Norwegian Bokmål change

Error

×

Religions rolle i evolusjon

Main page / Religions rolle i evolusjon

Last ned .doc

[Unknown string ""]

Innhold

  Sikkerhets spørsmål

  Det er farlig å diskutere om religion i våre tider. Troende mennesker prøver ofte å drepe mennesker som ”diskuterer om forbudte spørsmål”. Jeg skal fortelle om et morsomt eksempel — troende av viss religion har vist følgende plakat på en ”fredelig” demonstrasjon: ”vi skal drepe alle som tviler på det at vår religion er fredelig”. Her er det et utdrag fra bok av Richard Dockins ”Gud som illusjon”:

  ”Her er det et brev skrevet til Bryan Fleming, regissør av ærlig og ateistisk film ”Gud som har aldri eksistert”:

  De er veldig uforskammet. Jeg vil ta en kniv og sprette opp deres mage med glede. Dere prøver å sette fyr i hellig krig. Jeg og mine venner skal kjempe mot dere.

  Her kjønte forfatter sikkert at måten han skrevde dette på var ikke knyttet til kristendommens idealer. Han fortsetter å skrive på en mer fredelig måte:

  Men GUD lærer oss til å ikke hevne seg samt til å be for slike mennesker som dere er.

  Men medlidenhet var snart over igjen:

  Jeg blir fornøyd med en tanke om det at GUD skal straffe dere i 1000 ganger hardere enn jeg kunne ha noensinne gjort. Det gleder meg at dere SKAL lide for synder som dere ikke vet om. GUDENS sinne har ingen barmhjertighet. Jeg håper dere får vite sannhet føre dere blir straffet. God JUL!”.

  Ettersom min undersøkelse har ikke som formål å sammenlikne ulike religioner, jeg skriver ofte ikke om det hvilken religion jeg snakker om nå. Jeg håper at mine lesere skal forstå hva jeg mener. Dermed blir jeg ikke nødt til å bruke Aesopisk spåk.

  De som ønsker å drepe i gudens navn må vite at jeg synes at religion spiller liten rolle i eovulsjon. Men jeg tror også at menneskeheten har for mye år siden sluttet å tro på det at religion er viktig. Nåtidens religion forårsaker (som oftest) bare grusomme følelser i folk.

   

  Hvor har hat kommet fra?

  Dockins har beundret i sin bok om det at for mye hat oppstår pga forskjellige synspunkter. Hvorfor må en religionsmedlem drepe noen bare pga ulike tanker om gud. Hvorfor må en ateist dø? Han skal jo ha mye problemer på himmel, sett fra religionens side. Hvorfor er religionenens reaksjon på andre synspunkter er så voldsom og destruktiv?

  Jeg tror at Richard og andre mennesker forstår ikke helt klart hvilke samfunn de lever i. De tenker og tror at andre mennesker tenker også. Men dette er ikke sant. Mennesker TENKER ALDRI. De sjonglerer med ord og uttrykk. Det er ikke rart at mange religioner forbyr diskusjoner om religion. Også vitenskap anses av religiøse ledere som en trussel for religionens påstander. I dag har religion tapt kampen mot vitenskap. Religion beskytter seg med ”etikk”. Det er ”ikke etisk” å spørre følgende spørsmål (fra Dockins bok):

  ”Hvis du er en kristianer, så tror du sikkert på følgende påstander:

  *) I gamle dager ei jomfru jente har født sønn uten å ha vært sammen med mann.

  *) Denne sønn har besøkt død Lasar. Og så har Lasar fått liv tilbake.

  *) Dette menneske, som hadde ingen far, har fått ny liv etter tre dager av sin egen død.

  *) Etter førti dager dette menneske gikk til et fjell og gikk opp til himmel.

  *) Hvis du tenker inni seg om noe, så skal dine tanker bli hørt av et menneske som har ingen far. Han er i stand til å høre alle mennesker på jord.

  *) Når dere gjør noe godt eller slemt, et menneske som har ingen far ser deres handlinger. Dere skal få enten straffe eller oppmuntring for alle sine handlinger.

  *) Ei jomfru (moren til et menneske uten far) har aldri dødd; hun gikk opp til himmel også.

  *) Brød og vin (som har fått velsignelse av prest) har blitt til legeme og blod av et menneske som har ikke far.

  Jeg kan forstå de mennesker som tror at en som tviler i disse påstander fortjener død. Det eneste måte å tvinge mennesker til å tro på dette er å forby dem til å tenke om dette.

  Religion har egentlig ingen forbindelse med religiøs hat. Religion har blitt til en måte å hevne seg over andre mennesker på. Mange mennesker ”nekter å leve i samsvar med religiøse påstander”. Det er dermed lett å kalle noen for ”kjetter”. Forstår du forskjell mellom arisk kjetteri og kristendommen? Er forskjellen stor nok for å drepe alle ariere? Det likner tider da Stalin har drept alle uønskelige personer. Men Stalin har bare gitt ordrer. Andre mennesker har utført disse ordrer. I våre tider religion har blitt til et utstyr for å ødelegge de uønskelige mennesker.

  Jeg skal skrive et utdrag fra Dockins igjen (nemlig et brev som ble skrevet til hovedredaktør av amerikansk ateistisk blad):

  ”Hei, eretikker. Det er mye mer av kristianere enn ateister. Det finnes ingen oppdeling av stat og kirke. Dere skal tape… Sønner av djevel.. Jeg ønsker dere død. Jeg håper dere skal snart død av grusom sykdom og møte sin DJEVEL.. Deres frihet fra religion stinker. Gud skal straffe dere. Liker dere ikke vårt land, er dere velkommen i hell…

  PS. Ha deres svarte rumper ut av USA. GUD har allerede bevist sin mektighet ved å skape alt på jord. Min gevær er ladet.”

   

  Jeg var overrasket etter å ha lest dette brevet. Jeg har fått de samme brev pga mine bøker ”Direkte veien praksis”. Jeg påstår at det er mulig å fjerne NE, dumhet og oppleve lyste opp oppfatninger, glede o.l. Jeg er overrasket fordi at jeg foreslår jo en måte å forbedre sitt liv på! Og jeg får hat som et svar på min arbeid! Jeg tenkte over det hva kunne man mislike i min bok. Senere jeg har forstått at de har ikke engang lest boken ferdig. Disse mennesker søker en måte å hevne seg på. De skriver sikkert til mange kjente forfattere og mennesker. Her er det et brev som Einstein har fått fra en religiøs leder:

  ”Professor Einstein, jeg tror at enhver amerikansk kristen vil svare Dem: ”Vi skal aldri nekte vår Gud og Jesus. Og hvis De forstår ikke vår religion, så kan De reise hjemme”. Jeg har lenge lovprist Israel. Men De har sagt et uttrykk som forårsakte antisemittisme i vårt land igjen. Professor Einstein, jeg tror at enhver amerikansk kristen skal svare Dem: ”Enten dra hjemme sammen med sin idiotisk evolusjons teori, eller slutt å ødelegge troen av de mennesker som har hjelpet Dem da De måtte flykte”.

   

  La oss vende til det forrige brev. Det er uforståelig hvorfor en som skriver om religion nevner ”negere og hedninger”. Betyr dette at forfatter av dette brev hater negere? Nei, dette er slett ikke sant. Det betyr kun at dette menneske prøver å kjempe ”mot alt”. Jeg tenker at et slik menneske kan godt vise seg til å bli en vitenskapsmann eller utdannet fagperson.

  Folk lever i samsvar med sine egne væremåte. Samleie bør skje kun i seng. Man bør spise frokost sittende. Og når lærer går inne i klaserom, elever bør stå opp.Folk beskytter religion med alle mulige måter fordi at religion regnes for det mest ”viktige”.

   

  Definering av religion

  Jeg kan sikkert ikke definere reiligion med hensyn til alle tider og alle eksisterende religioner.

  Religion er et sett ubegrunnede sikkerheter som baseres på påstand om det at vårt liv avhenger av noen bevisste vesener som kan ikke forstås eller observeres fullstendig.

  Disse bevisste vesener kan ha ulik påvirkning på vårt liv. Alt fra overvåkning av alle våre tanker til straffe av våre handlinger. Jeg husker et utdrag fra sovjetisk blad: ”Alle forfølgere av Trotskij må dø”. Det samme gjelder religion. ”Gudens Domstol” regnes for noe som skal straffe mennesker. Alle religiøse mennesker opplever det samme tilstand: dyp gudsfrykt. Mennesker skriver ofte om Gud som straffer mennesker.

  Et religiøs menneske frykter Gud.

   

  Felles informasjon om evolusjon – de kjente…

  Det er vanskelig å fortelle om evolusjon fordi at den varer minst fjorten milliarder år. Alle vesener har opplevd evolusjon i løpet av tid. Dermed jeg skal gi uklar definering som skal oppdateres etter hvert.

  Jeg tror at ”evolusjon” er et sett prosesser som førte til utvikling av et viss vesen. Evolusjon forårsakte endringer som ga et vesen flere muligeheter hva gjelder lagvarighet av eksistens, mangfoldighet av mat og leveområder o.l.

  De mekanismer som fører til endringer av evolusjon kalles for ”evolusjons mekanismer”. Jeg skal fortelle om ”naturlig utvalg” som den mest kjent og kraftig mekanisme av evolusjon. Men det eksisterer sikkert andre mekanismer av evolusjon.

  Naturlig utvalg er en veldi enkel prosess. Bare tenk seg hvilke endringer kunne ha foregått om menneskeheten ville ha oppdaget naturlig utvalg noen århundre tidligere. Men mange mennesker forstår ikke hva naturlig utvalg handler om. Når et vesen reproduserer sin art, så fødes det nye vesener med litt andre egenskaper. Forskjell i egenskaper kan til slutt forårsake endring av fenotype. Hvis forskjell mellom egenskaper er betydende, så skal de neste vesener arve de nye egenskaper samt at de får mer sjanser og muligheter for å overleve. Med andre ord litt større ører gir en mulighet til bedre hørsel. Et annet vesen skal få litt lengre bein for å kunne redde seg fra rovdyr.

  Naturlig utvalg er ingen tilfeldighet. Hele prosessen er konsekvent. Våre liv påvirkes også iblant av tilfeldigheter. Men dette gir jo oss ingen grunnlag til å si at vi har laget mat eller gjort noe pga tilfeldighet.

  De vesener som er mer tilpasset for liv har dermed mer sjanser for å overlve.

  Jeg vil utmerke at forståelse av naturlig utvalg hjelper oss med forklaring av ”verdens opptreden”. Vi kan ikke forklare verdens liv med gud. Vi kan ikke forestille at vårt komplisert verden har oppstått pga tilfeldighet. Men hvis gud har skapt vårt komplisert verden, betyr dette da at gud er enda mer komplisert. Og hvem har skapt gud? Naturlig utvlag forklarer det hele.

   

  og ukjente.

  Her snakker vi om evolusjon av de levende vesener. Men hva betyr egentlig ”levende”? Med ”levende” mener vi som oftest at et vesen kan reprodusere seg. Vi kan snakke om ”bevissthet” som inneholdes i alt levende. Men alt dette forvikler vårt spørsmål enda mer.

  For tiden trenger jeg ikke nøyaktig definering av det levende og det ulevende. Jeg vet at det eksisterer noe absolutt levende og noe absolutt ulevende. Da univers oppstod var det ingen levende vesener. Og nå eksisterer det mange.

  Det er rart at få mennesker kjenner eksperiment av Miller-Juri (som har fått nobelprisen) som var utført i 1953. Kanskje denne eksperiment viste noe ”uønskelig” for religion. Jeg skal fortelle om eksperiment. Reservoar var fyllt med ”noe” som har antakelig eksistert på jord ved dens opprinnelse (vann, nitrogen o.l.). Sterk elertrisk ladning har gått gjennom denne kjemisk ”suppe” i løpet av lang tid (for å imitere datidens lyn). Etter et måned det var oppdaget aminosyre i reservoar. Andre eksempler viste at også komplisert aminosyre oppstår i reservoar. Dette er selvsagt ikke ”det levende”, men vitenskapsmenn har i hvert fall fått ”begynnelse” av liv. Jeg blir ikke beundret om milliarder av år kan skape fullstendig liv av slik syre.

  Kan det levende oppstå ut fra det ulevende? Dette virker rart. Her finnes det to forklaringer:

  1) et liv var skapt av ”gud”. Slik forklaring forklarer egentlig lite. Hvor har gud tatt liv fra? Har liv eksistert i gud alle tider? Eller en annen gud ga liv til gud?

  2) et liv oppstod fra det levende. Biologer skal ikke akseptere dette. Slik antakelse er enestående fordi at antakelse om det at livet har oppstått fra det ”ulevende” blir meningsløs.

  Jeg er overbevist i det at liv har oppstått ut fra annet liv. Evolusjon er skapelse av aminosyre ut fra noen få kjemiske elementer. Disse kjemiske elementer er et resultat av evolusjon av hydrogen. De første elementer av vårt univers er hydrogen og elementære partikler. Disse partikler har samlet seg pga ulike styrker (til og med gravitasjon). Senere har en annen evolusjons mekanisme, nemlig ”sterk sammenvirkning”, begynt å virke. Sammensetting av to atomer av hydrogen utløser mye energi. Ta en titt på bly: den var skapt inne i stjerne. Etter en Stor eksplosjon bly har spredt seg over univers.

  Hydrogen har bevissthet. Denne hypotese strider med vårt forståelse av det bevisste og ubevisste. Jeg vil minne at også Einsteins ideer var utsatt for kraftig kritikk. Jeg minner Einstein for å vise at folk bør ikke tenke at noen ide er idiotisk bare fordi at den strider med folkets synspunkt.

   

  Hvorfor eksisterte religion? Hvem trengte den?

  Du skal sikkert ikke møte ikke religiøs samfunn etter å ha studert gamle og nåtidens folkegrupper. La oss ta Sovjetunionen. Styring av unionen har alltid prøvd å ødelegge religøse ledere. Men det som skjedde var egentlig krig mellom religioner. Kristendommen var utskiftet med kommunistiske påstander. Det er ikke rart at nesten alle ”komunister” har blitt til ”kristner” etter at Sovjetunionen har nedbrytet.

  Vi vet at naturlig utvalg er en nådeløs prosess. Den ødelegger alle ueffektive vesener. Dermed vi kan konkludere at religion har vart en fordel for datidens samfunn. Religion var en egenskap som hjelpte samfunn til å overleve. Det ville ha vært bra å forstå hvorfor religiøs samfunn har vært mer effektiv enn den ikke religiøs samfunn. Og hva om nåtidens religion er bare et midlertidig verktøy?

  Jeg tror ikke at dette spørsmål er egentlig så vanskelig. Jeg skal fortelle om noen fordel som religion skapte for gamle samfunn.

  Noen av oss har sikkert møtt krisjnaiter. Det er rar folk som danser og smiler hele tiden. De hevder at alt omkring er Krisjna. I denne tilfelle religion spiller en rolle av ”distraksjon”. Dans og kunstige smil er noe man er ikke vant til å oppleve i vanlig liv. Dans og smil erstatter bestandig frykt og sjenering. Jeg tviler ikke i det at deltakere av Krisjna-fest opplever betydelig psykisk påvirkning.

  Man kan også møte Buddhist. Buddhisme forutser ingen gud. Men mesteparten av etterfølgere av buddhisme synes at dette er nettop religion. Men også buddhister er aggresive. Hvis du skal si noe dårlig om Buddha, så skal du sikkert bli sparket. Du bør ikke spørre: ”Har Buddha runket?”. Slike spørsmål kan føre til betydelige fysiske skader. Buddhister er overbeviste i det at man kan bli forlyst etter en rekke gjenfødelser. I denne tilfelle religion spiller en rolle av ”trøster”. Blir det lettere å leve med slik religion? Ja, det blir lettere. Jo mindre selvmedlidenhet man opplever, jo mindre sjanser er det for at man skal oppleve lyste opp oppfatninger.

  En annen religion lover å gi alle de forbudte ting etter død. I denne tilfelle religion spiller en rolle av ”en som gir gode ting”.

  Det er ingen vits i å snakke om frykt av gud. Det finnes mennesker som sier at frykt er egentlig kjærlighet til gud. Men de troende fortsetter å frykte gud. Hvorfor finnes det så mange metoder å straffe mennesker på? Dere bør stoppe å utgi denne ekstremistisk litteratur! Hvorfor leser bar om det at GUD (den vise og rettferdig) straffer mennesker? Hvorfor blir dere overrasket av konsentrasjonsleiere etterpå? Dere bør da akseptere det at mennesker dreper hverandre! Hvordan i helvete kan dere tåle slik litteratur i 21 århundre? Hvordan kan dere gi dette til BARN? Tror dere på det at barn skal ”forstå” deres svar på ubehagelige spørsmål? Jeg skal fortelle om et eksperiment. Elever fra en israelsk skole ble fortalt en historie om det at israelsk konge drepte hele arabisk landsby fordi at han mente at arabere er en trussel for israelsk folk. Så har elever blitt spurt om deres mening om konges handlinger. Nesten 70 prosent elever har sagt at konge har handlet riktig. Men det er jo helt sannsynlig fordi at Tora inneholder skrifter om det hvordan fiender bør betraktes. Så har elever hørt den samme historie med en kinesisk konge og mongolsk landsby. Elevenes reaksjon har også endret seg. Ca 90% mente da at konge har handlet uriktig. Skal dere fortsette å fortelle om det at et rettferdig vesen steker mennesker på en stekepanne?

  La oss vende tilbake til evolusjon. Jeg har fortalt om det at gud spiller en rolle av ”politiman” som straffer alle forbrytere. Et menneske som frykter gud er mer tålmodig. Hvis en religion forutser utålmodig behandling av fiender, så erstattes slik aggresjon med tolerant forhold til sine religiøse ”brødre”.

  Ateister skal sikkert bli overrasket over det at religion spiller også en rolle av ”reformator-forlyser”. Prøv å unngå egyptiske beduiner fordi at de har en mer streng religion enn islam er. Beduiner tror i det hele tatt ikke i gudens medlidenhet. Det FINNES medlidenhet i de hellige tekster. Disse tekster kan danne sympati i samfunn. Slik samfunn kan skape mennesker som opplever bestandige lyste opp oppfatninger. Dette er et stor skritt fremover.

  Dermed vi kan gjøre en konklusjon om det at religion hjelpte folk til å overleve. Dette er en rolle som religion spliller i evolusjon.

   

  Hvorfor er monoteisme mer populær enn panteisme og polyteisme?

  Nesten alle nåtidens religioner er monoteistiske religioner. Hvorfor er det slik? Hvilke fordel har monoteisme?

  Kristendommen er eksempelvis ikke så monoteistisk som den ser ut. Gud er fordelt i tre personer: far, sønn og den hellige ånd. I den fjerde århundre f.Kr. har imperatør Konstantin ødelagt alle bøker av Arij fra Alexandria (som har nektet monoteisme). Siden da kirke har ikke gjort noen forsøk på å overbevise de utroende. Ingen forstår hvorfor kristendommen er ikke helt monoteistisk. Jeg synes at kristendommen likner på politeistisk religion.

  Også andre religioner har politeistisk oppbygning.

  Hinduisme er et typisk eksempel på politiestisk religion. Det finnes noen tusener guder der. Men alle guder er bare ulike former av en hovedgud. Er dette monoteisme eller politeisme? Dette er et vanskelig spørsmål.

  Men de gamle panteistiske religioner har ingen forbindelse med monoteisme. Panteisme forutser at det finnes en selvstendig gud som er ikke forbindet med noen hovedgud.

  Hvordan skal en panteist påvirkes? Religion er til ingen nytte her. Bare monoteistisk religion kan hjelpe her. Det er dermed ikke rart at regjering har prøvd å fjerne politeisme. Samfunner med monoteistisk religion hadde en fordel.

  Hvorfor har romere akseptert kristendommen? Det er ikke rart. Kristendommen har vært monoteistisk.

  La oss vende tilbake til hinduisme. Den er mye mer politeistisk enn andre religioner. Hindisk folk ville ha blitt drept om andre sivilisasjoner hadde bestemt at det er enklere å drepe enn å erobre.

   

  Hva skjer i dag? Kunstige religioner.

  Hvis religion er en del av evolusjon, så er det kansjke hensiktsmessig å utvikle den for å forbedre samfunn?

  Jeg er overbevist i at det er ikke nødvendig å utvikle religion. Religion var veldig viktig i gamle tider. Vitenskap har gitt oss mer kraftige verktøy for å overleve og utvikle seg. Jeg tror at humanisme sammen med vitenskap skal forbedre og utvikle samfunn. Også praksis av fjerning av negative emosjoner og opplevelse av lyste opp oppfatninger skal hjelpe oss (les mer om praksis på www.bodhi.name). Jeg tror at vitenskap, humanisme og min praksis skal gi mennesker mer sjanser å overleve og forbedre seg enn hvilken som helst religion.

  Mennesker som skaper LoO skal sikkert dominere i fremtidig verden. Samfunn dannet av slike mennesker har mange fordel foran de vanlige aggresive og syke mennesker som handler ifølge sine konsepsjoner. Evolusjon er en langvarig prosess. Jeg kan ikke si når ”et lyst opp menneske” skal erstatte ”et vanlig menneske”.

  Religion skal sikkert skape mange avskyelige sekter. Kunstige religioner skal oppstå for å spre dumhet, død og ødeleggelse. Eksempler på slike kunstige religioner er fascisme og kommunisme.

  Kunstig religion likner en naturlig religion. Det er ikke hensiktsmessig å snakke om ”vis gammel man” nå som til og med dumme religiøse fanatikere bruker web og mobiltelefoner. Et land der alle borgere singer istenden for å arbeide, skal ikke ha lang historie. Utvikling av religion skal stanse utvikling av kreativitet. Ta f.eks. noen religiøs land. Og prøv å finne ut hvem av bordege fra disse land er kjente forfattere eller vitenskapsmenn.

  Dermed det er ikke hensiktsmessig å vende tilbake til utvikling av religion. Men det er mulig å skape kunstig religion som skal hjelpe å kontrollere borgere.

   

  Kommunisme har sikkert mange egenskaper av dum religion. Det eksisterte mange bøker (skrevet av kjente sovjetiske ledere) som ingen var interissert i. Så har noen forfattere flyktet ut fra land. Og dat ble det farlig å lese deres bøker. Kommunistisk ideologi liknet kristendommens uforståelige påstander.

  Kommunister døde ”for Lenin” på det samme måte som religøse fanatikere har dødd for ”virkelig troen”. Jeg tror at få mennesker som kjempet for Lenin kunne i virkeligheten forstå hva Lenin skrev i sine bøker.

  Kommunisme forutser ingen gud, men det finnes en vise-styrer. Lenin har satt spor i generasjoner av sovjetiske mennesker. Lenin har utført funksjoner av gud. Så ble en ”gud” Lening erstattet av ”Stalin”. Da har mennesker ”dødd for Stalin” og ”arbeidet for Stalin”. De samme prosesser skjer i dag i Nord Korea og Kina. Det er rart at etterfølgere av Lenin vet lite om det hvilke menneske Lenin var. Etterfølgere vet lite om det hvordan Lenin så ut! Disse mennesker elsker plakater med bilde av Lenin.

  Ritualer har også utgjort en del av forskjellige religioner. Det virker rart fordi at man kunne utvikle seg selv isteden for å utføre ritualer. Kommunister hadde også mange ritualer.

  Gud har både straffet og oppmuntret. Kommunister har eksempelvis oppmuntret de beste arbeidere med en artikkel i sovjetisk blad (eller med takknemlighet).

  Kommunistisk gud er sikkert hellig. Ærekrenkelse av en stifter av kommunisme kan føre til seriøse problemer.

  Men det fantes også kommunistisk paradis – forlyst kommunistisk fremtid. Hrusjev har sagt at paradis skal begynne i år 1980 (han visste sikkert ikke om prisfall på ojle).

  Og det fantes også kommunistisk hell – streng irettesettelse, fengsel eller eksil.

  Også kultiske bygninger hadde stor betydning i kommunisme. Hver by hadde sin egen kultur palass eller palass for partiledere.

  Det var mange martyrer i kommunisme: barn som angir sin egne foreldre og arbeidere som angir sultne mennesker som stjeler et par kongler.

   

  Patriotisme er også et eksempel på kunstig religion. Her er det patriotismets kjennetegn på kunstig religion:

  *) folk dør ”i navn av fødeland”. Folk forstår ikke hvorfor er deres død så nødvendig. Det er verdt å merke seg at Stalin og fødeland mente ofte det samme for sovjetiske soldater. Men Stalin gav ordre til å drepe tusener av mennesker. Og ”fødelad” betyr ikke alle de kriminelle kommunistiske ledere som ønsket kun å ha mer makt over mennesker.

  *) tanker som ”er det sant at fødelnad trenger våre død?” betyr forbrytelse. Noen tvil forårsaker aggresjon hos ”patrioter” som bestemmer hva er god og hva er dårlig for fødeland.

  *) og det eksisterer selvsagt kunstig gud. Under den andre verdenskrig kunstig gud tok en forme av ei kvinne som var tegnet på en sovjetisk plakat med ord ”Mor-fødeland roper”.

  *) kommunistisk djevel var tegnet på en karikatur der en fett imperialist hadde bomber i sine hender.

  *) religiøse bøker inneholder dumme tanker om det hvor ”god vårt Fødeland er”.

  *) ritualer er det mange av i patriotisme: demonstasjoner og militære parader.

  *) patriotisme beskytter en patriot fra utenlandske dårlige ting. Patriotisk pris er en jakkeskilt med ord ”Fødeland skal ikke glemme deg”. Men det er ikke klart hva patrioter tenker om når de får slike skilter.

  *) definisjon av ”det hellige” finnes også i patriotisme. Ærekrenkelse av fødeland kan straffes med død.

  *) paradis for patriot er et rik fødeland som har fattige og ikke utviklete naboer.

  *) patriotisk hell er assimilasjon med andre folkegrupper. I dag finnes det mange ”nasjonalistiske ideer”. Men folk bør forstå at en intressant, klok og kjekk utlender er mye mer bedre enn dum, grå og aggresiv medborger. Patriotisme kan føre til fravær av HVILKEN SOM HELST INTERESSE til sine egne medborgere elle fiender.

  *) martyrer og patrioter er det mange av i dag. Deres historier er ofte usanne.

  Jeg skal vise dere et eksempel av nåtidens kunstig religion.

  Forestill seg en ateist som handler ifølge ”den hellige skrift”. Denne ateist er patriot av sin egen land. Han kan snakke imot andre religioner samt at hans far er buddhist. Hans mor er en mattelærer i universitet. Han er gift med ei utenlandsk jente. Forestill seg kosmopolitt som synes at det er ikke riktig å straffe et menneske som har forvrenget samleie. Forestill seg at et slik menneske er religiøs. Forestill seg at han kan drepe pga sin tro. Dere har ennå ikke forstått den nye kunstig religion som påvirker vår liv betydende. Den nye religion heter:…

   

  flighet.

  Du blir sikkert overrasket av dette ordet. Men så skal du begynne å tenke over dette. Du skal tenke på det om høflighet har egenskaper av kunstig religion.

  *) La oss begynne med religiøs intoleranse.

  Jeg kommuniserer med mange mennesker. Jeg bruker seks måneder i et år på reiser til ulike land. Samt at jeg svarer på brev som jeg får fra de mennesker som blir interissert i mine bøker. Jeg forstår nå en lovmessighet: jo mer høflig et menneske er, jo mer aggresjon dette menneske har. Hvis et menneske skriver til meg slik: ”Hei, du skriver jo tull her i bøkene sine…”, så synes jeg at slik menneske er ikke aggresiv. Slik menneske kan vise seg til å bli en aggresiv patriot. Men hvis jeg får et følgende brev: ”Hei, kjær Bodhi. Jeg ønsker å ta Deres tid for å spørre følgende…”, så synes jeg at et slik menneske kan muligens skrive et aggresiv brev i fremtid.

  Prøv å ikke svare på hilsen i et butikk i Holland. Dette er et farlig eksperiment. Først skal man tro at du har enten dårlig humør eller at du hører dårlig. Svarer du ikke på hilsen en gang til, så er det stort sannsynlig at du blir utsatt for fysisk vold. Det er da ingen vits i å anmelde dette til politi.

  Svarer du ikke på hilsen av en busssjafør, er det stort sannsynlig at du skal reise ingensteds.

  Rare ting skjer også i Himalaya. Det er veldig pent og interessant der. Men her møter du mange turister fra Europa. De begynner å hilse på deg fra ti meters avstand. Du kan gå forbi uten å svare på deres hilsen. Så kan en turist komme til deg og rope ”Hei”. Dine handlinger kan forårsake aggresjon fra andre menneskers side. De kan kalle deg homo eller ateist.

  Alle barn lider av denne religion. Prøv å ikke si ”takk, mamma” når du har spist ferdig. Prøv å ikke stå opp når en lærer går inn i klasserommet.

  *) ritualer har jeg allerede fortalt om. Dette er ulike ord og uttrykk som bør sies i forskjellige situasjoner. Samt at man bør utføre visse håndbevegelser og mimikk. Falske smil danner rynker på ansikter av europeere.

  *) gud og djevel har ennå ikke fått stabil form i høflighetens religion. Noen har et bilde av Mor Theresa som utfører en håndtak men noen. Det viktigste er at hun er snill og god (ingen bryr seg om det at hun han sagt at verdens ondskap er abort). Noen synes at Hitler er verdens ondsakp.

  *) også intolerans i forhold til dissens finnes i denne religion. Du kan bruke mye tid på å forklare mennesker det at du hat rett til å ikke svare på hilsen. Men det spiller ingen rolle. Du MÅ være høflig. Mennesker tenker at ved å ikke svare på deres hilsen jeg sårer noen. Men dette er ikke sant. Folk er vant til å oppleve selvmedlidenhet når høflighet fremvises ikke.

  *) høflighet er en beskyttelse. Hva beskytter høflighet fra? Høflighet beskytter fra uhøflighet. Du får god humør ved å si ”god kveld”. Høflige mennesker tror også at høflighet beskytter dem fra kriminelle og terrorister. Dette er ikke sant. Europeere spiller i ”høflighet” ved å ta imot flyktninger fra ulike land som har viss ”forhold” til andre religioner. Europeere blir så veldig overrasket av det som skjer etterpå.

  *) høflighet kan ta en forme av ”politisk riktighet”. Du finner ingen forklaring av dette uttrykk i ordbok. Politisk riktighet brukes for å straffe de uønskelige personer. Har du skrevet noe dårlig om de andre samfunn? Sorry, da må du rive ut et blad og spise sin egen artikkel.

  *) du kan bli overrasket av at det finnes ingen gud i høflighet-religion. Men denne kunstig religion er ikke så gammel som andre. Vi kan ikke si mye om det hvordan andre religioner har oppstått. Men vi kan snakke om ”cargo-religion”.

   

  Cargo-religioner er veldig interessante. Jeg skal sitere fra Dockins:

  ”Det mest kjent eksempel er kargo-religioner fra stillehavets Melanesia og Ny Guinea. Historie av deres religion er ennå fersk. Jeg tror at kristendommen har oppstått og spredt seg nesten på det samme måte.

  Min informasjonskilde er en bok ”Søk i paradis” skerevet av David Attenboro. Alle religioner som har oppstått etter den nittende århundre (og etter den andre verdenskrig) har utviklet seg på det samme måte. Mennesker som bodde på fjerntliggende øyer var sikkert begeistret med teknologi som europeere hadde.

  Øyboere har merket at mennesker som hadde rare teknologiske ting, har aldri reparert dem selv. Hvite mennesker har aldri vist hvordan slike ting skapes. Dermed trodde øyboere at ”frakt” var noe overnaturlig. Hvite mennesker har i sin tur utført noen ritualer: de satt og hørte på lille bokser; de ga øyboere klær. Senere har øyboere ”forstått” at hvite mennesker utførere ritualer for å få ”frakt” (eller cargo –på engelsk).

  Slike cargo-religioner har oppstått uavhengig av hverandre på ulike øyer (i Ny Kaledonia, på Fijiøyene). Disse religioner påstår at Apokalypsen skal begynne da en ny messias skal komme sammen med ny cargo.

  Disse cargo-religioner viser oss noen likheter av menneskets psykisk tilstand.

  En religion på øyer Ny Gebrider har en messias med navn Jhon Frum. Ingen vet om John Frum har egentlig eksistert. Det finnes en beskrivelse av John Frum som et lyshårt menneske av middels høyde. Han gjorde noen spådom og var imot misjonærer. Før sin død Frum har forutsagt sin egen gjenfødelse samt at snart skal det komme veldig mye ”frakt”.

  Men den mest ekonomisk uriktig forutsigelse fra Frum handlet om det at han skal komme tilbake med nye penger. Dermed har øyboere begynt å spende sine penger i 1941. Dette var et sterk slag for ekonomikk.

  Senere har en anne historie spredt seg. John Frum var liksom en amerikansk konge. Da amerikanere har kommet til øyene, trodde øyboere at apokalypse skal skje snart. De trodde at John Frum skulle komme med fly.

  Øyboere har bygd en flyplass for Frum. De satt med høretelefoner laget av tre og ventet på ham.

  I femti-årene har ung David Attenboro kommet til Ny Gebrider sammen med Jeffry Mulligan for å undersøke John Frums religion. Så har de samlet fakta og prøvde å snakke med Nambas – den høyeste prest på øyene. Nambas hevdet at han snakker med Frum ved hjelp av radio. Så spurte de Nambas om han så Frum noen gang.

  Nambas svarte:

  —   Jeg så ham mange ganger.

  —   Hvrodan ser han ut?

  Nambas pekte på David:

  —   Han likner på deg. Han er hvit og høy. Han lever i Sør Amerika.

  Slik beskrivelse strider med den forrige beskrivelse.

  Det blir regnet at John Frum skal komme tilbake 15 februar. De venter på ham hvert år. En gang David har sagt til en av Frums etterfølgere:

  —   Dere venter jo nitten år på ham. Er ikke dette lenge nok?

  Sam så på meg:

  —  Dere venter jo på Jesus i to tusen år. Jeg vanter bare 19 år.”

   

  *) det finnes ennå ingen martyrer i høflighet-religion.

  *) høflighet-religion forutser tvangs ”dåp” av barn. Barn blir fortalt om at alle ”bør” være høflige. Det finnes mange måter å straffe et barn på pga uhøflighet.

  *) det finnes også hellige skrifter. Det finnes bl.a. bøker for barn med historier om det at uhøflig gutt blir til tyv mens høflig gutt blir til helt. Disse bøker forteller om det hvilken press man kan bli utsatt for i tilfelle man ikke viser høflighet i forhold til andre mennesker. ”Et høflig barn” er uttrykk som beskriver det hvor streng foreldre har oppdratt sitt barn. Det beskriver også hvem et barn har blitt etter å ha akseptert aggresjon fra foreldrenes side.

  Religiøse foretrekkelser brukes også i handel. Reklame oppbygges ofte på grunnlag av kunstig religion.

   

  Grusom eller medlidende?

  Et særtrekk av store religioner er samvirkning av aggresive og medlidende metoder. Denne egenskap er til stor hjelp for prester som kan vise deg et avsnitt fra hellig bok hvor det sies om guds medlidenhet.

  Et typisk eksempel på dette er Bergprekenen. Er menneskeheten klar til å forstå det som var skrevet to tusen år siden? Det finnes mange eksempler på aggresjon i hellig bok. Det sies eksempelvis at man bør drepe homoseksuelle og de som ikke gjør som foreldre sier.

  Koran tilbyr å tilgi de dumme og drepe dem samtidig.

  Spørsmål er ikke om det hvorfor er det slik. Hellige skrifter var samlet av ulike mennesker i løpet av mange hundre år. Spørsmålet er hvorfor tror mennesker på slik motstridende religion?

  Jeg tror at jeg har funnet en enkel forklaring av denne begivenhet. Kristendommen har i begynnelse vært en religion av slaver og de fattige. De hadde en mulighet til å skifte sin sikkerhet! Når mennesker sier til megx at våre medborgere er fattige, så sier jeg at nepalske mennesker har mye dårligere liv. Men disse mennesker er veldig snille og ikke aggresive. Det er lett å overbevise seg i dette. Du kan dra med fly til Himalaya. Dere skal forstå at det finnes ingen lykke. Det finnes kun lykkelige mennesker. De tror på at deres liv er lykkelig (tross alle vanskeligheter).

  De første kristne mennesker har fått trøst pga sin religion. De trodde nå at deres lidelser er noe de får pga gud. Og at de skal få en belønning for alle sine lidelser. De opplevde medlidenhet til sine tyranner samt kjærlighet til sine medborgere. Jeg tror at en som har skrevet de hellige tekster, har sikkert opplevd lyste opp oppfatninger. Men jeg vil først si at både kristendom og islam har vært mer fredelige i sin begynnelse. Men hva hendte etterpå? Mennesker har begynt å oppleve misfornøyelse pga styring av landet. Regjering kunne ikke medlide sine medborgere.

  Har jeg ikke rett, så mener jeg fortsatt at den fredelige religion måtte bli mer aggresiv pga andre religioner. Man kunne sikkert bruke et uttrykk ”blir du slått på den ene kinn, så må du snu seg for å få slag på en annen kinne”. Men til slutt mennesker har begynt å forsvare seg. Nå måtte man drepe og oppleve medlidenhet til sin fiende. Det var vanskelig å kjempe med slike tanker. Dermed måtte religion endre seg sett fra aggresjonen side for å kunne bekjempe fiende. Hellige tekster ble endret. Hat og aggresjon har endret religion slik at alle kunne drepe uten tvil.

  Forsvarere av religion tror på ”det gode begynnelse” av religion. Og andre sier at religion har også dårlige ting. Men tiden går fort. Er det mulig å tro på tekster som var skrevet to tusen år siden?? Jeg vil sitere Doskins en gang til:

  ”I Herbert Wells ”Opplysning” skriver han: ”Hvordan skal den nye republikk handle med negere, kinesere og jøder? Vel, jeg tror at vi må bli kvitt dem… Jeg tror at den nye republikken må spre de mest sunne og pene kropper, og kloke hjerner.. Naturen har brukt død for å stanse utvikling av det onde. Og borgere av den nye Republikken skal få en ideal for å kunne drepe for.

  Dette var skrevet i 1902.”

  Nå må dere sikkert si at både Wells og Hitler er dårlige personer. Og er ikke slaveri en grusom ting? Da må også Washington og Thomas Jefferson regnes for grusomme mennesker. Linkoln hadde slaver. Noe går galt. Ved å tenke på denne måte vi kan miste en evne til tenke i det hele tatt. Jeg skal ikke snakke om de gamle filosofer som hadde samleie med mindreårige gutter.

  Vi kan tenke når vi kan atskille ting. Historie blir til propaganda når vi glemmer om det at hver epoke hadde sine egne regler. Og dette betyr jo at vi utvikler oss. Et hundre år siden tenkte vi at vi kan drepe hvilken som helst dyr. Og i dag må vi passe på dyr som har nesten utdødd. Ulike samfunn har ulike meninger om det hvilke dyr kan drepes (bl.a. pga ”kulturelle” årsaker”).

  Men religion er noe annet. Vi må ”akseptere” den. Er ikke dette en dumhet? Hvorfor kan vi ikke si slik: ”det finnes gode og dårlige ting i vårt religion. Men vi lever i ny verden og mange ting er ikke aktuelle i dag. La oss endre religion. Hvorfor må vi lære våre barn med disse dumme ting?”

  Alle de aggresive ting som inneholdes i ”hellige srifter” har i dag blitt til gammeldags historier. Vi er takknemlige til den religion som har hjelpt oss til å overleve i de grusomme tider.

  La oss se på utvilking av samfunn som hadde ikke aggresiv religion. La oss eksempelvis ta Ramakrisjna (nittende århundre). Det finnes mange ærlige beskrivelser av hans liv og handlinger. Det finnes ingen aggresjon der. Men denne religion er heller ikke så populært som andre. Også slik medlidende religion må forsvare seg for å overleve.

   

  Terrorister sprer ondskap. Hva tenker terrorister om sitt eget arbeid?

  De tenker at de gjør gode ting. Terrorisme skal aldri endre om dere ikke forstår dette. Se på ansikter av terroristiske ledere. De er ikke grusomme eller aggressive. Man tenker: ”er dette virkelig en terrorist?” Problemet er at terrorister synes at de gjør rettferdige ting. De gjør noe som er skrevet i hellige tekster. Mange millioner mennesker synes at disse tekster er hellige.

  Det sies ofte at terrorister har en galt fortolkning av tekster. Få mennesker har lest disse tekster. Kanskje problemet er at disse tekster er skrevet med et vanskelig språk? Vi må da endre noe. Vi har jo ingen bøker som inneholder beskrivelse av metoder å drepe fiender på.

  Det finnes ingen ”moderat” religion. Enhver ”moderat” troende støtter aggresjon og hat.

  Dere bør ikke anse sovjetiske filmer om Hitler som et dokument. Hitler var en leder for mange millioner av mennesker. Dere bør finne en måte å se på den virkelige Hitler. Det finnes en film laget av BBC ”Fred i krig”. Der finnes det uttalelser av Hitler. Hitler virker ikke som en idiot. Mange etterfølgere av Hitler så ham som en helt. Hitler ønsket å hevne seg for Poland og Frankrike som hadde plyndret Tyskland etter den første verdenskrig. Mange tyskerne syntes at Hitler var snill, rettferdig og sterk leder. Det samme syntes sovjetiske mennesker om Stalin og kinesere om Mao. Men situsajonen har endret seg”.

   

  En personlighet. Hva er dette?

  For å kunne forstå evolusjon av religion mer klart, vi kan ikke anse et menneske som en fullstendig personlighet. Slik tanke er ikke populært blant historiker og sosiologer. Det finnes inge fullstendig personlighet. Forståelse av denne tanke skal lette forståelse av en personlighet.

  Enhver person forstår at ønsker blir svakere med tiden. I kveld jeg kan forvente at jeg skal stå opp tidlig og løpe en tur i skog. Og om morgen forstår jeg at mine tanker var idiotiske.

  Et menneske er et sett ulike personligheter. Det finnes ulike oppfatninger som danner ”jeg”. Mennesker kunne ha levd bedre om de forstod at oppfatninger danner ulike former av ”jeg” hele tiden. Det finnes forksjellige lover: moralske, straffelover, skrevet og uskrevet lov som forutser ulik ansvar for ens handlinger. La oss se på dette spørsmål fra en evolusjonens side. Ansvar er sikkert en nødvendig oppfatning siden den inneholdes i de samfunn som overlevde.

  Dette synspunkt er veldig forenklet. Folk lider eksempelvis ofte av influensa. Betyr dette at influensa er en evolusjonens fordel? Nei, dette er ikke slik. Influensa har overlevd pga utvikling. Det om et menneske vinner av å ha influensa eller ikke er et vanskelig spørsmål. For femti år siden det var mange slike ideer. F.eks. man trodde at menneskeheten trenger ikke ørken og myr. Konsekvenser av slike tanker er grusomme. Jeg skal dermed uttrykke seg mer nøyaktig: jeg ser ingen forklaring på det at ansvar var en vitkig del av samfunnets utvikling.

  Det er ikke vanskelig å forklare denne evolusjonens mekanisme. Et samfunn uten ansvar kan ikke skape noe godt.

  Men det er ikke enkelt å vurdere vårt atferd ved hejlp av ansvar. Det ville ha vært rart om et menneske skulle få straffe for handlinger av et annet menneske. Det hele forklares med ulike personligheter. Straffelov har eksempelvis flere punkter der ulike personligheter påvirker ansvar.

  Et eksempel på dette finner vi i vårt historie. En mann har voldtatt en gutt. Så har guttens far (tidligere bokser) sett alt dette. Han drepte mannen med ett eneste slag. Domstol har frikjent drapsmannen pga affekt-tilstand. Det er mange av slike eksempler.

  Et menneske var frikjent ettersom han drepte en soldat av et land i krigstider. Men ingen tar til betraktning de ulike personligheter som et menneske har. Et menneske bør ta ansvar for alle handlinger som utføres av de ulike personligheter av det samme menneske.

  Nåtidens mellompersonlige forhold hjelper man å strukturere sine egne persoligheter for å kunne kontrollere dem. Mellompersonlige forhold bør ikke påvirkes av ansvar. Et menneske som drepte sin kone pga sjalusi kan unnskylde seg med det at ”han var full”. Hver personlighet av et menneske krever å ta hensyn til sine egne verdier. Dermed et menneske som respekterer verdier av sine egne personligheter har mer kontroll over seg selv.

  Vaner har en vane til å spre seg over alle områder av ens liv. Hat til fiende fører til hat i forhold til enda mer folk og ideer. Dermed blir alle kriger dobbelt så ødeleggende som de ser ut til å være. Det samme gjelder respekt. Har man respekt til seg selv, så respekterer man også andre personer. Jo mer vedholdenhe man er, jo mer toleranse han skal fremvise i forhold til andre mennesker. Kaotiske personer skal derimot ha kaotisk og ustabil atferd. Et samfunn med dominerende religion (kristendomm eller islam) skaper kaos i seg selv. Et samfunn som streber etter lyste opp oppfatninger er et ennå uupnåelig stabil samfunn som kjemper mot både ytre og indre problemer.

  Men hvordan oppnå man slik stabil tilstand i sine egne ulike personligheter? Hva skjer egentlig? Og hvorfor skjer det slik at man har ulike personligheter inni seg selv? Hvorfor blir et menneske en religiøs fanatiker tross alle de kunnskaper man har om verden? Hvorfor tror et sunn menneske i det at verden har blitt skapt av gud?

  Religiøs atferd av en person blir mer forståelig om vi anser et menneske som et sett ulike personer. Vi må bl.a. undersøke et spørsmål om det hvordan de ulike personligheter av et menneske samvirker. Vi bør undersøke dette emne for å kunne svare på alle de spørsmål vi har. Men dette er ikke det viktigste i boken her.

   

  Hvordan skal vi leve uten religion?

  Skal vi kunne løse vanskelige moralske problemer uten religion? Ja, det skal vi sikkert gjøre. Vi skal bruke sunn fornuft og fakta (til og med vitenskapelige fakta). I en bok ”Gud som illusjon” Dockins skriver følgende: den moderne moral har ikke oppstått fra Bibel”. Mange kan si imot slik påstand. Men hva er fortsatt aktuelt i de ”hellige” skrifter? Få ting er aktuelle i dag. Hvorfor må vi fortsette å bruke disse hellige skrifter om vi finner at de inneholder så motstridende ting?

  La oss eksempelvis ta et spørsmål om abort. Diskusjon om abort skal alltid akkompagneres av mening fra kirke. Hvorfor må en prest diskutere om slik emne? Hva kan en prest tilføye til det som sies av vitenskapsmenn? Kanskje han skal si noe om livets verdi? Han bør forklare oss hvorfor finnes det så mye aggresjon i de hellige tekster. Hvorfor straffer gud mennesker for synder som ble utført av Adam og Eva? Hvorfor ber gud Avraam til å drepe sin egen bror?

  Det finnes mange av slike eksempler.

  Nei, vi trenger ingen prest i vår diskusjon.

  Hvordan kan et spørsmål om abort løses?

  For det første, jeg synes at det er uakseptabelt å drepe noen (men det finnes unntak). Et menneske som angriper deg med en kniv kan sikkert drepes.

  Jeg mener at vi bør ikke drepe et menneske. Et embryo er ikke et menneske. Et embryo skal sikkert bli til et menneske. Men det samme gjelder også for sæd. Skal vi forby å runke? Bibel gir et råd i tilfelle du ønsker å runke (Evangelium fra Mark (9:43-44)): ”skjær av sin egen hånd i tilfelle du ønsker å runke. Hvorfor straffer vi da for drap av embryo?

  Det finnes en historie om en student av medisinsk universitet. Lærer spør ham om en embryo bør drepes i tilfelle mor og far er syke med syfilis og tuberkulose. Student sier ”ja”. Og lærer sier at slik har det vært med foreldre av Beethoven. Hvilken som helst menneske kan ha vært på plass av Beethoven.

  Et problem løses ofte ved hjelp av uriktige begrunnelser. Abort er et slik spørsmål. Vi bør undersøke et embryo nøye for å finne et tidspunkt da embryo blir til et menneske. Regnes det at det er ufarlig å gjøre abort på den sjette måned? Nei. Mesteparten av kvinner utfører abort i den første måned. Men er det sikkert at embryo er ikke ennå et menneske i den tredje måned? Blir det bestemt at abort kan gjøres før den fjerde måned, så må kvinner ta ansvar for drap av et menneske hvis abort utføres etter den fjerde måned.

  Også psykologer må hjelpe ei kvinne til å bestemme om et barn skal leve eller ikke. Det finnes mange årsaker til abort. Bl.a. økonomiske, usikkerhet pga fremtid o.l.

  Jeg vet at min posisjon i forhold til abort er er ikke helt begrunnet. Vitenskapsmenn og leger har mye mer fakta om dette problem. Men er min tankegang mindre tiltrekkende enn posisjon av kirke? Kirke foreslår jo å akseptere de hellige tekster som sannhet. Hvem bestemmer hva er sant og hva er ikke sant? Pave bestemmer dette?

   

  Dybde av troen.

  Man kan lett finne uttrykk som ”hans tro var dyp”. Slike uttrykk er ikke forståelige for mesteparten av mennesker. Hvilken ”dybde” er det snakk om?

  Men dette er ikke så vanskelig å forstå. Man bør atskille ”sikkerhet” og andre oppfatninger (følelelser, tanker, emosjoner). Forestill seg at jeg har liksom tatt noe fra jord og jeg holder det i mine hender. Er det lett å oppleve sikkerhet i det at jeg holder en stein i mine hender? Ja, det er lett å gjøre dette. Det er også lett å oppleve sikkerhet i det at jeg har ingen stein i mine hender. Enhver kan øve med det å skape sikkerhet i forskjellige situasjoner.

  Løsning finnes akkurat her! Hevder man (ifølge ulike årsaker) ar det finnes ingen gud, så betyr dette ikke alltid det at man tror ikke på gud. Det hender slik at man sier inni seg selv at det finnes ingen gud, samtidig at man har en sikkerhet i det at gud eksisterer. Alt dette skjer pga ”uærlighet”. Uærlighet er fravær av et ønske til å atskille sine egne oppfatninger. Uærlighet oppstår når et menneske velger å forsvare sine verdier fra aggresive omstendigheter. Først begynner man å bedra andre mennesker. Så begynner man å bedra seg selv. For å virke ærlig, man kan glemme om ting man har ”ikke” gjort. Man begynner å erstatte sikkerhet. Jeg er kanskje ikke fullstendig rett. Men jeg tror at hver menneske skaper bestandig falske sikkerheter i forskjellige situasjoner.

  Det finnes ikke noe rart i en situasjon når et menneske (dvs et sett ulike personligheter) bedrar seg selv i det at gud eksisterer ikke. En kritisk situasjon kan få deg til å tro på gud for å ikke bli gal.

  Det finnes ingen dybde av tro. Det finnes kun sikkerhet i det at gud eksisterer. Slik sikkerhet skapes pga ulike situasjoner et menneske havner i. Kanskje slik psykisk effekt er nyttig. Jeg tenker at hver person må velge selv. Men utvalg krever klart forståelse av situasjon og atskilling av de viktigste verdier. Vi må også ikke glemme at sikkerhet i det at gud skal redde deg kan føre til avslapping. Avslapping i en kritisk situasjon kan i sin tur føre til død.

  Har dere merket at vi skiftet emne? Vi diskuterer om troen er hensiktsmessig eller ikke sett fra psykisk side. Det finnes også ”mekanisk skapelse av sikkerhet i det at gud eksisterer”.

   

  Dere må respektere min politisk riktighet.

  Det uttales ofte en oppordring til å respektere tro av ulike samfunn. Men ingen tenker over det hva disse oppordringer handler om. Hva betyr ”å respektere religion”? Også ”politisk riktighet” er et uforståelig uttrykk. La oss være politisk riktige. Men hvordan skal vi gjøre det? Disse to uttrykk brukes ofte for å manipulere med mennesker.

  La oss få klarhat i disse uttrykk. Hver religion påstår noe. Og det hender at noen religioner påstår de samme ting. Alle religioner avviker seg fra hverandre med mange ting.

  Det vil si at det å ”respektere religion” betyr å ”akseptere” troende fra andre religioner. La oss se hva slik ”respektering” betyr i praksis. Det samles en rekke prester som forteller om sin religion samt om det at de respekterer andre religioner også. Dermed blir det ingen nytte av slik ”respektering”.

  En ateist skal vise sin respekt til religion ved å si at enhver menneske kan ta feil samt at enhver har rett til å ha sin egen visjon av verden. Ja, vel, la oss gjøre slik.

  Slik posisjon ser bra ut.

  Men dette er ikke sant.

  Hva skal vi gjøre med de hellige tekster som oppordrer til å hate sine fiender? Her finnes det fortsatt et problem. Hvordan kan man være enig med religions frihet og ha samtidig tro på religion (som baserer seg på de hellige tekster)? Dette er jo et selvbedrag. Dermed synes jeg at det ”å respektere religioner” betyr ingenting. Dette skal ikke forbedre verden.

  Jeg skal ikke se detaljert på politisk riktighet. Politisk riktighet er også en forme av selvbedrag som har nesten ingen forbindelse med religion. Det å være politisk riktig betyr å ikke skrive eller tenke om de forskjell mellom ulike samfunn og religioner i verden. Dette er jo tull. Vitenskap og etnologi er faktisk forbudt nå. Verden kjemper for politisk riktighet isteden for å kjempe mot terrorister. Hva skal en slik situasjon føre til? La oss huske hvordan levde de samfunn som hadde forbud til å tenke. Vesten skaper stadig flere emner som det er forbudt å tenke om: ”er det sant at så mange jøder har dødd”, ”er det sant at Hitler var dårlig og grusom”, ”er det sant at vi bør ikke ha samleie med mindreårige”, ”er det sant at alle nasjoner er like”. Hvis du spører noe liknende om Tibet i Kina, så kan du havne til fengsel. Mange land har sine egne forbudte temaer.

  Det blir stadig mer forbudte emner. Slik forbud på tenkning skal føre til grusomme konsekvenser.

  Hvorfor er disse emner forbudte? Fordi at de inneholder fare. Folk mener at uttalelser om forskjell mellom nasjoner skal føre til krig. Men dette er ikke sant. Ekstremisme forårsakes av kriminelle og forbrytere. Disse mennesker tenker ikke om forskjell mellom nasjoner. De tar våpen og dreper andre mennesker. Slik posisjon ville ha straffet bare de mennesker som BEGÅR ekstremistiske handlinger. Dermed skal vi kjempe mot ekstremisme.

   

  Buddhisme er ikke religion. Det finnes ingen gud i buddhisme.

  Er ikke dette en kjent påstand? Jeg har tidligere nevnt den ovenfor.

  Buddhisme er ingen religion fordi at Buddha er ingen gud. Buddha er et menneske som har oppnådd forlysning uten hjelp fra gud.

  Dette er et selvbedrag. Buddhisme er en religion som har mange guder og demoner. Det finnes også mange hellige tekster og ritualer. Buddha Guatama har blitt utsatt for ulike fristelser, men han har aldri syndet. Buddhisme påstår det at et menneske kan oppnå forlysning ved hjelp av åndelig praksis. Men det finnes også mange andre påstander. Det om buddhisme er religion eller ikke er heller et filosofsk spørmsål.

   

  Jeg tror Gud.

  Det hender også slik at et menneske sier: ”jeg er verken buddhist, muslim eller kristen. Jeg tror på Gud”. Slik posisjon virker helt fredelig.

  Slik fredelighet virker god… helt til vi spør dette menneske om en enkel ting: hva syns han om de hellige tekster i ulike religioner. Er han klar til å si at ulike uttrykk fra ulike hellige tekster er grusomme? Tror dere at han skal si ”ja”? Spør ham selv.

  Sier han ”nei”, så betyr dette at han har ingenting imot de hellige tekster. Og hver er han egentlig?

   

  Et resultat eller ppel?

  Det finnes et spørsmål som bør løses. Når vi snakker om evolusjon, vi må forstå at evolusjon tar veldig lang tid.

  Herav følger det at vårt sivilisasjon er bare 6-8 tusen år gammel. Dockins gir et enkel eksempel på slik tankegang.

  Sommerfugler dør pga ild fra stearinlys. Slik skjer det rundt omkring i verden. Vi kan gjøre en falsk konklusjon om det at ”selvbrenning er en evolusjons nødvendighet. Sommerfulger dør pga det at deres øyner får et lyssignal om ”rett” retning fra ild.

  Herav følger det en enkel konklusjon. Ettersom alle samfunn har religion, så betyr dette slett ikke at religion er en evolusjons nødvendighet. Vi skal sikkert finne ut hvorfor det har hendt slik. Religion forårsaker veldig mange krig og konflikter. Dermed er det lite sannsynlig at religion er en fordel i evolusjon.

  I tilfelle med sommerfugler finnes det en mekanisme som har startet evolusjon, nemlig mennesker. Etter noen tusen år sommerfugler skal kanskje endre seg slik at de skal ikke dø av ild. Kanskje vår religion har oppstått pga det at vi har fått en evne til å snakke og tenke. Noen vitenskapsmenn tenker at mennesker trodde at deres tanker var skapt av gud som ønsket å snakke med dem.

  Vi skal sikkert ikke oppnå sikkerhet i dette spørsmål.

   

  Hvem har ødelagt hele situasjon?

  Hvorfor har religion blitt til slik styrke? Slik har det ikke alltid vært. Religion har ikke alltid vært så sterk. Et menneske har ikke alltid opplevd seg som en offer.

  Det oppstår et spørsmål: hvem har ødelagt hele situasjon?

  Det finnes mye selvbedrag i religion. Religiøse mennesker prøver ikke å forklare ting. De ber oss til å tro på dem.

  Troende mennesker prøver å overbeivse oss i det at glede av liv og sex er noe gammeldags. Vi ”bør” føle bestandig skyld for våre tanker.

  Hvem har tenkt ut all denne idioti?

  Og hvem er enig med dette??

  Hvilken idiot har ødelagt hele situasjonen og hvem fortsetter å spre denne idioti???

   

  Hvorfor gjør du dette? Er du dum?

  Det finnes en utbredt mening om det at synder blir straffet med sykdommer og krig. Det finnes mange eksempler. Religiøse ledere fra USA og Iran truer hveransre med grusomme straffe for synd og ateisme.

  Det finnes eksempelvis en utbredt mening om det at Gud har straffet mennesker med AIDS pga homoseksualitet. Men homoseksuelle utgjør ca 1% av alle mennesker. Og alle andre risikerer å bli smittet med AIDS. Er dette rettferdighet? Det oppstår et spørsmål: Hvorfor gjør du dette? Er du dum? Hvilken idiotiske mennesker støtter slik gud?

  Det blir regnet at Sovjetubionen ble straffet med krig pga sin ateisme. Men også mange andre religiøse land har lidet av krig: Japan, England osv. Hvorfor har så mye jøder blitt drept? Hadde de kanskje ”urett” religion?

  Det sies at ateisme fører til diktatur og krig. Men dette er jo ikke sant. Hat, dumhet og rasisme forårsaker diktatur og krig. Vet dere hva var skrevet på belt av hver tysk soldat under den adre verdens krig? Det stod ”Gud er med oss”.

  La oss ta middelalderen i Europa. Var det lite sykdommer da? Det var jo helvetes mange sykdommer! Tuberkolose, poliomyelitt, plage og andre sykdommer drepte tusener av mennesker. Men datidens mennesker var veldig religiøse. Og hvilken posisjon hadde kirke? Kirke har ikke støttet arbeid av Paster, Levenguk, Spallancalli og Koh.

   

  Hva skal skje når religion forsvinner?

  Vi skal begrunne våre synspunkter med vitenskap hvis religion skal forsvinne. Det skal oppstå et ny system som skal fortsette vårt evolusjon.

  Jeg synes at moral må forårsake opplevelse av lyste opp oppfatninger (LoO). Det må oppstå mer folk som opplever LoO og gø. Mennesker må lære seg å oppleve forventning og klarhet samt det å fjerne formørkelser og NE. Mer informasjon finner du i mine bøker på www.bodhi.ru.

  Visste mennesker at sunn fornuft og LoO veileder man etter at aggresjon forsvinner? Ja, det visste mennesker om. Her er det et utdrag fra Thomas Jefferson (grunnlegger av Amerika):

  ”Bli kvitt frykt og konsepsjoner som påvirker de svake  sinner. La sunn fornuft lede dere. Sjekk alle tanker og fakta. Ikke bli redd til å tvile i Guds eksistens. Gud skal være glad pga deres sunn fornuft enn for deres frykt. Finner dere at Gud eksisterer ikke, så skal dere gjøre det gode pga glede, nytelse og kjærlighet”.

  Slik moral strider ikke med nåtidens moral. Når et menneske opplever LoO, så ønsker et menneske å hjelpe andre mennesker til å oppnå LoO også. Et menneske som opplever LoO ønkser å bekjempe dogmatisme, grusomhet, aggresjon og andre NE. Slik menneske vet sikkert at LoO oppnås bare ved hjelp av gø og sympati til andre vesener.

  Skal min moral stride med noen lover, så skal jeg prøve å endre slike lover eller skal jeg flytte til et annet land.