Armenian change

Error

×

Սեռական ցանկասիրություն (սեքսուալություն)

Main page / Գլխավոր էջ / ՍԵԼԵԿՑԻԱ-2005: Ճանապարհ դեպի պայծառ գիտակցություն / Զգացողություններ / Սեռական ցանկասիրություն (սեքսուալություն)

Contents

  Գլխի բովանդակությունը  

  05-02-01) Ընդհանուր ինֆորմացիա: Սեռական ցանկասիրության զարգացման առաջին քայլերը:

  05-02-02) Հեշտանք: Հեշտանքի սահմանին կանգնելը: Պայծառ սեքսուալության արթնացումը:

   

  05-02-01) Քանի որ «սեքսուալությունը» հանդիսանում է բառ, որը նշանակում է յուրահատուկ ընկալում, որը չի բերում ոչ մի այլ բանի, ապա որոշելով սեքսուալությանը վերաբերող տերմինները, ես չեմ ցանկանում «բացատրել», թե ինչ է «սեքսուալությունը», այլ ցանկանում եմ միայն տալ տարբեր տերմինների օգտագործման սահմանները, քանի որ սովորաբար այդ ոլորտում գոյություն ունեն կոպիտ շեղումներ: Այդ պատճառով անխուսափելի է նույնաբանությունը:

  Նաև ես չեմ ցանկանում օգտագործել «տղամարդ» ու «կին» բառերը, քանի որ դրանք զուգակցվում են կեղծ բարեպաշտության, մեռած, կամ ամբողջապես մեխանիկական սեքսուալության, սեքսի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի (ԲՎ) հետ: Այդ պատճառով օգտագործում եմ «տղա» ու «աղջիկ», «օրիորդ» բառերը:

  Տղամարդու սեռական օրագանը ես գրքում տալիս եմ «առնանդամ» բառով, սակայն մռութների շփման ժամանակ օգտագործվում է «անդամ» բառը, եթե մի կողմ դնել ագրեսիայի ու կոպտության հետ զուգակցումը, որը սովորաբար զգում են մարդիկ այդ բառը օգտագործելիս, ապա ստացվում է, որ հնչյունաբանական տեսանկյունից այն ավելի շատ է ռեզոնանսվում սեքսուալության հետ, քան «առնանդամը», «սեռական օրգանը» և այլն: Կանացի սեռական օրգանը նշելու համար ես գրքում օգտագործում եմ (ինչը համապատասխանում է մռութների շփման ժամանակ օգտագործվող բառին) «հեշտոց» բառը:

  Ես գրքում օգտագործում եմ «սեքսով զբաղվել» տերմինը, թեկուզ մռութների շփման ժամանակ այն չի օգտագործվում, քանի որ հնչում է շատ մեխանիկական, այլ օգտագործվում է «շինել» բառը` այն ավելի է ռեզոնանսվում անկաշկանդության, թեթևսոլիկության, շիտակության հետ:

  Սեքսուալ ընկալումներ – հավաքական տերմին է, որով տրվում է յուրահատում զգացողությունների ամբողջ համախումբը և չի բնութագրում այլ ընկալումներ: Սեքսուալ ընկալման բնութագրիչ յուրահատկություններն են.

  ա) այն, ինչը նշանակվում է «սեքսուալ հաճույք», «սեքսուալ բավարարվածություն» բառերով: Սեքսուալության ու ՊԸ զարգացման պրոցեսի ընթացքում հաճույքը սկսում է ուժեղ ռեզոնանսվել ՊԸ հետ երանության մասում (տես ներքևում) – մինչև անգամ հաճույքը ՊԸ մեջ հոսելու յուրահատուկ ընկալման արտահայտումը:

  բ) յուրահատուկ բնույթի գործողությունների առկայությունը, որոնք առաջացնում են հաճույք. առնանդամով, հեշտոցով, առնանդամով հեշտոցում խաղերը և այլն:

  գ) մարմնի որոշակի տեղամասերի առկայությունը, որոնցում հաճույք է արտահայտվում (դրանք ավելի խիստ սահմանափակված են առնանդամի, հեշտոցի, հետույքի, պտուկների շրջանում` սեքսուալության զարգացման սկզբում):

  դ) ՊԸ հետ ռեզոնանսվող հատկությունը:

  Սեքսուալ գործողություններ – գործողություններ, որոնք իրականացվում են սեքսուալ ընկալումներ զգալու, դրանք պահելու, կամ ուժեղացնելու նպատակով:

  Սեքսուալ գրգռվածություն (ՍԳ) – այնպիսի սեքսուալ ընկալում է, որի ժամանակ.

  ա) կա սեքսուալ հաճույք

  բ) տղաների մոտ առաջանում է էրեկցիա (անդամի ուռչում), իսկ աղջիկների մոտ` հեշտոցի շուրթերի ուռչում: Ուժեղ սեքսուալ գրգռվածության ժամանակ հաճախ սկսում է հեղուկի արտադրություն առնանդամից ու հեշտոցից:

  գ) սեքսուալ գրգռվածության էպիկենտրոնը գտնվում է հենց առնանդամում/հեշտոցում, ընդգրկելով առնանդամի/հեշտոցի հիմքից մի քիչ խորը ընկած հատվածը. ռեզոնանսվում է  «ուժեղ», «կրքոտ», «կոպտաբար» բառերի հետ:

  դ) առաջանում է լրացուցիչ զգացողությունների ուժեղ ցանկություն, որոնք նշանակվում են հավաքական տերմինով «զբաղվել սեքսով». մտցնել անդամը կամ մատը հեշտոցի, հետույքի, բերանի մեջ, նայել աչքերի մեջ, խոսել սեքսուալ թեմաների շուրջ, միմյանց մարմիններին հպվել, լիզել, համբուրել, ծծել, կծել, սեղմել և այլն, ընդ որում, ինչքան ուժեղ է սեքսուալ գրգռվածությունը առնանդամի/հեշտոցի հատվածում, այնքան ուժեղ է սուր զգացողությունների, հեշտանքի սահմանին հասնելու, հեշտանք զգալու ցանկությունը: Եթե սեքսուալ գրգռվածության ժամանակ կա ՊԸ, ապա հեշտանքի ցանկությունը թուլանում է, իսկ ավելի շարունակական սեքսի ու ավելի բազմազան սեքսուալ և էրոտիկ զգացողությունների ցանկությունը աճում է:

  Սեքսուալ ցանկություն («ՍՑ») – սեքսուալ գրգռվածություն զգալու ցանկություն: ՍՑ իրականացումը կայանում է սեքսուալ գործողությունների իրականացման մեջ:

  (Ֆակուլտատիվ պարագրաֆ. հետաքրքիր է անցկացնել զուգահեռ համի զգացողության հետ: Երբ ես ցանկանում եմ ուտել պանիր, ես պատկերացնում եմ պանիրի տեսքը, բայց ի՞նչ է նշանակում «պատկերացնում եմ պանիրի համը»: Դա նշանակում է «արդեն զգում եմ պանիրի համը» միայն թույլ ու անկայուն ձևով): Իսկ ի՞նչ է նշանակում «պատկերացնում եմ պանիրի տեսքը»: Դա նշանակում է «այժմ կա պանիրի տեսողական պատկերը, ես տեսնում եմ պանիր» միայն թե` թույլ ու անկայուն: Հենց համի և պատկերի այդ թուլությունն ու անկայունությունը, ինչպես նաև ուղեկցող ընկալումների բացակայությունը (այնպիսին, ինչպիսին է օրինակ հագեցման զգացողությունը) թույլ է տալիս հստակ տարբերակել պանիրի համը «երևակայականի» ու «իրականի», բայց դրանով հանդերձ հիմք չկա ենթադրել, որ այդ ուղեկցող ընկալումները սկզբունքորեն անհնար է ծնել: Սովորաբար այդ միտքը տրվում է մեծ դժվարությամբ` դժվար է գիտակցել, որ «պատկերացնելով պանիրի համը», ես արդեն զգում եմ այն: Բայց տանենք զուգահեռ ՍՑ հետ. երբ կա ՍՑ, ես կարող եմ պատկերացնել մերկ աղջիկ, և այդ ժամանակ կառաջանա ՍԳ: Այդ մեխանիզմը մարդիկ շատ լայն օգտագործում են ՍԳ զգալու համար, նայում են լուսանկարներ, ֆիլմեր, մուլտֆիլմեր: Եվ ոչ ոքի մոտ կասկած չի առաջանում, որ այդ ժամանակ  առաջացող ՍԳ հենց ՍԳ է:

  Էրոտիկ գրգռվածություն (ԷրԳ) – սեքսուալ այնպիսի ընկալում է, որի ժամանակ.

  ա) չկա կանգնում ու հեշտոցի շուրթերի ուռչում, հեղուկ չի արտադրվում առնանդամից/հեշտոցից (բնականաբար, էրոտիկ գրգռվածության ժամանակ կանգնում/ուռչում արտահայտվում է այն դեպքում, եթե այդ պահին կա նաև սեքսուալ գրգռվածություն):

  բ) ԷրԳ էպիկենտրոնը չի գտնվում է առնանդամում/ հեշտոցում, և դրանք կարող են մի քանիսը լինել, հաճախ կոնքերի խորքում, կրծքի կենտրոնում, սրտում, ընդ որում այն ավելի շատ ռեզոնանսվում է «փափուկ», «նուրբ», «պարուրող», «ճառագայթող» բառերի հետ:

  գ) լրացուցիչ զգացողությունների ցանկությունը ոչ այնքան ուժեղ ու կայուն է, ինչքան սեքսուալ գրգռվածության դեպքում է, ընդ որում առնանդամի/հեշտոցի հատվածում եղած զգացողությունները չեն հանդիսանում նախընտրելի` ԷրԳ ուժեղացնելու ցանկության համար: Լրիվ տիպիկ է այն իրավիճակը, երբ ավելի շատ ցանկանում ես «ցանկանալ սեքսով զբաղվել», քան «սեքսով զբաղվել», հատկապես դա վերաբերվում է առնանդամի/հեշտոցի հատվածում եղած զգացողություններին, և ամենաքիչ ձևով դա վերաբերվում է հպումներին (փայփայանքներին), հայացքներին, խոսակցություններին:

  դ) ԷրԳ ավելի ուժեղ, հստակ է ռեզոնանսվում այլ բազմաթիվ ՊԸ հետ, քան ՍԳ:

  Էրոտիկ ցանկություն («ԷրՑ») – ԷրԳ զգալու ցանկությունն է:

  Մեխանիկական սեքսուալ ցանկություն («մՍՑ») – այն է, ինչը չի ուղեկցվում ՊԸ, պայմանավորված է գորշություններով ու նաև.

  ա) կոնցեպցիաներով: Եթե կա «պետք է կատարել ամուսնական պարտքը» կոնցեպցիա, ապա ամուսինը սկսում է կարկամորեն առաջացնել ՍՑ կնոջ մեջ, օգտագործելով նրա կողմից հայտնի ձևեր` ձեռնաշարժություն, կնոջ փոխարեն այլ սեքսուալ աղջկա պատկերացում, մարմնի մերկ մասերի հանդեպ ավտոմատ ռեակցիա է առաջանում և այլն: Առաջին հերթին կորում են ԷրԳ, իսկ դա իր հերթին բերում է նրան, որ տղամարդը հասնում է էրեկցիայի առանց ՍՑ առկայության, ինչը շատ արագ բերում է իմպոտենցիայի (երբ մարդը ցանկանում է զգալ ՍՑ ու ՍԳ, բայց չի կարողանում հասնել էրեկցիայի), իսկ հետո նաև ՍՑ ու ՍԳ լրիվ բացակայության:  Կինը ՍՑ հասնելով, կամ ՍԳ նմանակեղծելով, կամ անգամ միայն ոտքերը իրարից հեռացնելով, հետևելով այս կամ ցանկացած այլ կոնցեպցիայի, գալիս է նույն ելքին:

  Կամ, եթե կինը տղամարդ է ցանկանում, տղամարդը կարող է մտածել, որ դա «իրեն վայել չէ»` չցանկանալ նրան, որ «իսկական տղամարդը» «պետք է» ցանկանա զբաղվել սեքսով:

  բ) ԲՎ վախ զուգընկերոջ կողմից, այդ ԲՎ հետևանքների վախով:

  գ) այլ ԲԷ: Օրինակ, սեքսից հրաժարվելուց զգալով անհարմարություն, կամ մեղքի զգացում, մարդը բառացիորեն ստիպում է իրեն զբաղվել սեքսով:

  դ) այլ մեխանիկական ցանկություններով: Օրինակ, կինը ցանկանում է ստանալ ինչ-որ օգուտ տղամարդուց, իսկ փոխարենը թույլ է տալիս նրան օգտագործել իր մարմինը` այդ ժամանակ չզգալով ՍՑ:

  ե) տիպային գրգռիչների նկատմամբ ավտոմատ ռեակցիայով, օրինակ, լինում է այնպես, որ բավական է տղամարդը տեսնի երկար վարսերով կին, նրա մոտ միանգամից կառաջանա այդ կնոջ հանդեպ մՍՑ` անկախ այդ կնոջ մյուս հատկանիշներից:

  զ) հիպերփոխհատուցում: Ամբողջ դեռահասության շրջանում ու հետագայում ՍՑ առաջանում է շատ ուժեղ, արդյունքում առաջանում է երևույթ, որի ժամանակ մՍՑ առաջանում է համարյա բոլոր կանաց նկատմամբ, դառնում է կպչուն, ձանձրալի, հանդիսանում է ԲԷ տրիգեր, իսկ սեքսը փոխակերպվում է հեշտանքի արագ հասնելու ցանկության` համարյա առանց ինչ-որ էրոտիկ բաղադրիչի:

  Մեխանիկական ցանկությունների յուրահատուկ առանձնահատկությունները տես համապատասխան մասում:

  ՄՍՑ, ինչպես նաև սեքսուալ գործողությունները, որոնք պատճառաբանված են մՍՑ, կարող են շատ թույլ հաճույք պատճառել, կամ դրանք կարող են ընդհանրապես բացակայել: Հենց այդ պատճառով բազմաթիվ մարդիկ ձգտում են ինչքան հնարավոր է շուտ զգալ հեշտանք: ԷրՑ ու ուրախալի ՍՑ միշտ հաճույք են պատճառում:

  Ուրախալի սեքսուալ ցանկություն («ուՍՑ») – այն է, ինչը պայմանավորված չէ գործողություններով, այլ հանդիսանում է ուրախալի ցանկություն (տես ցանկությունների մասին գլխում), այսինքն ուղեկցվում է կանխավայելմամբ, խանդավառությամբ, այլ ՊԸ:

  Երբ չկա անհրաժեշտություն առանձին խոսել մՍՑ, ուՍՑ ու ԷրՑ մասին, այդ ժամանակ ես ուղղակի կգրեմ «ՍՑ», ի նկատի ունենալով մեկի և/կամ մյուսի առկայությունը` դա պարզ կլինի կոնտեքստից:

  Սեքսուալության զարգացումը.

  *) մեծ ինտենսիվության սեքսուալ ու էրոտիկ հաճույքի հասնելն է,

  *) սեքսուալ ու էրոտիկ զգացողությունների սպեկտրի, կամ «խորության» լայնացումն է:

  Սովորաբար մարդիկ չեն տարբերակում տարբեր սեքսուալ ընկալումները, խառնում են դրանք «սեքսուալ գրգռվածություն» անվանումով մեծ կույտի մեջ: Այդ չտարբերակման պատճառը մեխանիկական սեքսուալության մեծ բաժինն է: Սեքսի հետ կապված մեծ քանակի գորշություններից կախված, մարդիկ պրակտիկորեն ոչինչ չգիտեն իրենց սեքսուալության վերաբերյալ, ունեն սեքսուալ ընկալումների բավականին փոքր բազմազանություն ու սեքսի չնչին փորձ` անգամ սեքսուալ զուգընկերների մեծ քանակի դեպքում, քանի որ նրանց սեքսուալ ընկալումների բազմազանությունը սահմանափակված է «թույլատրելիի», «պարտադիրի» ու «համեմատաբար պատշաճի» բացառապես նեղ շերտով, և այդ ամենի արդյունքում նրանց սեքսուալությունը սպանվում է, ճնշվում է, առաջանում են հզոր կործանարար հակասություն մՍՑ ու դրանք իրականացնելու կոնցեպտուալ արգելքների միջև, բացակայում է սեքսուալ ընկալումների տարբերակման փորձը, իսկ այստեղից նաև` ուՍՑ արտահայտման ու իրականացման անհնարինությունը, քանի որ ցանկությունները կարող են ձևավորվել ինչ-որ կոնկրետ, մնացածից առանձնացող բանի նկատմամբ, իսկ երբ չկա տարբերակում, չկան նաև որոշակի, ուժեղ ուրախալի ցանկություններ, և այդ ժամանակ չկա նաև զարգացում:

  Որպեսզի սեքսուալ զարգացումը սկսվի ու ակտիվ շարունակվի, ցանկալի է (սեքսով զբաղվելու պրոցեսում) տարբերակել հետևյալ ընկալումները.

  *) սեքսուալ գրգռվածություն

  *) էրոտիկ գրգռվածություն

  *) մեխանիկական սեքսուալ ցանկություն

  *) սեքսուալ ցանկությունը ուժեղացնելու մեխանիկական ցանկություն

  *) ուրախալի սեքսուալ ցանկություն

  *) ուրախալի սեքսուալ ցանկությունը ուժեղացնելու մեխանիկական ցանկություն

  *) ուրախալի սեքսուալ ցանկությունը ուժեղացնելու ուրախալի ցանկություն

  *) մեխանիկական սեքսուալ ցանկությունը իրականացնելու մեխանիկական ցանկություն

  *) ուրախալի սեքսուալ ցանկությունը իրականացնելու մեխանիկական ցանկություն

  *) ուրախալի սեքսուալ ցանկությունը իրականացնելու ուրախալի ցանկություն

  *) մեխանիկական սեքսուալ ցանկության իրականացում

  *) ուրախալի սեքսուալ ցանկության իրականացում

  *) էրոտիկ գրգռվածություն

  *) էրոտիկ ցանկություն

  *) էրոտիկ ցանկությունը ուժեղացնելու մեխանիկական ցանկություն

  *) էրոտիկ ցանկությունը ուժեղացնելու ուրախալի ցանկություն

  *) էրոտիկ գրգռվածությունը ուժեղացնելու և խորացնելու ցանկություն

  Այս ընկալումները խոստ միահյուսված են իրար հետ, բայց և այնպես դրանք տարբեր ընկալումներ են, որոնք կարող են արտահայտվել մեկը մյուսից մեկուսցված:

  Մեծ նշանակություն ունեն հետևյալ երեք գործոնները.

  • ՍԳ, ԷրԳ, ուՍՑ ու ԷրՑ, դրանք ուժեղացնելու և իրականացնելու ուրախալի ցանկությունը, ինչպես նաև դրանց իրականացումը. այս ամենը ռեզոնանսվում է ՊԸ հետ:
  • Ցանկացած սեքսուալ ընկալումների ճնշումը բերում է ՊԸ թուլացման ու ԲԷ ուժեղացման:
  • մՍՑ հեռացումը ռեզոնանսվում է ՊԸ հետ:

  (Հեռացման ու ճնշման տարբերությունը տես «Էմոցիաներ» մասում: Չհասկանալ «հեռացման» ու «ճնշման» միջև տարբերությունը նշանակում է չհասկանալ ուղիղ ուղու պրակտիկան):

  Այս փաստերը անխախտելի են, դա հաստատվում է բոլոր մռութների կողմից, որոնք սկսել են հետազոտել իրենց սեքսուալությունը, անկախ սկզբնական դիրքից, պրակտիկայի սկզբում իր սեքսուալության մեջ սեքսուալ կապանքներից ազատված լինի մռութը (համեմատած միջին մակարդակի հետ), կամ թե բացառապես ուժեղ ճնշված վախերով, կոնցեպցիաներով, սեքսի նկատմամբ ագրեսիվ վերաբերմունքով: Դժվար է գնահատել այդ գործոնների արժեքը, չէ որ ԲՎ սեքսի նկատմամբ զգում է 100% մարդկությունը, ուղղակի յուրաքանչյուրի մոտ այն արտահայտվում է սեքսուալության տարբեր ձևերի նկատմամբ ու տարբեր ինտենսիվությամբ: Յուրաքանչյուրն ունի իր ընդօրինակված կեղծ կոնցեպցիաները «բնական» ու «անբնական» սեքսի, «այլասեռվածի» ու «նորմալի», «պատշաճի» ու «անպատշաճի» և այլնի վերաբերյալ: Սեքսի շուրջը կենտրոնացված է բավականին շատ քանակով կոնցեպցիաներ ու ԲԷ: Նշանակություն չունի, թե ինչու այդպես ստացվեց, ունի նշանակություն այն, որ պարզ է ինչ պետք է անել դրա հետ. տարբերակել ու ցրել սեքսի հետ կապված կոնցեպցիաները, հեռացնել ԲԷ, որոնք առաջանում են սեքսի մասին մտածելիս կամ սեքսով զբաղվելիս, հայտնաբերել ՍՑ ու դրանք իրականացնել, սովորել տարբերակել սեքսուալ ընկալումները:

  Ներմուծենք «էրոգեն գոտիներ» հասկացությունը: Դա մարմնի այնպիսի մաս է, որը հատկապես զգայուն է քեզ նաև ձեռնաշարժության դեպքում գրգռող անձնավորության հպումների, գուրգուրանքների նկատմամբ: Սխալ է համարել, որ էրոգեն գոտիները «տրված են ի սկզբանե» ու սահմանափակված են հիմնականում սեռական օրգանների շրջանով: Սեքսուալության զարգացմանը զուգընթաց մարմինը սկսում է արթնանալ. մարմնի նորանոր մասեր դառնում են վառ էրոգեն գոտիներ, քանի դեռ ամբողջ մարմինը չի դառնում դրանցով հափշտակված: Դա նման է նարկոզից հետո մարմնի արթնացմանը: Մեռած, ոչինչ չզգացող մասը հանկարծ կենդանանում է: Իր հերթին նոր էրոգեն գոտու արթնացումը իմպուլս տալիս է սեքսուալության հետագա զարգացմանը ու դրա ՊԸ հետ ռեզոնանսվելու հատկությանը:

  Քանի որ մարդիկ անսահման ճնշված են սեքսուալ կոնցեպտուալ արգելքներով, ապա սեքսուլության զարգացման առաջին քայլը անխուսափելիորեն կայանում է սեքսուալ ֆանտազիաները (ՍՖ), ՍՑ առանց ընտրողականության  իրականացնելու մեջ, ու արդեն փորձի ստացման արդյունքում դու կարող ես սկսել տարբերակել մՍՑ-ը ուՍՑ-ից, ընտրել այն, ինչը ավելի հաճելի է: ՍՑ իրականացումը կապված է «անբնականի», «անպատշաճի» «այլասեռվածի» վերաբերյալ կոնցեպցիաների հաղթահարման հետ: Բոլոր այս բառերը իրականում ոչինչ էլ չեն նշանակում, ինչը ընդգծվում է նրանով, որ տարբեր մշակույթներում լիովին տարբեր վերաբերմունք կա սեքսուալության տարբեր արտահայտումների վերաբերյալ: Օրինակ, արաբական աշխարհում կինը համարվում է «անբարոյական պոռնիկ», եթե նա դուրս է գալիս փողոց բաց ուսերով, կամ ծնկներով: Հնդկաստանում, եթե աղջիկը դուրս գա փողոց կիսավարտիքով, նրա ետևից կսուլի ու նրան բարձրաձայն կծաղրի ամբողջ փողոցը: Ուկրաինայի լողափներում կարելի է զբոսնել լողազգեստով, բայց բավական է անցնել լողափի սահմանը (հաճախ երևակայական) այդպիսի տեսքով, գյուղակի շրջանում քեզ կքարկոծեն ու կհարվածեն փայտիկներով տեղային պառավները: Ռուսաստանում հետանցքային սեքսը համարվում է ամոթալի այլասեռվածություն, իսկ հոմոսեքսուալիստները անկախ սեռից ենթարկվում են անծածուկ ռեպրեսիաների: Համարյա ամբողջ աշխարհում խմբակային սեքսը համարվում է այլասեռվածություն: Համարյա բոլոր երկրներում դու չես կարող բացահայտ զբաղվել սեքսով քո զուգընկերուհու հետ փողոցում, կամ գոնե անցնել մերկ վիճակով, դա մասնավորապես կդասակարգվի ինչպես քրեական արարք: Դեռահասների հետ սեքսով զբաղվելը հիմա հետապնդվում է բոլոր երկրներում, իսկ եթե դեռահասը փոքր է որոշակի տարիքից (14-16-18 տարեկան), ապա նրա հետ սեքսը համարվում է բռնաբարություն: Մանկական պոռնկագրությունը համարվում է հանցագործություն, որին կարող է հետևել իրավախախտի կյանքի լրիվ կործանում: Չեն հիշվում լայն հայտնի փաստեր, օրինակ, որ հին Հունաստանում ու Հռոմում սեքսը դեռահասների հետ լրիվ նորմալ երևույթ էր, ու չի ենթադրվել, որ դեռահասները դրանից տառապել են: Համարյա ցանկացած սեռական զարգացած մարդը զգում է ուժեղ սեքսուալ և/կամ էրոտիկ գրգռվածություն, ՍՖ, կապված դեռահասների հետ սեքսից, կամ գուրգուրանքներից, և դրանում չկա ոչ մի զարմանալի բան, քանի որ դեռահասներն ավելի զգայուն են, քան մեծերը, ավելի սեքսուալ ու էրոտիկ ակտիվ են, կոնցեպցիաներից ազատ:

  Մարմնավաճառությունը այժմ ամենուր անօրեն է: Այն մարմինը վաճառելու ձևերից մեկն է, և ցանկացած այլ աշխատանք նույնպես հանդիսանում է մարմնի, ինտելեկտի և այլն վաճառքի ձև: Հեշտ է հանդիպել մարդկանց, որոնք բնության գրկում, բնական լույսի ներքո, ոչ անկողնում և առանց գիշերաշապիկի, բազմազան դիրքերով սեքսը համարում են այլասեռվածություն: Եվ ընդհանրապես սեքսի թեման, թեկուզ պաշտոնապես արգելված չէ, բայց համարվում է ամոթալի, անգամ եթե դու պատմում ես, թե ինչպես ես սեքսով զբաղվել քո սիրած աղջկա հետ: Պատկերացրու այն մարդկանց ռեակցիան, որոնք հանկարծակի կտեսնեն փողոցի մեջտեղում, խոտերի մեջ զույգի, որ կրքոտ սեքսով է զբաղված: Ատելություն, ագրեսիա, արհամարանք, ամոթ, ինչ հնարավոր է, միայն ոչ հաճույք, ոչ համակրանք:

  Խոսել այս թեմայով կարելի է անվերջ, բայց ես մտածում եմ, որ անգամ ժամանակակից մշակույթների թռուցիկ հետազոտությունից բավական է հասկանալ, որ այն, ինչը մի երկրում համարվում է այլասեռվածություն, մյուսում կարող է թույլատրվել ինչպես նորմա:

  Եվս մեկ տարածված կոնցեպցիան կայանում է նրանում, որ դեռահասներին կարելի է «փչացնել». եվս մեկ բառ-խրտվիլակ, որը չունի ոչ մի նշանակություն: Նաև խոսում են «ժամանակից շուտ սեռական զարգացվածության վնասի» մասին: Հետաքրքիր է, ով և ինչպես է որոշում, թե որ զարգացվածությունն է հանդիսանում ժամանակից շուտ: Ես համարում եմ, որ եթե ինչ-որ մեկին դուր է գալիս, և նա ցանկանում է զբաղվել սեքսի ինչ-որ ձևով, ապա դա նշանակում է, որ նա ֆիզիոլոգիապես հասունացել է սեքսի այդ ձևի համար: Եթե երեխային հետաքրքիր է կարդալ մաթեմատիկայի գիրք, նշանակում է նա հասունացել է մաթեմատիկայի համար: Եթե դու ցանկանում ես աջակցել ինչ-որ մեկին, նրա զարգացմանը, սովորեցրու նրան. տուր ինֆորմացիա սեռական հիվանդությունների ու դրանցից պաշտպանվելու վերաբերյալ, պատմիր, թե ինչպիսի հնարավորություններ կան սեքսում: Պաշտպանելով դեռահասներին սեքսից, մեծերը իրականում հոգ չեն տանում նրանց, այլ դրա ներքո արտահայտվում է նրանց անհամբեր վերաբերմունքը սեքսի հանդեպ ընդհանրապես, և դրա արդյունքները կործանարար են. ճնշված սեքսուալություն, ճնշված ՊԸ, ձևավորված ուժեղ մՍՑ, որոնք հակասության մեջ են մտնում կոնցեպցիաների ու սեքսի նկատմամբ ԲՎ հետ: Ցանկանում են մեծերը դա, թե` ոչ, բայց փաստը մնում է փաստ. մեծամասամբ մարդիկ սկսում են այս կամ այն ձևով սեքսով զբաղվելու ցանկություն զգալ դեռ վաղ հասակից, ու ՍՑ ճնծումը 15 տարիների ընթացքում բերում է կարծանարար արդյունքների:

  Սկսելով իրականացնել ՍՑ, հետևի՛ր, որ ա) դա հնարավորին չափով չհակասի քրեական օրենսգրքին, և բ) դա տեղի ունենա հասարակության աչքից հեռու, քանի որ արդյունքում հնարավոր են անցանկալի հետևանքներ, քանի որ անգամ սեքսի օրինական ձևերը համարվում են անպարկեշտություն, որով պետք է զբաղվել գաղտնի:

  Այժմ բարդ չէ գտնել զուգընկեր, որը կցանկանա զբաղվել սեքսի նույն ձևով, որը քեզ հետաքրքիր է. բազմաթիվ ինտերնետ ֆորումներով դու կարող ես շատ հեշտ գտնել շատ, թե քիչ հարմար զուգընկեր, անգամ, եթե քո ՍՖ խիստ տարբերվում են ստանդարտներից:

  ՍՑ իրականացման ժամանակ դու կարող ես հայտնաբերել, որ քո ՍՖ խիստ աղքատ են, որ ներքին գրաքննիչը թույլ չի տալիս սեքսուալությանը ազատ արտահայտվել: Այդ պրոբլեմի լուծման էֆեկտիվ ձևը ձեռնաշարժությունն է: Ձեռնաշարժության ժամանակ հասիր հեշտանքի սահմանին, թույլ տուր քեզ ազատ երևակայել, պատկերացրու քեզ համար ամենագրգռիչ ձևերը, գրանցիր դրանք մանրամասնորեն, և այդպես քայլ առ քայլ մեռյալ գոտին կհաղթահարվի: Նույնպիսի էֆեկտիվություն ՍՖ զարգացման համար ունի լուսանկարների, տեսագրությունների դիտումը, պատմությունները: Ինտերնետում այդ նյութերից շատ մեծ քանակով կան. (Օրինակ տես http://al4a.com/links/,  www.xnxx.com/porn.php և այլն):

  Չկա «ամոթալի» ոչինչ, քանի որ ամոթալին այն է, ինչով զբաղվելիս դու սովորել ես զգալ ամոթ, ընդ որում տարբեր մշակույթներում այդ սովորույթները զգալի տարբեր են` այդ մարզում ավտոմատիզմների դասավորմանը համապատասխան: Ամոթի ԲԷ հեռացրու, և դու կտեսնես, որ գործողությունները քեզ համար կորող են լինել հաճելի, կամ տհաճ, սոցիալապես դատապարտված, կամ ընդունված, բայց «ամոթալի» բառը ամոթ զգալու մեխանիկական սովորությունից դուրս ոչ մի նշանակություն չի ունենա, այն կարելի է ուղղակի հեռացնել և զգալ հաճույք: Սեքսը խմբային, հետանցքից, օրալ, հրապարակավ, բռնության տարրերով ու ցավ պատճառելով, հոմոսեքսուալ ու բիսեքսուալ, դերային խաղերով, «խաղալիքների» օգտագործմամբ, տղային աղջկա պես հագցնելով և հակառակը, դեռահասների (լեգալ տարիքի), կամ թոշակառուների հետ, պատահական զուգընկերոջ հետ, անսովոր տեղերում ու իրավիճակներում, մարմնավաճառի հետ, կամ հակառակը` մարմնավաճառի դերում… եթե քեզ ու քո զուգընկերոջը գրգռում է այն ինչը դուք անում եք, եթե դուք երկուսդ հաճույք եք ստանում ու ցանկանում եք ստանալ հետգայում, արեք դա, և սեքսուալությունը կզարգանա, և հեռացրեք «վատ կարմա», «պատիժ», «էներգետիկ որդ», «փչացած էներգետիկա» և այլ տեսքի անթիվ ֆոլկլորային խրթվիլակները:

  Առաքինություն է համարվում զբաղվել սեքսով միայն մեկ զուգընկերոջ հետ, բայց դա միայն կեղծ կոնցեպցիա է: Ոչ ոք «այլասեռվախություն» չի համարի այն, որ քեզ դուր է գալիս նորանոր զուգընկերներ շախմատ խաղալու համար, քանի որ յուրաքանչյուրը խաղում է յուրովի, նրանցից կարելի է սովորել ու շատերին էլ կարելի է սովորեցնել ինչ- որ բան: Բայց ինչու՞ այդ դեպքում պարզ չէ, որ սեքսում էլ նույնն է: Սահմանափակել քեզ մեկ զուգընկերով, դա նույնն է, ինչ ամբողջ կյանքի ընթացքում խոսել մեկ մարդու հետ, կարդալ նույն գիրքը` մի՞թե դա հետաքրքիր է: Քո ինտելեկտը կզարգանա՞: Ձեզ հետաքրքիր կլինի՞ միմյանց հետ: Փորձիր:

  Շատ տարածված են կոնցեպցիաները ձեռնաշարժության «վնասի» մասին: Այստեղ խոսելու ոչինչ չկա. փորձը ցույց է տալիս, որ ձեռնաշարժությունը հանդիսանում է շատ գրգռիչ, այդ թվում նաև սեքսով զբաղվելու ընթացքում:

  Շատ հաճախ հանդիպում են աղջիկներ, որոնք դեռ չեն կարող հեշտանք զգալ. այնքան փակ է նրանց սեքսուալությունը, այնքան տխուր է նրանց սեքսը: Նրանց համար, իհարկե, առաջին խնդիրն է սովորել զգալ հեշտանք, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է հաղթահարել կոմպլեքսները, վախերը, սկսել զբաղվել սեքսով այնքան, ինչքան ցանկություն կա, այն մարդու հետ, ում հետ ցանկություն է առաջանում, և այն ժամանակ, երբ ցանկություն է առաջանում: Անհրաժեշտ է դադարել քաղաքավարի լինել սեքսում, դադարել անել ինչ-որ բան քաղաքավարությունից, խղճահարությունից, անհարմարությունից, բարեկամությունից ելնելով: Անհրաժեշտ է մանրամասն հետևել ցանկություններին, մշտապես տալ հարցեր. «ի՞նչ եմ ես հիմա ցանկանում», «ես հիմա անում եմ այն, ի՞նչ ցանկանում եմ», ոչ մի վարկյան ավել չանել այն, ինչը այլևս չես ցանկանում: Տեղյակ պահեք միմյանց ձեր ցանությունների մասին, փնտրեք ուՍՑ համընկնումներ, մի եղեք կեղծավոր, այդ ժամանակ արդյունքը կլինի սեքսուալության արագ զարգացումը: Բայց սկզբնական շրջանում դա կարող է հանգեցնել զուգընկերոջ հետ քո սեքսի մեխանիկական ընթացքի ռիթմի կորստի, ու եթե դա նրան դուր չգա, ու նա արտահայտի շատ, թե քիչ քաղաքավարի վրդովմունք` սեքսում քո այդպիսի անկանխատեսելի վարքի հանդեպ, փորձելով ուղղակի, կամ անուղղակի համոզել քեզ, որ «պետք է գնալ իրար ընդառաջ», ապա դա կնշանակի, որ. ա) նրան ավելի հարմար է, երբ դու, ինչպես լսող-ենթարկվող մեքենա սպասարկում ես նրա ցանկությունները, բ) նա ինքը անզգայուն է սեքսում, հակառակ դեպքում նա կիմանար, թե ինչքան մեռած է դառնում սեքսը, երբ չեն իրականացվում ուՍՑ, այլ անում են ինչ-որ բան գորշ դրդումներից ելնելով, գ) նրան չի հետաքրքրում սեքսուալ զարգացումը, դ) նրան չի հետաքրքում ՊԸ, նրան հետաքրքիր չէ գորշություների հեռացման պրակտիկան:

  Սովորական մարդկանց սեքսը անխզելի կապված է այն անհանգստության հետ, թե ի՞նչ է զգում ու մտածում զուգընկերը: Համարվում է, որ չհոգալ զուգընկերոջը կոպտության նշան է: Բայց հոգալու այդ ցանկությունը ոչ այնքան իրեն և զուգընկերոջը հաճույք պատճառելու ցանկությունից է առաջանում, ինչքան  բարձր գնահատական ստանալու ցանկությունից, զուգընկերոջ կողմից ԲՎ արժանանալու, տհաճություն պատճառելու, նեղացնելու վախից ու անվստահությունից: Թվում է, թե ի՞նչ դրա մասին անհանգստանաս: Արա՛ ինչ ցանկանում ես ու ստացիր հաճույք քո զգացումներից, ինչպես նաև նրանից, որ քո զուգընկերը ևս ստանում է հաճույք: Եթե տղան ինչ-որ բան ցանկանա, նա կասի այդ մասին, ու դու կարող ես կամ իրականացնել նրա ցանկությունները, կամ էլ` ոչ, եթե ձեր ցանկությունները չեն համընկնում, և հետագայում անել այն, ինչ դու ես ցանկանում, կամ էլ դադարեցնել սեքսը, եթե պարզվի, որ ձեր ցանկությունները խիստ տարբեր են: «Նրբանկատությունը» գնահատվում է, որովհետև մարդիկ վախենում են արտահայտել ցանկությունները, նրանք համարյա միշտ չեն անում այն, ինչ ցանկանում են: Այլ մտածում են. «Եթե ասես «ես այդպես չեմ ցականում այժմ», ապա այդ պահին դու կզգաս ԲԷ ալեցայտք (ԲՎ վախ, մեղքի զգացում, զուգընկերոջ հանդեպ խղճահարություն և այլն), և քո զուգընկերոջից նույնպես կհոսի հանդիպակաց ԲՎ հոսք, վիրավորվածություն, կարեկցանք իր հանդեպ»: Այդ պատճառով համարվում է, որ «լավ» սիրեկանը պետք է կարողանա գուշակել զուգընկերոջ ցանկությունները, նախօրոք կատարել դրանք, իսկ ուղղորդել զուգընկերոջը, ասել «հիմա ես ցանկանում եմ այսպես, իսկ այդպես ես հիմա չեմ ցանկանում», դա «ամոթալի է », այդպես ընդունված չէ:

  Այդ «խնդրի» լուծման համար դիմում են սեքսի առաջնային ձևերի ստեղծմանը: Անձնական հարմարվողականության պրոցեսում` ԲԷ ու անթիվ կոնցեպցիաների միջով անցնելով, մարդիկ գտնում են սեքսի այնպիսի սցենարներ, որոնցում նրանց հաջողվում է ստանալ որոշակի հաճույք, և այդ ժամանակ այդ սցենարը դառնում է ապավեն. արդեն սարսափելի է քայլ անել կողմ, չէ որ այդ դեպքում ամբողջ հարմարվելու պրոցեսը ստիպված պետք է սկսել կրկին, բայց սեքսի ցանկություն կա հենց այժմ, այլ ոչ թե մեկ շաբաթ անց, երբ կհաջողվի հուշումների ու կիսահուշումների արդյունքում գլխի ընկնել այն, թե ում ինչ է դուր գալիս: Այդ պատճառով ավելի լավ է երաշխավորված հաճույք այժմ… Դա բերում է նրան, որ սցենարը դառնում է ձանձրալի, ու արագ հեշտանքին հասնելը միակ ազատումն է դրանից:

  Զուգընկերները իրենց պարտավորված են զգում ցույց տալ, որ իրենց համար հաճելի է, չէ որ եթե դու չսկսես տնքալ, շոյել նրան, ապա քո զուգընկերը կմտածի, որ քեզ դուր չի գալիս, կամ կնեղանա ու կդադարի անել այն, ինչը քեզ այժմ դուր է գալիս, կամ կդադարի անել այն, ինչը իրեն է դուր գալիս, և քեզ մոտ կառաջանա խղճահարություն:

  1) Կոտրիր երկար սեքսի ստերեոտիպը: Համարվում է, որ եթե սկսել եք սեքսով զբաղվել, ապա ինչքան երկար, այնքան «լավ»: Ոչ մի նման բան: Մասնավորապես գրգռում է կարճ, թռուցիկ սեքսը. տղան մոտեցավ, հանեց կիսավարտիքը, լիզեց հեշտոցը կամ ոտքերը, ու գնաց: Աղջիկը մոտեցավ, շոշափեց առնանդամը, շոյեց այն տաս վարկյան, մինչև այն կանգնեց, ու գնաց: Տղան մոտեցավ, հանեց կիսավարտիքը, մտցրեց առնանդամը, հանեց ու գնաց: Դա կարելի է անել օրվա մեջ անգամ տաս անգամ, ու դա կլինի հարյուր անգամ ավելի գրգռիչ, քան երկար սեքսի պարտավորվածությունը, քանի որ մտցրել ես, պետք է շարունակել շինել, հասնել հեշտանքի, հասցնել զուգընկերոջը հեշտանքի, չի կարելի հենց այդպես մտցնել ու հեռանալ, պետք է շոյել, պետք է այս, պետք է այն…

  2) Կոտրիր լրիվ ուշադրության ստերեոտիպը: Համարվում է, որ եթե զբաղվում ես սեքսով, ապա ամբողջ ուշադրությունը պետք է կենտրոնացնել զուգընկերոջ վրա: Ոչ մի նման բան: Որպեսզի կոտրես այդ ստերեոտիպը, փորձիր սեքսի այնպիսի ձևեր, երբ զուգընկերներից մեկը լսում է երաժշտություն, գրում է, խնձոր է ուտում, ինչ որ բան է պատմում, իսկ մյուսը այդ ժամանակ շինում է նրան, կամ պառկած շոյում է, համբուրում է:

  3) Ասեք միմյանց, թե ինչ եք ցանկանում տվյալ պահին, ղեկավարեք միմյանց (եթե զուգընկերն անում է ինչ-որ բան ոչ այնպես, ինչպես դու ես ցանկանում): Օգնեք մեկդ մյուսին զգալ միմյանց մարմինները:

  4) Դերային խաղեր: Տարբերակները այստեղ անհաշվելի են, իսկ սեքսուալությունը արթնանում է շատ ակտիվ, քանի որ, երբ դու խաղում ես ինչ որ դեր, ապա միանգամից անհետանում է սահմանափակումների բեռը, որը քեզ հատուկ է քո սովորական դերում, ընդ որում դու դրա մասին նախօրոք ոչինչ չպետք է իմանաս, քանի որ այդպիսի սահմանափակումների հետ դու սերտաճել ես ու արդեն չես զգում դրանք: Օրինակ, եթե դու խաղում ես փոքր աղջկա դեր, որին գայթակղում է մեծ տղան, ապա քեզ պետք չէ պահել փորձառու աղջկա իմիջը, դու «օրինական» դառնում ես անփորձ, ոչինչ չիմացող, ոչինչ չկարողացող, և դա քեզ անսպասելիորեն կարող է բերել հաճույքի վառ ալեցայտքի: Կամ, եթե դու խաղում ես անբարոյական կնոջ դեր, ապա պետք է չէ որ լինես նուրբ, քնքուշ. քեզանից սպասվում է  ձեռքով գրգռել տղայի առնանդամը, ապա իրարից հեռացնել ոտքերդ, իսկ հետո դու կարող ես փռվել և անգամ հեռուստացույց նայել, և ինչպես զարմանալի չէ, այդպիսի դերը նույնպես կարող է բերել ՍՑ տարբեր ալեցայտքի ու հաճույքի, քանի որ դուրս են գալիս ուշադիր, հստակ, քնքուշ լինելու բոլոր պարտավորվածությունները: Նույնն է, եթե դուք խաղում եք բռնաբարման խաղ. «երբ տղան բռնաբարում է աղջկան», այդ ժամանակ քնքուշությունը նրա համար կարևոր չէ, այդտեղ գլխավորն է մտցնել ու շինել, պետք չէ պահպանել սոցիալական ստերեոտիպները, և երբ դու արժանահավատորեն խաղում ես բռնակալի դեր, դու կարող ես զգալ ուժեղ հաճույք, ու երբ քո զուգընկերուհին արժանահավատորեն խաղում է բռնաբարվողի դեր, ապա նա նույնպես կարող է զգալ ՍՑ վառ հոսք և հաճույք այն բանից, որ նա ազատ է, նրանից ոչ ոք ոչինչ չի սպասում, նա ոչինչ պարտավոր չէ ձևացնել, նրան ոչ ոք ոչ մի բանի համար չի քննադատի, չէ որ նրան բռնի տիրում են ու նա ի վիճակի չէ ոչինչ փոխել, այսինքն նա պատասխանատու չէ այդ սեքսի համար, և գլխում գրաքննիչը, որն ասում է «այսպես լավ չէ», «այսպես պատշաճ չէ», «պետք է սկզբում այսպես, հետո այնպես», մնում է գործերից զատ, նրան ոչ ոք չի լսում, նրա արգելքներին անհնար է հետևել, քանի որ չկա ընտրելու ազատություն:

  Հետաքրքիր է նաև հիմարի դերը. արժանահավատորեն ձևացնելով հիմար, դու քեզնից վանում ես  «ինչպես հիմար չերևալ» մտահոգվածության բեռը: Ու այդպես դու կարող ես զգալ ՍՑ կտրուկ ալեցայտք:

  Սեքսուալ ազատության վիճակը (ու ոչ միայն սեքսուալ), որն արտահայտվում է դերային խաղերի ժամանակ, կարելի է հիշել ու դրանից անցնել ցանկության դեպքում:

  Քո ծերացած վախերն ու սեքսի հանդեպ ԲՎ բացահայտելու արդյունավետ ձև է հանդիսանում մանկության պատմությունների վերապրումը. հենց մանկության շրջանում են մեծամասամբ դրանք կուտակվել:

  Նպատակահարմար է գտնել համախոհների, որոնց հետ դու կիրականացնես քո ՍՑ, կքննարկես, կիմաստավորես փորձերը: Կողքից երբեմն ավելի լավ է երևում քո մեջ այնպիսի գորշությունների արտահայտումը, որոնց հետ դու աճել ես ու դրանք ընդունում ես ինչպես ինչ-որ քեզանից չանջատվող բան: Միայնակ դժվար է հրաժարվել ստերեոտիպներից, իսկ երբ տեսնում ես, թե ինչպես են ուրիշները դա անում, այդ ժամանակ դա ավելի հեշտ կարելի է իրականացնել:

  Որոշ մՍՑ իրականացման պրոցեսում կարող է հայտնաբերվել, որ այն ձգձգվում է անցանկալի երկար: Այսինքն դու հրապուրանք ես զգում սեքսի որոշակի ձևի հանդեպ, երբ մտածում ես դրա մասին, իսկ իրականացման սկզբում հետաքրքրությունը արագ անցնում է, գրգռվածությունը փոխվում է անտարբերության: Բայց մեկ, երկու օր անց այդ նույն երևակայությունները նորից գրգռում են քեզ, ու նորից նույնը կրկնվում է: Պատճառը սեքսի այդ ձևով զբաղվել ցանկանալու ուժեց մեխանիկական սովորությունն է, որը ձևավորվել է այն ժամանակ, երբ դու քեզ ամեն ինչ արգելել ես: Այդ պատճառով ես ցանկանում եմ մտցնել մՍՑ «կիսաանկում» հասկացությունը. դա մՍՑ իրականացման այնպիսի փուլ է, երբ այդ մՍՑ հեռացնելու ուրախալի ցանկությունը ուժեղ է, քան այն իրականացնելու ցանկությունը: ՄՍՑ հեռացվում է նույնպես, ինչպես հեռացվում է ԲԷ (տես ԲԷ մասը):

  ՍՖ զարգացման ու ՍՑ իրականացման ընթացքում տեղի են ունենում զգալի փոփոխություններ.

  ա) ձևավորվում է նախապատվությունը: Սեքսի որոշ ձևերը միայն երևակայության մեջ թվում էին գայթակղիչ, իսկ իրականության մեջ նրանց հանդեպ հետաքրքրությունը թույլ է, և ընդհակառակը, այն ինչը թվում էր լիովին չգրավող, հանկարծ պարզվում է, որ հաճույքի անսպառ աղբյուր է:

  Օրինակ, դու կարող ես զգալ հաճույք, երբ պատկերացնես, որ բռնաբարում ես (բավականին սովորական ՍՖ ինչպես տղաների, այնպես էլ աղջիկների համար, քանի որ բռնաբարությունը ենթադրում է լրիվ ազատություն «հարաբերություններից», որոնք համարվում են սեքսի պարտադիր պայման` կեղծ բարեպաշտական հասարակությունում, ու սեքսի իրականացման համար դրանց անխուսափելիությունից բոլորը այդպես սարսափելի հոգնում են), բայց բռնաբարության իրական փորձի ժամանակ (բռնաբարության վերաբերյալ փաստագրական տեսագրության դիտման ժամանակ) կպարզվի, որ քո ՍՖ մեջ դու հաշվի չես առել այն հսկայական ԲԷ, որոնք զգում է բռնաբարվողը, և քեզ, ինչպես կպարզվի, նրա տանջանքները բացարձակ չեն գրգռի: Այդ նույն ժամանակ, ունենալով ԲՎ բռնաբարության հանդեպ, դու կարող ես հանկարծակի քեզ համար բացահայտել, որ բռնաբարության խաղը քեզ ուժեղ գրգռում է:

  բ) հեշտ են տարբերվում մՍՑ ու ուՍՑ: Ընդ որում մՍՑ ուժը փոքրանում է, և երբ դրա մեխանիկական լինելու փաստը բացահայտվում է ու մՍՑ իրականացումից հաճույքը ցանկալի մակարդակի չի հասնում, առաջանում է մՍՑ հեռացնելու ուրախալի ցանություն:

  գ) սեքսը դադարում է լինել «արագացված» ու «հարթ»:  Դու բացահայտում ես սեքսուալ ու էրոտիկ զգացողությունների ահռելի հարստություն, դրանց հետ ռեզոնանսվող ՊԸ, ու առաջանում է ցանկություն ավելի երկար չհասնել հեշտանքի, որը առաջ սեքսի գլխավոր նպատակն էր:

  դ) առաջանում է ՍՑ մեծ բազմազանություն: Չկա սեքսով զբաղվելու ու ավարտելու ավտոմատ ցանկություն: Օրինակ, ինչ-որ աղջկա, ինչ-որ իրավիճակում ուղղակի կցանկանաս նայել ու զգալ ԷրԳ, մյուսին կցանկանաս ուղղակի հպվել, երրորդին էլ` միայն շոյել, չորորդի հետ` թավալվել մերկ, հինգերորդի հետ` սեքսով զբաղվել և այլն:

  ե) հեռանում է ձևերին ու արտաքին նշաններին սեքսուալ արձագանքելու ավտոմատիզմը: Երբեմն մերկ մոդելի տեսքը չի առաջացնի ոչ մի ցանկություն, իսկ այլ աղջկա տեսքից հանկարծակի կառաջանա հզոր ՍՑ ու ԷրՑ, թեկուզ և նա լինի ամբողջապես ոչ մոդայիկ հագնված, և տեսքը լինի բացարձակ ոչ մոդելի, ոչ այնպիսին, որը համաձայն իմ կոնցեպցիաների կհամապատասխանի հմայիչ աղջկա տեսքին: Կտրուկ կոնցեպտուալ սխեմաները հեռանում են:

  զ) մարմինը արթնանում է: Ավելի շատ էրոգեն գոտիներ, զգացողությունների ավելի մեծ սպեկտր ու ինտենսիվություն:

   

  է) դադարում է ՍՑ սպազմատիկությունը: Եթե առաջ ՍՑ կարող էր լրիվ գրավել ուշադրությունը` կամքին հակառակ, ապա այժմ այն միայն ուրախալի ցանկությունների շարքում  դրանցից մեկն է:

   

  05-02-02) ՍՑ իրականացման միայն սկզբնական էտապներում է հեշտանքը հանդիսանում բարձր արժեք: Սեքսուալ զարգացմանը զուգընթաց, ավելի ու ավելի է ցանկալի դառնում հեշտանքը հետաձգել, քանի որ դրա հետևանքները մեծամասամբ անցանկալի են, իսկ վառ գրգռվածության վիճակը` շատ հաճելի: Այդ պատճառով արթնանում է հեշտանքի սահմանը ինչքան հնարավոր է երկար պահելու, ուժեղ ՍՑ զգալու և այն իրականացնելու ուրախալի ցանկություն, այդ ամենից ստանալով հաճույք: Այդ ցանկությունը հակասության մեջ է հեշտանք զգալու («ավարտելու») ուժեղ մՍՑ հետ:

  Փորձելով կանգ առնել հեշտանքի սահմանին, դու հայտնաբերում ես, որ հանդիսանում ես հեշտանքի նարկոման, և որ հաղթահարել ավարտելու սպազմատիկ ցանկությունը նույնքան բարդ է, ինչքան ցանկացած այլ թմրամոլության ձև հաղթելը, ինչքան մոտ է հեշտանքը, այնքան ուժեղ է վերջացնելու մՍՑ:

  Հեշտանքի անցանկալի հետևանքները.

  *) ՍՑ կտրուկ անկում, մոտակա կես օրվա ընթացքում: Հնարավոր է նաև մեկ, կամ երկու օր դու չես կարող զգալ ուժեղ ՍՑ:

  *) հատկապես ուժեղ անկում ունի ԷրՑ:

  *) ՊԸ կտրուկ անկում, հաճախ ուղղակի աղետալի: Առաջին մեկ-երկու օրերի ընթացքում կարող է նկատվել անգամ ՊԸ արտահայտման ալեցայտք (դա հատուկ է նրանց, ովքեր զգում են ՊԸ շատ քիչ, հազվադեպ), բայց հետագա 2-3-4 շաբաթների ընթացքում առաջ է գալիս լրիվ կործանում: Կյանքի հանդեպ հետաքրքրությունը մոտենում է զրոյի:

  *) հատկապես աղետալի կործանում է առաջանում հափշտակվածության ՊԸ (հՊԸ) շրջանում. դրանք կարող են դադարել արտահայտվել 4-6 ամիսների ընթացքում:

  *) կտրուկ թուլանում է ԲՖ ու ԲԷ հեռացնելու ցանկությունը, ինչը վերջանում է նրանով, որ ԲՖ, ԲԷ և  ՊԷՎ կտրուկ ուժեղանում են:

  *) վատանում է ինքնազգացողությունը. սրանում են խրոնիկ հիվանդությունները, հեշտ են առաջանում մրսածությունը, հոգնածությունը, վնասվածքները:

  Վերջացնելու մՍՑ հաղթահարելու մարզման ձևերը.

  • Շատ արդյունավետ է ձեռնաշարժության օգնությամբ մարզումը: Խնդիրը կայանում է հետևյալում. երկարացնել այն ժամանակը, որն անցնում է ձեռնաշարժության սկզբից մինչև այն պահը, երբ դու արդեն չես կարողանում զսպել ու ստիպված ես կանգ առնել: Ձեռնաշարժությունը հարմար է նրանով, որ ցանկացած պահի դու կարող ես ակնթարթորեն, ինչքան պետք է թուլացնել քո ազդեցությունը, կամ ընդհանրապես դադարեցնել այն, այն ժամանակ երբ իրական սեքսում դա շատ դժվար կլինի:
  • «Կա՛նգ առ» վարժությունը: Զուգընկերոջ հետ պայմանավորվածություն ես ստեղծում. երբ դու ասում ես «կա՛նգ առ», նա միանգամից ու ամբողջությամբ սառում է, ու սպասում մինչև այն պահը, երբ դու կարող ես շարունակել: Կարելի է ընտրել նաև իրականացման այլ ձև, եթե չես կարող ամբողջ ժամանակ ասել «կա՛նգ առ» կամ, եթե քո բերանը զբաղված է. ուժեղ հարվածը մարմնին նշանակում է «կա՛նգ առ», իսկ թույլ հարվածը` «սկսի՛ր»:
  • Անհրաժեշտ է ունենալ չվերջացնելու ուժեղ ցանկություն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չես ընդունի վերջացնելու որոշում: Որոշ տեխնիկական խորամանկությունները չեն օգնի, եթե դու հեշտանքին մոտենալու պահին սկսես մտածել մոտավորապես այսպես. «Դե լավ, այս անգամ վերջացնեմ, իսկ այ մյուս անգամ անպայման կսկսեմ պահել»:

  Քանի որ հեշտանք տերմինն ունի բավականին անորոշ նշանակություն, ու ես բազմակի անգամ բախվել եմ այդ տերմինի տարբեր բացատրությունների հետ, այդ պատճառով ես ցանկանում եմ որոշում տալ դրան: Տղայի համար հեշտանքի ատրիբուտ է հանդիսանում 1) սերմնահոսությունը + 2) հաճույքի սուր նոպայի զգացողությունը, կամ առանձին, կամ իրար հետ: Աղջկա համար դա հաճույքի սուր նոպա է + (որոշ աղջիկների համար) հեշտոցից հատկապես ուժեղ հեղուկի արտադրություն:

  Հեշտանքի սահմանին կանգ առնելու (ՀՍԿ) պրակտիկայի ընթացքում, վաղ թե ուշ դու զգում ես հեշտանքի սահմանի կայունության ընդգրկույթը: Պարզվում է, որ եթե ստացվի կոտրել վերջացնելու մեխանիկական ցանկությունը, ապա կստացվի  զբաղվել սեքսով այնքան, ինչքան ցանկություն կառաջանա` հեշտանքին մոտենալով ու ընկրկելով: Նաև, շատ արագ դու նկատում ես, որ սեքսուալ ցանկությունները դառնում են ավելի վառ, նրանցում արտահայտվում են բազմաթիվ երանգներ, ու այդ ընկալումները զգալու ցանկությունը նպաստում է հեշտանքից պահվելու ցանկությանը:

  Եթե դու վերջացրել ես, ապա անցանկալի է զգալ ԲԷ այդ պատճառով, չէ որ դա միայն կուժեղացնի անկումը, կարագացնի ՆՖ ազդեցության տակ ընկնելը: Ստացիր ԲԷ հեռացում ու ՊԸ առաջացում իրականացնելու փորձ դժվար պայմաններում, երբ տեսանելի արդյունքներ համարյա չկան. այդպիսով մարզիր համառությունդ: Օգտվիր նրանից, որ հեշտանքից անմիջապես հետո կարելի է զգալ ՊԸ հոսք, ինչքան հնարավոր է երկար կենտրոնացիր դրա վրա:

  Մռութների բազմամյա փորձը ցույց է տալիս, որ ՀՍԿ պրակտիկան չի բերում ոչ ֆիզիոլոգիական խանգարումների, ոչ էլ անգամ ինքնազգացողության փոքրագույն վատթարացման, եթե դու չես վերջացում հենց վերջացնելու մեխանիկական ցանկությունը հաղթահարելու ուրախալի ցանկության պատճառով, եթե դու յուրաքանչյուր կոնկրետ պահի ընտրում ես չվերջացնելը այն բանի համար, որ ցանկանում ես զգալ ավելի ինտենսիվ, խորը ու շարունակական սեքսուալ ու էրոտիկ բավարարվածություն: Հեշտանքից պահվելու ժամանակ տհաճ զգացողություններ հնարավոր են միայն այն դեպքում, եթե քո չվերջացնելու ցանկությունը կոնցեպտուալ պայմանավորվածություն ունի, եթե դու չես վերջացնում, քանի որ համարում ես, որ «չի կարելի վերջացնել», եթե այդ ժամանակ, զգում ես ոչ թե կանխավայելում ու հաճույքի ուժեղացում, այլ կորստի ափսոսանք, տխրություն, տհաճություն: Այդ դեպքում լրիվ հնարավոր է ֆիզիոլոգիական խանգարումների առաջացում:

  ՍՑ իրականացման ընթացքում, այդ թվում նաև մՍՑ ու ուՍՑ, սկսում է ուժեղանալ ԷրԳ գեղեցկությունը ՍԳ համեմատ: Այնպիսի սեքսը, որում գերակշռում են ԷրՑ ու ԷրԳ, ես կոչում եմ «էրոտիկ սեքս»: Էրոտիկ սեքսի յուրահատկությունը կայանում է նրանում, որ հեշտանքի սահմանին մոտենալու ցանկությունը իր տեղը զիջում է գրգռվածության ինտենսիվության աճի դադարեցման ցանկությանը մինչև հեշտանքի սահմանին հասնելը. դա թույլ է տալիս զգալ ավելի հաճելի, ավելի խորը էրոտիկ ընկալումներ: Այդ ժամանակ հայտնաբերվում է, որ ոչ միայն վերջացնելու ցանկության մեջ, այլ նաև հեշտանքի սահմանին մոտենալու ցանկության մեջ առկա է մեխանիկականության, սպազմատիկության զգալի մաս: Թմրակախվածության այդ ձևի ուրախալի հեռացումը նույնպես պահանջում է ուժերի զգալի կիրառում, բայց երբ արդյունքը հասանելի է, դու ստանում ես ճանապարհորդության լրիվ ազատություն բոլոր վիճակների մեջ` մինչև անգամ հեշտանքի սուր սահմանին, ղեկավարվելով միայն ուրախալի ՍՑ ու ԷրՑ, այլ ոչ թե մեխանիկական սովորություններով:

  Էրոտիկ ընկալումների համակրելիության աճը չի նշանակում, որ սովորական սեքսը դադարում է: Ոչ, այն մնում է անգամ շատ համակրելի, հաճելի ու ռեզոնանսվում է և էրոտիկ ընկալումների, և ՊԸ հետ:

  Ժամանակի հետ պրակտիկայով զբաղվողը սովորում է տարբերակել. ա) սեքսով զբաղվելու ցանկությունը, բ)  սեքսով զբաղվել ցանկանալու ցանկությունը (այսինքն ցանկանալ զբաղվել սեքսով, բայց չիրականացնել այդ ցանկությունը որոշ ժամանակի ընթացքում): Պարզվում է, որ դրանից կարելի է զգալ ոչ պակաս ինտենսիվ ու խոր (այսինքն բազմաթիվ երանգներ ունեցող) սեքսուալ ու էրոտիկ հաճույք, քան ՍՑ իրականացումից:

  ՈՒՍՑ իրականացման պրակտիկայի կատարելագործման ընթացքում առաջանում են հետագա զարմանալի փոփոխությունները.

  • սեքսը դառնում է անհավանական բազմազան, անգամ հպումներն ու թեթև վարիացիաները ուղեկցվում են հաճույքի տարբեր երանգներով, և այդ երանգներից կարելի է հաշվել հարյուրավոր, հազարավոր հատ:
  • էրոգեն գոտիները ծածկում են ամբողջ մարմինը` առանց բացառության, ընդ որում սեքսուալ զգացողությունները դրանցից մի քանիսում դառնում են ավելի խորաթափանց, վառ, քան առնանդամում/հեշտոցում:
  • անհավանական կերպով փոխվում է մարմնի վիճակը: Այն այլևս չի լինում հոգնած (բացառությամբ սովորական մկանային հոգնածության` մկանների ինտենսիվ աշխատանքից հետո), անաշխույժ, ամբողջապես անհետանում է այնպիսի երևույթը, ինչպիսին է «վատ ինքնազգացողությունը», ընդ որում դա ընկալվում է այնքան անբնական, որ միայն մեկ-երկու տարի անց դու կարող ես հանկարծակի քեզ համար հայտնաբերել, որ այդ ամբողջ ժամանակի ընթացաքում դու ոչ մի անգամ չես ունեցել «վատ ինքնազգացողություն»: Ցանկացած պահի, թեկուզ գիշերվա կեսին, դու պատրաստ ես վեր կենալ ու վազել 10 կիլոմետր` անտառով մեկ, ստանալով դրանից հաճույք: Եթե կա ուրախալի ցանկություն, որն իր իրականացման համար պահանջում է ֆիզիկական գործունեություն, մարմինը ցանկացած պահի կարող է սկսել գործել, զգալով յուրահատուկ մկանային ուրախություն, թարմություն: Դու կարող ես թեկուզ օրական 16 ժամ զբաղվել քեզ հետաքրքիր բաներով, ու մարմինդ չի հոգնի հիվանդագին հոգնածությամբ, ու շատ արագ կվերականգնվի:

  Ավելին, առաջանում է մարմնի լրիվ նոր, զարմանալի ինքնազգացողություն. այն լցվում է կենդանի վիբրացիայով (դա պատկեր չէ, այլ հենց զգացողություն), կարծես թե բարձրավոլտ լար է, ու այդ լարվածությունը հատկապես հաճելի է:

  • մարմնի տարբեր մասերում առաջանում են զգացողություններ, որոնք հիշեցնում են հեշտանք: Ինձ մոտ, օրինակ, առաջին հեթին դա սկսեց ոտնաթաթերում, ձախ ձեռքի դաստակի ետևի մասում, հետո աջ ձեռքի դաստակի ետևի մասում, հետո նախաբազուկներում, թիակներում (սկզբում ձախ, հետո աջ), որովայնում, ճակատի վրա և այլն: Այդ զգացողությունները այնքան նման են հեշտանքի, և միևնույն ժամանակ այնքան տարբերվում են սովորական հեշտանքից իրենց որակով, որ ես դրանք կկոչեմ «էրոտիկ հեշտանքներ»:

  Էրոտիկ հեշտանքները արմատապես տարբերվում են սեռական օրգաններում հեշտանքներից.

  *) բացարձակապես չեն առաջացնում անգամ փոքրագույն բացասական հետևանքներ

  *) ավելի խորաթափանց են, և միևնույն ժամանակ ավելի փափուկ, քան սեռական օրգաններում հեշտանքները. այն ավելի հաճելի է, քան հեշտանքը առնանդամում/ հեշտոցում

  *) դրանք կարող են ձգվել երկար` կես ժամ, մեկ ժամ, առանց ինչ-որ ուժերի գործադրման, օրվա մեջ մի քանի անգամ

  *) դրանք ուժեղ ռեզոնանսվում են ՊԸ հետ, այնքան ուժեղ, որ երբեմն հնարավոր չէ տարբերել էրոտիկ հաճույքի ու ՊԸ միջև սահմանը, դրանք կարծես հոսում են մեկը մյուսի մեջ, ինչպես ալիքներ վազում են, խառնվում, առանձնանում: Դառնում է բացարձակ պարզ, թե ինչու էրոտիկ ու սեքսուալ ընկալումները ռեզոնանսվում են ՊԸ հետ, չէ որ դրանք միևնույն օվկիանոսի ալիքներ են:

  5)  հայտնվում է գիտակցված երազատեսության (ԳԵ) ավելի կայուն փորձ  ու արտամարմնական փորձեր (ԱՄՓ), այսպես կոչված «ելքեր մարմնից»: Ընդ որում փորձը զգալի տարբերվում է այն փորձերից, որոնք սպոնտան առաջացել են առաջ:

  *) ԳԵ ու ԱՄՓ մեջ հեշտ է ծնել ՊԸ

  *) ԳԵ ու ԱՄՓ մեջ զգացվող ՊԸ հաճախ ավելի վառ են, քան արթուն, կամ երազատեսության սովորական վիճակների մեջ: Դրանք հեշտ են հասնում հափշտակվածության որակի:

  *) այն, որ դու կարող ես զգալ այդպիսի վառ ՊԸ ԳԵ ու ԱՄՓ մեջ, տալիս է բացառիկ հնարավորություն սկսել նոր ճյուղ քո ճանապարհորդության մեջ. այդ վիճակներում դու կարող ես հանդիպել այնպիսի էությունների, որոնք քո մեջ առաջացնում են հափշտակված հավատարմություն, համակրանք, անկեղծություն, նրանց հետ շփվելու պրոցեսում դու կարող ես ստանալ լրիվ նոր ՊԸ փորձ, այդ էություններից կարող ես սովորել, ընդօրինակել ընկալումները, բացելով նոր ՊԸ աշխարհի հորիզոնները:

  6)  կենտրոնացումը դառում է ավելի կայուն ու ուրախալի: