Macedonian change

Error

×

Стратегија на ефективна практика

Main page / Главная / Cелекција-2005: “Патот кон чиста свест” / Стратегија на ефективна практика / Стратегија на ефективна практика

00-01 Ефективна практика – тоа е практика на мали неповратни промени

00-02 Позиција на “ловец и натуралист”.

00-03 Истражување

00-04 Шема на змеј, линии, ливчиња и пупки

00-05 Ограничувачи и чувари

00-06 Позиции и состојби

00-07 Промена на личностите. Приврзаност кон луѓето.

00-08 Социјални експерименти

00-09 Описи и фиксирањa. Формални практики.

00-10 Сталкинг и аскетизам

00-11 Слобода од доцртувања и изместувања.

00-12 Траектории

00-13 Дополнителен параграф - список на практики кои не беа вклучени во претходните