Bulgarian change

Error

×

Сексуалност

Main page / Главная / Селекция-2005: ПЪТЯТ КЪМ ЯСНО СЪЗНАНИЕ / Усещания / Сексуалност

Contents

   

  Съдържание на главата:

  05-02-01) Обща информация. Първи крачки в развитието на сексуалността

  05-02-02) Оргазъм. Спиране на границата на оргазма. Пробуждане на озарената сексуалност

   

  05-02-01) Тъй като “сексуалността” е дума, обозначаваща специфични възприятия, които не се свеждат към нещо друго, то определяйки термините, които се отнасят до сексуалността, аз не искам да “обяснявам” какво е това “сексуалност”, а искам само да очертая границите на използване на различни термини, тъй като обикновено в тази област съществува грубо смесване. Затова е неизбежна тавтологията.

  Още аз не искам да използвам думите “мъж” и “жена”, тъй като те се асоциират с лицемерие, с мъртва или изцяло механична сексуалност, с негативно отношение (НО) към секса, затова използвам думите “момче” и “момиче”, “девойка”.

  За обозначаване на мъжкия полов орган аз използвам в книгата думата “член”, макар муцуните да използват в разговорите си думата “хуй” –  ако се изключим асоциацията с агресията и грубостта, която обикновено изпитват хората в момент на употреба на тази дума, то се оказва, че чисто фонетично тя повече резонира със сексуалността, отколкото “член”, “фалос”, “полов орган” и прочие. За да обознача женския полов орган аз използвам в книгата (което съответства на думата, използвана от муцуните помежду им) думата “катеричка”.

  Аз използвам в книгата термина “правя секс”, макар че муцуните в общуването помежду си не го използват, тъй като звучи много механично, а се използва думата “чукам се” – тъй като тя повече резонира с непринудеността, игривостта и откритостта.

   

  Сексуални възприятия – събирателен термин, обозначаващ цялата съвкупност от специфични усещания, които не се свеждат до други възприятия.

  Характерни особености на сексуалните възприятия:

  а) това, което се обозначава с думите “сексуално удоволствие”, “сексуална наслада”. В процеса на развитие на сексуалността и ОзВ, насладата става силно резонираща с ОзВ от групата на блаженството (вж. по-долу) – чак до проявата на специфичното възприятие на преминаване на наслаждението в ОзВ.

  б) наличието на действия със специфичен характер, които водят до наслада – игри с члена, с катеричката, с члена в катеричката и др.

  в) наличие на определени места от тялото, в които се проявява насладата (особено ясно те са ограничени в самото начало на развитието на сексуалността в областите на члена, катеричката, дупето, зърната)

  г) резониращо свойство с ОзВ

   

  Сексуални действия – действия, извършвани с цел да се изпитат, поддържат или усилят сексуалните възприятия.

   

  Сексуална възбуда (СВ) – такова сексуално възприятие, при което:

  а) има сексуална наслада

  б) при момчетата започва ерекция (набъбване на члена), а у момичетата (набъбване на устните на катеричката). При силна сексуална възбуда често започва отделяне на течности от члена и катеричката.

  в) епицентърът на сексуалната възбуда се намира в самия член/катеричка, обхваща областта малко-по дълбоко от основата на члена/катеричката и резонира с думи като “силно”, “страстно”, “твърдо”.

  г) възниква силно желание за допълнителни усещания, които се обозначават със събирателния термин “правя секс” – да мушкам член или пръст в катеричката, дупето, устичката, да гледам в очите, да разговаряме на сексуални теми, да пипаме телата си, да се целуваме, смучем, ближем, натискаме, леко да се хапем и т.н., при това колкото е по-силна сексуалната възбуда, толкова по-силно е желанието за силни усещания в областта на члена или катеричката, желанието да се достигне границата преди оргазма и да се изпита оргазъм. Ако по време на сексуалната възбуда има ОзВ, то желанието за оргазъм отслабва, а желанието за по-продължителен секс и по-разнообразни сексуални и еротични (вж. по-нататък) усещания расте.

   

  Сексуално желание (СЖ) – желание да изпиташ сексуална възбуда. Реализацията на СЖ се състои в извършването на сексуални действия.

   

  (Факултативен параграф: интересно е да се направи паралел с усещането за вкус. Когато ми се яде кашкавал, аз си представям как изглежда той, представям си вкуса на кашкавала, но какво значи “представям си вкуса на кашкавала?” Това значи “вече усещам вкуса на кашкавала”, само че в слаб и неустойчив вид. А какво значи “представям си как изглежда кашкавала?” Това значи “сега има зрителен образ на кашкавала, аз виждам кашкавал”, само че слабо и неустойчиво. Именно тази слабост и неустойчивост на вкуса и образа, а също и липсата на съпътстващи възприятия (такива като усещането на насищане, например) ни позволяват ясно да различаваме вкуса на въображаемия и реалния кашкавал, но при това няма основания да смятаме, че е невъзможна да породим тези съпътстващи възприятия. Обикновено е трудно да се съгласиш с тази мисъл – трудно е да се осъзнае, че “представяйки си вкуса на кашкавала”, аз вече го усещам. Но да направим паралел със СЖ – та когато има СЖ, то аз мога да си представя съблечено момиче и тогава възниква СВ! Хората много широко използват този механизъм, за да изпитат СВ – представят си, гледат снимки, филми, рисувани филми. И никой не се съмнява в това, че възникващата при това СВ е именно СВ.)

   

  Еротична възбуда (ЕрВ) – такова сексуално възприятие, при което:

  а) няма ерекция и набъбване на устните на катеричката, не се отделя течност от члена или катеричката (разбира се, ерекцията/набъбването е проявено по време на еротичната възбуда в случай, че в този момент има и сексуална възбуда)

  б) епицентърът на ЕрВ не се намира в члена/катеричката (те могат да бъдат няколко – най-често в дълбочината на таза, центъра на гърдите, гърлото, сърцето, при това то повече резонира с думи като “меко”, “нежно”, “обгръщащо”, “излъчващо”.

  в) желанието за допълнителни усещания не е толкова силно и настойчиво както при сексуална възбуда, при това усещанията в областта на члена или катеричката не са предпочитани за желанието за усилване на ЕрВ. Напълно типична е ситуацията, когато повече ти се иска “да ти се иска да правиш секс, отколкото “да правиш секс”, особенно това се отнася за усещанията в областта на члена/катеричката и в по-малка степен това де отнася за леките докосвания (ласки), погледи, разговори.

   

  Еротично желание (ЕрЖ) – желание да изпиташ ЕрВ.

  Механично сексуално желание (мСЖ ) – такова, което не се съпровожда от ОзВ и е обусловено от помрачения:

  а) от концепции. Например, ако я има концепцията “трябва да се изпълнява съпружеският дълг”, то мъжът ще започне спазматично да поражда СЖ към жена си, използвайки за това всички известни му начини – ще маструбира, ще си представя друго момиче на мястото на жена си, автоматично ще реагира на голи части от тяло и т.н. Най-напред изчезва ЕрВ, а от тук се стига до това, че мъжът постига ерекция без да има СЖ, което катастрофално бързо води до импотентност (когато човек иска да изпита СЖ и СВ, но не може да постигне ерекция), а след това и до пълна липса на СЖ и СВ. Жената, постигайки СЖ или имитирайки СВ или даже просто разтваряйки крака, следвайки тази или коя да е друга концепция, стига пак до същото положение.

  И ако жената иска да мъжа, той може да си помисли, че това не е “по мъжки” – да не я желае, че “истинският мъж” “трябва” да иска да прави секс.

  б) от страх от НО от страна на партньора, от страх от последствията от това негативно отношение;

  в) от други НЕ. Например, изпитвайки неловкост да откаже секс или чувство за вина, човек буквално се заставя да иска да преви секс.

  г) от други механични желания. Например, жената иска да получи някаква изгода от мъжа и в замяна му позволява да използва тялото й, без да изпитва пи това СЖ.

  д) от автоматичната реакция на типовете дразнители (фетиш), например, понякога става така, че щом мъж види жена с дълга коса веднага възниква СЖ към нея, независимо от другите й качества.

  е) от хиперкомпенсацията. В продължение на цялото детство и тийнейджърските години, СЖ е било потискано много силно и в резултат възниква явление, при което мСЖ възниква буквално към всяка жена, става натрапчиво, уморително, става пусково за НЕ, а самият секс се превръща достигане на оргазъм почти без всякаква еротична съставка.

  Специфичните особености на механичните желания вж. в съответния раздел.

  МСЖ, а също така сексуалните действия, мотивирани от мСЖ могат да бъдат съпроводени от много слаба наслада или дори може изобщо да няма наслада! Именно затова много хора се стремят по-скоро да изпитат оргазъм, да “свършат”. ЕрЖ и радостното СЖ винаги се съпровождат от наслада.

  Радостно сексуално желание (рСЖ) – такова, което не е обусловено от помрачения и се явява радостно желание (вж. главата за помраченията), т.е. се съпровожда от предусещане, ентусиазъм и други ОзВ.

  Когато няма да има необходимост отделно да се говори за мСЖ, рСЖ и ЕрЖ, тогава аз просто ще пиша СЖ, подразбирайки при това наличието на едното и/или другото – това ще бъде ясно от контекста.

  Развитието на сексуалността е:

  *) достигане на голяма интензивност на сексуалната и еротичната наслада;

  *) разширяване на спектъра или “дълбочината” (количеството оттенъци) на сексуалните и еротичните усещания.

  Обикновено хората не различават различните сексуални възприятия, смесвайки всичко в една каша, която наричат “сексуална възбуда”. Причината за това смесване е огромния процент на механичната сексуалност. Поради огромното количество помрачения, свързани със секса, хората практически нищо не знаят за своята сексуалност, имат нищожно малко разнообразие от сексуални възприятия, мизерен опит в секса даже при голямо количество сексуални партньори, тъй като разнообразието на сексуалните из възприятия е ограничено от изключително тесен спектър от “разрешено”, “задължително” и “сравнително прилично” и като резултат от всичко това – сексуалността им е умъртвена, потисната, възникват мощни разрушително противоречия между мСЖ и концептуалните забрани за тяхната реализация, отсъства опитът в различаването на сексуалните възприятия, а оттук и невъзможността да се прояви и реализира рСЖ, тъй като желанията могат да се формират само към нещо конкретно, избрано измежду другите, а когато няма различаване, няма и определени, силни радостни желания и тогава няма и развитие.

  За да започне сексуалното развитие и да продължи активно е желателно да постигнеш (в процеса на правене на секс) различаване на следните възприятия:

  *) сексуална възбуда

  *) еротична възбуда

  *) механично сексуално желание

  *) механично сексуално желание да усилиш сексуалното желание

  *) радостно сексуално желание

  *) механично желание да усилиш радостното сексуално желание

  *) радостно желание да усилиш радостното сексуално желание

  *) механично желание за реализация на механичното сексуално желание

  *) механично желание за реализация на радостното сексуално желание

  *) радостно желание за реализация на радостното сексуално желание

  *) реализация на механичното сексуално желание

  *) реализация на радостното сексуално желание

  *) еротична възбуда

  *) еротично желание

  *) механично желание да усилваш еротичното желание

  *) радостно желание да усилваш еротичното желание

  *) желание да усилваш и задълбочаваш еротичната възбуда

   

  Тези възприятия тясно се преплитат едно с друго, но все пак това са различни възприятия, които могат да се проявяват независимо едно от друго.

   

  Огромно значение имат следните три факта:

  1) СВ, ЕрВ, рСЖ, и ЕрЖ, радостното желание да ги усилваш и да ги реализираш, а също и тяхната реализация – всичко това резонира с ОзВ.

  2) Потискането на кое да е сексуално възприятие води до отслабване на ОзВ и усилване на НЕ.

  3) Отстраняването на мСЖ резонира с ОзВ.

  (За разликата между отстраняването и потискането вж. раздела “Емоции”. Да не разбираш разликата между “отстраняването” и “потискането” означава да не разбираш практиката на прекия път).

   

  Тези факти са неоспорими, това се потвърждава безусловно от всички муцуни, които са се заели с изследване на своята сексуалност, независимо от стартовата позиция – дали муцуната е била сексуално разкрепостена в началото на практиката (в сравнение със средното ниво) или изключително силно обременена от страхове, концепции и агресивно отношение към секса. Трудно е да се преоцени значението на тези факти, та НО към секса изпитват без преувеличение 100% от хората – просто при някои то се проявява към определени форми на сексуалността и с различна интензивност. Всеки си има свои попити механично лъжливи концепции за това кое е “естествено” и кое “неестествено” в текста, кое е “извратено” и кое “нормално”, “прилично” и “неприлично” и т.н. Около секса са съсредоточени безумно голямо количество концепции и НЕ. Няма значение защо е станало така, има значение това, че има яснота в това какво да правиш: да сортираш и да разсейваш концепциите, свързани със секса; да отстраняваш НЕ, възникващи при мисълта за секс или при правенето на секс; да разпознаваш СЖ и да ги реализираш; да се учиш да различаваш сексуалните възприятия.

   

  Да въведем понятието “ерогенна зона”. Това е такава част от тялото, която е особено чувствителна към докосвания и ласки от страна на този, който те възбужда и при маструбация. Погрешно се смята, че ерогенните зони са ни “дадени изначално” и са ограничени основно в областта на половите органи. С развитието на сексуалността, тялото започва да се пробужда – все нови и нови участъци стават ярки ерогенни зони, докато цялото тяло не бъде обхванато от тях. Това прилича на пробуждане на тялото от упойка – мъртъв, нищо не чувстващ участък изведнъж оживява. На свой ред, пробуждането на нова ерогенна зона дава импулс за по-нататъшно развитие на сексуалността и нейните резониращи с ОзВ способности.

  Тъй като хората са безкрайно сковани от концептуални забрани, то първата крачка в развитието на сексуалността неизбежно се състои в реализацията на сексуалните фантазии (СФ), СЖ без значение какви и вече в процеса на получаване на опит ти можеш да започнеш да различаваш мСЖ от рСЖ и избираш кое ти е по-приятно. Реализацията на СЖ е свързана с преодоляването на концепциите за “неестественото”, “неприличното”, “извратеното” – всички тези думи не означават абсолютно нищо, което се подчертава от това, че в различните култури има абсолютно различно отношение към различните прояви на сексуалността. Например, в арабския свят жената се смята за “развратна мръсница” ако излезе на улицата с открити рамена или колена. В Индия – ако момиче излезе по шорти, ще й свирка и подвиква цялата улица. По плажовете в Украйна може да се разхождаш по бански, но само да пресечеш границата (често въображаема) на плажа и да се окажеш в такъв вид на територията на селото, могат да те замерят с камъни и пръчки местните старици. В Русия аналният секс се смята за позорно извращение, а хомосексуалистите независимо от пола са подложени на репресии. Почти по цял свят груповият секс се счита за извращение. Почти в нито една страна в света няма да можеш открито насред улицата да правиш секс с момичето си или дори да минеш гол – това често ще бъде квалифицирано като углавно престъпление. За секс с деца сега се носи отговорност във всички страни, а ако става въпрос за дете, по-малко от определена възраст (14-16-18години), то даже доброволен от негова страна секс с възрастен все едно се счита за изнасилване. И даже наличието у човек на детска порнография се счита за престъпление, от което може да последва пълно разрушаване на живота на нарушителя. При това се стараят да си спомнят широко известните факти: в древните Гърция и Рим сексът с деца е бил нещо нормално и няма основания да се предполага, че децата са страдали от това. Също така автоматично отричат факта, че почти всеки сексуално развит човек изпитва силно сексуално желание и/или еротична възбуда от СФ, свързани със секс или ласки с деца и подрастващи и в това няма нищо удивително, тъй като децата и тийнейджърите са много по-чувствени, отколкото възрастните, много по-сексуално и еротично активни, освободени от умъртвяващи концепции.

  Проституцията сега почти навсякъде е незаконна, въпреки че това е само един от начините да продаваш тялото си и всяка друга работа също така е форма на продажба на своето тяло, интелект и пр. Лесно ще намериш хора (поговори с родителите си, бабите си), които смятат за извращение правенето на секс сред природата, или в коленно-лакътна поза или в поза 69, да не говорим за други пози или пък на дневна светлина, или секс не в леглото и без нощница. И въобще темата за секса  макар и официално да не е забранена, но се счита за срамна, даже ако разказваш за това как си правил секс с любимото момиче. Представи си реакцията на хората, ако те изведнъж видят насред улицата на тревичката двойка, която прави страстен секс? Ненавист, агресия, презрение, срам – всичко друго, само не удоволствие и симпатия.

  Може безкрайно да се говори на тази тема, но аз мисля, че даже беглото изследване на съвременните култури е достатъчно, за да се разбере, че това, което в една страна се счита за престъпление и извращение, в друга се допуска като норма.

  Затова аз предлагам самостоятелно да направиш, за да развенчаеш железните концепции.

  Още една разпространена концепция е тази, че децата могат да бъдат “съблазнени” – още една дума-плашило без никакво значение. Още говорят за “вредата от преждевременното полово развитие”. Интересно, кой и как решава кое развитие е преждевременно? Аз смятам, че ако на детето му харесва и му се иска да прави секс в някаква форма, то това и означава, че то физиологично е съзряло за тази форам на секс. Ако на детето му е интересно да чете книги по математика – значи то е съзряло за математиката. Ако ти искаш да съдействаш за неговото развитие – научи го: дай му информация за половите болести и как да се предпази, за предпазване от нежелана бременност (което, всъщност, е неактуално до 9-10 години), разкажи му за възможностите в секса. Изолирайки децата от секса, възрастните всъщност не се грижат за тях, а във вида на грижа проявяват своето нетърпимо отношение съм секса въобще и резултатите от това са катастрофални: потисната сексуалност, потиснати ОзВ, формиране на много силни мСЖ, които са в противоречие с попитите концепции и НО към секса. Искат ли това възрастните или не, фактът си остава факт – в своето болшинство децата започват за искат да правят секс в една или друга форма от 3-5 годишна възраст и потискането на СЖ в продължение на 15 години води до катастрофални резултати.

   

  Когато започваш да реализираш СЖ, следи за следното: а) по възможност това да не противоречи на Наказателния кодекс и б) това да става встрани от очите на обществеността, тъй като иначе са възможни нежелателни последствия, та нали даже легалните форми на секс се считат за нещо непристойно, което трябва да правим тайно.

  Сега не е сложно да се намерят партньори, които искат да правят същата форма на секс, която е интересна и на теб – в множеството Интернет-форуми ти лесно ще намериш повече или по-малко подходящ партньор, даже ако твоите СФ са много нестандартни.

  При реализацията на СЖ ти можеш да откриеш, че твоите СФ са твърде бедни, че вътрешният ти цензор не позволява на сексуалността ти свободно да се проявява. Ефективен начин да решиш този проблем е маструбацията. При маструбация стигай до границата на оргазма и си позволявай свободно да фантазираш, представяй си най-възбуждащите те образи, записвай ги във всичките им подробности и така стъпка след стъпка мъртвата зона ще се преодолява. Също така ефективно за развитието на сексуалността се оказва гледането на порно снимки, видео, разкази – в Интернет има огромно количество такъв материал.

  (Например вж. http://al4a.com/links/  ,  www.xnxx.com/porn.php  и др.)

  Няма нищо срамно, тъй като срамното всъщност е да се срамуваш от това, което правиш така както си свикнала, при това в различните култури тези навици съществено се различават в съответствие с това как са се формирали автоматичните навици в този регион. Отстрани НЕ и срама и ти ще видиш, че действията могат да бъдат приятни за теб неприятни, социално осъждани или приемливи, но думата “срамно” няма никакво значение извън механичния навик да изпитваш срам, който може просто да бъде отстранен и да изпитваш удоволствие. Групов секс, анален, орален, публичен, с елементи на насилие и причиняване на болка, хомосексуален и бисексуален, с ролеви игри, с използване на фалоимитатори и други “играчки”, с преобличане на момчетата като момичета или обратно, с подрастващи (на легална възраст) или пенсионери, със случайни партньори, на необичайни места и ситуации, секс с проститутка или обратното – в ролята на проститутка… ако теб и твоя партньор ви възбужда това, което правите, ако и двамата получавате удоволствие и искате да го получавате и занапред – правете го и сексуалността ви ще се развива и отстранявайте безчислените фолклорни плашила във вид на “небесна кара”, “лоша карма”, “енергетични червеи”, “развалена енергетика”, “косми на дланите” и т.н.

  Счита се за “добродетелно” да правиш секс само с еди партньор, но това е само лъжлива концепция. Никой няма да смята за “разврат” това, че на теб ти харесва да играеш шах или да разговаряш със стотици партньори, че на теб ти харесва да търсиш все нови и нови партньори за да играете шах, тъй като всеки играе до някъде по-своему, от много от тях можеш да научиш нещо и много от тях можеш да ги научиш на нещо. Но защо тогава не е ясно, че и в секса нещата стоят по същия начин? Да се ограничиш само с един партньор в секса, това е все едно, цял живот да разговаряш само с един човек, да четеш една книга – това ще ти бъде ли интересно? Ти ще се развиваш ли интелектуално? Ще ви бъде ли интересно един с друг? Опитай!

  Много са разпространени концепциите за “вредата” от маструбацията. Тук изобщо няма за какво да се говори – опитът показва, че маструбацията често е много възбуждаща, в това число и по време на секс.

  Има немалко момичета, които все още не умеят да изпитват оргазъм – толкова е потискана тяхната сексуалност, толкова е безрадостен техния секс. За тях разбира се задача номер едно е да се научат да изпитват оргазъм, а за това е необходимо да преодолеят своите комплекси, страхове, да започнат да правят секс толкова, колкото им се иска, с този, с когото им се иска и тогава, когато им се иска. Необходимо е да се прекрати да бъдат вежливи в секса, да правят нещо поради вежливост, жал, неловкост, дружба. Необходимо е внимателно да  следиш желанията си, постоянно да си задаваш въпроса “какво ми се иска сега?”, “правя ли сега това, което ми се иска?”, нито секунда да не правиш това, което повече не искаш. Казвайте си един на друг какво ви се иска сега, търсете съвпаденията в рСЖ, не бъдете неискрени, тогава резултатът ще бъде бързо развитие на сексуалността. Но на първо време това може да доведе до провал в механичния ход на твоя секс с партньора и ако на него това не му харесва и той изразява повече или по-малко вежливо възмущение от твоето непрогнозируемо поведение в секса, опитва се пряко или косвено да те убеди, че “трябва да се съобразявате един с друг”, то това означава, че а) той самият е безчувствен в секса, иначе щеше да знае колко мъртъв става секса , когато не реализираш рСЖ, а правиш нещо от помрачени подбуди, в) не го интересува сексуалното му развитие, г) не го интересуват ОзВ, не му е интересна практиката за отстраняване на помраченията.

  Сексът на обикновените хора е здраво свързан с безпокойството за това какво мисли и чувства партньора. Смята се, че да не се грижиш за партньора си е лошо. Но тази грижа е предизвикана не толкова от желанието да му доставиш на него и себе си удоволствие, а повече от желанието да получиш висока оценка, от страх от НЕ от страна на партньора, от неувереност в себе си, от страх да направиш нещо неприятно, да обидиш. На пръв поглед изглежда, че няма защо да се безпокоиш за това. Прави каквото искаш и получавай удоволствие от своите усещания, а също от това, че твоят партньор получава удоволствие. Ако на момчето нещо му се иска – то ще каже и ти ще можеш или да реализираш неговото желание, или няма да го реализираш, ако желанията ви не съвпадат. И по-нататък ще правиш това, което ти се иска на теб или ще прекратиш секса, ако се окаже, че желанията ви са твърде разнородни. “Деликатността” се цени, защото хората се страхуват да изразяват желанията си, те правят почти винаги това, което не искат, а ако ти кажеш “аз не искам така сега”, то при това ти ще изпиташ изблик на НЕ (страх от НО, чувство за вина, съжаление към партньора и т.н.) и от твоето момче ще се посипят насреща ти НО, обиди и самосъжаление. Затова се счита, че “добрият любовник” е длъжен да умее да отгатва желанията на партньора си, да ги предусеща, а да насочва партньора си като му казва: “сега искам ето така, а сега не искам”- това не е прието, това е “срамно”.

  За “решаването” на тези проблеми се прибягва до създаването на привични форми на секс. В процеса на свикване един с друг, провирайки се между негативните емоции и безчислените концепции, хората намират такива сценарии в секса, при които ум се удава да получат някакво удоволствие и тогава този сценарий става убежище и вече да страшно да направиш крачка настрани, те нали цялото свикване ще трябва да започне отначало, а да се чукаш ти се иска точно сега, а не след седмица, когато ти се удава в резултат на намеци и полунамеци да се досетиш на кого какво му харесва. Затова по-добре гарантирано удоволствие сега… Това води до това, че сценарият става скучен и бързият оргазъм изглежда единствено избавление.

  Партнорите се чувстват задължени да демонстрират колко им е хубаво, та нали ако не започнеш да стенеш, да забелваш очи, да го галиш, момчето ти може да си помисли, че не ти е хубаво или ще се обиди и ще престане да прави това, което на теб сега ти се иска, или ще престане да прави това, което на него му харесва и у теб ще възникне жалост.

  Действия, които водят до пробуждането на рСЖ:

  1) Разчупи стереотипа на продължителния секс. Смята се , че ако веднъж сте започнали да правите секс, то колкото по-дълго, толкова “по-добре”. Нищо подобно. Често краткият, мимолетен секс е много възбуждащ: Той се приближава, смъква гащичките, близва катеричката или крачетата и се отдалечава. Тя се приближава, пипа члена, гали го десетина секунди, докато се възбуди и се отдалечава. Той се приближава, смъква гащичките, мушка си члена, изважда го и се отдалечава. Това може да се прави по десет пъти на ден и това ще бъде сто пъти по-възбуждащо, отколкото задължението за дълъг секс – щом веднъж си го мушнал, значи трябва дълго да чукаш, да се приближиш до оргазма, да доведеш и партньора близо до оргазма, не може просто така да го извадиш и да се отдалечиш: трябва да погалиш това, трябва едно, друго…

  2) Разчупи стереотипа на пълното внимание. Смята се, че щом като се чукаш, то цялото ти внимание трябва да бъде съсредоточено върху партньора. Нищо подобно! За да разчупиш този стереотип, опитай такива форми на секс, когато един от партньорите слуша музика, пише, яде ябълка, нещо разказва, а другият в това време го чука, ближе, смуче или целува.

  3) Казвайте си един на друг какво ви се иска в определен момент. Насочвайте се един друг, когато партньорът ти прави нещо не съвсем така, както на теб ти се иска. Помагайте си, за да чувствате взаимно телата си.

  4) Ролеви игри. Има безкрайно много варианти, а сексуалността се пробужда много активно, тъй като когато играеш някаква роля, то веднага отпада товарът на ограниченията, свойствени за теб в твоята обикновена роля, при това ти предварително никога няма да знаеш това, тъй като ти се сраснала с тези ограничения и вече не ги забелязваш. Например, ако играеш малко момиче, което съблазнява голямо момче, то на теб не ти е необходимо да поддържаш имиджа на опитно момиче, ти “законно” ставаш неопитна, нищо не знаеща и нищо не умееща и това неочаквано за теб може да доведе до ярък изблик на наслада. Или ако ти играеш ролята на проститутка, то ще ти се наложи да бъдеш нежна, гальовна – от проститутката се иска да потърка члена на момчето, да го посмуче и да разтвори крака и това е всичко – по-нататък можеш да се търкаляш и да гледаш телевизия и колкото и да е чудно този роля също може да доведе до рязък изблик на СЖ и наслада, тъй като падат всички задължения да бъдеш внимателна, чувствителна и нежна. При играта на изнасилване е същото: когато момчето насилва момичето то вече не му е до нежности – тук главното е да си го пъхне и да я изчука, не трябва да се поддържат социалните стереотипи и когато ти достоверно играеш ролята на насилника то можеш да изпиташ силна наслада, а когато твоето момиче достоверно играе ролята на изнасилвана, то тя също може да изпита ярък изблик на СЖ и наслада поради това, че е свободна – от нея никой нищо не очаква, тя не трябва нищо да имитира, никой за нищо няма да я осъди – та нея я “насилват” и тя не може нищо да промени, т.е. тя не е отговорна за този секс и цензорът  в главата й, който казва “това не е хубаво” ,”така е неприлично”, “трябва първо това, а после онова” бива заглушен – никой не го слуша, тя не можеш да се подчини на забраните, защото няма свобода на избора.

  Интересна е ролята на глупака (глупачката) – правдиво играейки глупачка, ти се освобождаваш от товара на притеснението “да не изглеждаш като глупачка”. И от това също можеш да изпиташ рязък изблик на СЖ.

  Състоянието на сексуална (и не само сексуална) свобода, което се проявява при ролевите игри може да бъде запомнено и ще можеш да влизаш в него по желание.

   

  Ефективен начин да извадиш на повърхността своите стари страхове и НО към секса е препреживяването на случки от детството – основно именно в детството се полагат основите на отношението към секса.

  Целесъобразно е да намериш единомишленици, заедно с които да реализираш своите СЖ, да обсъждаш и да осмисляш експериментите. От страни понякога по-добре се вижда проявяването в теб на такива помрачения, с които ти си се сраснала и ги приемаш за част от себе си. Насаме със себе си е по-трудно да се откажеш от стереотипите, а когато виждаш  как другите го правят, то ще ти е много по-лесно.

  В процеса на реализация на някое мСЖ може да откриеш, че неговият “затихващ шлейф” се влачи нежелателно дълго. Т.е. ти изпитваш влечение към определена форма на секса, сформирана тогава, когато на теб всичко ти е било забранявано. Затова искам да въведа понякието “полуразпад” на мСЖ – това е такъв стадий на реализация на мСЖ когато радостното желание да отстраниш това мСЖ е по-силно, отколкото желанието да го реализираш. мСЖ се отстранява по същия начин както и НЕ (вж. раздела за НЕ).

   

  В процеса на развитие на СФ и реализацията на СЖ ще стават значими промени:

  а) формират се предпочитания. Някои форми на секс само във въображението ти са ти изглеждали привлекателни, а в реалността към тях възниква слаб интерес и обратното – това, което ти се е струвало абсолютно непривлекателно изведнъж става неизчерпаем източник на наслада.

  Например, ти можеш да изпиташ възбуда, когато си представяш, че изнасилваш момиче (това е доста обикновена СФ както за момчетата, така и за момичетата, тъй като изнасилването предполага пълно освобождаване от “отношения”, които се считат за непременно условие за секс в лицемерното ни общество и от чиято неизбежност за осъществяването на секс всичко така ужасно се уморяват), но реалният опит за изнасилване (или гледането на документален видеозапис с изнасилване) може да покаже, че в своите фантазии ти не си обръщал внимание на грандиозните НЕ, които изпитва изнасилваното момиче и теб, оказва се, нейните страдания изобщо не те възбуждат. В същото време, имайки НО към изнасилването, ти можеш неочаквано за себе си да откриеш, че играта на изнасилване, в която ти си жертвата (в това число и групово) силно те възбужда.

  б) по-лесно се различават мСЖ и рСЖ, при това силата на мСЖ намалява, възниква радостно желание да отстраняваш мСЖ  когато тяхната механичност става явна и се появят наблюдения, че реализацията на мСЖ не води до желаното ниво на наслада.

  в) сексът престава да бъде “скоростен” и “плосък” – ти откриваш огромното богатство от сексуални и еротични усещания, резониращите с тях ОзВ и възниква желание по-дълго да не изпитваш оргазъм, който по-рано ти се е струвал главната цел на секса.

  г) възниква голямо разнообразие от СЖ – няма го вече автоматичното желание да правиш секс, за да свършиш. Например, в една ситуация ще ти се прииска просто да гледаш определено момиче и да изпитваш ЕрВ, а друго момиче ще ти се прииска само да докоснеш, трето само да галиш, с четвърто просто да се повъргаляш без дрехи, с пето да се изчукаш и т.н.

  д) отива си автоматизмът при сексуалната реакция на формите и външните признаци – понякога видът на голо момиче-манекен няма да предизвика никакви желания, а при вида на друго момиче изведнъж ще възникне мощно СЖ и ЕрЖ, макар то да бъде напълно и немодерно облечено и външността й да бъде съвсем различна от тази на манекенките – ни такава, каквато според моите концепции би трябвало да има привлекателното момиче. Твърдите концептуални схеми си отиват.

  е) тялото се пробужда – повече ерогенни зони, по-голям спектър и по-голяма интензивност на усещанията.

  ж) СЖ вече не са спазматични. Ако преди СЖ е могло напълно да завладее вниманието ми дори и против моето желание (поради явлението хиперкомпенсация), то сега това е само една радостно желание наред с останалите.

   

  05-02-02) Само в началните етапи на реализация на СЖ оргазмът е висша ценност. С развитието на сексуалността, все повече и повече ти се иска да отложиш оргазма за после, тъй като последствията от оргазма в по-голямата си част са нежелателни, а състоянито на ярка възбуда е много привлекателно. Затова се пробужда радостно желание да не изпитваш оргазъм колкото се може по-дълго, да оставаш на границата на оргазма, да изпитваш силно СЖ и да го реализираш, кота получаваш наслада. Това желание в противоречие със силното мСЖ да изпитваш оргазъм, т.е. да свършваш.

  Когато опитваш да спираш на границата на оргазма, ти откриваш, че си оргазмен наркоман и че е също толкова трудно да преодолееш спазматичното желание да свършиш, както да победиш всяка друга форма на наркомания – колкото си по-близо до оргазма, толкова по-силно е мСЖ да свършиш.

  Нежелателни последствия при оргазъм:

  *) рязък спад на СЖ, повече няма да можеш половин ден-ден-два да изпитваш силно сексуално желание.

  *) особено силен спад на ЕрЖ.

  *) рязък спад на ОзВ, често просто катастрофален. В първите ден-два може да се наблюдава даже изблик на проявление на ОзВ (това е характерно за тези, които изпитват ОзВ много малко и рядко), но в следващите 2-3-4 седмици настъпва пълен провал. Интересът към живота клони към нула.

  *) особено катастрофален провал възниква при екстатичните ОзВ (еОзВ) – те могат да престанат да се проявяват цели 4-6 месеца.

  *) рязко спада желанието да отстраняваш НФ и НЕ, което се усложнява от това, че НФ, НЕ и НЕС рязко се усилват.

  *) цялостното състояние се влошава – обострят се хроничните болести, лесно се хваща простуда, лесно се уморяваш и травмите са по-чести.

   

  Начини на тренировка за преодоляване на мСЖ да свършваш:

  1) Много е ефективна тренировката с помощта на маструбация. Задачата се състои в това  да удължаваш времето, което минала от началото на маструбацията до момента когато повече не можеш да се сдържаш и трябва да спреш. Маструбацията е удобна, защото във всеки един момент можеш да отслабиш своето въздействие или съвсем да го прекратиш, докато пи реален секс това е много трудно.

  2) “Стоп”-упражнение. С партньора си се уговаряш, че щом като кажеш “стоп”, той веднага напълно и моментално замира и чака така, докато ти можеш да продължиш. Може да се използва и друг тип сигнализация, ако не искаш през цялото време да казваш “стоп”, или ако устата ти е заета с члена му – да кажем, силна плясване с ръка по тялото = “стоп”, слабо плясване = “давай”.

  3) Необходимо е да имаш твърдо желание да се свършваш до тогава, докато не вземеш решение да свършиш. Никакви хитрости в техниката няма да помогнат, ако в момента когато оргазмът прибилижава ти започваш да мислиш примерно така: “ами карай, този път ще свърша, а следващият със сигурност ще започна да се сдържам, обезателно ще го направя”.

  Тъй като терминът “оргазъм” има доста размито значение и аз нееднократно със се сблъсквал с различни тълкувания на този термин, то искам да ме дам определение. За момчето атрибути на оргазма са: 1) семеизпразването + 2) усещането на остър пристъп на удоволствие + 3) (за някои момичета) особено силно отделяне на течност от катеричката.

  По време на практиката на спиране на границата на оргазма (СГО) ти рано или късно ще напипаш диапазона на устойчивост на своя организъм. Оказва се, че ако пречупиш механичното желание да свършиш, то може да правиш секс колкото си искаш, като приближаваш оргазма и отстъпваш. Също така доста бързо ще забележиш, че сексуалните усещания стават по-ярки, в тях се появяват множество нюанси и желанието да изпитваш тези възприятия съдейства на желанието да се въздържаш от оргазъм.

   

  Ако си свършила, то крайно нежелателно е да изпитваш НЕ по този повод, та нали това само ще усили спада и ще ускори потъването ти в НФ. Получи опит в усъвършенстването на усилията ти в отстраняването на НЕ и пораждането на ОзВ в трудни условия, когато почти няма видим резултат – тренирай по този начин упорството си. Възползвай се от това, че веднага след оргазма можеш да изпиташ прилив от ОзВ – колкото може по-дълго се съсредоточи върху тях.

  Многогодишният опит на муцуните показва, че практиката на СГО не води нито до физиологично разстройства, нито даже до най-малко влошаване на състоянието, ако ти не свършваш именно поради радостното си желание да преодолееш механичното да свършиш, ако ти във всеки конкретен момент избираш да се свършваш поради това, че искаш да изпитваш по-интензивна, дълбока и продължително сексуална и еротична наслада. Неприятни усещания при въздържане от оргазъм са възможни в случай,че твоето желание да не свършваш е концептуално обусловено, ако при това ти изпитваш не предусещане и усилване на насладата, а жал за загубата, огорчение и недоволство. В такъв случай е напълно вероятно да настъпят физиологични разстройства.

  С реализацията на СЖ, в това число и на мСЖ и на рСЖ започва да се усилва привлекателността на ЕрВ в сравнение със СВ. Такъв секс, в който доминират ЕрЖ и ЕрВ аз наричам “еротичен секс”. Специфичната особеност на еротичния секс се състои в това, че желанието да стигнеш границите на оргазма постепенно отстъпва място на желанието да спреш нарастването на интензивността на възбудата още преди да настъпи границата на оргазма – това позволява да изпитваш по-привлекателни, по-дълбоки еротични възприятия. При това става ясно, че не само в желанието да свършиш, но и в желанието да стигнеш близо до оргазъм присъстват в значителна степен механичност и спазматичност. Радостното отстраняване на тази форма на наркозависимост също така изисква прилагането на значителни усилия, но когато резултатът е достигнат, ти получаваш пълна свобода да пътешестваш из всички състояния чак до острата граница на оргазма, ръководейки се само от радостни СЖ и ЕрЖ, а не от механични навици.

  Нарастването на привлекателността на еротичните възприятия не означава, че обикновеният секс се прекратява. Съвсем не – той си остава даже много привлекателен, приятен и резониращ и с еротичните възприятия, и с ОзВ.

  С времето практикуващият се научава да различава а) желанието да прави секс и б) желанието да иска да прави секс (т.е. да иска да прави секс, но да се реализира това желание в продължение на известно време). Оказва се, че от това може да се изпитва не по-малко интензивна и дълбока (т.е. с множество нюанси) сексуална и еротична наслада, отколкото при реализацията на СЖ.

  По време на усъвършенстването ти в практиката на реализацията на рСЖ възникват по-нататъшните удивителни промени:

  1) сексът става невероятно разнообразен – даже леките вариации в докосванията се съпровождат от различни нюанси на наслада и тези нюанси са стотици, дори хиляди.

  2) ерогенните зони покриват цялото тяло без изключение, при това сексуалните усещания в някои от тях стават даже по-пронизителни и ярки, отколкото тези в члена или катеричката.

  3) по невероятен начин се променя състоянието на тялото. То повече не е уморено (с изключение на обикновената приятна мускулна умора при интензивна работа на мускулите), отпуснато, напълно изчезва това, което наричаме “чувствам се зле”, при това това се възприема толкова естествено, че след година или две ти можеш неочаквано за себе си да откриеш, че, оказва се, през цялото това време ти нито веднъж не си се чувствал зле! Във всеки момент – дори посред нощ – ти си готова да станеш и да пробягаш 10 километра в гората, получавайки от това удоволствие. Ако има радостни желания, които изискват за своята реализация физическа дейност, тялото ти във всеки един момент може да започне да действа, изпитвайки особена мускулна радост, свежест. Ти можеш ако щеш и по 16 часа на денонощие да правиш това, което ти е интересно и тялото ти няма да се уморява болезнено и ще се възстановява много бързо.

  Дори повече, възниква съвършено нова, удивително самоусещане за тялото – то се изпълва с живителна вибрация (това не е образ, а именно усещане), все едно, че е високоволтов кабел и това изпълване е изключително приятно.

  4) в различните части на тялото възникват усещания, които много напомнят оргазъм! При мен, например, най-напред това започна да се случва в стъпалата ми, на обратната страна на лявата ми китка, след това на обратната страна на дясната ми китка, после по-нагоре по ръцете, в лопатките (първо в лявата, после в дясната), в корема, на челото и т.н. Тези усещания толкова приличат на оргазъм и в същото време толкова се отличават от обикновения оргазъм по своето качество, че аз ще ги нарека “еротичен оргазъм”.

  Еротичните оргазми кардинално се отличават от оргазмите в половите органи:

  *) не възникват абсолютно никакви негативни последствия

  *) по-пронизителни са и в същото време са по-меки от оргазмите в половите органи – определено това е много по-приятно от оргазма в члена/катеричката

  *) те могат да продължават дълго – половин час, час без никакви усилия, по няколко пъти на ден

  *) те силно резонират с ОзВ – толкова силно, че понякога даже е невъзможно да различиш границата между еротичната наслада и ОзВ – те като че ли преливат едно в друго като вълни – прииждат, сливат се и си отиват. Става пределно ясно защо еротичните и сексуалните възприятия резонират с ОзВ, та нали те са вълни от един океан.

  5) появява се по-устойчив опит в осъзнатите сънища (ОС) и извънтелесен опит (ИТО) така наречените “излизания извън тялото”. При това този опит съществено се отличава от тези, които спонтанно са възниквали по-рано:

  *) в ОС и ИТО по-лесно се пораждат ОзВ

  *) най-често ОзВ изпитвани по време на ОС и ИТО са по-ярки, отколкото при обичайните състояния на будуване или сън. Те по-лесно достигат екстатично качество.

  *) това, че ти можеш да изпитваш толкова ярки ОзВ, ОД и ИТО ти дава уникалната възможност да започнеш нов път в своето пътешествие – в тези състояния ти можеш да се срещаш със същества, които предизвикват у теб екстатична преданост, симпатия, откритост и в процеса на контакт с тях ти можеш да получаваш опит в съвършено нови ОзВ, можеш да се учиш от тези същества, приемайки от тях възприятия ще откриваш нови хоризонти в света на ОзВ.

  6) съсредоточаването става по-устойчиво и радостно.