Bulgarian change

Error

×

За гаднярите

Main page / Сборник статии / За гаднярите

[Unknown string ""]

Ако странстващ не срещне себеподобен или по-добър, нека се укрепи в самота: с глупак дружбата е невъзможна

 

                        Дхамапада (4 в.пр.н.е.)

Contents

  С това неголямо изследване искам да внеса малко светлина върху толкова мъгляво и незаслужено отминато явление, което се нарича “гадняр”. Трудно е да се каже коя точно е била причината за това, съществуването на тази социална прослойка да намери своето отражение само във фолклора. А сериозно много малко хора биха се съгласили с тяхното самостоятелно съществуване. Но тях ги има и не са никак малко. Не е нужно да заблуждаваме себе си или другите. За съжаление спецификата на това явление е така, че е изключително трудно да се направи сериозно изследване по темата – думата “гадняр” е оскърбителна. Много хора причисляват думата към групата на неприличните, и ако чуеш тази дума, това със сигурност означава, че и целият контекст е вулгарен и обиден. Работата е там, че “гаднярите” са не само разновидност на глупаците. Това меко казано. За разлика от останалите глупаци, “гаднярите” притежават редица поразителни способности. Те могат да бъдат открити почти във всяко общество. Може да ги видите до най-умните и красивите хора. Вмъкват се навсякъде и тъй като никой няма представа за това, че те са “гадняри”, то и най-издигнатите и перспективни общества мога да бъдат разделени и развалени. Формално съзидавайки “гаднярите” плодят около себе си атмосфера на ужасно гниене. Като резултат правят така, че работата се съсипва и само ако навременно се премахнат от обкръжението, може да се разчита на развитие и искрени отношения.

  Именно тези причини ме накараха да се опитам да изясня характерните черти на “гаднярите”, смисълът на тяхното съществуване, начинът на живот, механизмът на разрушителното влияние върху здравите общества. Искам да разбера местото на “гаднярите” в обществото и пътьом да се опитам да реша този въпрос – какво може да се направи за “гадняра”, за да престане да бъде такъв, ако това е възможно. От друга страна не съм склонен да натрапвам на хората каквото и да било и още повече да ги променям, т.е. ако на него това му харесва, значи такъв трябва да си остане. Взимайки под внимание, че думата “гадняр” все пак се счита за неприета, за да не обиждам чувствителните душички по-нататък ще използвам думата “gadniar”.

  Определянето на отличителните признаци на gadniar-ите е изключително трудна работа. Понякога сякаш чувстваш, че този човек е gadniar, но няма ясно разбиране за причините на това чувство. Заради това понякога някои хора започват да изпитват чувство за вина пред gadniar-a. По тази причина дори му отделят повече внимание и му позволяват повече неща, отколкото на други, а това е абсолютно неприемливо при общуването с gadniar-ите – това е равносилно на слагане на ръката в устата на крокодила.

  Gadniar-ът може да притежава напълно приличен интелект и да бъде професионално пригоден за доста сложна дейност. Той може да бъде съобразителен и да не е лишен от фантазия. Поразителното е това, че сред хората с високо интелектуално ниво, gadniar-ите попадат не по-рядко от колкото сред глупавите хора. Ще поставим такъв въпрос – може ли опирайки се изключително на анализа на интелектуалната дейност на човека да определим gadniar ли е или не? Склонен съм да отговоря негативно на този въпрос. Не, интелектуалното дейност не е това, за което можем да се хванем.

  Как чувстваме, че някой е gadniar? Нещо неуловимо в очите, в маниерите, в интонацията, в движенията, нещо много неопределено, но това не го прави по-малко изразително. Едно може да се каже със сигурност – при общуването с gadniar-а ти никога не си сигурен, че той те е разбрал. Т.е. по всички критерии сякаш всичко е наред, можеш да зададеш въпроси и да получиш напълно удовлетворителни отговори, но не може да се отървеш от чувството, че той не те е разбрал. Такова ирационално усещане е. И тъй като то се явява неделима част от общуването с gadniar-ите, то ти винаги ще изпитваш неприятно напрежение и то ще бъде толкова по-осезаемо, колкото по-значима е задачата възложена на gadniar-а.

  Друга характерна черта на gadniar-ите е тяхната прекомерна склонност към бюрокрация. Тъй като всеки се натиска към най-приятната за него дейност, то в бюрократичните среди ти ще срещнеш най-високия процент gadniar-и. Аз не казвам, че бюрокрацията не е необходима – на всеки, на който му се е налагало да управлява дори някаква малка структура, прекрасно знае, че обмислената бюрокрация е изключително удобна вещ и категоричното отхвърляне на бюрокрацията е свойствено единствено за не особено умните хора или за хора, които са пострадали от gadniar-и бюрократи. Така че не случайно такава удобна вещ като бюрокрацията е станала синоним на нещо крайно отвратително – за съжаление, gadniar-ите обичат бюрокрацията. Когато няма съответния контрол, когато от бюрократа се изисква да бъде само бюрократ, тогава вероятността gadniar-а да расте на тази длъжност е твърде голяма. В обществото има цяла прослойка от хора, които се явяват жертва на gadniar-ите бюрократи. Психическото поражение в този случай е много тежко. Склонен съм да твърдя, че психическата травма на изнасилено момче е много по-малка. Причината е в това, че изнасилването е резултат от грубо приложена, разбираема като престъпна, сила. Но жертвата на бюрократа вижда, че бюрократът – товае лице, на което обществото е гласувало доверие за изпълнението на определени функции, така че волята на бюрократа се явява и воля на обществото. По този начин човек се чувства отхвърлен от това общество, което се асоциира със страха от неизбежна смърт или абсолютна безпомощност. Освен това волята на gadniar-а се явява като отражение на собствената воля на пострадалия, който индиректно го е поставил на това място (това е справедливо, разбира се, за т.н. обществени бюрократи), все едно че сам се удря по главата. Предполагам, че болестта е толкова тежка, че консервативно лечение тук е невъзможно. Освен това толкова много жертви на бюрокрацията останаха от съветските години. Те са навсякъде около нас и страховата психоза постоянно се подхранва.

  Да продължим нататък. Това, което се набива на очи, е удивителният свят на отношения между gadniar-ите. Той в по-голяма степен от другите хора е склонен към стаден образ на живот. Gadniar-ът единак нервно търси себеподобен. В крайна сметка той влиза в някаква компания, в която има поне един gadniar. Поведението на gadniar-ът единак силно се различава от gadniar-а, който вече е намерил своята социална ниша – той може да демонстрира сговорчивост и благоволение, но не за дълго. Нито един gadniar, даже толкова опасен колкото gadniar-а единак, не може достатъчно дълго да се намира в добро настроение. Gadniar-ът във всеки случай ще намери причина да се скара с когото и да било, ще се опита да скара други хора. В този скандал ясно ще се вижда една неестественост, измъченост. Все едно всичко става по волята на съдбата. Обществата на gadniar-ите са доста здрави и образувани на някаква мрачна привързаност, която изпитват един към друг. Обединили се в едно общество, gadniar-ите незабавно започват търсенето на други съседни общества от gadniar-и, за даустановят отношения на нездраво съперничество, където злонамерените форми на общуване се поощряват. По този начин е достатъчно да намериш само един gadniar и да тръгнеш по неговите следи и той несъмнено ще те доведе до други gadniar-и, ръководейки се от своя безгрешен нюх. В обществото приютило gadniar-а, периодите между скандалите, стигащи едва ли не до бой, и най-нежната любов се сменят едва ли не с точността на лунните фази. Като правило периодът варира в рамките на две-три денонощия. Причините за скандалите са винаги изключително еднообразни. Gadniar-ите никога не се опитват да решат въпроса конструктивно – възможно е gadniar-ите да са лишени от самокритика, поради това несъгласието по един и същи въпрос може с години да служи като причина за техните караници.

  Gadniar-ите са много консервативни и променят своите убеждения твърде рядко и с нежелание. Абсурдността на една гледна точка не може да бъде причина за нейната промяна. Може да накараш gadniar-а да се съгласи с абсурдността на неговата позиция при наличието на неопровержими аргументи, чиято справедливост той като цяло приема, но позицията си не може да измени. Виждал съм много примери, когато нормални хора са били довеждани до състояние на крайна истерия, опитвайки се с помощта на разумни аргументи да изменят становището на gadniar-а. Може би gadniar-ът на практика е по-чувствителен, и аргументите за него нямат тежест и само непосредствената душевна способност обяснява устойчивостта на неговата позиция. Но това предположение не издържа на никаква критика, тъй като gadniar-ът е крайно чуждкъм чувствителността. Той много уважава умението да се разсъждава и неоспоримо е, че той е способен да различи интелектуално развития човек от неразвития.

  Ако gadniar-ът бъде привлечен като страничен експерт, то той може много добре да се справя със своите задължения. Въобще може да се каже, че за сфери, които не изискват някакъв творчески подход, gadniar-ът е много пригоден. От там той черпи своите сили и това е неговият лост, чрез когото той прониква в обществата на нормалните хора. Жестокостта на менталните конструкции при gadniar-ите поразява въображението. На какво може това да се дължи? Какво прави gadniar-а толкова неспособен за озарени възприятия? Мисля, че причината за това е перманентното състояние на крайно помрачение – толкова дълбоко, че е недостъпно за нашето съзнание. Нали за да разбереш, означава в известна степен да заприличаш, а да заприличаш на човек в такава крайна форма на помрачение просто не е възможно за този, който не е gadniar.

  Ще разгледаме положението на нормалния човек, попаднал в обществото на gadniar-ите. Отначало нашата жертва съвсем не се чувства такава. В болшинството случаи първите впечатления дори са благоприятни. Ако това е, например, съобщество по местоживеене (общежитие, хотел, палатка или, не дай Боже, gadniar-ът се явява съпруг, съпруга, родител и т.н.), то нормалния човек може напълно да реализира своята потребност от дисциплиниран и равномерен живот. Gadniar-ите обиикновено имат твърд дневен режим. Последователността на техните действия често е ясна и при това, съвсем логична. За всеки нормален човек е характерна някаква неуравновесеност, непоследователност при несъществените моменти – той може да легне по-рано или по-късно, да забрави да си измие зъбите или да си изпере бельото на време и т.н. За gadniar-а това е невъзможно. Той не само следва строго определена структура на поведение, която намира за правилна, но и активно я натрапва на околните. Ако ти, например, не си отишъл да си  миеш лицето веднага след като си се събудил, gadniar-ът на часа ще реагира – или ще започне да ти чете лекция напълно сериозен с почти мисионерски тон, или ще започне да демонстрира подло поведение. Подло поведение имаме тогава, когато човек прави всяко свое движение , за да бъде забелязано, за да изрази чрез него своето негодувание (например, да се чуе висок и неприятен звук), а изражението на лицето става надменно и всичко това се придружава от една хиперобидчивост, а скандалът трябва да започне всеки момент, но не започва. Нормален човек дълго не може да търпи такова поведение. Струва му се по-лесно да отстъпи и да следва посочената му линия за поведение. Освен това както вече казах по-горе, това дори се възприема позитивно. Жертвата мисли приблизително така: най-после ще установя някакъв правилен режим в живота – така ми омръзна да не се наспивам, харесва ми да се чувствам дисциплиниран, чист, спретнат и т.н. В определен смисъл човек може действително да се научи от gadniar-а да води по-правилен начин на живот, но gadniar-ът никога не спира на постигнатото и ако му се поддадеш поне един път, то след твоя режим, той ще се заеме с твоите мисли и ще започне да ги регламентира с не по-малка жестокост.

  Този, който има слабост, неувереност в себе си, той попада под влиянието на хипнотизиращата увереност на gadniar-а в себе си и своите възгледи за света. И тогава той се превръща в този, когото аз наричам “битова жертва на gadniar-а”. Съдбата на тази жертва е ужасна. Този човек се превръща в арена на безпощадната война между живота и смъртта. Стриктно подредената схема от възгледите за живота се явява гилотина, която автоматически реже главата на всеки човек. Неговата психика, а после и тялото, се изкривяват и болят ужасно, като жертвата вижда причината за тези болки не в себе си, а в своето тяло или в несъвършенството на околниясвят. Битовите жертви на gadniar-а никога не се опитват критически да погледнах върху своите убеждения. Те се отнасят към типа “революционери”, преобразователи и др. Методите им да променят света са винаги кардинални; реакция на несъответствието на света спрямо техните морални или други кодекси – агресия и отвращение. Психологическият свят на битовите жертви на gadniar-а се редуцира до крайност, та те никога не се самонаблюдават, тяхното внимание е отклонено и е съсредоточено върху съответствието на собственото поведение на схемите.

  Тук няма да се впускам в подробно описание на таза група хора. Ще добавя само, че по правило, опитът в общуването с битовите жертви на gadniar-а е крайно печален – първо, защото бързо се изморяваш от тяхното присъствие; второ – разпространяват около себе си чувство на крайна незадоволеност и болезненост, а това е заразно; трето – предизвикват у теб болезнено чувство за съжаление, вероятно по тази причина, че не виждат какъвто и да било начин да се освободят от тази болест. Само напирането на ОзВ и радостните желания може да разруши отвътре затворът, в който са заключени тези нещастници. Така че, ако някой иска да им помогне, то препоръчително е отначало да разгледа, дали това негово желание не е резултат от собствено заболяване, а като лекарство е препоръчително да се прилагат не толкова разсъждения, колкото отдаване на ОзВ. Ако ти изпитваш болезнено съжаление към gadniar-а, бъди сигурен, това означава, че ти си се разболял, а в теб се е заселил и живее вирусът на gadniar-а, опитвайки се да те управлява. Ако твоето желание да измениш неговия живот е радостно, конструктивно, то тогава всичко е наред. В заключение на този пасаж ще добавя, че от най-тежка форма страдат съпругите или съпрузите на gadniar-ите, а ако gadniar-ът е баща или майка на някакво дете, то на това дете биха завиждали само мъртвите.

  Мисля, че лека ваксина във вид на общуване с ярък представител на gadniar-ите е полезна за всеки. Накрая ще отбележа, че gadniar-ът представлява прекрасна лакмусова хартийка за всеки, който нервно търси ОзВ. Такива хора много внимателно се отнасят към възможността да пообщуват с gadniar. Все пак при това общуване изплуват всички помрачения, които се намират в теб, и това е една прекрасна възможност да ги покажеш и изкорениш окончателно. Ако в тесните ти контакти с gadniar-а ти се отдаде да запазиш ОзВ, то значи твоите достижения са сериозни.

  А сега ще обърнем малко внимание на взаимоотношенията в общество, където gadniar-ите се явяват силово малцинство. Практически във всяко общество има хора, които съжаляват gadniar-ите. Ако в обкръжението на gadniar-ите има достатъчно силни и разумни хора, но напълно вероятна е безкомпромисна война, приключваща с изгонването на gadniar-а. В противен случай заразителната скръб и нервозност ще порази всички.

  Gadniar-ът в леглото е същество делово и прагматично. Не очакай от него романтика, но ако момиче има за цел да получи чисто технически опит или, например, да бъде дефлорирана максимално безболезнено, то gadniar-ът може да се окаже една много подходяща кандидатура. Ако на една жена за сексуално удовлетворение или за получаването на определен опит е достатъчен чисто технически контакт, то gadniar-ътще й пасне. Gadniar-ите могът да бъдат опитни и изкусни механизми за удовлетворяване. Достъпно им е умението да извършват продължителен полов акт, все пак чисто човешка страст у тях няма и им е по-лесно да се въздържат. Но ако жената си мисли, че gadniar-ът се старае заради нея, то тя дълбоко се заблуждава. Във всички случаи той се старае заради себе си. Ако в чувството за собствена важност на gadniar-а влиза и изкуството да извършва фрикции, то той ще се научи на това и може дори да направи тези жени щастливи, които точно това очакват от мъжете. Ако не – страхувай се от него като от огън – в леглото ще е доленпохотлив садист, като много често към толкова изтънчен характер фактически няма за какво да се захванеш. По отношение на секса gadniar-ът е изключително придирчив и обидчив. Ако спреш да спиш с него, то по-голям враг от него няма да имаш, при това за цял живот. Gadniar-ът много лесно склонява да прави групов или друг нетрадиционен секс, стигайки дори до садомазохистични варианти. Това се обяснява не с обема и интензивността на неговите чувства, а просто липсата на такива към неговия партньор. Между другото, ако майка му преди 15 години му е казала, че да правиш секс е лошо, то тук със сигурност ще получим изключителен моралист и крайно неискрен човек.

  Между другото, за майките. Аз все още не съм срещал такъв gadniar, който да не се отнася към своите родители с изключително уважение. Предполагам, че изучаването на отношенията между gadniar-а и родителите му може да се изясни много в анамнеза. Външно gadniar-ът е винаги вежлив и почита родителите си, с изключение на онези периоди, когато злобата от него прелива и тогава даже на закоравелите индивидуалисти им става жалко да гледат с каква изтънчена жестокост се потъпква това, което до преди малко е било над всичко. По мое мнение родителите на гаднярите имат една обща характерна черта – като правило те са доста глупави и безпомощни, когато работата опре до тънките аспекти на взаимоотношенията между хората и са крайно подли. Когато ги гледаш как страдат от децата си, незнайно защо винаги ти се струва, че го заслужават.

  И така, след всичко написано, може ли да се каже, че проблемът с идентификацията и обезвреждането на gadniar-ите е стигнало до някакво решение? Колкото и да е странно, точно и кратно определение на gadniar-а така и не намерих. И много хора, пред които съм поставял този въпрос, така и не успяха да измислят нещо вразумително, въпреки че постоянно усещаме тази толкова търсена формулировка на езика. От друга страна може и да няма такава всеобхватна и изчерпателна формулировка по силата на тази проста причина, че термините, които включва, имат твърде разтегливо тълкование. Важното е едно: ако след прочита на тази глава ти си почувствал определена увереност, че в твоето обкръжение има gadniar, бягай от него или го изгони – в тези отношения няма бъдеще. Обществото на gadniar-ите, това е истински развъдник на помрачения от всякакъв род, както концептуални, така и всякакви останали.

   

  P.S. Много са интересни отзивите на читателите на тази статия. Те твърдят, че ако тя бъде давана за прочит на различни хора, то обикновеният човек или ще се засмее, или ще се замисли, а gadniar-ът ще бъде оскърбен и ще реши, че това е нападка срещу него или срещу цялото човечество:)