Norwegian Bokmål change

Error

×

Psykomatika

Main page / Uungåelighet av lyst opp verden / Psykomatika

De har lovet overføring, men de ga oss bare en buss.

Innhold

  Ja, dette er akkurat ”psykomatika” og ikke ”psykosomatika”:)

  Det er interessant hva skal skje hvis jeg prøver å skape en spesiell type matte, noe liknende på ”psykisk algebra” som skal beskrive regler av et psykisk liv. Jeg ønsker å prøve dette bare for moros skyld.

  *) Enhver størrelse er en viss begivenhet som er tilgjengelig for vår oppfatning. Hvis jeg skriver а eller b, så er dette ikke ulike tall men ulike begivenheter.

  *) Det finnes et uendelig antall ulike tall og det finnes et uendelig antall begivenheter.

  *) En begivenhet som står til høyre for et tegn → betegner et resultat av begivenheter som står til venstre for dette tegnet.

  *) Et tegn av tilføyelse betyr en konsekvent rekkefølge av begivenheter.

  *) I tilfelle to begivenheter er like, så betyr det at de har de samme konsekvenser

  *) а + b ≠ b + а

  Det er lett å overbevise seg i dette ved å ha forestillt seg hvor forskjellige begivenheter skal skje i en situasjon når en jente sier til en gutt ”jeg er lei av deg” og så ”jeg opplever sympati til deg” og i en situasjon når hun sier disse uttrykk i omvendt rekkefølge. Den første situasjon skal ende med det at gutten skal sannsynligvis oppleve tilfredshet. Den andre skal føre til det at gutten skal gå vekk etter å ha opplevd fornærmelse.

  *) Et tegn av multiplisering betyr at to begivenheter har skjedd samtidig.

  *) аb = bа

  Dette er helt forståelig, siden to begivenheter skjer samtidig, så er den ene synkronisert med den andre og vi betegner begge med samme tid.

  *) En koeffisient foran betegnelse av en begivenhet betyr antall gjentagelser, dvs а+а er det samme som 2а

  *) La oss ta i bruk en term ”veldig negativ reaksjon” og betegne den som – 1.

  *) En nokså stor sum av hvilke som helst begivenheter er lik 1. Dvs:

  nа → 1  med hvilken som helst nokså stor n

  Det er nok å forstå dette. Hvis en eller annen begivenhet utføres ti eller tjue ganger på rad, så skal en normal person oppleve irritasjon, tretthet, raseri, aggresjon (til og med hvis du gjentar et uttrykk ”jeg elsker deg” tjue ganger. Det kreves sikkert ulik antall gjentagelser for ulike situsjoner for å kunne oppnå en negativ reaksjon.

  *) Et resultat av begivenheter samt deres sum eller resultat av multiplisering kan være forskjellige i ulike tidspunkter. Hvis man opplever tilfredshet eller irritasjon, så skal hans reaksjon på de samme begivenheter være forskjellig. Dermed spiller ens tilstand også en avgjørende rolle i bestemmelse av et resultat av tilføying eller multiplisering. En slik tilstand skal merkes med hakeparentes og skal kalles ”mudul”:

  [A](а) → c

  [В](а) → d

  *) Fravær av reaksjon skal merkes som null – 0.

   

  Hva skal jeg gjøre videre? Dette er alt for i dag. Jeg har ingen mer interesse. Jeg skal skrive neste artikkel.