Norwegian Bokmål change

Error

×

Kjærlighet kan oppstå i hvilken som helst alder

Main page / Uungåelighet av lyst opp verden / Kjærlighet kan oppstå i hvilken som helst alder

Jeg hadde en bekjent spekulant Akula. Han har slått sin kone med et spadets håndtak. Han ga hennes hårvask til sin veninne. Han har drept katten. Han har laget henne mat bare en gang. Kona har gråtet hele natt pga ømhet til ham. Hun har sendt konserver til Mordovia i løpet av ni år. Hun har ventet på ham…

S. Dovlatov: ”Kompromiss”

Innhold

  Et ord ”kjærlighet” har ikke en fast betydning akkurat som mange andre. Herfra følger det dumhet knyttet til dette ordet. Hvordan skal vi forstå om noen sier sannhet når han sier at han elsker noen?

  En mor som slår barnet og tvinger ham til å spise noe utiltrekkende, altså en mor-sadist sier til alle at hun handler pga sin kjærlighet til barnet. En full ektemann som har slått sin kone klemmer sin hund og sier at han elsker hunden. Men så slår han den i hode. Koner som ”elsker” sine ektemenn kan opplever veldig sterk hat og sjalusi. Det er så rart at sjalusi regnes for en del av kjærlighet. Sjalusi!! Dette er en giftig blanding av aggresjon, selvmedlidenhet, fornærmelse, et ønske til å eie noen, et ønske til å drepe (også sin ”elskende”). Tyder alt dette på kjærlighet? Dette eksempel er kanskje det mest åpenbar av alle. Dette viser at folk vet ikke hva LoO er.

  I går en morda har kjøpt mandariner før en tur til Everest. Det stod en nepalsk jente like ved vei og solgte dem. Det er så godt å spise en mandaring når du er på tur til fjells! Morda har tatt av sin sekk for å legge mandariner dit. Det har kommet en gutt til nepalsk jente. De var sikkert forlovet eller var ektefelle, fordi at han har kommunisert veldig åpenbart med henne. Gutten hadde en stor pinne med seg. Etter å ha snakket med henne han har slått jentes bein med denne pinne. Hun har nesten gråtet av smerte. Dette er tradisjonelt for dem. Ingen tror at denne jente er et offer i denne situasjon. Prøv å stanse denne gutt og forklar ham at det er ikke bra å slå jenter. Og hans kjæreste skal forsvare ham. Dette er også ”kjærlighet”. Morda har sagt til denne jente at gutten er idiot. Men nepalsk jente var forbauset. Han elsker jo meg! Ingen muslimske regimer kunne ha eksistert uten kvinner som lar undetrykke seg hele tid. Jeg husker hvor forbauset jeg var når en kvinne har fortalt at nikaba (pose som dekker kvinne helt fra hode ned til føtter) gir henne frihet som vestlige kvinner skal aldri få. Muslimske mammaer skjærer ut klitoriser av sine jenter selv.

  Klitoriser blir ikke skjæret ut i det moderne vestlige samfunnet (men foreldre torturerer fortsatt sine barn med mat, skole osv). Koner blir ikke lengre slått så hardt. Med oppfatninger av hat og dumhet støtter fortsatt et begrep ”kjærlighet”.

  En flyktning Los har skrevet i et brev:

  ”Det spiller ingen rolle hvor klok og utviklet du synes du er. Det spiller ingen rolle om du regner seg for et menneske som er ikke vant til å forelske seg eller ikke. Du fortsetter å forelske seg og så blir du dummere. Jeg ble forbauset av dette. Jeg kan fortelle seg selv mye om unskyldninger. Men jeg fortsetter å bli dummere av forelskelse. Forelskelse resulterer alltid i sterk dumhet som kan utvikle seg til hat, aggresjon og sjalusi.”

  Blir man dummere av lyste opp oppfatninger? Blir man aggressiv?

  Folk sier at de som kan ikke forelske seg er som oftest følelseløs og ubarmhjertig. Jeg er enig med dette. Et menneske som kan forelske seg er mye tiltrekkende for meg enn et menneske som kan ikke forelske seg. Men hvorfor skjer det slik? La oss så gå over til et språk av oppfatninger igjen. En forelsket person kan tenke om at hans kjæreste er pen. Jeg sier ikke at han opplever en følelse av skjønnhet. Han begynner å gjøre kur til eller bekymre seg om henne. Og hva betyr dette? Det betyr at hans intensiv forelskelse får ham til å sette hennes interesser høyere fremfor sine interesser. Du må ikke søke på hengivenhet eller sympati her. Dette er bare en måte å imponere sin kjæreste på. Et egosentrisk menneske klarer å endre seg pga forelskelse. Man får en erfaring av selvkontroll som er så nødvendig for å bli et medlem av et modern samfunn.

  En leser kan godt spørre – oppfordrer jeg ikke selv til egosentrisme? Nei. Jeg oppfordrer til det at man skal følge etter sine glade ønsker og ikke bli påvirket av vold fra andre menneskets side. Dette er et utbredt feil av et offer og en som torturerer. Mange tror at om man begynner å følge etter sine ønsker, så blir man til et egosentrisk uhyre som ødelegger alt omkring. De som bruker vold ødelegger alt omkring. Dette er en naturens lov. Da vi har begynt å bygge vår landsby her i Himalaja, så har vi først sikret seg med et høy gjerde. Vår nepalsk byggeleder har sagt at dette er en god ide. Men først har de bygd selve bygninger, satt tre og utbygd infrastruktur. Mange arbeidere har arbeidet der i løpet av måneder uten noen gjerde. Etter at vi har begynt å plante an park, jeg spurte ham på dårlig engelsk hvorfor har han ikke bygd et gjerde. Han spurte hvorfor er det så farlig å bygge her uten gjerde. Jeg sa at noen kan ødelegge tre eller stjele byggematerialer. Etter at han har forstått hva jeg mener (”at noen skal ødelegge alt dette”), så var han veldig beundret. Slik skjer det ikke i disse områder. Noen stjeler småting. Men det å ”ødelegge”?? Hvorfor skal man gjøre det??? Jeg hadde vansker med å forklare ham dette. Jeg sa at om du forlater noe på gata i Russland, så skal de stjele eller ødelegge dette. Folk gjør dette bare for moros skyld. Uten noen grunn. Jeg har fortalt ham om sitt liv i hjemlandet. Unge mennesker vandrer som oftest uten noen særlig arbeid og søker noe å ødelegge. Vi har ødelagt ting på byggesteder. Vi har knust dør og vinduer. Vi har stjelt ting fra hytter bare for moros skyld. Og vi har opplevd en følelse av frihet! Nepalsk byggeleder var forbauset. Han tenkte sikkert at russere er helt ville mennesker. Og han hadde rett. Et vill menneske bor ikke i villmark. Et vill menneske klarer ikke å leve sammen med normale mennesker. Europeere har drept ”ville mennesker” og kinesere har bringet vold til ”tilbetanske ville mennesker”. De har drept mange tusener av dem. Hvorfro likte jeg å ødelegge ting i barndom? Slik skjedde det fordi at jeg har blitt utsatt for undertrykkelse fra sine foreldrenes side. Mine ønsker var undertrykt. De har tvinget meg til å ”gjøre lekser”, ”spise i rett tid”, ”gå på skole”. Jeg måtte si ”god morgen” og ”takk”. Jeg kunne ikke spise og lese samtidig. Jeg kunne ikke spise liggende og jeg måtte vaske hender etter måltid. Jeg måtte sitte og høre på idiotiske lærere på skole. Jeg var nødt til å lese lærebøker og frykte skolerektor. Hva ellers kunne du forvente fra barn som hadde ingenting livlig i seg? Vi har ønsket å ødelegge. Kan et slik menneske forholde seg med respekt og sympati til andre mennesker? Han har det dårlig og andre har det bra. Nei, alle skal ha det dårlig også. Jeg er sikker i det at alle revolusjoner skjer pga undertrykkelse. Jeg mener undertrykkelse av barn.

  Jeg skal minne dere at revolusjon i Russland var ikke ledet av ”de fattige” men av en gjeng av intelligente mennesker som har fått hjelp fra kriminelle. Alle var torturert av sine foreldre i barndom. Dette virker rart fordi at de er intelligente mennesker, ikke sant? Du kan sammenlikne forhold til barn i nepalske og russiske familier. Nepalske barn går på skole. De spender en halv dag der. De sitter på gress og enten lyter etter sin lærer eller ikke. Foreldre bryr seg ikke om deres opplæring. Et barn for dem er først og fremst et medlem av familie som kan delta i hverdaglig liv. Hvilken rolle spiller barnets karakterer i tilfelle barnet blir til et selvstendig mennesket? En liten 6 år gammel jente kan sette sin bror på seg og løpe rundt omkring. Og gutten skal selv passe på det å ikke falle fra henne. Barn har mye mer fritid. De opplever også vold. Men denne vold er ikke så omfattende og undertrykkende som i vestlige familier. Det er interessant hva David Duke skriver i sin bok ”Et jødisk spørsmål sett fra en amerikansk side”:

  ”En av de meste forbløffende fakta jeg siterer fra kilder av USAs Nasjonal arkiv er at det var kun 13 etniske russere og over 300 jøder av alle 384 kommisarer i den første regjering av den kommunistiske Russland. La oss huske dette – bare 13 etniske russere i regjering av ”Den russiske revolusjon”. Sjef-korrespondent i det londonske avis ”Times” i Russland har da kalt denne situasjon for ”utenlandsk intervensjon” og erobring av Russland av jøder. Det samme var sagt av amerikansk ambassadør i Russland David Fransis og av amerikansk etterretningstjeneste i Russland. Også Winstonm Churchill har beskrevd Russisk revolusjon som erobring av Russland av jøder-kommunister”.

  Hvis vi ser på forskjell mellom jødisk og russisk kultur (hva gjelder selvundertrykkelse), så blir det klart hvorfor jøder har utført denne blodig operasjon som heter ”Russisk revolusjon”.

  (Synes du ikke at ”russisk” revolusjon var mer blodig enn den andre verdenskrig? Men akkurat ”russiske” revolusjonærer har gjort denne krig mulig. De har planlagt den. De har støttet Hitler i løpet av avstemning. De har matet tysk aggresjon med sine ressurser. De har støttet Hitler slik at han kunne erobre Polen osv. – les mer om dette i bøker av Viktor Suvorov).

  En jødisk familie undertrykker sine barn mye mer enn en russisk familie. Jo mer religiøse jøder er, jo mer følger de etter de hellige bøker Tora og Talmud. Disse bøker bestemmer nesten hver bevegelse. Er en slik familie intelligent, så følger barn også etter ”intelligente ritualer”. Dette blir sikkert helt utålelig. Uljanov-Lening (som var jøde i sin fjerdedel, har snakket på jiddisch hjemme og var giftet med en jødisk kvinne), Trotskij (hans virkelige etternavn var Bronsjtejn), Kamenev (Rosenfeld), Zinovjev (Apfelbaum), Sverdlov (også en jøde) og andre ”kamerater” kunne ikke tilfredsstille seg med ødeleggelse av enkle ting. De har bestemt å ødelegge hele verden. De har ikke ønsket å slå fulle mennesker på kafe. De har bestemt seg for å drepe mange millioner over hele verden.

  Problemet foreligger ikke i jøder, russere eller nepalske mennesker. Det er ingen tvil i det at jøder har erobret makt i Russland og utførte mange stygge handlinger. De har spredt vold både innenlands og utenlands. Det er ingen tvil i det at russere er veldig agressive. Det er ingen tvil i det at nepalere er dumme og primitve vesener. Det er ingen tvil i det at eruropeere råtner i undertrykket aggresjon og sivilisasjon. De er klare til å drepe deg i tilfelle du ikke svarer ”hei” på deres hilsen. Det er ingen tvil i det at pakistanere, somaliere og andre muslimske mennesker befinner seg på et veldig lav utviklingsnivå. En som ønsker ikke å være veldig politisk korrekt (altså å være veldig dum) merker forskjell mellom nasjoner. Det FINNES forskjell som man kan ikke nekte å merke. Europeere har i løpet av mange år nektet å forstå forkskjell mellom seg og muslimske flyktninger som har kommet til deres land i det 20 århundre. Skaper du dumhet i forhold til en ting, så blir du dummere i forhold til mange ting. Europeere har gjort dette. I dag får de noen grusomme resultater. Og dette er bare begynnelse.

  Det er helt klart at det finnes forskjell mellom mennesker av ulike nasjoner. Problemet er at ingen har tenkt om det at årsaken til disse forskjell foreligger ikke i genetikk. Tilo Sarratsin måtte ikke tro at han er en genetiker. Han skulle snakke åpenbart om egenskaper av muslimske immigranter som kan ikke leve i vestlig samfunn. Han skulle ha rett i denne tilfelle. Han ville ikke ha blitt beskyldt av forsvarere av ikke utviklete nasjoner. Ingen klok menneske kan beskylde Orianna Falatsji som har fortalt om sin reaksjon som et menneske og statsborger i sin bok ”Raseri og stolthet”.

  Det er lettere å se på oppfatninger som på en sykdom.  Hvis foreldre bruker vold i forhold til et barn, så skal dette barnet bruke vold i forhold til sine egne barn også. Problemer er ikke nasjoner eller gener. Problemet er oppfatninger. Oppfatninger av hat, aggresjon og dumhet. Oppfatninger lever selvsagt ikke på en selvstendig måte. De eksisterer i mennesker. Nåtidens mennesker forstår at virus og et menneske er to forskjellige ting. En som skal si at en viss by er syke med influensa blir ikke utsatt for forfølgelse og beskyldning. Dette mennesker snakker om resultater av sin observering og ingen tenkte om at han mener at innbyggere av denne by er mangelfulle sett fra genetisk side. Det følger ingen rasistiske konklusjoner ut av det faktum at virus sprer seg.

  Det er på tide å oppnå viss klarhet også i spørsmål av oppfatninger. Hvis vi tar en nyfødt afganer og setter ham blant utdannete og utviklete mennesker, så skal dette barnet vokse opp og avviker seg sikkert fra ville mennesker. Jeg sier at dett er mulig fordi at det er fortsatt uklart hvorfor et viss menneske blir født AKKURAT hos afganere eller europeere. Enhver som har undersøkt barn vet at de avviker seg fra hverandre allerede i veldig ung alder. De har ulike oppfatninger. Jeg støtter ikke en teori av ”overgang av sjel” eller ”karmiske lover”. Men jeg tror at disse religiøse dumheter baserer seg på det faktum at barn blir født med ulike oppfatninger. Alkymi var basert på observasjon av forandring av ulike stoffer. Etter at virkelig kloke mennesker har begynt å drive med alkymi, ble det skapt noen vitenskapelige metoder. Det samme skal en dag skje med ”karma”. All søppel skal tas bort og vitenskap skal gi virkelig betydelige resultater. Jeg regner dermed at barn blir ikke født i visse samfunn og familier på en tilfeldig måte.

  Et virus av influensa er skyldig. Og et mennesker er uskyldig. Et virus av aggresjon og dumhet. Men hva gjør vi med et menneske som er syk med tyfus eller kolera og kommer på jobb? Vi sender ham hjem. Det er FORBUDT for dem å være blant andre menensker! De må helbrede seg først! Er noen uenig med dette? Et syk menneske er ikke skyldig i det å ha blitt syk. Nå MÅ dette menneske bli behandlet. Kaster han ut alle helbredende midler, så er det ingenting å gjøre med dette. Man må bli frisk uansett.

  Et dum og aggressiv menneske er veldig syk. Vi kan diskutere om dette menneskets valg og håpløshet. Men det er klart at dette menneske er syk med aggresjon og dumhet. Og han må settes i karantene for å bli behandlet. Et samfunn som er syk med aggresjon og dumhet må forstå dette og prøve å helbrede seg. Forestill seg en situasjon: en epidemi av kolera har spredt seg i Tanzania men politikere sier: ”det ville ha vært rasistisk å si at alle tanzaniere er syke med kolera”. Så skulle tanzaniere reise til Europa. Og det ville ha vært forbudt for europeere å si at tanzaniere briner kolera med seg. Ville europeere ha overlevd da? Det samme forventer europeere i tilfelle de ikke blir kvitt politisk korrekthet. Alle må lære seg å forstå og snakke om noe de ser og opplever. Jeg gjentar at problemet foreligger ikke i gener, men i epidemi av aggresjon og dumhet. Denne epidemi avviker seg fra andre og helbredrende midler er også litt annerledes. Men vi skal aldri helbrede seg før vi innrømmer at vi er er syke. Vi må også innrømme at millioner av mennesker dør ikke av naturlige årsaker.

  Nå vender jeg tilbake til kjærlighet. Altså AKKURAT de som bli utsatt for vold fortsetter å ødelegge og torturerer sine barn. Jo mindre vold i forhold til mennesker, jo oftere opplever mennesker ønsker til å skape ting istedenfor å ødelegge. Når mennesker har det godt med deg, så føler du seg bra også. Disse mennesker er klare til å gjøre noe behagelig for deg. Det oppstår dermed et samfunn som likner nåtidens vestlig verden (som atskiller seg fra diktatur).

  Da jeg (en statsborger av et sosialistisk land) har for det første gang kommet til Tyskland og kommet inn i husinngang, så ble jeg forbauset av disse blomster i potter som stod der. Jeg har sagt til seg selv ”for et dum folk bor her! Vi skal se hva skjer med disse blomster på neste dag”. Men ingenting har endret seg dagen senere. Jeg har ønsket å knuse pottene først, men så tenkte jeg at slik gjør de sikkert ikke her i Tyskalnd… Senere jeg fikk vite at blomster står her hele tid. Dette var helt uforståelig for meg! Det viste seg at man kan leve så godt her! En rosa elefant som kan fly ville ha sikkert forbauset meg mindre enn dette.

  Forelskelse er et sett oppfatninger. En evne til å oppleve kjærlighet forhøyer man over hverdagslivet. Det oppstår altruistiske oppfatninger. Altruistiske oppfatninger har ingen forhold til LoO. Men disse oppfatninger er mer behagelige enn aggressive. F.eks. en forelsket mann ønsker å gi blomster til sin kjæreste. Han går til butikk og kjøper blomster og gir dem til sin kjæreste. Hun er fornøyd med dette og opplever ømhet til ham. Han tenker ”jeg må gjøre det samme også neste gang”. Og nå er denne mann interissert i det å ikke ødelegge en butikk med blomster. Nå er han interissert i det å ha mer penger (han skal kanskje bruker mindre på alkohol) osv.

  Men det er fortsatt galt å sammenlikne kjærlighet og LoO. Bare et dum menneske kan gjøre dette. Det enkleste er å observere et forelsket menneske for å forstå om man opplever LoO eller ikke. вет – ОзВ тут и не пахнет. sket menneske for å forstå om man opplever LoO eller ikke.kalnd. ble jeg forbauset av avviker se

  Det er interessant at psykologi hevder fortsatt at ”kjærlighet” er en viss grunnleggende emosjon. Da jeg har skrevet denne artikkel, jeg leste i et blad Sexual Medicine en ”revolusjonær” melding fra sveitsiste nervebiologer (Ortigue, Bianchi-Demicheli og andre) som har ved hjelp av tomografisk undersøkelse bevist at kjærlighet er ikke ”en grunnleggende emosjon” men et sett oppfatninger knyttet med aktivitet av mange deler av hjernet. Disse deler er ansvarlige for ulike psykiske funksjoner: en følelse av nytelse, skapelse av forhold mellom mennesker, motivasjon av hensiktsmessig oppførsel, sosial selverkjennelse samt forståelse av seg selv. En vanlig atskilling av oppfatninger gir de samme resultater uten bruk av tomografisk undersøkelse. Det er rart at folk er så hjelpeløs. De kjøper tomografisk utstyr for millioner av dollars og så fortolker resultater av undersøkelser. De kunne jo ha atskillt sine oppfatninger lett.

  (Bemerkning: en metode av tomografisk undersøkelse hjelper å oppdage de deler av hjernet som arbeider aktivt for tiden. Disse deler av hjernet har økt blodtilførsel og det oppstår dermed mer oksyhemoglobin etter 1-5 sekunder av spenning. Og dette blir registrert under tomografisk undersøkelse).

  En annen tanke om kjærlighet sier at et forelsket menneske har mindre egenskaper til å oppleve LoO enn i tilstand uten forelskelse. Slik skjer det fordi at kjærlighet forsterker menneskets NE og et ønske til å eie mennesker. Lyste opp oppfatninger fremvises som oftest i spesiell psykisk stillhet (ikke nekrose). Når formørkelser blir roligere, oppstår det første LoO som f.eks.: en følelse av skjønnhet, ømhet, sympati, stille glede. Alle disse følelser forsvinner ved de første fremvisninger av psykopati.