Norwegian Bokmål change

Error

×

Filosofisk dumhet

Main page / Uungåelighet av lyst opp verden / Filosofisk dumhet

Filosofi er viten om den virkelige verden.

Sjopenhauer

Innhold

  Du har lest denne epigraf og har ikke følt noen endringer. Nesten ingenting har endret seg. En ubehagelig tanke har sikkert oppstått i deg. Du har sikkert opplevd respekt til et etternavn ”Sjopenhauer”. Han er jo en av de mest berømte filosofer i verden. Så har du kanskje lest epigraf igjen fordi at det finnes sikkert noen mening der (Bodh har utvalg en epigraf skrevet av en veldig berømt person). Men det har ikke skjedd noen endringer heller. Disse ord betyr ingenting for deg. Og så har du begynt å lese selve tekst.

  Jeg skal vende til dette uttrykk av den berømte filosof som har åpnet en kurs av sine leksjoner ”Grunnlag av felles filosofi” i år 1820. Hva betyr et ord ”virkelig”? Og hva med ”viten”? Og ”den virkelige verden”? Dette vet jeg ingenting om. Men jeg har brukt denne epigraf og det ville har dumt å tenke at man kan forstå dette uten å ha lest hele leksjon. Et uttrykk ”grunnlag av kvantemekanikk” betyr lite for meg også. Det er nødvendig å høre alle leksjoner om dette først for å forså mening av alle ord.

  Det er interessant at mange mennesker sier at de forstår mening av dette uttrykk. Og du kan tilby dem å forklare dette uttrykk. La dem beskrive hva betyr uttrykket ”viten om den virkelige verden”. Kan de skrive minst noen setninger om dette? Du kan sammenlikne beskrivelser av flere mennesker og så skal du forstå at alle har skrevet ulike beskrivelser. Men noen av mennesker skal beskrive dette uttrykket med noen helt uforståelige ord. Andre skal beskrive dette uttrykk med noen forståelige ord og synsbilder. Og så skal du få se at jo mer klar beksrivelse er, jo mer avviker den seg fra andre beskrivelser. Herfra følger det at de forstår egentlig ikke mening med uttrykket (og de skal aldri bli enige om det hvem har gitt den beste beskrivelse).

  Epigraf ser bra ut og Sjopenhauer er en berømt filosof. Det kan godt oppstå et ønske til å lese hans leksjoner for å forstå alle disse uvanlige ting. Men du skal ikke finne noen opplysning for sin sjel der. Du skal finne bare noen ”forklaringer” der. Du skal kunne bli enda dummere av disse forklaringer. Hva kan uttrykk som ”… han atskiller innerste mening av verden (verdens sjel) fra dens fremvisninger som er forårsakt av dens skygge; han sier at mangfoldighet av ting oppstår ikke pga verden innerste mening, men pga fremvisning av selve mangfoldighet; han sier at verdens mening består i hver ting av natur; han sier at mulighet og virkelighet av verdens innerste mening er nesten det samme”.

  Og så sitter du og tenker om dette – ”hvor klok er Sjopenhauer”, ”det er for tidlig å lese ham”. Du tar en annen bok om filosofi og den påvirker deg nesten på den samme måte. Og så tenker du ”nei, filosofi er for vanskelig for meg. Den er nesten så vanskelig som kvantemekanikk. Jeg gå til universitet for å forstå den”. Skal du lese en bok om filosofi, så skal du ikke oppleve noen nytelse pga dette. Du skal tenke om at filosofi er for vanskelig for deg. Bare kloke og talentfulle skal ta seg av filosofi. Bare disse mennesker kan skrive noe lignende: ”den innerste mening er ikke tilgjengelig for tidens begivenehter samt at den er alltid knyttet til begivenheter som har verken start, slutt eller forlengelse”.

  Men alt dette er dumhet. Et uttrykk jeg brukte for epigraf og dine antankelser er dumhet. Også tanker om det at filosofer er så kloke mennesker er dumhet. Og selve filosofi er en stor dumhet.

  Jeg skal sitere Feynman som har beskrevet et forsøk på undersøkelse av samfunnslære.

   

  ”En sosiolog var tilstedet på denne møte. Han har skrevet et verk som alle kunne lese. Jeg har begynt å lese noe han skrev men kunne ikke forstå en eneste ting! Jeg tenkte at slik skjer det sikkert fordi at jeg har ikke lest hans bøker før. Så har jeg sagt til seg ”jeg skal lese minst en setning sakte for å forstå hva den egentlig betyr”.

  Så har lest den neste setning sakte og konsentrert. Jeg husker ikke hva den handlet om men den liknet noe som ”Et personlig medlem av et sosial samfunn får ofte informasjon gjennom visuelle og symbolske kanaler”. Jeg har tenkt mye om dette før jeg har forstått mening. Dette betyr ”Folk leser”.

  Så har jeg lest andre setninger og klarte å oversette dem også: ”Folk leser og av og til. Mennesker hører iblant på radio”. Men alle disse setninger var skrevet på en så vanskelig måte at først jeg kunne ikke forstå deres mening. Så viste det seg at alt dette er dumhet.

  Det skjedde noe morsomt på denne møte. En stenograf måtte skrive ned alle ”viktige” ord der. En dag kom han til meg og spurte ”Hva driver du med? Du er sikkert ikke en professor?”.

  – Jo, jeg er en professor.

  – Professor i hvilet område?

  – Professor av fysikk.

  – Oj! Dette må være årsak.

  – Årsak til hva?

  Han sa: ”Jeg skriver ned alt som blir sagt her uten å forstå et eneste ord. Men hver gang du står opp for å si noe, jeg forstår alt. Derfor tenkte jeg at du kan ikke være en professor!”.

   

  Denne stenograf trodde sikkert at de mennesker på datidens møte var så kloke fordi at de var ”professorer” og alle andre mente at de er veldig kloke. Deres bøker blir utgitt samt at studenter betaler penger for å bli opplært av dem. Disse ezoteriker og filosofer ønsker å se betydelige ut og det blir derfor samlet forskjellige møter og konferanser.

  Det er rart at alt dette eksisterer i det tjue første århundre!!! Det er rart at fysikk regnes for den viktigste vitenskap for mer enn et hundre år. Hver helvetes filosof bruker mobiltelefon og tv. Også nesten hver eneste husmo behersker internett. Men alt dette endrer ingenting i deres mening om verden. Folk unngår et tall 13 (europeere) eller 4 (i tilfelle man er kineser). Folk tror fortsatt på Gud, svarte katter og filosofi. Kinesere er så redd av tallet ”4” at den fjerde eller den fjortende etasje på hotell blir kalt for ”3a” eller ”13a”.

  Så hvorfor skjer det slik? Det finnes sikkert mange forklaringer til dette. Mange milliarder tror fortsatt på Gud! Men Gud har ingenting å gjøre med vitenskap. De moderne universiteter underviser ikke i teologi, mens filosofi forblir en viktig vitenskap. Dette er den rare ting. Hver skolelev får viten om vitenskaper allerede i barndom. På skole får elever unødvendige vitenskaper om fysikk, kjemi og genetikk. Så hvorfor tror de på filosofi etter dette?

  (Det viste seg at jeg tok feil – det finnes mange studenter i Europa og i hele verden som studerer teologi. Men bare idioter kan regne teologi for en vitenskap).

  Jeg tror at den viktigste forklaring til dette er at INGEN VITENSKAP blir undervist på skoler eller i universiteter. Folk gjentar noen ord og prøver å huske noe. Men de forstår ingenting. Og de klarer dermed ikke å atskille en vitenskap fra dumhet. De husker noen ting, men de forstår ingenting. Og når de kommer på en møte av ”professorer”, så forstår de ingenting heller. Milliarder av mennesker som har tatt eksamen fra skole glemmer om alle sine studier. Jeg har snakket med mange mennesker i alder fra 20 til 35 år om de enkleste emner. De kan ikke atskille solsyste og galakse. De vet ikke hva er gen og ribosom. De vet absolutt ingenting! De har et vakuum i sine hoder. Men de fortsetter å tro at de ”vet noe”.

  Hvordan kan de leve på denne måte? De forrige kapittel. Talentfulle mennesker har ansvar for dette. De talentfulle bryr seg ikke om administrativ styring. Dermed tar idioter seg av den administrative styring. Skal du tilby en stilling i utdanningsministeriet til en talentfull person, så skal denne person nekte å arbeide der.

  Feynman beskriver en prosess av undervisning:

  ”En vitenskapsmann arbeider med gresk språk. Han liker dette språket. Han kommer til et annet land og ser at alle omkring studerer gresk (til og med barn). Han kommer til en student som skal ta eksamen i gresk språk og spør ham:

  – Hvordan har Sokrat forstått forhold mellom Sannhet og Skjønnhet? – Student kan ikke svare noen ting. Så spør vitenskapsman: ”Hva har Sokrat sagt til Platon i den Tredje samtale?” Student sier noe på gresk.

  Men Sokrat har sagt akkurat disse ord i den Tredje samtale om forhold mellom Sannhet og Skjønnhet.

  Vitenskapsman har oppdaget at de lærer gresk på denne måte her: først lærer de seg å uttale lyd, ord og setninger. Studenter kunne si hele setninger på gresk uten å forstå betydning. Dette var bare noen lyder for dem. Ingen har noen gang oversatt dette til et forståelig språk”.

  Feynman har skrevet dette for femti år tilbake. Ingenting har endret seg siden.

  Jeg ønsker å spørre noen kjemiker, fysiker eller biolog om hvorfor eksisterer det undervisning i ”filosofi” på universiteter. Hvorfor uttrykker de ikke et forhold til denne ”filosofi” til sine studenter? Eller er de enige med ”filosofi”? Eller ønsker de ikke å krangle med filosofer og andre idioter? Jeg har ingenting imot prostitusjon. Jeg støtter den. En person selger seksuelle tjenester for et bestemt pris og får iblant nytelse av sin arbeid (noe mange andre mennesker ikke får av sin arbeid). Men hvis du er en prostituert, så si om dette til dem som regner med din høflighet og betaler deg for det at du er jomfru. Studenter betaler penger og bruker sin tid for å kjøpe tjenester av professorer. Jeg tror at studenter må få vite at en professor er en prostituert som atskiller ikke vitenskap fra dumhet.

  Ønsker du å spørre noen om dette eller skal du bare lese min bok og bli enig med meg?

  Noe jeg skriver om ser litt abstrakt. Er fysikk og filosofi så viktig? Fysikere skal fortsette med sine eksperimenter og filosofer skal fortelle om guder. Hvorfor skal vi bry seg om dem? Jeg ønsker ikke å fortelle om vitenskapens rolle for utvikling av staten. Men tenk om dette her. Hvis du har vondt et sted, så besøker du en lege, ikke sant? Tror du at lege har blitt opplært i noen spesiell skole? Nei, dette er ikke sant. Du kan dermed gjøre en viktig konklusjon ut av min artikkel – DU BØR ALDRI STOLE PÅ LEGER fordi at de har studert på den samme måte som alle andre. De har akkurat så mye sunn fornuft som din bestemor. Dette er helt forferdelig, men dette er ikke håpløst. Blir leger tvunget til å huske mange ting? Forstår de ingenting i sykdommer? Dette er ikke så verst. Du har jo sin egen hode. Du betaler penger til en lege, ikke sant? Når du besøker en lege, så kan du si helt fra begynnelse at du betaler penger og ønsker å få AKKURAT de tjenester du betaler for. Blir lege ikke fornøyd med dette, så kan du gå til en annen lege. Så hva skal vi kreve fra en lege? Vi skal kreve informasjon. En lege er PÅLAGT ansvar til å forklare deg sin diagnose og måte for helbredelse. Du må ikke være sjenert for å spørre ”hvorfor” hver gang du ikke forstår noen ting. Skal du få informasjon fra sin lege om ulike sykdommer, så kan du sjekke den på internett. Bruk EGEN sunn fornuft. Det er lett å forstå dette i tilfelle man forholder seg til en leger som til vanlige mennesker. (Det er latterlig at mange mennesker forholder seg til leger som til guder). Leger er lett tilgjengelige. Det er sikkert noen av dem også blant dine bekjente. Du kan besøke en bekjent lege for å spørre ham noen spørsmål du fant i mon bok. Og du skal se all den hjelpeløshet som jeg skriver om. Du skal se både dumhet, dogmatisme og uvillighet til å tenke klart, samt avsky til klarhet.

  Det er ofte hensiktsmessig å få mer informasjon før du skal besøke lege. Og du bør selvsagt få råd fra flere leger i tilfelle du har det virkelig ille. Prøv å forstå deres mening og så velg en måte å helbrede seg på. Det er jo snakk om din helse her. Du må glemme om sin dumhet for å ikke dø! Og alle disse leger skal prøve å imponere deg. De skal late som om de vet alt. De tar på seg hvit klær akkurat på den samme måte som generaler eller prester. Er ikke dette en nokså enkel måte å imponere deg på? Jo, og denne måte virker perfekt!

  Jeg skriver dette i en liten restaurant i Namtsje (en nokså stor landsby ikke langt fra Everest). De slår på tv her iblant og jeg merker dette som oftest ikke fordi at jeg konsentrerer seg på praktisering. Men nå ser jeg på europeiske nyheter og en programleder som opplever selvtilfredshet-10. alle hører på hans dumheter og det virker at alle tror at dette er veldig viktig. Denne person er kledd i rød slips. Jeg har ikke sett mennesker i slips på lenge og dette ser så forferdelig ut! Programleder har avsluttet programmet og gikk til bilen. En annen person har åpnet døren for ham. Er dette menneske så viktig at han trenger en hjelper for å sette seg i bilen? Gjør han det samme på toalett?

  Det er så enkelt å imponere noen. Det er sikkert hardt å innrømme at nåtidens mennesker har ikke utviklet seg mye bedre enn de som bor ut i villmark i Afrika.

  Og nesten hver lege skal forholde seg negativt til dine spørsmål. Noen skal reagere med aggresjon. Gir du etter denne press, så setter su livet sitt til fare. Det er hensiktsmessig å lese en annen bok skrevet av meg, nemlig ”Utvalg av tiltrekkende tilstander” for å kunne motstå denne press.