Norwegian Bokmål change

Error

×

Min mor var glad…

Main page / Uungåelighet av lyst opp verden / Min mor var glad…

Innhold

  Denne historie gjentas så ofte at jeg måtte sikkert publisere en undersøkelse om dette. En jente skriver til meg og forteller noe liknende: ”moren min var glad for det at jeg ble tatt opp til universitet”. Når jeg får høre noe lignende, så spør jeg (og vet hva for et svar jeg skal få): opplever moren din glede? Og hvilke andre LoO opplever moren? For det er jo umulig å oppleve en eneste LoO, ikke sant? For LoO gjenklanger jo med hverandre.

  En jente begynner å tenke litt. Etter en halv minutt sier hun at mamma opplever også andre LoO. Etter å ha sagd dette, velger et menneske mellom aggressiv forsvar av sin mor eller tvil i det at moren opplever egentlig noen LoO. Velger man aggressiv forsvar, så kan du slutte å kommunisere med dette menneske. Jo lengre du skal snakke med et aggressiv menneske, jo mer aggressiv man skal bli. Samtale skal fortsette på denne måte:

  – Hvilke LoO opplever moren din?

  – Ømhet…

  – Noe mer?

  – … Sympati…

  – Greit. Betyr det at hun opplever glede, ømhet, sympat og ..sikkert en følelse av skjønnhet?

  – …Ja.

  Så sier jeg følgende.

  – Hvis din mor opplever så mange ulike LoO, så betyr dette at hun har erfaring av oppleverlse av LoO. Hvis et menneske som har erfaring av opplevelse av ulike LoO blir fortalt om utvalg av oppfatninger, om mer intensiv opplevelse av LoO samt om fjerning av negative emosjoner og dogmer, så skal dette menneske forholde seg positivt til dette. Hun kan sikkert uttrykke skepsis og tenke at det er umulig å fjerne NE. Hun kan la være å gjøre noe. Hun kan gjøre hva som helst UTENOM AGGRESJON. Et menneske som har erfaring av opplevelse av LoO skal aldri oppleve aggresjon i forhold til en ide om utvalg av tiltrekkende tilstander. Dette er umulig. Skal moren din få vite om din kommunisering med andre praktikanter, så skal hun ikke forholde seg aggressivt til dette.

  Etter å ha diskutert om dette din samtalepartner sitter stille. Det er ingen vits i å spørre ham videre. Alt er forstått. Jeg spør henne ”har du prøvd å fortelle sin mor om Utvalg?”. Hun svarer ”jeg har prøvd litt…”. Forstår du ikke hennes svar, så kan du prøve å fortelle om Utvalg til sin mor. Gi henne lenke til min bok, men pass på aggresjon fra hennes side.

  Hvis vi ser på dette spørsmål fra en annen side, så skal det sikkert ikke oppstå likegyldighet til mine ideer hos et menneske som opplever LoO minst av og til.

  Men en konsepsjon om ”morens glede” er så sterk at det er nesten umulig å fjerne den. Det er sikkert klart at dette er ikke glede. Dette er noe langt fra glede. Dette er som oftest tilfredshet (jeg skal ha mindre problemer nå som hun er opptatt), stolthet (min datter studerer på universitet), skadefro (hennes venne klarte ikke å studere der), grådighet (hun skal finne seg en rik gutt), selvtilfredshet (Jeg klarte å oppdra en så klok jente), tilfredshet av en sadist (alle mine strenge handlinger i forhold til henne var ikke forgjeves), sørgelighet (andre slektninger ville ha være glade også).

  – Men kanskje hun har opplevd glede da jeg sa dette til henne? – Hun prøver sin siste sjanse.

  – Ja, dette er kanskje sant. Vi kan sjekke dette.

  – Hvordan kan vi gjøre det?

  – Dette er enkelt. Har hun opplevd glede da du har sagd dette til henne, så blir det nok å gjenta de samme ord når hun skal være i godt humør igjen. Og da skal hun sikkert oppleve glede igjen. Du kan spørre henne om hun opplever glede eller ikke. Sier hun ja, så fortell henne om en mulighe til å fjerne NE og oppleve LoO oftere. Se på hennes reaksjon og du skal forstå alt.

  Det viser seg som oftest at klarhet oppstår før utføring av eksperimentet. Enhver menneske kjenner sine mor godt nok.

  Ingenting hindrer dette menneske til å fortelle om den ”glede” hennes mor har opplevd.

  Folk liker å bruke ord ”øm”, ”pent” osv. Folk liker å lyve til seg selv og tro på det at alle opplever lyste opp oppfatninger. Det er nok å utføre noen enkle eksperimenter for å få bort denne løgn.

  Jeg skriver til hver nybegynner nesten det samme i løpet av flere år. Jeg anbefaler å undersøke noen bekjent eller slektning på en følgende måte:

   

  1) gi en beskrivelse av hans tiltrekkende egenskap (f.eks. ømhet)

  2) gi et eksempel på fremvisning av denne egenskap (f.eks. han kysser mine føtter ømt)

  3) tilby to-tre mulige fortolkninger av oppførsel av et annet menneske som handler på den samme måte med sin jente (f.eks.): a) han ønsker å imponere henne, b) han gjør dette pga en følelse av plikt, c) han gjør dette for å få noe fra henne.

  4) forklar hvorfor har du valgt den ene fortolkning blant andre

  5) gjennomfør en undesøkelse – si ham at det spiller ingen rolle for deg om han gjør dette eller ikke. Se på hans reaksjon.

   

  NESTEN INGEN av nybegynnere har utført denne oppgave godt nok. I det verste tilfelle nybegynner har sluttet å kommunisere med meg. I det beste tilfelle man har prøvd å skifte emne. Man var ikke interissert i dette spørsmål. Dette er sikkert nokså forutsigelig og åpenbart. Han har sikkert ønsket å snakke om karma… Og jeg er interissert i det å bli kvitt løgn.

  Det er interessant at de som støtter slike verdier som familie, høflighet, plikt forholder seg veldig negativt til denne undersøkelse. Men dette er jo paradoksalt. Hvis du er et menneske som planlegger å ha familie og barn, så må ærlighet og klarhet være det viktigste for deg! Du skal jo inngå ekteskap med et menneske som du skal ha barn med. Du skal oppleve plikt til å ikke ha samleie med andre mennesker. Forestill seg hva for en mareritt du skal oppleve i tilfelle du skal ikke undersøke grundig nok sin fremtidig ektefelle. Dette er jo selvmord! Hvis du er en forelder som har barn som skal arve alle disse verdier, så fortjener du å bli kalt en forbryter i tilfelle du ikke lar sine barn få vite om Utvalg av oppfatninger (minst den del som forteller om fjerning av tilføyelser, løgn og om undersøkelse av mennesker).

  Jeg blir ofte beskylt i det at jeg prøver å ødelegge familier. Jeg har også hørt at noen ønsker å dømme meg for det at jeg bryter en russisk lov som forbyr oppfordring til å nekte å utføre sine sosiale forpliktelser. For det første jeg synes at denne lov er idiotisk. Jeg sier dette åpenbart. Undertrykkelse av ytringsfrihet er en egenskap av diktatur. For det andre jeg oppfordrer ikke til ødeleggelse av familier fordi at jeg bryr seg ikke om disse ubetydelige ritualer. Jeg oppfordrer folk til mer klarhet, frihet fra dumhet. Ettersom 100% av alle familier er oppbygd på dumhet og uærlighet, blir det ikke så rart at en person som er interissert i Utvalg av oppfatninger skal ikke ha en familie.

  Dette har minnet meg en annen historie:

   

  ”Pilat har sagt dette på gresk:

  – Har du ødelagt kloster og oppfordret folk til dette?

  Fange har blitt merlivlig og har også sagt følgende på gresk:

  – Jeg, igemon, har aldri planlagt å ødelegge kloster og har aldri oppfordret noen til dette.

  – Mange forskjellige mennesker kommer til byen for helg. Det er blant disse magikere, astrologer, spåmennesker og mordere, — sa anklager. Du er eksempelvis en løgner. Det er skrevet klart her: du har oppfordret folk til å ødelegge kloster. Det er vitner til dette.

  – Disse snille mennesker har misforstått alt jeg har snakket om. Jeg frykter at denne misforståelse skal vare for veldig mange år. Det hele skjedde pga at han har skrevet mine ord feilaktig. Jeg har en gang sett på hans notater og ble forbauset. Jeg har ikke sagt et ord av noe han har skrevet der!

  – Og hva har du sagt til folket om kloster?

  – Jeg, igemon, har sagt at den gamle kloster skal falle og en ny kloster av sannhet skal oppstå. Jeg har sag dette slik at de kunne forstå dette.”

   

  Og jeg prøver å uttrykke seg veldig klart. Men hvem skal undersøke alt dette? Hvis mannen oppdager at hans ektefelle spør ham og gjør noen ubehagelige konklusjoner og deres samliv skal snart vært over… hvis foreldre-sadister (altså alle foreldre) oppdager at deres tidligere lydig barn gjør noe ubehagelig, så hvem skal være en fiende? En som har oppfordret dem til å være ærlige er en fiende.