Macedonian change

Error

×

Продолжение

Main page / Главная / Cелекција-2005: “Патот кон чиста свест” / Желби / Продолжение

Содржина

  03-02-01 Три фази на работа над желбите

  Во практиката на правиот пат може да се подели на три почетните фази во работата над желбите:

  I) Барање и реализација на радосни желби (рж) – односно, такви кои се барем придружени од страна на исчекување. Дискриминирање и отстранување на механичките желби (мж) – т.е. такви, кои се предизвикани од механичките навики да се направи тоа, а не поинаку, негативните емоции, [неоснованите] концепти.

  II) Втората фаза започнува кога возникнува конкуренција на рж (крж). Таа се карактеризира со спазматичност, зграпчувајќи ја во очај реализацијата на радосните желби (ррж), страшен недостаток на време за реализација на рж, недостатокот на дистинкција и анализата на доживувањата, кои се манифестираат при ррж. Особено сликовито во тој ефект може да се види при исполнувањето на сексуалните желби (сж), затоа што сж се потиснуваат на суров, безмилосен начин, што се појавува од 2 до 3 години (на возраст кога еротичноста и сексуалната желба почнуваат јасно да се манифестираат), и до тогаш, кога човекот се одлучува за практика. После тоа доаѓа до период од вкупно потиснување на хиперкомпензациjа на желби (хкж), човекот буквално не може да запре – мастурбира и ден и ноќ, ебе се, со што може да има секс без оглед на тоа – дали му е пријатно со човекот со кого се ебел или не баш, или дури и многу не… другите рж се потиснуваат, доаѓа ситост, замор, интоксикација, но тој ебе и ебе додека тој не се најде себе си во завршна фаза, заборавајќи на тоа – што тој сака од животот, уморен од постојаната негативна позадина, и др. Исто така познати примери за тоа како луѓето преживеале силни и мачни долги гладови (на пример, во концентрационен логор), а потоа за многу години, не можат да се отцепат од постојаната апсорпција на храна, создавање на бесмислени резерви на продукти во плакарите и под перницата.

  И покрај овие непријатни последици на хкж, не можат ништо да направат – во тој период е неопходно да живеат и преживеат и да продолжат понатаму. Ако си ја скршил ногата – не можеш да избегаш од фактот дека во рамките на месец дена или два ќе бидеш крајно ограничен во патувањето, додека коските не зарастат – тоа не е причина за да се исече ногата? Исто така е и тука – со години, децении ти потиснуваш многу желби, вклучувајќи ги и многу силните. Твоите желби, грубо земено, повеќето се строго прекинати. Затоа не може да се избега од фактот дека за да ги имаш ќе треба време и ќе бидат придружувани од непријатни услови.

  Процесот на хкж скоро престанува и се заменува со периодот на возбудлива реализација на различни рж, толку поголемо е и твоето искуство за нејзината реализација, во придружба на попатни и последователни анализи на доживувањата за време на и по реализацијата на желбата.

  До тој степен што интензитетот на хкж се смирува, радосниот и возбудливиот процес на ррж се стекнува со сила, а со тоа и крж.

  III) Зајакнувањето на крж поврзано со блесокот од НЕ (незадоволство од фактот што на се не постои време, замор, кој нема доволно време за сон, чувство на безнадежност од фактот дека нема јасен начин да се реши овој проблем, итн) желбата да се спречи непријатната состојба и добивањето на ПрД доведува до третата фаза – човекот постепено почнува:

  а) се прави разлика помеѓу доживувањата, појавени за време и после ррж

  б) анализирање на тие доживувања – во самото тоа дали тие се сите пожелни, до кој степен и во самиот дел на реализацијата на таа желба ќе го доведе до посакуваната состојба, до степен на кој неговата желба се должи на концепти, навики и стравови, а во кој – има предупредување; дали резултатот на желбата беше во таква форма; дали тој чувствува предвкус во текот на целиот процес на ррж итн.

  в) да се занимава со селектирање на рж.

  03-02-02 Желба на задоволство

  Тоа често се случува, наместо во практиката да се пребаруваат и реализираат рж  се вежба смената на концептите – наместо “треба да се слуша мајката” се појавува “треба да се направи тоа што треба да направи добра практикантка”. Без разлика какви концепти доминирали над рж, резултатот секогаш ќе биде слепа улица, НЕ, досада и вообичаено гадење од животот. Таквиот став “добра практика”, често е вклучен во подготвеноста на задоволството на тие желби, реализацијата која води до појава и зголемување на задоволството. Сакам да лежам во бањата и да читам детектив? Не можам – “добрата практика” така не прави. Играње на компјутерски игри? Не можам – тоа е срамота – што би помислиле за тебе другите “практиканти”? Поучни слики на митски муцки со осуда на лицата преполнуваат имагинацијата на несреќниот. Сликата на строгиот судија Бодхи, со длабок презир до небото, постепено се нафрла со омраза и непријатни карактеристики – сакаш да плукнеш на него и да викнеш – “Тргни се од мене со својата практика! Остави ме спокојно да живеам!”.

  Ако практикантот почетник пишува за задоволство, тоа е исклучително ретко, тој пишува: “седам – чувствувам задоволство – и се гадам од него, уморен сум, сакам да се борам со него, сакам да чувствувам ПрД, сакам да се чувствувам жив.” Како по правило, напишано е сосема различно – “сакам да чувствувам задоволство, иако знам дека ТРЕБА да се отстрани тоа.” Потоа станува jасно дека зборот “отстрани” е фундаментално во спротивност со зборот “треба”, и дека дејствијата мотивирани од “треба”, наместо од радосните желби, само ќе доведат до уште поголема одвратност од животот.

  Ништо не се добива, со исклучок на НЕ, ако го потиснеш задоволството, врз основа на концептот и обврската да го сториш тоа. Ти си живеела многу години, затруена со интензивна НЕ, НП, и не си знаела дека сето тоа не може да се испитува. Сега кога такво знаење има, и има било какво искуство на ПрД и било какви навики за отстранување на НЕ, задоволство се појавува, во прво достапно, а во второ, во многу посакувано доживување. Колку време ќе помине пред ти да почуствуваш задоволство и да посакаш да добиеш уште поголемо задоволство од животот, да доживееш само ПрД – тоа не е познато. Но, дефинитивно тоа ќе се случи толку порано, колку повеќе ќе го испитуваш задоволството, а повеќе задоволство ќе има кога ќе ги отстрануваш НЕ.

  За тие кои сакаат да го испитуваат задоволството (т.е., за сите кои почнуваат да ја отстрануваат огорченоста – желбата за задоволство е секогаш присутна дури и во тие кои потоа се муцки и змејови) препорачливо е да станат свесни дека задоволството – тоа и во моментов е многу привлечна состојба, тоа многу често сакаш да го испитуваш. Да, кога постои ПрД – тоа е дури и повеќе интересно и атрактивно, но тоа задоволство – тоа е она што сега го сакаш најмногу. И ако е тоа точно, тогаш тоа е соодветно – во согласност со таа рж – да се постави својата цел за да се постигне задоволство – да се отстрани НЕ, да се промени животот, така што би имал повеќе можности за задоволство, посакаш желби, дури и ако меѓу нив постои желба со денови да се гледа телевизија .

  А потоа – во иднина – кога ќе се добие, така што навистина ти чувствуваш како испитуваш желба за чувствување на ПрД, таа желба лесно ќе најде начин, и отстранувањето на задоволството ќе престане се заменува со измачување, а ќе биде со радосен и креативен процес.

  03-02-03 Дејствија, неопходни за селектирање на рж

  За ефикасна селекција на рж препорачливо е да се прибегне кон следните активности:

  *) во процесот на ррж да се прави пауза, да се прави разлика помеѓу доживувањата

  *) во таквите паузи да се одржи нова конкуренција на рж

  *) да се отстранат тие компоненти на желбата, кои можат да бидат препознаени како резултат на огорченоста и зголемување на исчекувањето, но и спротивно – тоа го слабее

  *) да се отстранат тие желби, кои тукушто се реализирале, но загубиле во конкуренција со другите рж, односно го надминат залепувањето и почнуваат да реализираат повеќе моќни во даден момент рж, без оглед на влијанието на концептите (на пример, дека “почнатото мора да се заврши”) и НЕ (на пример, страв од НС од оние кои ќе мислат на тебе како човек кој не завршил едно и почнува друго)

  *) анализа на рж, чија цел е создавање услови за идни задоволства. Често човекот има некаква цел, доживувајќи предвкус на нејзиното достигнување, а основната анализа открива дека постигнатата цел не води до посакуваните услови или доживувања.

  *) подобро да се разликуваат “доволство” на задоволство и ПрД.

  *) контрола на присуството на ПП, ПрД, ПЕС по времето на ррж.

  03-02-04 Видови на желби - краток пример за поделба на класи

  Надгледување на рж, лесно подели ги на типови:

  а) добивање на посакуваното доживување токму сега

  б) создавање на услови за добивање на саканото доживување во иднина

   

  Првиот тип на желби, пак, може да се подели на:

  а1) желба да се доживее ПрД

  а2) желба да се доживее задоволство

   

  Меѓу желбите од типот а2) лесно се распознава:

  а21) желба да се доживее задоволството од поседување и употреба на нештата, условите

  а22) желбата да се доживее задоволство за поседување на рејтинг во широка смисла на зборот. Поседувањето на рејтинг – ужасно распространета инфекција. Кога кај човекот има еден милион долари, наместо да барате рж, тој сака да добие 2 милиони, да би се кренал повисоко во рејтингот на милионери. Ако пријателка купила фустан, треба да купи уште подобар и поубав. Секој човек избира многу рејтинзи, во кои тој учествува и со нетрпение очекува повисоки позиции, и цел живот се бори за тие позиции, не е свесен дека ова е типична форма на нарко-зависност и никакви ПрД тој не чувствува, па дури и нема задоволство затоа што трката е континуирана и сеопфатна.

  03-02-05 Желба за создавање на “услови” - најчесто тоа е бркање на сениште

  Желбата да се создадат услови – често е целосна фикција – во трката за призракот. На пример човекот може да направи огромни напори во текот на годините, со цел да добие високо образование (како што е сигурен што е потребно за да се добие соодветна работа), да се задуши во сите негови желби, деградира, и да не поминат ни два дена, со цел да се провери – а со тоа навистина е неопходно – да се потрошат 5 (!!!) години од животот за да ја добиете таа хартија? Дали е вистина дека без диплома, тој не ќе може да добие поволна и интересна работа? Впрочем, ако тој ја започне својата кариера сега – тогаш по 5 години, кога неговите врсници ќе дојдат од универзитетот со празни очи, омраза кон живот, целосно отсуство од практични вештини, вонредно чувство на важност, тие и во стапалата нема да бидат погодени од професионална гледна точка! Дали е навистина потребно да се омажиш? Дали е атрактивен семејниот живот? Луѓето можат со години да флертуваат невестата или младоженецот, но нема да посветат една недела на тоа, да би се запознале подобро со семејниот живот, за да ги видат сите негови ужаси.

  Кога ти еднаш, двапати, трипати ќе разбереш дека го бркаш призракот, постои желба да се прекине и престане со замав како Амок – се сака да се започне со поголеми дејствија – направи пауза во реализирање, направи разлика, анализа, и др.

   

  Изненадувачки, како по правило луѓето не сфаќаат дека ПрД може да се чувствува токму сега – без никакви дополнителни услови и во процесот на создавањето на услови. Не е важно колку банално звучи – сега може да биде среќен, но за да се осигура дека оваа јасност стана постојана, до фиксна пристрасност во рамнотежата помеѓу желбите на типот а) и б) се бара искуство на истата таа реализација и искуството од набљудување и анализа.

  03-02-06 Манифестации на НЕ и ПрД на позадината на секоја друга

  Интересна закономерност:

  1а) кога постои НП, НЕ – сакаат да се чувствуваат само НП и НЕ. Мислите на ПрД, во практика предизвикуваат само новите НЕ.

  1б) кога помеѓу НП одеднаш спонтано се пробива блиц на ПрД – во тој момент страшно сакаш да чувствуваш ПрД, и никогаш да не чувствуваш НЕ.

  2а) кога постои ПрД, сакаш да чувствуваш само ПрД. Мислите на ПрД, во практиката стануваат просветлени фактори кои ќе доведат до нови блицеви на ПрД.

  2б) кога помеѓу ПрД одеднаш по навика се појавува блиц на НЕ – во тој момент, таа НЕ се доживува како нешто монструозно, грдо, како гробница – во тој момент страшно не сакаш да чувствуваш НЕ никогаш.

   

  Така, постои значителна разлика во тоа како да се преживеат блицеви на ПрД на позадината на НЕ и како да се преживеат блицеви на НЕ на позадината на ПрД. Врз основа на оваа опсервација, можно е да се спроведе студија – да се направат интересни заклучоци, да се градат претпоставки, хипотези за работата на човечките доживувања. И можеби од таква студија, ќе се поjават радосни желби и да се спроведат некои експерименти.