Macedonian change

Error

×

Стратегија на ефективна практика

Main page / Главная / Cелекција-2005: “Патот кон чиста свест” / Стратегија на ефективна практика / Стратегија на ефективна практика

[Unknown string ""]

Содржина

  06-00-01 Ефективна практика – тоа е практика на мали неповратни промени

  06-00-02 Позиција на “ловец и натуралист”.

  06-00-03 Истражување

  06-00-04 Шема на змеј, линии, ливчиња и пупки

  06-00-05 Ограничувачи и чувари

  06-00-06 Позиции и состојби

  06-00-07 Промена на личностите. Приврзаност кон луѓето.

  06-00-08 Социјални експерименти

  06-00-09 Описи и фиксирањa. Формални практики.

  06-00-10 Сталкинг и аскетизам

  06-00-11 Слобода од доцртувања и изместувања.

  06-00-12 Траектории

  06-00-13 Дополнителен параграф - список на практики кои не беа вклучени во претходните