Açık Şuura Giden Yol

 

Bölüm 05 – “Hisler”

 

Kısım 05-02: Cinsellik

 

Kısmın içeriği:

05-02-01) Genel bilgiler. Cinselliği geliştirmeye doğru ilk adımlar.

05-02-02) Orgazm. Orgazmın sınırında durma. Esinli cinselliğin uyanması.

 

05-02-01) “Cinsellik” kelimesinin, başka herhangi bir şeye indirgenmeyen spesifik bir algıyı belirten bir kelime olduğuna göre, ben, cinselliğe ait terimleri tanımlarken, “cinsellik”in ne olduğunu “açıklamak” istemiyorum, sadece çeşitli terimleri uygulama sınırlarını çizmek istiyorum, çünkü bu alanda genellikle kaba bir karıştırma mevcuttur. Onun için totolojiden kaçınılmazdır.

Daha ben “erkek” ve “kadın” kelimelerini kullanmak istemiyorum, çünkü onlar riyakarlık, ölü veya tamamen mekanik bir cinsellik, sekse karşı negatif bir tutum (NT) ile çağrıştırılır, ve, bu kelimelerin yerine, “oğlan” ve “kız” kelimelerini kullanıyorum.

Erkek cinsel organını belirtmek için kitapta ben “uzuv” kelimesini kullanıyorum, oysa suratlararası ilişkilerde “yarak” kelimesi kullanılır – insanların, bu kelimeyi kullanırken, genellikle duydukları saldırganlık ve kabalık ile olan çağrışımı kaldırırsak, fonetik açıdan onun “uzuv”, “penis”, “cinsel organ” ve sair kelimelerden cinsellik ile çok daha fazla rezonans ettiği çıkıyor. Kadın cinsel organını belirtmek için kitapta ben “amcık” kelimesini kullanıyorum (bu da suratlararası temaslarda kullanılan kelimeye uygun düşmektedir).

Ben, kitapta “seks yapmak” terimini kullanıyorum, oysa suratlararası ilişkilerde bu terim kullanılmaz, çünkü çok mekanik gelir, bunun yerine “sevişmek” kelimesi kullanılır – o, tabiilik, oynaklık, açıklık ile daha çok rezonans eder.

 

Cinsel algılar – diğer algılara indirgenmeyen spesifik hislerin bütün toplamını belirten toplayıcı bir terim. Cinsel algıların karakteristik özellikleri:

a) “cinsel haz”, “cinsel zevk” kelimeleriyle belirtilen şey. Cinselliğin ve ES’lerin gelişmesi sürecinde zevk, üstün mutluluk sektöründen olan ES’ler ile çok kuvvetli bir şekilde rezonans etmeye başlıyor (aşağıda bak.) – ta üstün mutluluğun ES’lere “akıp geçmesi” gibi spesifik bir algının tezahür etmesine kadar;

b) zevke getiren spesifik karakterde hareketlerin varlığı – uzuv ile, amcık ile, amcıkta uzuv ile oynama v.s.;

c) zevkin orada tezahür ettiği bedenin belirli yerlerinin varlığı (özellikle katı bir şekilde onlar cinselliğin gelişmesinin en başında uzuv, amcık, popo, memeler bölgesiyle sınırlıdır);

d) ES’ler ile rezonans edici özelliği.

 

Cinsel hareketler – cinsel algıları yaşamak, desteklemek veya kuvvetlendirmek amacıyla yapılan hareketler.

 

Cinsel tahrik [uyarım] (CT) – öyle bir cinsel algıdır ki, o varken:

a) cinsel zevk vardır;

b) oğlanlarda ereksiyon (uzvun sertleşmesi), kızlarda da amcığın [dudaklarının] şişmesi başlıyor. Kuvvetli bir cinsel uyarım esnasında sık olarak amcıktan ve uzuvdan sıvının salgılanması başlıyor;

c) cinsel uyarımın merkezi uzvun/amcığın kendisinde bulunur ve uzvun/amcığın dibinin biraz derinindeki bölgeyi kaplar, “güçlü”, “tutkulu”, “sert” kelimeleriyle rezonans eder;

d) “seks yapmak” toplayıcı terimi ile belirtilen ek hisler için çok güçlü bir arzu meydana geliyor – uzvu veya parmağı amcığa, popoya, ağza sokmak, gözlerin içine bakmak, cinsel konular üzerinde konuşmak, birbirinin bedenlerini ellemek, yalamak, öpmek, emmek, ısırmak, sıkmak v.s., üstelik, cinsel tahrik ne kadar daha güçlüyse, uzuv/amcık bölgesinde güçlü hisler arzusu, orgazmın sınırına yaklaşmak ve orgazmı yaşamak arzusu o kadar daha güçlüdür. Eğer cinsel tahrik esnasında ES varsa, o zaman orgazm arzusu zayıflıyor, daha uzun süren bir seks ve daha çeşitli cinsel ve erotik (ilerde bak.) hisler arzusu ise artıyor.

 

Cinsel arzu (CA) – cinsel tahriki yaşamak arzusu. CA’nın gerçekleştirilmesi, cinsel hareketleri yapmaktan ibarettir.

 

(Seçmeli paragraf: tat hissiyle bir paralellik kurmak enteresandır. Ben, peynir yemek istediğim zaman, peynirin görünümünü, onun tadını tasavvur ediyorum, fakat “peynirin tadını tasavvur ediyorum” ne demek? Bu, işte “peynirin tadını artık yaşıyorum”, ancak zayıf ve istikrarsız bir şekilde, demektir. Ya “peynirin görünümünü tasavvur ediyorum” ne demek? Bu, işte “şu an peynirin görsel imajı var, peyniri görüyorum”, ancak zayıf ve istikrarsız bir şekilde, demektir. İşte tadının ve imajının bu zayıflığı ve istikrarsızlığı ve de eşlik eden algıların (mesela, doyma hissi gibi) yokluğu bize peynirin tadını net olarak “hayalî” ve “gerçek” olana ayırtetmeye izin verir, ancak bunun yanısıra bu eşlik eden algıları prensip olarak doğurmak imkansız olduğunu sanmak için bir esas yoktur. Genellikle bu fikir güçlükle verilir – “peynirin tadını tasavvur ederek”, peynirin tadını artık yaşadığımı idrak etmek zordur. Fakat CA ile bir paralellik kuralım – ki, CA olduğu zaman, ben çıplak bir kızı tasavvur edebilirim ve o zaman CT meydana geliyor! Bu mekanizmayı, CT yaşamak için, insanlar çok geniş bir şekilde kullanırlar – hayal ediyor, fotoğraflara bakıyor, filmler izliyor. Ve, bununla beraber meydana gelen CT’nin, işte CT olduğundan kimse şüphe etmez ya.).

 

Erotik tahrik (ErT) – öyle bir cinsel algıdır ki, o olduğu zaman:

a) ereksiyon ve amcığın [dudaklarının] şişmesi yoktur, uzuvdan/amcıktan bir sıvı salgılanmaz (tabii, ereksiyon/şişme, erotik tahrik esnasında, eğer aynı anda cinsel tahrik de varsa, tezahür etmektedir);

b) ErT merkezi uzuvda/amcıkta bulunmaz ve onlar birkaç tane olabilir – daha çok leğen kemiğinin içinde, göğsün ortasında, boğazda, kalpte, üstelik o daha çok “yumuşak”, “latif”, “kaplayıcı”, “ışık saçan” kelimeleriyle rezonans eder;

c) ek hisler arzusu, cinsel tahrik esnasında olduğu gibi, pek o kadar kuvvetli ve ısrarlı değildir, üstelik uzuv/amcık bölgesindeki hisler ErT’nin kuvvetlenmesi arzusu için tercih edilir şeyler değildir. “Seks yapmak”tan daha çok “seks yapmayı istemek”i istemek gibi bir durum gayet tipiktir, özellikle bu uzuv/amcık bölgesinde olan hisler ile ilgilidir ve daha az derecede – hafif dokunuşlar (okşamalar), bakışlar, konuşmalar ile ilgili;

d) ErT birçok diğer ES’ler ile CT’den daha kuvvetli, daha net olarak rezonans eder.

 

Erotik arzu (ErA) – ErT’yi yaşamak arzusu.

 

Mekanik cinsel arzu (mCA) – ES’ler ile eşlik edilmeyen ve kederlenmelerle koşullanmış olan bir arzu:

a) mefhumlarla koşullanmıştır. Mesela, eğer “karı koca borcunu yerine getirmek lazım” mefhumu varsa, o zaman koca, karısına karşı CA’yı spazmodik olarak doğurmaya başlar, bunun için bildiği yöntemleri kullanarak – mastürbasyon, karısının yerinde başka bir kızı hayal etmek, bedenin çıplak kısımlarına karşı otomatik tepki v.s. İlk sırada ErT kaybolur, son haddinde de bu, erkeğin, CA olmadan, ereksiyonu elde etmesine getirir, bu da çok çabuk ilkin iktidarsızlığa (kişinin CA ve CT yaşamak istediği, fakat ereksiyonu elde edemediği zaman) sonra da CA ve CT’nin tamamen yokluğuna getirir. Karısı, CA’yı elde ederek veya CT’yi taklit ederek veya hatta sadece ayaklarını açarak, şu veya herhangi diğer bir mefhuma uyarak, aynı sonuca gelir.

Veya, eğer kadın, erkeği istiyorsa, o, onu istememek – “erkeğe yakışır bir davranış” olmadığını, “hakiki” erkeğin seks yapmayı istemek “mecbur” olduğunu düşünebilir;

b) partner tarafından NT korkusu, bu NT’nin sonuçları korkusuyla koşullanmıştır;

c) diğer ND’lerle. Mesela, seks yapmayı reddetmekten bir sıkılma veya suçluluk duygusunu yaşayarak, insan kendini tam anlamıyla seks yapmayı istemeye zorluyor;

d) diğer mekanik arzularla. Mesela, kadın, erkekten bir çıkar sağlamak istiyor ve karşılığında kendi bedenini kullanmasına ona izin veriyor, bunun yanında bir CA yaşamadan;

e) tipik uyarıcılara (fetişlere) karşı otomatik bir tepki ile, mesela, öyle olur ki, erkek, uzun saçlı bir kadını görür görmez, hemen ona karşı bir mCA onda meydana geliyor, kadının diğer niteliklerine bakmadan;

f) hipertelafi ile. Bütün çocukluğu, gençliği boyunca ve daha sonraki yıllarda da CA’lar çok kuvvetli bir şekilde bastırılıyordu, sonuçta mCA’nın her kadına karşı meydana geldiği, musallat, yorucu, ND’ler için bir trigger olduğu, seksin kendisinin de, hemen hemen hiçbir erotik öğesi olmayan, orgazma hızlı bir ulaşım yoluna dönüştüğü bir durum meydana geliyor.

Mekanik arzuların spesifik özellikleri için ilgili bölüme bak.

MCA ve de mCA ile motive edilen cinsel hareketler çok zayıf bir zevk ile eşlik edilebilir ya da zevk asla olmayabilir! Asıl onun için birçok kişi çabucak orgazmı yaşamaya, “boşalmaya” çalışır. ErA ve sevinçli bir CA her zaman zevk ile eşlik edilir.

 

Sevinçli cinsel arzu (sCA) – kederlenmelerle koşullanmış olmayan ve sevinçli olan, yani önceden tatma, coşkunluk, diğer ES’ler ile eşlik edilen bir arzu (arzular hakkındaki bölüme bak.).

MCA, sCA ve ErA hakkında ayrı ayrı konuşmaya bir lüzum olmadığında, o zaman ben sadece “CA” diye yazacağım, bununla şu ve/veya bu arzunun varlığını kastederek, ki bu, metnin bağlamından anlaşılır.

 

Cinselliğin geliştirilmesi – bu:

*) cinsel ve erotik zevklerin daha büyük bir yoğunluğuna ulaşmak,

*) cinsel ve erotik hisler spektrumunu, veya “derinliğini” (renk sayısını), genişletmektir.

 

Genellikle insanlar farklı cinsel algıları ayırtetmezler, herşeyi “cinsel tahrik” adı altındaki bir yığının içine karıştırarak. Bu ayırtetmeyişin sebebi – mekanik cinsellik payının çok büyük olmasındadır. Seks ile ilgili çok büyük sayıda kederlenmelerden dolayı insanlar kendi cinsellikleri hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmezler, cinsel algıların son derece az bir çeşitliliğine sahiptirler, sekste, hatta cinsel partnerlerin çok olması yanında bile, çok cüzi bir tecrübeye sahiptirler, çünkü onların cinsel algılarının çeşitliliği, “caiz”, “mecburî” ve “nispeten edebe uygun” olanın son derece dar spektrumuyla sınırlıdır ve, bütün bunların sonucu olarak – onların cinselliği öldürülmüş, bastırılmıştır, mCA’lar ve onları gerçekleştirmek için mefhumsal yasaklar arasında çok kuvvetli tahrip edici çelişkiler meydana gelmektedir, cinsel algıları ayırtetmek tecrübesi yoktur, buradan da – sCA’ları tezahür ettirme ve gerçekleştirme imkansızlığı kaynaklanır, çünkü arzular ancak belirli olan, diğerlerin içinden ayrı tutulan bir şeye karşı oluşabilir, ayırtetme olmadığı zaman ise, belirli, kuvvetli sevinçli arzular da yok ve o zaman gelişme de yoktur.

Cinsel gelişmenin başlaması ve aktif bir şekilde devam etmesi için, (seks yaparken) şu aşağıdaki algıları ayırtmetmeyi elde etmek istenir:

*) cinsel uyarım

*) erotik uyarım

*) mekanik cinsel arzu

*) cinsel arzuyu kuvvetlendirmek mekanik arzusu

*) sevinçli cinsel arzu

*) sevinçli cinsel arzuyu kuvvetlendirmek mekanik arzusu

*) sevinçli cinsel arzuyu kuvvetlendirmek sevinçli arzusu

*) mekanik cinsel arzuyu gerçekleştirmek için mekanik arzu

*) sevinçli cinsel arzuyu gerçekleştirmek için mekanik arzu

*) sevinçli cinsel arzuyu gerçekleştirmek için sevinçli arzu

*) mekanik cinsel arzunun gerçekleştirilmesi

*) sevinçli cinsel arzunun gerçekleştirilmesi

*) erotik uyarım

*) erotik arzu

*) erotik arzuyu kuvvetlendirmek mekanik arzusu

*) erotik arzuyu kuvvetlendirmek sevinçli arzusu

*) erotik uyarımı kuvvetlendirmek ve derinleştirmek arzusu

 

Bu algılar sıkı bir şekilde birbiriyle iç içedir, fakat bunlar gene de birbirinden ayrı olarak tezahür edebilen farklı algılardır.

 

Şu üç olgu çok büyük bir önem taşır:

1) CT, ErT, sCA ve ErA, onları kuvvetlendirmek ve gerçekleştirmek sevinçli arzusu ve de onların gerçekleştirilmesi – bütün bunlar ES’ler ile rezonans eder.

2) her türlü cinsel algıların bastırılması, ES’lerin zayıflamasına ve ND’lerin kuvvetlenmesine getirmektedir.

3) mCA’ların giderilmesi ES’ler ile rezonans eder.

(Giderme ve bastırma arasındaki fark için “Duygular” bölümüne bak. “Giderme” ve “bastırma” arasındaki farkı anlamamak – düz yol pratiğini anlamamak demektir).

 

Bu olgular tartışma götürmez, bu, kendi cinselliklerini araştırmaya başlayan şüphesiz bütün suratlarla tasdik edilir, start pozisyonundan bağımsız olarak – ister surat pratiğin başında cinsel açıdan serbest olsun (orta seviyeye nazaran), ister de korkular, mefhumlar, sekse karşı saldırgan bir tutumun içinde sımsıkı sıkıştırılmış olsun. Bu olguların önemi küçümsenemez, ki sekse karşı NT’yi insanların abartısız % 100’ü yaşar – sadece her insanda bu, cinselliğin farklı şekillerine karşı ve farklı bir yoğunlukta tezahür eder. Herkesin, sekste “tabii” ve “gayritabii” olan, “sapık” ve “normal”, “edebe uygun” ve “edepsiz” ve saire hakkında kendi, mekanik bir şekilde alıp benimsenmiş yalan mefhumları vardır. Seks etrafında muazzam sayıda mefhum ve ND toplanmıştır. Neden öyle oldu – bu, bir önem taşımaz, bununla neyin yapılmasına dair bir açıklığın mevcut olduğu önemlidir: seks ile ilgili mefhumları birer birer inceleyip dağıtmak; seksi düşünürken veya seksi yaparken meydana gelen ND’leri gidermek; CA’ları ortaya çıkarmak ve gerçekleştirmek; cinsel algıları ayırtetmeyi öğrenmek.

 

Erojen bölge” kavramını koyalım. Bu, bedenin, seni tahrik eden birinin dokunuşlarına, okşamalarına karşı ve mastürbasyon yaparken özellikle duyarlı olan kısmıdır. Hatalı olarak erojen bölgelerin “önceden verilmiş” ve esas olarak cinsel organlar bölgesiyle sınırlı oldukları sanılır. Cinsellik geliştikçe, beden uyanmaya başlıyor – onun hep daha yeni ve daha yeni kısımları parlak erojen bölgeler oluyor, beden büsbütün onlarla kaplanmış oluncaya kadar. Bu, bedenin bir narkozdan uyanmasına benzer – ölü, hiçbir şey hissetmeyen bir kısım birdenbire canlanıyor. Kendi tarafından, yeni bir erojen bölgenin uyanması, cinselliğin ve onun ES’ler ile rezonans edici kabiliyetinin daha sonraki gelişmesi için bir itki veriyor.

İnsanların, mefhumsal yasaklarla sonsuz olarak sıkıştırılmış olduğuna göre, cinselliği geliştirmede ilk adım kaçınılmaz olarak cinsel fantezileri (CF), ayrım yapmaksızın bütün CA’ları gerçekleştirmekten ibarettir ve, artık tecrübeyi edinme sürecinde sen mCA’ları sCA’lardan ayırtetmeye ve daha hoş olanı seçmeye başlayabilirsin. CA’ların gerçekleştirilmesi, “gayritabii”, “edepsiz”, “sapık” hakkındaki mefhumları aşmakla ilgilidir – tüm bu kelimeler tam olarak hiçbir şeyi belirtmezler, bu da, cinselliğin farklı tezahürlerine karşı farklı kültürlerde tamamen farklı tutumların mevcut olmasıyla vurgulanır. Mesela, Arap dünyasında kadın, eğer sokağa omuzları veya dizleri açık olarak çıktıysa, “ahlaksız bir kahpe” sayılır. Hindistan’da – eğer bir kız, sokağa şortla çıkarsa, bütün sokak arkasından ıslık çalıp onu yuhlar. Ukrayna’nın plajlarında mayo ile dolaşmak mümkün, fakat plajın (çoğu kez hayalî olan) sınırını geçip böyle bir şekilde kasabaya girdin mi, yerli ihtiyar kadınlar seni sopalayıp taşlayabilir. Rusya’da anal seks aşağı bir sapıklık sayılır, homoseksüeller de, cinsiyetlerinden bağımsız, apaçık baskılara tabi tutulur. Grup halinde seks, dünyanın hemen hemen her yerinde bir sapıklık sayılır. Dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde sen kız arkadaşınla açıkça sokağın ortasında seks yapamazsın ve sokakta çırılçıplak da dolaşamazsın – çoğu kez bu, ağır bir suç olarak nitelenir. Çocuklarla seks yapmaktan şimdi bütün ülkelerde takip edilir ve, eğer genç, belirli bir yaştan (14-16-18 yaşından) daha küçükse, o zaman, hatta onun tarafından gönüllü olarak yapılan yetişkinle seks gene bir tecavüz sayılır. Ve, hatta çocuk pornografisini bulundurmak dahi bir suç sayılır ve arkasından suçlunun hayatının tam olarak yıkılması gelebilir. Bunun yanında, Eski Yunan ve Eski Roma’da çocuklarla seksin tam bir norm olduğu hakkında geniş olarak bilinen gerçekleri hatırlamamaya çalışırlar ve, çocukların bundan ıztırap duyduklarını düşünmek için de esaslar yoktur. Gene, cinsel açıdan gelişmiş hemen hemen her insanın, çocuklar ve gençlerle seks veya sevişmelerle ilgili olan CF’lerden güçlü cinsel ve/veya erotik bir tahriki yaşadığı gerçeği otomatik olarak başından savarlar, ve bunda şaşırtıcı bir şey yoktur, çünkü çocuklar ve gençler, yetişkinlerden çok daha duyarlı, cinsel ve erotik açıdan çok daha aktif, insanı ölü yapan mefhumlardan serbesttirler.

Fuhuş, günümüzde hemen hemen her yerde yasadışıdır, oysa bu, sadece kendi bedenini satmak yöntemlerinden biridir, ve herhangi başka bir iş de, kendi bedenini, kendi zekayı v.s. satmak şeklidir. Doğada, diz-dirsek pozunda veya 69 pozunda yapılan bir seksi veya gün ışığında, veya yatağın dışında ve geceliği giymeden yapılan seksi bir sapıklık sayan bir insana rastlamak zor değildir (kendi ana babanla, ninelerinle konuş). Hem, aslında seks konusu resmen yasak değilse de, ancak ayıp bir şey sayılır, hatta eğer sen sevdiğin kız arkadaşınla nasıl seks yaptığını anlatıyorsan dahi. İnsanların, eğer onlar sokak ortasında bir çimenlikte tutkulu bir şekilde seks yapan bir çifti görürlerse, tepkilerini kendine tasavvur et? Kin, saldırganlık, nefret, utanç – mümkün olan herşey, ancak zevk değil, sempati değil.

Bu konu üzerinde sonsuz konuşmak mümkün, ama ben, çağdaş kültürleri üstünkörü bir incelemesinin dahi, bir ülkede cinayet ve sapıklık sayılan şeyin başka bir ülkede norm olarak kabul edildiğini anlamak için yeterli olduğunu düşünüyorum. Onun için ben, betonarme mefhumları dağıtmak için, böyle bir incelemyi kendi başına yapmayı teklif ediyorum.

Yaygın bir mefhum daha, çocukları “iğfal etmek” mümkün olduğundan ibaret – hiçbir anlam taşımayan bir öcü kelime daha. Bundan başka, “erken bir cinsel gelişmenin zararı” hakkında konuşurlar. Enteresandır – hangi gelişmenin erken olduğuna – kim ve nasıl karar verir? Ben, eğer çocuğun şu veya bu şekilde seks yapmak hoşuna gidiyor ve istiyorsa, bunun işte seksin bu şekli için onun fizyolojik açıdan olgunlaşmış olduğu anlamına geldiğini düşünüyorum. Eğer çocuk, bir matematik kitabını okumaya karşı ilgi duyuyorsa – demek, o, matematik için olgunlaşmıştır. Sen, eğer onun gelişmesine destek sağlamak istiyorsan – onu öğret: cinsel hastalıklar ve onlardan korunma hakkında, hamilelikten korunma hakkında (ki, sözgelimi, bu 9-10 yaşına kadar aktüel değildir) bilgi ver, sekste var olan imkanları anlat. Çocukları seksten uzak tutarak, yetişkinler aslında onlara ihtimam göstermiyor, ihtimam görünüşü altında genel olarak sekse karşı kendi tahammül etmez tutumlarını gösteriyorlar ve bunun sonuçları fecidir: bastırılmış bir cinsellik, bastırılmış ES’ler, başkalardan alıp benimsenmiş mefhumlar ve sekse karşı bir NT ile çelişkiye giren çok güçlü mCA’ların oluşması. Yetişkinler bunu istese de, istemese de, ancak gerçek, gerçek olarak kalıyor: çoğunlukla çocuklar, şu veya bu şekilde seks yapmayı 3-5 yaşından itibaren istemeye başlıyorlar ve CA’ların 15 yıl boyunca bastırılması, feci sonuçlara getiriyor.

 

CA’ları gerçekleştirmeye başlarken, a) bunun mümkün olduğu kadar ceza yasalarına aykırı olmamasını ve b) bunun mümkün olduğu kadar toplum gözlerinden uzak yapılmasını takip et, çünkü başka türlü istenmeyen sonuçlar mümkündür, zira seksin yasal şekilleri bile, gizlice yapılması gereken bir edepsizlik sayılmaktadır.

Günümüzde, senin şu anda ilgilendiğin seks şeklinin aynısını yapmak isteyen partnerleri bulmak zor değildir – birçok İnternet forumlarda sen az çok uygun bir partneri kolay bulursun, hatta senin CF’lerin çok standart dışı olsa bile.

CA’ları gerçekleştirirken, sen, CF’lerinin çok kıt, iç sansürcünün cinselliğin serbest tezahür etmesine izin vermediğini keşfedebilirsin. Bu problemi çözmenin etkili bir yöntemi – mastürbasyondur. Mastürbasyon yaparken, orgazmın sınırına yaklaş ve serbest bir şekilde hayal kurmaya kendine izin ver, seni en çok tahrik eden imajları hayal et, onları bütün detaylarıyla yaz ve böylece adım adım ölü bölge aşılacaktır. Gene, CF’leri geliştirmek için, porno fotoğrafları, videoları, hikayeleri izlemek etkili olmaktadır – İnternet’de bu materyaller muazzam sayıdadır (Mesela: http://a14a.com/links/, www.xnxx.com/porn.php ve saire).

“Ayıp” bir şey yoktur, çünkü “ayıp” – bu, yaparken utanç yaşamaya alıştığın bir şeydir, üstelik, bu alışkanlıklar farklı kültürlerde, o bölgede oluşmuş otomatizmlere uygun olarak, esaslı bir şekilde farklıdır. Utanma ND’sini gider ve, hareketlerin senin için hoş ya da nahoş, sosyal açıdan kınanan ya da kabul edilen olabildiğini, fakat “ayıp” kelimesinin, utanç yaşamak mekanik bir alışkanlığın dışında, hiçbir anlam taşımadığını görürsün, zira bu alışkanlığı sade gidermek ve zevki yaşamak mümkündür. Grup halinde seks, anal, oral seks, alenen yapılan bir seks, zorlama ve acı verme unsurlarını taşıyan bir seks, homoseksüel ve biseksüel bir seks, rol oyunlarıyla, yapay penis ve sair “oyuncakları” kullanarak yapılan seks, oğlanın kız elbisesini giyerek ve tersine, kızın oğlan kıyafetini giyerek yapılan seks, yeniyetmelerle (yasal yaşta) veya emeklilerle, rasgele partnerlerle, sıradışı yerler ve durumlarda yapıla seks, bir fahişe ile seks veya tesine – bir fahişe rolünde... eğer seni ve partnerini yaptıklarınız tahrik ediyorsa, eğer ikiniz de zevk alıyor ve onu almaya devam etmek istiyorsanız – bunu yapın ve cinsellik gelişecektir ve, “kötü bir karma”, “enerji kurtları”, “bozuk enerji”, “semavi ceza”, “avuçlardaki saçlar” v.s. halindeki sayısız folklor öcülerini giderin.

Sadece bir partnerle seks yapmak “erdem” sayılır, fakat bu sadece yalan bir mefhumdur. Senin, yüzlerce partnerle satranç oynamak veya konuşmak hoşuna gittiğini, satranç oyununda, herkes biraz kendine özgü oynadığı için, birçoğunda birşeyler öğrenmek ve birçoğuna birşeyler öğretmek mümkün olduğu için, hep daha yeni partnerleri aramak hoşuna gittiğini hiçkimse “ahlaksızlık” saymaz. Ama neden o zaman sekste de durumun aynı olduğu açık değildir? Kendini sekste bir partnerle sınırlamak, bu, aynen tüm hayat boyunca tek bir kişi ile konuşmak, tek bir kitabı okumak gibidir – bu enteresan olur mu? Sen entelektüel açıdan gelişir misin? Birbirinize karşı ilgi duyacak mısınız? Dene.

Mastürbasyonun “zararı” hakkındaki mefhumlar çok yaygındır. Burada konuşacak birşey bile yoktur – tecrübe, mastürbasyonun sık çok tahrik edici olduğunu gösteriyor, bu arada seks esnasında da.

Orgazm yaşamayı henüz bilmeyen çok sayıda kızlar rastlanır – onların cinselliği o denli bastırılmış, onların seksi o denli sevinçsizdir. Onları için, tabii ki, bir numaralı hedef – orgazmı yaşamayı öğrenmektir, bunun için de kendi komplekslerini, korkularını aşmak, istediğin kadar, istediğin kimse ile ve istediğin zaman seks yapmaya başlamak gerek. Sekste nezaketli olmayı bırakmak, birşeyi nezaketten, acımadan, sıkılmadan, dostluktan dolayı yapmayı bırakmak gerek. Kendi arzularını özenle takip etmek, daima kendine “ben şu anda neyi istiyorum?”, “ben şu anda istediğim şeyi yapıyor muyum?” sorularını sormak, artık istemediğin bir şeyi bir saniye bile yapmamak gerek. Birbirinize, şu anda neyi istediğinizi söyleyin, sCA’larda rastlantıları arayın, samimiyetsiz olmayın, o zaman sonuç, cinselliğin hızlı gelişmesi olur. Fakat ilk zamanlarda bu, senin partnerinle olan seksin mekanik akışında bir aksamaya getirebilir ve, eğer bu, onun hoşuna gitmiyorsa ve o, sekste senin böyle tahmin edilmez bir davranışından dolayı az çok nazik bir şekilde öfkesini ifade ediyor, “birbirinin isteklerine doğru gitmek gerek” olduğunda seni direkt veya dolaylı bir şekilde ikna etmeye çalışıyorsa, bu demek oluyor ki: a) sen, uysal bir makina gibi onun arzularına hizmet ettiğin zamanki durum onun için daha çok elverişlidir, b) o kendisi – sekste duygusuzdur, çünkü başka türlü bilirdi – seks, sCA’ları gerçekleştirmediğin, kederlenmiş itilerden dolayı birşeyler yaptığın zaman, ne kadar ölü oluyor, c) cinsel gelişme onu ilgilendirmez, d) ES’ler onu ilgilendirmez, kederlenmeleri giderme pratiği onun için enteresan değildir.

Sıradan insanların seksi, partnerin neler düşündüğü ve neler hissettiği hakkındaki endişelerle ayrılmaz bir şekilde bağlıdır. Partneri düşünmemenin bir duygusuzluk belirtisi olduğu sayılır. Ancak bu düşünme, ona ve kendine zevk vermek arzusundan çok, yüksek bir not almak arzusuyla, partner tarafından NT korkusuyla, kendine güvenmeme ile, nahoş bir şey yapmak, incitmek korkusuyla doğurulmuştur. Öyle geliyor ki – bunlar hakkında endişelenmek niye? İstediğini yap ve kendi hislerinden ve de partnerinin zevk aldığından, zevk al. Eğer oğlan birşeyler isterse, o bunu söyler ve sen onun arzusunu ya gerçekleştirebilir, ya da, arzularınız birbirine uygun düşmezse, gerçekleştirmezsin ve istediğin şeyi yapmaya devam edersin ya da, arzularınızın çok farklı yönlerde olduğu ortaya çıkarsa, seksi durdurabilirsin. “Nezaket”, insanların arzuları ifade etmekten korktukları için değerli olmaktadır, onlar hemen hemen her zaman istedikleri şeyleri yapmıyor ve sen, eğer “ben şu anda öyle istemiyorum” diye söylersen, o zaman sen de bir ND fışkırmasını (NT korkusu, suçluluk duygusu, partnere karşı bir acıma v.s.) yaşarsın ve oğlanından karşı NT, kırgınlık, KA topağı sana doğru yuvarlanır. Onun için, “iyi” bir aşığın, partnerin arzularını sezmeyi, onlardan önce davranmayı bilmek zorunda olduğu sayılır, partneri yönlendirmek, “şu anda işte böyle istiyorum, şöyle ise şu anda istemiyorum” demek ise – bu, kabul edilmez, bu “ayıptır”.

Bu problemlerin “çözümü” için seksin alışılmış şekillerini oluşturmaya başvurular. Şahsi alışmalar sürecinde, ND ve sayısız mefhumlar arasında kendine zorla yol açarak, insanlar, bir takım zevk alabildikleri seks senaryolarını buluyor ve o zaman bu senaryo bir sığınak oluyor – insan, başka bir tarafa adım atmaktan artık korkuyor, zira bu halde bütün alışmaları yeniden başlamak zorunda olur, sevişmek ise direkt şimdi istenir, bir hafta sonra, imalar ve yarım imalar sonucunda kimin nelerden hoşlandığını sezebildikten sonra değil. Onun için şimdi olan garantili zevk daha iyi... Bu, senaryonun can sıkıcı olmasına getiriyor ve çabuk orgazm tek kurtuluş gibi geliyor.

Partnerler, birbirinden nasıl hoşlandıklarını göstermeye kendilerini mecbur hissediyor, ki, eğer sen inlemeye, zevkten gözlerini kapatmaya, onu okşamaya başlamazsan, senin oğlanın, bunların senin hoşuna gitmediklerini düşünür ve, ya kırılır ve şu anda senin hoşuna giden şeyi yapmayı bırakır, ya da onun hoşuna giden şeyleri yapmayı bırakır ve sende bir acıma meydana gelir.

SCA’ların uyanmasına getiren hareketler:

1) Uzun seks stereotipini kır. Seks yapmaya madem başladık, o halde bu ne kadar daha çok sürerse, o kadar daha “iyi”, diye sayılır. Asla öyle değildir. Çoğu zaman kısa, süreksiz bir seks tahrik eder: yaklaştın, külodunu indirdin, amcığını veya bacaklarını bir iki yaladın ve yoluna devam ettin. Yaklaştın, onun uzvunu elledin, kalkana kadar 10 saniye onu okşadın ve gittin. Yaklaştın, külodunu indirdin, uzvunu soktun, çıkardın ve yoluna devam ettin. Bunu, günde onlarca kez yapmak mümkündür ve bu, uzun seks zorunluluğundan yüz kat daha tahrik edici olur – madem soktun, demek, şimdi uzun uzun becermek, orgazma yaklaşmak, partneri orgazma yaklaştırmak gerek, öylesine çıkarıp uzaklaşmak olmaz ya, okşamak lazım, şu lazım, bu lazım...

2) Tam dikkat stereotipini kır. Madem seks yapıyorsun, demek, dikkatin tamamen partnerinin üzerinde konsantre edilmelidir, diye sayılır. Asla öyle değildir. Bu stereotipi kırmak için, partnerlerden birinin müzik dinlediği, birşeyler yazdığı, elma yediği, birşeyler anlattığı zaman diğerinin onu o anda becerdiği veya yaladığı, emdiği, öptüğü seks şekillerini dene.

3) Şu anda neler istediğinizi birbirinize söyleyin. Partnerin bir şeyi tam senin istediğin gibi yapmadığı zaman birbirinizi yönlendirin. Birbirinize, bedenlerinizi hissetmeye yardım edin.

4) Rol oyunları. Burada varyantlar sayısızdır, cinsellik ise çok aktif bir şekilde uyanmaktadır, çünkü herhangi bir rolü oynadığın zaman, senin her zamanki rolüne özgü sınırlamalar yükü hemen düşüyor, üstelik sen bunu önceden hiçbir zaman bilmezsin, çünkü bu sınırlamalarla sımsıkı kaynaşmışsın ve artık onları farketmiyorsun. Mesela, eğer yetişkin bir oğlan tarafından iğfal edilen küçük bir kız rolünü oynuyorsan, o halde senin tecrübeli bir imajını desteklemeye lüzum yoktur, sen “yasal olarak” tecrübesiz, hiçbir şey bilmeyen ve beceremeyen biri oluyorsun ve bu, beklemediğin bir şekilde parlak bir zevk fışkırmasına getirebilir. Veya, eğer sen bir fahişe rolünü oynuyorsan, bu halde senin nazik, sevecen olmana gerek yoktur – fahişeden, oğlanın uzvuyla oynayıp onu emmek ve ayaklarını açmak istenir, ve bu kadar – bundan sonra sen yatıp televizyon izleyebilirsin ve, ne kadar şaşırtıcı olsa da, böyle bir rol de CA ve zevki ani fışkırmasına getirebilir, çünkü dikkatli, duyarlı, nazik olmak için bütün yükümlülükler kaldırılıyor. Siz, eğer bir tecavüzü oynuyorsanız, burada da aynı şey: oğlan, bir kıza tecavüz ettiği zaman, burada artık nazikliğin yeri değildir – burada önemli olan, sokup becermektir, sosyal stereotipleri desteklemeye gerek yoktur ve, sen bir tecavüzcüyü gerçekçi oynadığın zaman, kuvvetli bir zevki yaşayabilirsin, senin kız arkadaşın da, tecavüz edilen biri rolünü gerçekçi oynadığı zaman, o da CA ve serbest olma zevkinin parlak bir kabarmasını yaşayabilir – ondan hiçkimse hiçbir şey beklemiyor, hiçbir şey taslamaya gerek yok, onu hiçkimse hiçbir şeyden dolayı kınamaz –zira ona “tecavüz ediyorlar” ve birşey değiştirmeye gücü yoktur, yani bu seksten o sorumlu değildir ve, “böyle iyi değil”, “böyle edebe aykırı”, “ilk başta şu lazım, sonra da bu” diyen kafadaki sansürcü, işsiz kalıyor – onu hiçkimse dinlemiyor, onun yasaklarına uymak imkansız, çünkü seçim özgürlüğü mevcut değildir.

Bir salak rolü enteresandır – salak bir kızı gerçekçi oynayarak, sen, “ne yapayım  da salak görünmeyeyim” kaygısının yükünü kaldırmış oluyorsun. Ve bundan da sen gene CA’ların ani fışkırmasını yaşayabilirsin.

 Rol oyunları esnasında tezahür eden cinsel (ve sadece cinsel değil) hürriyet halini belleyip isteğe göre onun içine atlamak mümkündür.

 

Kendi müzminleşmiş korkularını ve sekse karşı bir NT’yi açığa çıkarmak için etkili bir yöntem – çocuklukta meydana gelmiş olayları tekrar yaşamaktır: özellikle çocuklukta bunlar, çoğunlukla, temelini atar.

Kendi CA’larını beraber gerçekleştireceğin, deneyleri görüşüp tartışacağın, üzerinde düşünüp kavrayacağın hemfikir kişileri bulmak amaca uygundur. Onlarla kaynaşmış bulunduğun ve onları kendinin ayrılmaz bir parçası kabul ettiğin kederlenmelerin sende olan tezahürleri dışarıdan bazen daha iyi görülür. Kendinle baş başa olduğun zaman, stereotiplerden vazgeçmek daha zor oluyor, başkaların bunu yaptığını gördüğün zaman ise, bu çok daha kolay verilebilir.

 

Bir takım mCA’yı gerçekleştirme sürecinde, onun “sönüm kuyruğu”nun istenmeyen bir şekilde çok uzadığı ortaya çıkabilir. Yani sen, seksin belirli bir şekline karşı, onu düşündüğün zaman, bir eğilim duyuyorsun, gerçekleştirmenin başında ise ilgi çabuk geçiyor, tahrik, bir ilgisizlik ile değiştiriliyor. Fakat bir iki gün sonra aynı fanteziler yeniden tahrik ediyor ve yeniden herşey bir daire içinde dönüyor. Sebep – seksin bu çeşidini yapmaya istemek için kendine herşeyi yasak ettiğin zamanlarda oluşturulmuş güçlü bir mekanik alışkanlıktır. Bunun için ben, mCA’nın “yarılanması” kavramını koymak isityorum – bu, mCA’yı öyle bir gerçekleştirme aşamasıdır ki, bu aşamada mCA’yı gidermek sevinçli arzusu, onu gerçekleştirmek arzusundan daha kuvvetlidir. MCA, aynen ND’ler gibi giderilir (ND hakkındaki bölüme bak.).

 

CF’lerin gelişmesi ve CA’ların gerçekleştirilmesi devam ettikçe, önemli değişmeler meydana geliyor:

a) tercihler oluşuyor. Bazı seks şekilleri sadece hayallerde çekici görünüyordu, gerçekte ise onlara karşı zayıf bir ilgi doğuyor, ve tersine – büsbütün cazibesiz gelen bir şey birdenbire tükenmez bir zevk kaynağı oluyor.

Mesela, sen, bir kıza tecavüz ettiğini hayal ettiğin zaman, bir tahrik yaşayabilirsin (bu CF, hem oğlanlar, hem kızlar için oldukça geneldir, çünkü tecavüz, riyakar bir toplumda seksin zorunlu şartı sayılan ve seksi gerçekleştirmek için kaçınılmaz olmasından herkesin bu kadar müthiş yorulduğu “ilişkiler”den tam bir serbestliği öngörüyor), fakat gerçek bir tecavüz girişimi (ya da tecavüz videosunun izlenmesi), senin kendi CF’lerinde, tecvüz edilen kızın yaşadığı o muazzam ND’leri dışa ittiğini ve onun acılarının, meğer, seni asla tahrik etmediğini açığa çıkarabilir. Aynı zamanda, tecavüze karşı bir NT’ye sahip iken, sen, kendin için beklenmedik bir şekilde, senin tecavüzü (grup halinde de dahil) oyununun seni çok tahrik ettiğini keşfedebilirsin.

b) mCA’lar ve sCA’lar daha kolay ayırtedilir, hem mCA’ların gücü azalıyor, mCA’ları, onların mekanik oluşu açığa çıktıkça ve onları gerçekleştirmenin, zevkin istenen seviyesine getirmediğine dair gözlemler meydana geldikçe, gidermek sevinçli arzusu meydana geliyor.

c) seks, “süratli” ve “yavan” olmaktan çıkıyor – sen, cinsel ve erotik hislerin, onlarla rezonans eden ES’lerin muazzam zenginliğini keşfediyorsun ve, bundan önce seksin baş amacı gibi gelen orgazmı daha uzun yaşamamak arzusu meydana geliyor.

d) CA’ların büyük bir çeşitliliği meydana geliyor – seks yapmaya başlamak ve boşalmak otomatik arzusu yoktur. Mesela, bir kıza bir durumda sadece bakmak ve ErT’yi yaşamak istenir, ikincisine sadece dokunmak, üçüncüsünü sadece okşamak, dördüncüsüyle yan yana çıplak yatmak, beşincisiyle sevişmek v.s.

e) şekiller ve dış belirtilere cinsel tepki verme otomatizmi gidiyor – bazen çıplak bir model kızın görünüşü hiçbir arzuyu uyandırmaz, başka bir kızı görünce ise birdenbire kuvvetli bir CA ve ErA meydana geliyor, o kız tamamen moda dışı giyinmiş olsa ve dış görünüşü de hiç şık olmasa da – yani benim mefhumlarıma göre çekici bir kızda olması gereken bir görünüşe sahip değilse de. Katı mefhumsal şemalar gidiyor.

f) beden uyanıyor – erojen bölgeler daha çok, hislerin spektrumu ve yoğunluğu daha fazladır.

g) CA’ların spazmodik oluşu kesiliyor. Eskiden dikkatimi benim arzuma aykırı olarak zaptedebilen CA (hipertelafi olayından dolayı), şimdi artık diğer sevinçli arzuların sırasında bir sevinçli arzudur.

 

05-02-02) CA’ları gerçekleştirmenin ancak ilk aşamalarında orgazm, üstün bir değerdir. Cinsel gelişme devam ettikçe, orgazmı hep daha çok ve daha çok sonraya bırakmak istenir, çünkü orgazmın sonuçları çoğunlukla istenen şeyler değildir, parlak bir tahrik  halleri ise çok çekicidir. Onun için, orgazmı mümkün olduğu kadar uzun süre yaşamamak, orgazmın sınırında kalmak, kuvvetli bir CA’yı yaşamak  ve, zevk alarak, onu gerçekleştirmek sevinçli arzusu uyanıyor. Bu arzu, orgazmı yaşamak (“boşalmak”) için güçlü bir mCA ile çelişkiye giriyor.

Orgazmın sınırında durmayı deneyerek, sen, bir orgazm esrarkeşi olduğunu ve boşalmak spazmodik arzusunu aşmanın, esrarkeşliğin herhangi bir dğer şeklini yenmek gibi, aynı zor olduğunu, keşfediyorsun – orgazma yaklaştıkça, boşaklmak mCA’sı artıyor.

 

Orgazmın istenmeyen sonuçları:

*) CA’ların birden gerilemesi, artık en yakın yarım gün-bir gün-iki gün sen güçlü bir CA yaşayamazsın.

*) ErA’nın özellikle kuvvetli bir gerilemesi.

*) ES’lerin ani, çoğu zaman feci, düşmesi. İlk bir iki günde ES tezahürlerinin hatta bir fışkırması gözlemlenebilir (bu, ES’leri çok az, nadir yaşayanlara özgüdür), ancak bundan sonra gelen 2-3-4 hafta içinde tam bir çökme başlıyor. Hayata karşı ilgi, sıfıra yakındır.

*) özellikle müthiş bir çökme, ekstatik ES’lerde (eES) meydana geliyor – onların tezahürleri, tam 4-6 ay için durabilir.

*) NF ve ND’leri gidermek arzusu birdenbire zayıflıyor, bu durumu da, hem NF’nin, hem ND’lerin, hem de NEH’in birdenbire kuvvetlenmesi ağırlaştırır.

*) kişinin fiziksel ve ruhsal genel hali (keyfi) kötüleşiyor – kronik hastalıklar şiddetleniyor, soğuk algınlığı, yorgunluk, travmalar kolay meydana geliyor.

 

Boşalmak mCA’sını aşmanın antrenmanı yöntemleri:

1) Mastürbasyon yardımıyla antrenman çok etkilidir. Hedef, mastürbasyonun başından, artık kendini tutamadığın ve durmak zorunda olduğun ana kadar geçen zamanı uzatmaktan ibaret. Mastürbasyon, şununla elverişlidir: sen, kendi hareketlerini her an istediğin kadar gevşetebilirsin veya tamamen kesebilirsin, oysa gerçek sekste böyle bir şey zordur.

2) “Stop” alıştırması. Partnerinle anlaşıyorsun: sen “stop” dediğin an, o tamamen ve derhal duracak ve sen başlayabilene kadar hareketsiz bekleyecek. Başka bir sinyal verme şeklini de kullanmak mümkündür, eğer her zaman “stop” demek istemiyorsan ya da ağzın onun uzvuyla meşgul ise: diyelim, vücuda güçlü bir el çarpması – “stop”, hafif bir okşama – “haydi”.

3) Boşalmaya karar verene kadar boşalmamak için katı bir isteğe sahip olmak gerek. Hiçbir teknik hile yardım etmez, eğer orgazma yaklaşma anında yaklaşık şöyle düşünmeye başlıyorsan: “eh, olsun, bu sefer boşalayım, bundan sonra ise mutlaka kendimi tutmaya başlarım”.

 

“Orgazm” terimi oldukça bulanık bir anlama sahip olduğu ve bu terimin farklı yorumlarıyla birçok defa karşılaştığım için, ben onu tanımlamak istiyorum. Bir oğlan için orgazmın sıfatları: 1) meninin atılması + 2) keskin bir zevk nöbeti hissi – ya ayrı ayrı, ya da hepsi bir arada. Kız için bu, keskin bir zevk nöbeti + (bazı kızlar için) amcıktan sıvının özellikle kuvvetli bir şekilde çıkması.

Orgazmın sınırında durma (OSD) pratiği esnasında sen orgazmın sınırında sabit olma diyapazonunu er ya da geç arayıp bulursun. Meğer, boşalmak mekanik arzusunu kırarsan, istediğin kadar, orgazma yaklaşarak ve uzaklaşarak, seks yapmak mümkün olduğu ortaya çıkıyor. Gene, cinsel hislerin daha parlak olduğunu, onlarda birçok renk tonlarının meydana geldiğini ve bu algıları yaşamak arzusunun, orgazmdan kendini tutmak arzusuna destek sağladığını sen gayet çabuk farkediyorsun.

 

Sen, eğer boşalmışsan, bundan dolayı ND yaşamak son derece istenmez, zira bu, gerilemeyi kuvvetlendirir, NF içinde yapışıp kalmayı hızlandırır ancak. Zor şartlarda, görünür bir sonucun hemen hemen olmadığı zaman, ND’leri gidermek ve ES’leri doğurmak için gayret harcama tecrübesini elde et – bu şekilde sebatı antrenman et. Orgazmdan hemen sonra ES yükselmesini yaşamak mümkün olduğundan yararlan – onlar üzerinde mümkün olduğu kadar uzun süre yoğunlaş.

Suratların çok yıllık tecrübesi, OSD pratiğinin ne fizyolojik bozukluklara, ne de hatta fiziksel ve ruhsal durumun en ufak bir kötüleşmesine dahi getirmediğini gösteriyor, eğer sen özellikle boşalmak mekanik arzusunu aşmak sevinçli arzusundan dolayı boşalmıyorsan, eğer her belirli bir anda, daha yoğun, derin ve sürekli cinsel ve erotik bir zevki yaşamak istediğin için, boşalmamayı seçiyorsan. Orgazmdan kendini tutma esnasında nahoş hisler, eğer senin boşalmamak arzun – mefhumsal olarak koşullanmışsa, eğer sen “boşalmak olmaz” diye düşündüğün için boşalmıyorsan, eğer bunun yanında önceden tatmayı ve zevkin kuvvetlenmesini değil de, kayıp üzüntüsünü, esefi, memnuniyetsizliği yaşıyorsan, mümkündür. Bu halde fizyolojik bozuklukların başlaması pekala mümkündür.

CA’lar, mCA’lar ve sCA’lar dahil olmak üzere, gerçekleştirildikçe, ErT’nin çekiciliği, CT’ye nazaran, artmaya başlıyor. ErA ve ErT’nin hakim olduğu bir seksi ben “erotik seks” diye adlandırıyorum. Erotik seksin spesifik özelliği şundan ibaret: orgazmın sınırına yaklaşmak arzusu, yerini yavaş yavaş tahrikin yoğunluğunun artışını orgazm sınırına henüz gelinmeden önce durdurmak arzusuna bırakıyor – bu, daha çekici, daha derin erotik algıları yaşamaya izin veriyor. Bunun yanısıra, sadece boşalmak arzusunda değil, fakat orgazmın sınırına yaklaşmak arzusunda da büyük bir mekaniklik, spazmodiklik payının mevcut olduğu ortaya çıkıyor. Uyuşturucu bağımlılığının bu şeklinin sevinçli olarak giderilmesi de, gene esaslı gayretler harcamayı gerektirir, fakat sonuca ulaşıldığı zaman, sen, mekanik alışkanlıklarla değil, sadece seviçli CA ve ErA’ları kılavuz edinerek, orgazmın keskin sınırına varıncaya kadar, hallerin hepsinde tam bir seyahat serbestliğini elde ediyorsun.

Erotik algıların çekiciliğinin artması, alışılmış seksin durması anlamına gelmez. Hiç de değil – o, hatta çok çekici, hoş olarak kalır ve, hem erotik algılarla, hem de ES’ler ile rezonans eder.

Zamanla pratikçi, a) seks yapmak arzusunu ve b) seks yapmayı istemek (yani, seks yapmayı istemek, fakat bu arzuyu bir takım zaman içinde gerçekleştirmemek) arzusunu ayırtetmeyi öğreniyor. Meğer, bundan da, CA’ların gerçekleştirmesinden daha az yoğun ve derin (yani, birçok renk tonlarına sahip) olmayan cinsel ve erotik bir zevki yaşamak mümkündür.

SCA’ları gerçekleştirme pratiğinde yetkinleştikçe, daha sonraki şaşırtıcı değişmeler meydana geliyor:

1) seks, inanılmaz derecede çok çeşitli oluyor – dokunmalarda hafif varyasyonlar bile, zevkin çeşitli renk tonlarıyla eşlik edilir ve bu tonları, yüzlerce, binlerce saymak mümkündür;

2) erojen bölgeler, tüm bedeni istisnasız kaplar, üstelik onların bazılarındaki cinsel hisler, uzuvda/amcıkta olan hislerden hatta daha keskin, daha parlak oluyor;

3) bedenin hali inanılmaz şekilde değişiyor. O, artık yorgun, gevşek olmuyor (kasların yoğun çalışmasından gelen olağan hoş kassal bir yorgunluk müstesna), “kötü keyif” gibi bir olay tamamen yok oluyor, üstelik bu o kadar tabii algılanır ki, sen ancak bir veya iki sene sonra, meğer, tüm bu zaman içinde hiç “kötü bir keyif” yaşamadığını birdenbire keşfedebilirsin! Zamanın her anında – ister gecenin ortasında olsun – sen, kalkıp, ormanda, bundan zevk alarak, 10 kilometre koşmaya hazırsın. Gerçekleştirilmeleri fiziksel bir etkinliği gerektiren sevinçli arzular varsa, beden her an hareket etmeye başlayabilir, özel bir kassal sevinci, tazeliği yaşayarak. Sen, ilgilendiğin bir şey ile günde ister 16 saat meşgul olabilirsin ve bedenin, hastalıklı bir yorgunlukla yorulmaz, çok çabuk yenilenir.

Bundan da fazlası, bedenin tamamen yeni, harika bir kendini hissetmesi meydana geliyor – o, hayat verici bir titreşim ile doluyor (bu, imaj değil, özellikle histir), sanki o, yüksek gerilimli bir tel, ve bu doluluk son derece hoştur;

4) bedenin çeşitli kısımlarında orgazmı çok andıran hisler meydana geliyor! Mesela, bende bu ilk sırada ayak tabanlarımda, sol elimin arka tarafında, sonra sağ elimin arka tarafında, sonra da önkollarımda, kürek kemiklerimde (ilkin sol, sonra da sağ kürek kemiğimde), karnımda, alnımda v.s. meydana gelmeye başladı. Bu hisler, orgazma o kadar benzer ve, aynı zamanda, nitelikleri itibariyle, alışılmış orgazmdan o kadar farklıdır ki, ben buna “erotik orgazm” derim.

Erotik orgazmlar, cinsel organlardaki orgazmlardan temelden ayrılır:

*) hiçbir negatif sonuca asla neden olmazlar,

*) cinsel organlardaki orgazmlardan daha keskin ve aynı zamanda daha yumuşaktır – bu, uzuvda/amcıkta olan orgazmdan kesinlikle çok daha hoştur,

*) onlar çok uzun sürebilir – yarım saat, bir saat, hiçbir gayret sarfetmeden, günde birkaç defa,

*) onlar ES’lerle çok kuvvetli bir şekilde rezonans eder – o kadar kuvvetlidir ki, bazen erotik zevk ve ES arasındaki sınırı ayırtetmek imkansızdır – onlar, sanki dalgalar gibi, birbirinin içine akıp geçiyor – çarpıyor, birleşiyor, çekiliyor. Son derece açık oluyor – erotik ve cinsel algıların neden ES’ler ile rezonans ettiği, zira onlar – tek bir okyanusun dalgalarıdır;

5) bilinçli rüyalar (BR) ve “bedenin içinden dışarı çıkma” denen bedendışı tecrübelerin (BDT) daha sabit bir tecrübesi meydana geliyor. Üstelik bu tecrübe, bundan önce spontan olarak meydana gelenlerden esaslı bir şekilde ayrılır:

*) BR ve BDT’de ES’leri doğurmak daha kolay,

*) BR ve BDT’de yaşanan ES’ler, olağan bir uyanıklık veya uyku  hallerinde olanlardan çoğu zaman daha parlaktır. Onlar, ekstatik niteliğe daha kolay ulaşır,

*) BR ve BDT’de böyle parlak ES’leri yaşayabilmen, senin seyahatinin yeni dalına başlamak imkanını verir – bu hallerde sen, sende ekstatik bir sadakati, sempatiyi, açıklığı uyandıran varlıklarla karşılaşabilirsin ve onlarla temas etme sürecinde tamamen yeni ES’ler tecrübesini elde edebilirsin, bu varlıklardan, onlardan algıları alıp benimseyerek, ES’ler dünyasının yeni ufuklarını açarak, ders alabilirsin;

6) yoğunlaşma, daha sabit ve sevinçli oluyor.