Bulgarian change

Error

×

Тренировка за прекратяване на автоматизма на НО към НЕ

Main page / Сборник статии / Тренировка за прекратяване на автоматизма на НО към НЕ

[Unknown string ""]

Contents

    Има две стандартни грешки при общуването с човек, който се намира в силни НЕ: отначало ти говориш с него така, все едно, че се надяваш, че той ще те разбере, но забравяш, че сега говориш не с “него”, а с онези възприятия, които са проявени в него: с раздразнението, самосъжалението и т.н. Та нима ти разчиташ на разбиране от раздразнението? Или от самосъжалението? Как може да се постигне разбирателство с ненавистта? Това е невъзможно, защото НЕ са несъвместими с яснотата, с радостното желание да разбереш.

    След това, когато всеки следващ път се натъкваш на неразбиране, ти изпитваш към него НО и тук яснотата напуска и теб.

    Общувайки с човек, който изпитва НЕ можеш да тренираш да отстраняваш навика да изпитваш НО към НЕ и при всякакви обстоятелства да изпитваш ОзВ. Ако при взаимодействие с хора, изпитващи НЕ у теб възникват ответни НЕ и ти не ги отстраняваш безупречно, то как тогава разчиташ да постигнеш ОзВ, та нали ние сме обградени от хора, изпитващи НЕ почти непрестанно.

    Ефективно ще бъде да намериш човек, който често изпитва силни НЕ и да общуваш с него от време на време. Задачата-максимум е да изпитваш ОзВ по време на такива контакти.