Norwegian Bokmål change

Error

×

Nye horisonter

Main page / Главная / Utvalg-2005: “Den direkte veien til en klar bevissthet” / På vei til kontinuerlige LoO / Nye horisonter

Kapittel 07-02

Innhold

  Kapittels innhold:

  07-02-01) Visjon.

  07-02-02) Vitenskap.

  07-02-03) Posisjon av undersøker.

  07-02-04) Evolusjonens dimensjon.

  07-02-05) Sannsynlighet av evolusjonens lovmessigheter.

  07-02-06) Evolusjon sett fra teori av skjulte dimensjonens side.

   

   

  07-02-01) Pause etter utånding av drage (se 07-01-23) blir ofte fulgt av kjedelighet, gråhet og vanlighet. Intensitet på de eksisterende ønsker er for lite for å kunne realisere dem. Man kan ikke fjerne gråhet med disse svake ønsker. Da bestemmer man å atskille gråhet for å fjerne panikk, krampaktige ønsker (til å gjøre hva som helst). Fremvisninger av LoO begynner å oppstå. Kontrast mellom LoOs fremvisninger og gråhet er mye sterkere enn kontrast mellom LoO som har intensitet 3 og LoO som har intensitet 6. Man kan merke at fremvisninger av LoO har spesiell egenskap som gjenklanger med et ord ”dybde”. Man kan atskille denne egenskap også i andre situasjoner.

  Enda en gjenklangende beskrivelse: ”som om skall blir ødelagt”, ”verden ute og inne blir volumetrisk”. Man bør atskille både oppfatninger og beskrivelser av oppfatninger. I et eksempel beskrevet ovenfor en fremvisning av LoO oppstår på bakgrunn av kjedelighet. Vi kan atskille en oppfatning som nevnes for ”egenskap av LoOs intensitet” eller ”LoOs intensitet”. Og det finnes også en oppfatning av ”egenskap av LoOs dybde” eller ”LoOs dybde”. Jeg kan også beskrive det samme med uttrykk ”LoOs egenskap nr 13”. Så kan jeg si at egenskap nr 13 gjenkkanger med et ord ”dyp”.

  Vi er vant til å knytte et ord ”dybde” til noe lang (dybde av et innsjø). Vi kan ikke måle ”LoOs dybde”. Dermed vi mener ikke noen rom eller tid når vi snakker om LoOs dybde.

  Ikke alle fremvisninger av LoO har ”dybde” eller ”all-omfattende egenskap”. LoO kan være ”klar” (eller ”intensiv”). Men LoO kan ikke være ”dyp” eller ”all-omfattende”. Men svake LoO kan derimot ha ”dybde”. Her finnes det forskjell mellom beskrivelser av LoO og fysiske prosesser. Ord ”dybde” og ”intensitet” brukes for å beskrive fysiske prosesser. Men mening av disse ord passer ikke alltid for beskrivelse av LoO.

  LoO kan ha ulike egenskaper uten noen merkbar forbindelser mellom disse egenskaper. Vi kan bare påstå at LoOs dybde og magnetisme blir større ettersom man opplever LoO oftere og mer klart.

  En fremvisning av LoO som har ”dybde” blir fulgt av underlige oppfatninger. Man bruker synsbilder for å beskrive disse underlige oppfatninger. Slik beskrivelse kan forårsake misforståelse hos deg selv og andre mennesker. Noe du beskriver ved hjelp av synsbilder (dvs synlige oppfatninger), kan vise seg til å bli noe helt annet i virkelighet.

  Her er det et eksempel til. Intensiv LoB blir ofte fulgt av rar ”gull skinne” som gjennomtrenger deg og alt omkring. Du kan analysere sine synsoppfatninger for å forstå at belysningsstyrke har ikke blitt bedre. Solkinne gjenklanger selvsagt med denne ”gull skinne”, men dette er uansett to forskjellige ting. Du skal prøve å forklare oppfatning av ”gull skinne” ved hjelp av synsbilder. Men et menneske skal ikke forstå dine forklaringer fordi at de skal likne en beskrivelse av noen synlig oppfatning. Men ”gull skinne” har ingenting å gjøre med synlige oppfatninger. Så skal du prøve å identifisere sin oppfatning som LoO. Men dette er ikke LoO. Jeg beskriver disse oppfatninger som ”LoOs egenskaper”. For det første LoO kan fremvise seg uten disse oppfatninger. For det andre en oppfatning av ”dybde” kan fremvise seg i forhold til ulike LoO. Det er derfor hensiktsmessig å bruke akkurat et ord ”egeskap” (på det samme måte som egenskaper av ulike fysiske objekter). En oppfatning av en eple kan bli fulgt av oppfatning som vi kaller for ”rød”. Vi forstår at ”rød” betyr ikke type av et eple. Vi hevder at det finnes ingen forbindelse mellom oppfatning av ”et objekt” og oppfatning av ”egenskaper av et objekt”.

  ”Rød” kan ikke eksistere av seg selv. Det må være et objekt som vi beskriver med et ord ”rød”. Det samme gjelder for LoO. ”Dybde” kan ikke eksistere uten LoO.

  Slik har vi kommet til det at oppfatning av LoO kan bli fulgt av rare oppfatninger som ”man liksom kan se”. Både dybde, magnetisme og all-omfattende egenskap er verken visjon eller LoO. Dette er noe helt annet.

  Vi kan bruke et ord ”dyp” for å beskrive NE (”dyp kjedelighet”). Men det er verdt å merke seg at ”dybde” som brukes i forhold til NE har ingenting å gjøre med ”dybde” som brukes i forhold til LoO. Ved å si ”dyp kjedelighet” mener man at kjedelighet har stor intensitet og mange NE som oppstår pga kjedelighet.

  Kun LoO kan bli fulgt av rar oppfatning som vi kaller for ”LoOs dybde”. Og hvis man oppfatter ”dybde”, så betyr det at man oppfatter også noen LoO.

  ”Dyp LoO” skal beskrives med ord som knyttes til livets fullhet: ”som om skall er ødelagt”, ”som om verden har blitt volumetrisk”, ”som om uendelige verdener har åpnet sine dører for meg”. Disse uttrykk er bare gjenklangende synsbilder.

  De som har lest Kastaneda husker sikkert hvordan Don Huan har prøvd å beskrive denne oppfatning av ”liksom-visjon”. Det var vanskelig for Kastaneda å beskrive ”liksom-visjon” i begynnelse. Kastaneda har prøvd å bruke øyner for å oppnå ”visjon”. Til slutt Don Huan har valgt å bruke akkurat et ord ”visjon”. ”Visjon” betyr akkurat det at man opplever ”liksom ser noe”. Men dette er ikke ”noe man ser med øyne”. Kastaneda utmerker ord ”visjon” med parentes eller ved hjelp av kursiv. Også andre slike eksempler finner man hos Ramakrisjna som har brukt et ord ”å se” (for å beskrive det at han ser gudinne Kali. Men Ramakrisjna forstod sikkert at han ”så” noe andre kunne ikke se. Også Ramakrisjnas mor nevner ”visjon” av stor skinnende bølge som ingen andre så. Etter å ha ”sett” slik bølge hun ble gravid. Ramakrisjnas mor beskriver klare LoO som følger denne bølge. Kastaneda har ikke atskilt LoO som en selvstendig klasse av oppfatninger. Men det finnes mange beskrivelser av ”visjoner” som gjenklanger med LoO.

   

  La oss gjøre noen foreløpige konklusjoner:

  *) ”Visjon” er særegen måte av oppfatning som beskrives lett ved hjelp av uttrykk som knyttes til vanlig synsevne. Man bør anstrenge seg for å atskille vanlig synsevne og ”visjon”.

  *) ”Visjon” blir alltid fulgt av LoO.

  *) LoO blir ikke alltid fulgt av ”visjon”. Med andre ord LoO har ikke alltid egenskap av [”synlig”] dybde. Men LoO kan få en egenskap av ”dybde”.

  *) LoO kan ha ”all-omfattende” egenskap (eller en egenskap av ”bredde”). Et ord ”bredde” gjenklanger svakt med ”all-omfattende” egenskap. Når en slik egenskap fremvises, kan følelser beskrives med ord ”omfattende” og ”underlig”. Verden blir liksom mye større og omfattende.

  *) LoO kan ha en egenskap som jeg kaller for ”magnetisme”. En gjenklangende beksrivelse: ”som om mange LoO begynner å brenne og slutter seg sammen”.

  *) Jo oftere og mer intensivt jeg opplever ulike LoO, jo større er sannsynlighet for det å oppleve ”dybde”, ”all-omfattende” egenskap og ”magnetisme”.

  *) Man kan aldri oppleve ”dybde”, ”all-omfattende” egenskap eller ”magnetisme” hvis NE eller NB fremviser seg. Dette blir helt åpenbart hvis man husker at ”LoOs egenskaper” kan ikke eksistere uten LoO. LoO og NE er ikke forenlige i det hele tatt.

  *) Tilstand av ”flat LoO” (dvs LoO som har ingen egenskaper utenom intensitet) og tilstand av ”volumetriske LoO” (dvs de LoO som har alle de overnnevnte egenskaper) avviker seg fra hverandre på det samme måte som ”flat LoO” og NE gjør.

  *) Flate LoO som oppnår ekstatisk intensitet, blir til volumetrisk LoO.

   

  Det er lett å bli til ”ezoteriker” som leser bøker av Kastaneda, Isjervud og Satprema kun for å imponere folk. Ezoteriker sjonglerer med ubetydelige ord. Jeg ønsker å advare mine lesere fra en slik feil. Kastanedas Don Huan har prøvd å gi en detaljert beskrivelse av ny verden. Men hvorfor ønsket Don Huan å gi en så detaljert beskrivelse? Fordi at Kastaneda OPPFATTET underlig virkelighet under innflytelse av Don Huan. Og Don Huan var interissert i det å gi Kastaneda detaljert beskrivelse av ny virkelighet. Don Huan har (ifølge hans bøker) flyttet Kastaneda i ny virkelighet. Mine lesere bør i sin tur bruke sin egen edruelighet, klarhet, fravær av konsepsjoner og opplevelse av LoO. Du bør IKKE tro på verden som var beskrevet av Kastaneda. Men det er selvsagt sant at Kastaneda har beskrevet ”visjon” som likner på ”visjon” som oppstår hos en som praktiserer med DVP. Jeg anbefaler derfor å anta Kastanedas bøker som hypotese. Man bør ikke anta Kastanedas bøker som antakelser (antakelser kan baseres kun på ens egen erfaring). Hypotese har derimot forholdsvis konsekvent struktur. En matematiker eller fysiker kan si: ”for en vakker hypotese”. Da menes det at hypotese er lakonisk og velstrukturert. Og fysiker-eksperimentator kunne ha brukt ”vakker hypotese” for å oppdage noe. Dermed vi kan også bruke hypoteser for å oppdage noe nytt i vårt praktisering.

  Du må aldri bli ezoteriker (mennesker som imponerer folk med ubetydelige ord). Du må veilede seg kun med klarhet, logikk og eksperimenter. Mennesker opplever som oftest veldig stor ønske til å bli ezoteriker. Men bare virkelig erfaring kan forårsake forventning og foregripelse. Kun betydningsfulle uttrykk kan føre til antakelser, oppdagelser og undersøkelser. Ezoterikk ødelegger derimot både forventning, foregripelse og glege av undersøkelse og gø. Ezoterikk ødelegger deg fullstendig of du må nå vende tilbake for å klargjøre og definere sine oppfatninger.

   

  Er det bare Kastanedas bøker som inneholder slik gjenklangende beskrivelse? Det er ikke rart at to forskjellige mennesker beskriver sin erfaring nesten på det samme måte.

   

  07-02-02) De som har erfaring i det å oppleve LoO, vet at LoO påvirker den fysiske kroppen. ”Fysiske opplevelser” (FO) er et resultat av LoOs påvirkning. Dette er helt uvanlige og kortvarige opplevelser som forårsaker følgende: forstørret erotisk følsomhet (kroppen blir til ”erogen sone”); forstørret mangfoldighet av erotiske oppfatninger. Også immunitet blir forsterket av LoOs påvirkning. Både vanlige og uhelbredelige sykdommer forsvinner. Ens utholdenhet blir også betydelig forsterket. Også utseende av kropp endres (farge, lukt). Alt begynner å gjenklange med en følelse av skjønnhet, styrke og ømhet. Til og med lukt og smak av svette blir behagelig. Ens kropp begynner å gjenklange med en følelse av skjønnhet og erotisk tiltrekkelse. Sist men ikke minst kroppens aldring saktner. Kroppen blir betydelig ”yngre”. Saktning av fysiologisk tid er et uungåelig resultat av LoOs påvirkning. Mange mekanismer deltar i aldring. Gerontologi er en vitenskap om aldring. Gerontologi er ikke mindre vanskeligere enn andre vitenskaper (fysiologi, cellelære o.l.) Aldring er en prosess som omfatter alle deler av fysiologi av et menneske. Aldring påvirker både enkle celle og organer. Dermed også saktning av aldring påvirker hele kropp.

  Har vi møtt noe lignende tidligere? Ja, det har vi gjort. Eksperimenter av Mikelson og Morli beviste at lysetes hastighet er uforandrelig. Det samme har oppdaget Maxwell. Eksperimenter som var utført senere har bekreftet ufornaderlighet av lysets hastighet. Da var det klart at vårt verden har ennå ukjente egenskaper. Einstein har skapt en konsekvent og underlig hypotese om ny verden. Vi kaller den nye verden for ”relativistisk” dvs en verden med relativistiske lov. Disse lov fremvises bare under nesten lysets hastighet. Men dette er fortsatt vårt verden. Forskjellen er at vi har oppdaget noen egenskaper som kan observeres bare under nesten lysets hastighet. Einstein har forenet sammen Newtons fysikk og oppdagelse av egenskaper av lysets hastighet. Men Einsteins hypotese er fortsatt veldig underlig for oss. F.eks, rom i et system som beveger seg parallelt for vårt system, blir mindre sett fra vårt side. Det samme gjelder for vårt rom sett fra annnet systems side. Og det samme hender med tid. Tid saktner i et system som beveger seg parallelt for vårt egen. Men hva betyr ”saktner”? Vi oppfatter tid som hastighet av fysiske prosesser. ALLE prosesser som hender i et paralell system virker saktnere ut. Dermed sier vi at ”tiden saktner”. Vi kan sammenligne utsråling av fotoner fra elektroner som beveger seg med ulike hastigheter. Elektron som beveger seg med nesten lysets hastighet kan eksistere i tusener ganger mer enn andre elektroner.

  Det blir ofte beskrevet reiser i kosmos i fantastiske historier. En som har kommet tilbake til jord etter noen hundre år av reiser i kosmos finner ut at alle hans/huns bekjente har dødd. Det betyr at et menneske som befinner seg i kosmos i løpet av 40 (normale) år lever i virkelighet 500 (jordiske) år. Dette har blitt til nesten bevist faktum. Men det er verdt å merke at ingen har utført eksperimenter med nesten lysets hastighet i forhold til et menneske. Dermed ingen kan si hvordan blir ens psykisk tilstand påvirket av sike forhold. Hvorfor hender det slik at en romfarer som kommer tilbake til jord er fortsatt ung? Når en romfarer skal fly med nesten lysets hastighet i forhold til jord, så skal det samme hende med jord sett fra romfarers side. Svaret er akselerasjon. Romfarer skal først akselerere, så bremse ned og gjøre det samme på vei tilbake. Akkurat akselerasjon skal avvike oss fra ham. Han skal oppleve akselerasjonskraft. Og vi skal ikke oppleve den. Menneskeheten har ingen erfaring i det hvordan akselerasjon påvirker psykisk tilstand.

  Saktning av aldring er en prosess som vi kjenner takket være relativistisk fysikk.

  Kan vi anta at LoO påvirker et menneske på det samme måte som akselerasjon til nesten lysets hastighet gjør? Ja, det kan vi gjøre. Vi kan si at LoO forårsaker pseudo-relativistisk verden (dvs verden som har nesten de samme egenskaper som relativistisk verden). ”Pseudo-relativistisk verden” kan erstattes med ”pre-verden” fordi at vi kan ennå ikke hevde sikkert om det at slik relativistisk verden eksisterer.

  Saktning av aldring forårsaker ikke saktning av ens taleevne. Dermed vi kan anta at egenskaper av pre-verden fremvises ikke i vanlig verden. Egenskaper av pre-verden påvirker vårt fysisk kropp indirekte (via LoO, ”psyskisk og fysiologisk verden”).

  Denne hypotese virker rart. Men vi har jo erfaring av slik opplevelser! Mange har opplevd stor del av psykisk liv i løpet av søvn. Det virket som om mange begivenheter har skjedd i søvn. Men i virkelighet det tok bare fem minutter. Ezatina har f.eks. opplevd tre måneder av intensiv liv i løpet av lyste opp drømmer. I virkelighet slik opplevelve tok bare en time. Her er forhold mellom ”psykisk” og ”fysisk” tid  2000:1 !!

  Vi kan oppsumere med en hypotese:

  ”LoO” forårsaker egenskaper av pre-verden. Med andre ord LoO utsetter både psykisk og fysisk del av kropp for virkning av pre-verden. Pre-verden forårsaker tetting og utvidelse av psykisk erfaring. Sett fra fysisk side pre-verden saktner aldring av kropp.

  Egenskaper av relativistisk verden er veldig uvanlige. La oss anta at ens ”psyskisk” del flyttes til en nesten relativistisk verden. Ettersom psykisk del av et menneske er knyttet tett med fysisk del, skal intensive LoO forårsake uvanlige egenskaper.

  Slik hypotese ødelegger hindring som oppstår når man leser Kastaneda, Dalai-Lama, Tulku Urgen Rimpotsje eller Isjerwood om Ramakrisjna o.l. Disse bøker inneholder mange ”beviser” om underlige og uvanlige begivenheter. Etter hvert man slutter å tro på alle disse hendelser. Dette i sin tur fører til krise fordi at akkurat disse forfattere ser ut til å være de mest ærlige og vise. Disse bøker inneholder også beskrivelse av erfaring som du skal etter hvert få oppleve selv (hvis du skal praktisere). Vårt hypotese lar oss forstå: jo mer LoO man opplever, jo mer intensive disse LoO blir og jo mer egenskaper av pre-verden man opplever.

  Jeg vil understreke at akkurat et menneske kan oppleve egenskaper av pre-verden. Betyr dette at vi kan forstå fysikk ved hjelp av våre egne oppfatninger?

   

  La oss se på en ting til. Vi vet at det finnes kvantemekanikk. Og vi vet også at det finnes få mennesker som forstår hva kvantemekanikk dreier seg om. Det samme gjelder for relativitetsteori. Forminskelse av rom, saktning av tid, bøyning av rom, ekvivalens mellom masse og energi, ekvivalens av akselerasjon og masse. Alle disse vanskelige ting kan til slutt forstås ved hjelp av enkle modeller. Hva skal hende om et menneske som beveger seg med nesten lysets hastighet skal utslippe foton? Skal foton bevege seg foran et menneske? Ja, det skal foton gjøre sett fra vårt side. Men sett fra et menneskers side en foton skal fly fremover med lysets hastighet. Det finnes mange slike oppgaver. Men kvantemekanikk er enda vanskeligere. Einstein brukte mye tid på arbeid med kvantemekanikk. Jeg skal fortelle bare om en ting fra kvantemekanikk, nemlig ”sannsynlighet”. ”Elekrton” er eksempelvis bare ”tetthet av sannsynlighet av oppdagelse av elektron”. Elektron kan fremvises i forme av bølge eller partikkel. Det er vanskelig å forstå dette. Men mange ting kan beskrives ved hjelp av ligning. Og vi skaper utstyr på grunnlag av disse ligninger.

  Vi kan utslippe en elektron eller foton på en registreringsskjerm gjennom en smal åpning. Uvisshet av elektrons impuls skal ifølge Heisenbergs hypotese forstørre seg slik at vi skal kunne registrere elektron på helt forskjellige steder på skjermen. Hver neste foton skal oppdages (ifølge viss sannsynlighet) på en eller annen plass. Hvis vi utslipper noen milliarder fotoner samtidig (dvs lys), så skal vi se en stabil strek på skjerm. Stabilitet av lysstråle på skjerm skyldes for stor kvantitet av fotoner.

  Finnes det noe i DVP som kan beskrives med sannsynlighets lov? Hvis du opplever intensiv LoO, så finnes sannsynlighet for det at denne LoO skal ikke bli dyp og omfattende. Dette virker rart fordi at intensiv LoO har ingen hindringer. Jeg kan ikke si at klar LoO skal bli ”dyp” LoO. Jeg kan bare begrunne sine forutsigelser på slike uttrykk som ”jo oftere og mer intensivt…”. Men om man opplever mange LoO, så kan vi snakke om lovmessighet. Hvis man opplever intensive LoO lenge nok, så skal det sikkert skje følgende: ”ettersom LoO oppnår intensitet på 7 poeng, blir denne LoO ”volumetrisk””.

  Disse likheter lar meg si at det finnes en forbindelse mellom fysikk og DVP.

  Kan vi snakke om psykiske oppfatninger i forhold til fysisk gjensidig påvirkning? Vi vet at alle fysiske påvirkninger kan beskrives med fire grunnleggende typer: gravitasjon, elektromagnetisme, svak og sterk påvirkning (de to siste påvirkninger eksisterer på atomnivå). Alle gjensidige påvirkninger (untatt gravitasjon) har en tilsvarende partikkel som kan anses av oss som den minste del av denne påvirkning. Her er det eksempler på disse partikler: foton (elektromagnetisk), gluon (sterk) og kalibreringsboson (svak).

  Positiv elektrisk ladning tiltrekker negativ elektrisk ladning og frastøter positiv ladning. LoO ”tiltrekker” andre LoO. LoO ”frastører” NE. NE ”tiltrekker” andre NE og ”frastøter” LoO. Vi kan godt bruke fysisk språk for beskrivelse av psykiske prosesser.

   

  La oss vende tilbake til menneskehetens eksistens. Vi er vant til å tenke at vårt liv er en helt vanlig ting. Det finnes to måter å oppfatte ens liv på. Den ene er animistisk (et menneske er sjel og kropp) og materialistisk (sjel og kropp er to forskjellige ting). Animistisk måte er håpløst. Animistisk måte går i strid med  hypotese om det at LoO påvirker kroppen. Mennesker har i mange år merket at psykisk verden påvirker fysisk verden. Rolige mennesker lever lengre og deres kropp er sunt. Men mennesker opplever for det meste NE og NB. Opplevelse av LoO fører derimot til endring av både psykisk og fysisk verden. Det virker rart at noen religioner fordeler ”sjel” og ”materie”. Eksistens av gjensidig påvirkning lar oss hevde at det finnes forskjellige typer av materie. Hvis LoO påvirker kropp, så betyr dette at vi bør ikke atskille ”sjel” og ”materie”. Psykisk verden er sikkert materiell. Men dette betyr i sin tur ikke at vi har bare materie uten noen sjel i det hele tatt. Jeg kan selvsagt oppleve tanker, emosjoner og LoO. Forbindelse mellom psykisk og fysisk verden lar oss hevde at ”materie er åndelig”. Det vil si at materie har bevissthet. Både mennesker og dyr har bevissthet. Dermed vi kan hevde at mennesker har utviklet seg fra dyr. Alle forstår at dyr kan føle og forstå ting. Det samme kan vi si om insekter og planter. Det finnes mennesker som synes at planter kan føle på det samme måte som vi gjør. Noen hundre år siden ingen ville ha trodd på plantenes bevissthet. I nåtiden få mennesker aksepterer det at fjell, stein og vind har bevissthet. Menneskehetens eksistens og forbindelse av ”psykisk” og ”fysisk” verden beviser det at stein kan ”føle” og vind har ”bevissthet”. Vår kropp består av mineraler og vårt fysiologi er bare en rekke av kjemiske reaksjoner. Dermed vår ”psykisk” tilstand påvirker kjemiske reaksjoner. Og kjemi er i sin tur en del av fysikk fordi at fysiske objekter deltar i kjemiske reaksjoner.

  Herav oppstår det et spørsmål. Finnes det en måte å kommunisere på mellom alle disse vesener (et menneske, stein, dyr o.l.)? Finnes det en måte å oppfatte klart kommunisering mellom alle vesener som kan ”føle” og ”oppfatte”? Svaret ligger sikkert langt fra de metoder som undersøkere av paranormale hendelser har brukt. Vi bør sikkert prøve å anse seg selv som en del av kommunisering mellom materier av ulike typer. Dermed en fremtidig fysiker-psykolog skal sikkert ha uvirkelig for oss egenskaper. En slik spesialist skal kunne kontrollere uendelig opplevelse av LoO samt det å kontrollere LoOs intensitet og ”dybde”.

  Herav følger det at både psykisk og fysisk verden kan beksrives ved hjelp av kun ett språk. Det er mulig å skape en felles materie som skal omfatte både ”fysisk” og ”psykisk” verden. Det skal kunne være mulig å slå en praktisk bro mellom ”fysikere” og ”lyriske dikter”. Man skal kunne oppdage fysiske lovmessigheter ved hjelp av ”bevissthetens reiser”. Psykiske lovmessigheter skal oppdages ved hjelp av ligninger. Man skal kunne reise ved hjelp av ”oppfatninger” og ikke ”utstyr”. Bare tenk at du skal kunne reise til fjerntliggende galakse i sin ”psykisk kropp”.

  Vår oppfatning om materie skal endres på en revolusjonert måte (Materie som har bevissthet?? En atom som kan føle?? Dette er jo tullprat!!!). Alt dette virker rart pga uvanlighet. Tidligere også relativitetsteori og kvantemekanikk var kalt for ”tull”. La oss heller se på hvilke konsekvenser reise til verden av lyste opp oppfatninger skal føre til. Og det blir enda bedre om vi skal delta i slik reise. Det trengs ingen utstyr for det. Et menneske er både et mål av oppdagelse og måte å oppdage nye ting på. Et menneske er både ”en reise” og ”en som reiser”. Vi skal glemme om vanlig måte å gjøre oppdagelser på (når en forsker arbeider i årtier for å gjøre en oppdagelse mens selve kropp av denne forsker råtner av sykdommer). En fremtidsforkser skal evolusjonere i løpet av sine egne oppdagelser. Vi skal glemme om ”den andre natur” (dvs kunstig natur) som et menneske har skapt fot seg selv.

   

  07-02-03) Fremtid skal sikkert avvike seg fra ”nåtid”. Ingen skal si imot det at fremtid skal avvike seg betydelig fra nåtid. Vi ser at det skjer stadig mer endringer i vårt liv. Les om det hvordan menneskeheten har levd noen århundre siden. Det er et stor forskejll på datidens og nåtidens levemåte. Vi anser tidligere epoker som ”eldgamle”. ”Tolvte århundre” knyttes med slike uttrykk som ”det skjer ingenting”, ”kanskje noe endres en gang i ti år”. Det var stor forskjell mellom teknisk utvikling i 18 og 19 århundre. Det skjedde mange oppdagelser i vitenskap samt at man rekket å gjøre mer for det samme tid enn før. Folk trodde da at det var ingen vits i å utvikle seg videre. Folk som levde i fjortende århundre tenkte i sin tur at det var nokså god teknisk utvikling. Store byer oppstod og nye ekonomiske forhold satt fart i menneskehetens liv. Et følgende uttrykk høres sikkert rart ut: ”det var gjort mange oppdagelser i fjortende århundre”. Nåtidens vitenskap kan ikke bekrefte dette utrykk, noe som skyldes for liten viten om datidens utvikling.

  Vi mener i dag at vår levemåte skal ikke forandre seg særlig i fremtid. Vi tror at vi har oppnådd god nivå. Men dette er ikke sant. Etter 20 år liv skal bli annerledes. Men om 50 år du skal ikke kunne se på alle disse endringer. Det er vanskelig for oss å forstå at død skal stoppe oss. Teori om gjenfødelse trøster oss lite. Alt skal bli mye mer interessant i fremtid. I dag alle jobber i omtrent åtte timer om dagen. Men noen hundre år siden folk har arbeidet i mer enn ti timet om dagen. Alt endres. Folk ønsker å oppleve glede og nytelse av liv. Nå ønsker folk for det meste ikke å arbeide i 8 timer om dagen. Den europeiske ekonomi opplever nedgang i våre tider. Slik nedgang skyldes fravær av et ønske til å arbeide så mye. Andre land (som f.eks. Russland, Kina, India, Brazil) har ikke ennå oppnådd slik utvikling. Mange innbyggere av disse lang har verken tv eller vaskemaskin. Disse mennesker tenker bare om jobb. Dermed skal ekonomikk av deres land vokse fortere. Vet dere hvor mange internett brukere finnes det i Portugal og i Spania? Antall brukere i disse lang kan sammenlignes med antall brukere på en skole i russisk landsby. Europa skal snart oppleve stor ekonomisk nedgang. Mennesker skal ikke ønske å ha fin mat og nye biler. Men dette gjelder ikke for de land som utvikler seg. Jeg er overbevist i det at mennesker skal jobbe to timer tre ganger i uke. Ferie skal derimot vare for 4 måneder. Noen skal i dete hele tatt slutte å jobbe for å kunne nyte av LIV. Et menneske som skal arbeide i 4 timer om dagen skal kunne forsyne alle sine slektninger og elskerinner. Jeg anbefaler å slutte å jobbe eller å jobbe mindre enn i dag. INGEN ber deg om å slutte å jobbe. Det er da ikke rart at du fortsetter å tjene på ny bil. Har man fattig psykisk liv, opplever man mer ønsker til å kjøpe ting for å overvinne sin gråhet.

  I fremtid mennesker skal slutte å jobbe og strebe etter nytelse. Men du skal være dø. De skal leve og nyte av liv. De skal oppdage nye ting og de skal lese, skrive og pule og undersøke. Og du skal være dø fordi at du er idiot. Du har bestemt at du kan ikke leve uten NE. Du har valgt å leve med konsepsjoner og lidelser. Du har frastøtt glade ønsker og du tenker at det er for sent til å begynne å gjøre noe. Du skal ikke prøve å fjerne NE og konsepsjoner. Du skal råtne pga dumhet og NE.

  Men alt kan endres. Og du kan begynne akkurat nå. Du kan føle ømhet i forhold til hund som løper rundt omkring. Dermed du skal ”skape LoO”. Denne LoO skal UUNGÅELIG OG UAVHENGIG AV ALLE OMSTENDIGHETER påvirke din kropp. Du skal kunne stanse aldring og bli kvitt sykdommer. LoO skal sikkert føre deg til nye oppdagelser. Du skal få en sjanse til å endre liv. Det er selvsagt ikke nok med bare ett skritt. Du skal etter hvert forstå at det er VELDIG BEHAGELIG å oppleve LoO. Skal du ikke kunne endre seg nok er det stort sannsynlig at du dør av alderdom. Og dette er enda et vanskelig spørsmål om det hvor mye tid kreves det for å endre seg. Dette avhenger av din ærlighet, bestemthet og vedholdenhet. Har du nok tid om leger sier at du skal dø av kreft om tre måneder? Jeg har ingen bevis. Kanskje det skal være en praktikant som skal prøve å overvinne sykdom med DVP. Det finnes ulike død. Død setter folk ikke i de samme forhold. Du skal kunne undersøke ”død” ettersom du undersøker først slike hendelser som ”bevisste drømmer” og ”det å gå ut av kropp”.

  Skal du fortsette å se sin egen sakte død av sykdommer? Skal du blåse i DVP? Jeg skal ikke gjøre dette. Jeg velger å gjøre et forsøk. Jeg vet at livet i LoO er mye mer interessant og bedre enn livet med dumhet og NE. Dette er jo et interessant minstemål, ikke sant? Det å oppnå viss grad av LoO for å stanse aldring. Kan du forestille seg foregripelse av fremtidig resultat? Kan du forestille seg alle de gode endringer? Et år med NB og NE kan ikke sammenliknes med en uke av svake LoO. Denne sammenlikning baserer seg på virkelige ting. Jeg var vant til å føre dagbok da jeg levde som et vanlig menneske. Jeg skrev om alle oppdagelser som jeg har gjort i løpet av et halvt år (noen betydelige forståelser i forhold til seg selv; nye oppfatninger og nye gø). Senere det har vist seg at antall mine oppdagelser fra gammel liv kan gjøres i løpet av to til sju dager i ny liv. Skal du fortsette å leve på gammel vis? Skal du vende tilbake til sine ubegrunnede ”plikt” og tilføyelser? Skal du fortsette å oppleve frykt og oppgaver (som f.eks til å tjene penger på en ny bil). 99% av alle dine ønsker er forårsaket av dumhet og kjedelighet. Skal du se på det at selvmedlidenhet, apati og aggresjon spiser deg levende? Skal du unnskylde alle sine dumme handlinger? Alle mennesker som lever rundt omkring deg har mange unnskyldninger for opplevelse av NE. Spør dem hvorfor kan de ikke leve uten NE. Tenk på det om deres unnskyldninger har endret deres liv. Blir mennesker mer ærlige overfor seg selv? Blir de kvitt aggresjon? Nei, de fortsetter å eldre.

  Du har en sjanse til å bli et fremtidig menneske allerede i nåtidens formørkt middelalderen.

   

  La oss vende tilbake til saktning av aldring. Det er selvsagt enkelt å forklare den med saktning av noen fysiologiske prosesser. Det er vanskelig å forklare saktning av aldring med eksistens av noen ”preverdener”. Men i virkelighet alle fysiologiske prosesser er VELDIG kompliserte. Vi kan dermed ikke forklare noen av dem. Det er VELDIG vanskelig å beskrive den mest enkelt fysiologisk prosess. Og det finnes SÅ mange prosesser at vi skal aldri kunne beskrive dem alle. Men det finnes enda en vanskeligere ting: samordning av alle disse prosesser. En fysiolog som blir ikke beundret av samordning av ALLE fysiologiske prosesser kan ikke regne seg for fysiolog i det hele tatt. Og det finnes enda mer komplisert prosess! Nemlig gjenopprettelse av alle disse kompliserte fysiologiske prosesser i tilfelle deres samordning blir brudd. Så betyr det at ”noe” kan saktne i disse prosesser? Dermed skal dette kalles for ”sykdom”. Organisme skal dø hvis samordning skal ikke gjenopprettes. LoO fjerner sykdommer, stanser aldring og forstørrer utholdenhet. Dermed vi kan snakke kun om saktning av alle prosesser. Dvs at tiden saktner.

  Vi vet at et menneske på jord kan lese ca 100 bøker. Og et annet menneske som skal bevege seg med nesten lysets hastighet i forhold til jord skal kunne leve i nesten 10 ganger mer. Men dette er dessverre ikke nøkkel til lang levetid. Det regnes at romfarer skal lese de samme 100 bøker fordi at fysiologiske prosesser som har ansvar for lesning skal også saktne i 10 ganger.

  Vi vet at ens ”psykisk” liv er materiell. Herav kan vi anta at også psykisk materie skal bli påvirket av tidens saktning. Dette betyr at en romfarer skal kunne lese og forstå det samme antall bøker som et menneske på jord. Også LoO skal ikke oppleves mer dypt i rom enn på jord. Dermed har vi kommet til en motsigelse. Et menneske som opplever LoO og saktner dermed sin aldring opplever mye mer opplevelser enn et vanlig menneske. Her tregs det en forklaring.

  Vi vet at vi kan oppleve mye mer oppfatninger i drømmer og i beviste drømmer enn i årvåkenhet. Forelskelse som oppleves i drømmer er mye mer itensiv og omfattende enn i årvåkenhet. Dermed kan vi konkludere om det at ”sjel” kan ha et mye mer intensiv liv uten ”kropp”. Vi vet at LoO forårsaker fysiske transformeringer i kroppen. Dette i sin tur fører til ”lyste opp oppfatninger”. Vi har dermed delvis forklart motsigelse. Et menneske som opplever LoO opplever også pseudorelativistisk saktning av psyksik materie. Slik saktning sprer seg også til fysisk materie gejnnom forbindelser mellom ”det psykiske” og ”det fysiske”. Men slik saktning påvirker ikke fysisk bevegelse. Endringer i kroppen fører til fordypning og intensivering av psykiske prosesser samt til bestandig gjenklang mellom lyste opp følelser og LoO.

   

  07-02-04) Men hva betyr egentlig ”pseudorelativistisk”? Ved å bruke dette uttrykk vi mener at vi befinner oss liksom i to verdener samtidig. Noen materiale blir liksom påvirket av relativitetsteori og noen blir ikke påvirket. Dette går ikke an. Kan vi finne på noe mer passende modell? Ja, dette er mulig. Men leseren skal synes at dette er vanvittig:)

  Først skal vi vende tilbake til relativitetsteori. La oss forestille noen mennesker som løper i en ørk fra venstre til høyre med hastighet på 10 km/h. De skal løpe hundre meters avstand. Og du må måle deres hastighet. Alle løpere har på seg utstyr som måler deres hastighet. De første løpere løpte 36 sekunder (i samsvar med utregninger). Og den siste løperen brukte 50 sekunder. Men om vi ser på siste løperens utstyr, så skal vi se at hans hastighet var det samme som hos andre løpere. Forklaring er enkel: den siste løperen har løpt litt mer enn 100 meters avstand pga uriktig retning.

  Einstein tenkte at relativitetsteori skal bli mer forståelig om vi antar at tid er en dimensjon. Det kreves tre romlige dimensjoner og ett tids dimensjon for å beskrive en handling. En handling kan defineres kun med fire parameter: tre romlige dimensjoner og tid. For det annet vi beveger oss alltid i tid.

  Abstrakt definering av tid er en veldig komplisert prosess. Jeg foreslår dermed en uvanlig løsning: ”tiden er noe som måles med klokka”. Nå må vi sikkert definere et ord ”klokke”. Vi kan si at klokke er et utstyr som utfører regelmessige bevegelser. Knyttes ikke ”regelmessig” til ”tid”? Nei, for at noe regelmessig kan måles med linjal (dvs at vi bruker et ord ”regelmessig” uten å mene ”tid”). Vi kan eksempelvis utmåle regelmessig bevegelse av et hjul ved hjelp av linjal. Vi vet at jevn bevegelse er en bevegelse uten akselerasjon. Dermed vi kan godt bruke et uttrykk ”tid er noe som utmåler en mekanisme som arbeider regelmessig”.

  Vi beveger seg bestandig i ”rom-tid”. Einsteins glimrende ide foreligger i det at tid kan endre hastighet på det samme måte som hastighet endres i et eksempel med løpere. Dette betyr at tid kan endre hastighet. Fremtidige eksperimenter viste at mesteparten av ting beveger seg akkurat i tid og ikke i rom. Vi vet at tiden går saktere i et koordinatsystem av et objekt som beveger seg med viss hastighet forbi oss. Med andre ord jo fortere et objekt beveger seg i rom, jo saktere beveger seg et objekt i tid.  ”Det å bevege seg sakte i tid” betyr egentlig at tiden går saktere. Så har Einstein foreslått at absolutt alle objekter i univers beveger seg med lysets hastighet i rom-tid. Objekter kan bevege seg saktere enn lysets hastighet i rom, mens i rom-tid beveger de seg med lysets hastighet. Jo fortere et objekt beveger seg i rom, jo saktere det samme objektet er i stand til å bevege seg i tid. Fotoner som har oppstått da vår univers oppstod, har aldri endret seg i tid. Det vil si at disse fotoner har alltid beveget seg med lysets hastighet i rom. Ettersom vi beveger oss veldig sakte (i forhold til lysets hastighet), beveger vi seg for det meste i tid.

  Og nå må vi huske på det at LoO saktner tid. Betyr dette at vår hastighet i rom må forstørres? Jo da. Vårt hastighet bør forstørre seg betydelig. Men jeg sitter fortsatt under et tre. Jeg tror at dette hastighet må fremvise seg i den femte dimensjon. Men hva er den femte dimensjon? Jeg skal kalle den femte dimensjonen for ”dimensjon av evolusjon”. Jo mer intensivt LoO er (dvs jo mer LoO saktner aldring), jo fortere foregår evolusjon. Det vil si at LoO skynder på evolusjon. Menneskeheten kan leve i tusener av år uten å endre seg. Men LoO endrer menneskehetens kropp veldig fort. Det oppstår nye oppfatninger og nye muligheter (disse finner man i Kastanedas bøker).

  Alt eksisterende evolusjonerer i rom og tid (untatt fotoner).

  Slik hypotese høres bra ut. Denne hypotese forklarer alle de underlige handlinger som blir forårsaket av LoO: saktning av aldring samt ”visdom”. Denne hypotese danner et grunnlag for andre hypoteser.

  Herav følger det også at evolusjon avhenger ikke av tid. Man kan leve på det samme måte i hele sitt liv (bare se på gamle mennesker som har aldri opplevd LoO).

  Nå kan vi vende tilbake til saktning av aldring. Vi vet lite om evolusjon. Gamle skjeletter er til ingen nytte. Nå kan vi anta at aldring er ikke knyttet til tid i det hele tatt (ettersom vi har kommet til det at tid og evolusjon har ingen forbindelse). Aldring foregår hvis et menneske har ingen framgang i evolusjon. Framgang i evolusjon saktner aldring. En som opplever LoO kan oppleve det at kroppen blir yngre.

  Framgang i evolusjon forårsaker effekt av foryngelse. Dette betyr ikke at man vender tilbake til ung tilstand. Ut fra mine undersøkelser ens kropp begynner å aldre allerede i 12-14 år. Jeg tror at det er hensiktsmessig å finne på et ny uttrykk for å beksrive endringer av kropp pga LoO.

   

  Jeg vil minne dere at alle mine bekskrivelser baserer seg på hypoteser. Man kan bevise alle mine påstand bare ved å praktisere med LoO. Jeg ønsker ikke å beskrive fullstendig teori fordi at mordaer kan ikke ennå bevise det med sin praksis. Jeg ønsker å vise alle de problemer og løsninger jeg hadde i løpet av min egen praktisering.

   

  07-02-05)Pre-evolusjon” er stabile endringer i atferd av et vesen. Disse endrigner er bevisste samt at de forårsaker opplevelse av glede hos et vesen. Vi kan vurdere om et vesen utvikler seg ut fra slike endringer som forbedret mat og forstørret leveområde og levetid.

  Evolusjon” = pre-evolusjon + fremvisning av nye og ukjente tiltrekkende tilstander.

  Super-evolusjon” = evolusjon + fremvisning av nye ”sykloner”, dvs fremvinsing av stabile og klare gø til å oppnå nye tiltrekkende tilstander.

  Skapelse av gø (søk på gø; atskilling av gø) samt realisering av gø er en udelt del av evolusjon.

  Tiden har ingen virkning på aldring. Aldring skyldes saktning eller opphør av evolusjon. Dette kan bevises med virkning av LoO. LoO og LoB saktner aldring samt at det skjer fysiske transformeringer og kroppens egenskaper blir mye mer fullstendige (skjønnhet, behagelige oppfatninger, uthåldenhet o.l.)

  Nytidens evolusjon” er de endringer som forårsaker stabil eller nesten uendelig lyst opp bakgrunn og LoO. Et menneske blir til et lyst opp menneske.

  Et vanlig menneske (VM) avviker seg fra et lyst opp menneske (LoM):

  *) LoM lever minst i to ganger mer enn VM.

  *) VM opplever for det meste apati, sykdommer og NE. LoM opplever derimot fullstendig liv.

  *) LoM kan oppsamle erfaring i løpet av lang liv. VM har ingen erfaring. Et vanlig menneske begynner å aldre allerede i 40-45 år.

  *) Vanlige mennesker er klare til å drepe andre mennesker pga penger. Lyste opp mennesker hjelper hverandre og opplever sympati i forhold til hverandre. LoM hjelper andre mennesker ved hjelp av stor erfaring.

  *) Vanlige mennesker har ingen ekonomisk grunnlag. Lyste opp mennesker arver sine kunnskaper ved hjelp av sympati. Det hender ikke alltid slik slektninger får arv fra LoM.

  *) VM opplever engstelse. Vanlige mennesker kommuniserer med sine slektninger og ”venner”. Men deres mål baserer seg kun på konsepsjoner. LoM opplever sympati i forhold til mange mennesker. Dette hjelper LoM å få mer erfaring. LoMs måk baseres på analysering og undersøkelser av gø.

  *) Det finnes også mennesker som aksepterer delvis levemåte av LoM. Disse mennesker anset LoM som ”gode venner” og ”interessante mennesker”. Dette fører til det at et mest utviklet menneske (Neti kaller slike mennesker for ”simpati”) støtter levemåte av LoM.

  *) VM handler pga tilføyelser og konsepsjoner. Dermed det blir veldig vanskelig for VM til å bygge sin egen fremtid. LoM analyserer derimot alle mennesker for å løse de mest kompliserte oppgaver.

  Jeg tror at nytidens evolusjon skal gi betydelige resultater allerede om 200-300 år.

  Kurs av evolusjon” – dette er en retning av endringer som oppstår pga skapelse av visse gø. Skapelse av hengivenhet skal føre til de ene endringer. Skapelse av et ønske til å undersøke ting skal føre til de andre endringer.

  Det vil ikke bli rart om analysering av evolusjons utvikling skal beskrives i fremtidig vitenskap om evolusjon.

  Vi vet at ”avstand” er et mål for det hvor mye rom er det mellom to punkter. Og ”langvarighet” er et mål for det hvor mye tid gikk det mellom to begivenheter. Og hva betyr da ”avstand sett fra evolusjons side”? Kan vi måle den med tall? Vi kan eksempelvis gå ut fra kroppens egenskaper som endres med tid: elektrisk konduktivitet av hud; konsentrasjon av enzymer o.l. Da skulle vi ha noen tall.

  Forbindelse mellom evolusjon og rom-tid bevises lett med påvirkning av LoO på fysisk kropp. Denne påvirkning betyr at evolusjon har sine egne lovmessigheter. Vannstråle ser kaotisk ut. Men enhver dråpe beveger seg ifølge strenge lovmessigheter. Ligninger i kvantemekanikk beskriver de mest kompliserte materier ved hjelp av sannsynlighet. Det samme gjelder for evolusjon. Evolusjon kan hjelpe oss å forutsi fremtid. Hvis vi skal skape LoO og fjerne dumhet, så skal vi bevege oss i evolusjon med viss hastighet. Vi har ennå ikke nok erfaring for å bruke evolusjonens lovmessigheter på det samme måte som lovmessigheter fra kvantemekanikk. For det første vi må lære oss å måle framgang i evolusjon med tall. Dermed vi skal kunne si hvor stor framgang har et eller annet menneske gjort i evolusjon ved å skape LoO. Vi kan handle på det samme måte som Einstein har gjort da han oppdaget fotoeffekt. Foroeffekt er utsråling av elektroner fra metall pga lys. Jo høyere er frakvens av lysbølge, jo mer elektroner blir utsrålet. Dette kan forklares med Newtons hypotese om det at lys består av rare partikler. Senere vitenskapsmenn har kommet til det at mikroskopiske partikler er både partikler og bølger samtidig. Vi kan oppdage noe liknende ettersom vi undersøker evolusjon. Vi skal sikkert oppdage noe uvirkleig fordi at vårt kropp oppnår mange nye egenskaper ved hjelp av LoO. Evolusjon, kvantemekanikk og strengeteori skal sikkert danne fremtidens vitenskap.

   

  07-02-07) Jeg foreslår å se på evolusjon fra en annen side. Dette skal forbedre vårt hypotese om evolusjon. Men dette skal også kreve tid for å forstå en av materiets grunnleggende egeskaper.

  La oss førts ta i bruk et uttrykk ”skjult dimensjon”. Dette er lett å forstå. Forestill seg uendelig tråd som har ingen tykkelse. Men så har vi oppdaget ved hjelp av mikroskop at dette tråd har viss tykkelse. Vi kunne ikke oppdage tykkelse fordi at vi hadde for dårlig utstyr. Dermed har den nye dimensjonen vart ”skjult”. Vi kan jo godt anta at dette tråd har ingen tykkelse. Og dette skal ikke påvirke vårt liv fordi at tråd har veldig liten størrelse.

  (Slik antologi er ikke helt riktig fordi at vi har oppdaget den ”nye” dimensjon ved hjelp av utstyr).

  Vi er vant til å bruke bare tre dimensjoner. Vi kan akseptere tid som den fjerde dimensjon i forhol til rom-tid teori. Men finnes det noen betydelige grunnlag for å ta i bruk ny dimensjon? Det finnes sikkert grunnlag som knyttes med strengeteori. Hvis vi omgjør Einsteins ligninger i samsvar med den fjerde dimensjon, så skal vi få noen underlige resultater: den nye ligning er… Maxwells ligning for elektromagnetisk felt. Dette var det første skritt på vei til skapelse av teori som forener gravitasjon og elektromagnetisme. Einstein var veldig interissert i denne teori. Men det gikk ikke an å utvikle denne teori. Denne teori handlet om det at gravitasjon sprer seg i vanlig tredimensjons rom mens elektromagnetisme sprer seg ved hjelp av bølger (”skjult” dimensjon). Dette betyr at det finnes liten ”skjult” dimensjon alt omkring oss. Vi er ikke ennå i stand til å se denne dimensjon. Men denne dimensjon påvirker vårt liv (f.eks. ved å spre elektromagnetisk felt).

  Strengeteori har utviklet seg slik at man kunne bruke den for å forklare tidligere uforståelige ting. I 1995 mesteparten av fysikere har forstått at dette er den mest lovende teori. Den nye teori har ført til paradoksale ting (f.eks. negative sannsynligheter o.l.). Men så har det blitt oppdaget at seks nye skjulte dimensjoner kan løse alle problemer. Slik har vi kommet til det at vårt verden har 10 dimensjoner: tre vanlige dimensjone; ett skjult tid-dimensjon; og seks skjulte rom-dimesjoner. Ligninger av strengeteori er veldig kompliserte og matematikkk er ikke ennå i stand til å løse dem.

  Jeg vil undrstreke følgende – nåtidens fysikk KREVER tilstedeværelse av skjulte dimensjoner for å beskrive alle de prosesser som foregår i vårt verden. Ved å bevege seg i rom vi beveger seg egentlig i noen skjulte dimesjoner til. Vi er ikke ennå i stand til å merke disse dimensjoner.

  Vi må huske at tid har like rettigheter i fire dimensjoner av rom-tid. Det er da ikke rart at fysikere tenker om at det finnes muligens en skjult tid-dimensjon.

  Det er vanskelig å forstå hva ”skjult tid” betyr. Jeg skal prøve å forklare dette. I et eksempel beskrevet ovenfor et uendelig tråd hadde bare ett åpenbart dimensjon, nemlig lengde. Den andre dimensjon har vi senere oppdaget ved hjelp av modern utstyr. Hvis vi så beveger oss til venstre fra dette tråd, så skal vi finne oss til høyre for trådet. Dette betyr at vi kan havne i det samme tidspunkt ved å bevege seg i tid-dimensjon. Fysikere kan ennå ikke forklare hva tid-dimensjon trenges for. Det finnes ingen ”tid-aktig” begivenhet som krever ”skjult pseudo-tids dimensjon”. Denne delen av strengeteori utvikler seg dermed veldig sakte. Men andre deler av strengeteori utvikler seg litt fortere.

  La oss nå huske om evolusjon. Vi har i begynnelse feilaktig knyttet evolusjon til tid. Vi må finne på en ny dimensjon for å si at evolusjon har ingen forbindelse med rom-tid. Vi har aldri tenkt om det at evolusjon kan utvikle seg tilbake. Men ettersom evolusjon befinner seg i skjult forme, betyr dette da at evolusjon kan utvikle seg tilbake?. Her er det verdt å huske alle de langvarige diskusjoner om det at aper er kanskje et resultat av vårt fremtidig evolusjon. Disse diskusjoner er ubetydelige ettersom det finnes ingen bevis for slik teori.

  Jeg er overbevist i det at en del mennesker skal degradere. Et menneske som skaper LoO skal bli til et Lyst opp Menneske (et menneske som har nye egenskaper, nye fysiologi og nye muligheter). Et menneske som skaper tilfredshet skal fortsette å være et Vanlig Menneske. Og en som skaper NE, skal degradere.

  Degradering kan muligens hende om en gruppe mennesker skal ikke kunne føde barn. Et slik eksempel kjenner vi fra amerikansk gruppe av mennesker som har dødd ut pga goldhet. Denne gruppe mennesker har i lang tid drukket for mye alkohol og skapte apati, dumhet og NE. Det blir ikke utført mange udersøkelser med folkegrupper pga ”politisk riktighet”. Kanskje det samme skal skje med psykologi og sosiologi (f.eks. ytringsfrihet har vi mistet for lang tid tilbake). Kanskje også arkeologi er en ”rasistisk” vitenskap? Også historie har mye å fortelle om det dårlige et eller annet folk hadde.

  Vi kan ikke merke de skjulte dimensjoner når vi beveger oss i rom. Et liv av et biologisk vesen varer i tusener og millioner år. Og når et vesen beveger seg bakover i evolusjon gjennom skjulte dimensjoner, så påvirker slik bevegelse selve evolusjon.

  La oss så huske om ”fysisk opplevelse”. Disse blir ofte fulgt av en følelse av ”utbrenning” inne i kropp. Utbrenning kjennes i alle celler.

  Vi vet hvor fort NE fører til degradering. Og vi vet at LoO forskynder evolusjon. Dette betyr at LoO er knyttet tett til evolusjonens dimensjon. Undersøkelse av LoO og jeg-i-LoO blir til en veldig interessant prosess. Skal du fortsette å leve et vanlig liv?

  Alt beskrvevet her er bare hypoteser som knytter DVP og fysikk. Men dette er kanskje et grunnlag for fremtids ”felles teori”.