Norwegian Bokmål change

Error

×

Diskriminering av ikke tiltrekkende mennesker

Main page / Uungåelighet av lyst opp verden / Diskriminering av ikke tiltrekkende mennesker

Innhold

  Mennesker ofte beskylder meg i det at jeg ”velger bare pene og unge jenter som skal være mine elever”. Og så svarer de til seg selv ”alt Bodhi ønsker er å tiltrekke og pule unge jenter”. Så fortsetter de å kritisere min praksis.

  Men jeg har mange ganger svart på dette spørsmål. Ingen liker svaret og ingen aksepterer dermed mitt svar.

  Hvorfor er alle mordaer (mennesker som jeg praktiserer med og som opplever LoO) så pene? Og hvorfor er de jeg ønsker ikke å kommunisere med ofte så utiltrekkende?

  La oss forestille seg et fet menneske som har kommet på en viss trening og krever fra en trener å fortsette treninger i en gruppe for de mest talentfulle. Denne fet person hører på et svar (vi kan bare forestille seg hva svaret blir) og går til side for å se seg omkring. Og så forstår denne person at det er noe galt her… Nesten alle omkring ham har en vakker kropp! Vakre bein og føtter, en vakker mage, skuldre… Så tenker denne person at trener ønsker bare å pule alle disse mennesker.

  Er ikke trener en svak person, så ønsker han sikkert å pule disse vakre jenter og gutter. Men har ikke den fet personen adgang til treninger?

  Er våres kropp fraskilt fra vår psykisk tilstand? Kan et vakker menneske være veldig slem mens et uhyre opplever så mange LoO? Nei, slik kan det ikke skje. Husker du hva har Sokrat skrevet om forbindelse mellom ærlighet og skjønnhet? Hva for en ærlighet er dette? De gamle grekere hadde et spesiell ord for dette – ”kallokagatia”, som betydde enighet av skjønnhet av sjel og kroppen. Og hva betyr ”skjønnhet av sjel”? Noen tror at dette betyr å ta vare på mamma og ærlighet betyr ”det å uttrykke respekt til de eldre”. Slik blir alt til fullstendig meningsløshet. Men la oss se på Sokrat og kallokagatia fra en side av en person som er kjent med ”Utvalg av tiltrekkende tilstander”, ”dumme konsepsjoner”, ”LoO” og ”NE”. Da blir alt forståelig. ”Sjelens skjønnhet” er opplevelse av lyste opp oppfatninger. Sannhet er frihet fra formørkelser, konsepsjoner, dumhet, NE og uglade ønsker. Og begrepet ”pen” må fraskilles et begrep ”oppyggd på en proporsjonell måte”.

  Hvis et menneske opplever negative emosjoner og er smittet med ”psiruser” og ”emokterier”, så skal alt dette påvirke menneskets utseende. Dette skal påvirke både ens ansikt og kroppens hud. Så skal sykdommen påvirke resten av kroppen. Så når jeg ser et stygg ansikt (du må ikke forveksle dette med ikke proporsjonelt ansikt), så ser jeg bare et menneske som passer ikke for min praksis. Her er det ingen snakk om diskriminering. En trener kan nekte å opplære et menneske som er for fet for øvelser. Man kan sikkert endre seg ved å utføre ulike fysiske øvelser. Det hele avhenger dermed kun av dette menneske som har bestemt seg å endre noe i livet. Man kan begynne å leve på en aktiv måte og slanke seg.

  Jeg skal gjøre det samme. Når jeg får et brev fra et menneske som er fogiftet med formørkelser, så svarer jeg at han kan endre seg men han trenger dette ikke. Hvorfor skal et fet menneske øve sammen med personer som har gode figurer? Skal han stå eller gå mens de løper? Han trenger ingen øvelser for å gjøre dette. Jeg har skrevet sine bøker ikke for mordaer eller for drager. De som kan oppleve lyste opp oppfatninger trenger vel ikke en slik bok som ”Utvalg”. Jeg ville ha skrevet en mye kortere bok for dem. Men hvis du er veldig forgiftet av dumhet, NE og formørkelser, så trenger du en detaljert veiledning. Det samme trenger ikke en sporty person som skal gå til fjells. Man trenger kun å få vite informasjon om avstand og varighet. Men hva om du er en fet person som trenger en stor veiledning om det hvor er alle hvilsteder plassert og hvem skal bære dine sekker.

  Jeg har skrevet en bok ”Utvalg” for dem som har valgt å være dum og aggressiv, men som har bestemt å endre seg. Når et ikke så pen menneske skal prøve å få oppmerksomhet fra meg, så skal jeg først overbevise seg i det at han svarer til de bilder jeg har fått fra ham. Så skal jeg skrive til denne person at han blir ikke interissert i diskusjoner om lyste opp oppfatninger med mordaer og at han må begynne å endre seg først.

  Ellers så hender det at en jente skriver til meg og jeg forstår at alle omkring henne regner henne for en ikke så pen jente. Men dette er ikke sant. Hennes ansikt regnes bare for en upent. Men når jeg ser på henne, så opplever jeg en følelse av skjønnhet. Det samme opplever mordaer! Det er hensiktsmessig å kommunisere videre med dette mennesket. Hennes ansikt har sikkert ikke blitt således ifølge en tilfeldighet. Det betyr at det finnes visse oppfatninger som har påvirket hennes ansikt.

  Da jeg har for første gang kommet til India, så reiste jeg til Daramsala (den Øverste Daramsala) som mange kaller også for ”Mak-Leod”. Dette er en liten landsby i tibetanske fjellene, like ved Tibet. Her bodde Dalai-Lama som har flyktet fra kinesiskre erobrere. Så har det blitt bygd en liten landsby med tibetanske flyktninger der. Det har også blitt bygd et hus for gamle tibetanske munker der. Jeg har funnet dette huset da jeg først kom dit. Jeg har så forstått at alderdom kan være behagelig. De aggressige, dumme og giftige gamle mennesker som jeg ser i Russland er de mennesker som har i mange år skapt hat, dumhet og dogmer i seg. De har i så mange år undertrykt alle glade ønsker i seg.

  Jeg så litt andre mennesker i Daramsala. Buddhistisk praksis er sikkert primitiv. Og praktiserende buddhister har ingen uvanlige egenskaper. Et menneske som har i mange år støttet en konsepsjon ”hat og aggresjon er ikke bra” og ”kjærlighet til alt omkring er bra”, og som har mange ganger gjentatt ord og trygling, har endret seg nok. Jeg har også lest et intervju av en tibetansk munk som kinesere har fanget og torturert i mange år (slik skjer det også i dag. Mange munke er fanget og Tibet er fortsatt okkupert av Kina). Han ble spurt hva var det verste han var redd av i løpet av disse forferdelige år. Han svar var så uventet. Han sa at han var veldig redd å oppleve hat til sine fangere. Dette menneske vet hva hat betyr! Han vet hvordan hat kan ødelegge alt omkring. Han vet at det er mye verre å leve med hat i sin hjerte. Og kanskje han vet ikke dette. Kanskje han har hatet alle sine fiender. Det viktigste er at dette mennesket forteller om sine verdier offentlig. Kultur av tibetansk buddhisme forutser nektelse av alle former for aggresjon.

  Disse munker har beundret meg. Deres ansikter var ”upene” sett fra et vanlig menneskets side. Deres hud var ikke veldig pen heller. Men noen ansikter har forårsakt en følelse av skjønnhet. Det har noen ganger oppstått ømhet til noen av dem. Slik skjer det med mennesker som praktiserer med noen enkle praksiser. Så hvordan skal ”mordaer” se ut? Mordaer ser så pent ut allerede når de er unge.

  ”Men hvorfor er det bare jenter som har blitt mordaer?” – spør de meg. Slik skjer det pga vår kultur. Jenter regnes som oftest for sekundære. Også jenter støtter en konsepsjon om det at jenter er ikke så viktige for samfunnet som mannfolk. Dette fører til det at gutter skaper i seg en følelse av selvviktighet (fsv), stolthet og aggresjon. Jenter skaper og opplever derinmot en følelse av selvmangel (fsm). Det viser seg at en fsv (utilfredshet, fornærmelse, irritasjon) er mye mer verre enn fsm (selvmedlidenhet, skam, frykt). Det er dermed ikke rart at mange flyktninger består av gutter og det finnes ingen av dem blant mordaer.

  Husker du et sitat ”… alle mennesker er skapt med de samme rettigheter som frihet, liv og streben etter lykke”. Det om folk blir født med de samme egenskaper er tvilsomt. Jeg skal se nærmere på dette i en av følgende artikkler. Har folk den samme strebe etter lykke? Jeg tviler i dette også. Det er sikkert at folk som havner til et viss samfunn uttrykker sin bestrebelse ved å ta visse avgjørelser.

  Når jeg skriver til noen nybegynner, så prøver jeg å diskutere om noen ubehagelige temaer med ham. Jeg prøver å finne mans svakepunkter for å påvirke dem. Det er dermed lett å få vite hva for et menneske du kommuniserer med. Det er så mange mennesker som har valgt å hate. Og alle disse mennesker oppfører seg høflig!

  Et av de mest ubehagelige emner er et spørsmål om slektninger. Alle svarer nesten det samme så jeg tenker av og til at jeg snakker med det samme mennesket igjen o igjen:) Jeg spør ham om hva tenker han om sine foreldre og andre slektninger. Jeg får som oftest et svar ”jeg liker sin bror tross det at han er så irriterende”. Eller ”jeg respekterer sin far fordi at han er alltid så åpen. Men han tvinger meg ofte til å gjøre mange ting, osv”. Jeg spør: ”Men hvorfor elsker du sin irriterende bror?”. Hun svarer: ”vel, han er en bra person, han hadde ingen valg…”. Ok. ”Så hva respekterer du sin far for?”. Hun svarer: ”Han hadde vel ingen valg også”.

  Folk forsvarer sine slektninger som oftest med ord ”de hadde ingen valg”. Men nei, de hadde jo valg! Jeg ble født i et vanlig familie og mine foreldre var veldig irriterende og dogmatiske personer. Jeg ble utsatt for den samme vold som andre. Og hver gang jeg har opplevd aggresjon fra dem, jeg har opplevd et sterk ønske til å IKKE VÆRE som de er. Jeg har vokst opp blant andre gutter og jenter og vi har besøkt hverandre ofte. Jeg har forstått at mine venner og bekjente har den samme situasjon i sine familier. Men hvorfor har ikke andre barn opplevd streben etter et annet liv? Hvorfor har de ikke ønsket å oppleve sympati, forelskelse og vennlighet? Jeg vet ikke. Vi har levd i de samme omstendigheter og de har ikke ønkset å oppleve LoO. Og jeg har ønsket dette. Kan vi kalle dette for et valg? Ja, jeg tror vi kan kalle dette for et valg. Jeg har også opplevd både hat og sjalusi i barndom. Jeg har opplevd mange NE og jeg fortsatt ønsket å oppleve LoO. Da jeg har møtt en ukjent person, så har jeg ønsket å spille med ham og ikke undertrykke eller slå ham. Om dette er ikke valg, så hva betyr valg da? Ordet ”valg” skal miste sin mening i det hele tatt.

  Det finnes to personer som styrer i hver familie. Far kan være den viktigste undertrykker og mor kan være ”litt mildere”. Datter skal dermed opplever mer sympati til sin mor. Men hvorfor skjer det slik at moren har hjelpet din far å undertrykke deg?? Vel, hun hadde også ingen valg… Hadde hun ingen valg heller? Dette er tullprat.

  Folk opplever ofte sentimentalitet til sine foreldre. Jeg tror at slik skjer det pga at det selsvstendige livet er enda mer heslig enn barndom. Og når man husker sin egen barndom, så opplever man kun sentimentalitet i forhold til alt som har skjedd for mange år tilbake.

  Det å glemme visse ting kan sikkert hjelpe deg. Men jeg er fortsatt overbevist i at det er ikke så bra å glemme.

  For det første man må utføre en sterk anstrengelse for å glemme ting som har forårsakt noen skader i barndom. Folk som har opplevd vold i barndom, husker nesten ingenting fra sin barndom. Og dette er ikke bra siden barn opplever iblant LoO og de kunne ha husket dem senere. Tilgang til minne om barndom er en viktig kilde av LoO. For det andre når man glemmer ting, så blir man dummere. Og det å bli dumt i forhold til en ting betyr det å bli dumt i forhold til alle ting. For det tredje hver gang du kan oppnå klarhet i noe du opplever bekymring over det at din dumhet skal forsvinne og da skal en sykelig minne oppstå på nytt. Bekymring hindrer oppnåelse av klarhet.

  Jeg kommuniserer med fremtidige mordaer og flyktninger for å vekke deres barndomsminner. Jeg brukte en følgende metode: du gjenopplever en viss minne fra barndom igjen og igjen og prøver å beskrive den stadig mer detaljert. Så en annen minne plutselig oppstår. Og du begynner å gjenoppleve den også. Og så videre. Og jeg fått noen underlige resultater. F.eks. en jente har opplevd sentimentalitet til sin mor-alkoholiker og ingen klarhet kunne endre denne sentimentalitet i henne. Denne jente har ikke ønsket å oppleve sentimentalitet til sin mor, men hun kunne ikke bli kvitt den. Så har hun ønsket at hennes drukken far har voldtatt henne da hun var fem år gammel. Hun har husket at hennes mor stod ved siden av henne og sa ”der skal du få, hore”. Og slik har det varet i løpet av et år! (Hennes bestemor fikk vite om dette og det ble slutt på voldtekt… men da hun var 14 ble hun voldtatt igjen og bare etter at faren ble drept var det over). Og denne jente klarte å glemme ALT DETTE. Dette var noen virkelig heslige minner for henne. Og nå hun har husket alt dette og klarte å fjerne hat til sin far. Det har skjedd en viktig endring til. Denne jente virket så dumt ut før. Hun kunne ikke uttrykke sine tanker og kunne ikke le ærlig. Hun har ikke smilt. Hun var ikke sikker om det var hun som har skrevet dette uttrykk for 5 minutter tilbake eller ikke. Hun hadde tvil… Dette er et resultat av det at man prøver å glemme ting. Etter bare to uker (!) siden hun har husket alle disse minner om voldtekt, hun ble kvitt fremvisninger av et dum menneske.

  Jeg er dermed sterkt imot det at man glemmer sin fortid. Jeg støtter ærlighet og klarhet.

  La oss snakke om foreldre. Jeg blir ofte beskyldt i angrep på foreldre. Hvorfor innstiller du, Bodhi barn mot foreldre? Det ser ut som om foreldre elsker sine barn og jeg prøver å innstille barn mot foreldre. Dette likner på ”diskriminering av menn”. Jeg voldtar ikke barn, jeg torturerer dem ikke med mat, søvn og oppgaver. DERE gjør dette. Jeg bryr seg ikke om denne voldtektsforbryter er far eller noen andre personer. Dra til helvete med alle sine beskyldninger. Jeg sier dette til alle voldtektsforbrytere og sadister som er ikke fornøyde med det at jeg hjelper deres ofre til å oppnå klarhet. Jeg har nylig kommunisert med en jente-nybegynner som har en kjær bestemor. Denne bestemor har tvinget henne til å drikke kefir fordi at hun var sikker i det at kefir er god for helse. Bestemor må bli fengslet for dette. Folk blir fengsle for tortur av voksne, men folk blir ikke fengslet for tortur av barn. Dra til helvete dere stygge sadister og voldtektsforbrytere med alle deres lære om moral, med deres kefir og alle deres slektninger som ser alt dette og gjør ingneting for å stanse vold.

  Det finnes ingen diskriminering av foreldre. Det finnes derimot også foreldre blant dem som sympatiserer til min praksis. Det er få av dem. Det finnes blant mordaer også jøder, tross det at jeg hater sionistisk ”kultur” med all den rasisme og dumhet. Jeg bruker hver sjanse for å uttrykke et negativ forhold til de egenskaper jøder har. Det er mesteparten av russere blant mordaer tross det at jeg synes at russere er en veldig aggressiv nasjon. Jeg støtter ingen diskriminering. Jeg ser på et menneske og dets fremvisninger for å danne sin mening om ham.