Bulgarian change

Error

×

Въпроси и отговори

Main page / Въпроси и отговори

Download .doc

При общуването си с муцуните и други хора, интересуващи се от практиката, аз често давам съвети, коментари и разяснения относно някои аспекти на практиката и понякога ми се струва , че тези съвети биха могли да бъдат интересни и на други хора. Но те са толкова фрагментарни, че да ми струва невъзможно да бъдат вмъкнати в сборника статии или в книгата. Затова реших да съставя отделен сборник с такива фрагменти.

Това, което е дадено в кавички са цитати или въпроси, а без кавички са моите коментари или отговори. Тук също така са включени и отговорите, които пишат муцуните на начинаещите практикуващи.