Türkçe change

Error

×

Genel Bilgiler

Main page / Ana Sayfa / Seçilim-2005. Açık Şuura Giden Yol / Hisler / Genel Bilgiler

Contents

  Kısmın içeriği:

  05-01-01) Genel bilgiler.

  05-01-02) Zevk.

   

  05-01-01) “Hisler” kelimesiyle ben, ancak, “fiziksel hisler” olarak da adlandırılan algıları belirteceğim. Günlük dilde “hisler” kelimesiyle çoğu zaman sadece fiziksel hisleri değil, fakat fikirleri, duyguları, arzuları da bu kelime ile adlandırırlar, bu da kendi algılarda tam bir karışıklığa, aptallığa getirmektedir.

  *) Hislerin sabitliği ve önceden tahmin edilebilir olması o kadar yüksektir ki, ayrıca “fiziksel beden” gibi birşey daha akıl edilir, aynı zamanda duyguların, fikirlerin ve arzuların büyük hareketliliği ve az tahmin edilebilirliği “duygular, fikirler ve arzular bedeni”nin akıl edilmesine getirmiyor. Eğer “gözleri açmak” hisler toplamının arkasından “başı eğmek” hisler toplamı geliyorsa, “karnı görmek” hisler toplamı ortaya çıkar. “Parmağı, karına doğru hareket ettiriyorum” arkasından, “parmağın karına dokunduğunu görüyorum” olduğu zaman, “parmağın karına dokunması” geliyor.

  *) Hisler toplamını büyük gruplara ayırtetmek kolay: görme, işitme, koklama, tat, “bedensel his”, “cinsel uyarım” v.s., bunlar da birçok küçük gruplara ayırtedilir (çoğu zaman oldukça sembolik olarak), mesela, “bedensel his” toplamında “açlık”, “susuzluk”, “acı” ve saire ayırtedilir.

  *) Bedensel hislerin tezahür alanının sınırlarını “görünür bedenin sınırları” olarak belirtirler. Kederlenmeleri giderme ve ES’leri yaşama pratiği sonucunda görünür bedenin sınırları dışında olan hisler meydana geliyor. Özellikle parlak bir şekilde bu, “emin olmayı” devreli algılama pratiklerinde tezahür eder (yani, mekanik ayırtedici şuurun katı pozisyonunu sarsma esnasında, esinli ayırtedici şuurun tezahürü esnasında) – mesela, “nehirler-değil, dağlar-değil” pratiği sonucunda, bedenin görünür sınırlarının çok uzağında – bir ağaç tepesinde, bir dağın bütün yüzeyinde v.s. – bedensel hisler bölgesi meydana gelebilir. “Boşluk alanı” hisleri, “fiziksel beden” hislerinden çok daha net olabilir.

  *) ES’lerin tezahür edilmesi sonucunda “fiziksel heyecanlar”[yaşantılar] (FH) olarak belirtilen yeni hislerin çok büyük bir alanı ortaya çıkıyor. Onların spektrumu çok büyüktür (onlardan bazılarının sıralanması “Esinli Algılar Listesi” kısmında verilmiştir) ve onlar ES’ler ile rezonans eder.

  *) Her insan hemen hemen aralıksız olarak ND veya NF yaşar ve, bundan dolayı, onun hayatının hemen hemen tümü, yoğunluğu ve sürekliliği yaş ile artan “negatif fiziksel hisler” (NFH) içinde geçer. Bunun yanısıra, yaş kendi kendine bir önem taşımaz, ND’ler içinde geçirilen zamanın birikimi önem taşır. NFH’lere, bizim “bedensel uyuşukluk”, “bedensel ağırlık” olarak adlandırdığımız hisler, nahoş bir uykulu hal, çeşitli hastalıklı hisler ve, sonuç olarak, gelişen hastalıklar, dermansızlık ve, “fiziksel bedenin daha hayattayken çürümesi” dediğimiz tezahürlerle eşlik edilen ölümün olağan şekli, aittir.

  Eğer ND yerine sen ES yaşamaya başlıyorsan, o zaman, yaş ilerledikçe NFH sadece zayıflıyor ve tamamen yok oluyor, yerini “esinli fiziksel hislere” (EFH) ve FH’lere bırakarak. Bunun yanısıra, bundan önce var olan hastalıklar, genellikle, yavaş yavaş zayıflıyor ve hatta tamamen yok oluyor – bunlar arasında “tedavi edilmez” sayılanlar dahi. EFH’lere, “kassal sevinç”, dinçlik, “bedensel tazelik”, “canlılık”, “bedensel zevk” v.s. aittir.

  *) “Bedensel zevk” hissini, üstün mutluluk halinin esinli algısıyla karıştırmak kolay, çünkü onlar sık aynı zamanda (senkron olarak) tezahür eder. Bu algıların tezahür etme yoğunluğu ve sıklığı arttıkça, onları ayırtetmek kolay oluyor.

  *) ES’ler gibi, EFH’leri de aralıksız yaşamak ve hiçbir zaman NFH’leri yaşamamak mümkündür. Bunun yanısıra, ben, birşeye çarpmaktan, kesiklerden v.s.’den meydana gelen fiziksel ağrı hislerini burada ayrıntılı bir şekilde ele almıyorum, fakat “cıvık” bir üstün mutluluğun en ilk tecrübelerinin böyle bir fiziksel ağrının dahi, istenmeyen bir his olarak kalsa da, sıradaki üstün mutluluk fışkırmalarına getirdiğini belirtmek istiyorum, yani böyle hisleri yaşamak sevinçli arzusu meydana gelmiyor, onları durdurmak sevinçli arzusu meydana geliyor. ND’leri kusursuz giderme tecrübesi, fizksel ağrı ve ND’lerin hiç de “kaçınılmaz olarak bağlı” olmadıklarını, sadece fiziksel ağrı meydana geldiğinde güçlü ND’ler yaşamak için çok kuvvetli bir alışkanlığın mevcut olduğunu gösteriyor. Fakat bu alışkanlığa son verilebilir. Mümkün olduğu kadar güçlü bir fiziksel ağrı, hatta ekstatik ES’lerin dahi yaşanması için aşılması imkansız bir engel değildir.

  *) Bir sıra his, ancak onların yanısıra ND yaşamak alışkanlığı mevcut olduğu için, şüphesiz negatif sayılmaktadır. Fakat, mesela, 7 dereceye varan yoğunlukta bir açlık hissi net bir şekilde ES’lerle rezonans eder, tabii, eğer bunun yanında alışılmış olarak açlıkla ilgili olan ND’ler kusursuz gideriliyorsa. Aynısı, mesela, işeme arzusuyla eşlik edilen dolu bir sidik torbası hissi için de doğrudur (eğer o, ondan sonra NFH’lerin başladığı bir yoğunluk seviyesini geçmiyorsa) – o da hem EFH, hem de ES’ler ile rezonans eder. Aynı şey, birçok diğer hisler için de doğrudur.

  *) ES’ler ile, “fiziksel aktivite” (FA) sevinçli arzusu olarak belirtilen sevinçli arzular toplamı parlak bir şekilde rezonans eder. İnsanlar, FA sevinçli arzusunu çok nadir yaşar, çünkü, birincisi, hemen hemen aralıksız olarak ND, NF yaşamakta, ikincisi de, “nasıl antrenman yapmalı”, “sağlıklı yaşam tarzını nasıl sürdürmeli” hakkındaki mefhumların zincirleriyle sarılmış bulunmaktalar. İnsanlarda, ancak FA sevinçli arzusunun EFH’lere getirdiğine, aynı zamanda FA mekanik arzusunun kaçınılmaz olarak travmaların sıklaşmasına, ND’lere, NFH’lerin atmasına getirdiğine dair bir açıklık yoktur.

  *) Aralıksız veya hemen hemen aralıksız ES ve EF yaşayan bir insanda FA sevinçli arzusu bazen çok sık ve yoğun tezahür edebilir, bazen de aylarca tezahür etmez – bunun yanısıra (beslenme karakterinden bağımsız, eğer o sa’lara uygun olarak yapılıyorsa), NFH payı her halükarda azalıyor, EFH payı ise artıyor ve beden hep daha ve daha güzel, cinsel açıdan çekici, duyarlı oluyor.

  *) Beslenme ile ilgili sayısız mefhum mevcuttur. Oysa EFH payı artıyor, NFH payı da düşüyor ancak eğer sen sevinçli olarak istediğin şeyleri yiyorsan, bunun yanısıra, tabii, kederlenmeleri gidererek. Gıdanın terkibine, beslenmenin grafiği ve hacmine NFH ve EFH payı bağlı değildir. Burada zorluk (birçok diğer arzuları gerçekleştirmede de olduğu gibi), yemek için mekanik ve sevinçli arzuyu ayrtetmeyi öğrenmekten ibarettir (arzulara dair bölüme bak.).

  *) Bir takım hisler, ES’ler ile şu anda rezonans eder, bazıları – etmez. Bunu ayırtederek, biz, esinli faktör olan, yani ES’lerle rezonans eden, hisler toplamlarını oluşturabiliriz (mesela, belirli ES’lerle sık rezonans edecek müzik, resim, fotoğraf, hareketler v.s. koleksiyonunu seçip oluşturmak mümkün).

  *) “Fiziksel beden”in bir takım tezahürlerinin şüphesiz nahoş olduklarını sanmaya alışılmıştır. Mesela, ter kokusunun her halükarda nahoş olduğu sayılır, ancak bu öyle değildir – insan, ne kadar daha sık ve daha yoğun bir şekilde ES yaşıyorsa, onun bedeninin bütün kokuları ve tatları o kadar daha hoştur. Belirli yatkınlıklara (ve ND’lerden önemli bir hürriyete) sahip olunduğu zaman, insanın beden kokusundan onun asıl hangi ND’leri yaşadığı hakkında oldukça kesin tahminler yapmak mümkün, üstelik tepki zamanı çok kısadır – insan, güçlü bir ND yaşadı mı, artık birkaç dakika sonra onun bedeni nahoş kokmaya başlar.

  Sıradan rüyalarda veya sabit olmayan “bilinçli rüyalarda” (BR) hisler yayınık, sabit değildir. Fakat sabit, parlak ES’lerle eşlik edilen BR’lerde  ve “bedendışı algılarda” (BDA) (başka türlü “bedenden çıkma” da denen algılar) hisler muhafaza edilir ve hatta daha çeşitli, daha net, daha parlak, daha taze olur, ES’lerle daha çok rezonans eder ve “uyanıklık” halinde olduğundan daha az sabit değildir. Mesela, bedenden çıkınca sen karlı bir dağ tepesinde, soğukta kendini bulabilir ve tamamen olağan bir soğukluk hissini yaşayabilirsin, fakat, bunun yanısıra, “donma” NFH’si ve diğer NFH’ler meydana gelmiyor. O zaman “rüyalar dünyası”nın bir “hayal”, “gerçekdışı” bir şey olarak yanlış yorumu duruyor ve bunların, ES’lerde seyahat imkanları sınırsız, tükenmez olan tamamen gerçek, eksiksiz dünyalar olduğu açıklığı meydana geliyor. Bunlar, tarif edilemez güzellikte, merak uyandırıcı, çeşitli dünyalardır ve oraya, parlak ES yaşamayan, ND yaşamayı ve pis kokulu kederlenmeler kümesinde çürümeyi seçen biri için prensip olarak giriş yoktur.

  *) Uzun süren ve alışılmamış bir yoğunlukta olan ekstatik ES’ler esnasında, yoğun bir zevk hissi yanında, özel bir tahammül edilmezlik, özgül bir “yorgunluk” hisleri meydana geliyor; bu “yorgunluk”, “benim bedenim böyle algılara henüz hazır değildir” gibi fikirlerle, ara vermek, bedeni böyle hislere yavaş yavaş alıştırmak arzusuyla rezonans eder. Kısa bir zaman için hatta humma efektleriyle, “içten yanma” gibi olağan dışı hislerle yüksek bir ateş dahi çıkabilir. Ben bu hali “fiziksel transformasyon” (FT) olarak belirtiyorum. FT’nin bir hastalıktan karakteristik farklılıkları:

  1) yüksek ateş ani olarak, “keyfin kötüleşmesi” olmadan, ortaya çıkıyor;

  2) doktor, muayene esnasında, hiçbir sağlık bozulmasını bulmuyor, bütün parametreler (sıcaklık dışında) normlara uyar;

  3) birçok FA sevinçli arzusu, birçok EFH. Yerinden fırlayıp ormanda koşmak istenir, fakat bunu yapmak teşebbüsünde bedenin, yüksek bir ateşi olduğu zamanki gibi zayıf olduğu çıkıyor;

  4) yüksek ateş tuhaf bir şekilde ES’lerle net olarak rezonans eder;

  5) ES’ler artınca, “yüksek ateşli hisler” de artıyor;

  6) aşırı bir açıklık, kederlenmelerden hürriyet;

  7) ES’ler çok kolay, neredeyse kendiliğinden doğurulur;

  8) yüksek ateş neredeyse aniden, yavaş yavaş bir “iyileşme” olmadan, geçiyor.

   

  Daha az yoğun FT’ler, ateşin hissedilir bir yükselmesi olmadan ya da tamamen onsuz, geçer. Genellikle yüksek ateş FT tecrübelerinin ancak ilk on tanesi için özgüdür. “İçten yanma” hissi, ateş ne kadar daha yüksekse, o kadar daha yoğundur ve bedenin ES’lere adapte olma hızı o kadar daha yüksektir, onun için ben, istenmeyen sonuçlar korkusundan dolayı onu (ateşi) düşürmemeyi, sevinçli arzulara yönlenmeyi tavsiye ediyorum. Genellikle ateşin artmasını ateş düşürücü ilaçlarla durdurmak sevinçli arzusu, ateş 39.5 dereceyi aşıyorsa, meydana geliyor. FT sonucunda yoğun ve uzun süren ES’lerden özgül bir “yorgunluk” hisleri kayboluyor, “şeffaflık”, tazelik, “bedensel coşku” ve “bedensel zevk”in (ki bunlar farklı algılardır) şaşırtıcı hisleri artıyor.

  *) BR içinde birkaç günü ve hatta birkaç haftayı eksiksiz yaşamak mimkündür – tasviri tam bir kitabı oluşturabilecek çok dolu bir hayat ile, aynı zamanda uyanıklık dünyasında sadece birkaç dakika geçer. Bu gözlemi, fiziksel transformasyondan sonra hayatın yoğunluğunun, keşiflerle, ES’lerin yeni renkleriyle dolu olmasının hissedilir bir şekilde artmasıyla karşılaştırmak mümkün. Bir saat içinde, bundan önce bir günde yaşadıklarının daha fazlasını yaşamaya başlıyorsun, ki bu, raporlardan görülmektedir. Buna dayanarak, “zamanın sürekliliğinin” ilk sırada “fiziksel bedenin” durumuyla koşullanmış olduğu sonucu çıkarmak mümkündür – hislerin terkibinde NFH ne kadar daha az ve EFH ne kadar daha çok ise, senin hayatın o kadar daha dolu oluyor.

  *) Zayıf NFH’leri, aynen ND’leri giderdiğin gibi, gidermek mümkündür. Antrenmanlar devam ettikçe, sen daha güçlü NFH’leri gidermeye öğreniyorsun, ki onlar da, ND’ler giderildikçe ve ES’ler yaşandıkça, hep daha seyrek ortaya çıkar. Mesela, ES’ler içindeyken, sen birkaç saat boyunca “rahatsız bir poz”da bulunabilirsin – yani, sıradan (yani, Nd ve NF yaşayan) bir insanda birkaç dakika içinde bile NFH’lerin meydana geldiği bir pozda ve, bunun yanısıra, EFH’ler sende kesilmez, NFH’ler ortaya çıkmaz. ND’ler giderildikçe ve ES’ler (özellikle, ekstatik nitelikte) yaşandıkça, bedenin canlılığı, dayanıklılığı muazzam bir şekilde artıyor – eğer bundan önce sen yarım saatlik bir yürümeden sonra yoruluyorduysan, şimdi artık ister bir gün, istersen daha fazla, dağlarda çok hızlı yürüyebilir/koşabilirsin, bunun yanında da, kassal yorgunluğa bakmadan, hem parlak EFH, hem de hareket etmek, FA’dan zevk duymak sevinçli arzusunu yaşamaya devam ederek. Sevinçli arzuların gerçekleştirilmesinden sonra, böyle, çok fazla gibi gelen “aşırı yüklemeler”den sonra, kassal yorgunluğun çok fazla olabileceğine rağmen, NFH’ler meydana gelmez. “Kassal yorgunluk” ve NFH’lerin tamamen farklı olaylar olduğu açıklığı meydana geliyor ve, aşırı bir kassal yorgunluk halinde, yerden kalkmaya bile gücün olmadığı zaman, çok güçlü EFH’ler yaşamak mümkündür. Yüklemelerden sonra yenilenme çok hızlı oluyor.

  *) FA sevinçli arzuları (sevinçli arzuların tezahür etme kurallarına tamamen uygun olarak) zayıflamaz, eğer senin şu an onları gerçekleştirmek imkanın yoksa, ve, hatta eğer sen yarım yıl boyunca günlerdir bir sandalye üzerinde oturmak zorundaysan bile, kendini, sanki ormanlar, kırlar, dağlarda koşmuşu gibi, aynı fevkalade güzel hissedeceksin ve bedensel zevki yaşayacaksın. Onun için, yatağa mahkum kolsuz ve ayaksız bir sakat olarak dahi, sen bedensel zevki, EFH’leri, dinçliği, kassal sevinci aralıksız yaşayacaksın.

  *) Sen, eğer direkt şimdi bu faaliyetin tamamı boyunca böyle hisler için sevinçli arzu olduğu için değil de, “sağlıklı bir yaşam tarzı” hakkındaki mefhumlardan hareket ederek, yoga, spor, herhangi bir diğer fiziksel faaliyet ile uğraşıyor, bir takım uyku, beslenme v.s. rejimlerini takip ediyorsan, bu halde EFH’ler zayıflayacak, NFH’ler de artacaktır. EFH’ler her zaman kusursuz bir FA yanında tezahür eder (yani, her anda bu FA için sevinçli arzu olduğu zaman).

   

  05-02-02) Zevkin fiziksel yaşantısı en kolay göğsün ortasında, boğazda ve kalp bölgesinde meydana gelir – 10-20 santimetre çapında bir halka şeklindeki lekeler halinde, üstelik zevk, lekelerin ortasına doğru “koyulaşıyor”. Zevkin üretilmesiyle ve de kederlenmeleri giderme ve ES’leri üretme pratiğinin devam etmesiyle, zevkin hep daha ve daha net bir şekilde tezahür ettiği bedenin yeni bölgeleri meydana geliyor – dirsek bükümleri, bilekler, ellerin tersi, ayak tabanları v.s.

  Zevkin direkt olarak doğurulması etkili olmayabilir, çünkü zevkin onlarda ancak kısmen mevcut olduğu oldukça bulanık hisler meydana geliyor ve genel olarak yorgunluk çabuk başlıyor. Bu, zevki yaşama tecrübesinin az olmasıyla ilgilidir ve, herhangi fiziksel gerilimlerle tamamen ilgili olmayan bir zevki doğurmak yerine, ben, sanki zevki “içimden sıkarak çıkarıyorum” gibi, kendim bunun farkında olmadan, gerilmeye başlıyorum. Onun için zevki üretmenin optimal yöntemine “dikkat ve öbceden tatma ile eşlik ettirme” denir – zevk, ES’ler veya EF ile rezonans sonucunda meydana gelir gelmez, ben, onu incelemek için önceden tatmayı yaşayarak, dikkatimi bu his üzerinde yoğunlaştırıyorum. Eğer ilk tezahür ettiği bölgeden zevk yan bölgelere doğru ilerlemeye başlıyorsa, ben onu dikkat ile eşlik ettirmeye devam ediyorum. Zevk, üzerinde dikkati yoğunlaştırdığım yerde artıyor, onun ben seçebilirim – bedenin hangi kısmını geliştirmek.

  Zevk, bedenden çıkan altın renginde bir ışıma imajıyla kuvvetli bir şekilde rezonans eder, ancak bu durumda da bu imajı doğrudan doğurmak değil de, onu, zevk ile rezonans sonucunda spontan olarak meydana geldiği zaman, dikkat ile desteklemek amaca uygundur – o zaman bu, desteklemesi yoran belirsiz bir imaj değil, üzerinde yoğunlaşması hem onun kendisinin, hem zevkin kuvvetlenmesine getiren gayet net bir imajdır.

  Zevkin incelenmesi, onun üretilmesi, tasvirleri ikinci kitaba girmiş bulunan başka son derece ilginç araştırmalarla rezonans eder ve mantıksal olarak onlara bağlıdır (yani, değerli bir bağı oluşturur), onlar birbirini tamamlamaktadır.

  ES’lerin spontan olarak zevkin meydana gelmesine getirdiği gibi, bunun tersine, zevk de ES’lerin spontan fışkırmalarına getirir – hem doğrudan, hem de “zevk” => “yeni keşifleri önceden sezme”, “onun güçlenmesini, yeni ES’lerin tezahür etmesini önceden tatma” => “ES” zinciri üzerinden.

  Zevkin yaşanması, doruksal fışkırmalarla eşlik edilir, ki bunlar esnasında bütün bedeniyle “silkinmek” için çok büyük bir istek var, bu hareket otomatik bir şekilde gerçekleşiyor ve bu “silkinme” esnasında sırtın aşağısından yukarıya doğru yoğun bir zevk akımı geçer. Ancak hemen ondan sonra zevkin bir gerileme süreci başlıyor ve bu, yarım gün de, tam bir gün de sürebilir. Orgazma tam bir benzerlik, onun için ben, zevk dalgalarına olan ilgiyi tatmin edip, bu “silkinme” işini bırakmayı veya onu daha seyrek yapmayı tavsiye ediyorum, ki sonuçta zevk, koyu, yoğun, renklere zengin oluyor, birkaç saat boyunca, durmadan, sürebilir ya da tamamen aralıksız olabilir. Sen, uzun süre “boşalmadan”, zevki yaşamaya alıştığın sürece, o, bedenin yeni bölgelerini kaplamaya başlıyor ve çoğu zaman öylesine yoğunlaşıyor ki, hatta zevk olarak artık hissedilmiyor bile, daha çok tatlı kuvvetli bir gerilim olarak hissedilir – bu gerilimin gitmesi için bir seri fiziksel transformasyon gerekir, ve gene de o, hoş, tatlı bir his halinde kalarak, bir rahatsızlık vermez. “Orgazmın sınırnda” uzun süre – mesela, birkaç saat boyunca – bulunmalardan sonra meydana gelen “orgazmlar”, bunun öncesinda zevkin öylesine yoğun dalgaları gibi gelen o zayıf dalgalara asla benzemez – bu, sadece sırtın üzerinden geçen bir zevk akımı değil, fakat karnı da, göğsü de büyük bir kuvvet, parlak bir zevk ile kaplayan çok güçlü bir akımdır.

  “Orgazmın sınırında” uzun süre tutunma esnasında hareketsel ve psişik bir aktivite için muazzam güçte bir arzu meydana geliyor, sanki bir zaman biriminde sen artık eskisinden 5 kat daha fazlasını yaşayabilir ve yapabilirsin gibi bir hali yaşıyorsun. Hummalı tabaka biraz sonra yok oluyor, özellikle eğer sen hareketlerini hemen kontrol altına alıyorsan, hayatın yoğunluğu ise kalıyor.