча юмшоқ- олат/момишдаги оргазмдан кўра бу анча равшан тарзда ёқимли.

  *) улар узоқ вақт чўзилиши мумкин-ярим соат, бир соат, ҳеч қандай уринишсиз, кунига бир неча марта.

  *) улар РаИда кучли акс этади – не қадар кучли бўлса-буни вақти келиб эротик лаззат билан РаИ ўртасидаги чегарани фарқлаш мумкин бўлмайди. –тўлқинлар-шитоб билан ҳужум қилгани каби, бирлашгани ва тарқалгани каби улар гўё бири биридан ўтади. Имкон қадар аниқ бўлиб қолади-нима учун эротик ва шаҳвоний ҳислар РаИдан акс садо беради, улар –ягона океан тўлқинлари эмасми, ахир.

  5) англанган туш кўришларнинг (АТ) ва танадан ташқари тажрибалар (ТТТ) нинг анча барқарор тажрибаси пайдо бўлади-“танадан чиқишлар” деб номланувчи тажриба вужудга келади. Чунки бу тажриба айниқса авваллари тўсатдан пайдо бўлганларидан фарқ қилади:

  *) АТ ва ТТТда РаИни туғдириш жуда осон

  *) ҳаммасидан кўра кўпроқ АТ ва ТТТда бошдан кечирилган РаИ бедорлик ёки туш кўришнинг одатий ҳолатларидан кўра анча равшан. Улар осон равишда экстатик сифатларга эришади.

  *) сен АТ ва ТТТда бундай равшан РаИни бошдан кечира олишинг ўз саёҳатингнинг янги қиррасини бошлашга катта имкон беради-бу ҳолатларда сен эскстатик содиқлик, хуш кўриш, очиқлик пайдо қилувчи нарсаларга дуч келишинг мумкин, ва улар билан алоқада бутунлай янги РаИ тажрибасига эга бўлишинг, ҳисларни олиб, РаИ дунёсиннг янги доираларини очиб ушбу нарсалардан ўрганишинг мумкин.

  6) диққатни жамлаш анча қатъий ва қувончли бўлиб қолади.