Norwegian Bokmål change

Error

×

Skal du til bestemor? Jeg skal bli trøtt nå!

Main page / Uungåelighet av lyst opp verden / Skal du til bestemor? Jeg skal bli trøtt nå!

Innhold

  Ikke bare lathet påvirker mennesker pga deres dårlig liv full av dogmer og konsepsjoner. Det finnes enda ”et problem”, nemlig tretthet. Et uttrykk ”jeg er så trøtt” fortolkes som noe negativt alltid. Og du skal ha rett for dette er en måte folk forholder seg til tretthet på. Det finnes et uttrykk ”behagelig tretthet” men en slik tretthet opplever man veldig sjeldent.

  Med andre ord det er rart å kalle både glede og irritasjon for ”emosjoner”. Det er rart at også profesjonell psykologer støtter denne type dumhet. Det er merkelig at i begynnelse av det tjue første århundre med all den kjappe utvikling av teknologier psykologi forblir på det samme nivå. Jeg blir ikke overrasket om det viser seg at jeg er det første menneske som har klargjort spørsmålet om det at glede og irritasjon er ikke emosjoner. Dvs at de forholder seg ikke til det samme klasse av begivenheter. Irritasjon er en emosjon og glede er en lyst opp oppfatning. Det er stor forskjell mellom disse to. Kan du forestille seg en biolog som bor ved elefanter og mygg og forstår ikke forskjellen mellom disse to. Dette er umulig. Men slik skjer det i livet. Psykologer lever blant ulike oppfatninger og knytter sammen NE og LoO… Hvordan skal dette forklares? Dette er enkelt. Jeg kan forklare det men en veldig upopulær (utenom mordaer) påstand om at folk opplever INGEN lyste opp oppfatninger i det hele tatt. Verken psykologer eller andre mennesker opplever ingen følelse av skjønnhet, ømhet eller glede. De opplever ingen foregripelse eller hengivenhet. De opplever ingenting! (Noen mennesker opplever fremvisninger sjeldent, men det var sikkert ikke blant dem noen som hadde nok erfaring for å endre sitt liv fullstendig). Og de skal dermed ikke kunne å finne forskjell mellom elefant og mygg.

  Det er veldig latterlig at noen vitenskapsmenn har en gang regnet at en struts er en blanding av mygg og giraff. Slik har det også tenkt en veldig kjent vitenskapsman Plinij fra gammel Rom. Plinij hadde sikkert ingen god fantasi for å forestille seg at mygg og elefant har samleie. Han tente sikkert at en brodd av mygg er en kjønnsorgan som blir brukt for å pule med elefanten. Han hadde sikkert vansker med en tur i skog… Plinij regnes for en historiker og ikke en ”biolog” akkurat nå. Men tidligere det var regnet at folk er bare ”vitenskapsmenn”. Nåtidens fysikere ble i gamle dager kalt for ”matematikere” og ”kjemikere”. Einstein var kjent for sine matematiske undersøkelser. Ettersom Plinij var en veldig kjent vitenskapsman (forfatter av ”Naturlig historie”, så det var mange mennesker som var påvirket av hans mening. Og Plinij var sikkert ikke den første som har oppdaget denne ide. Mange trodde at barn kan fødes fra dyr! Minotaurus var eksempelvis en sønn av en kvinne og okse.

  (Det å ha samleie med en hund eller en hest er veldig opphissende drøm for mange jenter. Denne drømmen blir som oftest realisert med hundre fordi at dette er både tilgjengelig og sikkert. Det er nokså lett å finde en hund som kan pule deg. De slikker fytta og puler jenter nokså enkelt. Jeg har ikke så mye erfaring i dette for sex med hundre opphisser meg ikke. Også gammeldags kvinner hadde sex med hundre. Jeg tror at nytelse pga en slik samleie er knyttet til det at man blir ikke trøtt av psykologisk samvirkning. Hunden uttrykker ikke sine krav og en kvinne føler seg ikke ukomfortabelt.  Gammeldags jenter har sikkert opplevd mindre nytelse pga frykt til å bli gravid av hunder. Utvikling av biologi har fjernet denne frykt og nå kan jenter pule med hunder så mye de ønsker.)

  Nåtidens psykologi likner på gammeldags alkymi. For mange hundre år siden, før kjemi har begynt å utvikle seg, mange tusener av mennesker har utført ulike eksperimenter med stoff for å se hva skal skje. De har blandet og oppvarmet dem. Som andre vitenskaper (filosofi og psykologi) alkymi har tiltrekket mange kriminelle og dumme mennesker. Men denne vitenskap har også blitt til et grunnlag for både kjemi og fysikk. Det finnes tusener og hundre tusener av mennesker som har i løpet av mange år (f.eks. egyptere som har for 6 tusen år siden funnet på både jern og glass. De har sikkert fått sine vitenskap fra andre sivilisasjoner) som driver med alkymi. Og disse menensker skal etter hvert oppnå visse resultater. Ettersom det har alltid levd kloke mennesker, så er det ikke rart at kjemi har oppstått like etter utvikling av alkymi.

  Det er rart at folk mener den samme tretthet pga sex og lidelser. Tretthet pga lidelser forårsaker forgiftning mens tretthet av sex er behagelig. Jeg bruker dermed to ord: forgiftning og tretthet. Men siden ”tretthet” er knyttet med noe negativt, tilføyer jeg ofte et ord ”behagelig” for å si ”behagelig tretthet”. Men jeg synes fortsatt at det ville ha vært hensiktsmessig å finne et annet ord for beskrive dette.

  Forgiftning er noe som oppstår pga opplevelse av negative emosjoner. Jeg tror ikke at dette ordet skal settes i anførelsestegn. Jeg tror at opplevelse av NE forårsaker skapelse av negative organismer i kroppen. Det samme skjer pga vekst av sykelige organismer som fører til forgitning.

  Mekaniske ønsker utmatter mest. Hvis du lar sin bestemor kysse seg pga en dogme ”jeg må la sin bestemor kysse meg pga det at hun er min bestemor”, og føler seg dårlig pga dette, så blir du trøtt med det samme.  Hvis du sitter å kommuniserer med henne pga tanker ”jeg må”, ”jeg er nødt”, så forsterkes din forgiftning. Dette er ikke rart. Mekaniske ønsker fører ALLTID til forgiftning fordi at lidelser blir ALLTID fulgt av sterke negative emosjoner.

  Folk som opplever NE bestandig, kan tro at de opplever ingen NE når de tvinger seg til å gjøre noe. Men det er ikke mulig å ikke merke NE som oppstår når man tvinger seg selv til noe. Bare dumme mennesker kan ikke merke dette. Og en dum person likner en narkoman som finner ingen utvei.

  Jeg gjentar at realisering av mekaniske ønsker fører ALLTID til negative emosjoner (utilfredshet og irritasjon). Hvis du er en av dem som forsvarer ”plikt fremfor foreldre”, så opplever du fortsatt NE pga denne ”plikt”. Et ønske til å komme til en ikke interessant bestemor er forårsakt av en sikkerhet i det at slik skal det gjøres. Dette er et resultat av dogmatisme og dumhet og dette ønske er ALLTID fulgt av NE. Du er så vant til disse NE at du kan ikke forestille seg livet uten dem. Folk som tror på disse konsepsjoner om kommunisering med utiltrekkende mennesker, er veldig forgiftet av realisering av sine mekaniske ønsker og forstår ikke at det er mulig å leve annerledes. Bestandig forgitfning blir en vanlig tilstand for dem.

  Et følgende eksperiment kan utføres. La oss be tjue mennesker nesten av det samme alder om å lese en historie om at en person besøker en ikke interessant bestemor for å kommunisere med henne. Så kan vi be dem om å vurdere personens handlinger. Så velger du ut av disse tjue mennesker dem som virker mest gamle og trøtte. Det skal vise seg at de valgte personer har satt de maksimale karakterer!

  Så hva betyr ”behagelig tretthet”? Jeg tror at dette er et sesultat av bruk av ressurser i løpet av realisering av et glad ønske. Dette gjelder både for fysisk og psykisk tretthet.

  Det er velkjent at et menneske som har hele dagen utført noen interessante undersøkelser og fant noe nytt for seg, trenger mer tid for søvn. Dette er ikke rart fordi at skapelse av nye aksoner i hjerne foregår akkurat i løpet av søvn. Det samme gjelder for fysisk trening. De første bodybuildere trodde at det er nødvendig å utmatte seg hver dag (noe som førte til hat til fysisk øvelser). Slik skjedde det til en lat bodybuiler dukket opp og hat brukt viss tid for øvelser og viss tid for søvn og avslapping. Det viste seg at muskler har forstørret seg mye fortere i løpet av søvn. Slik skjer det sikkert i mange andre tilfeller.

  Dermed et menneske som får vite mye nye ting i løpet av en dag opplever en såkalt ”psykologisk tretthet” som er sikkert forårsaket av mangel av hjernens ressurser for hva gjelder fornyelse av nerveceller. Det er interessant at denne type tretthet er behagelig og den gjenklanger med en lyst opp bakgrunn. Det er rart  hvor stor forskjell er det mellom realisering av glade og mekaniske ønsker. Det er nok å følge etter sine dogmer i løpet av en eneste time for å bli veldig trøtt. Og denne tretthet skal vare for mange timer til. Folk over førti år har vansker med tretthet til og med etter søvn. De føler seg forgiftet. Når et menneske er opptatt med glad oppgave, så finnes det både krefter og forventning for å utføre denne arbeid. Og tretthet som skal oppstå etter denne arbeid skal være behagelig.

  Enda en viktig forskjell. Et forgiftet menneske ønsker å slappe av på en dumt måte. Man kjøper øl og ser på tv. Noen tror at en som ser på tv med vodka istedenfor øl er mye dummere enn dem som drikker øl og ser på tv. Men det finnes virkelig ingen forskjell. Folk som slapper av på denne måte har et lav psykisk utvikling.

  I sovjetunionen det ble regnet at man bør slappe av bare for å få krefter til nye arbeid. Og de hadde rett! Hvis du er virkelig trøtt (og ikke forgiftet), så skal du ikke ønske å sette seg med øl foran tv. Du skal ønske å lese noen vitenskapelige bøker eller spille delta i en interessant samtale. Altså en slik måte å slappe på kan forårsake bare beundring ”fortsetter han å arbeide?”.

  I år 1999 jeg har begynt å skrive en bok om ”Utvalg av tiltrekkende tilstander” (denne boken har endret sin navn to ganger. Først ble den kalt ”Små aspekter av den store Samadhi” og senere – ”Direkte veiens praksis” fordi at mine metoder har ført til frihet og LoO på den mest klar og kortvarig måte. Men dette navne ble også skiftet fordi at jeg ble lei av det at ezoteriker var så interissert i denne bok). Jeg har utført mange undersøkelser for å kunne skrive denne bok. Det er ikke nok å finne en optimal løsning av et problem. Jeg måtte fjerne mange dogmatiske konsepsjoner og skape beskrive et menneske med visse faguttrykk (som jeg måtte finne på og betegne). Alt måtte være forståelig nok (jeg måtte forklare de samme ting til mange mennesker mange ganger). Jeg har også utviklet egen forretning og kommunisert med folk som var interissert i min praksis. Jeg har i mange år (!) hadd følgende hverdaglige oppgaver: jeg stod opp kl. 9 og har arbeidet hvileløst til kl. 7-8 om om kveld, da jeg har kommet hjem og har arbeidet med sine undersøkelser og praktisering til kl. 4-5 om natta. Jeg har ikke vært trøtt i de fleste tilfelle tross det at jeg har manglet søvn. Det er interessant at kroppen min ble ikke fett pga denne levemåte. Jeg kunne få bort noen kilo av sin vekt ifølge trening i fjellene (som har vart i 2-3 måneder) og det virket at jeg hadde et veldig sunn levemåte tross all min arbeid. Og dette var sant. Fordi at jeg har nesten bestandig opplevet en bakgrunn av forventning. Jeg har arbeidet for å støtte og bygge morda-kultur i fremtid.

  Ubehagelig tretthet tyder på det at du driver med noen mekanisk og uglad arbeid.