Norwegian Bokmål change

Error

×

På vei til kontinuerlige LoO

Main page / Главная / Utvalg-2005: “Den direkte veien til en klar bevissthet” / På vei til kontinuerlige LoO / På vei til kontinuerlige LoO

Innhold

  Kapittels innhold:

  07-01-00) Million av LoO.

  07-01-01) Hengivenhetens rolle i framgang ti ekstatiske LoO.

  07-01-02) Hengivenhetens lyste opp faktorer.

  07-01-03) Lykksalighet og hengivenhet.

  07-01-04) Hengivenhet og FSV.

  07-01-05) Fem sykluser. Tornado.

  07-01-06) Terskel av lokal sikkerhet, samadhi av første møte. Liten formål.

  07-01-07) Rensing ved hjelp av sikkerhet.

  07-01-08) Gjennomtrengende nett.

  07-01-09) Druse. Patina.

  07-01-10) Integrering av et krystall. Kart. Straz. Klørne. Artefakter.

  07-01-11) Praksis av løsriving.

  07-01-12) Øvelser med lyst opp distinktiv bevissthet (LoDB).

  07-01-13) Nye lyste opp [fysiske] oppfatninger (LoFO): ”lekete kylling”.

  07-01-14) Krystall ”jeg ønsker å leve minst 500 år”.

  07-01-15) Ekspedisjon. Undersøkelser. Trekkhund. Stromfuglen.

  07-01-16) Prisnsipp av styrkets tilstrekkelig mengde.

  07-01-17) Bestrebelse til å trenge gjennom.

  07-01-18) ”Tillit til LoO”. Konservative LoO. Løsrivelse.

  07-01-19) Grupper.

  07-01-20) Krystallklarhet.

  07-01-21) Oppløsning i klarhet. Grunnleggende gø. Utjevnet posisjon.

  07-01-22) Bekymring over det at praktikanter får ikke nok hjelp.

  07-01-23) Pusting av drage.

  07-01-24) Den fjerde vaktmann.

  07-01-25) Tre grunnleggende sentere av nytelse.

  07-01-26) Klarhet i uforutsigbarhet.

  07-01-27) Atskilling av ønsker.

  07-01-28) ”Mekanisk overtakelse”.

  07-01-29) Særtrekk av storme av raseri.

  07-01-30) Vanlighet, tilfredshet og gråhet (VTG).

  07-01-31) Kontroll over sikkerehet.

  07-01-32) Vei av larve.

  07-01-33) Lagvis skapelse av LoB.

  07-01-34) Felles informasjon om undesøkelser.

  07-01-35) Undersøkelse av nytelse. Et gø til å endre seg. ”Opprinnelig bestrebelse etter LoO”

   

   

  07-01-00) Jeg vil begynne dette avsnitt med det at jeg synes at oppsamling av millioner av LoO er det viktigste i praksis. Alt annet er ikke så viktig. Jeg vil minne at målet med denne praksis er å oppsamle millioner av LoO. En praktikant bør også vite at LoO skal oppleves uendelig. Nye muligheter skal oppstå om man gjør slik. Til og med kortvarige, uklare og LoO av svak intensitet telles. Man regner LoO opp kun ved hjelp av minne. På slutten av hver dag man kan nedtegne skriftlig antall sine LoO. Det er nyttig å telle opp LoO fra null fordi at det kan oppstå noen hundre LoO om dagen.

  Sum av alle LoO er også et lyst opp faktor. Det samme opplever en fange som skriver antall dager igjen før frigjørelse.

  Praksis av oppsamling av LoO er en sentral praksis i det hele DVP. Alt annet er bisak. Hvis et ord ”skapelse” gjenklanger ikke, så kan man godt bruke ”det å hoppe inn i LoO”, ”husking av seg selv i LoO” o.l.

   

  07-01-01) Man skal alltid huske sin første erfaring av opplevelse av LoO (til og med hvis denne erfaring har vart for kun noen sekunder). Det er da minner om eLoO blir mer viktigere enn alle andre verdier i livet. Oppnåelse av eLoO kan defineres som den tredje store ”kvantum” i praksis ”den første kvantum er oppdagelse og fjerning av formørkelser; den andre er skapelse av LoO).

  Jo oftere og mer intensivt eLoO fremviser seg, jo mer langvarig eLoO blir (de varer opp til 5-10 sekunder). Dermed forsterkes det også et glad ønske til å skape eLoO på den mest kjapp og effektiv måte. eLoO baserer seg på to ting: fjerning av formørkelser og skapelse av LoO. Man må anstrenge seg hardt for å oppnå vedholdenhet i sin praksis. Men dette betyr slett ikke at man må glemme om det å søke på mer effektive måter å praktisere på.

  Praksis kan rettes mot skapelse av en viss LoO. Hvis et viss par av LoO danner stabil akkord, så kan jeg øve for å kunne skape begge LoO samtidig. Det er det samme som å kontrollere tiere av omstendigheter under kjøring av bil. Det virker at man kontrollerer alt ”samtidig” fordi at oppmerksomhet skiftes mellom mange ting veldig fort. Jeg kan jo ikke gjøre flere ting samtidig. Alle LoO gjenklanger mer eller mindre med hverandre. Når jeg skaper en følelse av skjønnhet, så opplever jeg også beundring og hengivenhet. Spørsmål er fortsatt her. Hvilke LoO skal jeg velge for å kunne oppnå eLoO på den mest kjapp måte?

  Herfra kommer det et ønske til å undrsøke ulike LoO for å finne en som gjenklanger mest med eLoO. Det blir ikke rart om min undersøkelse viser at det finnes ikke stor forskjell mellom LoO i denne situasjon. Men hva om jeg oppdager at en LoO gjenklanger med eLoO mer enn andre gjør? Da skal jeg kunne oppnå eLoO fortere enn før. Jeg skal konsentrere seg på ett eneste LoO isteden for å søke blant hundre av andre LoO. Dermed blir undersøkelse mer interessant. En som vet hvilke LoO gjenklanger mest kan hjelpe en praktikant med å finne denne LoO. Men man kan også la en praktikant søke selv. Det å søke på LoO er en veldig god prosess. Man kan også bare si til en praktikant at det finnes slik LoO. Den første måte fratær en praltikant glede av selvundersøkelse (men det sparer betydelig tid). Den tredje måte lar en praktikant oppleve glede for sin egen oppdagelse (men her blir tiden ofte brukt på unyttige praksiser). Jeg synes at den andre måten er den beste. Jeg må beskrive alle måter fordi at en nybegynner kan lett få ”hjelp” fra ezoteriker isteden for å prøve å gjøre alt selv.

  Hva hindrer oppnåelse av eLoO mest? Dette spørsmålet er mer eller mindre klart. Aggresive NE og orgasmer hindrer oss mest. Det er verdt å fortelle om en gammel tibetansk lama som var utsatt for grusomme tortur i mange år. Så har han fluktet derfra. Han ga et intervju. Han ble spurt om han har opplevd frykt. Han sa at han har selvsagt opplevd frykt. Hvilken type frykt var det? Han svarte: ”jeg fryktet det å oppleve hat i forhold til mine torturister isteden for å oppleve medlidenhet til dem”. Denne gammel mann vet hva aggresive NE betyr og han vil ikke oppleve dem.

  Vel, det finnes en LoO som betyr mye hva gjelder oppnåelse av eLoO. Denne LoO er hengivenhet. Herfra blir hengivenhet den mest viktigste LoO en praktikant bør skape.

  (Kan ikke leser atskille denne LoO klart nok, så kan den utskiftes videre i teksten med ”veldig klart og gjnennomtrengende sympati”.)

   

  07-01-02) Følgende oppdagelse har veldig stor betydning: hengivenhet er mye mer klarere enn andre LoO. Hengivenhet gjenklanger også med eLoO. Nå er det klart at skapelse av hengivenhet er en sentral prosess blant undersøkelse og skapelse av andre LoO.

  Først oppstår det et ønske til å undersøke hvilke lyste opp faktorer (LoF) gjenklanger mest med hengivenhet?

  Kan de vesener som opplever hengivenhet regnes for LoF? Selvsagt de kan, men det er en ting til. La oss forestille Ramakrisjna som opplever samadhi. Eller la oss forestille Buddha Guatama som opplever nirvana (eller Milarepa som har oppnådd glad kropp). Oppstår det hengivenhet? Ja, det oppstår hengivenhet. La oss så forestille Ramakrisjna som gjentar de samme ord uten hvile i løpet av mange måneder: ”jeg ønsker at Mor Kali skal oppleve beundring”. Ramakrisjna slår sin hodet mot veggen og praktiserer hardt. Oppstår det gjenklang med hengivenhet? Ja, det gjør det. Og denne gjenklang er mye mer sterkere enn den forrige. Det samme skjer om vi forestiller Milarepa som overvinner dumhet, frykt og sløvhet. Milarepa er nesten dø pga mangel av mat. Men det hindrer ham ikke i det å oppnå LoO. Dermed vi kan gjøre en konklusjon – streben etter mål er nesten den største LoB for hengivenhet. Men den mest største LoB for hengivenhet er selve hengivenhet.

  Ved å sammenlikne og måle intensitet av ulike hengivenheter, vi kan oppdage at det finnes enda en sterk LoB for hengvivenhet – ærlighet.

  Vi kan stille i rekke alle synsbilder som gjenklanger med hengivenhet:

  *) de vesener som opplever ekstatiske LoO samt de deler av deres personlig liv (bilder, tekster, utdrag) som har med hengivenhet å gjøre.

  *) de praktikanter som kjemper for LoO men har ikke ennå oppnådd eLoO. Disse praktikanter opplever mange formørkelser.

  (Dette synsbildet gjenklanger mindre med hengivenhet enn den første fordi at det er vanskelig å oppnå eLoO for de som opplever fortsatt formørkelser.)

  *) de som kunne ha kjempet for LoO om de viste om LoOs eksistens (samt om disse mennesker viste om det at det er mulig å fjerne formørkelser). Disse mennesker forårsaker sympati, noe som skyldes deres søk etter frihet og et ønske til å slutte med nåtidens dum liv. Disse mennesker ønsker også å ”gjenkjenne med det samme” LoO og en mulighet til å leve uten NE.

  (Herfra kan det konkluderes det at den tredje LoB for hengivenhet er sympati og ømhet).

  *) mordaer av Jord: ikke-stein, ikke-vind, ikke-fjell, ikke-tåk, ikke-skygge o.l.

  (Herfra kan det konkluderes at den fjerde LoB for hengivenhet er en følelse av sympati).

  Enhver av disse fire LoB kan være den mest intensiv for hengivenhet (avhengig av omstendigheter) tross deres plassering fra en til fire.

  En gang til: 1) hengivenhet, 2) streben etter sin mål, 3) ærlighet, 4) sympati, 5) en følelse av skjønnhet.

   

  07-01-03) Undersøkelse av hengivenhets gjenklangende egenskaper fører til rart resultat: hengivenhet gjenklanger mest med … lykksalighet! Dette er rart fordi at et vanlig menneske synes at hengivenhet og lykksalighet er to antipoder (direkte motsetninger). ”Hengivenhet” knyttes til ”alt for noen”, mens ”lykksalighet” forutser ”alt for seg”. Skapelse av hengivenhet fører til uvanlig klare fremvinsinger av lykksalighet. Dette fører i sin tur til ”distraksjon av oppmerksomhet” (fra skapelse av hengivenhet til konsentrerting på lykksalighet). Man må forstå hva distraksjon av oppmerksomhet kan føre til.

  Til og med den mest ueffektiv praksis gir resultater om man bruker den for å skape hengivenhet. Gjentagelse av et ord ”hengivenhet” (dvs. ”kald husking”) gir merkbare resultater. Man bør alltid undersøke hengivenhet for å forstørre effektivitet av sine praksiser.

   

  07-01-04) Det er lett å merke at ”hengivenhet” er LoO som har ikke noe å gjøre med et ønske til å eie ting (samt med en følelse av selvviktighet). Hengivenhet er helt uforenlig med FSV. Dermed vi kan gjøre følgende konklusjon: FSV er den største hindring på vei til hengivenhet (og på vei til eLoO). Praksiser av fjerning av FSV hjelper man å oppnå hengivenhet. Det er derfor veldig viktig å vite hva stalking er (stalking er en praksis av oppdagelse og fjerning av FSV). Det er ikke rart at stalking er hovedideen i praksiser av Don Huan.

   

  07-01-05) Et ønske til å oppleve eLoO forårsaker et ønske til å oppleve hengivenhet fordi at hengivenhet fører til eLoO. Et ønske til å oppleve hengivenhet forårsaker et ønske til å skape mange lyste opp faktorer for hengivenhet. Samt at det oppstår et ønske til å finne folk som jeg kunne føle ømhet, sympati og skjønnhet til. Man får et ønske til at det skal oppstå mer ”mordaer” (dvs personer som streber ærlig og vedholdende etter det å skape LoO og til å fjerne formørkelser). Dette ønske støttes av alle mulige verdener og på alle mulige måter. Herfra kommer det også et ønske til å oppnå stabile lyste opp bevisste drømmer og ytre kroppens erfaringer. Drømmer og erfaringer gir en mulighet til å søke mordaer og til å hjelpe deres praksis i alle de verdener som åpnes for folk som har bevisste drømmer. Hva skal en som har så store glade ønsker gjøre? Man må ønske å realisere alle sine glade ønsker. Man må ønske å reslisere sine ønsker både ved hjelp av sine egne krefter og ved hjelp av omstendigheter.

  Altså:

  1) Et ønske til å oppleve eLoO

  2) Et ønske til å oppleve hengivenhet

  3) Et ønske til å hjelpe mennesker å bli mordaer

  4) Et ønske til å bistå i mordaers praktisering i alle verdener

  5) Et ønske til å oppnå ”formål”, dvs. det å oppleve et så sterk gø at det skal realiseres uavhengig av alle omstendigheter.

   

  Disse fem sykloner har veldig rare egenskaper:

  1) Enhver syklon er en følge av den tidligere syklons virkning.

  2) Deres samtlige fremvisning gjenklanger med en følelse av fullhet og knyttes til et synsbilde av fast basis. Det oppstår følgende fysiske opplevelser: ”fasthet”, ”fremvisning av vilje”, ”tomrom”.

  3)  Det oppstår forbindelse ”avtrekker-kjede” når flere sykloner gjenklanger med hverandre.

  Et sett sykloner som har overnnevnte egenskaper, skal nevnes for ”tornado”.

  Ledende syklon” – er en syklon som er nå fremvist klarere enn de andre. Denne syklon setter fyr på alle andre sykloner.

  Skapelse av sykloner fører til en endring i dets struktur som kan sammenlignes med en fløde som utvider elvens bredde.

   

  07-01-06)Terskel av lokal sikkerhet” (”tls”) – dette er en intensitet (på 6 poeng) av gø eller av syklon som forårsaker sikkerhet i det at dette gø skal bli realisert. Sikkerheten i dette tilfelle kan tilsvare en definering av ”nokså begrunnet sikkerhet). Oppnåelse av tls-syklon blir fulgt av en stabil bakgrunn av beundring samt av veldig klar og gjennomtrengende forventning.

  Når sykloner danner en tornado, så oppnår en av sykloner tls.

  Jeg skal forkorte ”oppnåelse av tls” til ”ved tls” (f.eks.: ”de LoO som oppstår ved tls”.

  ”Terskel av lokal sikkerhet” av den femte syklon (et gø til å oppnå formål) skal nevnes for ”terskel av total sikkerhet” (”tts”). Hvis den femte syklon oppnår tls, så oppnår de andre fire sykloner den også. For det andre ettersom den femte syklon oppnår tsl, det oppstår mange LoO. Og du begynner å skrive ”den femte syklon gjenklanger klart med lykksalighet, seier, friskhet, hengivenhet, en følelse av mysterium, sinnsro og glede…”. LoO fremviser seg i rekkefølge. Og du begynner å forstå at noe underlig har hendt. Du opplever ekstatisk og uvirkelig glede. Og så forstår du ”alle LoO samler seg her – dette er samashi, noe Bodh har skrevet om”. Jeg skal kalle dette for ”samadhi av det første møte”. Samadhi av det første møte hjelper deg å forstå at dette er begynnelse av en virkelig reise.

  Eta-ma: ”Det oppstår veldig mange LoO. Jeg kan ikke si hvilke LoO gjenklanger mellom hverandre. Det er så mange av klare og intensive LoO. Alle lyste opp faktorer danner nå en helhet. Alle LoO har samlet seg og har forsterket seg i mange ganger. Det finnes ingen grenser av kropp. Noe jeg har tidligere kalt for ”jeg” har nå firsvunnet. Jeg føler at alt omkring beveger seg”.

  Eta-na: ”når jeg skaper et gø ved tls, så forsterkes det en LoO som gjenklanger med dette gø”.

  TTS er en tilstand som innebærer sikkerhet i det at de mest sterke og glade ønsker skal bli realisert. Dermed blir den gamle frykten ødelagt. Jeg frykter nå ingen omstendigheter.

  Undersøkelse av tts og de tilstander som knyttes til tts kan hjelpe man å forstå hemmeligheter av ”formål”. ”Tts-undersøker” er en praktikant som undersøker og opplever tts.

  Et glad ønske + forventning + sikkerhet i ”terskel av lokal sikkerhet” danner ”begynnelse av formål” eller ”liten formål”.

  Hvordan tls påvirker omstendigheter og hvordan skal jeg undersøke dette sprørsmål samt om praksis av endring av sikkerhet kan hjelpe med – alt dette skal vi se nærmere på videre.

   

  Jeg atskiller to typer sikkerhet:

  a) sikkerhet som blir fulgt av en [begrunnet] antakelse om det at et viss gø kan bli resliert

  b) blir ikke fulgt av en slik antakelse pga fravær av begrunnelse.

  Den første sikkerhet skal nevnes for ”dobbelt”. Den andre skal nevnes for ”frittstående”.

   

  La oss dele ønsker i to typer:

  a)  de ønsker som avhenger kun av mine anstrengelser (f.eks. et ønske til å studere et ny språk). Disse ønsker skal nevnes for ”øsnker-muldvarper” eller ”muldvarper”.

  b) de ønsker som avhenger for det meste av omstendigheter (f.eks. et ønske til å hjelpe mennesker å bli mordaer). Disse ønsker skal nevnes for ”ønsker-tårnsvaler” eller ”tårnsvaler”.

  Det er lettere å oppnå tls for gø av den første type enn for gø av den andre type.

   

  Hindrigner på vei til oppnåelse av tls i tårnsvaler:

  1) frykt av tap. Man frykter det at nye mordaer skal ikke oppstå tross all sikkerhet man har. Dermed det skal være vanskeligere for meg å oppnå tls.

  Denne frykt overvinnes ved hjelp av rett anstrengelse.

  2) frykt av det at mine anstrengelser er håpløse. F.eks. jeg kan være sikker i det at det skal oppstå nye mordaer. Men så skal det vise seg at det har ikke oppstått nye mordaer. Dermed jeg skal tenke at jeg har brukt tid på håpløse ting. Jeg kunne ha brukt denne tid på andre nyttige ting.

  Måter å overvinne denne frykt på:

  a) Ved hjelp av en rett anstrengelse og konsentrering på LoO som oppstår ved tls.

  b) Ved hjelp av klarhet i at det finnes ikke en måte for å vite på forhånd hvilke gø skal realiseres. Det er ikke mulig å ikke realisere noen ønsker pga viten om det at noen av disse ønsker skal aldri realiseres.

  c) Klarhet i følgende: kraftig gjenklang og logisk forbindelse mellom tårnsvaler hjelper med realisering av alle andre ønsker. Også ønsker til å realisere tårnsvaler bistår med realisering av andre ønsker. Noen handlinger rettet mot realisering av krystall bistår med realisering av andre ønsker (selv om krystall blir ikke realisert).

  d) Klarhet i det at skapelse av sikkerhet samt realisering av gø forårsaker bestandig gjenklang med LoO. Det å utelluke tårnsvaler fra denne prosess er å slutte å praktisere.

   

  *) Du kan oppleve et sterk gø til å løse en oppgave ved å skape sikkerhet i det at løsning er mulig. Og det finnes ingen slik gø ettersom du har ingen sikkerhet i sine egne muligheter. Dermed er det stort sannsynlig at du har en bestandig bakgrunn av ”tap”. Denne bakgrun handler om det at du tenker hele tiden om at du har ikke nok krefter til å løse en elller annen oppgave.

  Herfra følger det at skapelse av sikkerhet (i det at du kan gjøre noe) er en effektiv måte til å oppdage undertrykte ønsker (samt til å fremvise disse ønsker).

   

  07-01-07)Rensing ved hjelp av hengivenhet” – dette er en praksis som hjelper man å konsentrere seg på opplevelse av hengivenhet. ”Kald rensing” er en type rensing som lar ikke oppleve hengivenhet eller klar ønske til å føle hengivenhet. Man kan bare si et ord ”rensing” (høyt eller inni seg) eller man kan skape synsbilder som gjenklanger med hengivenhet. Både handlinger, tanker og ønsker kan renses med hengivenhet. Jeg kan eksempelvis gjenta ”hengivenhet” etter hvert ord av ukjent språk (denne metode er tilgjengelig i alle omstendigheter). Ellers jeg kan konsentrere seg på hengivenhet når jeg spiller sjakk.

  Rensing av hengivenhet forårsaker mer klar oppdeling av oppfatninger i to kategorier: de som gjenklanger med hengivenhet akkurat nå; og de som gjenklanger ikke. Slik oppdeling er til stor hjelp hva gjelder skapelse av et glad ønske til å utvelge bare de oppfatninger som gjenklanger med hengivenhet. Hengivenehet skapes stadig lettere og det forstørres antall av LoO i ens liv. Alt dette fører til forsterking av tornado.

   

  07-01-08) En betydelig endring blir forårsaket av følgengde ting: opplevelse av de fem sykluser; tornado; rensing ved hjelp av hengivenhet; erfaring av samadhi av den første møte. Alle disse ting danner et usynlig nett som reagerer på enhver tanke, emosjon eller handling. Slik nett dekker aller oppfatninger. Jeg skal definer et uttrykk ”gjennomtrengende nett” – dette er et sett oppfatninger  og LoO som forårsaker massevis av nytelse i ulike steder av kroppen (halsen, bryst, hjerte).

  Gjennomtrengende nett skaper gjenklang mellom oppfatninger og LoO. Nettet forårsaker glade ønsker til å fjerne de oppfatninger som gjenklager ikke med viss LoO.

   

  07-01-09) «En del av druse” eller ”krystall” er et glad ønske som har følgende egenskaper:

  1) dette gø har logisk forbindelse med syklon som inneholdes i tornado. Det vil si at realisering av syklon kan hjelpe å realisere andre gø (ved å skape de nødvendige omstendigheter);

  2) dets fremvisning fører til ”gjennnomtrengende gjenklang” – det er gjenklang med syklon (direkte gjenklang eller gjenklang via andre deler av syklon).og med krystaller.

  En frobindelse ”logisk forbindelse” + ”gjenklangende forbindelse” skal kalles for ”valensbinding”.

   

  En rekke slike ønsker som dannes i syklon skal nevnes for ”druse”.

  Et drusenett som dannes i en av fem sykloner kan danne valensbinding. Dermed skapes det et sett sykloner, tornado og valensbindinger. Alt dette skal nevnes for ”patina”.

  For mange krystaller i patina er ikke et grunnlag for distraksjon av oppmerksomhet. Dette fører derimot til forsterkelse av gø. Samt at man kan oppnå tls mye lettere enn før.

  Lyst opp realisering” er realisering av et gø som blir fulgt av nytelse eller lykksalighet. Nytelse og lykksalighet oppstår pga gjenklang med patina.

   

  Et krystall ”jeg ønsker å skape tls” må betegnes med et spesiell uttrykk. Dette krystall blir fulgt av ekstatiske LoO. Dette krystall blir til kraftig LoB for eLoO. Jeg skal kalle slik krystall for ”turmalin”.

   

  07-01-10)Integrering av krystall” i en druse handler om det at et tidligere separat ønske oppleves nå som en del av druse (ved hjlep av forbindelser). Det er hensiktsmessig å ha et grafisk kart av patina ”kart av patina” for å kunne plassere alle gø og deres forbindelser. Integrering av hvert eneste krystall er en veldig glad begivenhet:

  1) det oppstår gjenklang i druse (av og til gjenklang oppstår i hele patina).

  2) ny krystall åpner det for nye undersøkelser og nye nytelser. Et glad ønske får spesiell intensitet, ”styrke” og glede. Ved å plassere gø i druse, man kan oppnå tls lettere enn før. Dette i sin tur letter realisering av et glad ønske til og med om det finnes ingen klarhet i det hvordan realisering har foregått.

   

  Om det finnes antaklese om at et gø kan bli til krystall, så er det hensiktsmessig å utføre en rekke ”integrerings handlinger”:

  1) det å finne ut alle gøs logiske forbindelser med andre krystaller og sykloner – om disse forbindelser finnes i det hele tatt.

  2) det å gjennomføre flergangs skifte av oppmerksomhet mellom gø og druse. Dette utføres for å finne ut om det finnes gjenklang mellom disse to.

  3) det å bruke hengivenhet for å rense gø fra forskjellige tilføyelser og mekaniske ønsker.

  Det hender slik at det oppstår ingen gjenklang mellom gø og druse. Men om det finnes gjenklang, så blir det merkbar med en gang. Jeg skal nevne gjenklang mellom gø og druse for ”sammenheng”. Søk på plass for gø i patina ligner på innsetting av magneter. Ikke alle magneter henger sammen.

  Hvis et gø plasseres i patina pga uærlighet (dvs uærlig sammenheng), så skal dette gø forsvinne uansett.

  Skapelse av patinas kart er en veldig interessant prosess (denne prosess forårsaker mange oppdagelser). Det er derfor veldig viktig å strukturere alle sine oppdagelser for å ikke forgifte seg selv.

  Det er ikke alltid klart hvilke plass skal gø ha i patina. Det er derfor lurt å ha en liste over de gø som har ikke ennå funnet sin plass i patina.

  Straz” – er et type gø som fremvises ikke så ofte og ikke så intensivt som krystaller. Men disse gø har logisk forbindelse med patina. Fravær av forbindelse mellom disse gø og patina skyldes formørkelser (f.eks. frykt av tap). Følgende integrering skal vise om dette gø skal være krystall eller ikke.

  Hvis et krystall danner forbindelser med flere deler av patina, så blir forbindelse sterkere i et plass hvor det finnes størst gjenklang. Type av forbindelser avhenger av hvilke kart man har skapt. Det er lurt å ha begge typer kart. Det er også lurt å ha en liste over alle krystaller med beskrivelse av deres logisk forbindelser.

  Krystaller fremvises veldig stabilt. Men det finnes slike glade ønsker som fremvises i kortvarig periode og er ustabile. Jeg skal kalle slike ønsker for ”klørne”. Det likner de klørne som katter har. F.eks. et ønske til å lære forskjellige språk er et krystall. Og et ønske til å kjøpe en ordbok er en klo. Klørne har veldig stor gjenklangende kraft.

  Artefakt” – dette er et resultat av realisering av en ”klo”. Slik resultat fremvises i materiell forme (f.eks. en bok) eller i en annen form som forårsaker en tanke ”dette er et resultat av mitt glad ønkse). Du kan eksempelvis se et resultat av sin hjelp til praktikant i forme av visse endringer i hans/huns atferd. Når jeg konsentrere seg på viss artefakt, så oppstår det en bølge av gjennomtrengende gjenklang i patina. Slik gjennomtrengende gjenklang i forhold til krystaller og sykloner jeg kan kalle for ”stimulering av patina”. Jo flere klørne blir realisert, jo mer artefakter du har rundt seg og jo oftere stimuleres patina.

  Oppnåelse av tls forårsaker mange endringer: gø blir sterke og gjenklanger mer med LoO; det oppstår intensiv og stabil LoB; det oppstår glad vedholdenhet og bestemthet; skeptikere fjernes lettere enn før. Man kan huske noen ønsker som har ikke vært realisert før (f.eks. et ønske til å leve i 500 år). Nå finnes det mer klarhet og erfaring. Man kan prøve å realisere sine gamle ønsker. Hva om dette ønske er et krystall? Da blir dette ønsket plassert i patina og felles gjenklang skal forsterkes. Det skal også oppstå nye forbindelser mellom krystaller. Fremvisning av gamle gø er forårsaket av øvelser i oppnåelse av tls.

   

  07-01-11)Praksis av løsriving” handler om følgende: når jeg opplever et mekanisk ønske, så prøver jeg å plassere dette ønske i patina (dvs jeg konsentrerer sin oppmerksomhet på dette ønsket). Dette fører til ”avsky” i forhold til mekanisk ønske. Det oppstår et ønske til å forkaste det. Dette er tredje måte å fjerne møs påvirkning (den første er utmattelse; den andre er fjerning). Jeg synes at den tredje måte er den mest effektiv.

  Krystaller er veldig intensive. Man kan bli ”full” pga dem. Krystaller forårsaker veldig mange gjenklang og LoO. Det kan hende at krystall river seg løs fra patina fordi at man glemmer å ”fornye forbindelser”. Til slutt gø kan tilegne seg mange mekaniske egenskaper. Men slike situasjoner løses lett om man har nok erfaring.

   

  07-01-12) Utvikling av lyst opp distinktiv bevissthet har stor betydning for fremtidig utvikling av et ønske til å ha formål. Man opplever som oftest sykelig fortrinn når det finnes flere mulige utviklinger av situasjon. Det vil si at man regner med å få et resultat for å forbedre sitt liv. Tanker om negativ resultat forårsaker NE og frykt. F.eks. om man venter på forsinket flytur i lufthavn, så skal man sikkert oppleve NE, kjedelighet og NFO. Ens NE skal forsterkes pga tanker om det at flytur blir forsinket igjen. Et annet menneske forstår at ingen resultat skal forårsake fullstendig liv. For det første erfaring viser at de mennesker som har oppnådd sine mål har ikke blitt lykkeligere. For det annet man kan oppleve fullstendig liv i ulike omstendigheter (til og med ved å sitte to-tre døgn i lufthavn). Det hele avhenger av det om du skaper LoO eller ikke.

  Basis for øvelser med LoDB består av to deler:

  1) utføring av analyse av situasjon; det å skape antakelser om mulige resultater;

  2) utføring av følgende 4 vilkår:

  *) det å oppleve livets fullhet her og nå – det å realisere glade ønsker; det å utføre interessante undersøkelser og praksiser

  *) det å forstå at både LoO og formørkelser kan oppleves i ulike situasjoner.

  *) det å forestille at du opplever nytelse av liv og utfører undersøkelser uavhengig av det hvordan en eller annen situasjon ender.

  *) det å utføre emosjonell polering ved å fjerne NE som oppstår automatisk når man tenker om et ”dårlig” resultat.

   

  Jeg spør seg selv: kan jeg forutsi utvikling av situasjon i forhold til enhver aspekt? Ellers jeg kan spørre seg: skal lufttur bli forsinket eller ikke? Det er viktig å atskille sikkerhet og antakelser fordi at tanker og sikkerhet tilhører to forskjellige grupper av oppfatninger. Det kan hende slik at noe skal ha 100% sannsynlighet mens sikkerhet skal oppstå i forhold til en helt annen situasjon.

  Jeg fortsetter å handle hensiktsmessig i forhold til mine antakelser. Jeg vil vite om min sikkerhet tilsvarer de resultater jeg får til slutt. Sikkerhet kan endres eller ikke avhengig av omstendigheter og nye antankelser.

  Ved å bruke praksis av syklisk utskiftning man kan oppdage en ny retning i undersøkelser – det å endre sin sikkerhet for å se hvordan skal et resultat endres. Slike erfaringer skal hjelpe man å svare på et spørsmål: hvordan sikkerhet påvirker fremtidig resultat. Kanskje det finnes en måte å kontrollere sin sikkerhet for å få ønskende resultater?

  Folk har ingen erfaring i det å fremvise sikkerhet på måten som er beskrevet ovenfor. Ønsker av et vanlig mennesket er fulgt av NE og NB. Det trengs mange øvelser for å kunne fremvise sikkerhet uten formørkelser.

   

  07-01-13) Nye lyste opp [fysiske] oppfatninger (LoFO) tilsvarer prosesser ovenfor. Det er spesielt merkbar når nytelses bakgrunn begynner å fremvises rett etter patina. F.eks. LoFO ”lekete kylling” forårsaker en følgende følelse: som om lekete baller stuper ned halsen, hender og bryst. Disse baller forårsaker nytelse.

  Dette er den første gangen nytelse fremvises så klart og forårsaker transformering av kroppen.

   

  07-01-14) Innhold av krystaller som danner patina varierer avhengig av menneskets oppfatninger. Men det finnes slike krystaller som skal inneholdes hos mesteparten av mennesker. Jeg vil beskrive prosesser som forårsakes når krystaller skapes ved tls.

  ”Et ønske til å leve minst 500 år” (”ø-500”) tilhører ett av de to sykloner –”det å oppleve LoO” og ”det å hjelpe praktikanter”. Dette ønske forbindes med andre gø. Alt er helt klart sett fra logisk side. Langvarig liv gir mulighet til å a) utføre veldig mange undersøkelser; b) hjelpe andre mordaer i deres praktisering. Et tall 500 gjenklanger med forventning samt at det overskrider de mest optimistiske forutsigelser og et vanlig menneskets liv. Det er ikke rart at folk lever 120-130 år. Noen har klart å leve 200 eller til og med 220 år. Men 500 er et fantastisk levealder.

  Øvelse av det skape ø-500 ved tls forårsaker klar forventning (helt til ekstatisk forventning). Denne forventning er veldig stabil.

  Dette forårsaker i sin tur klarhet i det at jeg har forberedt seg til død i alder på 60-70-80 år. Man kan snakke mye om hvordan ens liv avhenger av ens oppfatninger. Man kan være sikker i at det trengs kun et ønske til å leve så mye du vil. Alle mennesker har en oppfatning av det at de skal ikke leve lengre enn et gjennomsnittlig menneske. Kun skapelse av sikkerhet i det at jeg skal leve 500 år kan fjerne mekanisk sikkerhet. Dette skal også forårsake stabil ekstatisk forventning og gjenklangende LoO.

  Jo sterkere formørkelser man opplever, jo sterkere er mans mekanisk ønske til å slutte med alle disse lidelser. Jeg husker å ha fått et slik ønske i tidlig barndom pga barnehage (som virket som et fengsel for meg). Også skole, universitet og jobb har forsterket mitt ønske til å slutte alle disse lidelser så snart som mulig. Senere jeg har opplevd fortvilelse fordi at jeg kunne ikke være sammen med ei jente jeg elsket: jeg hadde ikke nok penger; jeg hadde ikke et plass å bo i o.l. Jeg trodde at jeg skulle dø og at mine lidelser skulle forsvinne. Dermed jeg har lenge forsterket dette mekanisk ønske til å avslutte liv så tidlig som mulig. Jeg har forsterket sikkerhet i det at min ønske skal realiseres en dag.

  Skapelse av et ø-500 ved tls forsterker sinnsro. Jeg er ikke avhengig av hverdagslivets problemer: kaos, uendelige formørkelser, gråhet og kjedelighet.

  Skapelse av et ø-500 hjelper deg å skape åpenhet og hengivenhet til mordaer av Jord: fjell, elv, et tre o.l. Før de har på en måte eksistert i et annet verden. De lever jo nesten evig i sammenlikning med mitt liv. Selv om en følelse av skjønnhet gjenklanger med åpenhet, er intensitet ikke stor nok i forhold til den som man opplever pga ø-500.

  Et ønske som skapes ved tls skal nevnes for ”ø-500-t”.

  Det er feilaktig å tro på følgende måte: hvis jeg skal leve så mange år, så skal jeg sikkert bli veldig lat. Dermed jeg skal oppleve mindre LoO og livet skal bli dumt. Alle husker Don Huans uttrykk om det hvordan vanlige mennesker lever: ”de handler som om de skal leve evig”. Erfaring skapelse av ø-500-t viser at de som tror på kort liv lever som oftest sløvt og dumt. Hvis det finnes ø-500-t, så oppstår det ekstatisk forventning, krystaller og grupper (dvs et sett gø som har forbindelser seg imellom).

  Ø-500-t fører til fremvisning av slik DB som forårsaker forståelse av det at foreløpige hendelser skal en dag ende. Noe som virker modern og perfekt i dag, kan bli gammeldags og latterlig. Jeg skal kalle slik posisjon av DB for ”flytting framover”.

  Flytting framover gjenklager med sinnsro.

  Ø-500-t fører til klar fremvisning av en følelse av evig vår og bestrebelse.

  Du kan vite om du virkelig opplever ø-500-t ved å finne i seg selv et ønske til å planlegge og/eller forutse sitt liv og menneskehetens liv for 200-300-500 år i fremtiden.

   

  Eta-ma: ”Det oppstår følgende ting når jeg skaper ø-500-t:

  *) tilstand som jeg vil kalle for ”jakt på gø” har LoB på nivå fra 1 til 4 poeng (samt gø på 5+ til å søke nye gø). Dette gø gjenklanger med ord ”opphissende”, ”det er umulig å stoppe”. Det finnes ingen kaotiske distraksjoner samt at det oppstår alvorlighet, forventning og glede pga slike tanker som ”jeg vil søke gø”.

  *) det oppstår åpenhet og en oppfatning som gjenklanger med et synsbilde: ”jeg stod ved siden av porter og prøvde å hoppe for å se hva var ute. Jeg trodde at jeg kunne bare hoppe og jeg kunne ikke gå ut. Nå har jeg åpnet disse porter og så åker og skog. Jeg så mye ting som jeg ønsket å røre på”.

  *) det oppstod klarhet i det at jeg har opplevd bestandig bakgrunns bekymring pga at jeg skal ikke rekke å realisere alle sine gø. Jeg har unnskyldt uvillighet til å søke nye gø. Om jeg har funnet ett gø, så oppstod det en skeptiker ”vel, når skal du realisere dette gø? Du skal ikke ha tid til å realisere dette gø”. Dette forsterket FSM. Jeg har ikke anstrengt seg i det hele tatt. Jeg har ikke fjernet den første skeptiker ”dette er ikke gø”, ”dette er ikke betydelig”. Jeg får glede og beundring av en tanke om at jeg skal leve i 500 år.

  Det oppstår tanker som gjenklanger med sinnsro: ”jeg har min egen praksis og min egen liv; jeg gjør det jeg vil”.

  Når jeg ser på mordaer av Jord, så forsterkes blir ømhet sterkere. Ømhet blir dypere og begynner å gjenklange med åpenhet. Bekymring forsvinner. Jeg kan stå lenge ved siden av denne morda-tre og føle ømhet til det (helt til det oppstår et glad ønske til å gjøre noe annet). Det oppstår klarhet i det at jeg skynder seg hele tiden. Jeg kan ikke gjøre noe lenge pga en konsepsjon (jeg må gjøre noe hele tiden”, ”jeg kan ikke bare stå, se eller ligge””.

   

  Oppsetting (og redigering) av plan for de neste 500 år gejnklanger sterkt med  ø-500 og letter skapelse av sikkerhet-500. Planen skal være veldig betydelig (selv om den skal være skjematisk). Man kan eksempelvis planlegge studering av ulike språk i løpet av noen hundre år.

   

  07-01-15) Klørne skal etter hvert få et ønske til å sette opp en liste av de mest interessante undersøkelser (dvs de undersøkelser som er enten klørne eller krystall). Jeg skal definere et sett disse undersøkelser som ”ekspedisjon”. Etter å ha satt opp denne liste, man forstår at ekspedisjon og patina kan forårsake veldig sterk forventning.

  De undersøkelser som inneholdes i ekspedisjon jeg skal kalle for ”trekkhund”. Trekkhund kan danne forbindelser mellom seg selv. Trekkhunder skal alltid danne forbindelse med et krystall eller en klo.

  Forventninger som gjenklanger seg imellom danner nye anstrøk. Jeg skal kalle denne LoO-par for ”stormfuglen”.

   

  07-01-16)Prinsipp av styrkets tilstrekkelig mengde” handler om det at man bør bruke nok krefter for å fjerne formørkelser og for å skape LoO. Alle andre oppdagelser skal oppstå ettersom de blir aktuelle. F.eks. hvis jeg har en konsepsjon om det at kroppens nytelse er noe ubetydelig, så blir nytelse undertrykket. Men nytelse skal uansett oppstå i fremtiden pga gjenklang mellom ulike LoO. Dermed jeg skal oppdage denne konsepsjon og fjerne den. Så skal jeg kunne skape og utvikle nytelse fortere enn før. Samt at jeg skal kunne forbedre min praksis. Herfra kommer det at det er nok å oppleve stor ærlighet i ett av livets deler for å kunne påvirke andre deler av livet.

  Oppnåelse av klarhet i at det finnes prinsipp av styrkets mengde fjerner bekymring av det at man kan miste noe viktig. Undersøkelser blir mer stabile og glade samt at stabilitet og gjenklangende egenskaper av patina forsterker seg.

   

  07-01-17) Etterhvert det viser seg at det finnes den sjette syklus – ”et ønske til å trenge gjennom”. Denne syklus fremvises bare av og til. Dette ønsket fremvises alltid i formen av syklon. Jeg synes derfor at det er hensiktsmessig å kalle den for ”bestrebelse til å trenge gjennom”. Dette er et ønske til å utføre bestemte skritt på vei til endring av noen oppfatninger. Et ønske til å trenge gjennom kan være ikke-objekt orientert først, men så et objekt kan finnes ved hjelp av søk på gø som gjenklanger med et ønske til å trenge gjennom. Det finnes en typisk feil som foreligger i det at man kan få et mø til å finne et objekt. Men om dette mø fjernes, så viser det seg at ikke-objekt orientert gø kan utvikle seg mye fortere. Av og til ikke-objekt orientert bestrebelse til å trenge gjennom kan gjenklange med noen handlinger som har ikke noe med et objekt å gjøre.

  Bestrebelse til å trenge gjennom kan av og til fremvise seg før patina fremvises. Men etter at patina har fremvist seg, blir bestrebelse mer intensiv.

  Betsrebelse til å trenge gjennom gjenklanger sterkt med bestemthet, vedholdehet og forventning.

   

  07-01-18) ”Tillit til LoO” er en rar posisjon fordi at den mest sterk gø er … et ønske til å nekte gø! Det virker umulig fordi at du skal oppleve mø rett etter å ha nektet gø. Det hender slik i de meste tilfeller der man opplever ingen intensive LoO. Men om det finnes klare LoO, så kan det umulige hende. Her kan nektelse av gø føre til forsterking av LoO og FP.

  Jeg skal undersøke dette tilfelle ved hjelp av undersøking av nytelse. Når det oppstår nytelse på 8-10, så må man anstrenge seg for å ikke ”avslutte” med en bølge av nytelse. Først oppstår det et ønske til å styre denne prosess (om man eksempelvis ønsker å rette nytelse til sine bein). Dette gø er en ”klo” av en syklon som handler om å ”hjelpe andre mordaer”. Men jeg merker etterhvert at dette gø svekker nytelse og forårsaker et ønsket til å ”stole på” noen. Det vil si at jeg kan få et gø til å ikke innblande seg i utvikling av nytelse. Det finnes også stor forventning av det at jeg skal overvåke denne prosess uten å innbalnde seg i den.

  Tillit til LoO” – dette er definering på en gruppe oppfatninger som inneholder følgende:

  a) ”åpenhet”. Denne åpenhet er en del av ”mine” innerste oppfatninger. Jeg skal kalle denne type åpenhet for ”konservativ”. Det finnes også andre eksempler på ”konservativ” LoO som f.eks. ”hengivenhet” til seg selv”. Den oppstår når man husker om sin hjelp til praktikanter. En som opplever lite LoO kan ikke forestille seg dette (slik person vet bare hva selvtilfredshet betyr). Men hengivenhet til seg selv er en LoO fordi at den gejnklanger med andre LoO.

  b) forventning (som gjenklanger med tanker ”det er veldig interessant hvilke resultater jeg skal få her”)

  c) sterk gø av stor oppmerksomhet. Dette gø brukes for å overvåke alt rundt og for å oppleve glede, forventning og andre LoO.

   

  Tillit til LoO begynner å gjenklange med sinnsro etter å ha blitt fremvist i løpet av en del tid. Vanlig sinnsro hindrer ikke fremvinsning av gø. Men en type sinnsro som gjenklanger med tillit til LoO har en spesiell egenskap. Her er gø fraskilt ved hjelp av et gø til å ikke innblande seg i prosess.

  Jeg har valgt å bruke ord ”fraskille” fordi at det avviker seg fra ”fjerning” og ”undertrykkelse”. Kun de uønskede opplevelser kan fjernes eller undertrykkes. Og her er det ikke mulig å gjøre dette fordi at gø forblir ønskede uansett. Det oppstår en ny handling i denne situasjon. Jeg har valgt å kalle denne handling for ”løsrivelse”. ”Løsrivelse” er et resultat av realisering av et glad ønske til å ikke fremkalle gø i et viss sted (for å ikke hindre opplevelse av LoO). Her er det et gjenklangende synsbilde – lekete og aktive valper blir stoppet med en kraftig bein for å hindre skade hos en nyfødt valp. Valper står og skriker utålmodig. Deres oppmerksomhet er konsentrert på den nye valpen. Den nyfødte tar imot deres utålmodighet med åpenhet, sympati og hengivenhet. Det oppstår en type gjenklang mellom nytelse (fordi at her er det snakk om nytelse i dette eksemplet) og glade ønsker til å innblande seg.

  Tillit til LoO fremvises når:

  1) det finnes kraftig utvikling av en eller annen LoO,

  2) LoO fremvises på terskel av ekstatisme,

  3) det finnes ”fyrverk av oppdagelser” – det er en tilstand som forårsaker en rekke LoO-klarheter og en rekke oppdagelser.

   

  07-01-19) Hvis du har ennå ikke opplevd de ting som dannes av patina, så betyr det at du kan ikke ennå undersøke og oppleve det som skal beskrives videre.

  Sterke gø danner kjeder som jeg vil kalle for ”grupper”. Grupper har de samme egenskaper som patina, men av litt mindre intensitet og stabilitet. ”Gruppe” er et sett gø som er knyttet til minst ett gø til.

   

  Eta-na: ”gjenklang mellom gø forsterkes betydelig om det blir dannet en gruppe av gø. Dermed blir gøs intensitet forsterket opp til 6+ poeng samt at det oppstår sikkerhet (6 poeng) i det at det er mulig å realisere disse gø. Slik intensitet fjerner alle skeptikere, det oppstår nytelse og man skaper LoO lettere. Om det oppstår NB, så blir forbindelser mellom gø ødelagt og en gruppe oppløses.”

   

  Eta-ma: ”gø kan danne grupper ved å gjenklange med hverandre. Det finnes mange måter å danne disse grupper på. Jeg vil utmerke grupper som består av:

  1)                       gø som gjenklanger med de samme LoO

  2)                       gø med intensitet på 7-10

  3)                       gø med intensitet på 3-6 (disse gø er mindre stabile)

  4)                       gø som gjenklanger med ulike LoO med forskjellig intensitet. Den mest intensiv gø danner ”sentrum for gruppens attraksjon” og tiltrekker gø av mindre intensitet. Dermed blir de mindre intensive gø forsterket.

  Sammenliming” – dette er et uttrykk som beskriver en prosess som knyttes kun til gruppe. Man kan danne veldig mange grupper ved å ”lime” gø sammen. Grupper skal i sin tur forårsake ulike resultater: forsterking av LoO, mer intensiv gjenklang mellom gø eller fremvisning av nye oppdagelser.

  Det å lime gø sammen fører til det at disse gø begynner å gjenklange med nye LoO. For det annet GØs posisjon i en liste endres. For det tredje gø kan bli mer detaljerte”.

   

  07-01-20) Når LoO oppnår ekstatisme, så begynner denne LoO å fremvises mer klart samt at man kan atskille den mer klart enn tidligere. Et gjenklangende ord for denne type … er ”krystallklar”.

  Det finnes en viss omfang av LoOs intensitet. LoDBs klarhet varierer i den samme omfang.

  a) Hvis LoOs intensitet ligger på 6-7, så blir LoDB mer klart men den oppnår ikke et viss nivå som gjenklanger med et ord ”krystallklar”. Denne nivå av LoDBs klarhet jeg skal kalle for LoDBf eller ”et nivå av forming av krystallklarhet”. LoDBf forårsaker alltid forventning av krystallklarhet.

  b) Hvis LoOs intensitet ligger på 7-8, dvs. nær ekstatismets terskel, så gjenklanger LoDB met et ord ”krystallklar”. Jeg skal kalle denne LoDB for LoDBk eller ”krystallklarhet”.

  Krystallklarhet gjneklanger sterkt med:

  *) et ord ”brennende”, ”iset”.

  *) et synsbilde av gjennomtrengende stråler.

  *) et synsbilde av iskubbe som er gjennomtrengt med solskinne.

  Fremvisning av krystallklarhet er ikke alltid forårsaket av LoO med intensitet på 7-8. Også andre egenskaper av LoO er viktige: dybde, omfattende og gjennomtrengende evne. Jo mer sterke egenskaper fremvises, jo større sjanser for det at krystallklarhet skal oppstå.

  Krystallklarhet forenkler oppnåelse av ekstatiske LoO.

  En LoO som forårsaker LoDBf eller LoDBk jeg skal kalle for ”krystallklar”. Men man må ikke glemme at ”krystallklar LoO” definerer akkord som består av to LoO: grunnleggende LoO og LoDB som gjenklanger med den veldig klart.

   

  07-01-21) Noen gø forsvinner når det oppstår klarhet i det at disse gø kan ikke eksistere når det finnes klarhet. F.eks. hvis det finnes en tilføyelse av at man er ærlig, så kan intensive gø fremvise seg. Når du så forstår sannheten, så forsvinner disse intensive gø. Jeg skal si at disse gø ”har oppløst seg i klarhet”. Slik forsvinnelse forårsaker verken NB eller skuffelse. Dette forstørrer derimot intensitet av LoO.

  Jeg har tidligere brukt antakelse om at det er ikke mulig å forklare noen kort og klart om at det er mulig å fjerne formørkelser og å skape LoO. Det oppstod derfor mange gø til å forklare detaljert DVP, til å påvirke praktikanter. Men så forstod jeg at kun uærlighet og uvillighet til å fjerne formørkelser hindrer endringer i mennesker. Dermed har min antakelse forsvunnet i klarhet. Det oppstod isteden lys klarhet, beundring og bestrebelse.

  Grunnleggende gø” er de gø som skal aldri forsvinne i klarhet. Det er blant disse gø et ønske til å fremkalle LoO i folk; samt et ønske til å gi allsidig hjelp til praktikanter. Disse ggø jeg skal kalle for ”utadvendt” (”uggø”). Et ønske til å fortsette sin reise er også et ggø. Disse skal nevnes for ”konservativ” (”kggø”).

  Intensitet av følgende gø avhenger av det hvor klart kggø er fremvist: forventning, bestrebelse og sinnsro.

  Intensitet av slike LoO som hengivenhet, sympati, oppofrelse og ømhet avhenger av det hvor klart fremvises kggø.

  En posisjon der kggø og uggø fremvises i lik kvantitet skal kalles for ”utjevnet posisjon”.

  Jo mer tilføyelser og fratagelser det eksisterer, jo større sjanser for det at utjevnet posisjon skal ødelegges. Dette kan føre til forstørret antall mø, NE, NE og andre formørkelser. Man skal anstrenge seg hardt for å kunne overvinne slik negang.

  Det er hensiktsmessig å kjempe for utjevnet posisjon hele tiden. Husking om effektivitet av utjevnet posisjon skal hjelpe man å oppnå utjevnet posisjon.

   

  07-01-22) Hengivenhet er en LoO som systematiserer hele praksis. Det er ikke rart at de gø som gjenklanger med hengivenhet er de mest intensive gø. Disse ønsker kan ha veldig stor intensitet og omfattende egenskap. Andre ønsker (til og med mekaniske ønsker) kan bli påvirket av disse kraftige ønsker. Man kan begynne å bekymre seg over det at andre praktikanter får ikke nok hjelp. Men det er ingenting å bekymre seg over. Man bør forstå at det viktigste er å ha et ønske til å oppleve LoO. Har man ingen ønske til å oppleve LoO, så blir det ingen nytte om du hjelper et slik menneske. Det er viktig å hjelpe andre praktikanter bare om de virkelig ønsker å finne sin vei til det ukjente.

   

  07-01-23) Man oppnår klarhet etter en viss periode av realisering av intensive gø. Denne klarhet er uungåelig. Man får stor erfaring ved å realisere intensive gø. Og dermed forsvinner det også tilføyelser og bekymringer. Slik klarhet kan føre til det at hele patina ødelegges. Intensitet på de gø som blir igjen svekkes betydelig. Det oppstår ”utånding av drage”.

  ”Pause etter utånding” – det er en tilstand som oppstår mellom ”utånding” og begynnelse av ”innånding” (dvs begynnelse av neste patina).

  ”Pusting av drage” er en rekke ”innåndinger” og ”utåndinger”. Periode av slik pusting kan vare fra noen måneder til et halvt år (det avhenger av mange omstendigheter).

  Pause etter utånding forårsaker svekkelse av intensitet av alle gø (helt ned til nullverdi). Man bør utføre returnering av oppmerksomhet til fundamentale gø for å minske kvantitet av uønskede tilstander i denne periode. Man bør gjøre sitt beste uavhengig av det hvor sterk nedgang man opplever.

  Begynnelse av ”innånding” har følgende særtrekk:

  a) forstørrelse av volum av de LoO som oppstår

  b) klarhet i det at ”pause etter utånding” ender

  s) forsterkelse av noen gø

  d) svekkelse av noen uønskede anstrøk av konkurrerende gø (i sammenlikning med siste innånding)

  e) mer klar og stabil fremvisning av ”ikke-objektert” gø, nemlig bestrebelse.

   

  Gjenklang mellom krystall og bakgrunns bestrebelse er et viktig vilkår for å skape krystall ved hjelp av gø. Dette krystall skal være en del av ny patina. Nye gø blir klare og stabile. Nye gø blir støttet av et ønske til å realisere gø bare hvis disse gø gjenklanger med bestrebelse.

  Et gø som skal snart bli til krystall ”utvises” først ved hjelp av returnering av oppmerksomhet. Dermed det enten oppstår gjenklang eller ikke. Et gjenklangende synsbilde: som om et innsjø er fyllt med ikke-objekterte gø. Så avgjør innsjø om de ene eller de andre gø skal fylles med frisk vann eller ikke. ”Utvisning” av gø blir fulgt av et sett prosesser som inneholder bl.a konsekvenser av realisering av slike gø.

   

  07-01-24) Forstørrelse av LoOs volum fører til tilfredshet (”den fjerde vaktmann”) og til et ønske til å oppleve PE. Etter hvert man oppsamler erfaring av det at tilfredshet og PE kan forårsake svekkelse av LoO. Om det oppstår klare LoO, så kan det oppstå et ønske til å motvirke fremvisning av tilfredshet og PE. Man forstår at det skal sannsynligvis oppstå tilfredshet. Man kan bruke emosjonell polering og andre ting for å fjerne tilfredshet.

   

  07-01-25) Ettersom man realiserer seksuelle ønsker og analyserer sine oppfatninger, orgasme blir stadig mindre ønskende samt at man opplever mindre mekanisk seksuell ønske (dvs et ønske til å eie ting; et ønske til å unngå gråhet og kjedelighet). Lyst opp seksuell ønske (dvs et ønske som blir fulgt av erotiske oppfatninger og ømhet) oppleves derimot oftere enn vanlig. Alt dette fører til det at man kan oppleve nytelse (f.eks. i situasjon når man har samleie og det oppstår intensive erotiske oppfatniger og LoO). Denne oppfatning kan være så tiltrekkende at seksuell nytelse kan bli sekundær i forhold til denne oppfatning. Nytelse skal oppleves oftere i fremtiden. Etter hvert man skal få et ønske til å oppleve slik nytelse bestandig. Sterk nytelse kan forårsake lykksalighet mens nytelse i hjerte kan forårsake (”Atman”). Nytelse fremvises først i tre hovedpunkter. Så sprer nytelse seg til andre deler av kroppen. Og det viser seg at kroppen blir veldig energisk og sunn. Kroppen blir bokstavelig talt yngre. Man kan også skape sikkerhet i det at man skal leve minst 500 år. Kroppen som transformeres pga bestandig nytelse blir til et grunnlag for fremtidig reise til LoO.

  Også stor mengde av LoO bistår i det at man opplever nytelse. Jo mer LoO (som man oppnår f.eks. ved hjelp av formale praksiser) man opplever, jo mer nytelse det oppstår.

  Bølger av nytelse likner brenning i sjø. Bølger av nytelse sprer seg over hele kroppen slik at til og med de minste deler av kroppen begynner å føle nytelse pga små bølger. Dermed stadig mer deler av kroppen føler nytelse. Kroppen gjenklanger med LoO. Det kan til og med oppstå fremvisning av klare og utålelige intensive LoO forårsaket av bølger av nytelse. Av og til slike fremvisninger oppleves i løpet av søvn. Og det tar tid før man kan oppleve de samme fremvisninger i årvåkenhet.

  Tre betydelige trinn kan utmerkes i løpet av ”oppvåkning” av kroppen:

  1) søt spenning oppstår av og til i en viss del av kroppen

  2) bølger av nytelse forårsaker klar nytelse i en viss del av kroppen dersom man opplever lyst opp bakgrunn eller klare LoO.

  3) bakgrunns fyr – nytelse oppstår ikke bare pga bølger. Et gjenklangende synsbilde: som om kull begynner å brenne pga vind.

   

  07-01-26) Klare forventninger oppstår pga følgende ting: atskilling av oppfatninger og bevissthetens klarheter.

  F.eks. ettersom nytelse fremvises oftere, det oppstår en rekke lovmessigheter. F.eks. man kan lett merke at et område som blir dekket av bølger av nytelse kan utvides opp og ned fra bryst. Så kan det også oppstå en forventning av det å ”sette fart” i disse bølger for å dekke stadig mer deler av kroppen. Man kan oppleve forventning til å ikke ”sette fart” i disse bølger. Og det kan oppstå en forventning til å holde disse bølger for å ikke forårsake ”orgasme”.

  Forventning forårsaker glade ønsker. Glade ønsker blir (som regel) fulgt av realisering. Realisering forårsaker i sin tur endringer i oppfatninger. Noen endringer oppstår bare pga det at gø eksisterer.

  Endringer blir fulgt av et gø til å undrsøke disse endringer. Dermed det oppstår nye klarheter o.l.

  Ikke alle deler av slik kjede har de samme egenskaper. Noen deler forårsaker forutsigbare konsekvenser (f.eks. anstrengelser rettet mot atskilling av oppfatninger skal til slutt føre til atskilling). Hvis det oppstår en rekke gø, så er det stort sannsynlig at det skal oppstå gø til å realisere disse gø. Men hvor skal ”gå” forventning? Kan man forutsi dette med 80% sannsynlighet? Eller kan man forutsi minst 50 eller 30%? Nei, det kan man ikke gjøre. Forventning kan ”gå” til enhver av mange retninger. Man kan ikke forutsi hvilke oppdagelser eller lovmessigheter skal oppstå. Slik har vi kommet til det at fremtidig utvikling av forventning er helt uforutsigbar.

  Forståelse av uforutsigbarhet skal nevnes for ”klarhet i at det eksisterer absolutt uforutsigbarhet” eller ”klarhet i uforutsigbarhet” (”kuf”). KUF oppstår som regel bare etter en lang serie av oppdagelser, forventninger, gø og endringer.

  KUF gjenklanger med en følelse av mysterium, foregripelse, rop, bestrebelse, sinnsro og evig vår. KUF svekker mekanisk sikkerhet i det hvordan verden er oppbygd samt at KUF svekker konsepsjon ”jeg” og FSV.

   

  07-01-27) Svak men langvarig lyst opp bakgrunn samt bakgrunn av nytelse (som befinner seg i bryst, hjerte og halse) bistår i klar og lett atskilling av oppfatninger. Det oppstår mange nye oppdagelser som kan knyttes til forsterket evne til å atskille oppfatninger. Man oppdager bl.a nye gø. Liv av et uærlig menneske foregår i tåk. Etter å ha gjort noe man stanser og tenker hvorfor har dette blitt gjort. Man kan tenke om sine handlinger om noen måneder eller om til og med ett år. En som praktiserer opplever et ønske til å utvelge sine ønsker. Praktikant skal alltid prøve å fjerne de ønsker som baserer seg på falske konsepsjoner og NE. En praktikant kan derimot ikke skjelne skarpt mellom de hendelser som foregår i løpet av gøs konkurranse. Alt man kan si er at det har eksistert noen gø og at man har valgt de ene gø eller de andre gø.

  Et ønske til å være ærlig overfor seg selv fører til at det oppstår et spesiell ønske til å ”nyte av” utvalg av gø. Slik ”nytelse” forårsaker glede og [fysisk] oppfatning av nytelse i bryst, hjerte eller hals. Jeg skal nevne et slik ønske til å ”utvelge gø” for gø².

  Et ønske til å få vite hvordan gø² påvirker andre gø forårsaker atskilling av det at gø² påvirker andre gø på en mekanisk måte. Man får et ønske til å realisere de gø som blir fulgt av den mest intensiv forventning. Man sammenlikner konsekvenser av realisering av gø. Jeg skal nevne et ønske til å sammenlikne konsekvenser for gø³. Sammenlikning skjer som oftest veldig fort. En som opplever ingen nytelse av atskilling av oppfatninger skal aldri merke at slik sammenlikning foregår. Men akkurat I denne periode er det stort sannsynlig å oppleve ”mekanisk vane”. Dvs at man kan oppleve sine gamle konsepsjoner, bekymringer og mekaniske ønsker. Jeg ønsker f.eks å a) studere engelsk, b) øve med sikkerhet-500. Så velger jeg å studere engelsk. Jeg opplever forventning-4 og alt ser ut til å være bra. Men så oppstår det gø² til å sammenligne sine ønsker igjen. Så oppstår det gø³. Man får et ønske til å sammenlikne de tilstander som kan oppstå pga realisering av gø. Jeg forstår at et ønske til å studere engelsk blir forsterket av følgende oppfatninger:

  *) forventning av det at jeg skal lese bøker på engelsk

  *) forventning av det at jeg skal snakke med folk fra andre land

  *) forventning av spesiell nytelse som jeg opplever når jeg husker noe nytt

  *) tilfredshet av det at jeg skal vite engelsk bedre (dette er mekanisk og dødelig oppfatning som svekker forventning!)

  *) tilfredshet av det at jeg skal i hvert fall vite litt engelsk (dette er mekanisk og dødelig oppfatning som svekker forventning!)

   

  Et ønske til å øve sikkerhet-500 forårsaker følgende oppfatninger:

  *) forventning av opplevelse av underlig sikkerhet og LoO

  *) forventning av nye eksperimenter og nye anstrengelser rettet mot fjerning av dødelige sikkerheter

  *) forventning av nye oppdagelser

  *) forventning av endring av oppfatning av verden pga nye oppdagelser

  *) frykt av tap (jeg har ikke forstått at frykt av tap er fremvist så åpenbart)

  *) treghet – fravær av et ønske til å endre noe (dvs dette er tilfredshet – enda en vaktmann)

  *) frykt av endringer – også denne vaktmann befinner seg her.

   

  Denne undersøkelse har fått meg til å utvelge engelsk fremfor andre gø pga formørkelser.

  Så begynner jeg å fjerne formørkelser. Etter å ha fjernet formørkelser jeg begynner å utvelge gø igjen. Og det viser seg at gø til å øve sikkerhet-500 er mye mer sterkere nå. Jeg begynner å øve sikkerhet-500 og dermed opplever jeg forventning-8.

   

  Disse handlinger ser vanskelig ut, men dette er bare det første inntrykket. Klarhet i det at ”tidligere liv betyr formørkelser” lar meg ikke gi opp.

  Treghet forsvinner etter hvert. Krystall-klarhet i sine oppfatninger samt vekst på LoO og LoB forsterker bl.a ”storme av klarhet”.

   

  07-01-28)Mekanisk overtakelse” er mekanisk tilsetting av mekaniske deler til de gø som blir realisert. Dermed kan de ”mekaniske deler overta makten”. Dette hender også hos de erfarne praktikanter. Mennesker er vant til å oppleve mekaniske ønsker (mø): eksamen, inspeksjoner, vurderinger, straffer… F:eks. det oppstår et gø til å studere fysikk. Men om etter bare noen minutter dette ønske blir mekanisk pga at man ønsker å imponere folk med sine kunnskaper; til å oppleve tilfredshet; frykt av det at alle kunnskaper skal glemmes o.l.траkt av det at alle kunnskaper skal glemmes o. imponere folk med sine kunnskapering!

  Opplevelse av gø har som hovedmål å gi man nytelse, glede og forventning. Selve studering bør forårsake LoO. Et ønske til å huske alt kan være veldig svak (dermed man kan huske mer informasjon enn når det finnes et mø til å studere).

  Kontroll over oppdagelse og fjerning av mø fører til følgende:

  *) klarhet i det at realisering av gø er en vanskelig oppgave. Mø prøver å påvirke gø bestandig.

  *) glede pga frihet fra mø, samt sterk fremvisning av LoO

  *) betydelig vekst av intensitet, fasthet og glede av gø

   

  07-01-29) Særtrekk av storme av raseri:

  1) Intens ærlighet

  2) Et sterk ønske til å være ærlig

  3) Klar bestemthet til å overvinne dumhet, treghet og vanlighet

  4) Sterk bevissthetens klarhet

  5) Klar streben etter LoO og til frihet fra formørkelser

  6) Intensiv bakgrunn av nytelse i hals, bryst og hjerte. Intensiv bakgrunn sprer seg til andre deler av kroppen.

  7) Stor sannsynlighet for det at ”søt ødeleggelse” skal oppstå i nye deler av kroppen (spesielt pga bølger av nytelse).

  8) Klar friskhet av oppfatninger

  9) Når raseri oppnår sin høyeste intensitet, blir andre LoO nesten umerkbare. Men man har en klarhet i det at disse LoO skal oppstå igjen når intensitet av raseri skal bli mindre.

  10) Gø forsvinner og det oppstår uorden hva gjelder ønsker. Alt blir omfattet av storme av klarhet; alt blir løftet opp i luft ved hjelp av storme.

  11) Svekkelse av storme forsterker fullhet av liv.

  12) Her er det midlertidige konsekvenser av storme:

  *) forsterking av bakgrunn av nytelse

  *) vekst av ærlighet, klarhet, bestemthet og vedholdenhet

  *) gø får slike egenskaper som ”fasthet” og  ”krystallklarhet”

  *) sikkerhet skapes nå mye lettere

  *) det blir forsterket uforenelighet med tilfredshet, vanlighet og gråhet. Man føler seg dårlig bare ved å tenke på disse tilstander.

  Det om disse konsekvenser skal bli bestandige eller ikke avhenger kun av praktikant.

   

  Storme av raseri svekker bakgrunns dødelig tilstand av tilfredshet og uærlighet. Dermed oppstår det et ny egenskap som kan beskrives som ”oppfatninger blir skarpere”, ”ny dimensjon av LoO”, ”det virker som om det har forsvunnet et lag som skjulte virkelighet fra meg”. Alt dette blir fulgt av oppfatning av klar friskhet.

   

  07-01-30) Vanlighet, tilfredshet og gråhet (”VTG”) kjennes som veldig uønskede etter påvirkning av storme av klarhet. Man merker etter hvert at oppfatninger inneholder for mange giftige formørkelser. Man forstår hvor dødelig VTG er ettersom man fjerner intensive NE og NB. VTG blir nesten alltid fulgt av umerkbar kraftig NB. NB baserer seg på frykt av tap av tilfredshet.

  VTG likner en svær hengemyr som prøver å suge folk i seg. Et eksempel på VTG: liv av en vanlig europeer – stor gråhet, krampaktige ønsker som forsterker VTG. Europeer opplever bakgrunns frykt av tap av tilfredshet. Selvmedlidenhet dominerer over andre oppfatninger. Også aggresjon og dumhet bistår i det at man opplever irriterende aggresjon. Tanker likner hjul som sveier bare for moros skyld.

  Man kan oppleve VTG på det samme måte som NE. Forskjell mellom NE og VTG er at NE fremvises mer åpenbart enn VTG gjør.

   

  07-01-31) Alle religiøse mennesker tiltrekkes av automatisk påvirkning på sikkerhet. De mennesker som tror f.eks. på ”gud” aksepterer alle som ønsker å realisere et ønske til å være sikker i guds eksistens. Det finnes et kjent eksperiment der man (som vet ingenting om eksperiment) ble overbevist av andre mennesker i det at svart stein har egentlig hvit ferge. Så har man etter ca 10 minutter innrømmet at alle andre mennesker har rett.

  Et syk menneske som overbeviser seg selv i det at ny legemiddel skal hjelpe, kan helbrede seg. Disse og andre eksempler viser oss at mekanisk sikkerhet påvirker mennesker sterkt. En kan eksempelvis føle seg sikker og beskyttet ved å tro på det at ”gud” eksisterer. Man kan dermed få ønskede for seg konsekvenser. Men slik mekanisk sikkerhet forårsaker også uønskede konsekvenser. Man kan eksempelvis tenke at ”gud” overvåker alle handlinger bestandig. Dermed man kan føle skam og frykt av straffe o.l.

  En praktikant har derimot en enestående sjanse til å fjerne NE og til å skifte sine sikkerheter ifølge sine glade ønsker.

   

  07-01-32) ”Elvs utspring” er de tilstander som man er vant til å bli i. Disse tilstander anses av et menneske som ”naturlige”.

  Når man befinner seg i ”Elvs utspring”, opplever man delvis også andre tilstander. ”Høyre kyst” er de tilstander som inneholder for det meste LoO. ”Venstre kyst” er de tilstander som inneholder for det meste NE.

  Når det oppstår LoO, oppfatter man veldig intensiv nytelse. Dermed husker man at LoO er veldig tiltrekkende tilstander. Jeg kan eksempelvis oppleve en svak LoO. Men mine minner skal forsterke denne LoO. Mine minner skal være en lyst opp faktor for mine LoO. Jeg skal kalle en slik situasjon for ”det å huske LoO”. Det vil si at uttykk ”det å oppleve LoO” og ” det å huske LoO” betyr det samme. Forskjellen på de to uttrykk foreligger i det at ”det å huske LoO” forutser virkning av en lyst opp faktor.

  Fremvisninger av LoO som oppstår av og til + fremvisninger av LoO som oppstår pga husking av gjenklangende situasjoner danner ”faktor av bestrebelse” (FB).

  Når det finnes ikke så mye FB blant andre oppfatninger, så opplever man tilstand av ”tilfredshet”. Fravær av FB og fremvisninger av NE kan forårsake ”utilfredshet”. Tilfredshet er ikke stabil tilstand.

  Når man opplever mer FB, så blir ”tilfredshet ” til ”vanlighet” og ”gråhet”.

  Du lever eksempelvis på en vanlig måte hele tiden. Du opplever tilfredshet. Men plutselig du opplever LoO og gø i neste onsdag. Så våkner du opp om torsdag og alt føles som vanlig utenom en ting. Du føler nemlig a) gråhet, b) et ønske til å endre sin tilstand.

   

  Man kan atskille to tilstander i en tilstand av vanlighet:

  a) et ønske til å stanse vanlighet, dvs ”et ønske til å løpe vekk”

  b) et ønske til å oppleve mer LoO, dvs ”et ønske til å strebe etter LoO”.

  Et ønske til å løpe vekk blir ofte fulgt av mekaniske ønsker og NE. Et ønske til å strebe etter LoO vlir fulgt bare av LoO og andre glade ønsker.

   

  Jo høyre elvs utspring befinner seg, jo mindre det oppstår ønsker til å ”løpe fra lidelser” hvis det blir mer VTG. Samt at det oppstår mer ønsker til å ”strebe etter LoO”. Uendelig lyst opp bakgrunn forårsaker verken ønsker til å ”løpe fra lidelser”, vanlighet eller NE. Man opplever kun streben etter LoO. Man ønsker å oppleve nye oppdagelser og reise.

  Dermed beveger en praktikant seg på det samme måte som caterpillar. En praktikant befinner seg alltid mellom tre tilstander: tilfredshet (eller ”midtoppfatningers linje”), vanlighet og bestrebelse. Forståelse av alt dette oppstår ettersom man skifter alle tre tilstander hele tiden. Dermed velger en praktikant den mest effektiv praksis.

   

  07-01-33) Det blir av og til nok med å huske om LoOs eksistens for å oppleve både gø og LoO. Jeg skal kalle slik reaksjon på lyste opp faktorer for ”null-reaksjon”. Jo høyre elvs utspring befinner seg, jo mer tilstander forårsaker null-reaksjon. Slike tilstander har bestandig men ikke så åpenbart lyst opp bakgrunn. La oss betegne slik tilstand som ”null-tilstand” (null-t). Jeg har valgt slik uttrykk fordi at LoB blir bestandig bare hvis alle kjente lovmessigheter av vårt verden blir urimelige. Et mellompunkt mellom verdener (når LoB blir bestandig) må beskrives med et helt ny språk.

  Praksis av ”lagvis skapelse av LoB” kan godt brukes i løpet av fremvisning av null-t. Denne praksis handler om å utføre returnering av oppmerksomhet (RO) til lyste opp fakrorer (LoFa) for å skape bestandig og klar lyst opp bakgrunn (LoB). Man kan forminske bruk av lyste opp faktorer ettersom LoB blir stabil. ”Fase av lagvis skapelse av LoB” er en tilstand som lar meg minske bruk av RO uten å svekke LoB.

  Jeg kan skape to LoB som skal ligge på hverandre lagvis. Disse to LoB skal gjenklange med hverandre samt at jeg skal kunne atskille begge av dem.

  Det er lurt å øve med lagvis skapelse i en situasjon der du opplever mange LoB i forhold til mange LoO. Du kan eksempelvis oppleve glede, forventning og uendelig reise i løpet av en tur i Himalaya. Det er selvsagt vanskeligere å skape LoFa i by. Men også her er det mulig å skape dem. Fravær av LoFa kan være et årsak for å skape LoFa for bestemthet, vedholdenhet, hengivenhet o.l.

  Det er hensiktsmessig å oppnå stabil og bestandig atskilling av LoB i løpet av praksis av lagvis skapelse. Så kan man begynne å skape neste LoB.

   

  Et menneske opplever mange typer av kjedelighet. Men er ikke en følelse av skjønnhet det samme uavhengig av et objekt denne følelse var skapt for? Kanskje vi forverrer vårt egen liv ved å fjerne NE og ved å skape LoO? Slik tanke kan oppstå hos et menneske som har veldig liten erfaring av LoO. Vi forstår at en følelse av skjønnhet har mange anstrøk når denne følelse blir intens, stabil og langvarig. Man kan oppleve en følelse av skjønnhet ved å se på et tre, grene, gress o.l.

  Hvis jeg legger en LoOs bakgrunn på en annen LoOs bakgrunn, så dannes det et lag som heter for ”tofaset”. Hvis jeg legger bakgrunn av en følelse av skjønnhet (som fremvises med et anstrøk) på en bakgrunn av en følelse av skjønnhet (som fremvises med et annet anstrøk), så dannes det et lag som heter for ”enfaset”. Et eksempel på enfaset lag: bakgrunns forventning av det å lese en interessant bok + bakgrunns forventning av fremtidig reise.

   

  Det er stor forskjell mellom realisering av et gø og realisering av et gø på hvilken som helst lyst opp bakgrunn. Realisering ved hjelp av LoB forårsaker følgende:

  *) mer intens opplevelse av livets fullhet

  *) mekaniske ønsker (mø) tilføyes nesten aldri til gø. Det er lite sannsynlighet for utskiftning av gø med mø.

  *) ubegrunnede fremvisninger av LoO oppstår oftere enn vanlig.

  *) ”fysisk opplevelse” (FO) forsterkes betydelig (først og fremst det blir forsterket en opplevelse av nytelse).

   

  Slik realisering av gø heter for ”katalytisk”, dvs LoB blir til katalysator.

   

  Gjensidig påvirkning mellom LoB (enfaset eller tofaset) og gø forsterker LoB. Dermed blir FO veldig klare og mangfoldige. En følelse av nytelse kan være utålelig (i bryst område). Det kan til og med oppstå ”fysisk transformering”. Slik forsterking av gjenklang mellom realisering av gø og LoB heter for ”kjede-null-reaksjon” (KNR).

   

  07-01-34) Vi kan utmerke tre faser av hvilken som helst undersøkelse:

   

  1)  ”En hare planter kål”. En liste over oppfatninger:

  *) Forventning av undersøkelse

  *) Sikkerhet i det at jeg skal undersøke og få resultater.

  *) Glede over fremtidige resultater og oppdagelser

  *) Rolig vedholdenhet (et gjenklangende synsbilde: et lite rom et sted i fjell. Det er ikke så mange ting i rommet. Fin natur rundt omkring. Jeg utfører mine undersøkelser skritt for skritt.)

  *) Sinnsro

   

  2) ”En hare dekker kål med jord”. En liste over oppfatninger:

  *) Returnering av oppmerksomhet til et objekt som blir undesøkt

  *) Ikke så intensive innblandinger i undersøkelser av et objekt

  *) Nedtegning av endringer i de oppfatninger som undersøkes.

   

  3) ”En hare vanner og lukter kål”. En liste over oppfatninger:

  *) Nedtegning av lovmessigheter, konklusjoner og antakelser.

  *) Bruk av nødvendige faguttrykk som betegner oppfatninger, prosesser og lovmessigheter.

  *) Foreløpig planlegging av fremtidige formale praksiser.

   

  07-01-35) Det å overvinne de tre første vaktmenn er en forholdsvis enkel oppgave. Disse vaktmenn hindrer opplevelse av LoO og tilfredshet. Man kan ikke overvinne tilfredshet uten bestrebelse og et gø til å oppleve LoO.

  Tilfredshet oppstår når NB blir svakere og det blir mer LoB og LoO. LoO og LoB svekker NE. Elvs utspring flytter seg til høyre dvs tilfredshet forsterker seg. Det er hensiktsmessig å forstå at kraftige anstrengelser (enten formale praksiser eller direkte skapelse av LoO) fører til vekst av tilfredshet og et ønske til å oppleve tilfredshet. Det er viktig å forstå konsekvenser av sine egne handlinger. Selve atskilling av disse konsekvenser svekker dem samt at man opplever et gø til å overvinne fremtidige hindringer.

  Vekst av LoO og LoB (nemlig hyppighet, langvarighet og intensitet) fører til det at tilfredshet oppstår oftere (selvsagt når det finnes ingen LoB og LoO). Tilfredshet er ikke så giftig som NB eller NE. Det betyr at tilfredshet er behagelig i sammenlikning med NB eller NE. Men et gø til å oppleve LoO fremvises svakere men oftere. Et gø til å oppleve LoO fremvises svakere fordi at gø til å oppleve LoO forårsaker ikke så stor fortvilelse som NE gjør. Tilfredshet knyttes til tett og seig masse som lukter usunt. Til og med svak gø til å oppleve LoO forårsaker LoO fortere om tilfredshet er tilstedet.

  Det er nydelig å oppleve langvarig LoB. LoO fremvises bestandig samt at LoB forsterker seg. Det oppstår ofte LoFT (lyste opp fysiske transformeringer). Glade ønsker blir fulgt av fremvisninger av nytelse. Kan man oppleve det samme ved hjelp av langvarig tilfredshet? Nei, det kan man ikke. Det er egentlig ikke mulig å oppleve langvarig tilfredshet:

  1) for det første tilfredshet avhenger av for mange faktorer. Både oppfatninger og andre omstendigheter truer tilfredshet.

  2) for det andre de omstendigheter som har tildligere forårsaket tilfredhset blir ikke tilfredsstillende nå. Utilfredshet og bekymring oppstår stadig oftere.

  3) for det tredje metthet oppstår uungåelig. Metthet skal oppstå tross alle dine penger, underholdning og mat. Dermed skal du få et ønske til å oppleve mer skarpe oppfatninger. Til slutt du kan havne til avgrunn med NE.

  En som opplever ofte tilfredseht og sjelden LoO skjønner at det trengs kraftige anstrengelser for å bekjempe NE. Dermed begynner man å skape LoO og fjerne NE. Slike anstrengelser et det første skritt på vei til frihet fra tilfredshet.

  Et ønske til å huske om LoO (når man opplever tilfredshet) skal nevnes for ”spette”. Det finnes selvsagt ulike typer av spette:)

   

  Et gø til å forandre seg selv” – dette er et ønske til å fjerne de regelmessige tilstander og til å oppleve de ønskede tilstander (slike tilstander som inneholder mer glede, nytelse, livets fullhet, forventning o.l.). Dvs at enhver gø til å forandre seg betyr et gø til å oppleve mer LoO (for en praktiaknt av DVP). Jeg synes f.eks. at et ønske til å gå en tur i Himalaya fjell er et ønske til å forandre seg selv.

  Et gø til å forandre seg selv kan oppstå BARE pga forventning. Mekanisk ønske til å forandre oppfatninger kan oppstå BARE pga frykt, et ønske til å eie ting, et ønske til å imponere folk o.l. Et mø til å forandre seg selv kan forårsake bare ustabile forandringer som skal til slutt føre til håpløshet og alderdom.

  Dermed ”det å forandre seg” betyr ”det å oppnå mer stabil ønske til å forandre seg”. Et ønske til å forandre seg betyr i sin tur skapelse av forventning og de omstendigheter som lar man skape forventning.

   

  Undersøkelse av tilfredshet forårsaker et gø til å forandre seg selv. Jeg vil understreke at dette er en underlig hendelse. Denne hendelse kan danne et fundament av en hypotese om ”opprinnelig streben etter LoO”. Et gjenklangende synsbilde – oter som har fått sine bein sammenfiltret i alge. Oter kan ikke bevege seg. Men hvis oter skal begynne å løse seg, så skal den etter hvert bli fri. Hver gang jeg begynner å undersøke sin egen tilfredshet, det oppstår LoO eller gø til å forandre seg selv. Hvis jeg begynner å undersøke NE som jeg opplever akkurat nå, så blir NEs intensitet svakere samt at det oppstår fremvisninger av LoO eller tilfredshet. Hvis jeg undersøker sine LoO, så blir de sterkere og dypere, samt at det oppstår nye oppdagelser. Det vil si at undrsøkelse av hvilken som helst tilstand forårsaker ”flytting” av denne tilstand til ”høyre”. Med andre ord en tilstand flyttes til en område med større kvantitet av LoO. Heraf følger det en nokså optimistisk konklusjon: enhver menneske har mulighet (bare mulighet!) til å oppleve streben etter LoO. Denne mulighet er undertrykket med formørkelser. ENHVER handling rettet mot undersøkelse av sine oppfatninger forstørrer sannsynlighet av det at man skal bevege seg ”til høyre”. ENHVER sett handlinger som stimulerer man til å undersøke sine oppfatninger, kan kalles for ”progressiv” handling (hvor progress er streben etter LoO).